Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

РАМКОВИЙ ДОГОВІР МІЖ УРЯДОМ УКРАЇНИ ТА УРЯДОМ УГОРЩИНИ ПРО НАДАННЯ КРЕДИТУ НА УМОВАХ ПОВ’ЯЗАНОЇ ДОПОМОГИ. Міжнародна угода. 2017

Документ актуальний на 20.04.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

РАМКОВИЙ ДОГОВІР

між Урядом України та Урядом Угорщини про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги

{Рамковий договір ратифіковано Законом № 1978-VIII від 23.03.2017}

Дата підписання:

24.11.2016

Дата набрання чинності для України:

02.06.2017

Уряд України та Уряд Угорщини (далі - Договірні Сторони), домовляються про взаємовигідне розширення економічних відносин і сприяння розвитку співпраці у фінансовій сфері таким чином:

Стаття 1

Терміни

Терміни, що використовуються в цьому Договорі, мають таке значення:

a) кредит на умовах пов’язаної допомоги: експортний кредит, пов’язаний із закупівлею товарів, робіт, послуг, що походять з Угорщини, та офіційно підтримується шляхом підтримки процентної ставки та страхування з пільговим рівнем не нижче 35 відсотків;

b) пільговий рівень: різниця між номінальною вартістю кредиту на умовах пов’язаної допомоги та дисконтованою поточною вартістю майбутнього обслуговування боргу, що підлягає сплаті позичальником, виражена у відсотках від номінальної вартості кредиту на умовах пов’язаної допомоги.

c) грантовий елемент: субсидія на покриття процентної ставки та вартості страхування кредиту, що зменшує вартість кредиту для позичальника;

d) Угода ОЕСР: Угода ОЕСР про офіційну підтримку експортних кредитів, чинна в день набрання чинності цим Договором;

e) Угорський експортер: юридична особа з місцем реєстрації в Угорщині та відібрана в установленому порядку для реалізації проекту в рамках цього Договору.

f) початок кредиту: буде визначено відповідно до переліку визначень, викладених в пункті m) Додатки XIV Угоди ОЕСР;

g) ДСД: Диференційна ставка дисконтування, що використовується для розрахунку пільгового рівня пов’язаної допомоги, визначена в Угоді ОЕСР;

h) ОДР: Офіційна допомога в цілях розвитку;

i) ОЕСР: Організація економічного співробітництва та розвитку;

j) Україна: Україна, в особі Міністра фінансів України, що діє за дорученням Кабінету Міністрів України;

k) проект: будь-який проект, що визначений у Додатку 1 до цього договору.

Стаття 2

Запровадження рамкової програми кредитування на умовах пов’язаної допомоги

Уряд Угорщини, згідно зі своєю політикою міжнародного розвитку співпраці, пропонує безповоротну субсидію на покриття процентної ставки та вартості страхування кредиту до кредитів на умовах пов’язаної допомоги (далі - кредитна лінія на умовах пов’язаної допомоги), виділених Угорським Експортно-Імпортним Банком Пте.

Лтд. (далі - Ексімбанк) на рамкових умовах, викладених в цьому Договорі, для здійснення фінансування з метою розвитку, які становлять високу важливість для України.

Уряд України приймає кредитну лінію на умовах пов’язаної допомоги і, діючи відповідно до своєї правової системи і міжнародних зобов’язань, підтримує реалізацію цієї рамкової програми кредитування на умовах пов’язаної допомоги.

Уряд України підтверджує свою готовність використовувати кредитну лінію на умовах пов’язаної допомоги у відповідності з Угодою ОЕСР та вживає заходів, щоб учасники кредитних операцій підтвердили шляхом декларації їх відповідність положенням заяви ОЕСР щодо «хабарництва та офіційно підтримуваних експортних кредитів».

Стаття 3

Сума кредитної лінії на умовах пов’язаної допомоги та її фінансові умови

Загальний обсяг кредитної лінії на умовах пов’язаної допомоги за рахунок якої фінансуються проекти рамках цього Договору, не перевищує 50 мільйонів євро (п’ятдесят мільйонів євро). Безпосереднє зобов’язання виникає на основі індивідуального кредитного договору, укладеного між Україною та Ексімбанком, як передбачено Статтею 6 цього Договору.

Пільговий рівень кредиту, що підлягає сплаті за кредитною лінією на умовах пов’язаної допомоги, становить не менше 35% відповідно до Угоди ОЕСР.

Строк погашення наданого кредиту за кредитною лінією на умовах пов’язаної допомоги не повинен перевищувати 18,5 (вісімнадцять з половиною) років, що включає в себе 1,5 (півтора) року пільгового періоду і 17 (сімнадцять) років терміну погашення. Перша виплата підлягатиме здійсненню через 18 (вісімнадцять) місяців з початку кредиту, як це визначено в Угоді ОЕСР. Процентна ставка становить 0% (нуль відсотків) річних.

Період вибірки кредиту, наданого за кредитною лінією на умовах пов’язаної допомоги, буде встановлений в індивідуальному кредитному договорі залежно від конкретних проектів. Період вибірки для окремих кредитів не повинен перевищувати 5 (п’ять) років.

Стосовно кредиту, наданого за кредитною лінією на умовах пов’язаної допомоги, премія за ризик, зазначена в індивідуальному кредитному договорі, буде розрахована відповідно до Угоди ОЕСР та буде офіційно підтриманою та врахованою як грантовий елемент кредиту на умовах пов’язаної допомоги.

Стаття 4

Використання кредитної лінії на умовах пов’язаної допомоги

Уряд Угорщини повідомляє ОЕСР про цей Договір, усі проекти та контракти, які фінансуються за кредитною лінією на умовах пов’язаної допомоги відповідно до процедур, визначених в Угоді ОЕСР. У випадку будь-яких заперечень ОЕСР стосовно відповідності проектів та контрактів Угоді ОЕСР, такі контракти не будуть фінансуватися за кредитною лінією на умовах пов’язаної допомоги, не зважаючи на те, що контракти в рамках проектів були погоджені Договірними Сторонами відповідно до статті 5 цього Договору.

Договірні Сторони погоджуються з тим, що Уряд України буде застосовувати кредитну лінію на умовах пов’язаної допомоги для реалізації пріоритетних напрямків, зазначених у Додатку 1, що є невід’ємною частиною цього Договору, та фінансуватимуться в рамках окремих контрактів між Угорськими експортерами та юридичними особами - резидентами України (далі - Контракт).

Кредитна лінія на умовах пов’язаної допомоги використовується для фінансування до 100 % (сто процентів) вартості Контрактів на поставку товарів, робіт та послуг з Угорщини до України.

Всі ціни, зафіксовані відповідно до світових ринкових цін, та вартість Контрактів повинна бути деномінована в євро.

Фінансування в рамках цього Договору може включати іноземний компонент, у випадку, якщо вартість товарів, робіт та послуг, походженням з Угорщини, в рамках Контракту, становить не менше 50% (п’ятдесят відсотків) вартості Контракту. Договірні Сторони можуть запитувати в експортера детальне підтвердження щодо виконання цієї вимоги.

Всі товари, ввезені з Угорщини в Україну за цим Договором, не можуть бути повторно ввезені в треті країни без письмового дозволу Міністерства закордонних справ та зовнішньої торгівлі Угорщини.

Уряд України або визначена ним організація для реалізації проектів за пріоритетними напрямками, зазначеними в Додатку 1, дотримується вимог національного законодавства, діючи відповідно до загальноприйнятих принципів і належних практик закупівель та українських процедур закупівель, надає Міністерству закордонних справ та зовнішньої торгівлі Угорщини інформацію про свої рішення.

Стаття 5

Порядок прийняття

Договірні Сторони, для прийняття проектів, які фінансуються в рамках кредитної лінії на умовах пов’язаної допомоги відповідно до цього Договору, будуть дотримуватися зазначеного нижче порядку:

a) Для реалізації проектів Угорський експортер та юридичні особи - резиденти України укладають Контракт у відповідності до процедур закупівель відповідно до Закону України № 922-VIII “Про публічні закупівлі” від 25 грудня 2015 року.

b) Визначений Урядом України центральний орган виконавчої влади у письмовій формі, в період до 30 днів, інформує Міністерство закордонних справ та зовнішньої торгівлі Угорщини, Ексімбанк та Мінфін України про схвалення Контракту.

c) у випадку згоди з боку сторони від Угорщини, Міністерство закордонних справ та зовнішньої торгівлі Угорщини надає, в період до 30 днів, визначеному Урядом України центральному органу виконавчої влади, Мінфіну України та Ексімбанку своє письмове підтвердження Контракту.

d) надалі, Ексімбанк у письмовій формі інформує Міністерство закордонних справ та зовнішньої торгівлі Угорщини та Мінфін України про початок переговорів щодо індивідуального кредитного договору на підставі Контракту, схваленого визначеним Урядом України центральним органом виконавчої влади. Індивідуальні кредитні договори повинні бути укладені до закінчення терміну цього Договору.

Стаття 6

Надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги

Детальні умови надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги для фінансування проектів, прийнятих Договірними Сторонами, будуть передбачені в індивідуальному кредитному договорі між Україною, з одного боку, і Ексімбанком як кредитором, з іншого.

Ексімбанк, за рахунок своїх власних ресурсів, надає, в рамках суми кредитної лінії, погодженої в цьому Договорі, кредит на пільгових умовах для реалізації прийнятих проектів. Обсяг фінансування становить до 100 відсотків від вартості схвалених Контрактів

Мінімальна вартість Контракту, з урахуванням умов цього Договору, становить 1 мільйон євро (один мільйон євро).

Комерційні та політичні ризики кредиту на умовах пов’язаної допомоги будуть застраховані Угорською Страховою Компанією щодо Експортних Кредитів Пте. Лтд. (далі - УСКЕК).

Ексімбанк та УСКЕК, відповідно до міжнародних зобов’язань, заздалегідь повідомляють про свої наміри надати кредит на умовах пов’язаної допомоги щодо конкретного проекту. Після успішного виконання процедури затвердження Ексімбанк в індивідуальному порядку повідомляє про це імпортера/покупця, експортера та Договірні Сторони, відповідно.

Ексімбанк та УСКЕК укладають договір щодо страхування кредиту, відповідно до умов, закріплених в чинному законодавстві Угорщини.

Стаття 7

Податки, збори

Будь-які податки, збори, утримання та інші загальнообов’язкові платежі, які можуть виникнути у зв'язку з виконанням Контрактів, укладених згідно із цим Договором, сплачуються кожною стороною Контракту відповідно до права, що застосовується, за власний рахунок. Для уникнення сумніву, кредитна лінія на умовах пов’язаної допомоги не використовуватиметься для фінансування та/або здійснення сплати будь-яких податків, зборів, утримань та інших загальнообов’язкових платежів в Україні.

Витрати, що виникають протягом дії індивідуального кредитного договору, сплачуються сторонами кредитного договору в своїй країні. Ці витрати не можуть бути сплачені за рахунок кредиту на умовах пов’язаної допомоги.

Під час виплати основної суми кредиту та процентів, суми, що підлягають виплаті, не можуть бути зменшені за рахунок застосування податку, накладеного Урядом України, або інших сум, що виникають в результаті інших платіжних зобов’язань.

Уряд України вживає заходів для забезпечення наявності усіх ліцензій, якщо такі є, що необхідні для початку і реалізації проекту до часу підписання індивідуального кредитного договору.

Стаття 8

Вирішення спорів

Будь-які розбіжності між Договірними Сторонами щодо тлумачення та / або застосування цього Договору вирішуються шляхом прямих переговорів між Договірними Сторонами.

В рамках індивідуальних кредитних договорів його сторони мають визначити правила арбітражу.

Індивідуальні кредитні договори мають регулюватися правом Угорщини.

Стаття 9

Прикінцеві положення

a) Договірні Сторони в письмовій формі інформують одна одну через дипломатичні канали про завершення виконання внутрішньодержавних процедур необхідних для набрання чинності цим Договором. Цей Договір набирає чинності на 30 (тридцятий) день з отримання останнього повідомлення однієї зі сторін.

b) Цей Договір є чинним протягом 2 (двох) років з дати набрання нею чинності та автоматично продовжується на 1 (один) рік в разі, якщо одна з Договірних Сторін не повідомить у письмовій формі іншу про її рішення припинити дію Договору, не раніше ніж за 3 (три) місяці до її закінчення.

c) Положення цього Договору, у тому числі після закінчення її дії, застосовуватимуться по відношенню до тих схвалених та фінансованих проектів на основі індивідуального кредитного договору, укладеного у відповідності до цього Договору.

d) Цей Договір може бути припинений за взаємною письмовою згодою Договірних Сторін через дипломатичні канали. У цьому випадку, дія Договору припиняється на 60 (шістдесятий) день після отримання однією з Договірних Сторін повідомлення про припинення.

e) Зміни до цього Договору вносяться за взаємною письмовою згодою у формі окремого протоколу, який є невід'ємною частиною цього Договору, та набирає чинності згідно з його умовами.

Учинено в м. Будапешт 24 листопада 2016 року, в двох примірниках, кожний українською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення будь-яких розбіжностей щодо тлумачення положень цього Договору, перевага надається тексту англійською мовою.

За Уряд України

За Уряд Угорщини

(підпис)

(підпис)

ДОДАТОК 1

Перелік пріоритетних напрямків фінансування для реалізації у зв’язку з рамковим договором між Урядом України та Урядом Угорщини про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги

Пріоритетні проекти, що фінансуватимуться в рамках цього Договору:

1. Будівництво об’їзної автомобільної дороги м. Берегове та с. Астей

2. Капітальний ремонт дороги Петрово - КПП “В. Паладь”

3. Поточний середній ремонт Дороги M24 (Мукачево - Берегово)

Додаткові проекти, такі як перелічені нижче, можуть бути визначені та схвалені Договірними Сторонами, на підставі наявного кредиту на умовах пов’язаної допомоги в рамках цього Договору:

- Поточний середній ремонт дороги М23 (Берегово - Виноградів - В. Копаня)

- Поточний середній ремонт дороги М26 (КПП “Вилок” - Вилок - Неветленфолу - КПП “Дяково”)

- Капітальний ремонт дороги М08 (Об’їзна м. Ужгород - КПП “Ужгород”)


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 25.04.2017 — 2017 р., № 33, / № 82, 2017, ст. 2535, код 87488/2017 /, стор. 37, стаття 1023, код акта 85698/2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міжнародні угоди України:

 1. ЛИСТ-УГОДА між Державним агентством рибного господарства України і Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН від імені Генеральної комісії з питань рибальства у Середземному морі щодо проекту: «Технічна допомога для ведення відповідального рибальства і сталої аквакультури» в контексті програми ГКРС. Міжнародна угода. 2017 рікк
 2. УГОДА між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції і громадської безпеки Королівства Норвегія про співробітництво в процесі впровадження пробації в Україні. Міжнародна угода. 2017 рікк
 3. ПРОТОКОЛ між Кабінетом Міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою про внесення змін та доповнень до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів від 30 жовтня 2000 року та Протоколу до Угоди. Міжнародна угода. 2017 рікк
 4. МЕМОРАНДУМ між Міністерством соціальної політики України і Міністерством праці, добробуту та соціального страхування Республіки Кіпр про співробітництво у соціальній сфері. Міжнародна угода. 2017 рікк
 5. УГОДА про співробітництво між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Соціалістичної Республіки В'єтнам. Міжнародна угода. 2017 рікк
 6. МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Урядом Австралії, Урядом Королівства Бельгія, Урядом Малайзії, Урядом Королівства Нідерландів та Урядом України щодо політичної підтримки кримінального переслідування винних у збитті літака рейсу МН17 17 липня 2014 року. Міжнародна угода. 2017 рікк
 7. "УГОДА (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії щодо Кредитної угоди про Другу позику на політику розвитку на здійснення економічних реформ між Кабінетом Міністрів України та Японським агентством міжнародного співробітництва". Міжнародна угода. 2016 рікк
 8. "УГОДА між Україною та Аргентинською Республікою про взаємну адміністративну допомогу з питань запобігання, розслідування та припинення митних правопорушень". Міжнародна угода. 2016 рікк
 9. "УГОДА МІЖ УРЯДОМ УКРАЇНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО ДОГОВОРУ ПРО СТАТУС ПРЕДСТАВНИЦТВА НАТО В УКРАЇНІ". Міжнародна угода. 2016 рікк
 10. УГОДА МІЖ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ТА УРЯДОМ СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ПРО БЕЗОПЛАТНУ ПЕРЕДАЧУ ГЕЛІКОПТЕРА МІ-8ПС-9. Міжнародна угода. 2016 рікк
 11. "Протокол про сталий транспорт до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат". Міжнародна угода. 2016 рікк
 12. "УГОДА між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про заснування Німецько-Української промислово-торговельної палати". Міжнародна угода. 2016 рікк
 13. "УГОДА між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Білорусь про діяльність прикордонних уповноважених". Міжнародна угода. 2016 рікк
 14. "УГОДА між Урядом України та Європейською Комісією про участь України у програмі "Креативна Європа": програма Європейського Союзу для сектору культури та креативності, та про співробітництво між Україною та Європейським Союзом у підпрограмі "Медіа"програми "Креативна Європа"". Міжнародна угода. 2016 рікк
 15. "ДОГОВІР між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги". Міжнародна угода. 2016 рікк
 16. "УГОДА між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2011, 2012 та 2013 року), проект "Підтримка природно-заповідних територій в Україні"". Міжнародна угода. 2016 рікк
 17. "ФІНАНСОВА УГОДА між УКРАЇНОЮ та ЄВРОПЕЙСЬКИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ БАНКОМ ПРОЕКТ "ПРОГРАМА РОЗВИТКУ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ"". Міжнародна угода. 2016 рікк
 18. "УГОДА між Україною та Королівством Іспанія про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом". Міжнародна угода. 2016 рікк
 19. "Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2010 і 2011 року) Муніципальна програма захисту клімату II (проект "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1")". Міжнародна угода. 2016 рікк
 20. "УГОДА між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Кіпр про морське торговельне судноплавство". Міжнародна угода. 2016 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -