Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 23.11.2016 № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту". Мінмолодьспорт України. 2016

Документ актуальний на 04.01.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.11.2016  № 4393

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 грудня 2016 р.

за № 1610/29740

Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства молоді та спорту

№ 194 від 15.01.2018

№ 3913 від 01.08.2019}

Відповідно до Стратегії розвитку системи управління державними фінансами, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 774-р, Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 та з метою запровадження програмно-цільового методу в бюджетному процесі на місцевому рівні НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту, що додається.

2. Департаменту економіки, фінансів та інвестицій (Музика Ю.Л.) у встановленому законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

молоді та спорту України

І.О.

Жданов

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра фінансів України

Є. Капінус


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

молоді та спорту України

23.11.2016  № 4393

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 грудня 2016 р.

за № 1610/29740

ТИПОВИЙ ПЕРЕЛІК

бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту*

Програма

Проведення спортивної роботи в регіоні

Мета

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

Підпрограма 1

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

Завдання 1

Результативні показники

Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань

Показники затрат:

кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.

Показники продукту:

кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.

Показники ефективності:

середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.

Показники якості:

динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %

Завдання 2

Результативні показники

Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань

Показники затрат:

кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.

Показники продукту:

кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.

Показники ефективності:

середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.

Показники якості:

динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком, %

Завдання 3

Результативні показники

Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту

Показники затрат:

кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.

Показники продукту:

кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.

Показники ефективності:

середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.

Показники якості:

динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %,

у тому числі динаміка** кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком, %

Завдання 4

Результативні показники

Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту

Показники затрат:

кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.

Показники продукту:

кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб.

Показники ефективності:

середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.

Показники якості:

кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб;

динаміка** кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %

Підпрограма 2

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

Завдання 1

Результативні показники

Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань

Показники затрат:

кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.

Показники продукту:

кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.

Показники ефективності:

середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.

Показники якості:

динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %

Завдання 2

Результативні показники

Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань

Показники затрат:

кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.

Показники продукту:

кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.

Показники ефективності:

середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.

Показники якості:

динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком, %

Завдання 3

Результативні показники

Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту

Показники затрат:

кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.

Показники продукту:

кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.

Показники ефективності:

середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.

Показники якості:

динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %,

у тому числі динаміка** кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком, %

Завдання 4

Результативні показники

Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту

Показники затрат:

кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.

Показники продукту:

кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб.

Показники ефективності:

середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.

Показники якості:

кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб;

динаміка** кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %

Програма

Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю

Мета

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, забезпечення підготовки спортсменів з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю

Підпрограма 1

Утримання центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та реабілітаційних шкіл

Завдання 1

Результативні показники

Функціонування регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт"

Показники затрат:

кількість регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", од.;

кількість штатних працівників регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", осіб.

Показники продукту:

кількість учасників спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, що проводяться регіональними центрами з фізичної культури і спорту "Інваспорт", осіб.

Показники ефективності:

середньомісячна заробітна плата працівника регіональних центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", грн.

Показники якості:

динаміка** кількості осіб з інвалідністю регіону (адміністративно-територіальної одиниці), охоплених спортивними заходами центрів з фізичної культури і спорту "Інваспорт", порівняно з минулим роком, %

Завдання 2

Результативні показники

Розвиток здібностей вихованців реабілітаційних дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю в обраному виді спорту

Показники затрат:

кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ) для осіб з інвалідністю, од.;

кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл паралімпійського резерву (далі - СДЮШПР), од.;

кількість штатних працівників ДЮСШ для осіб з інвалідністю/СДЮШПР, осіб (у тому числі тренерів, осіб).

Показники продукту:

середньорічна кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю/СДЮШПР, осіб;

кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю/СДЮШПР, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб;

кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ для осіб з інвалідністю/СДЮШПР, од.

Показники ефективності:

середні витрати на утримання однієї ДЮСШ для осіб з інвалідністю/СДЮШПР, грн;

середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ для осіб з інвалідністю/СДЮШПР, грн;

середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ для осіб з інвалідністю/СДЮШПР у розрахунку на одного учня, грн;

середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ для осіб з інвалідністю/СДЮШПР у регіональних спортивних змаганнях, грн;

середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ для осіб з інвалідністю/СДЮШПР, грн.

Показники якості:

кількість підготовлених у ДЮСШ для осіб з інвалідністю/СДЮШПР майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України, осіб;

кількість учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю/СДЮШПР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб;

динаміка** кількості учнів ДЮСШ для осіб з інвалідністю/СДЮШПР порівняно з минулим роком, %

Підпрограма 2

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту для осіб з інвалідністю

Завдання 1

Результативні показники

Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань

Показники затрат:

кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань, од.

Показники продукту:

кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань, од.

Показники ефективності:

середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань, грн.

Показники якості:

динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до регіональних змагань, %

Завдання 2

Результативні показники

Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань

Показники затрат:

кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, од.

Показники продукту:

кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, од.

Показники ефективності:

середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.

Показники якості:

динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком, %

Завдання 3

Результативні показники

Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю

Показники затрат:

кількість регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю, од.

Показники продукту:

кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, од.

Показники ефективності:

середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, грн.

Показники якості:

динаміка** кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком, % (у тому числі динаміка** кількості спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком, %)

Завдання 4

Результативні показники

Організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю

Показники затрат:

кількість заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, од.

Показники продукту:

кількість людино-днів заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, од.

Показники ефективності:

середні витрати на один людино-день заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, грн.

Показники якості:

динаміка** кількості заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю порівняно з минулим роком, %

Завдання 5

Результативні показники

Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю

Показники затрат:

обсяг витрат на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) спортсменів збірних команд осіб з інвалідністю області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, грн.

Показники продукту:

кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, осіб.

Показники ефективності:

середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, грн.

Показники якості:

кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, осіб;

динаміка** кількості спортсменів регіону, які взяли участь/посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком, %

Програма

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

Мета

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

Підпрограма 1

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Завдання

Результативні показники

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

Показники затрат:

кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.;

обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн;

кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб,

у тому числі тренерів, осіб.

Показники продукту:

середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб;

кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб;

кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), од.

Показники ефективності:

середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника, грн;

середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), грн;

середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня, грн;

середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях, грн;

середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), грн.

Показники якості:

кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб;

кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб;

динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, %

Підпрограма 2

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

Завдання

Результативні показники

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості

Показники затрат:

кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), од.;

обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), грн;

кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб,

у тому числі тренерів, осіб.

Показники продукту:

середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб;

кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб;

кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), од.

Показники ефективності:

середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника, грн;

середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), грн;

середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня, грн;

середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях, грн;

середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), грн.

Показники якості:

кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб;

кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб;

динаміка** кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, %

Підпрограма 3

Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

Завдання 1

Результативні показники

Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

Показники затрат:

кількість шкіл вищої спортивної майстерності (далі - ШВСМ), од.;

кількість штатних працівників ШВСМ, осіб,

у тому числі тренерів, осіб;

середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу, осіб;

кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь, од.;

кількість навчально-тренувальних зборів, од.

Показники продукту:

кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів, од.;

кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях, од.;

кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ, од.

Показники ефективності:

середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів, грн;

середні витрати на забезпечення одного людино-дня участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях, грн;

середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ, грн.

Показники якості:

кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України / майстрів спорту міжнародного класу / членів збірних команд України / кандидатів до складу збірних команд України протягом року, осіб

Програма

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

Мета

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

Підпрограма 1

Утримання та фінансова підтримка комунальних спортивних споруд

Завдання

Результативні показники

Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

Показники затрат:

кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету, од.;

кількість комунальних спортивних споруд, яким виділяються бюджетні асигнування на проведення капітального ремонту (реконструкції)/будівництва нових споруд, од.;

кількість комунальних спортивних споруд, щодо яких планується розробити проектно-кошторисну документацію, од.;

рівень виконання робіт з капітального ремонту (реконструкції) комунальних спортивних споруд/будівництва нових споруд, які були розпочаті в минулому році, на початок поточного року, %;

загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту (реконструкції) комунальних спортивних споруд/будівництва нових споруд, запланованих на поточний рік (загальна кошторисна вартість робіт), тис. грн;

загальна кошторисна вартість проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (реконструкції) комунальних спортивних споруд/будівництва нових споруд (загальна кошторисна вартість проектно-кошторисної документації), тис. грн;

кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання / надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету, осіб.

Показники продукту:

площа об'єкта комунальної спортивної споруди, на якій планується провести капітальний ремонт (реконструкцію) (загальна площа, яка потребує ремонту (реконструкції), кв.м;

кількість розробленої проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (реконструкції) існуючих споруд/будівництва нових споруд, од.;

кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету, од.;

кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, од.; кількість одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд, од.

Показники ефективності:

середній розмір видатків з бюджету на утримання/надання фінансової підтримки однієї(ій) спортивної(ій) споруди(і) комунальної форми власності, грн; середні витрати на проведення капітального ремонту (реконструкції) 1 кв.м існуючих споруд/будівництва нових споруд, грн;

середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (реконструкції) існуючих споруд/будівництва нових споруд, грн;

середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету, грн;

середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах, грн;

середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд, грн.

Показники якості:

кількість комунальних спортивних споруд, технічний стан яких поліпшено у поточному році, од.;

кількість комунальних спортивних споруд, які поліпшили фінансовий стан у поточному році, од.;

рівень виконання робіт з капітального ремонту (реконструкції) комунальних спортивних споруд на кінець року, %;

рівень готовності проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (реконструкції) існуючих споруд/будівництва нових споруд на кінець року, %;

динаміка** кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком, %;

динаміка** кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, порівняно з минулим роком, %

Підпрограма 2

Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості

Завдання

Результативні показники

Підтримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення спортивних заходів серед широких верств населення

Показники затрат:

кількість спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.;

кількість спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету на проведення капітального ремонту, од.;

кількість спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, щодо яких планується розробити проектно-кошторисну документацію, од.;

рівень виконання робіт з капітального ремонту спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, що були розпочаті в минулому році, на початок поточного року, %;

загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, запланованих на поточний рік (загальна кошторисна вартість робіт), тис. грн;

загальна кошторисна вартість проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (реконструкції) спортивних споруд/будівництва нових споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету (загальна кошторисна вартість проектно-кошторисної документації), тис. грн;

кількість штатних працівників спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, осіб.

Показники продукту:

площа об'єкта спортивної споруди громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, на якій планується провести капітальний ремонт (загальна площа, яка потребує ремонту), кв. м;

кількість розробленої проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту існуючих / будівництва нових споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.;

кількість спортивних заходів на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.;

кількість спортивних секцій, які проводять заняття на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.;

середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, грн.

Показники ефективності:

середній розмір фінансової підтримки з бюджету на утримання однієї спортивної споруди громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, грн;

середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м існуючих / будівництва нових спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, грн;

середні витрати на розробку однієї проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту існуючих / будівництва нових спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, грн;

середньомісячна заробітна плата одного працівника спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, грн;

середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, які проводять заняття на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, грн;

середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, грн.

Показники якості:

кількість спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, технічний стан яких поліпшений у поточному році, од.;

кількість спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, які поліпшили фінансовий стан у поточному році, од.;

рівень виконання робіт з капітального ремонту спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, на кінець року, %;

рівень готовності проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту існуючих / будівництва нових спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, на кінець року, %;

динаміка** кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з минулим роком, %;

динаміка** кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на спортивних спорудах громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, порівняно з минулим роком, %

Підпрограма 3

Створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту

Завдання

Результативні показники

Створення умов для організації та проведення спортивних заходів з ігрових видів спорту

Показники затрат:

рівень будівельної готовності палаців спорту на початок року, %;

кількість побудованих нових палаців спорту / існуючих палаців спорту, на яких проведено будівельно-ремонтні роботи, од.;

загальна кошторисна вартість робіт з будівництва / будівельно-ремонтних робіт палаців спорту, тис.грн;

кошторисна вартість робіт з будівництва / будівельно-ремонтних робіт палаців спорту, запланованих на поточний рік, тис.грн,

у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету, тис.грн

Показники продукту:

загальна площа палаців спорту, які планується побудувати/провести будівельно-ремонтні роботи, кв.м;

площа палаців спорту, які планується побудувати / провести будівельно-ремонтні роботи у поточному році, кв.м,

у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету, кв.м

Показники ефективності:

середні витрати на будівництво / будівельно-ремонтні роботи 1 кв.м палацу спорту, грн,

у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету, грн

Показники якості:

рівень будівельної готовності палаців спорту на кінець року, %,

у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету:

поточного року, %;

минулих бюджетних періодів, %

Підпрограма 4

Створення сучасного біатлонного комплексу

Завдання

Результативні показники

Створення умов для організації та проведення спортивних заходів з біатлону

Показники затрат:

рівень виконання робіт з будівництва біатлонного комплесу на початок поточного року, %,

загальна кошторисна вартість робіт з будівництва біатлонного комплексу, запланованих на поточний рік (загальна кошторисна вартість робіт), тис.грн,

у тому числі:

за рахунок субвенції з державного бюджету, тис. грн; за рахунок місцевого бюджету, тис. грн;

загальна кошторисна вартість проектно-кошторисної документації для будівництва біатлонного комплексу, тис.грн,

у тому числі:

за рахунок субвенції з державного бюджету, тис. грн; за рахунок місцевого бюджету, тис.грн.

Показники продукту:

площа споруд біатлонного комплексу, які планується побудувати у поточному році (загальна площа будівництва), кв. м,

у тому числі:

за рахунок субвенції з державного бюджету, кв.м; за рахунок місцевого бюджету, кв.м;

кількість розробленої проектно-кошторисної документації для будівництва біатлонного комплексу, од.,

у тому числі:

за рахунок субвенції з державного бюджету, кв.м;

за рахунок місцевого бюджету, кв.м.

Показники ефективності:

середні витрати на будівництво 1 кв. м споруд біатлонного комплексу, грн,

у тому числі:

за рахунок субвенції з державного бюджету, грн;

за рахунок місцевого бюджету, грн,

середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації для будівництва біатлонного комплексу, грн.

у тому числі:

за рахунок субвенції з державного бюджету, грн;

за рахунок місцевого бюджету, грн.

Показники якості:

рівень виконання робіт з будівництва біатлонного комплексу на кінець року, %;

рівень готовності проектно-кошторисної документації для будівництва біатлонного комплексу на кінець року, %

Підпрограма 5

Будівництво мультифункціональних майданчиків для зайнять ігровими видами спорту

Завдання

Результативні показники

Залучення населення до занять ігровими видами спорту

Показники затрат:

кількість майданчиків побудованих нових / існуючих, на яких проведено будівельно-ремонтні роботи (реконструкцію, модернізацію, капітальний ремонт), од.;

загальна кошторисна вартість робіт з будівництва / будівельно-ремонтних робіт (реконструкції, модернізації, капітального ремонту) майданчиків, запланованих на поточний рік (загальна кошторисна вартість робіт), тис.грн,

у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету, тис.грн

Показники продукту:

площа майданчиків, які планується побудувати / провести будівельно-ремонтні роботи (реконструкцію, модернізацію, капітальний ремонт) у поточному році (загальна площа будівництва/робіт), кв.м,

у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету, кв.м

Показники ефективності:

середні витрати на будівництво / будівельно-ремонтні роботи (реконструкцію, модернізацію, капітальний ремонт) 1 кв.м майданчиків, грн,

у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету, грн

Показники якості:

кількість майданчиків зі 100 % будівельною готовністю на кінець року, од;

збільшення кількості майданчиків у регіоні порівняно з минулим роком, %;

рівень забезпечення населення регіону майданчиками у розрахунку на одну споруду, осіб;

динаміка забезпеченості населення регіону майданчиками порівняно з минулим роком, %

Підпрограма 6

Будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт існуючих спортивних пятдесятиметрових і двадцятипятиметрових басейнів

Завдання

Результативні показники

Створення умов для організації та проведення спортивних заходів з водних видів спорту

Показники затрат:

рівень будівельної готовності спортивних басейнів на початок року, %;

кількість побудованих нових спортивних басейнів / існуючих спортивних басейнів, на яких проведено будівельно-ремонтні роботи (реконструкцію, капітальний ремонт), од.;

загальна кошторисна вартість робіт з будівництва / будівельно-ремонтних робіт (реконструкції, капітального ремонту) спортивних басейнів, тис.грн;

кошторисна вартість робіт з будівництва / будівельно-ремонтних робіт (реконструкції, капітального ремонту) спортивних басейнів, запланованих на поточний рік, тис.грн,

у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету, тис.грн

Показники продукту:

загальна площа спортивних басейнів, які планується побудувати/провести будівельно-ремонтні роботи (реконструкцію, капітальний ремонт), тис.грн;

площа спортивних басейнів, які планується побудувати/ провести будівельно-ремонтні роботи (реконструкцію, капітальний ремонт) у поточному році, кв.м,

у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету, кв.м

Показники ефективності:

середні витрати на будівництво / будівельно-ремонтні роботи (реконструкцію, капітальний ремонт) 1 кв.м спортивних басейнів, грн,

у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету, грн

Показники якості:

рівень будівельної готовності спортивних басейнів на кінець року, %,

у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету, %

Програма

Підтримка фізкультурно-спортивного руху

Мета

Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту, підтримка діяльності цих осередків (рад) щодо розвитку ними фізичної культури і спорту в регіоні

Підпрограма 1

Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у проведенні навчально-тренувальної та спортивної роботи

Завдання

Результативні показники

Розвиток фізичної культури і спорту серед різних верств населення

Показники затрат:

кількість спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), од.

Показники продукту:

кількість людино-днів проведення спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), людино-день.

Показники ефективності:

середні витрати на один людино-день проведення місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), грн.

Показники якості:

динаміка** кількості спортсменів, які взяли участь у спортивних заходах (навчально-тренувальних зборах, змаганнях), проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), порівняно з минулим роком, %;

динаміка** кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), порівняно з минулим роком, %

Підпрограма 2

Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

Завдання

Результативні показники

Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

Показники затрат:

кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), од.

Показники продукту:

кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), людино-день.

Показники ефективності:

середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), грн.

Показники якості:

динаміка** кількості населення регіонів (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами місцевих осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), порівняно з минулим роком, %;

динаміка** кількості фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів) серед населення, проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), порівняно з минулим роком, %

Підпрограма 3

Фінансова підтримка місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

Завдання

Результативні показники

Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону

Показники затрат:

кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), од.;

кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), осіб.

Показники продукту:

кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що перебувають у сфері управління місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), од.;

кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), од.

Показники ефективності:

середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (раді) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), грн;

середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), грн.

Показники якості:

динаміка** населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), порівняно з минулим роком, %;

динаміка** кількості заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), порівняно з минулим роком, %

Програма

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

Мета

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

Підпрограма 1

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" (далі - ЦФЗН "Спорт для всіх") та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

Завдання 1

Результативні показники

Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

Показники затрат:

кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх", од.;

кількість заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх", од.;

кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх", осіб;

кількість фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні, од.

Показники продукту:

кількість людино-днів проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх", людино-день; кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні, людино-день.

Показники ефективності:

середні витрати на проведення одного заходу (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх", грн;

середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні, грн;

середні витрати на один людино-день проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх", грн;

середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні, грн;

середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх", грн;

середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх", грн.

Показники якості:

динаміка** кількості населення адміністративно-територіальних одиниць, охопленого заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком, %;

динаміка** кількості населення адміністративно-територіальних одиниці, охопленого фізкультурно-масовими заходами для населення, порівняно з минулим роком, %;

динаміка** кількості заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком, %;

динаміка** кількості фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), проведених для населення регіону порівняно з минулим роком, %

Підпрограма 2

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

Завдання 1

Результативні показники

Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону

Показники затрат:

кількість штатних посад спортсменів, тренерів збірних команд регіону, осіб.

Показники ефективності:

середні витрати на забезпечення діяльності одного спортсмена штатних збірних команд регіону, грн.

Показники якості:

динаміка** кількості спортсменів штатних збірних команд регіону, які зараховані до складу національних збірних команд України, порівняно з минулим роком, %;

кількість спортсменів штатних збірних команд регіону, які посіли призові місця, осіб;

динаміка** кількості спортсменів штатних збірних команд регіону, які посіли призові місця, порівняно з минулим роком, %

Завдання 2

Результативні показники

Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону

Показники затрат:

кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця, од.

Показники продукту:

кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі), од.

Показники ефективності:

середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі), грн.

Показники якості:

динаміка** кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком, %

Завдання 3

Результативні показники

Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

Показники затрат:

кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, од.;

кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.;

кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, осіб;

кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, од.;

кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету, од.;

кількість осіб (контингент), які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, осіб;

кількість осіб (контингент), які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету, осіб.

Показники продукту:

кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), які утримуються за рахунок бюджетних коштів, людино-день;

кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), які отримують фінансову підтримку з бюджету, людино-день.

Показники ефективності:

середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, грн;

середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету, грн;

середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, грн;

середні витрати на одну особу (контингент), яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, грн;

середні витрати на одну особу (контингент), яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету, грн;

середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, грн;

середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету, грн;

середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, грн;

середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету, грн

Показники якості:

динаміка** кількості учасників спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, порівняно з минулим роком, %;

динаміка** кількості учасників спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком, %;

динаміка** кількості осіб (контингент), зарахованих до складу збірних команд регіону, які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, порівняно з минулим роком, %;

динаміка** кількості осіб (контингент), зарахованих до складу збірних команд регіону, які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком, %;

кількість медалей, завойованих особами (контингент), які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, од.;

кількість медалей, завойованих особами (контингент), які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету, од

Підпрограма 3

Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

Завдання

Результативні показники

Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту

Показники затрат:

кількість централізованих бухгалтерій, од.;

кількість штатних ставок (одиниць), од.

Показники продукту:

кількість закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія, од.;

кількість складених звітів, особових рахунків, од.

Показники ефективності:

середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки (одиниці), грн;

кількість рахунків, звітів на одну штатну ставку (одиницю), од.;

кількість установ, закладів, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує одна штатна одиниця, од.

Показники якості:

динаміка** кількості закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, складених звітів, особових рахунків, які обслуговує і складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком, %

__________

* При складанні бюджетних програм перелік завдань та результативних показників може бути уточнений і розширений, у тому числі з урахуванням гендерної складової.

** Розраховується темп зростання (збільшення+/зменшення-) поточного рівня показника порівняно з рівнем попереднього року.

{Типовий перелік із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства молоді та спорту № 194 від 15.01.2018 - застосовується з 01 січня 2018 року, № 3913 від 01.08.2019}

Директор департаменту

економіки, фінансів

та інвестицій

Ю.Л. Музика


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 10.01.2017 — 2017 р., № 3, стор. 76, стаття 83, код акта 84444/2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінмолодьспорт України:

 1. НАКАЗ від 06.05.2020 № 36 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю". Мінмолодьспорт України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 15.01.2019 № 157 "Про затвердження Змін до Нормативів забезпечення спортивним одягом, спортивним взуттям та аксесуарами загального та спеціального призначення, спортивним інвентарем індивідуального користування членів національних збірних команд України з видів спорту, членів штатних збірних команд України з видів спорту та офіційних делегацій, які беруть участь у міжнародних змаганнях". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 04.01.2019 № 23 "Про затвердження Правил спортивних змагань з фристайлу". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 07.02.2019 № 617 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 07.02.2019 № 665 "Про затвердження Змін до Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 26.02.2019 № 1005 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення обмінів молоддю України та Литви та проведення заходів відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 25.02.2019 № 951 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства молоді та спорту України від 09 серпня 2017 року № 3352". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 18.02.2019 № 813 "Про внесення змін до Правил спортивних змагань з гирьового спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 18.02.2019 № 812 "Про внесення зміни до додатка до Порядку ведення Реєстру спортивних рекордів з визнаних в Україні видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 21.03.2019 № 1424 "Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 17 січня 2015 року № 67". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 18.03.2019 № 1379 "Про затвердження Змін до Порядку проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 06.03.2019 № 1164 "Про затвердження Правил спортивних змагань з лижного двоборства". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 07.03.2019 № 1179 "Про внесення змін до Правил спортивних змагань з кунгфу". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1647 "Про внесення змін у додаток 1 до Положення про Єдину спортивну класифікацію України". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1646 "Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 01.04.2019 № 1616 "Про затвердження Правил спортивних змагань з шорт-треку". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1646 "Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 01.04.2019 № 1616 "Про затвердження Правил спортивних змагань з шорт-треку". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 19.04.2019 № 1959 "Про внесення змін до Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 17.04.2019 № 1929 "Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 03 серпня 2017 року № 3284". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -