<<
>>

"УГОДА (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії щодо Кредитної угоди про Другу позику на політику розвитку на здійснення економічних реформ між Кабінетом Міністрів України та Японським агентством міжнародного співробітництва". Міжнародна угода. 2016

Документ актуальний на 10.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

УГОДА

(у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії щодо Кредитної угоди про Другу позику на політику розвитку на здійснення економічних реформ між Кабінетом Міністрів України та Японським агентством міжнародного співробітництва

{Угоду ратифіковано Законом № 988-VIII від 04.02.2016}

Неофіційний переклад

Київ, 4 грудня 2015 року

Високоповажносте,

Я маю честь підтвердити наступну домовленість, нещодавно досягнуту між представниками Уряду Японії та Уряду України щодо японського кредиту, який буде надаватися з метою підтримки економічної стабілізації та зусиль розвитку України:

1. Кредит в японських ієнах у розмірі до тридцяти шести мільярдів дев’ятсот шістдесяти дев`яти мільйонів єн ( 36 969 000 000) (далі - "Кредит") буде наданий як кредит на політику розвитку економічних реформ (II) згідно з відповідними законами та нормативними актами Японії Уряду України Японським агентством міжнародного співробітництва (далі - "JICA") з метою підтримки Уряду України у його програмі реформ в рамках Програми дій Кабінету Міністрів України (далі - "Програма реформування").

2. (1) Кредит надаватиметься через кредитну угоду, яка буде укладена між Урядом України і JICA. Умови надання Кредиту, а також процедури його використання, будуть регулюватися зазначеною кредитною угодою в рамках даної домовленості, яка міститиме, в тому числі, такі принципи:

(a) Термін погашення становитиме чотирнадцять (14) років після пільгового періоду у шість (6) років;

(б) Процентна ставка розраховується в розмірі ставки ЛІБОР, дійсної протягом шести місяців для японської єни, плюс нуль цілих п'ять сотих відсотка (0,05%) річних;

Його Високоповажності

Арсенію ЯЦЕНЮКУ

Прем’єр-міністру України

(в) Незважаючи на підпункт (b) вище, якщо значення процентної ставки, зазначеної у підпункті (b), нижче, ніж нуль цілих одна сота відсотка (0,1%), процентна ставка розраховуватиметься у розмірі нуль цілих одна сотих відсотка (0,1%) на рік; і

(г) Період виплати складатиме один (1) рік після дати набрання чинності зазначеної кредитної угоди.

(2) Період виплати, про який йдеться у підпункті (1) (d) вище, може бути продовжений за згодою відповідних органів двох урядів.

3. (1) Кредит буде надано для покриття бюджетних витрат, які здійснюватимуться компетентними органами Уряду України з метою підтримки реалізації Програми реформування, за винятком витрат на товари, які будуть зазначені у списку, взаємно узгодженому між зацікавленими органами двох урядів.

(2) Список, про який йдеться у підпункті (1) вище, може бути змінений за згодою між зацікавленими органами двох урядів.

4.

Уряд України вживає заходів, щоб мати еквівалент у валюті України єнової суми виплат Кредиту перерахованих на державний бюджетний рахунок, відкритий на ім'я Уряду України. Таким чином, сума переказу має бути включена до державного бюджету Уряду України.

5. Що стосується доставки і морського страхування товарів, куплених в рамках Кредиту, уряд України має утримуватися від будь-яких обмежень, які можуть перешкоджати справедливій та вільній конкуренції між судноплавними і морськими страховими компаніями.

6. Уряд України звільняє JICA від усіх фіскальних зборів та податків, що стягуються в Україні з та/або у зв'язку з Кредитом і нарахованими відсотками.

7. Уряд України має вживати необхідних заходів для забезпечення того, щоб Кредит використовувався належним чином і виключно на бюджетні витрати, зазначені у підпункті (1) пункту 3.

8. Уряд України має, на прохання, забезпечити Уряд Японії та JICA наступним:

(a) Інформацією та даними стосовно використання Кредиту та про хід реалізації Програми реформування; та

(б) Будь-якою іншою інформацією стосовно Кредиту та Програмою реформування.

9. Обидва уряди мають консультуватися один з одним щодо будь-яких питань, які можуть виникати з або у зв'язку з цією домовленістю.

Далі я маю честь запропонувати, щоб ця нота і нота Вашої Високоповажності у відповідь, що підтверджує дану домовленість від імені Уряду України, являли собою угоду між двома Урядами, яка набере чинності з дати отримання Урядом Японії письмового повідомлення від Уряду України про завершення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності такої угоди.

Я хотів би скористатися цією можливістю, щоб поновити Вашій Високоповажності запевнення в своїй найвищій повазі.

Шігекі СУМІ

Надзвичайний та Повноважний

Посол Японії в України


Київ, 4 грудня 2015 року

Високоповажносте,

Я маю честь підтвердити отримання ноти Вашої Високоповажності від сьогоднішньої дати, в якій говориться таке:

"Високоповажносте,

Я маю честь підтвердити наступну домовленість, нещодавно досягнуту між представниками Уряду Японії та Уряду України щодо японського кредиту, який буде надаватися з метою підтримки економічної стабілізації та зусиль розвитку України:

1. Кредит в японських ієнах у розмірі до тридцяти шести мільярдів дев’ятсот шістдесяти дев`яти мільйонів єн ( 36 969 000 000) (далі - "Кредит") буде наданий як кредит на політику розвитку економічних реформ (ІІ) згідно з відповідними законами та нормативними актами Японії Уряду України Японським агентством міжнародного співробітництва (далі - "JICA") з метою підтримки Уряду України у його програмі реформ в рамках Програми дій Кабінету Міністрів України (далі - "Програма реформування").

2. (1) Кредит надаватиметься через кредитну угоду, яка буде укладена між Урядом України і JICA. Умови надання Кредиту, а також процедури його використання, будуть регулюватися зазначеною кредитною угодою в рамках даної домовленості, яка міститиме, в тому числі, такі принципи:

(a) Термін погашення становитиме чотирнадцять (14) років після пільгового періоду у шість (6) років;

(б) Процентна ставка розраховується в розмірі ставки ЛІБОР, дійсної протягом шести місяців для японської єни, плюс нуль цілих п'ять сотих відсотка (0,05%) річних;

Його Високоповажності

Шігекі СУМІ

Надзвичайному та Повноважному

Послу Японії в України

(в) Незважаючи на підпункт (b) вище, якщо значення процентної ставки, зазначеної у підпункті (b), нижче, ніж нуль цілих одна сота відсотка (0,1%), процентна ставка розраховуватиметься у розмірі нуль цілих одна сотих відсотка (0,1%) на рік; і

(г) Період виплати складатиме один (1) рік після дати набрання чинності зазначеної кредитної угоди.

(2) Період виплати, про який йдеться у підпункті (1) (d) вище, може бути продовжений за згодою відповідних органів двох урядів.

3. (1) Кредит буде надано для покриття бюджетних витрат, які здійснюватимуться компетентними органами Уряду України з метою підтримки реалізації Програми реформування, за винятком витрат на товари, які будуть зазначені у списку, взаємно узгодженому між зацікавленими органами двох урядів.

(2) Список, про який йдеться у підпункті (1) вище, може бути змінений за згодою між зацікавленими органами двох урядів.

4. Уряд України вживає заходів, щоб мати еквівалент у валюті України єнової суми виплат Кредиту перерахованих на державний бюджетний рахунок, відкритий на ім'я Уряду України. Таким чином, сума переказу має бути включена до державного бюджету Уряду України.

5. Що стосується доставки і морського страхування товарів, куплених в рамках Кредиту, уряд України має утримуватися від будь-яких обмежень, які можуть перешкоджати справедливій та вільній конкуренції між судноплавними і морськими страховими компаніями.

6. Уряд України звільняє JICA від усіх фіскальних зборів та податків, що стягуються в Україні з та/або у зв'язку з Кредитом і нарахованими відсотками.

7. Уряд України має вживати необхідних заходів для забезпечення того, щоб Кредит використовувався належним чином і виключно на бюджетні витрати, зазначені у підпункті (1) пункту 3.

8. Уряд України має, на прохання, забезпечити Уряд Японії та JICA наступним:

(a) Інформацією та даними стосовно використання Кредиту та про хід реалізації Програми реформування; та

(б) Будь-якою іншою інформацією стосовно Кредиту та Програмою реформування.

9. Обидва уряди мають консультуватися один з одним щодо будь-яких питань, які можуть виникати з або у зв'язку з цією домовленістю.

Далі я маю честь запропонувати, щоб ця нота і нота Вашої Високоповажності у відповідь, що підтверджує дану домовленість від імені Уряду України, являли собою угоду між двома Урядами, яка набере чинності з дати отримання Урядом Японії письмового повідомлення від Уряду України про завершення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності такої угоди.

Я хотів би скористатися цією можливістю, щоб поновити Вашій Високоповажності запевнення в своїй найвищій повазі."

Далі я маю честь підтвердити від імені Уряду України вищезгадану домовленість і погодитися, що нота Вашої Високоповажності і ця нота у відповідь являтимуть собою угоду між двома урядами, яка набере чинності з дати отримання Урядом Японії письмового повідомлення від Уряду України про завершення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності такої угоди.

Я хотів би скористатися цією можливістю, щоб поновити Вашій Високоповажності запевнення в своїй найвищій повазі.

Арсеній ЯЦЕНЮК

Прем’єр-міністр України


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 15.04.2016 — 2016 р., № 28, / № 16, 2016, ст. 618 /, стор. 543, стаття 1158, код акта 81428/2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міжнародні угоди України:

 1. ЛИСТ-УГОДА між Державним агентством рибного господарства України і Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН від імені Генеральної комісії з питань рибальства у Середземному морі щодо проекту: «Технічна допомога для ведення відповідального рибальства і сталої аквакультури» в контексті програми ГКРС. Міжнародна угода. 2017 рікк
 2. УГОДА між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції і громадської безпеки Королівства Норвегія про співробітництво в процесі впровадження пробації в Україні. Міжнародна угода. 2017 рікк
 3. РАМКОВИЙ ДОГОВІР МІЖ УРЯДОМ УКРАЇНИ ТА УРЯДОМ УГОРЩИНИ ПРО НАДАННЯ КРЕДИТУ НА УМОВАХ ПОВ’ЯЗАНОЇ ДОПОМОГИ. Міжнародна угода. 2017 рікк
 4. ПРОТОКОЛ між Кабінетом Міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою про внесення змін та доповнень до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів від 30 жовтня 2000 року та Протоколу до Угоди. Міжнародна угода. 2017 рікк
 5. МЕМОРАНДУМ між Міністерством соціальної політики України і Міністерством праці, добробуту та соціального страхування Республіки Кіпр про співробітництво у соціальній сфері. Міжнародна угода. 2017 рікк
 6. УГОДА про співробітництво між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Соціалістичної Республіки В'єтнам. Міжнародна угода. 2017 рікк
 7. МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Урядом Австралії, Урядом Королівства Бельгія, Урядом Малайзії, Урядом Королівства Нідерландів та Урядом України щодо політичної підтримки кримінального переслідування винних у збитті літака рейсу МН17 17 липня 2014 року. Міжнародна угода. 2017 рікк
 8. "УГОДА між Україною та Аргентинською Республікою про взаємну адміністративну допомогу з питань запобігання, розслідування та припинення митних правопорушень". Міжнародна угода. 2016 рікк
 9. "УГОДА МІЖ УРЯДОМ УКРАЇНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО ДОГОВОРУ ПРО СТАТУС ПРЕДСТАВНИЦТВА НАТО В УКРАЇНІ". Міжнародна угода. 2016 рікк
 10. УГОДА МІЖ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ТА УРЯДОМ СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ПРО БЕЗОПЛАТНУ ПЕРЕДАЧУ ГЕЛІКОПТЕРА МІ-8ПС-9. Міжнародна угода. 2016 рікк
 11. "Протокол про сталий транспорт до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат". Міжнародна угода. 2016 рікк
 12. "УГОДА між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про заснування Німецько-Української промислово-торговельної палати". Міжнародна угода. 2016 рікк
 13. "УГОДА між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Білорусь про діяльність прикордонних уповноважених". Міжнародна угода. 2016 рікк
 14. "УГОДА між Урядом України та Європейською Комісією про участь України у програмі "Креативна Європа": програма Європейського Союзу для сектору культури та креативності, та про співробітництво між Україною та Європейським Союзом у підпрограмі "Медіа"програми "Креативна Європа"". Міжнародна угода. 2016 рікк
 15. "ДОГОВІР між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги". Міжнародна угода. 2016 рікк
 16. "УГОДА між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2011, 2012 та 2013 року), проект "Підтримка природно-заповідних територій в Україні"". Міжнародна угода. 2016 рікк
 17. "ФІНАНСОВА УГОДА між УКРАЇНОЮ та ЄВРОПЕЙСЬКИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ БАНКОМ ПРОЕКТ "ПРОГРАМА РОЗВИТКУ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ"". Міжнародна угода. 2016 рікк
 18. "УГОДА між Україною та Королівством Іспанія про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом". Міжнародна угода. 2016 рікк
 19. "Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2010 і 2011 року) Муніципальна програма захисту клімату II (проект "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1")". Міжнародна угода. 2016 рікк
 20. "УГОДА між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Кіпр про морське торговельне судноплавство". Міжнародна угода. 2016 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -