Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 05.03.2013 № 91 "Про затвердження Регламенту подання інформації про проведення рубок деревини у лісах". Мінприроди України. 2013

Документ актуальний на 08.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.03.2013  № 91

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 березня 2013 р.

за № 479/23011

Про затвердження Регламенту подання інформації про проведення рубок деревини у лісах

Відповідно до пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 року № 208-р «Про обмін інформацією про проведення рубок деревини у лісах» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Регламент подання інформації про проведення рубок деревини у лісах, що додається.

2. Департаменту охорони природних ресурсів (Томахін М.Л.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Мормуля Д.Д.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

О.А. Проскуряков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України

з питань регуляторної політики

та розвитку підприємництва

Голова Державного агентства

лісових ресурсів України

Голова Державної

екологічної інспекції України

Перший заступник

Міністра аграрної політики

та продовольства України

М.Ю. Бродський

В.М. Сівець

П.Б. Жила

І.Ю. Бісюк


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства екології

та природних ресурсів України

05.03.2013  № 91

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 березня 2013 р.

за № 479/23011

РЕГЛАМЕНТ

подання інформації про проведення рубок деревини у лісах

І.

Загальні положення

1.1. Цей Регламент визначає порядок збору та подання до Мінприроди України:

1.1.1. Інформації про проведення власниками лісів та лісокористувачами заготівлі деревини в порядку рубок головного користування, рубок формування та оздоровлення лісів та інших рубок, пов'язаних і не пов'язаних з веденням лісового господарства.

1.1.2. Картографічної інформації про ліси і таксаційні описи лісових ділянок.

1.2. Картографічна інформація про ліси і таксаційні описи лісових ділянок подаються Держлісагентством України до Мінприроди України в електронній формі.

ІІ. Порядок подання інформації про заготівлю деревини

2.1. Власники лісів та лісокористувачі подають Мінприроди України щороку до 10 січня перелік лісових ділянок, відведених для заготівлі  деревини в порядку рубок головного користування, рубок формування та оздоровлення лісів та інших рубок, пов'язаних і не пов'язаних з веденням лісового господарства, в поточному році за формою, наведеною в додатку 1 цього Регламенту. У разі необхідності проведення в поточному році рубок на лісових ділянках, які не включені до переліку, інформація подається за цією самою формою в тижневий строк після відведення цих ділянок під рубку.

2.2. Перелік лісових ділянок, запланованих для заготівлі деревини на 2013 рік подається до Мінприроди України в місячний термін з дня набрання чинності цього Регламенту за формою, наведеною в додатку 1 цього Регламенту.

IІІ. Порядок подання картографічної інформації про ліси і таксаційні описи лісових ділянок

3.1. Держлісагентство України щороку до 1 травня подає Мінприроди України в електронній формі картографічну інформацію про ліси і таксаційні описи лісових ділянок.

3.2. Формат, структура файлів з картографічною інформацією про ліси і таксаційними описами лісових ділянок, програмне забезпечення для роботи з такими файлами визначаються спільно Держлісагентством України та Мінприроди України.

IV. Порядок опрацювання одержаної інформації

4.1. За результатами опрацювання та аналізу одержаної інформації Мінприроди України, у разі необхідності подає Держекоінспекції України перелік лісових ділянок, на яких необхідно провести перевірку законності вирубки за формою, наведеною у додатку 2 до цього Регламенту.

4.2. Держекоінспекція України щокварталу подає Мінприроди України інформацію про результати перевірок та вжиті заходи.

Директор Департаменту

охорони природних ресурсів

М.Л. Томахін


Додаток 1

до Регламенту подання інформації

про проведення рубок деревини у лісах

ПЕРЕЛІК

лісових ділянок, відведених для заготівлі деревини в порядку рубок головного користування, рубок формування та оздоровлення лісів та інших рубок, пов'язаних і не пов'язаних з веденням лісового господарства у 20__ році

Власник лісу/лісокористувач

_____________________

(найменування

(прізвище, ім’я, по батькові))

_____________________

(місцезнаходження

(місце проживання))

Місцезнаходження ____________________________________________________________

                                                                         (лісових ділянок, земель лісогосподарського призначення)

в ___________________________________________ області (Автономній Республіці Крим)

Рік базового лісовпорядкування __________

№ з/п

Найменування лісництва

Категорія (група) лісів

Вид, спосіб рубки

Головна порода

№ кварталу

№ виділу, підвиділу

Площа, га

Запас деревини, куб.м

Підстава для призначення рубки, площа га

загальний

ліквідний

матеріали лісовпорядкування

обстеження власника лісу /лісокористувача

1. Рубки головного користування

Разом

2. Рубки формування та оздоровлення лісів

Разом

3. Інші рубки, пов'язані і не пов'язані з веденням лісового господарства

Разом

Усього

Власник лісу/лісокористувач

________________

(підпис)

________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Директор Департаменту

охорони природних ресурсів

М.Л. Томахін


Додаток 2

до Регламенту подання інформації

про проведення рубок деревини у лісах

ПЕРЕЛІК

лісових ділянок, на яких необхідно провести перевірку законності вирубки

№ з/п

Найменування (прізвище, ім’я, по батькові) власника лісу /лісокористувача

Місцезнаходження (місце проживання)

Найменування лісництва

Категорія (група) лісів

Вид, спосіб рубки

№ кварталу

№ виділу, підвиділу

Площа, га

Підстава для проведення перевірки

Примітка

Разом

Уповноважена особа

___________

(посада)

_______________

(підпис)

_____________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Директор Департаменту

охорони природних ресурсів

М.Л. Томахін


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 12.04.2013 — 2013 р., № 26, стор. 105, стаття 886, код акта 66520/2013

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінприроди України:

 1. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України 14 січня 2019 року № 6 за № 126/33097 КРИТЕРІЇ визначення уразливих та менш уразливих зон. Мінприроди України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 14.01.2019 № 6 "Про затвердження Порядку визначення популяційного еквівалента населеного пункту та Критеріїв визначення уразливих та менш уразливих зон". Мінприроди України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 14.01.2019 № 5 "Про затвердження Методики віднесення масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного та хімічного станів масиву поверхневих вод, а також віднесення штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод". Мінприроди України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 22.01.2019 № 36/65 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 04 листопада 2004 року № 428/155". Мінприроди України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 06.03.2019 № 100 "Про затвердження уніфікованих форм актів, складених за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) Міністерством екології та природних ресурсів щодо додержання суб’єктом господарювання вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, та поводження з небезпечними відходами". Мінприроди України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 14.01.2019 № 4 "Про затвердження Методики визначення масивів поверхневих та підземних вод". Мінприроди України. 2019 рікк
 7. носіння форменого одягу та знаків розрізнення працівниками служби державної охорони природно-заповідного фонду України. Мінприроди України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 28.01.2019 № 41 "Про затвердження знаків розрізнення, зразків, порядку та норм носіння форменого одягу працівниками служби державної охорони природно-заповідного фонду України". Мінприроди України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 19.02.2019 № 75 "Про затвердження Порядку обміну документами в електронній формі при видачі дозволу на спеціальне водокористування". Мінприроди України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 27.05.2019 № 190 "Про встановлення Норм відстрілу інших мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду, у сезон полювання 2019/2020 років". Мінприроди України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 17.05.2019 № 174 "Про внесення змін до Інструкції щодо застосування порядку встановлення лімітів використання диких тварин, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення". Мінприроди України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 28.05.2019 № 193 "Про затвердження Положення про функціональну підсистему запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення єдиної державної системи цивільного захисту". Мінприроди України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 04.07.2019 № 240 "Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 02 червня 2011 року № 185". Мінприроди України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 15.07.2019 № 256 "Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 29 лютого 2012 року № 107 ". Мінприроди України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 26.06.2019 № 229 "Про затвердження Уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр". Мінприроди України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 08.08.2019 № 289 "Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 24 березня 2011 року № 90". Мінприроди України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 08.08.2019 № 289 "Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 24 березня 2011 року № 90". Мінприроди України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 16.02.2018 № 62 "Про внесення змін до наказу Мінприроди від 22 жовтня 2008 року № 541". Мінприроди України. 2018 рікк
 19. НАКАЗ від 19.12.2017 № 481 "Про внесення змін до Переліку видів тварин, що заносяться до Червоної книги України (тваринний світ)". Мінприроди України. 2018 рікк
 20. НАКАЗ від 23.01.2018 № 21 "Про затвердження форми подання інформації про виконання Плану заходів з розвитку та поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених систем". Мінприроди України. 2018 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -