<<
>>

НАКАЗ від 01.03.2019 № 48 "Про внесення змін до Порядку погодження Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами". Мінрегіон України. 2019

Документ актуальний на 07.06.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.03.2019  № 48

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 травня 2019 р.

за № 539/33510

Про внесення змін до Порядку погодження Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами

Відповідно до частини п’ятої статті 10 Закону України «Про будівельні норми», пункту 8 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197, НАКАЗУЮ:

1. Унести до Порядку погодження Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 19 квітня 2018 року № 97, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 травня 2018 року за № 593/32045, такі зміни:

1) пункти 2 та 3 розділу ІІ викласти в новій редакції:

«2. У зверненні зазначаються найменування одного об’єкта будівництва, його місце розташування, детально викладаються причини та обставини, через які неможливо (значно ускладнено) виконання конкретних вимог будівельних норм.

3. До звернення обов’язково додаються:

письмове зобов’язання щодо проведення компенсаційних заходів щодо відхилень від вимог відповідних будівельних норм;

порівняльна таблиця, яка містить: опис вимог будівельних норм, які неможливо (значно ускладнено) виконати, обґрунтовані пропозиції щодо можливих відхилень від них, компенсаційні заходи, розрахунки щодо визначення гранично допустимих ризиків при застосуванні зазначених відхилень (кожна сторінка має бути завізована заявником у встановленому законодавством порядку);

копія містобудівних умов та обмежень (крім випадків, коли містобудівні умови та обмеження не вимагаються законодавством);

технічні умови щодо інженерного забезпечення об’єкта;

копії документів, що дають право на будівництво об’єкта (за наявності);

документи, що містять описову та графічну частину, відповідні розрахунки шляхів евакуації та/або розрахунки щодо визначення гранично допустимих ризиків, які дозволяють зробити комплексний висновок щодо обґрунтованості відхилень та достатності компенсаційних заходів (за наявності).

До звернення за ініціативою заявника може додаватися інша обґрунтовуюча документація»;

2) у розділі III:

у заголовку слово «стовно» замінити словом «стосовно»;

абзац перший пункту 3 замінити трьома абзацами такого змісту:

«3.

Мінрегіон в строк до п’яти робочих днів з дня реєстрації звернення приймає рішення про відмову заявнику у погодженні відхилень та листом повертає йому звернення разом з додатками до нього у разі, якщо:

звернення не відповідає вимогам, викладеним у пунктах 2, 3 розділу II цього Порядку та/або стосується переліку витягів із державних будівельних норм у погодженні відхилень від яких Мінрегіон відмовляє заявникам при здійсненні нового будівництва або реконструкції, наведеного у додатку 1 до цього Порядку;

отримано висновок від базової організації та/або центрального органу виконавчої влади щодо неможливості погодження запропонованих відхилень».

У зв’язку з цим абзаци другий, третій вважати відповідно абзацами четвертим та п’ятим;

пункт 6 викласти в новій редакції:

«6. Пропозиції (висновки) базової організації та/або центрального органу виконавчої влади згідно з його компетенцією щодо можливості (неможливості) погодження відхилень або рекомендацій стосовно компенсаційних заходів надсилаються до Мінрегіону протягом п’яти робочих днів після отримання листа від Мінрегіону та мають містити обґрунтовані пропозиції щодо можливості (неможливості) погодження запропонованих відхилень або необхідності проведення додаткових досліджень, випробувань тощо.

Пропозиції мають містити технічні вимоги, за умови виконання яких можливе погодження відхилень»;

у пунктах 9 та 10 слово «п’яти» замінити словом «десяти»;

у пункті 12 слово «додатку» замінити словом та цифрою «додатку 2»;

3) доповнити Порядок новим додатком 1 такого змісту:

«

Додаток 1

до Порядку погодження

Міністерством регіонального розвитку,

будівництва та житлово-комунального

господарства України обґрунтованих

відхилень від будівельних норм,

що забезпечують дотримання

встановлених вимог безпеки до будівель

і споруд у спосіб, не передбачений

будівельними нормами

(пункт 3 розділу III)

ПЕРЕЛІК

витягів із державних будівельних норм у погодженні відхилень від яких Мінрегіон відмовляє заявникам при здійсненні нового будівництва або реконструкції

1. ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»:

1) збільшення показників щільності населення мікрорайону від граничних встановлених показників (пункт 6.1.16);

2) зменшення відстані від фасадів з вікнами 9-поверхових та вищих житлових будинків до меж земельних ділянок садибних будинків та до стіни найближчого садибного будинку з кварталу садибної забудови (пункт 6.1.22, примітка 1);

3) зменшення питомих розмірів площі ділянки для розміщення окремо розташованого житлового будинку (включаючи площу під забудовою без урахування розміщення на ділянці закладів дошкільної освіти та загальної середньої освіти, підприємств обслуговування населення, гаражів та автостоянок, фізкультурних і спортивних споруд) більше, ніж на 20 % (пункт 6.1.26, таблиця 6.3);

4) зменшення питомих розмірів майданчиків для відпочинку дорослого населення більше ніж на 20 % (пункт 6.1.28, таблиця 6.4);

5) зменшення питомих розмірів майданчиків для тимчасової стоянки автомобілів на прибудинкових територіях (пункт 6.1.28, таблиця 6.4);

6) зменшення визначених відстаней від гаражів і відкритих автостоянок до закладів загальної середньої освіти і закладів дошкільної освіти, лікувальних закладів із стаціонаром, зменшення (більше ніж на 20 %) визначених відстаней від гаражів і відкритих автостоянок до житлових будинків (пункт 6.1.39, 10.8.8, таблиця 10.6);

7) зменшення більше ніж на 20 %, санітарних та пожежних норм (відстаней) для закладів загальної середньої освіти, закладів дошкільної освіти, лікувальних закладів із стаціонаром при розташуванні житлових та громадських будинків на суміжних земельних ділянках (пункт 6.1.40, таблиця 10.6)*;

8) розміщення нової дачної та садової забудови в межах населених пунктів, а також на територіях, де діють планувальні обмеження, у тому числі на територіях лісів та лісопарків, об’єктів природно-заповідного фонду та їх охоронних зон, у санітарно-охоронних зонах курортів, водоохоронних зонах, на резервних позаміських територіях, які передбачені документацією з просторового планування для подальшого розвитку населених пунктів, на територіях інженерно-транспортної та природоохоронної інфраструктури (пункт 6.1.44);

9) зменшення протипожежних відстаней між житловими, громадськими (крім зазначених у пункті 6.1.40 таблиці 10.6 ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»), адміністративно-побутовими будинками промислових підприємств, гаражами, а також до виробничих будинків, сільськогосподарських будівель і споруд (пункти 7.2.25, 7.2.26, таблиця 15.2)*;

10) відхилення від вимог розміщення тваринницьких, птахівницьких, звірівницьких ферм, ветеринарних установ, складів мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рослин відносно інших сільськогосподарських об’єктів, сільськогосподарських підприємств (пункти 7.6.9, 7.6.12);

11) зменшення питомих показників озеленення територій обмеженого користування (закладів дошкільної освіти, закладів охорони здоров’я, курортно-рекреаційних закладів) від мінімально встановлених питомих показників більше, ніж на 30 % (пункт 8.2.2, таблиця 8.2);

12) зменшення відстаней від існуючих будинків і меж земельних ділянок установ та організацій обслуговування (крім пожежних депо, кладовищ, які визнані меморіальним комплексом) більше, ніж на 30 %, від встановлених мінімальних відстаней (пункт 9.9, таблиця 9.1);

13) зменшення відстані від бровки земляного полотна магістральних автомобільних доріг до житлової, дачної та садової забудови більше, ніж на 30 %, зменшення санітарно-захисної зони між віссю крайньої залізничної колії залізниці і житловою забудовою (пункт 10.1.6);

14) будівництва залізничних сортувальних, вантажних і технічних станцій, вантажних майданчиків, контейнерних площадок, складських комплексів і під’їздів до них в межах сельбищних, ландшафтних та рекреаційних територій (пункт 10.1.8);

15) зменшення визначених відстаней від станцій технічного обслуговування до житлових будинків, в тому числі торців житлових будинків без вікон, закладів загальної середньої освіти, закладів дошкільної освіти, лікувальних закладів із стаціонаром (пункт 10.1.13, таблиця 10.1);

16) при проектуванні кварталів, мікрорайонів: зменшення чи збільшення визначеної ширини вулиць і доріг (у червоних лініях) (пункт 10.7.7);

17) розміщення АЗК з пунктами обслуговування транспортних засобів (технічне обслуговування, миття, змащування автомобілів) у межах сельбищних територій і зон відпочинку (пункт 10.8.15);

18) розміщення АЗС на житлових та пішохідних вулицях, внутрішньоквартальних проїздах (пункт 10.8.16);

19) зменшення відстаней від АЗС до шляхопроводів, мостів та залізничних переїздів, установлених та відстаней до повітрозабірних (повітровипускних) кіосків вентиляції метрополітену (пункт 10.8.18);

20) улаштування АЗС з підземними одностінними резервуарами в межах населених пунктів (пункт 10.8.20);

21) непередбачена або зменшення ширини наземного покриття, що не поширює полум’я по своїй поверхні, або зораної земельної смуги від АЗС до лісових масивів (у тому числі парків, скверів) та/або посівів сільськогосподарських культур (пункти 10.8.19, 10.8.21);

22) зменшення санітарних розривів та протипожежних відстаней від найближчих споруд АЗС до найближчих будинків, споруд та інженерних мереж при розміщенні нових та реконструкції існуючих АЗС (пункт 10.8.23);

23) зменшення санітарно-захисної зони від джерел забруднення АЗС усіх типів та АЗК до житлових та громадських будівель, до меж земельних ділянок закладів дошкільної освіти (пункт 10.8.28);

24) розміщення заправних станцій усіх типів у прибережних захисних смугах водних об’єктів, окрім заправних станцій для плавзасобів; у I та II поясах зони санітарної охорони поверхневих та підземних джерел водопостачання; у санітарно-захисних смугах магістральних водоводів; у СЗЗ повітряних ліній електропередач, розміщення АЗС на ділянках вулиць і доріг з повздовжнім похилом більше 40 % та з радіусами заокруглення у плані 250 м і менше; розміщення і функціонування АЗС усіх типів у межах озеленених територій загального користування, лісів, лісопарків, об’єктів і територій природно-заповідного фонду та їхніх охоронних зон, об’єктів і територій культурної спадщини та їхніх охоронних (буферних) зон, зон охоронюваного ландшафту (пункт 10.8.29);

25) зменшення відстані від краю проїзної частини до наземних споруд АЗС (пункт 10.8.29);

26) неулаштування додаткової смуги руху накопичення транспортних засобів на дорогах з 1-2 смугами руху на під’їздах до АЗС (пункт 10.8.29);

27) зменшення відстані від в’їзду та виїзду з території АЗС до перехрестя з магістральною вулицею, вулицею або проїздом місцевого значення, вікон робочих та житлових приміщень, ділянок закладів дошкільної та загальної середньої освіти, лікувальних закладів, майданчиків відпочинку (пункт 10.8.31);

28) зменшення ширини або непередбачення вільної від забудови смуги навколо території АГНКС та БП АЗС (пункт 10.8.34);

29) зменшення протипожежних відстаней від об’єктів оточуючого середовища до споруд АЗС, відстаней від модульних АЗС з одностінними резервуарами до об’єктів, розташованих поза територією АЗС, відстаней від технологічного обладнання, будинків та споруд АГНКС, БП АЗС до об’єктів, розташованих поза територією АГНКС та БП АЗС (пункти 10.8.35, 15.2.8, 15.2.11, таблиці 15.5, 15.6, 15.7);

30) порушення вимоги щодо закритої конструкції трансформаторних підстанцій і розподільчих пунктів на територіях житлових районів, на територіях курортних зон і комплексів, зменшення відстані від трансформаторних підстанцій (з масляними трансформаторами) до вікон житлових і громадських будинків, від лікувальних і оздоровчих установ (пункти 11.3.4, 11.3.6);

31) зменшення протипожежних відстаней для виробничих та складських будинків категорій за вибухопожежною небезпекою А, Б, В (пункт 15.2.9)*;

32) зменшення протипожежних відстаней від закритих розподільних пристроїв трансформаторних пунктів (з масляними трансфоматорами) (пункт 15.2.13, таблиця 15.9)*;

33) зменшення протипожежних відстаней від газгольдерів для горючих газів до будинків і споруд (пункт 15.2.16, таблиця 15.11);

34) відхилення від вимог до проїздів для пожежних автомобілів до житлових і громадських будинків, до виробничих, сільськогосподарських будівель та споруд (пункти 15.3.1, 15.3.2)*;

35) збільшення більше, ніж на 20 %, довжини однополосних тупикових проїздів (пункт 15.3.6);

36) при проектуванні кварталів, мікрорайонів: зменшення площ земельних ділянок закладів дошкільної освіти; закладів дошкільної освіти, об’єднаних з закладами загальної середньої освіти; закладів загальної середньої освіти; закладів загальної середньої освіти, об’єднаних із закладами професійної (професійно-технічної) або фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів); навчально-реабілітаційних центрів; інтернатів, пансіонатів, закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти; закладів вищої освіти; закладів (центрів) первинної медичної допомоги, вторинної медичної допомоги; закладів третинної медичної допомоги; стаціонарів усіх типів (в тому числі пологових будинків) для дорослих і дітей, станцій (підстанцій) екстреної (швидкої) медичної допомоги; територіальних центрів соціального обслуговування людей похилого віку та людей з інвалідністю; будинків-інтернатів для людей похилого віку, ветеранів війни і праці; будинків-інтернатів для дорослих людей з інвалідністю; психоневрологічних інтернатів; санаторіїв; будинків відпочинку; торговельних центрів; обласних, міських держадміністрацій, центрів адміністративних послуг; обласних, районних, міських судів; пожежно-рятувальних підрозділів (додаток Е.4).

2. ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення»:

1) непередбачення наскрізних проїздів для автотранспорту при проектуванні протяжних окремо розташованих будинків і периметральної забудови кварталу (пункт 2.3);

2) зменшення ширини коридору від встановленої мінімальної ширини коридору більше ніж на 20 % (пункт 2.10)*;

3) недотримання вимог до розміщення електрощитової (абзац другий пункту 2.15);

4) непередбачення огорожі на дахах житлових будинків (пункт 2.18, таблиця 4);

5) непередбачення окремих входів та евакуаційних виходів з приміщень громадського призначення, ізольованих від житлової частини будинку (пункт 2.53);

6) збільшення відстані від дверей квартир і кімнат гуртожитків до виходу у сходову клітку або назовні від встановленої максимальної відстані (пункт 4.6.)*;

7) непередбачення протипожежні перекриття 2 типу (в будинках I і II ступенів вогнестійкості заввишки до п’яти поверхів включно), 3 типу (в будинках III і IV ступенів вогнестійкості) та евакуаційних виходів та вікон у підвальних та цокольних поверхах при розміщенні в них господарських (позаквартирних) комор (пункт 4.21);

8) невідокремлення приміщень громадського призначення, розташованих у житлових будинках (крім одноквартирних і зблокованих), від приміщень житлової частини протипожежними перегородками 1 типу і перекриттями 3 типу без прорізів (пункт 4.22).

3. ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»:

1) зменшення відстані від в’їздів на автостоянку та виїздів з неї до перехресть більше, ніж на 20 %, від встановленої мінімальної відстані, зменшення відстані від в’їздів на автостоянку та виїздів з неї до зон зупинок масового пасажирського транспорту від встановленої мінімальної відстані (пункт 5.8);

2) збільшення поверховості підземних гаражів від встановленої максимальної кількості (пункт 6.1);

3) невідокремлення гаражів, прибудованих до будинків іншого призначення, протипожежними стінами 1 типу (пункт 6.7);

4) зменшення кількості розосереджених евакуаційних виходів безпосередньо назовні або в сходові клітки з кожного поверху (секції) всіх типів гаражів від встановленої мінімальної кількості (пункт 6.19)*;

5) збільшення кількості поверхів залежно від ступеня вогнестійкості підземних гаражів від встановлених максимальної кількості (пункт 6.45);

6) зменшення кількості розосереджених евакуаційних виходів з кожного поверху (секції) в підземних гаражах від встановленої мінімальної кількості; невлаштування виїздів на спільні для поверхів рампи через тамбур-шлюзи (пункт 6.47)*;

7) розміщення протипожежних тамбур-шлюзів 1 типу при забезпеченні функціонального зв’язку між поверхами підземного гаража та першим поверхом будинку іншого призначення, передбачення підпору повітря у протипожежних тамбур-шлюзах від дверей шахти ліфта у підвальному і цокольному поверхах (пункт 6.48);

8) зменшення відстані від в’їздів-виїздів з окремо розташованих підземних гаражів до вікон житлових і робочих приміщень, ділянок загальноосвітніх шкіл, дитячих дошкільних і лікувально-профілактичних закладів, площадок відпочинку від встановленої мінімальної відстані (пункт 6.50);

9) зменшення мінімальної кількості струменів і мінімальної витрати води на один струмінь на внутрішнє пожежогасіння опалюваних гаражів (пункт 8.6).

__________

* Не поширюється на розгляд звернень про погодження відхилень від будівельних норм при здійсненні нового будівництва або реконструкції за умови відповідних розрахунків (припустимих індивідуальних пожежних ризиків (не більше 10-5), протипожежних відстаней, робочих полів пожежних автодрабин та автопідіймачів для забезпечення доступу аварійно-рятувальних підрозділів до будь-якого приміщення тощо).

4. ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»:

1) збільшення потреби використання газу понад 1,2 МПа для теплових установок та розташованих окремо котелень, прокладання газопроводів високого тиску I категорії - при робочому тиску від 0,6 до 1,2 МПа для природного газу в межах багатоповерхової житлової забудови населених пунктів, в місцях розташування і масового скупчення людей (базарах, стадіонах, торгових центрах, культових спорудах) (пункт 2.6);

2) зменшення відстаней від газопроводів до зовнішніх стінок колодязів від встановлених мінімальних відстаней (пункт 4.14);

3) збільшення тиску поліетиленових газопроводів по території міст, селищ і сіл, на міжселищних газопроводах від встановленої максимальної величини (пункт 4.26);

4) зменшення відстаней у просвіт від окремо стоячих ГРП, ГРПБ, ШРП до об’єктів (будинків і споруд, залізничних і трамвайних колій (до найближчої рейки), автомобільних доріг (до узбіччя), повітряних ліній електропередачі) від встановленої мінімальної відстані (пункт 5.5, таблиця 8);

5) дотримання вимог розміщення ШРП на зовнішніх стінах будинків (пункт 5.15);

6) зменшення більше ніж на 20 %, відстані від ГНС до підприємств із легкозаймистими матеріалами від встановленої мінімальної відстані (пункт 8.16, таблиця 10);

7) зменшення встановлених відстаней від резервуарів АГЗП до житлових будинків та споруд (пункт 8.153, таблиця 21).

5. ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»:

1) застосування у будинках всіх ступенів вогнестійкості, крім будинків V ступеня вогнестійкості, на шляхах евакуації будівельних В2, РП2, Д2, Т2 для покриттів підлог коридорів, холів, фойє (пункт 7.3.3);

2) зменшення ступенів вогнестійкості будинків, класів вогнестійкості будівельних конструкцій (пункт 5.3, таблиця 1)».

У зв’язку з цим додаток вважати відповідно додатком 2;

4) у відмітці до додатка 2 слово «Додаток» замінити словом та цифрою «Додаток 2».

2. Департаменту містобудування, архітектури та планування територій (Білоус С.Я.) разом з Юридичним департаментом (Чепелюк О.В.) в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Парцхаладзе Л.Р.

Віце-прем’єр-міністр України -

Міністр регіонального

розвитку, будівництва

та житлово-комунального

господарства

Г. Зубко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр внутрішніх справ України

Голова Державної

архітектурно-будівельної інспекції України

Голова Державної регуляторної служби України

Голова Державної служби України

з надзвичайних ситуацій

Координатор Урядово-громадської ініціативи

«Разом проти корупції»

А.Б. Аваков

О.В. Кудрявцев

К. Ляпіна

М. Чечоткін

О. Величко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 04.06.2019 — 2019 р., № 42, стор. 50, стаття 1481, код акта 94695/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінрегіон України:

 1. НАКАЗ від 22.01.2019 № 3 "Про затвердження Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі". Мінрегіон України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 20.02.2019 № 38/29 "Про затвердження Порядку взаємодії Національного антикорупційного бюро України та Державної архітектурно-будівельної інспекції України". Мінрегіон України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 21.03.2019 № 74 "Про внесення зміни до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15 травня 2012 року № 240". Мінрегіон України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 03.04.2019 № 91 "Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31 березня 2016 року № 79". Мінрегіон України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 17.05.2019 № 112 "Про затвердження Змін до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів". Мінрегіон України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 21.06.2019 № 137 "Про затвердження Переліку об’єктів будівництва та об’єктів нерухомого майна, яким не присвоюється адреса об’єкта будівництва, об’єкта нерухомого майна". Мінрегіон України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 30.05.2019 № 125 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України". Мінрегіон України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 19.04.2019 № 100 "Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання". Мінрегіон України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 24.06.2019 № 140 "Про затвердження Типової форми угоди про транскордонне співробітництво". Мінрегіон України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 15.07.2019 № 157 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства України у справах будівництва і архітектури від 27 грудня 1993 року № 245". Мінрегіон України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 27.06.2019 № 145 "Про затвердження Порядку розгляду звернень громадян у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України". Мінрегіон України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 17.07.2019 № 164 "Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 18 травня 2017 року № 120". Мінрегіон України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 17.07.2019 № 163 "Про затвердження Змін до Положення про конкурсну комісію з відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу". Мінрегіон України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 17.07.2019 № 165 "Про внесення змін до Порядку оцінки проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу". Мінрегіон України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 12.08.2019 № 183 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 02 лютого 2009 року № 13". Мінрегіон України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 01.08.2019 № 170 "Про внесення змін до Порядку відбору проектів, спрямованих на реалізацію завдань і заходів з виконання Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011-2020 роки". Мінрегіон України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 26.07.2019 № 169 "Про затвердження Порядку відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води". Мінрегіон України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 26.07.2019 № 169 "Про затвердження Порядку відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води". Мінрегіон України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 01.08.2019 № 171 "Про внесення змін до Порядку розроблення містобудівної документації". Мінрегіон України. 2019 рікк
 20. УГОДА від Партнер "між Урядом України та Європейською Комісією про фінансування заходу «U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - друга фаза»". Мінрегіон України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -