<<
>>

Протокол до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод "зі змінами, внесеними Протоколом N 11 ( 994_536 )" Статус Протоколу див. ( 994_408 ). Європейський Союз. 1952

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

               Протокол 

до Конвенції про захист прав людини

і основоположних свобод

зі змінами, внесеними

Протоколом N 11 ( 994_536 )

Статус Протоколу див. ( 994_408 )

{ Додатково див. Інформацію до Конвенції та протоколів

у Документі ( n0001697-06 ) від 23.08.2006 }

( Протокол ратифіковано Законом

N 475/97-ВР ( 475/97-ВР ) від 17.07.97 )

Офіційний переклад (*) _______________

(*) Офіційний переклад затверджено Міністерством закордонних

справ України 27 січня 2006 року.

Уряди держав - членів Ради Європи, які підписали цей

Протокол,

сповнені рішучості вжити заходів для забезпечення

колективного гарантування певних прав і свобод, інших ніж ті, які

вже включено до розділу I Конвенції про захист прав людини і

основоположних свобод ( 995_004 ), підписаної в Римі 4 листопада

1950 року (далі - Конвенція),

домовилися про таке:

Стаття 1

Захист власності

Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти

своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності

інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених

законом і загальними принципами міжнародного права.

Проте попередні положення жодним чином не обмежують право

держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне,

щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до

загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших

зборів або штрафів.

Стаття 2

Право на освіту

Нікому не може бути відмовлено у праві на освіту. Держава при

виконанні будь-яких функцій, узятих нею на себе в галузі освіти і

навчання, поважає право батьків забезпечувати таку освіту і

навчання відповідно до їхніх релігійних і світоглядних переконань.

Стаття 3

Право на вільні вибори

Високі Договірні Сторони зобов'язуються проводити вільні

вибори з розумною періодичністю шляхом таємного голосування в

умовах, які забезпечують вільне вираження думки народу у виборі

законодавчого органу.

Стаття 4

Територіальне застосування

Будь-яка Висока Договірна Сторона може при підписанні або

ратифікації чи будь-коли після цього надіслати Генеральному

секретареві Ради Європи заяву, де зазначаються межі застосування

нею положень цього Протоколу до територій, які зазначено в цій

заяві і за міжнародні відносини яких вона є відповідальною.

Будь-яка Висока Договірна Сторона, яка надіслала заяву на

підставі попередньої частини, може будь-коли після цього надіслати

нову заяву про зміну умов будь-якої попередньої заяви чи

припинення застосування положень цього Протоколу щодо будь-якої

території.

Заява, зроблена згідно з цією статтею, вважається такою, що

зроблена відповідно до пункту 1 статті 56 Конвенції ( 995_004 ).

Стаття 5

Зв'язок із Конвенцією

Високі Договірні Сторони розглядають положення статей 1, 2, 3

і 4 цього Протоколу як додаткові статті Конвенції ( 995_004 ), і

всі положення Конвенції застосовуються відповідно.

Стаття 6

Підписання і ратифікація

Цей Протокол відкритий для підписання членами Ради Європи,

які підписали Конвенцію ( 995_004 ); він має бути ратифікований

одночасно з ратифікацією Конвенції або після її ратифікації.

Протокол набирає чинності після депонування десяти ратифікаційних

грамот. Стосовно будь-якого підписанта цього Протоколу, що

ратифікуватиме його після набрання ним чинності, Протокол набирає

чинності з дня депонування його ратифікаційної грамоти.

Ратифікаційні грамоти передаються на зберігання Генеральному

секретареві Ради Європи, який повідомляє всіх членів Ради про тих,

хто здійснив ратифікацію.

Учинено в Парижі 20 березня 1952 року англійською і

французькою мовами, обидва тексти є однаково автентичними, в

одному примірнику, який зберігається в архіві Ради Європи.

Генеральний секретар надсилає засвідчені копії кожному

підписантові.


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 23.08.2006 — 2006 р., № 32, стор. 453, стаття 2372, код акта 36905/2006

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Фундаментальне законодавство ЄС:

 1. Додатковий протокол до Конвенції про кіберзлочинність, який стосується криміналізації дій расистського та ксенофобного характеру, вчинених через комп'ютерні системи ( укр/рос ) "Статус Протоколу див. ( 994_790 )" Протокол ратифіковано із застереженням Законом N 23-V ( 23-16 ) від 21.07.2006, ВВР, 2006, N 39, ст.328 }. Європейський Союз. 2010 рікк
 2. Європейська угода про правила, що регулюють пересування осіб між державами-членами Ради Європи (ETS N 25 ) (укр/рос) "Статус Угоди див.( 994_833 )" ( Угоду ратифіковано із заявами Законом N 2936-IV ( 2936-15 ) від 05.10.2005, ВВР, 2006, N 1, ст.13 ). Європейський Союз. 2010 рікк
 3. Угода щодо взаємного прийняття сертифікатів сертифікації персоналу між сторонами, що підписали Багатосторонню Угоду, та Національним агентством з акредитації України " 25 листопада 2009 року" Неофіційний переклад. Європейська асоціація вільної торгівлі (EFTA). 2009 рікк
 4. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ETS 173) "( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 47-48 )" Статус Конвенції див. ( 994_391 ). Європейський Союз. 2007 рікк
 5. Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією "( Конвенцію ратифіковано Законом N 2476-IV ( 2476-15 ) від 16.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.266 )" Дата підписання: 04.11.1999. Європейський Союз. 2006 рікк
 6. Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом (ETS N 90) "Статус Конвенції див. ( 994_423 )" ( Конвенцію ратифіковано Законом N 2990-III ( 2990-14 ) від 17.01.2002 ). Європейський Союз. 2006 рікк
 7. Європейська ландшафтна конвенція (укр/рос) "( Конвенцію ратифіковано Законом N 2831-IV ( 2831-15 ) від 07.09.2005, ВВР, 2005, N 51, ст.547 )" Дата підписання: 20.10.2000. Європейський Союз. 2006 рікк
 8. Договір про заснування Європейської Спільноти "(консолідована версія станом на 1 січня 2005 року)" . Європейський Союз. 2005 рікк
 9. Міжнародна конвенція про боротьбу з допінгом у спорті "{ Конвенцію ратифіковано Законом N 68-V ( 68-16 ) від 03.08.2006 }" Офіційний переклад. Європейський Союз. 2005 рікк
 10. Конвенція Ради Європи про запобігання тероризму "Статус Конвенції див.( 994_838 )" { Конвенцію ратифіковано з заявами і застереженнями Законом N 54-V ( 54-16 ) від 31.07.2006, ВВР, 2006, N 39, ст.340 }. Європейський Союз. 2005 рікк
 11. Угода між Урядом України та Європейською Організацією Ядерних Досліджень про подальший розвиток наукового і технічного співробітництва в галузі фізики високих енергій "Дата підписання: 02.04.1993"Дата набуття чинності: 02.04.1993. Європейська асоціація вільної торгівлі (EFTA). 2005 рікк
 12. Протокол N 12 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ETS N 177) (укр/рос) "Статус Протоколу див. ( 994_552 )" { Додатково див. Інформацію до Конвенції та протоколів у Документі ( n0001697-06 ) від 23.08.2006 }. Європейський Союз. 2004 рікк
 13. Протокол N 14 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який змінює контрольну систему Конвенції "{ Текст зі змінами до офіційного перекладу Протоколу, внесеними Листом МЗС ( v1291321-06 ) від 27.04.2006 }" ( Протокол ратифіковано Законом N 3435-IV ( 3435-15 ) від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 27, ст.229 ). Європейський Союз. 2004 рікк
 14. Договор (Афины, 16 апреля 2003 года). Європейський Союз. 2003 рікк
 15. Конвенція про контакт з дітьми (ETS N 192) (укр/рос) "Статус Конвенції див. ( 994_815)" { Конвенцію ратифіковано з заявою Законом N 166-V ( 166-16 ) від 20.09.2006 }. Європейський Союз. 2003 рікк
 16. Руководящие принципы в области прав человека и борьбы с терроризмом "Утверждены на 804-м заседании Комитета Министров 11 июля 2002 года" Предисловие. Європейський Союз. 2002 рікк
 17. Протокол N 13 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який стосується скасування смертної кари за всіх обставин "Статус Протоколу див. ( 994_797 )" { Додатково див. Інформацію до Конвенції та протоколів у Документі ( n0001697-06 ) від 23.08.2006 }. Європейський Союз. 2002 рікк
 18. Додатковий протокол до Антидопінгової Конвенції "м. Варшава, 12 вересня 2002 року" Статус Протоколу див.( 994_784 ). Європейський Союз. 2002 рікк
 19. Ніццький договір про внесення змін та доповнень до Договору про Європейський Союз, Договорів про заснування Європейських Співтовариств та деяких пов'язаних з ними актів (2001/C80/01) "Статус Договору див. ( 994_532 )" { Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу з протоколами та деклараціями станом на 30.03.2010 див. в ( 994_b06 ) }. Європейський Союз. 2001 рікк
 20. Протокол N 1 до Європейської конвенції про запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (укр/рос) "{ Протокол ратифіковано Законом N 2689-III ( 2689-14 ) від 13.09.2001 }" Дата підписання: 04.11.1993. Європейський Союз. 1998 рікк