<<
>>

ПОСТАНОВА 01.11.2011 N 287 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення органами Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття матеріалів про адміністративні правопорушення". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018

Документ актуальний на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО

СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ

П О С Т А Н О В А

01.11.2011 N 287

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 листопада 2011 р.

за N 1331/20069

Про внесення змін до Інструкції з оформлення

органами Фонду загальнообов'язкового державного

соціального страхування України

на випадок безробіття матеріалів

про адміністративні правопорушення

Відповідно до статті 11 Закону України "Про

загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок

безробіття" ( 1533-14 ), пункту 14 Статуту Фонду

загальнообов'язкового державного соціального страхування України

на випадок безробіття (далі - Фонд) та з метою виконання протесту

Генеральної прокуратури України від 28.09.2011 N 07/7/2-349вих-11

правління Фонду П О С Т А Н О В Л Я Є:

1. Внести до глави 3 Інструкції з оформлення органами Фонду

загальнообов'язкового державного соціального страхування України

на випадок безробіття матеріалів про адміністративні

правопорушення, затвердженої постановою правління Фонду

загальнообов'язкового державного соціального страхування України

на випадок безробіття від 24.04.2003 N 196 ( z0382-03 ),

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21.05.2003 за

N 382/7703, такі зміни:

1.1. Пункт 3.11 викласти в такій редакції: "3.11. За результатами розгляду справи уповноважена посадова

особа має право звільнити порушника від адміністративної

відповідальності з оголошенням усного зауваження відповідно до

статті 22 КУпАП ( 80731-10 ). При оголошенні усного зауваження, передачі матеріалів на

розгляд громадської організації чи трудового колективу або

передачі їх прокурору, органу досудового слідства чи дізнання, а

також при наявності обставин, передбачених статтею 247 КУпАП

( 80732-10 ), виноситься постанова про закриття справи про

адміністративне правопорушення (додаток 3). У постанові про

закриття справи про адміністративне правопорушення обов'язково

зазначаються число, місяць і рік розгляду справи та населений

пункт, у якому вона винесена, вказуються посада, найменування

органу, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка винесла

постанову. У розділі відомостей про особу, яка вчинила адміністративне

правопорушення, зазначаються прізвище, ім'я та по батькові, місце

проживання, місце роботи, посада особи.

Указуються обставини, що

виключають провадження у справі відповідно до статті 247 КУпАП

( 80732-10 ). У розділі "ПОСТАНОВИВ" посадова особа, яка розглядала

матеріали справи, зазначає прізвище, ім'я та по батькові особи,

щодо якої виноситься постанова, та, установивши обставини, що

виключають провадження у справі, закриває її. Постанова про закриття справи про адміністративне

правопорушення підписується посадовою особою, яка її винесла.

Копія такої постанови протягом трьох днів вручається або

надсилається особі, щодо якої її винесено (крім випадку смерті

особи). Якщо останній день цього строку припадає на вихідний або

святковий день, днем закінчення такого строку є перший за ним

робочий день. При винесенні постанови про закриття справи про

адміністративне правопорушення у зв'язку зі смертю особи, щодо

якої винесена постанова про накладення адміністративного

стягнення, до адміністративної справи долучається копія документа

про смерть, виданого органом державної реєстрації актів цивільного

стану. При винесенні постанови про закриття справи про

адміністративне правопорушення у зв'язку з неосудністю особи, щодо

якої складено протокол про адміністративне правопорушення, до

адміністративної справи долучається довідка з лікувального закладу

про її хворобу. Посадова особа, що розглядає справу, установивши причини та

умови, що сприяли вчиненню правопорушення, має право в письмовій

формі внести у відповідний державний орган, громадську організацію

або посадовій особі (власнику) пропозиції про вжиття заходів щодо

усунення причин та умов, які сприяють вчиненню правопорушень".

1.2. Пункт 3.12 виключити. У зв'язку з цим пункт 3.13 вважати відповідно пунктом 3.12.

2. Виконавчій дирекції Фонду подати постанову правління на

державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного

опублікування.

Голова правління Фонду О.Шевчук


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 09.12.2011 — 2011 р., № 93, стор. 126, стаття 3401, код акта 59318/2011

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Фонд соцстраху по безробіттю:

 1. ПРАВЛІННЯ ФОНДУ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ від 31.01.2020 № 211 "ПОСТАНОВА". Фонд соцстраху по безробіттю. 2020 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 08.04.2020 № 217 "Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю на період карантину". Фонд соцстраху по безробіттю. 2020 рікк
 3. відшкодування фактичних витрат, здійснених за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію. Фонд соцстраху по безробіттю. 2020 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 31.08.2020 № 227 "Про затвердження Розміру фактичних витрат, здійснених за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, та Порядку відшкодування цих витрат". Фонд соцстраху по безробіттю. 2020 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 30.03.2018 № 166 "Про внесення змін до Порядку списання безнадійної дебіторської заборгованості перед Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 30.03.2018 № 167 "Про затвердження Порядку списання безнадійної заборгованості по сплаті страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 7. ПОСТАНОВА 14.10.2010 N 205 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення органами Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття матеріалів про адміністративні правопорушення". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 8. ПОСТАНОВА 14.10.2010 N 206 "Про внесення змін до деяких постанов правління Фонду". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 9. ПОСТАНОВА 14.10.2010 N 215 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 10. ПОСТАНОВА 14.10.2010 N 210 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 358 ( z2176-12 ) від 06.12.2012 }". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 11. ПОСТАНОВА 14.10.2010 N 211 "Про внесення змін до постанови правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 29.01.2009 N 94 "Про здійснення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання настанню страхових випадків"". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 12. ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 14.10.2010 N 211 ( z1084-10 ) "ЗМІНИ до Порядку фінансування витрат роботодавця на професійну перепідготовку або підвищення кваліфікації працівників, щодо яких є загроза вивільнення у зв'язку з реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, тимчасовим припиненням виробництва, за умови збереження за працівниками місця роботи ( z0245-09 )". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 13. ПОСТАНОВА 16.12.2010 N 227 "Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю у 2011 році". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 14. ПОСТАНОВА 16.12.2010 N 223 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 358 ( z2176-12 ) від 06.12.2012 }". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 15. ПОСТАНОВА 16.12.2010 N 222 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 358 ( z2176-12 ) від 06.12.2012 }". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 16. ПОСТАНОВА 24.02.2011 N 241 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 17. ПОСТАНОВА 24.02.2011 N 242 "Про внесення змін до Порядку відбору навчальних закладів для організації професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітних за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 18. ПОСТАНОВА 19.05.2011 N 255 "Про затвердження Змін до Інструкції з оформлення органами Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття матеріалів про адміністративні правопорушення". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 19. ПОСТАНОВА 19.05.2011 N 266 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 358 ( z2176-12 ) від 06.12.2012 }". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 20. ПОСТАНОВА 19.05.2011 N 267 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 358 ( z2176-12 ) від 06.12.2012 }". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -