<<
>>

НАКАЗ від 30.05.2019 № 125 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України". Мінрегіон України. 2019

Документ актуальний на 05.08.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.05.2019  № 125

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 червня 2019 р.

за № 648/33619

Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Відповідно до частини дев’ятої статті 48 Закону України «Про державну службу» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, що додається.

2. Управлінню (службі) управління персоналом (Гнутова І.О.) разом з Юридичним департаментом (Чепелюк О.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Керівникам структурних підрозділів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України забезпечити стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, відповідно до Порядку, затвердженого цим наказом.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Віце-прем’єр-міністр України -

Міністр регіонального

розвитку, будівництва

та житлово-комунального

господарства України

Г. Зубко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Міністерства регіонального

розвитку, будівництва

та житлово-комунального

господарства України

30 травня 2019 року № 125

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 червня 2019 р.

за № 648/33619

ПОРЯДОК

стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

1.

Цей Порядок визначає загальні положення щодо організації та проходження стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України відповідно до частини дев’ятої статті 48 Закону України «Про державну службу».

2. У цьому Порядку термін «молодь» означає громадян України віком до 35 років, які є здобувачами освіти у вищих навчальних закладах або отримали вищу освіту та не перебувають на посадах державної служби.

3. Відповідно до цього Порядку громадяни з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, проходять стажування з метою ознайомлення з функціонуванням Мінрегіону та набуття ними практичного досвіду роботи на державній службі.

4. Строк стажування не може перевищувати шести місяців.

Стажування молоді проводиться у вільний від навчання (роботи) час у межах робочого часу працівників Мінрегіону.

5. Допуск до стажування та визначення строку його проходження здійснюються на підставі заяви (додаток 1) особи, яка має намір пройти стажування в апараті Мінрегіону (далі - стажист), згоди керівника відповідного структурного підрозділу Мінрегіону, погодження державного секретаря Мінрегіону. Допуск до стажування оформлюється наказом Мінрегіону. До заяви стажист додає резюме у довільній формі.

6. Стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Мінрегіону, може здійснюватися з ініціативи державного секретаря, керівників структурних підрозділів, керівників закладів вищої освіти, молодіжних громадських організацій та інших осіб, які бажають пройти стажування.

7. На період стажування в апараті Мінрегіону за стажистом закріплюється керівник стажування з числа керівників структурних підрозділів Мінрегіону, в яких проводитиметься стажування.

8. Стажування проводиться за індивідуальним планом стажування (додаток 2), що затверджується керівником стажування.

9. Стажист:

1) бере участь у роботі структурного підрозділу (бази стажування) Мінрегіону, у підготовці документів (крім документів, які містять інформацію з обмеженим доступом), може бути присутнім на нарадах такого структурного підрозділу;

2) за погодженням із керівником стажування має право бути відсутнім у робочі дні на стажуванні у зв’язку підготовкою до складання іспитів;

3) зобов’язаний у повному обсязі та своєчасно виконувати завдання, передбачені індивідуальним планом стажування, вказівки та доручення керівника стажування;

4) звітує керівнику стажування про виконання поставлених завдань;

5) зобов’язаний додержуватись правил внутрішнього службового розпорядку, етики і культури поведінки.

10. Керівник стажування:

1) складає і затверджує індивідуальний план стажування та контролює його виконання;

2) забезпечує умови, необхідні для проходження стажування;

3) надає допомогу в набутті професійних умінь та навичок;

4) забезпечує стажисту можливість ознайомлення з організацією роботи структурного підрозділу (бази стажування) Мінрегіону;

5) залучає стажиста до участі в роботі структурного підрозділу (бази стажування), підготовки проектів службових документів (крім документів, що містять інформацію з обмеженим доступом).

11. За три робочі дні до закінчення строку стажування стажист надає керівнику стажування підсумковий стислий звіт про результати стажування та засвідчує його своїм підписом.

12. У разі невиконання вимог цього Порядку стажування припиняється відповідно до наказу Мінрегіону за поданням керівника стажування.

Стажування може бути припинено за заявою стажиста, про що видається відповідний наказ Мінрегіону.

13. Керівник стажування після закінчення стажування на прохання стажиста складає, підписує та видає довідку або характеристику, що містить інформацію про результати стажування та засвідчується Управлінням (службою) управління персоналом Мінрегіону.

14. Документи про проходження стажування передаються керівником стажування на зберігання до Управління (служби) управління персоналом Мінрегіону.

15. Мінрегіон не несе зобов’язань щодо відшкодування молоді, яка проходить стажування в Мінрегіоні, витрат на проїзд до місця стажування і назад, добових витрат на час перебування в дорозі та витрат на найм житла тощо.

Начальник

Управління (служби)

управління персоналом

І. Гнутова


Додаток 1

до Порядку стажування громадян

з числа молоді, які не перебувають

на посадах державної служби,

в апараті Міністерства регіонального

розвитку, будівництва

та житлово-комунального

господарства України

(пункт 5)

ЗАЯВА

Додаток 2

до Порядку стажування громадян

з числа молоді, які не перебувають

на посадах державної служби,

в апараті Міністерства регіонального

розвитку, будівництва

та житлово-комунального

господарства України

(пункт 8)

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН СТАЖУВАННЯ


Документи та файли

Сигнальний документ — f486580n52.doc
Сигнальний документ — f486580n53.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 19.07.2019 — 2019 р., № 54, стор. 244, стаття 1901, код акта 95128/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінрегіон України:

 1. НАКАЗ від 22.01.2019 № 3 "Про затвердження Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі". Мінрегіон України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 20.02.2019 № 38/29 "Про затвердження Порядку взаємодії Національного антикорупційного бюро України та Державної архітектурно-будівельної інспекції України". Мінрегіон України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 21.03.2019 № 74 "Про внесення зміни до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15 травня 2012 року № 240". Мінрегіон України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 03.04.2019 № 91 "Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31 березня 2016 року № 79". Мінрегіон України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 01.03.2019 № 48 "Про внесення змін до Порядку погодження Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами". Мінрегіон України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 17.05.2019 № 112 "Про затвердження Змін до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів". Мінрегіон України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 21.06.2019 № 137 "Про затвердження Переліку об’єктів будівництва та об’єктів нерухомого майна, яким не присвоюється адреса об’єкта будівництва, об’єкта нерухомого майна". Мінрегіон України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 19.04.2019 № 100 "Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання". Мінрегіон України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 24.06.2019 № 140 "Про затвердження Типової форми угоди про транскордонне співробітництво". Мінрегіон України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 15.07.2019 № 157 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства України у справах будівництва і архітектури від 27 грудня 1993 року № 245". Мінрегіон України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 27.06.2019 № 145 "Про затвердження Порядку розгляду звернень громадян у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України". Мінрегіон України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 17.07.2019 № 164 "Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 18 травня 2017 року № 120". Мінрегіон України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 17.07.2019 № 163 "Про затвердження Змін до Положення про конкурсну комісію з відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу". Мінрегіон України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 17.07.2019 № 165 "Про внесення змін до Порядку оцінки проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу". Мінрегіон України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 12.08.2019 № 183 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 02 лютого 2009 року № 13". Мінрегіон України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 01.08.2019 № 170 "Про внесення змін до Порядку відбору проектів, спрямованих на реалізацію завдань і заходів з виконання Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011-2020 роки". Мінрегіон України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 26.07.2019 № 169 "Про затвердження Порядку відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води". Мінрегіон України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 26.07.2019 № 169 "Про затвердження Порядку відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води". Мінрегіон України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 01.08.2019 № 171 "Про внесення змін до Порядку розроблення містобудівної документації". Мінрегіон України. 2019 рікк
 20. УГОДА від Партнер "між Урядом України та Європейською Комісією про фінансування заходу «U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - друга фаза»". Мінрегіон України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -