Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 09.02.2018 № 617 "Про затвердження Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників". Мінмолодьспорт України. 2018

Документ актуальний на 09.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.02.2018  № 617

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

03 березня 2018 р.

за № 264/31716

Про затвердження Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства молоді та спорту

№ 665 від 07.02.2019

№ 1959 від 19.04.2019

№ 959 від 11.08.2020

№ 1746 від 25.09.2020}

Відповідно до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" та Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників, що додається.

2. Департаменту олімпійського спорту забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства молоді та спорту України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр молоді

та спорту України

І.О.

Жданов

ПОГОДЖЕНО:

Міністр фінансів України

Міністр освіти і науки України

Міністр оборони України

генерал армії України

Міністр внутрішніх справ України

Перший заступник Голови Служби безпеки України

Начальник Управління державної охорони України

Директор Національного

антикорупційного бюро України

Президент Національного комітету

спорту інвалідів України

Уповноважений Президента України

з прав людей з інвалідністю

Голова Державної служби України

з надзвичайних ситуацій

В.о. Голови Державної прикордонної служби України

Командувач Національної гвардії України

Голова Національної поліції України

О. Данилюк

Л.М. Гриневич

С.Т. Полторак

А.Б. Аваков

П. Демчина

В.В. Гелетей

А.С. Ситник

В.М. Сушкевич

М. Чечоткін

В. Серватюк

Ю.В. Аллеров

С.М. Князев

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

молоді та спорту України

09.02.2018 № 617

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

03 березня 2018 р.

за № 264/31716

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників

тексті та додатку 1 до Положення слово «інвалідів» замінено словами «осіб з інвалідністю» згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 959 від 11.08.2020}

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок організації офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів (далі - спортивні заходи), що проводяться з метою реалізації відповідних програм розвитку фізичної культури і спорту, та порядок матеріального забезпечення їх учасників.

Планування видатків у бюджетах усіх рівнів на проведення спортивних заходів здійснюється на підставі відповідних календарних планів, регламентних або розпорядчих документів згідно з вимогами чинного законодавства з урахуванням діючих норм, нормативів, цін, тарифів, кількісних показників, сформованих відповідно до специфіки проведення окремого спортивного заходу.

2. Дія цього Положення поширюється на центральні органи виконавчої влади, у тому числі ті, яким підпорядковані Збройні Сили України, інші військові формування, утворені відповідно до законів України, правоохоронні органи, рятувальні та інші спеціальні служби, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, установи, заклади та організації, які ініціювали та проводять спортивні заходи та/або забезпечують участь у спортивних заходах за рахунок бюджетних коштів:

1) Міністерства молоді та спорту України;

2) Міністерства оборони України;

3) Міністерства внутрішніх справ України;

4) Міністерства у справах ветеранів України;

ункт 2 розділу І доповнено новим підпунктом 4 згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 959 від 11.08.2020}

5) Служби безпеки України;

6) Державної прикордонної служби України;

7) Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

8) Національного антикорупційного бюро України;

9) Національної гвардії України;

10) Національної поліції України;

11) Управління державної охорони України;

12) Державної установи "Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення";

13) Комітету з фізичного виховання та спорту МОН та його філій (Кримське республіканське, обласні, Київське та Севастопольське міські відділення з фізичного виховання та спорту);

14) місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;

15) закладів фізичної культури і спорту (спортивні клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи, спеціалізовані навчальні заклади спортивного профілю, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки);

16) закладів системи фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю (Український, регіональні та місцеві центри з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт", дитячо-юнацькі спортивні школи для осіб з інвалідністю, спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи для осіб з інвалідністю паралімпійського та дефлімпійського резерву);

17) громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

3. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України - документ, що визначає організаційні та фінансові питання щодо забезпечення проведення відповідних заходів на відповідний рік та затверджується наказом Мінмолодьспорту в установленому ним порядку;

календарний план спортивних заходів - документ, що складається на відповідний рік і затверджується в установленому порядку юридичними особами, визначеними пунктом 2 цього розділу, та містить інформацію щодо орієнтовних строків та тривалості спортивних заходів, місця їх проведення, учасників цих заходів, інших організаційних засад, а також обсягів планових витрат на їх проведення (далі - календарний план);

кошторис витрат на проведення спортивного заходу - планово-фінансовий документ, що визначає загальний обсяг, структуру і напрями витрат на підготовку та проведення цього заходу з урахуванням діючих норм та нормативів, умов та специфіки виду спорту, а також регламентних та розпорядчих документів щодо його проведення;

організатор(и) спортивного заходу - юридична (юридичні) або фізична (фізичні) особа (особи), яка (які) ініціювала (ініціювали) та проводить (проводять) офіційний спортивний захід, а також здійснює (здійснюють) організаційне, фінансове та інше забезпечення його підготовки і проведення (далі - організатор заходу);

регламентні документи - документи, що регулюють проведення спортивних заходів (правила спортивних змагань, положення (регламент) про спортивні змагання, вимоги міжнародних федерацій щодо проведення спортивних змагань, директиви, протоколи, договори, рішення, інші розпорядчі документи спортивної федерації або організатора заходу);

учасники спортивного заходу - спортсмени, тренери, спортивні судді, інші особи, які забезпечують організаційне супроводження спортивного заходу, зокрема фахівці з медичного та науково-методичного забезпечення, налаштування та ремонтування спортивного обладнання і спортивного інвентарю, комп’ютерного моделювання, відеозйомки, управління автотранспортними засобами та маломірними моторними суднами, особи, які супроводжують спортсменів з інвалідністю та учасників спортивних заходів, інші фахівці з урахуванням специфіки видів спорту, перелік яких обумовлюється регламентними документами з проведення спортивного змагання або розпорядчим документом організатора заходу з проведення навчально-тренувального збору;

склад учасників навчально-тренувального збору - спортсмени, тренери, інші фахівці, які включені до складу навчально-тренувального збору на підставі відповідного розпорядчого документа організатора цього заходу.

IІ. Навчально-тренувальні збори

1. Навчально-тренувальні збори проводяться з метою підготовки спортсменів до участі у спортивних змаганнях різного рангу.

2. Навчально-тренувальні збори проводяться на території України.

Проведення навчально-тренувальних зборів за кордоном для спортсменів, які входять до складів національних збірних команд України з видів спорту, визнаних в Україні, у тому числі з видів спорту осіб з інвалідністю, затверджених Мінмолодьспортом в установленому порядку, та спортсменів центрів олімпійської підготовки допускається у разі відсутності на території України належних умов для їх підготовки згідно з вимогами, визначеними Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 року № 152.

Проведення навчально-тренувальних зборів для спортсменів, вихованців, учнів (студентів) закладів фізичної культури і спорту регламентується статутними документами та календарними планами цих закладів.

3. За напрямом навчально-тренувальні збори бувають:

із спеціальної підготовки, де основний обсяг роботи спрямований на спеціально-технічну та тактичну підготовку спортсменів;

із загальної фізичної підготовки, де основний обсяг роботи спрямований на розвиток фізичних якостей з урахуванням специфіки виду спорту;

із поглибленого медичного огляду, основним завданням яких є визначення функціональних та фізичних можливостей спортсмена;

відновлювальні (реабілітаційні), спрямовані на покращення фізичного і психологічного стану спортсменів, відновлення, корекцію та компенсацію фізичних затрат, які вони понесли під час участі у спортивних змаганнях.

4. Мета навчально-тренувальних зборів, їх тривалість та максимальна кількість спортсменів, які беруть у них участь, визначається відповідно до Класифікації навчально-тренувальних зборів згідно з додатком 1 до цього Положення.

{Абзац перший пункту 4 розділу IІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 1746 від 25.09.2020}

Кількість учасників, які залучаються до навчально-тренувального збору, залежить від специфіки виду спорту і визначається, виходячи із фінансових можливостей організатора заходу та з урахуванням дотримання учасниками заходу правил безпеки.

5. Організатором навчально-тренувального збору в установленому порядку видається розпорядчий документ, яким визначається, зокрема, напрям навчально-тренувального збору, строки, місце проведення, кількісний склад учасників навчально-тренувального збору, обсяги та джерела його фінансування, матеріально-відповідальна особа та особа, відповідальна за дотримання учасниками заходу правил безпеки, а також затверджуються кошторис витрат та поіменний склад учасників навчально-тренувального збору.

6. Організатор навчально-тренувального збору може забезпечувати його учасників необхідним спортивним інвентарем та обладнанням, що використовуються під час підготовки спортсменів з урахуванням специфіки виду спорту (перевезення спортивних човнів, спортивної зброї, спортивних велосипедів, зимового спортивного обладнання тощо).

ІІІ. Спортивні змагання

1. Спортивні змагання відповідно до кваліфікаційних норм і вимог з визнаних в Україні видів спорту розподіляються на ранги (від I до VI), встановлені Положенням про Єдину спортивну класифікацію України, затвердженим наказом Міністерства молоді та спорту України від 11 жовтня 2013 року № 582, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2013 року за № 1861/24393 (зі змінами).

2. За своїм значенням спортивні змагання з виду спорту бувають:

міжнародними, які включені до календарного плану відповідної міжнародної спортивної федерації (організації), що проводяться згідно з її регламентними документами та можуть бути включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України;

всеукраїнськими, які включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України і проводяться відповідно до розпорядчих документів організаторів спортивних заходів та згідно з регламентними документами відповідної всеукраїнської спортивної федерації та/або статутними чи розпорядчими документами центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються Збройні Сили України та інші військові формування, утворені відповідно до законів України, правоохоронні органи, рятувальні та інші спеціальні служби, фізкультурно-спортивних товариств;

місцевими (в адміністративно-територіальних одиницях, об’єднаних територіальних громадах, дитячо-юнацьких спортивних школах), які включені до календарних планів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст, селищ, сіл, об’єднаних територіальних громад, закладів фізичної культури і спорту;

спеціальними, які проводяться у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних службах і включені до відповідних календарних планів.

3. Спортивні змагання з видів спорту, визнаних в Україні, проводяться згідно з правилами спортивних змагань з відповідного виду спорту.

4. З метою ефективного використання бюджетних коштів при проведенні всеукраїнських, місцевих або спеціальних спортивних змагань допускається проведення окремо зональних змагань та фінальної частини, що визначається регламентними документами про такі змагання за умови, що у спортивних змаганнях братимуть участь:

не менше 5 спортсменів у кожній спортивній дисципліні в індивідуальних видах спорту;

не менше 3 команд команд-учасниць у командних ігрових видах спорту.

5. За характером проведення спортивні змагання з виду спорту бувають:

особистими, в яких беруть участь троє і більше спортсменів у кожному виді змагань, і за результатами яких визначається тільки особиста першість;

особисто-командними, в яких підбиваються загальні підсумки особистої першості та виступів команд адміністративно-територіальних одиниць, установ, організацій, закладів фізичної культури і спорту відповідно до положення (регламенту) про такі змагання;

командними, в яких беруть участь окремі збірні команди адміністративно-територіальних одиниць, установ, організацій, закладів фізичної культури і спорту тощо, за результатами яких визначається лише командна першість;

кубковими за участю спортсменів, команд адміністративно-територіальних одиниць, установ, організацій, закладів фізичної культури і спорту тощо, що проводяться, як правило, в декілька етапів.

6. Організатор спортивного змагання в установленому порядку залучає до його проведення відповідну спортивну федерацію (її відокремлений підрозділ) за згодою.

7. Розпорядчим документом організатора про проведення спортивного змагання з урахуванням пропозицій спортивної федерації (її відокремлених підрозділів залежно від рангу змагань) визначаються, зокрема, строки, місце проведення, обсяги та джерела його фінансування, склад суддівської колегії, матеріально-відповідальна особа та особа, відповідальна за дотримання учасниками заходу правил безпеки, інші організаційні особливості проведення змагання з урахуванням специфіки виду спорту, а також затверджується кошторис витрат.

8. Міжнародні спортивні змагання, що відбуваються на території України, проводяться згідно з відповідними регламентними документами міжнародної спортивної федерації (організації).

9. Організатор спортивного змагання забезпечує його учасників необхідними спортивними спорудами, а також може забезпечувати спортивним інвентарем та обладнанням з урахуванням специфіки виду спорту та вимог, встановлених правилами спортивних змагань з відповідного виду спорту.

10. Організатор спортивних змагань на підставі регламентних документів про ці змагання в межах затверджених бюджетних призначень здійснює нагородження спортсменів - переможців і призерів таких змагань медалями, дипломами (грамотами), кубками, цінними подарунками, іншою нагородною атрибутикою, їх тренерів - грамотами відповідно до:

наказу Міністерства молоді та спорту від 27 січня 2014 року № 144 "Про затвердження Норм витрат на нагородження переможців та призерів спортивних змагань державного рівня", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2014 року за № 246/25023 (зі змінами) - при проведенні всеукраїнських змагань;

норм, встановлених за рішенням органів місцевого самоврядування, рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, виконавчого органу відповідної місцевої ради - при проведенні місцевих змагань;

норм, встановлених за рішенням відповідних центральних органів виконавчої влади, - при проведенні спеціальних змагань.

11. У місці проведення урочистої частини спортивних змагань встановлюється Державний Прапор України з дотриманням вимог шанобливого ставлення до нього та символіка організатора спортивного змагання.

Урочиста частина спортивних змагань розпочинається виконанням Державного Гімну України.

Ведення урочистої частини спортивного змагання відбувається державною мовою.

{Розділ III доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 1959 від 19.04.2019}

ІV. Суддівство спортивних змагань

1. Для суддівства спортивних змагань організатором заходу за пропозицією спортивної федерації (її територіальним осередком залежно від рангу змагань) утворюється суддівська колегія, чисельність якої встановлюється відповідно до правил спортивних змагань з виду спорту та згідно з розпорядчими та регламентними документами про ці змагання.

У складі суддівської колегії утворюється головна суддівська колегія, до якої входить головний суддя спортивних змагань (інша особа), що передбачено правилами спортивних змагань з відповідного виду спорту, його заступники (за потреби), головний секретар, інші фахівці з урахуванням специфіки виду спорту та згідно з правилами змагань з цього виду спорту.

2. Для допуску спортсменів до змагань утворюється мандатна комісія у складі представника організатора заходу, головного судді змагань (іншої особи) відповідно до правил спортивних змагань з виду спорту, головного секретаря змагань та лікаря.

3. До складу головної суддівської колегії або мандатної комісії можуть також входити технічний делегат, рефері (керівники суддівських бригад) з напрямів спортивних дисциплін, якщо це передбачено правилами спортивних змагань з відповідного виду спорту.

4. На час проведення спортивного змагання організатором заходу спільно зі спортивною федерацією (її територіальним осередком) встановлюється такий період роботи спортивних суддів:

головна суддівська колегія - за день до початку спортивних змагань (у спортивних змаганнях ІІ, ІІІ рангів не більше ніж за чотири дні до початку спортивних змагань залежно від специфіки виду спорту), у дні їх проведення та день після їх проведення;

мандатна комісія та суддівська колегія - за день до початку спортивних змагань та у дні їх проведення.

У видах спорту, де правилами спортивних змагань з виду спорту передбачено особливі умови підготовки спортивних об’єктів (окремих трас, дистанцій, етапів тощо), додаткова тривалість днів роботи суддів визначається згідно із зазначеними правилами.

5. Матеріальне забезпечення спортивних суддів всеукраїнських, місцевих або спеціальних спортивних змагань (оплата за проїзд, проживання, добові за час перебування в дорозі, харчування) або відшкодування таких витрат здійснюється організатором заходу протягом усього періоду роботи спортивних суддів.

{Абзац перший пункту 5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 1746 від 25.09.2020}

У разі проведення спортивних змагань, які тривають один день, спортивні судді забезпечуються харчуванням лише у разі, якщо такі спортивні змагання тривають не менше 6 годин, що підтверджується регламентними документами.

{Пункт 5 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 665 від 07.02.2019}

6. Спортивні судді, які залучаються до суддівства всеукраїнських, місцевих або спеціальних спортивних змагань, можуть відряджатися з місця проживання до місця проведення спортивного змагання:

{Абзац перший пункту 6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 1746 від 25.09.2020}

структурними підрозділами з фізичної культури і спорту центральних та місцевих органів виконавчої влади;

структурними підрозділами з фізичної культури і спорту органів місцевого самоврядування;

закладами фізичної культури і спорту або закладами фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, де вони працюють;

громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, членами яких вони є.

7. Обслуговуючий персонал спортивного заходу входить до складу учасників цього заходу та визначається організатором залежно від обсягів роботи, які вони виконують. Період їх роботи не може перевищувати кількості днів фактичного проведення цього заходу, двох додаткових днів для роботи з підготовки заходу і одного дня після проведення цього спортивного заходу.

У разі проведення в Україні міжнародного спортивного змагання цей строк збільшується до трьох календарних днів для роботи з підготовки до його проведення та двох календарних днів після проведення цього спортивного заходу.

8. Протоколи спортивного змагання (у друкованому або електронному вигляді) разом зі звітом головної суддівської колегії про проведення спортивних змагань, складеним за формою згідно з додатком 2 до цього Положення, зберігаються в установленому законодавством порядку організатором спортивного змагання або за згодою сторін у спортивній федерації (її місцевому осередку або відокремленому підрозділі):

всеукраїнських - постійно;

місцевих та спеціальних - протягом 5 років від дня їх закінчення.

V. Перелік витрат та порядок їх здійснення, що передбачені у кошторисах витрат на проведення спортивних заходів

1. До основних напрямів витрат на проведення спортивних заходів, що здійснюються з відповідних бюджетів, виходячи з фінансових можливостей організатора заходу, належать витрати на:

оплату проїзду, проживання, харчування, добових учасникам спортивних заходів;

оренду приміщень, об’єктів, споруд для проведення спортивних заходів (чи плату за користування ними), витрати на їх обслуговування і експлуатацію;

підготовку/облаштування місць проведення спортивних заходів;

оплату транспортних послуг (у тому числі оренду автомобілів швидкої медичної допомоги, інших транспортних засобів);

придбання пально-мастильних матеріалів для проведення спортивних заходів;

оренду обладнання, оргтехніки (чи плату за користування ними), витрати на їх обслуговування і експлуатацію;

оплату послуг зв’язку;

оплату поліграфічних та інформаційних послуг;

придбання канцелярських товарів для забезпечення проведення спортивних заходів;

придбання за встановленими нормами лікарських засобів та виробів медичного призначення;

оренду/експлуатацію спеціального медичного обладнання для обслуговування учасників спортивних заходів;

придбання медалей, дипломів (грамот), кубків, призів, цінних подарунків, іншої нагородної атрибутики для переможців і призерів спортивних змагань та грамот для їх тренерів;

придбання малоцінного спортивного інвентарю для учасників спортивних заходів;

оренду/експлуатацію спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання для проведення спортивних заходів;

оплату за участь національних збірних команд України з видів спорту у міжнародних спортивних змаганнях на підставі регламентних документів відповідних міжнародних спортивних федерацій та вимог організаційних комітетів з проведення відповідних міжнародних спортивних змагань, яка здійснюється в установленому порядку до початку цих змагань згідно із затвердженим кошторисом та у сумі, що передбачена такими регламентними документами;

інші витрати, обумовлені специфікою проведення конкретного спортивного заходу та включення яких обґрунтовано відповідними регламентними документами.

2. Спортивні заходи фінансуються їх організаторами згідно з відповідними календарними планами на підставі кошторису витрат спортивного заходу, складеного за формою згідно з додатком 3 до цього Положення.

У разі застосування під час участі у спортивних заходах за кордоном іноземної валюти організатор додатково складає кошторис валютних витрат спортивного заходу на його фінансування за формою згідно з додатком 4 до цього Положення.

{Абзац другий пункту 2 розділу V в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 1746 від 25.09.2020}

3. Організатори заходу зобов’язані обирати найбільш раціональний та економічно обґрунтований варіант використання бюджетних коштів на їх проведення.

4. Витрати на забезпечення учасників спортивних заходів харчуванням, лікарськими засобами та виробами медичного призначення здійснюються за нормами витрат та відповідно до порядків, що затверджені:

постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2013 року № 689 «Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня» - для спортивних заходів державного і міжнародного рівня, що проводяться на території України, а також спортивних заходів, що проводяться установами, закладами та організаціями за рахунок коштів державного бюджету;

Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями - для спортивних заходів місцевого значення, спортсменів комунальних закладів фізичної культури і спорту, а також дитячо-юнацьких спортивних шкіл, засновниками яких є місцеві осередки всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, які отримують фінансову підтримку з відповідного бюджету;

відповідними центральними органами виконавчої влади - для Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, правоохоронних органів, рятувальних, інших спеціальних служб.

Органи місцевого самоврядування для проведення спортивних заходів місцевого значення, спортсменів відповідних закладів фізичної культури і спорту, а також дитячо-юнацьких спортивних шкіл, засновниками яких є місцеві осередки всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, які отримують фінансову підтримку з відповідного бюджету, можуть встановлювати інші норми витрат в межах наявних фінансових ресурсів.

{Пункт 4 розділу V в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 665 від 07.02.2019}

5. Перелік витрат на проведення спортивних змагань міжнародного значення на території України визначається з урахуванням вимог відповідних регламентних документів і здійснюється на підставі пункту 1 цього розділу та з інших джерел, не заборонених законодавством.

6. Організаторам спортивних заходів в Україні (крім міжнародних спортивних змагань на території України) при плануванні витрат на харчування потрібно ураховувати те, що їх учасники можуть забезпечуватися харчуванням у дні проведення цих заходів, тривалість яких регламентується відповідним розпорядчим документом, крім спортивних суддів, які забезпечуються харчуванням з урахуванням вимог пункту 4 розділу ІV цього Положення.

У разі проведення спортивних змагань місцевого або спеціального значення, які тривають один день, його учасники харчуванням та розміщенням за рахунок організаторів цих заходів не забезпечуються, крім спортивних суддів, матеріальне забезпечення яких здійснюється згідно з пунктом 5 розділу IV цього Положення.

{Абзац другий пункту 6 розділу V в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 665 від 07.02.2019}

У разі якщо до вартості проживання у готелях включаються витрати на харчування, гранична норма добових витрат на харчування учасників спортивного заходу, які забезпечуються розміщенням за рахунок організатора цього заходу або організації, що відряджає, зменшується на суму вартості цього харчування.

7. Витрати на розміщення учасників спортивних заходів здійснюються відповідно до законодавства.

Оплата тимчасового проживання учасників спортивних змагань ІІІ, ІV рангів здійснюється організатором у межах фінансових можливостей та/або за рахунок організації (закладу, установи), що відряджає, інших джерел, не заборонених законодавством, якщо це передбачено відповідними регламентними документами про спортивне змагання.

Учасники всеукраїнських спортивних змагань, які проживають у місці проведення цих змагань, розміщенням за рахунок затвердженого організатором спортивних змагань кошторису не забезпечуються, за винятком спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю.

Учасники навчально-тренувального збору, які проживають у місці його проведення, можуть забезпечуватися організатором змагань розміщенням і харчуванням у межах встановлених норм та затвердженого в установленому порядку кошторису, якщо відповідним планом підготовки передбачено цілодобове перебування спортсменів у місці проведення цього спортивного заходу.

8. Витрати організатора спортивного заходу, пов’язані з медичним обслуговуванням учасників заходу, орендою/експлуатацією спортивних споруд, спортивного обладнання та інвентарю, здійснюються згідно із законодавством у межах бюджетних призначень та з інших джерел, не заборонених законодавством, з урахуванням вимог статті 48 Закону України "Про фізичну культуру і спорт".

Видатки на оренду/експлуатацію обладнання і оргтехніки, необхідні для проведення спортивного заходу, передбачаються виключно у разі їх відсутності в місцях проведення цього заходу.

При цьому вартість оренди обладнання не може перевищувати його загальної вартості.

9. Штатним працівникам установ, закладів та організацій, зазначених у пункті 2 розділу І цього Положення, які беруть участь у спортивному заході, зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.

Видатки на оплату послуг спеціалістів (оплата праці з нарахуванням) передбачаються тільки для оплати послуг спеціалістів, що залучаються для підготовки, реалізації або проведення спортивного заходу (працівників рятувальних та інших спеціальних служб, медичних і ветеринарних працівників, спеціалістів інших професій, що створюють безпечні умови для проведення спортивного заходу), на підставі цивільно-правових договорів.

Договори про надання послуг укладаються із залученими спеціалістами за умови неможливості виконання такої роботи штатними працівниками організатора заходу або відсутності у штатному розписі організатора заходу працівника відповідної кваліфікації. Видатки на оплату послуг при цьому обраховуються, виходячи з розмірів посадових окладів (тарифних ставок), затверджених для аналогічних категорій працівників відповідних галузей бюджетної сфери та фактично відпрацьованого часу.

10. З метою економного витрачання бюджетних коштів організатор заходу з урахуванням специфіки виду спорту у разі потреби залучає згідно із законодавством власний, приватний (спортивних закладів і організацій) або орендований в установленому порядку транспортний засіб для проїзду учасників спортивного заходу до місць харчування і розміщення, а також для їх безпеки під час проведення заходу або перевезення необхідного спортивного обладнання та інвентарю, вартість експлуатації якого та пально-мастильних матеріалів для нього передбачається у розпорядчому документі і включається до відповідного кошторису.

11. Видатки на оплату оренди автомобілів швидкої медичної допомоги, транспортних послуг для перевезення учасників спортивного заходу, обладнання та інвентарю до і в межах населеного пункту (адміністративно-територіальної одиниці), де проводяться спортивні заходи, розраховуються на підставі укладених договорів про надання транспортних послуг, виходячи з фактичного часу користування транспортними засобами, відстані між населеними пунктами та діючих розцінок і тарифів на транспортні послуги.

12. З метою організації безпеки та забезпечення ефективної підготовки спортсменів при проведенні та участі у спортивних заходах, у тому числі за кордоном, дозволяється використання спортивного обладнання та інвентарю, перелік яких визначається з урахуванням специфіки виду спорту.

Для забезпечення безпеки учасників спортивних заходів за кордоном дозволяється також оренда транспорту, користування власним або приватним транспортом у таких видах спорту:

велосипедний спорт (БМХ, маунтенбайк, трек, шосе), триатлон, паратриатлон - автомобільного транспорту, велосипедів;

веслування академічне, веслування на байдарках і каное, параканое - човнів тренерських, велосипедів, автомобільного транспорту;

вітрильний спорт - автомобільного транспорту, човнів тренерських;

біатлон, кульова стрільба, лижні перегони, фристайл - автомобільного транспорту.

У кінному спорті витрати з перевезень на змагання спортивних коней і супутніх вантажів, годування в дорозі та на змаганнях, ветеринарне забезпечення в дорозі, а також відрядження осіб, що супроводжують спортивних коней на спортивні змагання і зворотно, несе спортивна організація, яка направляє їх на змагання.

Кошторис витрат для забезпечення вищезазначених заходів формується з урахуванням оренди відповідного спортивного обладнання, інвентарю, транспортного засобу та оплати пально-мастильних матеріалів для нього.

13. Видатки на оплату поліграфічних послуг (виготовлення сертифікатів, папок, плакатів) обраховуються з урахуванням специфіки виду спорту та фактичної кількості учасників спортивного змагання, а також необхідності забезпечення організації їх проведення.

14. Видатки на канцелярські товари здійснюються, виходячи із специфіки спортивного змагання з виду спорту, фактичної кількості учасників та необхідності забезпечення організації їх проведення.

15. Забезпечення організатором спортивного заходу учасників спортивною формою, спортивним інвентарем та обладнанням здійснюється з урахуванням норм та нормативів відповідно до законодавства.

16. Організація, що відряджає учасників на спортивний захід, може забезпечувати їх спортивним інвентарем, спортивним обладнанням, іншими аксесуарами загального і спеціального призначення з урахуванням специфіки виду спорту та затверджених в установленому порядку норм і нормативів.

17. При плануванні організатором спортивного заходу бюджетних видатків на його проведення не допускається:

надання функцій організатора та спрямування бюджетних коштів іншим структурам/організаторам на проведення цього заходу;

придбання основних засобів - меблів, оргтехніки, комп’ютерів, транспортних засобів тощо;

проведення спортивних заходів, метою яких є отримання прибутку;

придбання послуг через посередників;

здійснення грошових виплат, таких як премії, стипендії, матеріальна допомога.

VI. Відрядження учасників на спортивні заходи

1. Відрядження учасників для участі у спортивних заходах у межах України здійснюється організацією, що їх відряджає, згідно із законодавством відповідно до регламентних документів про цей захід та на підставі виклику (запрошення) організатора спортивного заходу.

2. Витрати на проїзд, проживання, харчування, оплату добових учасникам спортивних заходів здійснюються у порядку і в розмірах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів", якщо інше не передбачено відповідними регламентними або розпорядчими документами організатора в межах затверджених кошторисів.

3. У разі виклику (запрошення) на спортивні заходи одного спортсмена віком до 16 років для його супроводу організацією, що відряджає, направляється тренер або інша особа, яка супроводжуватиме спортсмена до місця проведення цього заходу і зворотно, з оплатою витрат за рахунок організації, що відряджає (у видах спорту осіб з інвалідністю вік спортсменів не обмежений).

4. Днем вибуття на спортивні заходи вважається день відправлення відповідного транспортного засобу з місця виклику (місця постійної роботи) учасника (команди), а днем прибуття з відрядження - день прибуття відповідного транспортного засобу до місця, з якого була викликана особа (місця постійної роботи). У разі відправлення транспортного засобу до 24:00 години включно днем вибуття у відрядження вважається поточна доба, а з 00:00 години і пізніше - наступна доба.

Якщо станція відправлення (залізнична, автобусна, пристань, аеропорт тощо) розташована за межами населеного пункту, де перебуває учасник спортивного заходу, у строк відрядження зараховується час, що потрібен для проїзду до неї.

5. У разі забезпечення учасників спортивного заходу харчуванням за рахунок коштів організатора заходу добові розраховуються із загальної кількості днів відрядження на спортивний захід з відрахуванням кількості днів забезпечення організатором заходу харчуванням. При цьому день вибуття у відрядження і прибуття до місця постійного перебування зараховуються як два дні.

6. При проведенні спортивних заходів з видів спорту осіб з інвалідністю для відшкодування витрат на відрядження за рішенням керівника організації, що направляє учасників заходу, зараховуються:

час для проїзду (1-2 дні) до початку та після проведення спортивного заходу згідно з наданими транспортними квитками;

строк перебування учасників відповідного заходу, який не повинен перевищувати строку проведення заходу згідно з розпорядчим документом організатора.

7. Якщо згідно з вимогами регламентних документів про проведення міжнародних спортивних змагань, що проводяться за кордоном, передбачена обов’язкова присутність у складі національної збірної команди України з виду спорту спортивних суддів для участі у суддівстві відповідних змагань, вони включаються до складу офіційної делегації і оплата або відшкодування витрат на їх відрядження (проїзд, проживання, добові за час перебування в дорозі, харчування та ін.) здійснюється як члена такої делегації в установленому законодавством порядку.

озділ VI доповнено новим пунктом 7 згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 1746 від 25.09.2020}

VIІ. Подання звітності

1. Після проведення спортивного заходу в межах України організатор заходу складає фінансовий звіт за кошторисом витрат спортивного заходу за формою згідно з додатком 5 до цього Положення, але не пізніше 7 робочих днів після його закінчення.

2. Після закінчення спортивного заходу за кордоном, у якому брали участь спортсмени України за рахунок бюджетних коштів, організатор заходу складає фінансовий звіт до кошторису валютних витрат спортивного заходу за формою згідно з додатком 6 до цього Положення, але не пізніше 10 робочих днів після його закінчення або повернення з-за кордону учасників цього заходу.

3. Відповідальними за своєчасне, повне і достовірне подання відповідних звітів про використання бюджетних коштів є керівники та головні бухгалтери організатора заходу.

4. Фінансові звіти зберігаються організатором заходу згідно із законодавством.

Заступник директора

департаменту

олімпійського спорту -

начальник відділу циклічних

та швидкісно-силових літніх

олімпійських видів спорту

Л.М. Мирський

Додаток 1

до Положення про порядок

організації і проведення

офіційних спортивних змагань

і навчально-тренувальних зборів

та порядок матеріального

забезпечення їх учасників

(пункт 4 розділу ІІ)

КЛАСИФІКАЦІЯ

навчально-тренувальних зборів

№ з/п

Мета навчально-тренувальних зборів

Найменування організації

Гранична тривалість одного навчально-тренувального збору

Спортсмени, які беруть участь у навчально-тренувальних зборах

категорія

максимальна кількість

1

2

3

4

5

6

І. З підготовки до змагань І, ІІ рангів

1

Навчально-тренувальні збори національних збірних команд України з видів спорту різних вікових груп з підготовки до основних міжнародних спортивних змагань

Мінмолодьспорт, Український центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт"

необмежена

члени національних збірних команд України

встановлюється Мінмолодьспортом

2

Навчально-тренувальні збори збірних команд з підготовки до участі у Всесвітній Універсіаді, чемпіонатах світу і Європи серед студентів, Всесвітніх іграх, чемпіонатах світу та Європи, інших міжнародних спортивних заходах серед військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, рятувальних, інших спеціальних служб

Організації, що відряджають команди для участі у відповідних міжнародних спортивних змаганнях

до 24 днів

спортсмени, що є кандидатами до складу збірних команд

не більше подвійного складу спортсменів, що допускаються до участі у змаганнях; у всіх видах єдиноборств - не більше чотирьох складів

3

Навчально-тренувальні збори з підготовки до участі у міжнародних турнірах, міжнародних зустрічах, міжнародних спортивних фестивалях тощо

Організації, що відряджають команди на відповідні міжнародні змагання

до 18 днів

спортсмени, що є кандидатами до складу збірних команд, які беруть участь у змаганнях

склад спортсменів, що допускається до участі у змаганнях, збільшений на 50%

4

Навчально-тренувальні збори з поглибленого медичного огляду, відновлювальні (реабілітаційні) збори

Мінмолодьспорт, інші центральні органи виконавчої влади, Український центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт»

до 18 днів

члени національних збірних команд України, члени збірних команд центральних органів виконавчої влади

встановлюється Мінмолодьспортом, іншими центральними органами виконавчої влади

ІІ. З підготовки до змагань ІІІ, IV рангів

1 2.1. 2.1.

Навчально-тренувальні збори з підготовки до безпосередньої участі у фінальних змаганнях комплексних спортивних заходів України

Мінмолодьспорт, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з фізичної культури і спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Збройні Сили України, інші військові формування, утворені відповідно до законів України, правоохоронні органи, рятувальні, інші спеціальні служби та їх навчальні заклади, обласні спортивні організації, фізкультурно-спортивні товариства

до 18 днів

спортсмени, що є кандидатами до складу збірних команд центральних органів влади, збірних команд видів Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, правоохоронних органів, рятувальних, інших спеціальних служб та їх навчальних закладів, областей, спортивних організацій, фізкультурно-спортивних товариств

не більше подвійного складу спортсменів, що допускаються до участі у змаганнях; у видах єдиноборств - не більше потрійного складу

2

Навчально-тренувальні збори з підготовки до безпосередньої участі у змаганнях ІІІ рангу

Організації, які відряджають спортсменів/команди для участі у змаганнях

до 18 днів

спортсмени, що є кандидатами до складу збірних команд центральних органів виконавчої влади, збірних команд видів Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, правоохоронних органів, рятувальних, інших спеціальних служб, областей, спортивних організацій, спортивних товариств, відомств

не більше подвійного складу спортсменів, що допускаються до участі у змаганнях; у видах єдиноборств - не більше потрійного складу

3

Навчально-тренувальні збори з підготовки до безпосередньої участі у змаганнях ІV рангу

Організації, які відряджають спортсменів/команди для участі у змаганнях

до 15 днів

спортсмени, що є кандидатами до складу збірних команд центральних органів виконавчої влади, збірних команд видів Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб, областей, спортивних організацій, фізкультурно-спортивних товариств, відомств

не більше складу спортсменів, що допускаються до участі у змаганнях, збільшеного на 50%; у видах єдиноборств - не більше потрійного складу

4

Навчально-тренувальні збори з підготовки до безпосередньої участі у змаганнях, що проводять інші центральні органи виконавчої влади, структурні підрозділи Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, правоохоронні органи, рятувальні та інші спеціальні служби, центральні ради фізкультурно-спортивних товариств

Збройні Сили України, інші військові формування, утворені відповідно до законів України, правоохоронні органи, рятувальні, інші спеціальні служби та їх навчальні заклади, структурні підрозділи інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб, підпорядковані обласні спортивні організації фізкультурно-спортивних товариств

до 15 днів

спортсмени, що є кандидатами до складу збірних команд видів Збройних Сил України, військових навчальних закладів, структурних підрозділів інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб, фізкультурно-спортивних організацій

не більше складу спортсменів, що допускаються до участі у змаганнях, збільшеного на 50%; у видах єдиноборств - не більше подвійного складу

ІІІ. З підготовки до змагань V, VI рангів

1

Навчально-тренувальні збори

Організації, що відряджають команди для участі у змаганнях

до 12 днів

спортсмени, що є кандидатами до складу збірних команд оперативного командування, повітряного командування, військових частин, структурних підрозділів інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб, міст, районів, спортивних організацій, фізкультурно-спортивних товариств, відомств

склад спортсменів, що допускаються до участі у змаганнях, збільшений на 30%; у видах єдиноборств - не більше подвійного складу

ІV. У закладах фізичної культури і спорту

1

Навчально-тренувальні збори з підготовки до змагань різного рівня

Центри олімпійської підготовки

до 24 днів

спортсмени центру олімпійської підготовки

згідно з розпорядчим документом закладу

Школи вищої спортивної майстерності, заклади з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, дитячо-юнацькі спортивні школи

до 24 днів

спортсмени школи вищої спортивної майстерності, закладів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, вихованці груп підготовки до вищої майстерності і спеціалізованої підготовки дитячо-юнацьких спортивних шкіл

згідно з розпорядчим документом закладу

Спеціалізовані навчальні заклади спортивного профілю

до 18 днів

учні (студенти) спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю

згідно з розпорядчим документом закладу

Дитячо-юнацькі спортивні школи

до 15 днів

вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл

згідно з розпорядчим документом закладу

Додаток 2

до Положення про порядок

організації і проведення

офіційних спортивних змагань

і навчально-тренувальних зборів

та порядок матеріального

забезпечення їх учасників

(пункт 8 розділу IV)

ЗВІТ

головної суддівської колегії про проведення спортивних змагань

{Додатки 3-6}


Документи та файли

Сигнальний документ — f473949n190.doc
Сигнальний документ — f473949n188.xls

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 10.04.2018 — 2018 р., № 28, стор. 250, стаття 1007, код акта 89673/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінмолодьспорт України:

 1. НАКАЗ від 06.05.2020 № 36 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю". Мінмолодьспорт України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 15.01.2019 № 157 "Про затвердження Змін до Нормативів забезпечення спортивним одягом, спортивним взуттям та аксесуарами загального та спеціального призначення, спортивним інвентарем індивідуального користування членів національних збірних команд України з видів спорту, членів штатних збірних команд України з видів спорту та офіційних делегацій, які беруть участь у міжнародних змаганнях". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 04.01.2019 № 23 "Про затвердження Правил спортивних змагань з фристайлу". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 07.02.2019 № 617 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 07.02.2019 № 665 "Про затвердження Змін до Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 26.02.2019 № 1005 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення обмінів молоддю України та Литви та проведення заходів відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 25.02.2019 № 951 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства молоді та спорту України від 09 серпня 2017 року № 3352". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 18.02.2019 № 813 "Про внесення змін до Правил спортивних змагань з гирьового спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 18.02.2019 № 812 "Про внесення зміни до додатка до Порядку ведення Реєстру спортивних рекордів з визнаних в Україні видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 21.03.2019 № 1424 "Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 17 січня 2015 року № 67". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 18.03.2019 № 1379 "Про затвердження Змін до Порядку проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 06.03.2019 № 1164 "Про затвердження Правил спортивних змагань з лижного двоборства". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 07.03.2019 № 1179 "Про внесення змін до Правил спортивних змагань з кунгфу". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1647 "Про внесення змін у додаток 1 до Положення про Єдину спортивну класифікацію України". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1646 "Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 01.04.2019 № 1616 "Про затвердження Правил спортивних змагань з шорт-треку". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1646 "Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 01.04.2019 № 1616 "Про затвердження Правил спортивних змагань з шорт-треку". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 19.04.2019 № 1959 "Про внесення змін до Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 17.04.2019 № 1929 "Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 03 серпня 2017 року № 3284". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -