<<
>>

НАКАЗ від 19.04.2019 № 100 "Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання". Мінрегіон України. 2019

Документ актуальний на 13.08.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.04.2019  № 100

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 червня 2019 р.

за № 647/33618

Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання

Відповідно до частини другої статті 8 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1057 "Про визначення сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади здійснюють функції технічного регулювання", Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Технічний регламент енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання, що додається.

2. Установити, що водонагрівачі, баки-акумулятори та комплекти з водонагрівача і сонячного обладнання, які введені в обіг до набрання чинності цим наказом і не відповідають усім чи окремим вимогам Технічного регламенту енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання, затвердженого цим наказом, можуть бути надані на ринку протягом шести місяців з дня набрання чинності цим наказом.

3. Департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики (Токаренко В.В.) разом з Юридичним департаментом (Чепелюк О.В.) у встановленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4.

Цей наказ набирає чинності через шість місяців з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Кругляка Е.Б.

Віце-прем’єр-міністр України -

Міністр регіонального

розвитку, будівництва

та житлово-комунального

господарства України

Г. Зубко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України

з питань безпечності харчових продуктів

та захисту споживачів

Виконувач обов’язків Міністра

економічного розвитку і торгівлі України

Голова Антимонопольного комітету України

Голова Державної регуляторної служби України

В. Лапа

М. Тітарчук

Ю. Терентьєв

К. Ляпіна


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Міністерства регіонального

розвитку, будівництва

та житлово-комунального

господарства України

19 квітня 2019 року № 100

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 червня 2019 р.

за № 647/33618

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ

енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання

I. Загальні положення

1. Цей Технічний регламент визначає основні вимоги щодо енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання, а також надання споживачам додаткової інформації стосовно цих енергоспоживчих продуктів.

Цей Технічний регламент розроблено на основі Делегованого регламенту Комісії (ЄС) № 812/2013 від 18 лютого 2013 року, що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно енергетичного маркування водонагрівачів, резервуарів для зберігання гарячої води та комплектів з водонагрівача і сонячної установки.

2. Дія цього Технічного регламенту поширюється на:

водонагрівачі з номінальною тепловою потужністю 70 кВт;

баки-акумулятори з об’ємом 500 літрів;

комплекти з водонагрівачів потужністю 70 кВт і сонячного обладнання.

3. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на водонагрівачі:

що спеціально розроблені для використання газоподібного або рідкого палива, яке виробляється переважно з біомаси;

на твердому паливі;

які не відповідають щонайменше профілю навантаження 3XS, як зазначено у таблиці 1 додатка 7 до цього Технічного регламенту;

призначені лише для гарячих напоїв та/або продуктів харчування.

4. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються у таких значеннях:

бак-акумулятор - резервуар для зберігання гарячої води з метою опалення приміщення та/або нагрівання води, охоплюючи будь-які компоненти, не обладнаний теплогенератором, за винятком одного або кількох нагрівачів занурювального типу;

біомаса - придатна для біорозкладення частка продуктів, відходів і залишків біологічного походження від сільського господарства (в тому числі речовини рослинного і тваринного походження), лісового господарства та пов’язаних галузей промисловості, охоплюючи рибальство й аквакультуру, а також біорозкладну частку промислових і побутових відходів;

біопаливо - газоподібне або рідке паливо, вироблене з біомаси;

водонагрівач - пристрій, який:

з’єднаний із зовнішнім джерелом питної води або води для санітарних потреб;

генерує і передає тепло до питної води або води для санітарних потреб за заданих температури, об’ємів та протягом певних проміжків часу;

обладнаний одним або більшою кількістю теплогенераторів;

викопне паливо - газоподібне або рідке паливо викопного походження;

вища теплотворна здатність (GCV) - загальна кількість тепла, що виділяється питомою кількістю палива у разі повного згоряння під час взаємодії з киснем, після охолодження продуктів згоряння до кімнатної температури. Це значення охоплює конденсаційну теплоту усієї водяної пари, що міститься у паливі, і водяної пари, яка формується під час згоряння усього водню, що міститься у паливі;

енергоефективність нагрівання води (ККД) (ηwh) - співвідношення корисної енергії, що виробляється водонагрівачем або комплектом з водонагрівача і сонячного обладнання, та енергії, потрібної для її виробництва, виражене у відсотках;

комплект із водонагрівача і сонячного обладнання - комплект, що пропонується кінцевому споживачеві, який складається з одного або кількох водонагрівачів і однієї або кількох одиниць сонячного обладнання;

номінальна теплова потужність - заявлена теплова потужність водонагрівача під час нагрівання води за стандартних робочих умов, що зазначається в кВт;

об’єм зберігання (V) - номінальний об’єм бака-акумулятора, виражений у літрах;

постійні теплові втрати (S) - теплова потужність, що розсіюється з бака-акумулятора за заданої температури води та навколишнього середовища, виражена у Вт;

рівень звукової потужності (LWA) - амплітудно-зважений рівень звукової потужності в приміщенні та/або повітрі ззовні приміщення, виражений в дБ;

річне споживання електроенергії (AEC) - річне споживання електроенергії водонагрівачем згідно із заявленим профілем навантаження і заданими кліматичними умовами, виражене в кВтгод, у перерахунку на енергію для кінцевого споживача;

річне споживання палива (AFC) - щорічне споживання викопного палива та/або біопалива згідно із заявленим профілем навантаження і заданими кліматичними умовами, виражене в ГДж, у перерахунку на вищу теплотворну здатність;

резервний водонагрівач занурювального типу - резистивний електричний нагрівач, принцип дії якого базується на ефекті Джоуля, що є частиною бака-акумулятора і генерує тепло тільки тоді, коли відбувається втручання в зовнішнє джерело тепла (у тому числі під час технічного обслуговування), або що є частиною сонячного бака-акумулятора і забезпечує тепло, коли джерела сонячного тепла недостатньо для задоволення потрібного рівня комфорту;

система, що використовує лише сонячну енергію,- обладнання, оснащене одним або кількома сонячними колекторами та сонячними баками-акумуляторами (в деяких випадках насосами в контурі колектора та іншими частинами), яке вводиться в обіг як єдиний продукт і яке не оснащене теплогенератором, за винятком одного або кількох резервних водонагрівачів занурювального типу;

сонячне обладнання - система, що використовує лише сонячну енергію, сонячний колектор, сонячний бак-акумулятор або насос у контурі колектора, які продаються окремо;

стандартні номінальні умови - умови експлуатації водонагрівачів для визначення номінальної теплової потужності, енергоефективності нагрівання води та рівня звукової потужності, а також умови експлуатації баків-акумуляторів для встановлення номінального рівня теплових втрат;

теплогенератор - частина водонагрівача, яка генерує тепло за допомогою одного чи кількох процесів, а саме:

спалювання викопного палива та/або біопалива;

використання ефекту Джоуля в резистивних електричних нагрівальних елементах;

уловлювання тепла навколишнього середовища з повітряних, водних або ґрунтових джерел та/або використаних теплових ресурсів;

теплонасосний водонагрівач - водонагрівач, який використовує тепло навколишнього середовища, отримане з водних, повітряних або ґрунтових джерел та/або використаних (вторинних) теплових ресурсів.

Терміни, що застосовуються у додатках до цього Технічного регламенту, вживаються у значеннях, наведених у додатку 1 до цього Технічного регламенту.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції", "Про загальну безпечність нехарчової продукції", Технічному регламенті енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 07 серпня 2013 року № 702.

II. Обов’язки постачальників

1. Постачальники, які вводять в обіг та/або експлуатацію водонагрівачі (звичайні водонагрівачі, сонячні водонагрівачі та теплонасосні водонагрівачі), в тому числі інтегровані в баки-акумулятори та комплекти з водонагрівача і сонячного обладнання, баки-акумулятори, комплекти з водонагрівача і сонячного обладнання,- забезпечують надання розповсюджувачу друкованої та електронної енергетичної етикетки, мікрофіші, у тому числі електронної, відповідно до вимог цього Технічного регламенту.

Зміст друкованої та електронної енергетичної етикетки має відповідати вимогам, визначеним у пунктах 2-4 цього розділу.

Форма (зразок) енергетичної етикетки (друкованої та електронної), а також їх опис наведено в додатку 3 до цього Технічного регламенту.

2. Енергетична етикетка для водонагрівачів, у тому числі інтегрованих у баки-акумулятори та комплекти з водонагрівача і сонячного обладнання, має містити таку інформацію:

1) для звичайних водонагрівачів:

найменування або торговельна марка постачальника звичайного водонагрівача;

код моделі звичайного водонагрівача (код, який відрізняє конкретну модель звичайного водонагрівача від інших моделей тієї самої торговельної марки або того самого постачальника);

функція нагрівання води, зокрема заявлений профіль навантаження, який позначено відповідною літерою згідно з таблицею 1 додатка 7 до цього Технічного регламенту;

клас енергоефективності нагрівання води звичайного водонагрівача, визначений згідно з таблицею 1 додатка 2 до цього Технічного регламенту. Літера, що означає клас енергоефективності, розміщена на тому самому рівні, що й відповідна стрілка;

річне споживання електроенергії, кВтгод, з урахуванням кінцевої енергії та/або річне споживання палива, ГДж, з урахуванням GCV, округлене до найближчого цілого числа і розраховане відповідно до пункту 3 додатка 8 до цього Технічного регламенту;

рівень звукової потужності LWA в приміщенні, дБ, округлений до найближчого цілого числа;

для звичайних водонагрівачів, здатних працювати лише протягом непікового періоду, піктограма відповідно до підпункту 10 пункту 1 додатка 3 до цього Технічного регламенту;

2) для сонячних водонагрівачів:

найменування або торговельна марка постачальника сонячного водонагрівача;

код моделі сонячного водонагрівача (код, який відрізняє конкретну модель сонячного водонагрівача від інших моделей тієї самої торговельної марки або того самого постачальника);

функція нагрівання води, зокрема заявлений профіль навантаження, який позначено відповідною літерою згідно з таблицею 1 додатка 7 до цього Технічного регламенту;

клас енергоефективності нагрівання води за тепліших кліматичних умов, визначений згідно з таблицею 1 додатка 2 до цього Технічного регламенту. Літера, що означає клас енергоефективності, розміщена на тому самому рівні, що й відповідна стрілка;

річне споживання електроенергії, кВтгод, у перерахунку на енергію, яку отримує кінцевий споживач, та/або річне споживання палива, ГДж, у перерахунку на вищу теплотворну здатність, округлене до найближчого цілого числа і розраховане відповідно до пункту 3 додатка 8 до цього Технічного регламенту;

піктограма відповідно до підпункту 10 пункту 2 додатка 3 до цього Технічного регламенту;

рівень звукової потужності LWA в приміщенні, дБ, округлений до найближчого цілого числа;

3) для теплонасосних водонагрівачів:

найменування або торговельна марка постачальника теплонасосного водонагрівача;

код моделі теплонасосного водонагрівача (код, який відрізняє конкретну модель теплонасосного водонагрівача від інших моделей тієї самої торговельної марки або того самого постачальника);

функція нагрівання води, зокрема заявлений профіль навантаження, який позначено відповідною літерою згідно з таблицею 1 додатка 7 до цього Технічного регламенту;

клас енергоефективності нагрівання води за тепліших кліматичних умов, визначений згідно з таблицею 1 додатка 2 до цього Технічного регламенту. Літера, що означає клас енергоефективності, розміщена на тому самому рівні, що й відповідна стрілка.

річне споживання електроенергії, кВтгод, у перерахунку на енергію, яку отримує кінцевий споживач, та/або річне споживання палива, ГДж, у перерахунку на вищу теплотворну здатність, округлене до найближчого цілого числа і розраховане відповідно до пункту 3 додатка 8 до цього Технічного регламенту;

піктограма відповідно до підпункту 10 пункту 3 додатка 3 до цього Технічного регламенту;

рівень звукової потужності LWA в приміщенні (за можливості) і ззовні приміщення, дБ, округлений до найближчого цілого числа;

для теплонасосних водонагрівачів, здатних працювати лише протягом непікового періоду, піктограма згідно з підпунктом 11 пункту 3 додатка 3 до цього Технічного регламенту.

3. Енергетична етикетка для баків-акумуляторів має містити таку інформацію:

найменування або торговельна марка постачальника бака-акумулятора;

код моделі бака-акумулятора (код, який відрізняє конкретну модель бака-акумулятора від інших моделей тієї самої торговельної марки або того самого постачальника);

функція зберігання води;

клас енергоефективності, визначений згідно з таблицею 2 додатка 2 до цього Технічного регламенту. Літера, що означає клас енергоефективності, розміщена на тому самому рівні, що й відповідна стрілка;

втрати тепла, Вт, округлені до найближчого цілого числа;

об’єм бака-акумулятора, л, округлений до найближчого цілого числа.

4. Енергетична етикетка для комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання має містити таку інформацію:

найменування або торговельна марка постачальника комплекта з водонагрівача і сонячного обладнання;

код моделі комплекта з водонагрівача і сонячного обладнання (код, який відрізняє конкретну модель комплекта з водонагрівача і сонячного обладнання від інших моделей тієї самої торговельної марки або того самого постачальника);

функція нагрівання води, зокрема заявлений профіль навантаження, який позначено відповідною літерою згідно з таблицею 1 додатка 7 до цього Технічного регламенту;

клас енергоефективності нагрівання води водонагрівача, визначений згідно з таблицею 1 додатка 2 до цього Технічного регламенту;

зазначення того, чи можуть сонячний колектор і бак-акумулятор бути включені до комплекта з водонагрівача і сонячного обладнання;

клас енергоефективності нагрівання води комплекта з водонагрівача і сонячного обладнання, визначений згідно з пунктом 4 додатка 4 до цього Технічного регламенту. Літера, що означає клас енергоефективності, розміщена на тому самому рівні, що й відповідна стрілка.

Для комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання з класами енергоефективності нагрівання води від А+++ до D, останні класи від Е до G на шкалі від А+++ до G можуть бути вилучені.

5. Для теплонасосних водонагрівачів друкована енергетична етикетка надається в упаковці теплогенератора; для водонагрівачів, призначених для використання у комплекті з водонагрівача і сонячного обладнання, надається друга друкована енергетична етикетка для кожного водонагрівача, яка має відповідати вимогам, встановленим пунктом 4 цього розділу, а також формі (зразку) та технічному опису, наведеним у пункті 5 додатка 3 до цього Технічного регламенту.

6. Зміст і форму мікрофіші, у тому числі електронної, наведено у додатку 4 до цього Технічного регламенту.

Для теплонасосних водонагрівачів мікрофіша, у тому числі електронна, надається принаймні для теплогенератора, а для водонагрівачів, призначених для використання у комплекті з водонагрівача і сонячного обладнання, надається друга мікрофіша, зміст і форму якої визначено згідно з пунктом 4 додатка 4 до цього Технічного регламенту.

Постачальники, які вводять в обіг та/або експлуатацію сонячне обладнання, забезпечують надання мікрофіші, у тому числі електронної, зміст і форму якої визначено згідно з пунктом 3 додатка 4 до цього Технічного регламенту.

7. Постачальники, які вводять в обіг та/або експлуатацію водонагрівачі, баки-акумулятори та комплекти з водонагрівача і сонячного обладнання, повинні мати технічну документацію, яка дає змогу перевірити точність інформації, що міститься на енергетичній етикетці та мікрофіші. Зміст технічної документації наведено в додатку 5 до цього Технічного регламенту.

Постачальники, які вводять в обіг та/або експлуатацію сонячне обладнання, повинні мати технічну документацію, розроблену згідно з пунктом 3 додатка 5 до цього Технічного регламенту.

8. Постачальники, які вводять в обіг та/або експлуатацію водонагрівачі та комплекти з водонагрівача і сонячного обладнання, мають зазначати у рекламі конкретної моделі водонагрівача або комплекта з водонагрівача і сонячного обладнання інформацію про клас енергоефективності нагрівання води згідно з теплішими кліматичними умовами для цих моделей у разі зазначення в такій рекламі інформації про споживання енергоресурсів або ціну.

Постачальники, які вводять в обіг та/або експлуатацію баки-акумулятори, мають зазначати у рекламі конкретної моделі бака-акумулятора інформацію про клас енергоефективності для цієї моделі у разі зазначення в такій рекламі інформації про споживання енергоресурсів або ціну.

9. Постачальники, які вводять в обіг та/або експлуатацію водонагрівачі та комплекти з водонагрівача і сонячного обладнання, мають зазначати у технічних рекламних матеріалах щодо конкретної моделі водонагрівача або комплекта з водонагрівача і сонячного обладнання інформацію про їх технічні параметри та клас енергоефективності нагрівання води згідно із теплішими кліматичними умовами для цих моделей.

Постачальники, які вводять в обіг та/або експлуатацію баки-акумулятори, мають зазначати у технічних рекламних матеріалах щодо конкретної моделі бака-акумулятора інформацію про її технічні параметри та клас енергоефективності для цієї моделі.

10. Постачальники водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання забезпечують надання розповсюджувачу інформації згідно з додатком 6 до цього Технічного регламенту.

III. Обов’язки розповсюджувачів

1. Розповсюджувачі баків-акумуляторів, водонагрівачів (звичайних водонагрівачів, сонячних водонагрівачів та теплонасосних водонагрівачів), у тому числі інтегрованих у баки-акумулятори та комплекти з водонагрівача і сонячного обладнання, забезпечують:

1) кожну модель бака-акумулятора, водонагрівача у пунктах продажу енергетичною етикеткою, наданою постачальниками відповідно до пунктів 1-3 та 5 розділу II цього Технічного регламенту, яка прикріплюється на передній панелі бака-акумулятора, водонагрівача (її має бути чітко видно), а також мікрофішею, наданою постачальником відповідно до пунктів 1, 6 розділу II цього Технічного регламенту;

2) споживача інформацією, наданою постачальниками відповідно до пункту 10 розділу II цього Технічного регламенту, якщо бак-акумулятор, водонагрівач пропонуються для продажу, у прокат або лізинг за поштовим замовленням, каталогом чи в інший спосіб (окрім випадків їх реалізації дистанційним способом через мережу Інтернет), коли споживач не може побачити бак-акумулятор, водонагрівач. Зазначена інформація надається споживачу до того, як він придбає, візьме у прокат або лізинг відповідний бак-акумулятор, водонагрівач;

3) споживача інформацією згідно з додатком 10 до цього Технічного регламенту, якщо бак-акумулятор, водонагрівач пропонуються для продажу, у прокат або лізинг дистанційним способом через мережу Інтернет. Зазначена інформація надається споживачу до того, як він придбає, візьме у прокат або лізинг відповідний бак-акумулятор, водонагрівач;

4) наявність у рекламі конкретної моделі водонагрівача інформації про клас енергоефективності нагрівання води згідно з теплішими кліматичними умовами для цієї моделі у разі зазначення в такій рекламі інформації про споживання енергоресурсів або ціну;

5) наявність у рекламі конкретної моделі бака-акумулятора інформації про клас енергоефективності для цієї моделі у разі зазначення в такій рекламі інформації про споживання енергоресурсів або ціну;

6) наявність у технічних рекламних матеріалах щодо конкретної моделі водонагрівача інформації про її технічні параметри та клас енергоефективності нагрівання води згідно з теплішими кліматичними умовами для цієї моделі;

7) наявність у технічних рекламних матеріалах щодо конкретної моделі бака-акумулятора інформації про її технічні параметри та клас енергоефективності для цієї моделі.

2. Розповсюджувачі комплектів із водонагрівача і сонячного обладнання забезпечують:

1) кожну модель комплекта з водонагрівача і сонячного обладнання у пунктах продажу енергетичною етикеткою, наданою постачальниками відповідно до пунктів 1, 4, 5 розділу II цього Технічного регламенту, яка прикріплюється на комплект із водонагрівача і сонячного обладнання (її має бути чітко видно), а також мікрофішею, наданою постачальниками відповідно до пунктів 1, 6 розділу II цього Технічного регламенту;

2) розміщення у торговельній пропозиції до конкретної моделі комплекта з водонагрівача і сонячного обладнання інформації про енергетичну ефективність нагрівання води та клас енергоефективності нагрівання води за тепліших і холодніших кліматичних умов шляхом відображення енергетичної етикетки, наданої постачальниками відповідно до пунктів 1, 4, 5 розділу II цього Технічного регламенту, та мікрофішею, наданою постачальниками відповідно до пунктів 1, 6 розділу II цього Технічного регламенту;

3) споживача інформацією згідно з додатком 10 до цього Технічного регламенту, якщо комплект із водонагрівача і сонячного обладнання пропонуються для продажу, у прокат або лізинг дистанційним способом через мережу Інтернет. Зазначена інформація надається споживачу до того, як він придбає, візьме у прокат або лізинг відповідний комплект із водонагрівача і сонячного обладнання;

4) розміщення у рекламі конкретної моделі комплекта з водонагрівача і сонячного обладнання інформації про клас енергоефективності нагрівання води згідно із теплішими кліматичними умовами для цієї моделі у разі зазначення в такій рекламі інформації про споживання енергоресурсів або ціну;

5) розміщення у технічних рекламних матеріалах щодо конкретної моделі комплекта з водонагрівача і сонячного обладнання інформації про її технічні параметри та клас енергоефективності нагрівання води згідно із теплішими кліматичними умовами для цієї моделі.

IV. Методи вимірювання і розрахунку

1. Постачальники, які вводять в обіг та/або експлуатацію водонагрівачі, баки-акумулятори та комплекти з водонагрівача і сонячного обладнання, під час проведення випробувань для визначення енергетичних характеристик, інформація про які зазначається в енергетичній етикетці та мікрофіші, використовують надійні, точні і відтворювані методи вимірювання та розрахунку, які враховують визнані сучасні методи вимірювання і методи розрахунку.

2. Вимірювання, зазначені в пункті 1 цього розділу, здійснюються з використанням національних стандартів, що є ідентичними гармонізованим європейським стандартам, або будь-якою іншою методикою вимірювання. Ці методики мають відповідати умовам і технічним параметрам, викладеним у додатку 7 до цього Технічного регламенту.

3. Розрахунок енергоефективності нагрівання води водонагрівачами здійснюється з використанням національних стандартів, що є ідентичними гармонізованим європейським стандартам, або з використанням інших відповідних методів розрахунку, які враховують загальновизнані сучасні методи вимірювання. Ці методи розрахунку мають відповідати технічним параметрам і розрахункам, викладеним у додатку 8 до цього Технічного регламенту.

4. Технічні параметри, що використовуються для розрахунків, наведених у додатку 8 до цього Технічного регламенту, вимірюються згідно із додатком 7 до цього Технічного регламенту.

V. Вимоги до перевірки під час здійснення державного ринкового нагляду

1. Державний ринковий нагляд щодо відповідності водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання вимогам цього Технічного регламенту здійснюється органами державного ринкового нагляду в межах сфер їх відповідальності і передбачає встановлення наявності енергетичної етикетки та мікрофіші, їх відповідності вимогам, зазначеним у пунктах 1-6 розділу II цього Технічного регламенту, а також перевірку відповідності фактичних технічних характеристик водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання вимогам цього Технічного регламенту.

2. Під час перевірки відповідності водонагрівача, бака-акумулятора та комплекта з водонагрівача і сонячного обладнання вимогам цього Технічного регламенту органи державного ринкового нагляду мають застосовувати процедуру, визначену у додатку 9 до цього Технічного регламенту.

3. Органи державного ринкового нагляду використовують методи вимірювань і розрахунків відповідно до розділу IV цього Технічного регламенту.

4. Органи державного ринкового нагляду під час перевірки застосовують лише допустимі похибки, наведені у додатку 9 до цього Технічного регламенту.

5. Органи державного ринкового нагляду застосовують лише допустимі похибки та використовують процедуру, що зазначені у цьому розділі. Не застосовуються інші похибки (наприклад ті, що встановлені в національних стандартах, що є ідентичними гармонізованим європейським стандартам, або будь-якою іншою методикою вимірювання).

Заступник

директора Департаменту

систем життєзабезпечення

та житлової політики

В. Токаренко


Додаток 1

до Технічного регламенту

енергетичного маркування

водонагрівачів, баків-акумуляторів

та комплектів з водонагрівача

і сонячного обладнання

(пункт 4 розділу I)

ТЕРМІНИ,

що застосовуються в додатках до Технічного регламенту енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання

У додатках до Технічного регламенту енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання (далі - Технічний регламент) терміни вживаються у таких значеннях:

альтернативний текст - текст, що подається як альтернатива графічній інформації та дає змогу представляти інформацію в неграфічній формі у разі непридатності пристроїв для оброблення графіки або для спеціальних пристроїв, що використовують, зокрема, систему синтезу голосу;

вбудований дисплей - візуальний інтерфейс, у якому доступ до зображення або сукупності даних здійснюється з використанням миші або способом збільшення зображення на сенсорному екрані;

водозабір - задана комбінація корисної витрати води, корисної температури води, корисної енергоємності та пікової температури, як зазначено в таблиці 1 додатка 7 до Технічного регламенту;

вихідна енергія (Qref) - сума корисної енергоємності водозабору, виражена в кВт·год, для відповідного профілю навантаження згідно з таблицею 1 додатка 7 до Технічного регламенту;

відповідність інтелектуального управління (smart) - оцінка того, наскільки водонагрівач з інтелектуальними елементами управління відповідає критеріям, викладеним у пункті 4 додатка 8 до Технічного регламенту;

втрата теплової енергії в режимі "очікування" (Pstby) - втрата тепла водонагрівача з тепловим насосом, виражена в кВт, у режимах експлуатації без споживання тепла;

добове споживання електроенергії (Qelec) - споживання електроенергії для нагрівання води протягом 24 годин поспіль за заявленого профілю навантаження, виражене у кВт·год;

добове споживання палива (Qfuel) - споживання палива протягом 24 годин поспіль за заявленого профілю навантаження у певних кліматичних умовах, виражене в кВт·год через вищу теплотворну здатність GCV, а також для цілей пункту 3 додатка 8 до Технічного регламенту, виражене в ГДж через вищу теплотворну здатність GCV;

допоміжне споживання електроенергії для власних потреб (Qaux) (вказане на рисунку 1 додатка 4, що зазначено як "електроенергія для власних потреб") - річний обсяг споживання електроенергії сонячним водонагрівачем за рахунок енергоспоживання насоса та енергоспоживання в режимі "очікування", виражене у кВт·год;

енергоефективність нагрівання води теплогенератором (ηwh, nonsol) - ефективність нагрівання води теплогенератором, який є частиною сонячного водонагрівача, виражена у відсотках, встановлена за тепліших кліматичних умов та без використання сонячного тепла;

енергоємність гарячої води - добуток питомої теплоємності води, середньої різниці температури гарячої води на виході і холодної води на вході, а також загальної маси гарячої води, яка подається;

енергоспоживання в режимі "очікування" (solstandby) - номінальне споживання електроенергії сонячним водонагрівачем або лише сонячною системою, виражене в Вт, коли насос і теплогенератор неактивні;

енергоспоживання насоса (solpump) - номінальне споживання електроенергії насосом у контурі колектора сонячного водонагрівача або системи, що використовує лише сонячну енергію, виражене у Вт;

ефективність (ККД) з нульовими втратами (η0) - ефективність сонячного колектора, коли температура рідини в сонячному колекторі дорівнює температурі навколишнього середовища;

заявлений профіль навантаження - профіль навантаження, який застосовується під час визначення енергоефективності нагрівання води, відповідно до таблиці 1 додатка 7 до Технічного регламенту;

звичайний водонагрівач - водонагрівач, який генерує тепло за допомогою спалювання викопного палива, та/або біопалива, та/або ефекту Джоуля в резистивних електричних нагрівальних елементах;

ідентифікатор моделі - код (зазвичай літерно-цифровий), який відрізняє конкретну модель водонагрівача, бака-акумулятора, сонячного обладнання або комплекта з водонагрівача і сонячного обладнання від інших моделей однієї торгової марки, одного постачальника або торгового представника;

інтелектуальне управління - пристрій, який автоматично регулює процес нагрівання води в індивідуальних умовах використання з метою зниження споживання енергії;

коефіцієнт другого порядку (a2) - коефіцієнт залежності коефіцієнта першого порядку від температури, виражений у Вт/(м-2К-2);

коефіцієнт перетворення (CC) - коефіцієнт, що відображає оціночну 40-відсоткову середню ефективність генерації, значення коефіцієнта CC = 2,5;

коефіцієнт першого порядку (a1) - коефіцієнт втрати тепла сонячного колектора, виражений у Вт/(м-2K);

коригувальний коефіцієнт відповідно до температури навколишнього середовища (Qcor) - коефіцієнт, виражений у кВт·год, який враховує, що температура в місці встановлення водонагрівача не є сталою;

корисна витрата води (f) - мінімальна витрата, виражена в літрах на хвилину, для якої гаряча вода виділяє додаткову енергію, як зазначено в таблиці 1 додатка 7 до Технічного регламенту;

корисна енергоємність (Qtap) - енергоємність гарячої води, виражена в кВт·год, яка забезпечується за температури, що дорівнює або перевищує корисну температуру води, і за витрати води, яка дорівнює або перевищує корисну витрату води, як зазначено в таблиці 1 додатка 7 до Технічного регламенту;

корисна температура води (Tm) - температура води, виражена в градусах Цельсія, за якої гаряча вода сприяє вихідній енергії, як зазначено в таблиці 1 додатка 7 до Технічного регламенту;

кут падіння - кут між напрямком сонячних променів і напрямком, перпендикулярним апертурі сонячного колектора;

максимальний профіль навантаження - профіль навантаження з найбільшою вихідною енергією, яку водонагрівач може генерувати за заданих умов температури і подачі для цього профілю навантаження;

механізм відображення - будь-який екран, у тому числі сенсорний екран, або технологія візуалізації, що використовується для відображення інформації, яка міститься в інтернеті;

модифікатор кута падіння (IAM) - співвідношення корисної теплової потужності сонячного колектора за заданого кута падіння променів та його корисної теплової потужності за кута падіння променів, що дорівнює 0 градусів;

пікова температура (Tp) - мінімальна температура води, виражена в градусах Цельсія, якої має бути досягнуто під час водорозбору, як зазначено в таблиці 1 додатка 7 до Технічного регламенту;

площа апертури колектора (Asol) - максимальна розрахункова площа, через яку розсіяне сонячне випромінювання потрапляє в колектор, виражена в м-2;

показник інтелектуального управління (SCF) - рівень збільшення енергоефективності нагрівання води, досягнутий за рахунок інтелектуального управління, відповідно до умов, зазначених у пункті 2 додатка 7 до Технічного регламенту;

профіль навантаження - задана послідовність водорозбору, як зазначено в таблиці 1 додатка 7 до Технічного регламенту. Кожен водонагрівач відповідає щонайменше одному профілю навантаження;

річна частка енергії, відмінної від сонячної енергії (Qnonsol) - річна частка електроенергії (виражена у кВт·год через первинну енергію) та/або палива (виражена у кВт·год через (GCV) в корисній тепловій потужності сонячного водонагрівача або комплекту з водонагрівача та сонячного обладнання з урахуванням обсягу тепла, отриманого сонячним колектором протягом року, і тепла, втраченого сонячним баком-акумулятором;

річний обсяг енергоспоживання (Qtota) - річне споживання енергії сонячним водонагрівачем, виражене в кВт·год, у перерахунку на первинну енергію та/або у перерахунку на вищу теплотворну здатність;

сенсорний екран - екран, що реагує на дотик до нього;

сонячний бак-акумулятор - бак-акумулятор, який зберігає теплову енергію, вироблену одним або кількома сонячними колекторами;

сонячний водонагрівач - водонагрівач, обладнаний одним або кількома сонячними колекторами, баками-акумуляторами, теплогенератором та насосами в контурі колектора та інших частинах. Сонячний водонагрівач вводиться в обіг як єдиний продукт;

сонячний колектор - пристрій, призначений для поглинання сумарного сонячного випромінювання та передання виробленого тепла рідині, яка через нього проходить; він характеризується такими параметрами як площа апертури колектора, ефективність з нульовими втратами, коефіцієнт першого порядку, коефіцієнт другого порядку та модифікатор кута падіння;

сумарне сонячне випромінювання - показник загальної сонячної енергії (як прямої, так і розсіяної), що надходить на площину колектора, який лежить на поверхні Землі під кутом 45 градусів і обернений на південь, виражений у Вт/м-2;

тижневе споживання електроенергії без використання елементів інтелектуального управління (Qelec, week) - тижневий обсяг споживання електроенергії водонагрівачем з вимкненою функцією інтелектуального управління, виражений в кВт·год, у перерахунку на енергію для кінцевого споживача;

тижневе споживання електроенергії з використанням елементів інтелектуального управління (Qelec, week, smart) - тижневий обсяг споживання електроенергії водонагрівачем з увімкненою функцією інтелектуального управління, виражений в кВт·год, у перерахунку на енергію для кінцевого споживача;

тижневе споживання палива без використання елементів інтелектуального управління (Qfuel, week) - тижнева витрата палива водонагрівачем із вимкненою функцією інтелектуального управління, виражена в кВт·год, у перерахунку на вищу теплотворну здатність GCV;

тижневе споживання палива з використанням елементів інтелектуального управління (Qfuel, week, smart) - тижнева витрата палива водонагрівачем з увімкненою функцією інтелектуального управління, виражена в кВт·год, у перерахунку на вищу теплотворну здатність GCV;

холодніші кліматичні умови, тепліші кліматичні умови - діапазони температур і загальні умови сонячного випромінення. Тепліші кліматичні умови характерні для Автономної Республіки Крим, а холодніші кліматичні умови - для іншої частини України.


Додаток 2

до Технічного регламенту

енергетичного маркування

водонагрівачів, баків-акумуляторів

та комплектів з водонагрівача

і сонячного обладнання

(пункт 2 розділу II)

КЛАСИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ


Додаток 3

до Технічного регламенту

енергетичного маркування

водонагрівачів, баків-акумуляторів

та комплектів з водонагрівача

і сонячного обладнання

(пункт 1 розділу II)

ФОРМА (ЗРАЗОК)

енергетичної етикетки

1. Енергетична етикетка для звичайних водонагрівачів із класами енергоефективності нагрівання води від A+ до F оформлюється за таким зразком.

Енергетична етикетка для звичайних водонагрівачів із класами енергоефективності нагрівання води від A+ до F має бути розміром щонайменше 105 х 200 міліметрів. Якщо енергетична етикетка виготовляється у більшому форматі, її розміри мають бути збільшені пропорційно.

Під час виготовлення кольорової енергетичної етикетки потрібно використовувати блакитний, пурпуровий, жовтий і чорний кольори на білому фоні.

Колір будь-якого елемента енергетичної етикетки утворюється сполученням зазначених кольорів у відсотковому складі кожного з них.

Для позначення кольору елемента використовується комбінація з чотирьох знаків (цифр), які означають відсотковий склад кольорів, у такій послідовності: блакитний, пурпуровий, жовтий, чорний.

Наприклад: позначення кольору елемента енергетичної етикетки "00-70-X-00" свідчить про те, що він складається з 0 відсотків блакитного кольору, 70 - пурпурового, 100 - жовтого і 0 відсотків чорного кольору.

Енергетична етикетка для звичайних водонагрівачів із класами енергоефективності нагрівання води від A+ до F має відповідати таким вимогам (згідно із цифровими позначеннями, що відображені на зразку):

1) межа:

лінії - завтовшки 4 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

заокруглені кути - 3,5 міліметра;

2) кольорова панель:

кольори - X-80-00-00 та 00-00-X-00;

3) енергетичний логотип:

кольори - X-00-00-00;

піктограма кольорової панелі та енергетичного логотипа згідно зі зразком;

ширина - 86 міліметрів;

висота - 17 міліметрів;

4) межа:

лінія - завтовшки 1 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

довжина - 86 міліметрів;

5) функція нагрівання води:

піктограма згідно зі зразком, зокрема, заявлений профіль навантаження, який позначається відповідною літерою згідно з таблицею 1 додатка 7 до Технічного регламенту енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання (далі - Технічний регламент):

текст:

Calibri bold - 16 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

6) шкала A+ - F:

стрілка:

висота - 7 міліметрів;

пробіл - 1 міліметр;

кольори:

вищий клас - X-00-X-00;

другий клас - 70-00-X-00;

третій клас - 30-00-X-00;

четвертий клас - 00-00-X-00;

п'ятий клас - 00-30-X-00;

шостий клас - 00-70-X-00;

останній клас - 00-X-X-00;

текст:

Calibri bold - 16 pt;

великі літери білого кольору;

символ "+" - надрядковий індекс;

7) клас енергоефективності нагрівання води:

стрілка:

ширина - 22 міліметри;

висота - 12 міліметрів;

колір чорний - 100 відсотків;

текст:

Calibri bold - 24 pt;

велика літера білого кольору;

символ "+" - надрядковий індекс;

8) рівень звукової потужності в приміщенні:

піктограма згідно зі зразком;

межа:

лінія - завтовшки 2 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

заокруглені кути - 3,5 міліметра;

значення "YZ":

Calibri bold - 15 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

текст "дБ":

Calibri regular - 10 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

9) річне споживання електроенергії в кВт·год/рік або ГДж/рік:

межа:

лінія - завтовшки 2 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

заокруглені кути - 3,5 міліметра;

значення "WXYZ" або "YZ":

Calibri bold - щонайменше 20 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

текст "кВт·год/рік" або "ГДж/рік":

Calibri regular - 15 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

10) придатність до роботи у непікові години:

піктограма згідно зі зразком;

межа:

лінія - завтовшки 2 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

заокруглені кути - 3,5 міліметра;

11) реквізити нормативно-правового акта, яким затверджено Технічний регламент енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання;

текст:

Calibri regular - 10 pt;

12) найменування або торговельна марка постачальника;

13) модель звичайного водонагрівача: місце для зазначення найменування або торговельної марки постачальника та моделі звичайного водонагрівача розміром 86 х 12 міліметрів.

2. Енергетична етикетка для сонячних водонагрівачів із класами енергоефективності нагрівання води від A+ до F оформлюється за таким зразком.

Енергетична етикетка для сонячних водонагрівачів із класами енергоефективності нагрівання води від A+ до F має бути розміром щонайменше 105 х 200 міліметрів. Якщо енергетична етикетка виготовляється у більшому форматі, її розміри мають бути збільшені пропорційно.

Під час виготовлення кольорової енергетичної етикетки потрібно використовувати блакитний, пурпуровий, жовтий і чорний кольори на білому фоні.

Колір будь-якого елемента енергетичної етикетки утворюється сполученням зазначених кольорів у відсотковому складі кожного з них.

Для позначення кольору елемента використовується комбінація з чотирьох знаків (цифр), які означають відсотковий склад кольорів, у такій послідовності: блакитний, пурпуровий, жовтий, чорний.

Наприклад: позначення кольору елемента енергетичної етикетки "00-70-X-00" свідчить про те, що він складається з 0 відсотків блакитного кольору, 70 - пурпурового, 100 - жовтого і 0 відсотків чорного кольору.

Енергетична етикетка для сонячних водонагрівачів із класами енергоефективності нагрівання води від A+ до F має відповідати таким вимогам (згідно із цифровими позначеннями, що відображені на зразку):

1) межа:

лінія - завтовшки 4 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

заокруглені кути - 3,5 міліметра;

2) кольорова панель:

кольори - X-80-00-00 та 00-00-X-00;

енергетичний логотип:

кольори - X-00-00-00;

піктограма кольорової панелі та енергетичного логотипа згідно зі зразком:

ширина - 86 міліметрів;

висота - 17 міліметрів;

4) межа:

лінія - завтовшки 1 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

довжина - 86 міліметрів;

5) функція нагрівання води:

піктограма згідно зі зразком, зокрема, заявлений профіль навантаження, який позначається відповідною літерою згідно з таблицею 1 додатка 7 до Технічного регламенту:

Calibri bold - 16 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

6) шкала A+ - F:

стрілка:

висота - 7 міліметрів;

пробіл - 1 міліметр;

кольори:

вищий клас - X-00-X-00;

другий клас - 70-00-X-00;

третій клас - 30-00-X-00;

четвертий клас - 00-00-X-00;

п'ятий клас - 00-30-X-00;

шостий клас - 00-70-X-00;

останній клас - 00-X-X-00;

текст:

Calibri bold - 16 pt;

великі літери білого кольору;

символ "+" - надрядковий індекс;

7) клас енергоефективності нагрівання води:

стрілка:

ширина - 22 міліметри;

висота - 12 міліметрів;

колір чорний - 100 відсотків;

текст:

Calibri bold - 24 pt;

велика літера білого кольору;

символ "+" - надрядковий індекс;

8) рівень звукової потужності в приміщенні:

піктограма згідно зі зразком;

межа:

лінія - завтовшки 2 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

заокруглені кути - 3,5 міліметра;

значення "YZ":

Calibri bold - 15 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

текст "дБ":

Calibri regular - 10 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

9) річне споживання електроенергії в кВт·год/рік або ГДж/рік:

межа:

лінія - завтовшки 2 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

заокруглені кути - 3,5 міліметра;

значення "WXYZ" або "YZ":

Calibri - щонайменше 13 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

текст "кВт·год/рік" або "ГДж/рік":

Calibri regular - щонайменше 11 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

10) сонячна карта України та кольорові квадрати:

піктограма згідно зі зразком;

кольори:

темно-синій - 86-51-00-00;

світло-синій - 25-00-02-00;

11) реквізити нормативно-правового акта, яким затверджено Технічний регламент енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання;

текст:

Calibri bold - 10 pt;

12) найменування або торговельна марка постачальника сонячних водонагрівачів;

13) модель сонячного водонагрівача: місце для зазначення найменування або торговельної марки постачальника та моделі сонячного водонагрівача розміром 86 х 12 міліметрів.

3. Енергетична етикетка для теплонасосних водонагрівачів із класами енергоефективності нагрівання води від A+ до F оформлюється за таким зразком.

Енергетична етикетка для теплонасосних водонагрівачів із класами енергоефективності нагрівання води від A+ до F має бути розміром щонайменше 105 х 200 міліметрів. Якщо енергетична етикетка виготовляється у більшому форматі, її розміри мають бути збільшені пропорційно.

Під час виготовлення кольорової енергетичної етикетки потрібно використовувати блакитний, пурпуровий, жовтий і чорний кольори на білому фоні.

Колір будь-якого елемента енергетичної етикетки утворюється сполученням зазначених кольорів у відсотковому складі кожного з них.

Для позначення кольору елемента використовується комбінація з чотирьох знаків (цифр), які означають відсотковий склад кольорів, у такій послідовності: блакитний, пурпуровий, жовтий, чорний.

Наприклад: позначення кольору елемента енергетичної етикетки "00-70-X-00" свідчить про те, що він складається з 0 відсотків блакитного кольору, 70 - пурпурового, 100 - жовтого і 0 відсотків чорного кольору.

Енергетична етикетка для теплонасосних водонагрівачів із класами енергоефективності нагрівання води від A+ до F має відповідати таким вимогам (згідно із цифровими позначеннями, що відображені на зразку):

1) межа:

лінія - завтовшки 4 pt;

колір: блакитний - 100 відсотків;

заокруглені кути - 3,5 міліметра;

2) кольорова панель:

кольори - X-80-00-00 та 00-00-X-00;

3) енергетичний логотип:

кольори - X-00-00-00;

піктограма кольорової панелі та енергетичного логотипа згідно зі зразком:

ширина - 86 міліметрів;

висота - 17 міліметрів;

4) межа:

лінія - завтовшки 1 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

довжина - 86 міліметрів;

5) функція нагрівання води:

піктограма згідно зі зразком, зокрема, заявлений профіль навантаження, який позначається відповідною літерою згідно з таблицею 1 додатка 7 до Технічного регламенту:

Calibri bold - 16 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

6) шкала A+ - F:

стрілка:

висота - 7 міліметрів;

пробіл - 1 міліметр;

кольори:

вищий клас - X-00-X-00;

другий клас - 70-00-X-00;

третій клас - 30-00-X-00;

четвертий клас - 00-00-X-00;

п'ятий клас - 00-30-X-00;

шостий клас - 00-70-X-00;

останній клас - 00-X-X-00;

текст:

Calibri bold - 16 pt;

великі літери білого кольору;

символ "+" - надрядковий індекс;

7) клас енергоефективності нагрівання води:

стрілка:

ширина - 22 міліметри;

висота - 12 міліметрів;

колір чорний - 100 відсотків;

текст:

Calibri bold - 24 pt;

велика літера білого кольору;

символ "+" - надрядковий індекс;

8) рівень звукової потужності в приміщенні (якщо застосовується) та ззовні приміщення:

піктограма згідно зі зразком;

межа:

лінія - завтовшки 2 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

заокруглені кути - 3,5 міліметра;

значення "YZ":

Calibri bold - 15 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

текст "дБ":

Calibri regular - 10 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

9) річне споживання електроенергії в кВт·год/рік або ГДж/рік:

межа:

лінія - завтовшки 2 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

заокруглені кути - 3,5 міліметра;

значення "WXYZ" або "YZ":

Calibri - щонайменше 13 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

текст "кВт·год/рік" або "ГДж/рік":

Calibri regular - щонайменше 11 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

10) температурна карта України та кольорові квадрати:

піктограма згідно зі зразком;

кольори:

темно-синій - 86-51-00-00;

світло-синій - 25-00-02-00;

11) придатність до роботи у непікові години:

піктограма згідно зі зразком;

межа:

лінія - завтовшки 2 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

заокруглені кути: 3,5 міліметра;

12) реквізити нормативно-правового акта, яким затверджено Технічний регламент енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання;

текст:

Calibri bold - 10 pt;

13) найменування або торговельна марка постачальника сонячних водонагрівачів;

14) модель теплонасосного водонагрівача: місце для зазначення найменування або торговельної марки постачальника та моделі теплонасосного водонагрівача розміром 86 х12 міліметрів.

4. Енергетична етикетка для баків-акумуляторів із класами енергоефективності нагрівання води від A+ до F оформлюється за таким зразком.

Енергетична етикетка для баків-акумуляторів із класами енергоефективності нагрівання води від A+ до F має бути розміром щонайменше 105 х 200 міліметрів. Якщо енергетична етикетка виготовляється у більшому форматі, її розміри мають бути збільшені пропорційно.

Під час виготовлення кольорової енергетичної етикетки потрібно використовувати блакитний, пурпуровий, жовтий і чорний кольори на білому фоні.

Колір будь-якого елемента енергетичної етикетки утворюється сполученням зазначених кольорів у відсотковому складі кожного з них.

Для позначення кольору елемента використовується комбінація з чотирьох знаків (цифр), які означають відсотковий склад кольорів, у такій послідовності: блакитний, пурпуровий, жовтий, чорний.

Наприклад: позначення кольору елемента енергетичної етикетки "00-70-X-00" свідчить про те, що він складається з 0 відсотків блакитного кольору, 70 - пурпурового, 100 - жовтого і 0 відсотків чорного кольору.

Енергетична етикетка для баків-акумуляторів із класами енергоефективності нагрівання води від A+ до F має відповідати таким вимогам (згідно із цифровими позначеннями, що відображені на зразку):

1) межа:

лінія - завтовшки 4 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

заокруглені кути - 3,5 міліметра;

2) кольорова панель:

кольори - X-80-00-00 та 00-00-X-00;

3) енергетичний логотип:

кольори - X-00-00-00;

піктограма кольорової панелі та енергетичного логотипа згідно зі зразком;

ширина - 86 міліметрів;

висота - 17 міліметрів;

4) межа:

лінія - завтовшки 1 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

довжина - 86 міліметрів;

5) функція зберігання:

піктограма згідно зі зразком;

6) шкала A+ - F:

стрілка:

висота - 7 міліметрів;

пробіл - 1 міліметр;

кольори:

вищий клас - X-00-X-00;

другий клас - 70-00-X-00;

третій клас - 30-00-X-00;

четвертий клас - 00-00-X-00;

п'ятий клас - 00-30-X-00;

шостий клас - 00-70-X-00;

останній клас - 00-X-X-00;

текст:

Calibri bold - 16 pt;

великі літери білого кольору;

символ "+" - надрядковий індекс;

7) клас енергоефективності:

стрілка:

ширина - 22 міліметри;

висота - 12 міліметрів;

колір чорний - 100 відсотків;

текст:

Calibri bold - 24 pt;

велика літера білого кольору;

символ "+" - надрядковий індекс;

8) втрати тепла:

межа:

лінія - завтовшки 2 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

заокруглені кути - 3,5 міліметра;

значення "YZ":

Calibri bold - 45 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

текст "Вт":

Calibri regular - 30 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

9) об'єм бака-акумулятора:

межа:

лінія - завтовшки 2 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

заокруглені кути - 3,5 міліметра;

значення "XYZ":

Calibri bold - 45 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

текст "л":

Calibri regular - 30 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

10) реквізити нормативно-правового акта, яким затверджено Технічний регламент енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання;

текст:

Calibri bold - 10 pt;

11) найменування або торговельна марка постачальника бака-акумулятора;

12) модель бака-акумулятора: місце для зазначення найменування або торговельної марки постачальника та моделі теплонасосного водонагрівача розміром 86 х 12 міліметрів.

5. Енергетична етикетка для комплектів із водонагрівача і сонячного обладнання з класами енергоефективності нагрівання води від A+++ до G оформлюється за таким зразком.

Енергетична етикетка для комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання з класами енергоефективності нагрівання води від A+++ до G має бути розміром щонайменше 210 х 297 міліметрів. Якщо енергетична етикетка виготовляється у більшому форматі, її розміри мають бути збільшені пропорційно.

Під час виготовлення кольорової енергетичної етикетки потрібно використовувати блакитний, пурпуровий, жовтий і чорний кольори на білому фоні.

Колір будь-якого елемента енергетичної етикетки утворюється сполученням зазначених кольорів у відсотковому складі кожного з них.

Для позначення кольору елемента використовується комбінація з чотирьох знаків (цифр), які означають відсотковий склад кольорів, у такій послідовності: блакитний, пурпуровий, жовтий, чорний.

Наприклад: позначення кольору елемента енергетичної етикетки "00-70-X-00" свідчить про те, що він складається з 0 відсотків блакитного кольору, 70 - пурпурового, 100 - жовтого і 0 відсотків чорного кольору.

Енергетична етикетка для комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання з класами енергоефективності нагрівання води від A+++ до G має відповідати таким вимогам (згідно із цифровими позначеннями, що відображені на зразку):

1) межа:

лінія - завтовшки 6 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

заокруглені кути - 3,5 міліметра;

2) кольорова панель:

кольори - X-80-00-00 та 00-00-X-00;

3) енергетичний логотип:

кольори - X-00-00-00;

піктограма кольорової панелі та енергетичного логотипа згідно зі зразком;

ширина - 191 міліметр;

висота - 37 міліметрів;

4) межа:

лінія - завтовшки 2 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

довжина - 191 міліметр;

5) функція нагрівання води:

піктограма згідно зі зразком, зокрема, заявлений профіль навантаження, який позначається відповідною літерою згідно з таблицею 1 додатка 7 до Технічного регламенту:

Calibri bold - 22 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

6) водонагрівач:

піктограма згідно зі зразком;

клас енергоефективності нагрівання води водонагрівача:

стрілка:

ширина - 24 міліметри;

висота - 14 міліметрів;

колір чорний - 100 відсотків;

текст:

Calibri bold - 28 pt;

велика літера білого кольору;

межа:

лінія - завтовшки 3 pt;

колір блакитний 100 відсотків;

заокруглені кути - 3,5 міліметра;

7) комплект із сонячного колектора та/або бака-акумулятора:

піктограма згідно зі зразком;

символ "+":

Calibri bold - 50 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

рамка:

ширина - 12 міліметрів;

висота - 12 міліметрів;

межа - 4 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

межа:

лінія - завтовшки 3 pt;

колір блакитний - 100 відсотків,

заокруглені кути - 3,5 міліметра;

8) шкала A+++ - G з межею:

стрілка:

висота - 15 міліметрів;

пробіл - 3 міліметри;

кольори:

вищий клас - X-00-X-00;

другий клас - 70-00-X-00;

третій клас - 30-00-X-00;

четвертий клас - 00-00-X-00;

п'ятий клас - 00-30-X-00;

шостий клас - 00-70-X-00;

сьомий клас - 00-X-X-00;

якщо застосовуються, останні класи: 00-X-X-00;

текст:

Calibri bold - 30 pt;

великі літери білого кольору;

символи "+" - надрядковий індекс, вирівняні в один рядок;

межа:

лінія - завтовшки 3 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

заокруглені кути - 3,5 міліметра;

9) клас енергоефективності нагрівання води для комплекта з водонагрівача і сонячного обладнання:

стрілка:

ширина - 33 міліметри;

висота - 19 міліметрів;

колір чорний - 100 відсотків;

текст:

Calibri bold - 40 pt;

велика літера білого кольору;

символи "+" - надрядковий індекс, вирівняні в один рядок;

10) реквізити нормативно-правового акта, яким затверджено Технічний регламент енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання;

текст:

Calibri bold - 12 pt;

11) найменування або торговельна марка розповсюджувача та/або постачальника комплекта з водонагрівача і сонячного обладнання;

12) модель комплекта з водонагрівача і сонячного обладнання: місце для зазначення найменування або торговельної марки постачальника та моделі комплекта з водонагрівача і сонячного обладнання розміром 191 х 19 міліметрів.


Додаток 4

до Технічного регламенту

енергетичного маркування

водонагрівачів, баків-акумуляторів

та комплектів з водонагрівача

і сонячного обладнання

(пункт 4 розділу II)

ВИМОГИ

до мікрофіші

1. Мікрофіша, у тому числі інструкції та інформаційні брошури, які надаються разом із водонагрівачами, мають містити таку інформацію:

1) найменування або торговельна марка постачальника;

2) модель водонагрівача;

3) заявлений профіль навантаження, позначений відповідною літерою згідно із таблицею 1 додатка 7 до Технічного регламенту енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання (далі - Технічний регламент);

4) клас енергоефективності нагрівання води, який визначається відповідно до пунктів 1, 2 додатка 2 до Технічного регламенту (для сонячних водонагрівачів і теплонасосних водонагрівачів за тепліших кліматичних умов);

5) енергоефективність нагрівання води у відсотках, округлена до найближчого цілого числа, обчислюється відповідно до пункту 2 додатка 8 до Технічного регламенту (для сонячних водонагрівачів і теплонасосних водонагрівачів за тепліших кліматичних умов);

6) річне споживання електроенергії в кВт·год у перерахунку на енергію для кінцевого споживача та/або річне споживання палива в ГДж у перерахунку на вищу теплотворну здатність, округлене до найближчого цілого числа і обчислене відповідно до пункту 3 додатка 8 до Технічного регламенту (для сонячних водонагрівачів за тепліших кліматичних умов);

7) якщо застосовуються, інші профілі навантаження, за яких використовується водонагрівач, що відповідають енергоефективності нагрівання води, та річне споживання електроенергії, як визначено в підпунктах 5, 6 цього пункту;

8) налаштування температури термостата водонагрівача у разі введення в обіг постачальником;

9) рівень звукової потужності LWA у приміщенні, округлений до найближчого цілого числа (для теплонасосних водонагрівачів, якщо застосовуються), дБ;

10) якщо застосовується, зазначення того, що водонагрівач може працювати тільки в непікові години;

11) будь-які конкретні запобіжні заходи, яких слід дотримуватися під час складання, встановлення або технічного обслуговування водонагрівача;

12) якщо заявлено, що значення smart дорівнює 1, інформація про енергоефективність нагрівання води, річне споживання електроенергії та палива, що використовують, стосується лише налаштувань увімкненого інтелектуального управління;

крім того, для сонячних водонагрівачів і теплонасосних водонагрівачів:

13) енергоефективність нагрівання води за холодніших кліматичних умов, округлена до найближчого цілого числа та обчисленна відповідно до пункту 2 додатка 8 до Технічного регламенту, у відсотках;

14) річне споживання електроенергії у перерахунку на енергію для кінцевого споживача та/або річне споживання палива в ГДж у перерахунку на вищу теплотворну здатність за холодніших кліматичних умов, округлене до найближчого цілого числа і обчислене відповідно до пункту 3 додатка 8 до Технічного регламенту, кВт·год;

крім того, для сонячних водонагрівачів:

15) площа апертури колектора (до двох знаків після коми), м-2;

16) ефективність нульових втрат (до трьох знаків після коми);

17) коефіцієнт першого порядку (до двох знаків після коми), Вт/(м-2 К);

18) коефіцієнт другого порядку (до трьох знаків після коми), Вт/(м-2 К-2);

19) модифікатор кута падіння (до двох знаків після коми);

20) об'єм зберігання, округлений до найближчого цілого числа, л;

21) споживання енергії насосами, округлене до найближчого цілого числа, Вт;

22) енергоспоживання в режимі очікування (до двох знаків після коми), Вт;

крім того, для теплонасосних водонагрівачів:

23) рівень звукової потужності LWA ззовні приміщення, округлений до найближчого цілого числа, дБ.

Одна мікрофіша може охоплювати кілька моделей водонагрівачів одного постачальника.

Інформація, що міститься у мікрофіші, може бути надана у формі копії енергетичної етикетки у кольоровому або чорно-білому вигляді. У такому разі інформація, зазначена у підпунктах 1-23 цього пункту, яка не зазначена на енергетичній етикетці, має бути надана кінцевому споживачеві.

2. Мікрофіші, у тому числі інструкції та інформаційні брошури, які надаються разом з баками-акумуляторами, мають містити таку інформацію:

1) найменування або торговельна марка постачальника;

2) модель бака-акумулятора;

3) клас енергоефективності бака-акумулятора відповідно до пункту 3 додатка 2 до Технічного регламенту;

4) теплові втрати, округлені до найближчого цілого числа, Вт;

5) об'єм зберігання, округлений до найближчого цілого числа, л.

Одна мікрофіша може охоплювати кілька моделей баків-акумуляторів одного постачальника.

Інформація, що міститься у мікрофіші, може бути надана у формі копії енергетичної етикетки у кольоровому або чорно-білому вигляді. У такому разі інформація, зазначена у підпунктах 1-5 цього пункту, яка не зазначена на енергетичній етикетці, має бути надана кінцевому споживачеві.

3. Мікрофіші, у тому числі інструкції та інформаційні брошури, які надаються разом із сонячним обладнанням (застосовується для насосів у контурі колектора), мають містити таку інформацію:

1) найменування або торговельна марка постачальника;

2) модель сонячного обладнання;

3) площа апертури колектора (до двох знаків після коми), м-2;

4) ефективність нульових втрат (до трьох знаків після коми);

5) коефіцієнт першого порядку (до двох знаків після коми), Вт/(м-2·К);

6) коефіцієнт другого порядку (до трьох знаків після коми), Вт/(м-2·К-2);

7) об'єм зберігання, округлений до найближчого цілого числа, л;

8) річний внесок тепла, відмінного від сонячного Qnonsol, у перерахунку на первинну енергію для електроенергії та/або у перерахунку на вищу теплотворну здатність для палива (для профілів навантаження M, L, XL і XXL за тепліших кліматичних умов з округленням до найближчого цілого числа), кВт·год;

9) споживання енергії насосами, округлене до найближчого цілого числа, Вт;

10) енергоспоживання в режимі очікування (до двох знаків після коми), Вт;

11) споживання електроенергії для власних потреб Qaux у перерахунку на енергію для кінцевого споживача, округлене до найближчого цілого числа, кВт·год.

Одна мікрофіша може охоплювати кілька моделей сонячного обладнання одного постачальника.

4. Мікрофіша, яка надається разом із комплектом з водонагрівача і сонячного обладнання для оцінки енергоефективності нагрівання води комплекта з водонагрівача і сонячного обладнання, має містити елементи, зазначені на рисунку 1 цього додатка.

I - значення коефіцієнта енергоефективості нагрівання води водонагрівачем, подане у відсотках;

II - значення математичного виразу (220·Qref)/Qnonsol, де Qref отримують із таблиці 1 додатка 7 до Технічного регламенту, а Qnonsol - з мікрофіші сонячного обладнання для заявленого профілю навантаження водонагрівача M, L, XL або XXL;

III - значення математичного виразу (Qaux·2,5)/(220·Qref), подане у відсотках, де Qaux отримують із мікрофіші сонячного обладнання, а Qref - з таблиці 1 додатка 7 до Технічного регламенту для зазначеного профілю навантаження M, L, XL або XXL.

Енергоефективність комплекта з водонагрівача і сонячного обладнання, яка зазначається в мікрофіші, може не відповідати його фактичній енергоефективності під час встановлення в будівлі, оскільки на його ефективність впливають інші фактори (наприклад, втрати тепла у системі розподілу та габаритні розміри обладнання відносно розміру будівлі і характеристик).

Рисунок 1

Мікрофіша для комплекта з водонагрівача і сонячного обладнання,

в якій зазначається енергоефективність нагрівання води пропонованого комплекта


Додаток 5

до Технічного регламенту

енергетичного маркування

водонагрівачів, баків-акумуляторів

та комплектів з водонагрівача

і сонячного обладнання

(пункт 7 розділу II)

ВИМОГИ

до технічної документації

1. Технічна документація для водонагрівачів, зазначена в розділі II Технічного регламенту енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання (далі - Технічний регламент) має містити таку інформацію:

1) повне найменування та місцезнаходження постачальника;

2) опис моделі водонагрівача для її однозначної ідентифікації;

3) посилання на національні стандарти, зокрема ті, що узгоджені з відповідними гармонізованими європейськими стандартами, та інші стандарти і технічні специфікації, що застосовувалися (за потреби);

4) підпис представника постачальника;

5) результати вимірювань технічних параметрів, зазначених у пункті 6 додатка 7 до Технічного регламенту;

6) результати розрахунків для технічних параметрів, зазначених у пункті 1 додатка 8 до Технічного регламенту;

7) будь-які конкретні запобіжні заходи, яких слід дотримуватися під час збирання, встановлення або технічного обслуговування водонагрівача.

2. Технічна документація для баків-акумуляторів, зазначена в розділі II Технічного регламенту, має містити таку інформацію:

1) повне найменування та місцезнаходження постачальника;

2) опис моделі бака-акумулятора для її однозначної ідентифікації;

3) посилання на національні стандарти, зокрема ті, що узгоджені з відповідними гармонізованими європейськими стандартами, та інші стандарти і технічні специфікації, що застосовувалися (за потреби);

4) підпис представника постачальника;

5) результати вимірювань технічних параметрів, зазначених у пункті 7 додатка 7 до Технічного регламенту;

6) будь-які конкретні запобіжні заходи, яких слід дотримуватись під час збирання, встановлення або технічного обслуговування бака-акумулятора.

3. Технічна документація для сонячного обладнання, зазначена в розділі II Технічного регламенту, має містити таку інформацію:

1) повне найменування та місцезнаходження постачальника;

2) опис моделі сонячного обладнання для її однозначної ідентифікації;

3) посилання на національні стандарти, зокрема ті, що узгоджені з відповідними гармонізованими європейськими стандартами, та інші стандарти і технічні специфікації, що застосовувалися (за потреби);

4) підпис представника постачальника;

5) результати вимірювань технічних параметрів, зазначених у пункті 8 додатка 7 до Технічного регламенту;

6) будь-які конкретні запобіжні заходи, яких слід дотримуватися під час збирання, встановлення або технічного обслуговування сонячного обладнання.

4. Технічна документація для комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання, зазначена в розділі II Технічного регламенту, має містити таку інформацію:

1) повне найменування та місцезнаходження постачальника;

2) опис моделі комплекта з водонагрівача і сонячного обладнання для її однозначної ідентифікації;

3) посилання на національні стандарти, зокрема ті, що узгоджені з відповідними гармонізованими європейськими стандартами, та інші стандарти і технічні специфікації, що застосовувалися (за потреби);

4) підпис представника постачальника;

5) технічні параметри:

енергоефективність нагрівання води, округлена до найближчого цілого числа, у відсотках;

технічні параметри, зазначені в пунктах 1-3 цього додатка;

6) будь-які конкретні запобіжні заходи, яких слід дотримуватися під час збирання, встановлення або технічного обслуговування комплекта з водонагрівача і сонячного обладнання.


Додаток 6

до Технічного регламенту

енергетичного маркування

водонагрівачів, баків-акумуляторів

та комплектів з водонагрівача

і сонячного обладнання

(пункт 10 розділу II)

ІНФОРМАЦІЯ,

яка надається у разі, якщо кінцеві споживачі не можуть побачити водонагрівач, бак-акумулятор та комплект з водонагрівача і сонячного обладнання, окрім випадків їх реалізації дистанційним способом (через мережу Інтернет)

1. Якщо кінцеві споживачі не можуть побачити водонагрівачі, їм надається інформація, зазначена в розділі II Технічного регламенту енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання (далі - Технічний регламент), у такому порядку:

1) заявлений профіль навантаження, позначений відповідною літерою і згідно з таблицею 1 додатка 7 до Технічного регламенту;

2) клас енергоефективності нагрівання води за тепліших кліматичних умов відповідно до пунктів 1, 2 додатка 2 до Технічного регламенту;

3) енергоефективність нагрівання води у відсотках за тепліших кліматичних умов, округлена до найближчого цілого числа і обчислена відповідно до пункту 2 додатка 8 до Технічного регламенту;

4) річне споживання електроенергії, кВт·год, у перерахунку на енергію, яку отримує кінцевий споживач, та/або річне споживання палива, ГДж, у перерахунку на вищу теплотворну здатність за тепліших кліматичних умов, округлене до найближчого цілого числа та обчислене згідно з пунктом 3 додатка 8 до Технічного регламенту;

5) рівень звукової потужності в приміщенні, дБ, округлений до найближчого цілого числа (для теплонасосних водонагрівачів, якщо застосовуються);

крім того, для сонячних водонагрівачів і теплонасосних водонагрівачів:

6) енергоефективність нагрівання води у відсотках, округлена до найближчого цілого числа, обчислюється згідно з пунктом 2 додатка 8 до Технічного регламенту;

7) річне споживання електроенергії, кВт·год, у перерахунку на енергію, яку отримує кінцевий споживач, та/або річне споживання палива, ГДж, у перерахунку на вищу теплотворну здатність за холодніших кліматичних умов, округлене до найближчого цілого числа та обчислене згідно з пунктом 3 додатка 8 до Технічного регламенту;

крім того, для сонячних водонагрівачів:

8) площа апертури колектора (до двох знаків після коми), м-2;

9) об'єм зберігання, округлений до найближчого цілого числа, л;

крім того, для теплонасосних водонагрівачів:

10) рівень звукової потужності ззовні приміщення, дБ, округлений до найближчого цілого числа.

Якщо надається інша інформація, що міститься в мікрофіші, її слід надати у формі і порядку, зазначених у пункті 1 додатка 4 до Технічного регламенту.

Розмір і шрифт тексту, яким друкується або відображається інформація, зазначена в підпунктах 1-10 цього пункту, мають бути розбірливими.

2. Якщо кінцеві споживачі не можуть побачити баки-акумулятори, їм надається інформація, зазначена в розділі II Технічного регламенту, у такому порядку:

1) клас енергоефективності моделі, визначений відповідно до пунктів 1, 2 додатка 2 до Технічного регламенту;

2) теплові втрати, округлені до найближчого цілого числа, Вт;

3) об'єм зберігання, округлений до найближчого цілого числа, л.

Розмір і шрифт тексту, яким друкується або відображається інформація, зазначена в підпунктах 1-3 цього пункту, мають бути розбірливими.

3. Якщо кінцеві споживачі не можуть побачити комплекти з водонагрівача і сонячного обладнання, їм надається інформація, зазначена в розділі II Технічного регламенту, в такому порядку:

1) клас енергоефективності нагрівання води моделі, визначений відповідно до пунктів 1, 2 додатка 2 до Технічного регламенту;

2) енергоефективність нагрівання води у відсотках, округлена до найближчого цілого числа;

3) елементи, зображені на рисунку 1 додатка 4 до Технічного регламенту.

Розмір і шрифт тексту, яким друкується або відображається інформація, зазначена в підпунктах 1-3 цього пункту, мають бути розбірливими.


Додаток 7

до Технічного регламенту

енергетичного маркування

водонагрівачів, баків-акумуляторів

та комплектів з водонагрівача

і сонячного обладнання

(пункт 3 розділу I)

УМОВИ

і технічні параметри вимірювання

1. Умови для проведення випробувань водонагрівачів:

1) вимірювання мають проводитися з використанням профілів навантаження, зазначених у таблиці 1 цього додатка;

2) вимірювання потрібно проводити з використанням 24-годинного циклу так:

з 00:00 до 06:59 - водорозбору немає;

з 07:00 - водорозбір відбувається відповідно до заявленого профілю навантаження;

починаючи з попереднього водорозбору до 24:00 - водорозбору немає;

3) заявлений профіль навантаження має бути максимальним профілем навантаження або профілем навантаження на один порядок нижче ніж максимальний профіль навантаження.

Таблиця 1

Профілі навантаження водонагрівачів

год

3XS

XXS

XS

S

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Tp

кВт·год

л/хв

° C

кВт·год

л/хв

° C

кВт·год

л/хв

° C

кВт·год

л/хв

° C

° C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

07:00

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

07:05

0,015

2

25

07:15

0,015

2

25

07:26

0,015

2

25

07:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,105

3

25

07:45

08:01

08:05

08:15

08:25

08:30

0,105

2

25

0,105

3

25

08:45

09:00

0,015

2

25

09:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

10:00

10:30

11:00

11:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

11:45

0,015

2

25

0,105

2

25

0,105

3

25

12:00

0,015

2

25

0,105

2

25

12:30

0,015

2

25

0,105

2

25

12:45

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,315

4

10

55

14:30

0,015

2

25

15:00

0,015

2

25

15:30

0,015

2

25

16:00

0,015

2

25

16:30

17:00

18:00

0,105

2

25

0,105

3

25

18:15

0,105

2

25

0,105

3

40

18:30

0,015

2

25

0,105

2

25

19:00

0,015

2

25

0,105

2

25

19:30

0,015

2

25

0,105

2

25

20:00

0,105

2

25

20:30

1,05

3

35

0,42

4

10

55

20:45

0,105

2

25

20:46

21:00

0,105

2

25

21:15

0,015

2

25

0,105

2

25

21:30

0,015

2

25

0,525

5

45

21:35

0,015

2

25

0,105

2

25

21:45

0,015

2

25

0,105

2

25

Qref

0,345

2,100

2,100

2,100

Профілі навантаження водонагрівачів

год

M

L

XL

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

кВт·год

л/хв

° C

° C

кВт·год

л/хв

° C

° C

кВт·год

л/хв

° C

° C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

07:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

07:05

1,4

6

40

1,4

6

40

07:15

1,82

6

40

07:26

0,105

3

25

07:30

0,105

3

25

0,105

3

25

07:45

0,105

3

25

4,42

10

10

40

08:01

0,105

3

25

0,105

3

25

08:05

3,605

10

10

40

08:15

0,105

3

25

0,105

3

25

08:25

0,105

3

25

08:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

08:45

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

09:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

09:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

10:00

0,105

3

25

10:30

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

11:00

0,105

3

25

11:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

11:45

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

12:00

12:30

12:45

0,315

4

10

55

0,315

4

10

55

0,735

4

10

55

14:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

15:00

0,105

3

25

15:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

16:00

0,105

3

25

16:30

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

17:00

0,105

3

25

18:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

18:15

0,105

3

40

0,105

3

40

0,105

3

40

18:30

0,105

3

40

0,105

3

40

0,105

3

40

19:00

0,105

3

25

0,105

3

25

0,105

3

25

19:30

20:00

20:30

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

20:45

20:46

4,42

10

10

40

21:00

3,605

10

10

40

21:15

0,105

3

25

0,105

3

25

21:30

1,4

6

40

0,105

3

25

4,42

10

10

40

21:35

21:45

Qref

5,845

11,655

19,07

Профілі навантаження водонагрівачів

год

XXL

Qtap

f

Tm

Tp

кВт·год

л/хв

° C

° C

1

2

3

4

5

07:00

0,105

3

25

07:05

07:15

1,82

6

40

07:26

0,105

3

25

07:30

07:45

6,24

16

10

40

08:01

0,105

3

25

08:05

08:15

0,105

3

25

08:25

08:30

0,105

3

25

08:45

0,105

3

25

09:00

0,105

3

25

09:30

0,105

3

25

10:00

0,105

3

25

10:30

0,105

3

10

40

11:00

0,105

3

25

11:30

0,105

3

25

11:45

0,105

3

25

12:00

12:30

12:45

0,735

4

10

55

14:30

0,105

3

25

15:00

0,105

3

25

15:30

0,105

3

25

16:00

0,105

3

25

16:30

0,105

3

25

17:00

0,105

3

25

18:00

0,105

3

25

18:15

0,105

3

40

18:30

0,105

3

40

19:00

0,105

3

25

19:30

20:00

20:30

0,735

4

10

55

20:45

20:46

6,24

16

10

40

21:00

21:15

0,105

3

25

21:30

6,24

16

10

40

21:35

21:45

Qref

24,53

2. Умови для випробування відповідності водонагрівачів з інтелектуальним управлінням (smart).

Якщо постачальник вважає доцільним оголосити, що значення smart дорівнює 1, вимірювання тижневого споживання електроенергії та/або палива з дотриманням інтелектуального управління і тижневого споживання електроенергії та/або палива без дотримання інтелектуального управління мають проводитися з використанням двотижневого циклу вимірювань:

дні 1-5: випадкова послідовність профілів навантаження, вибраних із заявлених профілів навантаження, і профіль навантаження на один порядок нижче ніж заявлений профіль навантаження, інтелектуальне управління вимкнено;

дні 6, 7: водорозбору немає, інтелектуальне управління вимкнено;

дні 8-12: повторення послідовності, яка застосовується протягом 1-5 днів, інтелектуальне управління увімкнено,

дні 13, 14: водорозбору немає, інтелектуальне управління увімкнено;

різниця між корисним вмістом енергії, виміряної протягом 1-7 днів, і корисним вмістом енергії, виміряної протягом 8-14 днів, не повинна перевищувати 2 % від Qref заявленого профілю навантаження.

3. Умови для випробування сонячних водонагрівачів.

Сонячний колектор, сонячний бак-акумулятор, насос у контурі колектора (за наявності) і теплогенератор мають проходити випробування окремо. Якщо сонячний колектор і сонячний бак-акумулятор неможливо випробувати окремо, їх слід випробовувати в комплексі. Теплогенератор випробовується відповідно до умов, викладених у пункті 1 цього додатка.

Результати мають бути використані для розрахунків, викладених у підпункті 2 пункту 2 додатка 8 до Технічного регламенту, згідно з умовами, викладеними у таблицях 2, 3 цього додатка. З метою встановлення значення Qtota ефективність теплогенератора на основі ефекту Джоуля в електричних нагрівальних елементах приймається за 100/CC, поданого у відсотках.

4. Умови для випробування теплонасосних водонагрівачів.

Теплонасосні водонагрівачі мають бути випробувані відповідно до умов, викладених у таблиці 4 цього додатка. Теплонасосні водонагрівачі, які використовують повітря витяжної вентиляції як джерело тепла, мають бути випробувані відповідно до умов, викладених у таблиці 5 цього додатка.

5. Умови для випробування сонячного обладнання.

Сонячний колектор, сонячний бак-акумулятор і насос у контурі колектора (за наявності) мають бути випробувані окремо. Якщо сонячний колектор і сонячний бак-акумулятор неможливо випробувати окремо, їх слід випробовувати в комплексі.

Результати мають бути використані для обчислення Qnonsol для профілів навантаження M, L, XL і XXL за тепліших кліматичних умов, викладених у таблицях 2, 3 цього додатка та Qaux.

Таблиця 2

Середня денна температура (° C)

Умови

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Тепліші кліматичні умови

+ 2,8

+ 2,6

+ 7,4

+ 12,2

+ 16,3

+ 19,8

+ 21,0

+ 22,0

+ 17,0

+ 11,9

+ 5,6

+ 3,2

Холодніші кліматичні умови

- 3,8

- 4,1

- 0,6

+ 5,2

+ 11,0

+ 16,5

+ 19,3

+ 18,4

+ 12,8

+ 6,7

+ 1,2

- 3,5

Таблиця 3

Середнє загальне сонячне випромінення (Вт/м-2)

Умови

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Тепліші кліматичні умови

70

104

149

192

221

222

232

217

176

129

80

56

Холодніші кліматичні умови

22

75

124

192

234

237

238

181

120

64

23

13

Таблиця 4

Стандартні номінальні умови для теплонасосних водонагрівачів,

показники температури за сухим термометром

(показники температури за вологим термометром зазначені в дужках)

Джерело тепла

Зовнішнє повітря

Повітря у приміщенні

Викидне повітря

Солона вода

Вода

Кліматичні умови

Тепліші кліматичні умови

Холодніші кліматичні умови

Не застосовується

Усі кліматичні умови

Температура

+ 7° C (+ 6° C)

+ 2° C (+ 1° C)

+ 20° C (максимум + 15° C)

+ 20° C (+ 12° C)

0° C (впуск) / - 3° C (випуск)

+ 10° C (впуск) / + 7° C (випуск)

Таблиця 5

Максимальна доступна кількість повітря витяжної вентиляції (м-3/год)

за температури 20° C та вологості 5,5 г/м-3

Заявлений профіль навантаження

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

Максимальна доступна кількість повітря витяжної вентиляції

109

128

128

159

190

870

1021

6. Технічні параметри водонагрівачів.

Для водонагрівачів встановлюються такі параметри:

1) денне споживання електроенергії Qelec, округлене до трьох знаків після коми, кВт·год;

2) заявлений профіль навантаження, позначений відповідною літерою згідно із таблицею 1 цього додатка;

3) рівень звукової потужності у приміщенні, округлений до найближчого цілого числа (для теплонасосних водонагрівачів, якщо застосовуються), дБ;

крім того, для водонагрівачів, які використовують викопне та/або біопаливо:

4) денне споживання палива Qfuel у перерахунку на вищу теплотворну здатність, округлене до трьох знаків після коми, кВт·год;

крім того, для водонагрівачів, для яких заявлено, що значення smart дорівнює 1:

5) тижневе споживання палива з інтелектуальним управлінням Qfuel, week, smart у перерахунку на вищу теплотворну здатність, округлене до трьох знаків після коми, кВт·год;

6) тижневе споживання електроенергії з інтелектуальним управлінням Qelec, week, smart, округлене до трьох знаків після коми, кВт·год;

7) тижневе споживання палива без інтелектуального управління Qfuel, week у перерахунку на вищу теплотворну здатність, округлене до трьох знаків після коми, кВт·год;

8) тижневе споживання електроенергії без інтелектуального управління Qelec, week, округлене до трьох знаків після коми, кВт·год;

крім того, для сонячних водонагрівачів:

9) площа апертури колектора Asol, округлена до двох знаків після коми, м-2;

10) ефективність із нульовими втратами η0, округлена до трьох знаків після коми;

11) коефіцієнт першого порядку a 1, округлений до двох знаків після коми, Вт/(м-2К);

12) коефіцієнт другого порядку a2, округлений до трьох знаків після коми, Вт/(м-2К-2);

13) модифікатор кута падіння IAM, округлений до двох знаків після коми;

14) споживання електроенергії насосами solpump, округлене до двох знаків після коми, Вт;

15) споживання електроенергії в режимі очікування solstandby, округлене до двох знаків після коми, Вт;

крім того, для теплонасосних водонагрівачів:

16) рівень звукової потужності LWA ззовні приміщення, округлений до найближчого цілого числа, дБ.

7. Технічні параметри баків-акумуляторів.

Для баків-акумуляторів встановлюються такі параметри:

1) об'єм зберігання V, округлений до одного знака після коми, л;

2) теплові втрати S, округлені до одного знака після коми, Вт.

8. Технічні параметри сонячного обладнання.

Для сонячного обладнання встановлюються такі параметри:

1) площа апертури колектора Asol, округлена до двох знаків після коми, м-2;

2) ефективність з нульовими втратами η0, округлена до трьох знаків після коми;

3) коефіцієнт першого порядку a1, округлений до двох знаків після коми, Вт/(м-2К);

4) коефіцієнт другого порядку a2, округлений до трьох знаків після коми, Вт/(м-2К-2);

5) модифікатор кута падіння IAM, округлений до двох знаків після коми;

6) споживання електроенергії насосами solpump, округлене до двох знаків після коми, Вт;

7) споживання електроенергії в режимі очікування solstandby, округлене до двох знаків після коми, Вт.


Додаток 8

до Технічного регламенту

енергетичного маркування

водонагрівачів, баків-акумуляторів

та комплектів з водонагрівача

і сонячного обладнання

(пункт 2 розділу II)

РОЗРАХУНОК

енергоефективності нагрівання води водонагрівачами

1. Нижчезазначені параметри обчислюються для водонагрівачів за тепліших кліматичних умов:

1) енергетична ефективність нагрівання води ηwh у відсотках, округлена до одного знака після коми;

2) річне споживання електроенергії AEC у перерахунку на енергію для кінцевого споживача, округлене до найближчого цілого числа, кВт·год;

крім того, для водонагрівачів, які використовують паливо за тепліших кліматичних умов:

3) річне споживання палива AFC у перерахунку на вищу теплотворну здатність, округлене до найближчого цілого числа, кВт·год;

крім того, для сонячних водонагрівачів за тепліших кліматичних умов:

4) енергетична ефективність нагрівання води теплогенератором ηwh, nonsol у відсотках, округлена до одного знака після коми;

5) споживання електроенергії для власних потреб Qaux у перерахунку на енергію для кінцевого споживача, округлене до одного знака після коми, кВт·год;

крім того, для сонячних водонагрівачів та теплонасосних водонагрівачів за холодніших кліматичних умов:

6) параметри, зазначені в підпунктах 1-3 цього пункту;

крім того, для сонячних водонагрівачів за тепліших та холодніших кліматичних умов:

7) річний внесок тепла, відмінного від сонячного Qnonsol, у перерахунку на первинну енергію для електроенергії та/або у перерахунку на вищу теплотворну здатність для палива, округлений до одного знака після коми, кВт·год.

2. Розрахунок енергоефективності нагрівання води ηwh:

1) звичайні водонагрівачі та теплонасосні водонагрівачі.

Енергоефективність нагрівання води обчислюється за такою формулою:

Для водонагрівачів із вбудованим водяним / розсільно-водяним теплонасосом потрібно враховувати споживання електроенергії одного або кількох насосів для ґрунтових вод;

2) сонячні водонагрівачі.

Енергоефективність нагрівання води водонагрівача обчислюється за такою формулою:

3. Розрахунок річного споживання електроенергії (AEC) і річного споживання палива (AFC):

1) звичайні водонагрівачі води та теплонасосні водонагрівачі:

річне споживання електроенергії AEC в кВт·год у перерахунку на енергію для кінцевого споживача, яке обчислюється за такою формулою:

річне споживання палива AFC в ГДж у перерахунку на вищу теплотворну здатність, яке обчислюється за такою формулою:

2) сонячні водонагрівачі:

річне споживання електроенергії AEC в кВт·год у перерахунку на енергію для кінцевого споживача, яке обчислюється за такою формулою:

річне споживання палива AFC в ГДж у перерахунку на вищу теплотворну здатність, яке обчислюється за такою формулою:

4. Визначення показника інтелектуального управління SCF та дотримання інтелектуального управління smart:

1) показник інтелектуального управління обчислюється за такою формулою:

2) якщо SCF 0,07, значення smart має дорівнювати 1. У всіх інших випадках значення smart має дорівнювати 0.

5. Визначення коригувального коефіцієнта до температури навколишнього середовища Qcor.

Коригувальний коефіцієнт до температури навколишнього середовища обчислюється за такими формулами:

для звичайних водонагрівачів, що працюють на електроенергії:

для звичайних водонагрівачів, що працюють на паливі:

для теплонасосних водонагрівачів:

де значення k для кожного профілю навантаження наведені нижче в таблиці.

Значення k

Заявлений профіль навантаження

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

Поправочний коефіцієнт k

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,0


Додаток 9

до Технічного регламенту

енергетичного маркування

водонагрівачів, баків-акумуляторів

та комплектів з водонагрівача

і сонячного обладнання

(пункт 2 розділу V)

ПРОЦЕДУРА

проведення перевірки відповідності фактичних технічних характеристик водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання вимогам Технічного регламенту енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання

1. Перевірці підлягає один водонагрівач, бак-акумулятор та комплект із водонагрівача і сонячного обладнання для кожної моделі.

2. Модель водонагрівача, бака-акумулятора та комплекта з водонагрівача і сонячного обладнання вважається такою, що відповідає вимогам Технічного регламенту енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання (далі - Технічний регламент), якщо:

значення, наведені в технічній документації, та (де це можливо) значення, що використовуються для розрахунку цих значень, не є сприятливішими для постачальника, ніж результати відповідних вимірювань;

заявлені значення відповідають будь-яким вимогам, встановленим у Технічному регламенті, а будь-яка потрібна інформація про продукт, надана постачальником, не містить значень, які є сприятливішими для постачальника, ніж вказані значення;

у разі перевірки органами державного ринкового нагляду водонагрівача, бака-акумулятора та комплекта з водонагрівача і сонячного обладнання вказані значення (значення відповідних параметрів, виміряні під час перевірки, та значення, які обчислюються на основі цих вимірювань) відповідають допустимим похибкам, наведеним у цьому додатку.

3. Якщо результати, зазначені в абзацах другому або третьому пункту 2 цього додатка, не досягнуті, модель, а також інші моделі, які зазначені у технічній документації як еквівалентні, вважаються такими, що не відповідають вимогам Технічного регламенту.

4. Якщо результату, зазначеного в абзаці четвертому пункту 2 цього додатка, не досягнуто, органи державного ринкового нагляду вибирають три додаткових водонагрівачі, баки-акумулятори та три комплекти з водонагрівача і сонячного обладнання тієї самої моделі для перевірки. Як альтернатива три додаткових водонагрівачі, баки-акумулятори та три комплекти з водонагрівача і сонячного обладнання можуть бути однієї моделі або іншими моделями, які зазначені у технічній документації як еквівалентні.

5. Модель вважається такою, що відповідає вимогам, якщо для цих трьох водонагрівачів, баків-акумуляторів та трьох комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання середнє арифметичне значення відповідає допустимим похибкам, наведеним у цьому додатку.

6. Якщо результату, зазначеного у пункті 5, не досягнуто, модель водонагрівача, бака-акумулятора та комплекта з водонагрівача і сонячного обладнання, а також інші моделі, які зазначені у технічній документації як еквівалентні, вважаються такими, що не відповідають вимогам Технічного регламенту.

Допустимі похибки*

Параметри, за якими проводиться перевірка

Допустимі похибки

Денне споживання електроенергії (Qelec)

Не повинно перевищувати зазначеного значення більше ніж на 5 %

Рівень звукової потужності у приміщенні та/або ззовні приміщення (LWA)

Не повинно перевищувати зазначеного значення більше ніж на 2 дБ

Денне споживання палива (Qfuel)

Не повинно перевищувати зазначеного значення більше ніж на 5 %

Тижневе споживання палива з використанням функції інтелектуального управління (Qfuel, week, smart)

Не повинно перевищувати зазначеного значення більше ніж на 5 %

Тижневе споживання електроенергії з використанням функції інтелектуального управління (Qelec, week, smart)

Не повинно перевищувати зазначеного значення більше ніж на 5 %

Тижневе споживання палива без використання функції інтелектуального управління (Qfuel, week)

Не повинно перевищувати зазначеного значення більше ніж на 5 %

Тижневе споживання електроенергії без використання функції інтелектуального управління (Qelec, week)

Не повинно перевищувати зазначеного значення більше ніж на 5 %

Об'єм зберігання (V)

Не повинно перевищувати зазначеного значення більше ніж на 2 %

Площа апертури колектора (Asol)

Не повинно перевищувати зазначеного значення більше ніж на 2 %

Споживання електроенергії насосом (solpump)

Не повинно перевищувати зазначеного значення більше ніж на 3 %

Споживання енергії в режимі очікування (solstandby)

Не повинно перевищувати зазначеного значення більше ніж на 5 %

Постійні теплові втрати (S)

Не повинно перевищувати зазначеного значення більше ніж на 5 %

__________

* Допустимі похибки, зазначені в цьому додатку, стосуються лише перевірки вимірюваних параметрів органами державного ринкового нагляду та не повинні використовуватися постачальником як допустимі похибки для встановлення значень у технічній документації. Значення та класи на етикетці або мікрофіші не є сприятливішими для постачальника, ніж значення, зазначені в технічній документації.


Додаток 10

до Технічного регламенту

енергетичного маркування

водонагрівачів, баків-акумуляторів

та комплектів з водонагрівача

і сонячного обладнання

(пункт 1 розділу III)

ІНФОРМАЦІЯ,

яка надається кінцевим споживачам, якщо водонагрівач, бак-акумулятор та комплекти з водонагрівача і сонячного обладнання реалізуються для продажу, у прокат або у лізинг у дистанційний спосіб (через мережу Інтернет)

1. Електронна енергетична етикетка, що надається постачальниками згідно з розділом II Технічного регламенту енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання (далі - Технічний регламент), відтворюється на механізмі зображення разом із ціною водонагрівача, бака-акумулятора та комплекта з водонагрівача і сонячного обладнання. Якщо зображається як продукт, так і комплект, але ціна зазначена лише за комплект, відтворюється лише етикетка комплекта. Електронну енергетичну етикетку має бути чітко видно, її розміри мають відповідати вимогам, наведеним у додатку 3 до Технічного регламенту, вона може відтворюватися з використанням вбудованого дисплея. У разі застосування вбудованого дисплея електронна енергетична етикетка відтворюється на екрані за допомогою миші або способом збільшення зображення на сенсорному екрані.

2. Зображення, що використовується для доступу до електронної енергетичної етикетки під час застосування вбудованого дисплея, має відповідати таким вимогам:

1) колір стрілки позначення класу енергоефективності водонагрівача, бака-акумулятора, сонячного обладнання та комплекта з водонагрівача і сонячного обладнання має відповідати класу енергоефективності, зазначеному на електронній енергетичній етикетці;

2) клас енергоефективності водонагрівача, бака-акумулятора, сонячного обладнання та комплекта з водонагрівача і сонячного обладнання має бути зазначено білим кольором і таким самим шрифтом, що і ціна;

3) стрілка позначення класу енергоефективності водонагрівача, бака-акумулятора, сонячного обладнання та комплекта з водонагрівача і сонячного обладнання повинна мати один із зазначених форматів.

3. У разі застосування вбудованого дисплея слід дотримуватися таких вимог щодо зображення енергетичної етикетки:

1) позначення класу енергоефективності, що демонструється на механізмі зображення разом із ціною водонагрівача, бака-акумулятора, сонячного обладнання та комплекта з водонагрівача і сонячного обладнання;

2) позначення класу енергоефективності має містити посилання на електронну енергетичну етикетку;

3) електронна енергетична етикетка відтворюється на екрані за допомогою миші або способом збільшення зображення на сенсорному екрані;

4) електронна енергетична етикетка відтворюється як додаткове вікно, нова вкладка чи сторінка або допоміжне зображення на екрані;

5) для збільшення електронної енергетичної етикетки на сенсорному екрані застосовуються відповідні методи збільшення зображення на таких екранах;

6) відтворення електронної енергетичної етикетки може бути припинено способом її закриття;

7) альтернативний текст для графіки, що з'являється на екрані у разі неможливості відтворення електронної енергетичної етикетки, містить клас енергоефективності водонагрівача, бака-акумулятора, сонячного обладнання та комплекта з водонагрівача і сонячного обладнання, який слід зазначати таким самим шрифтом, що і ціну.

4. Мікрофіша, що надається постачальниками згідно з розділом II Технічного регламенту, демонструється на механізмі зображення разом із ціною водонагрівача, бака-акумулятора та комплекта з водонагрівача і сонячного обладнання. Мікрофішу має бути чітко видно, вона може відтворюватися із застосуванням вбудованого дисплея, при цьому посилання, що використовується для доступу до мікрофіші, повинно мати чіткий і розбірливий напис "Мікрофіша". У разі застосування вбудованого дисплея мікрофіша відтворюється на екрані за допомогою миші або способом збільшення зображення на сенсорному екрані.

Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання

Наказ; Мінрегіон України від 19.04.2019 № 100

Прийняття від 19.04.2019

Постійна адреса:

https://xn--80aagahqwyibe8an.com/go/z0647-19

Законодавство України

станом на 13.05.2023

чинний


Документи та файли

 • Сигнальний документ — f486748n904.doc від 13.08.19 12:45, 50 кб

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 16.07.2019 — 2019 р., № 53, стор. 134, стаття 1859, код акта 95038/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінрегіон України:

 1. НАКАЗ від 22.01.2019 № 3 "Про затвердження Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі". Мінрегіон України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 20.02.2019 № 38/29 "Про затвердження Порядку взаємодії Національного антикорупційного бюро України та Державної архітектурно-будівельної інспекції України". Мінрегіон України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 21.03.2019 № 74 "Про внесення зміни до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15 травня 2012 року № 240". Мінрегіон України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 03.04.2019 № 91 "Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31 березня 2016 року № 79". Мінрегіон України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 01.03.2019 № 48 "Про внесення змін до Порядку погодження Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами". Мінрегіон України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 17.05.2019 № 112 "Про затвердження Змін до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів". Мінрегіон України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 21.06.2019 № 137 "Про затвердження Переліку об’єктів будівництва та об’єктів нерухомого майна, яким не присвоюється адреса об’єкта будівництва, об’єкта нерухомого майна". Мінрегіон України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 30.05.2019 № 125 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України". Мінрегіон України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 24.06.2019 № 140 "Про затвердження Типової форми угоди про транскордонне співробітництво". Мінрегіон України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 15.07.2019 № 157 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства України у справах будівництва і архітектури від 27 грудня 1993 року № 245". Мінрегіон України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 27.06.2019 № 145 "Про затвердження Порядку розгляду звернень громадян у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України". Мінрегіон України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 17.07.2019 № 164 "Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 18 травня 2017 року № 120". Мінрегіон України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 17.07.2019 № 163 "Про затвердження Змін до Положення про конкурсну комісію з відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу". Мінрегіон України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 17.07.2019 № 165 "Про внесення змін до Порядку оцінки проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу". Мінрегіон України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 12.08.2019 № 183 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 02 лютого 2009 року № 13". Мінрегіон України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 01.08.2019 № 170 "Про внесення змін до Порядку відбору проектів, спрямованих на реалізацію завдань і заходів з виконання Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011-2020 роки". Мінрегіон України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 26.07.2019 № 169 "Про затвердження Порядку відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води". Мінрегіон України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 26.07.2019 № 169 "Про затвердження Порядку відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води". Мінрегіон України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 01.08.2019 № 171 "Про внесення змін до Порядку розроблення містобудівної документації". Мінрегіон України. 2019 рікк
 20. УГОДА від Партнер "між Урядом України та Європейською Комісією про фінансування заходу «U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - друга фаза»". Мінрегіон України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -