Європейське співтовариство з вугілля та сталі. Рішення Комісії N 341/94/ЄОВС, що вводить у дію Рішення N 3632/93/ЄОВС, яким затверджуються правила Співтовариства по державному субсидуванню вугільної промисловості " від 8 лютого 1994 року" (витяг). 1994

Рішення Комісії N 341/94/ЄОВС, що вводить у дію Рішення N 3632/93/ЄОВС, яким затверджуються правила Співтовариства по державному субсидуванню вугільної промисловості від 8 лютого 1994 року (витяг) КОМІСІЯ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА, Враховуючи Договір, що засновує Європейське об'єднання вугілля і сталі ( 994_026 ), Враховуючи Рішення Комісії N 3632/93/ЄОВС (1) від 28 грудня 1993 року, яким затверджуються правила Співтовариства по державному субсидуванню вугільної промисловості ( 994_507 ),_______________ (1) OJ No 1329, 30.12.1993, p. 12. Проконсультувавшись з Радою, Беручи до уваги, що відповідно до Рішення N 3632/93/ЄОВС ( 994_507 ), Комісія санкціонує, на умовах, викладених в ньому, фінансові заходи щодо субсидування вугільної промисловості державами-членами; Беручи до уваги, що Рішення N 3632/93/ЄОВС ( 994_507 ) передбачає для цієї мети те, що держави-члени повинні повідомляти Комісію щорічно до 30 вересня (або не пізніше, ніж за три місяці до того, як заходи набирають сили) про усі види фінансової підтримки, які вони мають намір надати вугільній галузі в наступному році (і підстави для цього, її обсяг і її відношення до модернізації, раціоналізації, реструктуризації і/або план скорочення виробництва); оскільки для забезпечення того, щоб інформаційні повідомлення з цього питання були порівнянні, а також для її контролю, бажано затвердити загальні рамки для надання даних; Беручи до уваги, що для виконання Комісією моніторингу умов постачання основним клієнтам у Співтоваристві, необхідно, щоб вугільні підприємства в Співтоваристві і, якщо необхідно, сталеливарні підприємства Співтовариства надавали інформацію стосовно постачання вугілля і коксу в Співтоваристві; Беручи до уваги, що це Рішення заміняє Рішення Комісії N 2645/86/ЄОВС (2); беручи до уваги, що те Рішення таким чином повинно бути скасоване,_______________ (2) OJ No L 242, 27.8.1986, p. 1. ПРИЙНЯЛА ДАНУ ДИРЕКТИВУ ПРО НАСТУПНЕ:... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт =
<< | >>
Стаття 7

Фундаментальне законодавство ЄС:

 1. Європейський Союз. Додатковий протокол до Конвенції про кіберзлочинність, який стосується криміналізації дій расистського та ксенофобного характеру, вчинених через комп'ютерні системи ( укр/рос ) "Статус Протоколу див. ( 994_790 )" Протокол ратифіковано із застереженням Законом N 23-V ( 23-16 ) від 21.07.2006, ВВР, 2006, N 39, ст.328 } - 2010 год
 2. Європейський Союз. Європейська угода про правила, що регулюють пересування осіб між державами-членами Ради Європи (ETS N 25 ) (укр/рос) "Статус Угоди див.( 994_833 )" ( Угоду ратифіковано із заявами Законом N 2936-IV ( 2936-15 ) від 05.10.2005, ВВР, 2006, N 1, ст.13 ) - 2010 год
 3. Європейська асоціація вільної торгівлі (EFTA). Угода щодо взаємного прийняття сертифікатів сертифікації персоналу між сторонами, що підписали Багатосторонню Угоду, та Національним агентством з акредитації України " 25 листопада 2009 року" Неофіційний переклад - 2009 год
 4. Європейський Союз. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ETS 173) "( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 47-48 )" Статус Конвенції див. ( 994_391 ) - 2007 год
 5. Європейський Союз. Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією "( Конвенцію ратифіковано Законом N 2476-IV ( 2476-15 ) від 16.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.266 )" Дата підписання: 04.11.1999 - 2006 год
 6. Європейський Союз. Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом (ETS N 90) "Статус Конвенції див. ( 994_423 )" ( Конвенцію ратифіковано Законом N 2990-III ( 2990-14 ) від 17.01.2002 ) - 2006 год
 7. Європейський Союз. Європейська ландшафтна конвенція (укр/рос) "( Конвенцію ратифіковано Законом N 2831-IV ( 2831-15 ) від 07.09.2005, ВВР, 2005, N 51, ст.547 )" Дата підписання: 20.10.2000 - 2006 год
 8. Європейський Союз. Договір про заснування Європейської Спільноти "(консолідована версія станом на 1 січня 2005 року)" - 2005 год
 9. Європейський Союз. Міжнародна конвенція про боротьбу з допінгом у спорті "{ Конвенцію ратифіковано Законом N 68-V ( 68-16 ) від 03.08.2006 }" Офіційний переклад - 2005 год
 10. Європейський Союз. Конвенція Ради Європи про запобігання тероризму "Статус Конвенції див.( 994_838 )" { Конвенцію ратифіковано з заявами і застереженнями Законом N 54-V ( 54-16 ) від 31.07.2006, ВВР, 2006, N 39, ст.340 } - 2005 год
 11. Європейська асоціація вільної торгівлі (EFTA). Угода між Урядом України та Європейською Організацією Ядерних Досліджень про подальший розвиток наукового і технічного співробітництва в галузі фізики високих енергій "Дата підписання: 02.04.1993"Дата набуття чинності: 02.04.1993 - 2005 год
 12. Європейський Союз. Протокол N 12 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ETS N 177) (укр/рос) "Статус Протоколу див. ( 994_552 )" { Додатково див. Інформацію до Конвенції та протоколів у Документі ( n0001697-06 ) від 23.08.2006 } - 2004 год
 13. Європейський Союз. Протокол N 14 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який змінює контрольну систему Конвенції "{ Текст зі змінами до офіційного перекладу Протоколу, внесеними Листом МЗС ( v1291321-06 ) від 27.04.2006 }" ( Протокол ратифіковано Законом N 3435-IV ( 3435-15 ) від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 27, ст.229 ) - 2004 год
 14. Європейський Союз. Договор (Афины, 16 апреля 2003 года) - 2003 год
 15. Європейський Союз. Конвенція про контакт з дітьми (ETS N 192) (укр/рос) "Статус Конвенції див. ( 994_815)" { Конвенцію ратифіковано з заявою Законом N 166-V ( 166-16 ) від 20.09.2006 } - 2003 год
 16. Європейський Союз. Руководящие принципы в области прав человека и борьбы с терроризмом "Утверждены на 804-м заседании Комитета Министров 11 июля 2002 года" Предисловие - 2002 год
 17. Європейський Союз. Протокол N 13 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який стосується скасування смертної кари за всіх обставин "Статус Протоколу див. ( 994_797 )" { Додатково див. Інформацію до Конвенції та протоколів у Документі ( n0001697-06 ) від 23.08.2006 } - 2002 год
 18. Європейський Союз. Додатковий протокол до Антидопінгової Конвенції "м. Варшава, 12 вересня 2002 року" Статус Протоколу див.( 994_784 ) - 2002 год
 19. Європейський Союз. Ніццький договір про внесення змін та доповнень до Договору про Європейський Союз, Договорів про заснування Європейських Співтовариств та деяких пов'язаних з ними актів (2001/C80/01) "Статус Договору див. ( 994_532 )" { Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу з протоколами та деклараціями станом на 30.03.2010 див. в ( 994_b06 ) } - 2001 год
 20. Європейський Союз. Протокол N 1 до Європейської конвенції про запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (укр/рос) "{ Протокол ратифіковано Законом N 2689-III ( 2689-14 ) від 13.09.2001 }" Дата підписання: 04.11.1993 - 1998 год