Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 17.07.2019 № 165 "Про внесення змін до Порядку оцінки проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу". Мінрегіон України. 2019

Документ актуальний на 23.09.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.07.2019  № 165

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

09 серпня 2019 р.

за № 891/33862

Про внесення змін до Порядку оцінки проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу

Відповідно до пункту 11 Порядку проведення конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 року № 827, пункту 4 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197 (із змінами), НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Порядку оцінки проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 18 травня 2017 року № 121, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13 червня 2017 року за № 729/30597, виклавши його у новій редакції.

2. Директорату регіонального розвитку (Бойко О.А.) разом з Юридичним департаментом (Чепелюк О.В.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Негоду В.А.

Віце-прем’єр-міністр України -

Міністр регіонального

розвитку, будівництва

та житлово-комунального

господарства України

Г.

Зубко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Міністерства регіонального

розвитку, будівництва

та житлово-комунального

господарства України

18 травня 2017 року № 121

(у редакції наказу

Міністерства регіонального

розвитку, будівництва

та житлово-комунального

господарства України

від 17 липня 2019 року № 165)

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

09 серпня 2019 р.

за № 891/33862

ПОРЯДОК

оцінки проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення оцінки та відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу.

2. Оцінка проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу (далі - проекти), здійснюється комісіями з попереднього відбору, утвореними міністерствами, що забезпечують формування та реалізують державну політику у відповідних сферах, де передбачається реалізація програм регіонального розвитку, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року № 733 «Деякі питання реалізації у 2018-2020 роках Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року» (далі - комісії з попереднього відбору).

3. Конкурсний відбір проектів здійснює конкурсна комісія з відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу (далі - конкурсна комісія), утворена Мінрегіоном, відповідно до пункту 12 Порядку проведення конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 року № 827 (далі - Порядок проведення конкурсного відбору).

II. Алгоритм оцінки проектів

1. Оцінка проекту здійснюється за методом експертних оцінок за бальною системою відповідно до загальних та спеціальних критеріїв оцінки проектів згідно з Формою оцінки проекту регіонального розвитку, який може реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу (додаток 1).

2. Загальні критерії (максимально - 70 балів) визначаються з урахуванням вимог пункту 12 Порядку проведення конкурсного відбору, що є базовими критеріями для оцінки всіх проектів, допущених до участі у конкурсному відборі.

3. Спеціальні критерії (максимально - 30 балів) визначаються з урахуванням очікуваних результатів та показників реалізації програм регіонального розвитку (додаток 2).

III. Проведення попереднього конкурсного відбору проектів

1. Для проведення попереднього конкурсного відбору проектів члени комісій з попереднього відбору, утворених відповідно до пункту 4 Порядку проведення конкурсного відбору, здійснюють індивідуальний попередній розгляд та оцінюють проекти.

2. Комісії з попереднього відбору здійснюють:

1) прийом проектів;

2) розгляд проектів щодо відповідності пункту 6 Порядку проведення конкурсного відбору;

3) оцінку проектів відповідно до цього Порядку;

4) формування рейтингу проектів за результатами оцінки, визначення переліку проектів, що пройшли попередній конкурсний відбір у рамках відповідної програми регіонального розвитку, та формування протоколу засідання комісії.

3. Інформаційне та організаційне забезпечення роботи комісії здійснює структурний підрозділ відповідного міністерства, що забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері, де передбачається реалізація програм регіонального розвитку, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року № 733 «Деякі питання реалізації у 2018-2020 роках Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року».

4. За результатами засідання комісії з попереднього відбору формуються протокол та рейтинг проектів у рамках програми регіонального розвитку. Рейтинг проектів схвалюється на засіданні комісії з попереднього відбору і підписується головуючим на засіданні та членами комісії, які брали участь у засіданні.

5. Протоколи засідань комісій з попереднього відбору та документи, передбачені пунктом 6 Порядку проведення конкурсного відбору, подаються Мінрегіону в двомісячний строк з дати закінчення строку подання проектів в електронній і паперовій формах.

IV. Розгляд та відбір проектів

1. Мінрегіон не пізніше ніж за п’ять робочих днів до засідання комісії розсилає всім її членам рейтингові списки проектів за програмами регіонального розвитку, сформовані в результаті попереднього оцінювання, та інформаційні картки проектів.

2. Члени конкурсної комісії здійснюють оцінку проектів відповідно до пункту 2 Порядку проведення конкурсного відбору та відбір відповідно до пункту 12 Порядку проведення конкурсного відбору, які за результатами попереднього конкурсного відбору мають найбільшу кількість балів.

3. За результатами засідання конкурсної комісії складається протокол, у якому зазначається перелік проектів - переможців конкурсного відбору із зазначенням оціночної вартості проекту, що підписують головуючий на засіданні та члени конкурсної комісії, які брали участь у засіданні.

Генеральний Директор

Директорату регіонального

розвитку

О. Бойко


Додаток 1

до Порядку оцінки проектів

регіонального розвитку, які можуть

реалізовуватися за рахунок коштів

державного бюджету, отриманих

від Європейського Союзу

(пункт 1 розділу II)

ФОРМА

оцінки проекту регіонального розвитку, який може реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу


Додаток 2

до Порядку оцінки проектів

регіонального розвитку, які можуть

реалізовуватися за рахунок коштів

державного бюджету, отриманих

від Європейського Союзу

(пункт 3 розділу II)

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПОКАЗНИКИ

реалізації програм регіонального розвитку

1. «Інноваційна економіка та інвестиції»

Заходи Програми

Очікувані результати та прогнозні індикатори реалізації проектів

Орієнтовні сфери реалізації проектів

Мета програми - підвищення конкурентоспроможності регіонів шляхом розвитку регіональної й місцевої економіки на основі ефективного використання наявного потенціалу, існуючих конкурентних переваг, формування сприятливого інвестиційного середовища, модернізації реального сектору економіки, зростання експортного потенціалу, створення умов для активізації інноваційних процесів з урахуванням принципів смарт-спеціалізації.

Напрям 1.1. Формування сприятливого інвестиційного клімату, розвиток інвестиційного та експортного потенціалу

Обсяг фінансування проекту з державного бюджету - 3 600 000 грн - 6 000 000 грн

1.1.1 Інформаційна та організаційна підтримка інвесторів

Здійснено оцінку інвестиційного потенціалу регіонів та підготовлено план стратегічних інвестицій (кількість регіонів, в яких зроблено оцінку та підготовлено план залучення стратегічних інвестицій)

Розроблення стратегічних документів для залучення інвесторів (інвестиційні паспорти, профілі, маркетингові плани, бренди територій, бази об’єктів/проектів тощо

Створено сприятливі умови та зниження бар’єрів для інвестування (кількість спрощених або скасованих регуляторних актів, дозвільно-реєстраційних процедур, адміністративних послуг на місцевому рівні; кількість створених робочих місць на 1 тис. населення; кількість інвесторів, які отримали підтримку місцевих інституцій та прийняли рішення про інвестування; темп зростання середньої заробітної плати в регіоні; рівень зареєстрованого безробіття в регіоні; динаміка трудової міграції)

Створення/вдосконалення системи підтримки/супроводу інвесторів на регіональному/місцевому рівні

1.1.2 Інституційна підтримка інвестиційної політики на регіональному рівні

Удосконалено механізм взаємодії бізнесу та місцевих органів виконавчої влади та підвищено інституційну спроможність у сфері залучення інвестицій (кількість нових проектів державно (муніципально)-приватного партнерства, державних інвестиційних проектів, інших інвестиційних проектів, що підготовлено та розпочато; кількість підготовлених фахівців у сфері інвестиційної діяльності; кількість укладених договорів або домовленостей (контрактів, меморандумів, протоколів про наміри тощо) про інвестування, співробітництво, партнерство тощо))

Навчання фахівців у сфері інвестування, створення навчальних програм для підготовки інвестиційних проектів та підвищення їх якості

1.1.3 Підтримка експорту

Розвинуто експортний потенціал та інфраструктуру підтримки експорту в регіоні (кількість суб’єктів, які наростили обсяг збуту продукції; кількість суб’єктів господарювання, що вийшли на ринок ЄС, інші нові ринки; кількість нових підприємств, які розпочали експортну діяльність; створення нових

Створення/вдосконалення системи підтримки/супроводу експортерів в регіоні.

Навчання експортерів, формування та реалізація відповідних навчальних програм.

організаційно-правових, інституційних механізмів та інструментів підтримки експорту (страхування, гарантування, кредитування тощо)

Надання фінансової/організаційної/маркетингової та іншої підтримки експортерам.

Створення інституцій підтримки експорту в регіоні

Організація заходів з промоції експортного потенціалу (торгівельні місії, виставкові заходи тощо)

Напрям 1.2. Підтримка підприємницької діяльності

Обсяг фінансування проекту з державного бюджету - 3 600 000 грн - 6 000 000 грн

1.2.1. Інституційна та фінансова підтримка підприємницької діяльності

Розвинуто інструменти підтримки підприємництва та місцевого економічного розвитку (кількість створених інструментів та механізмів підтримки підприємницької діяльності; кількість суб’єктів підприємницької діяльності, що отримали доступ до фінансових ресурсів та розвинули свій бізнес, розмір отриманої фінансової підтримки; кількість проведених заходів (консультації, навчальні курси, бізнес-планування); кількість суб’єктів господарювання, які отримали консультативні послуги та розвили бізнес; кількість новостворених суб’єктів господарювання на 10 тис. населення)

Створення/розвиток бізнес-інкубаторів, стартап-центрів, кластерів, центрів державно-приватного партнерства, проектних офісів, інших форм підтримки підприємництва.

Фінансова/організаційна/маркетингова/інша підтримка підприємництва

Напрям 1.3. Стимулювання розвитку інноваційної інфраструктури та підтримка інноваційної діяльності

Обсяг фінансування проекту з державного бюджету - 5 000 000 грн - 12 000 000 грн

1.3.1. Розвиток інноваційної інфраструктури

Створено інституційні умови для розвитку інноваційної інфраструктури (кількість створених інституцій та суб’єктів, залучених до їх роботи)

Розвиток інституцій для підтримки інновацій (технологічний парк, науковий парк, інноваційне містечко (технополіс), інноваційний кластер тощо)

1.3.2. Розвиток інноваційної діяльності на засадах SMART-спеціалізації

Розвинуто потенціал інноваційної діяльності, підвищено рівень науково-інноваційного співробітництва з реальним сектором регіональної економіки, підтримано ініціативи для розвитку галузей SMART-спеціалізації регіону (кількість підтриманих кластерних ініціатив на основі принципів розумної спеціалізації; кількість підтриманих суб’єктів господарювання, які впроваджують інновації у найбільш перспективні галузі регіональної економіки, кількість інноваційних проектів, спрямованих на розвиток регіональної та місцевої економіки; кількість промислових підприємств, що здійснюють наукові та науково-технічні розробки, у співвідношенні до загальної кількості підприємств; кількість промислових підприємств, що використовують наукові та науково-технічні розробки, у співвідношенні до загальної кількості підприємств)

Підтримка промислових підприємств/проектів, що здійснюють інноваційну діяльність.

Розвиток промислових кластерів, що впроваджують інноваційні технології.

Підтримка суб’єктів господарювання, що впроваджують інновації у галузях smart-спеціалізації регіону

Напрям 1.4. Стимулювання розвитку промислового інвестування

Обсяг фінансування проекту з державного бюджету - 12 000 000 грн - 48 000 000 грн

1.4.1. Розвиток індустріальних парків

Покращено умови для промислового інвестування (площа індустріального парку, оснащена відповідною інфраструктурою (га); кількість учасників індустріального парку, що уклали та виконують договори з керуючою компанією про здійснення

Розбудова інфраструктури індустріальних парків, включених до Реєстру індустріальних (промислових) парків.

господарської діяльності у межах індустріального парку; кількість залучених підрядних організацій/постачальників (місцеві компанії, малий та середній бізнес); обсяг залучених інвестицій (публічних та з інших джерел) для облаштування індустріального парку)

Заходи з промоції новостворених та наявних індустріальних парків.

Розроблення концепцій індустріальних парків, аналітичні/маркетингові дослідження тощо

2. «Сільський розвиток»

Заходи Програми

Очікувані результати та прогнозні індикатори реалізації проектів

Орієнтовні сфери реалізації проектів

Мета програми - створення можливостей для сталого розвитку сільських територій, що сприяє зростанню, диверсифікації і підвищенню ефективності сільської економіки, зокрема, поза межами сільськогосподарського виробництва, стабілізації чисельності населення і збільшенню тривалості життя, повній і продуктивній зайнятості працездатного населення, підвищенню рівня і якості життя, раціональному використанню і відтворенню природно-ресурсного потенціалу сільських територій.

Напрям 2.1. Диверсифікація підприємницької діяльності у сільській місцевості

Обсяг фінансування проектів з державного бюджету - 12 000 000 грн - 48 000 000 грн

2.1.1 Диверсифікація сільськогосподарського виробництва

Створені та впроваджені нові види економічної діяльності (кількість нових видів продукції, послуг; підвищення конкурентоспроможності підприємства; завантаження існуючих чи створення нових виробничих потужностей; обсяги зростання доходів до місцевих бюджетів; кількість створених нових чи збереження

існуючих робочих місць, площа земель, зайнятих під органічним виробництвом; зростання обсягів експортованої органічної продукції)

Створення нових видів продукції чи розширення існуючого асортименту продукції;

освоєння нових ринків збуту продукції;

покращення фінансового та економічного стану підприємства;

розвиток альтернативних видів економічної діяльності (вирощування енергетичних культур, рекреаційна діяльність, агротуризм, народні ремесла, надання послуг, розвиток органічного сільськогосподарського виробництва тощо)

2.1.2 Розвиток підприємств заготівлі, збуту, переробки сільськогосподарської продукції, постачання матеріально-технічних та інших ресурсів, насамперед, на засадах кооперації

Створено та впроваджено модель замкнутого циклу вирощування, зберігання та переробки сільськогосподарського виробництва (створення нових видів послуг, продукції; обсяги та асортимент виробництва нових видів продукції, послуг; завантаження існуючих чи створення нових виробничих потужностей; кількість суб’єктів, залучених до проекту та яким надаються послуги; застосування кооперативних принципів при створенні та діяльності підприємств; зростання доходів до місцевих бюджетів; створення нових чи збереження існуючих робочих місць)

Підтримка кооперативного руху в сільській місцевості, фермерських господарств, закупівля обладнання для комунальних підприємств

2.1.3 Створення умов для повернення молоді у сільську місцевість

Створено та реалізовано заходи із повернення молоді у сільську місцевість (створення нових видів чи розширення існуючого асортименту послуг для молоді; кількість суб’єктів, залучених до проекту та яким надаються послуги; створення нових чи збереження існуючих робочих місць)

Професійна орієнтація молоді; навчання молоді додатковим або новим навичкам; покращення доступності до мережі Інтернет тощо

Напрям 2.2 Планування сільського розвитку

Обсяг фінансування проектів з державного бюджету - 3 600 000 грн - 6 000 000 грн

2.2.1 Планування та активізація сільського розвитку

Розроблені планувальні документи та/або містобудівна документація (кількість територіальних громад та осіб, залучених до процесу планування сільського розвитку; кількість інформаційно-консультаційних заходів; кількість підготовлених проектів планів (програм) розвитку; кількість сільських територіальних громад, що мають схеми планування територій та іншу містобудівну документацію)

Розроблення стратегій розвитку громади, інших планувальних документів.

Розроблення містобудівної документації

3. Розвиток туризму

Заходи Програми

Очікувані результати та прогнозні індикатори реалізації проектів

Орієнтовні сфери реалізації проектів

Мета програми - створення можливостей для розвитку конкурентоспроможного на внутрішньому та світовому ринках національного туристичного продукту, розширення внутрішнього та збільшення обсягів в’їзного туризму, забезпечення на цій основі комплексного розвитку курортних територій та туристичних центрів з урахуванням соціально-економічних інтересів населення, збереження та відновлення природних територій, ремонт і реставрація об’єктів культурної спадщини

Напрям 3.1 Туристична інфраструктура

Обсяг фінансування проектів з державного бюджету - 5 000 000 грн - 24 000 000 грн

3.1.1 Розвиток інфраструктури у сфері туризму і рекреації в Україні

Створено нові туристичні об’єкти (підвищення привабливості й збільшення кількості та протяжності туристичних маршрутів в Україні, в тому числі міжобласних; збільшення площі територій та об’єктів природно-заповідного фонду; кількість створених екологічних стежок, еколого-інформаційних центрів, музеїв, спеціально облаштованих місць для відпочинку на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду тощо)

Розроблення нових туристичних маршрутів, запровадження нових об’єктів природно-заповідного фонду, фінансова та інша підтримка закладів туризму та рекреації

3.1.2 Створення ексклюзивного туристичного продукту для розвитку туризму в Україні

Створено нові туристичні продукти (збільшення кількості сучасно облаштованих туристичних, екскурсійних об’єктів; відпочинкових територій, туристських притулків, у тому числі на засадах державно-приватного партнерства; кількість місць у засобах розміщення, в т. ч. у готелях, мотелях, туристичних базах, інших закладах розміщення туристів).

Розроблення та маркетинг нових туристичних продуктів, інформаційно-комунікаційні кампанії для популяризації місць відпочинку

Напрям 3.2 Збереження обєктів культурної спадщини

Обсяг фінансування проектів з державного бюджету - 5 000 000 грн - 16 000 000 грн

3.2.1 Збереження і відновлення історико-культурних цінностей

Відновлено/збережено об’єкти культурної спадщини, які можуть сприяти підвищенню туристичної привабливості територій (кількість відновлених об’єктів культурної спадщини, інтегрованих у сферу туризму;

Реставрація об’єктів культурної спадщини, вдосконалення їх роботи як туристичних об’єктів

та забезпечення доступності історико-культурних пам’яток в регіонах

кількість відвідувачів, в тому числі іноземних, об’єктів культурної спадщини; збільшення кількості та інтегрованості туристичних маршрутів, побудованих навколо об’єктів культурної спадщини, в тому числі міжобласних)

3.2.2 Залучення інвестицій у розвиток супутньої інфраструктури та розширення переліку послуг для відвідувачів об’єктів культурної спадщини

Розвинуто інфраструктуру / розширено перелік послуг, що надаються відвідувачам об’єктів культурної спадщини (кількість інформаційних центрів, музеїв, спеціально облаштованих місць для надання супутніх послуг біля об’єктів культурної спадщини; збільшення інвестицій в збереження пам’яток історії, культури та архітектури)

Надання нових послуг відвідувачам об’єктів культурної спадщини (електронні квитки, електронні гіди, розробка та брендування сувенірної продукції, навчання персоналу, модернізація інших супутніх послуг)

Напрям 3.3 Маркетинг туристичного потенціалу

Обсяг фінансування проектів з державного бюджету - 1 200 000 грн - 4 800 000 грн

3.3.1 Створення позитивного туристичного іміджу держави на міжнародному туристичному ринку

Запроваджено заходи для покращення туристичного іміджу регіону/країни (підвищення рівня обізнаності українців про туристичні можливості регіонів України та збільшення кількості туристів; підвищення рівня обізнаності іноземців про туристичні можливості регіонів України та збільшення кількості туристів)

Туристичні виставки, конференції, промотури, роад-шоу, інформаційно-комунікаційні кампанії для покращення туристичного іміджу регіону/країни

3.3.2 Створення та впровадження туристично-інформаційної системи

Впроваджено туристично-інформаційні продукти для покращення туристичної привабливості територій (обсяг відвідувань веб-ресурсів і відвідувачів інформаційно-туристичних центрів та туристично-інформаційних пунктів, підвищення місця регіону (держави) в національних та міжнародних туристичних рейтингах)

Нові туристичні додатки, інтернет-сайти, бази даних, інформаційно-туристичні центри

4. Розвиток людського потенціалу

Заходи Програми

Очікувані результати та прогнозні індикатори реалізації проектів

Орієнтовні сфери реалізації проектів

Мета програми - сприяння розвитку людського капіталу через посилення спроможності окремих особистостей, груп, інституцій та їх мереж бути більш активними та професійними гравцями на регіональному ринку праці, у сфері підприємництва та громадянського суспільства

Напрям 4.1 Люди

Обсяг фінансування проектів з державного бюджету - 3 600 000 грн - 6 000 000 грн

4.1.1 Розвиток людського потенціалу регіонів

Підвищено рівень зайнятості випускників, які здобували освіту за новими навчальними програмами; створено нові навчальні

Програми перекваліфікації персоналу, розвиток дуальної освіти, онлайн-курси та програми перепідготовки,

програми та курси; підвищено рівень якості навчальних програм та курсів (кількість підготовлених висококваліфікованих фахівців та робітничих кадрів для задоволення потреб регіонів відповідно до пріоритетів їх розвитку (ч/ж); % працевлаштування випускників закладів освіти, підготовлених фахівців та робітничих кадрів (ч/ж); кількість нових навчальних програм та курсів, спрямованих на потреби регіонального ринку праці, рівень якості програм підготовки (за оцінкою роботодавців); відповідність рівня знань та кваліфікацій випускників закладів вищої освіти та закладів професійної (професійно-технічної) освіти вимогам роботодавців)

фінансова підтримка підприємств для запровадження нової якості персоналу, науково-освітні кластери тощо

Напрям 4.2 Інституції та мережі

Обсяг фінансування проектів з державного бюджету - 3 600 000 грн - 12 000 000 грн

4.2.1 Інтеграція та посилення взаємозв’язків між бізнесом, наукою та владою з метою розвитку людського потенціалу

Створено нові партнерські об’єднання та асоціації; збільшено кількість інституцій, залучених до новаторської і раціоналізаторської роботи; впроваджено нові політики та заходи із соціальної відповідальності та партнерства; підвищено рівень інтеграції між закладами освіти, науково-дослідними установами і підприємствами (кількість новостворених партнерських об’єднань, асоціацій тощо; кількість підприємств та організацій, які стимулюють та заохочують новаторську і раціоналізаторську роботу; кількість суб’єктів у регіонах, які розробили та впроваджують політику та заходи із соціальної відповідальності та партнерства; рівень інтеграції між закладами освіти, науково-дослідними установами і підприємствами)

Соціальна відповідальність бізнесу, створення нових асоціативних структур з метою покращення якості людського капіталу, програми обміну тощо

Напрям 4.3 Дослідження

Обсяг фінансування проектів з державного бюджету - 1 200 000 грн - 3 600 000 грн

4.3.1 Збільшення зайнятості та вдосконалення її структури

Удосконалено структуру та підвищено рівень зайнятості населення праценадлишкових територій (кількість підготовлених кадрів за новими програмами професійної освіти і навчання, розробленими за результатами досліджень відповідно до потреб регіонального ринку праці; рівень безробіття населення віком 15-70 років, %)

Аналітичні дослідження та стратегічні документи, розроблені з метою вдосконалення структури зайнятості населення, інтернет-сайти та бази даних, опитування бізнесу та населення, випускників вищих навчальних закладів, професійно-технічних навчальних закладів тощо

5. Загальноукраїнська солідарність

Заходи Програми

Очікувані результати та прогнозні індикатори реалізації проектів

Орієнтовні сфери реалізації проектів

Мета програми - створення умов для розвитку співробітництва між регіонами України у гуманітарній, культурній, освітній та інформаційних сферах; формування в регіонах більш високого рівня усвідомлення європейського вибору України, демократичних та моральних цінностей українців, підтримка та налагодження міжрегіональних коопераційних зв’язків, створення міжрегіональних проектів розвитку

Напрям 5.1 Створення можливостей для співробітництва регіонів у сфері освіти, культури, історичних та культурологічних досліджень

Обсяг фінансування проектів з державного бюджету - 3 600 000 грн - 6 000 000 грн

5.1.1 Дослідження

Створено спільні міжрегіональні дослідницькі групи з проведення історичних та культурологічних досліджень (кількість спільних груп; залучених регіонів; дослідницьких продуктів)

Спільні дослідницькі проекти (центри співпраці,

дослідницькі обміни, спільні експедиції)

5.1.2 Обміни (спортивні, культурні тощо)

Запроваджено обміни студентів між закладами вищої освіти та інші механізми співробітництва (кількість університетів, що беруть участь міжрегіональному співробітництві; кількість студентів; кількість та географія регіонів; кількість проведених міжрегіональних олімпіад, студентських фестивалів тощо).

Організація культурних або спортивних заходів

для декількох регіонів, функціонування спільних колективів, підтримка діяльності спортивних/культурних організацій

5.1.3 Інформаційне забезпечення

Створено новітні інформаційні ресурси, що дозволяють ознайомитися із спільним історичним минулим та сьогоденням регіонів, забезпечують віртуальний доступ до історичної та культурної спадщини в регіонах (кількість нових навчальних програм щодо історії, культури, економіки регіонів; кількість державних службовців, що пройшли стажування в інших регіонах, кількість ресурсів та їх відвідуваність; кількість музеїв, галерей, фондів тощо, які стають доступними)

Міжрегіональні інформаційні ресурси та платформи

Напрям 5.2 Формування привабливого образу регіонів в Україні, інтеграція регіональних ідентичностей у загальноукраїнську ідентичність

Обсяг фінансування проектів з державного бюджету - 3 600 000 грн - 16 000 000 грн

5.2.1 Інформаційна кампанія

Створення системи інформування українців про українські регіони, їх можливості та розвиток (кількість ТВ-каналів та радіостанцій, що транслюють програми про регіони; кількість ТВ-тематичних програм та FM-станцій, що поширюють свої програми на більшість регіонів України; кількість неформальних представництв одних регіонів на території інших; кількість інформаційних продуктів про регіони, до створення яких залучені внутрішньо переміщені особи з Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей; кількість та періодичність міжрегіональних тематичних форумів; кількість регіонів, що створили свої регіональні бренди; кількість регіональних бібліотек, закладів вищої освіти, театрів, музеїв тощо, включених до загально-українських ресурсів з онлайн-доступом)

Створення нового телевізійного та радіопродукту, розширення існуючих та створення нових каналів розповсюдження інформації

5.2.2 Технічне забезпечення

Забезпечення впевненого прийому вітчизняного телевізійного сигналу на прикордонних з Російською Федерацією та Республікою Білорусь територіях України, а також на окупованих територіях (частка населених пунктів прикордонних з Російською Федерацією та Республікою Білорусь районів України, що входять до території якісного телевізійного сигналу, кількість населених пунктів окупованих територій, де впевнено приймається телевізійний сигнал українських телеканалів; наявність зворотного зв’язку від жителів окупованих територій щодо українських телепрограм, які приймаються на цих територіях)

Заходи із матеріально-технічного забезпечення способів поширення інформації

Напрям 5.3 Створення нових можливостей для розвитку і самореалізації вразливих та дискримінованих груп населення, зокрема внутрішньо переміщених осіб, ветеранів війни, учасників бойових дій тощо

Обсяг фінансування проектів з державного бюджету - 3 600 000 грн - 36 000 000 грн

5.3.1 Економічна інтеграція вразливих та дискримінованих груп населення, зокрема внутрішньо переміщених осіб, ветеранів війни, учасників бойових дій тощо

Збільшення зайнятості вразливих та дискримінованих груп населення, зокрема внутрішньо переміщених осіб, ветеранів війни, учасників бойових дій тощо (кількість інституцій, що надають підтримку, кількість регіонів, де є такі інституції; кількість працевлаштованих за регіонами, кількість фізичних осіб підприємців серед ВПО та інших вразливих груп населення; кількість інструментів кредитування малих та середніх підприємств та їх обсяг)

Програми підтримки бізнесу, інформаційна підтримка щодо можливостей ринку праці та самозайнятості

Напрям 5.4 Сприяння інтеграції регіонів та у регіонах

Обсяг фінансування проектів з державного бюджету - 5 000 000 грн - 48 000 000 грн

5.4.1 Соціально-економічна інтеграція

Збільшення частки регіональної економіки, орієнтованої на український ринок, збільшення розмірів регіональних ринків (кількість міжрегіональних економічних форумів, виставок, конференцій; кількість спільних проектів між регіонами у сфері інновацій та інвестицій, коопераційних зв’язків; кількість міжрегіональних кластерів; кількість спільних для кількох регіонів логістичних центрів, кількість кооперативів, малих виробництв, створених на основі креативної економіки, регіональних ремесел), створення дослідницьких мереж, збільшення товарообігу між регіонами тощо

Логістичні центри, спільні інвестиційні та гуманітарні проекти, промоційні кампанії, виробничі мережі, інфраструктурні проекти, що сприяють покращенню міжрегіональних зв’язків, тощо

6. Підтримка розвитку депресивних територій

Заходи Програми

Очікувані результати та прогнозні індикатори реалізації проектів

Орієнтовні сфери

реалізації проектів

Мета програми - підтримка інтегрованих проектів розвитку депресивних (проблемних) територій в регіонах для посилення спроможності таких територій до зростання, покращення на цій основі умов для розвитку підприємництва, самозайнятості, особливо в нішевих сферах, креативній економіці, традиційних промислах, а також покращення об’єктів міської та соціальної інфраструктури, що сприяють підвищенню рівня життєдіяльності місцевого населення

Напрям 6.1 Розвиток сільських територій з низькою щільністю населення-1

Обсяг фінансування проектів з державного бюджету - 3 600 000 грн - 6 000 000 грн

6.1.1 Підтримка бізнес-ініціатив

Запроваджено програми стимулювання переселення у сільські райони з низькою щільністю населення сімей/молоді, які мають бізнес плани щодо відкриття мікро чи малого підприємництва.

Проведено та підготовлено дослідження ресурсної бази району, визначено можливості використання місцевих природних ресурсів, земельних ділянок для розміщення підприємства, підготовлено пропозиції щодо механізмів їх використання (кількість районів, у яких діють програми підтримки переселення; кількість сімей, що переселились; кількість тренінгів і навчань, проведених для потенційних учасників програми; кількість районів, де проведено дослідження; кількість реалізованих пропозицій; кількість та площа земельних ділянок, що були задіяні для будівництва, розміщення об’єктів логістики тощо)

Підтримка бізнесу, мікрокредитування, аналітичні проекти щодо дослідження можливостей територій

6.1.2 Співробітництво територіальних громад

Започатковано проекти співробітництва міських, сільських, територіальних громад районів з низькою щільністю населення, що сприяють покращенню зайнятості сільського населення, доступності сільських територій міст (кількість проектів співробітництва територіальних громад, кількість робочих місць, відкритих внаслідок співробітництва територіальних громад; кількість та протяжність маршрутів громадського транспорту, що з’єднують міста та віддалені сільські території)

Спільні проекти з вдосконалення інфраструктури, покращення транспортного сполучення тощо

6.1.2 Співробітництво територіальних громад

Започатковано проекти співробітництва міських, сільських, територіальних громад районів з низькою щільністю населення, що сприяють покращенню зайнятості сільського населення, доступності сільських територій міст (кількість проектів співробітництва територіальних громад, кількість робочих місць, відкритих внаслідок співробітництва територіальних громад; кількість та протяжність маршрутів громадського транспорту, що з’єднують міста та віддалені сільські території)

Спільні проекти з вдосконалення інфраструктури, покращення транспортного сполучення тощо

Напрям 6.2 Створення умов для розвитку гірських територій та інших територій з обмеженим потенціалом розвитку-2

Обсяг фінансування проектів з державного бюджету - 6 000 000 грн - 12 000 000 грн

6.2.1 Розвиток інфраструктури гірських територій та інших

Покращення доступності гірських поселень (кількість розроблених планувальних документів, які визначають оптимальні маршрути для доріг, що забезпечують доступність гірських поселень

Ремонт та відновлення дорожньої інфраструктури,

__________

-1 Сільські території з низькою щільністю населення - території з щільністю населення до 20 осіб на квадратний кілометр.

-2 Територія з обмеженим потенціалом розвитку - адміністративно-територіальна одиниця, географічне розміщення якої обмежує можливості для її соціально-економічного розвитку через віддаленість від великих міст, комунікацій, слабкі транспортні зв’язки з рештою території регіону, в тому числі розміщена на гірських територіях, островах, у національних заповідниках чи парках.

Заходи Програми

Очікувані результати та прогнозні індикатори реалізації проектів

Орієнтовні сфери

реалізації проектів

територій з обмеженим потенціалом розвитку

і не порушують екосистеми, що склались; кількість побудованих та відремонтованих доріг, мостів, інших об’єктів дорожньої інфраструктури; кількість та протяжність маршрутів громадського транспорту у гірських місцевостях)

закупівля громадського транспорту тощо

6.2.2 Посилення економічної спроможності гірських територій

Покращення зайнятості у традиційних для гірських територій секторах: сільське, лісове господарство, народні промисли з використанням нових технологій, що не шкодять довкіллю та покращують умови праці (кількість нових технологій, що впроваджено у традиційних сферах зайнятості; кількість зайнятого та самозайнятого населення; кількість та обсяги продажів продуктів народних промислів, що реалізують за межі гірських територій з використанням нових технологій)

Фінансова та інші види підтримки бізнесу

Напрям 6.3 Розвиток малих та середніх міст як регіональних точок зростання

Обсяг фінансування проектів з державного бюджету - 3 600 000 грн - 18 000 000 грн

6.3.1 Аналітично-інформаційне забезпечення розвитку малих та середніх міст

Складено та подано звіти щодо проведених дослідженнях (кількість проведених досліджень щодо визначення потенційних точок/сфер зростання у малих та середніх містах, щодо попиту та пропозиції професій на ринку праці, розроблених планів перспективного розвитку, попиту та пропозиції видів продукції на локальних ринках тощо; обсяги залучених інвестицій в результаті розроблення та поширення зазначених досліджень та планів розвитку)

Стратегічні та аналітичні документи щодо проблем розвитку малих та середніх міст

6.3.2 Розвиток міської інфраструктури

Покращено рівень якості життя місцевого населення за рахунок розвитку інфраструктури міст (кількість досліджених об’єктів міської інфраструктури, що потребують оновлення чи реконструкції; кількість об’єктів міської інфраструктури, що оновлені чи реконструйовані (зони відпочинку, площі, сквери, публічні простори);

кількість груп заінтересованих сторін, що отримали вигоду від оновлення об’єктів міської інфраструктури)

Відновлення міської інфраструктури, яка спрямована на широкі верстви населення

6.3.3 Диверсифікація міської економіки

Розширення видів економічної діяльності (кількість вільних земельних ділянок, які запропоновані для потенційного інвестування; кількість започаткованих проектів державно-приватного партнерства;. кількість молоді, залученої до навчання підприємництву; площа офісних та виробничих приміщень, що може надаватись для відкриття малого підприємництва на пільгових умовах щодо оренди)

Підтримка проектів розширення виробничої діяльності, програми молодіжного кредитування, мікрокредитування для бізнесу

Напрям 6.4 Створення умов для розвитку прикордонних районів у несприятливих умовах-3

Обсяг фінансування проектів з державного бюджету 3 600 000 грн - 6 000 000 грн

6.4.1 Підтримка самозайнятості місцевого населення

Збільшення рівня самозайнятості населення (кількість організаційних та фінансових інструментів, що стимулюють самозайнятість населення; кількість бізнес-інкубаторів, центрів підтримки підприємництва; кількість самозайнятого населення)

Підтримка різних форм зайнятості населення, центрів підтримки підприємництва

__________

-3 Прикордонний район у несприятливих умовах - район, розташований безпосередньо біля державного кордону України з державами, відносини з якими передбачають додатковий рівень безпеки кордону, обмеження руху товарів та людей, що стримує розвиток місцевої економіки та залучення інвестицій. До таких районів належать також райони, що межують із зонами безпеки, прилеглими до району бойових дій.

Заходи Програми

Очікувані результати та прогнозні індикатори реалізації проектів

Орієнтовні сфери

реалізації проектів

6.4.2 Підтримка співробітництва між територіальними громадами прикордонних районів з іншими територіальними громадами України, які сприяють їх економічному зростанню

Покращення взаємодії між територіальними громадами (кількість проектів співробітництва;

кількість територіальних громад, що беруть участь у співробітництві; кількість суб’єктів підприємництва, залучених до реалізації проектів)

Створення спільних комунальних підприємств, закупівля техніки та обладнання, розвиток транспортної та логістичної інфраструктури, культурні та ніші види обмінів

7. Ефективне управління регіональним розвитком

Заходи Програми

Очікувані результати та прогнозні індикатори реалізації проектів

Орієнтовні сфери

реалізації проектів

Мета програми - вдосконалення системи управління регіональним розвитком, що сприятиме підвищенню рівня конкурентоспроможності регіонів

Напрям 7.1 Інформаційно-аналітичне та інституційне забезпечення регіонального розвитку

Обсяг фінансування проектів з державного бюджету - 1 200 000 грн - 1 600 000 грн

7.1.1. Інформаційно-аналітичне та інституційне забезпечення регіонального розвитку

Удосконалення системи стратегічного планування регіонального розвитку на загальнодержавному та регіональному рівнях (впровадження дієвого інформаційного забезпечення для визначення проблем регіонального розвитку, проведення аналізу та моделювання шляхів їх розв’язання як основи для розроблення та прийняття обґрунтованих управлінських рішень; запровадження середньострокового планування на рівні місцевих бюджетів та проведення навчальних тренінгів для всіх учасників бюджетного процесу), підвищення якості державного управління регіональним розвитком (підвищення ефективності діяльності місцевих держадміністрацій, удосконалення взаємовідносин між місцевими держадміністраціями та фізичними і юридичними особами шляхом упровадження системи електронного урядування; створення ефективної системи підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців центральних та місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб місцевого самоврядування у сфері державного управління регіональним розвитком, удосконалення системи моніторингу ефективності використання бюджетних коштів, посилення відповідальності місцевих органів виконавчої влади за ефективне використання ресурсів, спрямованих на розв’язання соціально-економічних проблем розвитку регіонів; підвищення ролі громадських об’єднань у формуванні пріоритетних напрямів розвитку регіонів, їх реалізації та здійсненні контролю за реалізацією); посилення міжгалузевої координації в процесі планування та реалізації державної регіональної політики (узгодження цілей, пріоритетів, завдань і заходів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо розв’язання поточних проблем регіонального розвитку та досягнення довгострокових стратегічних цілей; створення системи електронної взаємодії щодо обміну інформацією між центральними та місцевими органами виконавчої влади; гармонізація загальнодержавних та регіональних інтересів під час формування та реалізації державної регіональної політики)

Запровадження електронного документообігу в органах влади, запровадження систем «розумного міста» (smart cities), закупівля обладнання, навчання персоналу, створення онлайн-курсів для підвищення кваліфікації тощо

Напрям 7.2 Співфінансування проектів регіонального розвитку, що супроводжуються агенціями регіонального розвитку, утвореними відповідно до Закону України «Про засади державної регіональної політики»

Обсяг фінансування проектів з державного бюджету - 5 000 000 грн - 12 000 000 грн

7.2.1. Підтримка проектів регіонального розвитку

Посилено інституційну спроможність регіональних агенцій регіонального розвитку через можливість отримання співфінансування з державного бюджету на реалізацію проектів, які вони супроводжують, та направлення його частини на адміністрування відповідних проектів (до 10 % обсягу фінансування з державного бюджету)

Проекти регіонального розвитку (розбудова інфраструктури, економічний та місцевий розвиток, освітні та культурні ініціативи тощо), які супроводжуються регіональними агенціями регіонального розвитку та мають відповідну фінансову та адміністративну підтримку місцевих органів влади та/або органів місцевого самоврядування відповідного регіону / відповідних регіонів


Документи та файли

Сигнальний документ — f487992n62.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 30.08.2019 — 2019 р., № 66, стор. 343, стаття 2327, код акта 95593/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінрегіон України:

 1. НАКАЗ від 22.01.2019 № 3 "Про затвердження Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі". Мінрегіон України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 20.02.2019 № 38/29 "Про затвердження Порядку взаємодії Національного антикорупційного бюро України та Державної архітектурно-будівельної інспекції України". Мінрегіон України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 21.03.2019 № 74 "Про внесення зміни до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15 травня 2012 року № 240". Мінрегіон України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 03.04.2019 № 91 "Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31 березня 2016 року № 79". Мінрегіон України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 01.03.2019 № 48 "Про внесення змін до Порядку погодження Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами". Мінрегіон України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 17.05.2019 № 112 "Про затвердження Змін до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів". Мінрегіон України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 21.06.2019 № 137 "Про затвердження Переліку об’єктів будівництва та об’єктів нерухомого майна, яким не присвоюється адреса об’єкта будівництва, об’єкта нерухомого майна". Мінрегіон України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 30.05.2019 № 125 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України". Мінрегіон України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 19.04.2019 № 100 "Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання". Мінрегіон України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 24.06.2019 № 140 "Про затвердження Типової форми угоди про транскордонне співробітництво". Мінрегіон України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 15.07.2019 № 157 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства України у справах будівництва і архітектури від 27 грудня 1993 року № 245". Мінрегіон України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 27.06.2019 № 145 "Про затвердження Порядку розгляду звернень громадян у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України". Мінрегіон України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 17.07.2019 № 164 "Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 18 травня 2017 року № 120". Мінрегіон України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 17.07.2019 № 163 "Про затвердження Змін до Положення про конкурсну комісію з відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу". Мінрегіон України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 12.08.2019 № 183 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 02 лютого 2009 року № 13". Мінрегіон України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 01.08.2019 № 170 "Про внесення змін до Порядку відбору проектів, спрямованих на реалізацію завдань і заходів з виконання Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011-2020 роки". Мінрегіон України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 26.07.2019 № 169 "Про затвердження Порядку відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води". Мінрегіон України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 26.07.2019 № 169 "Про затвердження Порядку відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води". Мінрегіон України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 01.08.2019 № 171 "Про внесення змін до Порядку розроблення містобудівної документації". Мінрегіон України. 2019 рікк
 20. УГОДА від Партнер "між Урядом України та Європейською Комісією про фінансування заходу «U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - друга фаза»". Мінрегіон України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -