Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 28.02.2019 № 1059 "Про внесення змін до Порядку визнання видів спорту, включення їх до Реєстру визнаних видів спорту в Україні, порядку його ведення". Мінмолодьспорт України. 2019

Документ актуальний на 05.06.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.02.2019  № 1059

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 травня 2019 р.

за № 480/33451

Про внесення змін до Порядку визнання видів спорту, включення їх до Реєстру визнаних видів спорту в Україні, порядку його ведення

Відповідно до статей 36-1, 39 Закону України «Про фізичну культуру і спорт», підпункту 31 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220, НАКАЗУЮ:

1. Внести до Порядку визнання видів спорту, включення їх до Реєстру визнаних видів спорту в Україні, порядку його ведення, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 27 січня 2014 року № 149, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2014 року за № 281/25058 (зі змінами), такі зміни:

1) в абзаці першому пункту 3 розділу I та абзаці четвертому пункту 2 розділу V слова «види спорту інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху та розумового і фізичного розвитку» замінити словами «види спорту осіб з інвалідністю з ураженням опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху та розумового і фізичного розвитку»;

2) в абзаці четвертому пункту 5 розділу I слова «спеціалізованих навчальних закладах спортивного профілю» замінити словами «закладах спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання», слова «вищих навчальних закладів» замінити словами «закладів вищої освіти»;

3) у пункті 1 розділу III:

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

«документи, що підтверджують членство у міжнародній спортивній федерації (організації), яка включена до переліку міжнародних спортивних федерацій (організацій), членами яких є відповідні всеукраїнські спортивні федерації, згідно з Порядком ведення переліку міжнародних спортивних федерацій, членами яких є відповідні всеукраїнські спортивні федерації, затвердженим наказом Міністерства молоді та спорту України від 11 листопада 2014 року № 3751, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 листопада 2014 року за № 1505/26282.

Для національних видів спорту, cлужбово-прикладних та військово-прикладних напрямів спорту - за наявності такої організації;»;

доповнити новими абзацами такого змісту:

«для cлужбово-прикладних та військово-прикладних напрямів спорту - копії документа про співпрацю із центральним органом виконавчої влади, якому підпорядковані Збройні Сили України, іншими центральними органами виконавчої влади, які здійснюють керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, правоохоронними органами, рятувальними та іншими спеціальними службами, та плану заходів з фізичної підготовки військовослужбовців (службовців);

документи, що підтверджують наявність підстав для визнання виду спорту, визначених пунктом 6 розділу IV цього Порядку (копія угоди з ВАДА, витяг з офіційного переліку підписантів антидопінгового кодексу ВАДА, довідка, що містить відомості про заснування виду спорту на національно культурних традиціях України та шлях його історичного розвитку, тощо).»;

4) у розділі IV:

пункт 6 викласти у такій редакції:

«6. Підставами для визнання виду спорту є його відповідність одному із таких критеріїв:

членство в міжнародній спортивній федерації (організації), яка розвиває вид спорту та членом якої є всеукраїнська федерація, що ініціює визнання зазначеного виду спорту в Україні, веде цілеспрямовану політику боротьби із використанням допінгу та здійснює цю діяльність у співпраці з ВАДА;

вид спорту, який заснований на національно-культурних традиціях України та за змістом навчально-тренувальної і змагальної діяльності відтворює елементи історії фізичного виховання в Україні;

напрям спорту за своєю суттю є службово-прикладним або військово-прикладним, за змістом навчально-тренувальної та змагальної діяльності імітує умови виконання службових обов’язків та використовується відповідними органами у процесі підготовки спеціалістів.»;

абзац п’ятий пункту 9 викласти в такій редакції:

«входження визнаного виду спорту як дисципліни до програми іншого визнаного виду спорту в Україні;»;

пункт 10 доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі подання клопотання щодо скасування олімпійського, неолімпійського і національних видів спорту або cлужбово-прикладних та військово-прикладних напрямів спорту структурний підрозділ Мінмолодьспорту, до компетенції якого входить розвиток цього виду спорту, а з видів спорту осіб з інвалідністю - Український центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» та голова Комісії приймають рішення щодо винесення питання на розгляд Комісії з огляду на наявність чи відсутність підстав, визначених у пункті 9 цього розділу.».

2. Департаменту олімпійського спорту, департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту протягом року здійснити перевірку визнаних видів спорту в Україні на відповідність цьому наказу та в разі виявлення підстав для скасування виду спорту ініціювати розгляд відповідного питання Комісією з визнання виду спорту в Україні.

3. Департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр

молоді та спорту України

І. Жданов

ПОГОДЖЕНО:

Міністр оборони України

Голова Національної поліції України

Перший заступник Голови Служби

безпеки України

Голова Державної служби України

з надзвичайних ситуацій

С. Полторак

С.М. Князєв

П. Демчина

М. Чечоткін


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 31.05.2019 — 2019 р., № 41, стор. 116, стаття 1451, код акта 94536/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінмолодьспорт України:

 1. НАКАЗ від 06.05.2020 № 36 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю". Мінмолодьспорт України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 15.01.2019 № 157 "Про затвердження Змін до Нормативів забезпечення спортивним одягом, спортивним взуттям та аксесуарами загального та спеціального призначення, спортивним інвентарем індивідуального користування членів національних збірних команд України з видів спорту, членів штатних збірних команд України з видів спорту та офіційних делегацій, які беруть участь у міжнародних змаганнях". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 04.01.2019 № 23 "Про затвердження Правил спортивних змагань з фристайлу". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 07.02.2019 № 617 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 07.02.2019 № 665 "Про затвердження Змін до Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 26.02.2019 № 1005 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення обмінів молоддю України та Литви та проведення заходів відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 25.02.2019 № 951 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства молоді та спорту України від 09 серпня 2017 року № 3352". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 18.02.2019 № 813 "Про внесення змін до Правил спортивних змагань з гирьового спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 18.02.2019 № 812 "Про внесення зміни до додатка до Порядку ведення Реєстру спортивних рекордів з визнаних в Україні видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 21.03.2019 № 1424 "Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 17 січня 2015 року № 67". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 18.03.2019 № 1379 "Про затвердження Змін до Порядку проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 06.03.2019 № 1164 "Про затвердження Правил спортивних змагань з лижного двоборства". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 07.03.2019 № 1179 "Про внесення змін до Правил спортивних змагань з кунгфу". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1647 "Про внесення змін у додаток 1 до Положення про Єдину спортивну класифікацію України". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1646 "Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 01.04.2019 № 1616 "Про затвердження Правил спортивних змагань з шорт-треку". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1646 "Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 01.04.2019 № 1616 "Про затвердження Правил спортивних змагань з шорт-треку". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 19.04.2019 № 1959 "Про внесення змін до Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 17.04.2019 № 1929 "Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 03 серпня 2017 року № 3284". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -