<<
>>

"Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2010 і 2011 року) Муніципальна програма захисту клімату II (проект "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1")". Міжнародна угода. 2016

Документ актуальний на 10.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

Угода

між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2010 і 2011 року) Муніципальна програма захисту клімату II (проект "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1")

{Угоду ратифіковано Законом № 943-VIII від 27.01.2016}

Кабінет Міністрів України

та Уряд Федеративної Республіки Німеччина-

в дусі снуючих дружніх зв’язків між Україною і Федеративною Республікою Німеччина,

прагнучи до зміцнення і поглиблення цих дружніх зв’язків шляхом партнерського фінансового співробітництва,

усвідомлюючи, що збереження зазначених зв'язків є основою цієї Угоди,

маючи намір сприяти соціальному та економічному розвитку в Україні,

посилаючись на Протокол від 9 вересня 2010 року щодо продовження двостороннього українсько-німецького співробітництва задля економічного розвитку між Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Федеративної Республіки Німеччина і Міністерством економіки України та на Протокол від 8 вересня і 30 листопада 2011 року (м. Київ) щодо продовження двостороннього українсько-німецького співробітництва задля економічного розвитку між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Федеративної Республіки Німеччина-

домовилися про таке:

Стаття 1

(1) Уряд Федеративної Республіки Німеччина надає Кабінету Міністрів України або іншим позичальникам, яких мають спільно вибрати обидва Уряди, можливість отримати від Кредитної Установи для Відбудови (KfW) позику у розмірі до 17000000 євро (словами: сімнадцяти мільйонів евро) для Муніципальної програми захисту клімату II (проекту "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1"), якщо після перевірки, проведеної Урядом Федеративної Республіки Німеччина, буде встановлено, що цей проект заслуговує на сприяння з точки зору політики співробітництва задля економічного розвитку та є прийнятним для надання банківського сприяння.

(2) Проект, зазначений в пункті 1, за взаємним погодженням між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина може бути замінений іншими проектами.

(3) Якщо Уряд Федеративної Республіки Німеччина в пізніший період часу надаватиме Кабінету Міністрів України можливість отримати від KfW подальші позики або фінансові гранти для підготовки проекту, зазначеного у пункті 1, то застосовуватимуться положення цієї Угоди.

(4) Додатково до кредитних коштів фінансового співробітництва, погоджених на двосторонній основі для зазначеного в пункті 1 статті 1 проекту, KfW отримала від Європейського Союзу мандат на впровадження фінансового гранту в розмірі до 3000000 євро (словами: трьох мільйонів євро) за рахунок коштів його Інвестиційного фонду сусідства (NIF) з метою фінансування консультаційних послуг для підтримки цього проекту.

Стаття 2

(1) Використання суми, зазначеної в пункті 1 статті 1, умови, на яких вона надається у розпорядження, та порядок укладення контрактів на поставку товарів та послуг визначаються у кредитній угоді, що укладається між KfW і Кабінетом Міністрів України або іншим позичальником, якого мають спільно вибрати Кабінет Міністрів України та Уряд Федеративної Республіки Німеччина.

(2) Така кредитна угода підпадає під дію чинного законодавства Федеративної Республіки Німеччина, підлягає погодженню з Кабінетом Міністрів України та, між іншим, передбачає: застосування арбітражної процедури врегулювання суперечок відповідно до регламенту Міжнародної торгівельної палати (ICC), відмову від імунітету в суді, та у разі, якщо позичальником виступає Кабінет Міністрів України, класифікацію його дій стосовно кредитної угоди (укладення та виконання) як дій у сфері приватного, а не публічного права.

Застосовуються "Керівні принципи щодо розміщення підрядів на поставки товарів, будівельні роботи та супутні послуги у Фінансовому співробітництві з країнами-партнерами" (опубліковані KfW у травні 2007 року, зі змінами, внесеними у вересні 2013 року) та "Керівні принципи щодо призначення консультантів у Фінансовому співробітництві з країнами-партнерами" (опубліковані KfW у вересні 2013 року).

(3) Зобов’язання щодо асигнування суми, зазначеної у пункті 1 статті 1, втрачає чинність, якщо протягом терміну у вісім років після року його прийняття не буде укладено кредитну угоду, зазначену у пункті 1 цієї статті. Стосовно вищезгаданої загальної суми для однієї її частини у розмірі до 12000000 євро (словами: дванадцяти мільйонів євро) термін закінчується після 31 грудня 2018 року (асигнування 2010 року), для іншої її частини у розмірі до 5000000 євро (словами: п'яти мільйонів євро) – після 31 грудня 2019 року (асигнування 2011 року).

(4) Кабінет Міністрів України, якщо він сам не буде позичальником, гарантуватиме KfW здійснення всіх платежів у євро на виконання зобов’язань позичальника на основі кредитної угоди, що укладатиметься згідно з пунктом 1.

Стаття 3

(1) KfW звільняється від усіх податків та інших державних зборів, що стягуються в Україні у зв’язку з укладенням і виконанням кредитної угоди, зазначеної у пункті 1 статті 2.

(2) Товари та операції з ними, роботи та послуги, що мають фінансуватися за рахунок коштів, зазначених у пункті 4 статті 1, звільняються від обкладання митом, митними зборами та усіма іншими податками та зборами, що застосовуються в Україні.

Стаття 4

Стосовно перевезень людей і вантажів морським, наземним та повітряним транспортом, що пов’язані з наданням позики за цією Угодою, Кабінет Міністрів України дозволяє пасажирам і постачальникам вільний вибір транспортних підприємств, не вживає жодних заходів, що виключають або затрудняють рівноправну участь транспортних підприємств - резидентів Федеративної Республіки Німеччина, та надає у разі необхідності дозволи, потрібні для участі цих підприємств.

Стаття 5

Ця Угода набуває чинності з дати отримання Урядом Федеративної Республіки Німеччина повідомлення Кабінету Міністрів України про виконання всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею чинності. Визначальним є день надходження повідомлення.

Укладено в Києві 6 лютого 2015 року у двох примірниках, кожний українською та німецькою мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

За Кабінет Міністрів

України

За Уряд

Федеративної Республіки Німеччина


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 19.04.2016 — 2016 р., № 29, / № 15, 2016, ст. 586 /, стор. 169, стаття 1179, код акта 81514/2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міжнародні угоди України:

 1. ЛИСТ-УГОДА між Державним агентством рибного господарства України і Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН від імені Генеральної комісії з питань рибальства у Середземному морі щодо проекту: «Технічна допомога для ведення відповідального рибальства і сталої аквакультури» в контексті програми ГКРС. Міжнародна угода. 2017 рікк
 2. УГОДА між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції і громадської безпеки Королівства Норвегія про співробітництво в процесі впровадження пробації в Україні. Міжнародна угода. 2017 рікк
 3. РАМКОВИЙ ДОГОВІР МІЖ УРЯДОМ УКРАЇНИ ТА УРЯДОМ УГОРЩИНИ ПРО НАДАННЯ КРЕДИТУ НА УМОВАХ ПОВ’ЯЗАНОЇ ДОПОМОГИ. Міжнародна угода. 2017 рікк
 4. ПРОТОКОЛ між Кабінетом Міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою про внесення змін та доповнень до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів від 30 жовтня 2000 року та Протоколу до Угоди. Міжнародна угода. 2017 рікк
 5. МЕМОРАНДУМ між Міністерством соціальної політики України і Міністерством праці, добробуту та соціального страхування Республіки Кіпр про співробітництво у соціальній сфері. Міжнародна угода. 2017 рікк
 6. УГОДА про співробітництво між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Соціалістичної Республіки В'єтнам. Міжнародна угода. 2017 рікк
 7. МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Урядом Австралії, Урядом Королівства Бельгія, Урядом Малайзії, Урядом Королівства Нідерландів та Урядом України щодо політичної підтримки кримінального переслідування винних у збитті літака рейсу МН17 17 липня 2014 року. Міжнародна угода. 2017 рікк
 8. "УГОДА (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії щодо Кредитної угоди про Другу позику на політику розвитку на здійснення економічних реформ між Кабінетом Міністрів України та Японським агентством міжнародного співробітництва". Міжнародна угода. 2016 рікк
 9. "УГОДА між Україною та Аргентинською Республікою про взаємну адміністративну допомогу з питань запобігання, розслідування та припинення митних правопорушень". Міжнародна угода. 2016 рікк
 10. "УГОДА МІЖ УРЯДОМ УКРАЇНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО ДОГОВОРУ ПРО СТАТУС ПРЕДСТАВНИЦТВА НАТО В УКРАЇНІ". Міжнародна угода. 2016 рікк
 11. УГОДА МІЖ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ТА УРЯДОМ СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ПРО БЕЗОПЛАТНУ ПЕРЕДАЧУ ГЕЛІКОПТЕРА МІ-8ПС-9. Міжнародна угода. 2016 рікк
 12. "Протокол про сталий транспорт до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат". Міжнародна угода. 2016 рікк
 13. "УГОДА між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про заснування Німецько-Української промислово-торговельної палати". Міжнародна угода. 2016 рікк
 14. "УГОДА між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Білорусь про діяльність прикордонних уповноважених". Міжнародна угода. 2016 рікк
 15. "УГОДА між Урядом України та Європейською Комісією про участь України у програмі "Креативна Європа": програма Європейського Союзу для сектору культури та креативності, та про співробітництво між Україною та Європейським Союзом у підпрограмі "Медіа"програми "Креативна Європа"". Міжнародна угода. 2016 рікк
 16. "ДОГОВІР між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги". Міжнародна угода. 2016 рікк
 17. "УГОДА між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2011, 2012 та 2013 року), проект "Підтримка природно-заповідних територій в Україні"". Міжнародна угода. 2016 рікк
 18. "ФІНАНСОВА УГОДА між УКРАЇНОЮ та ЄВРОПЕЙСЬКИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ БАНКОМ ПРОЕКТ "ПРОГРАМА РОЗВИТКУ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ"". Міжнародна угода. 2016 рікк
 19. "УГОДА між Україною та Королівством Іспанія про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом". Міжнародна угода. 2016 рікк
 20. "УГОДА між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Кіпр про морське торговельне судноплавство". Міжнародна угода. 2016 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -