<<
>>

ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 19.05.2011 N 257 ( z0915-11 ) "ПОЛОЖЕННЯ про Подяку правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018

Документ актуальний на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО

СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління Фонду

загальнообов'язкового

державного соціального

страхування України

на випадок безробіття

19.05.2011 N 257

( z0915-11 )

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 липня 2011 р.

за N 917/19655

ПОЛОЖЕННЯ

про Подяку правління Фонду

загальнообов'язкового державного соціального

страхування України на випадок безробіття

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду

загальнообов'язкового державного

соціального страхування України

на випадок безробіття

N 57 ( z0305-15 ) від 25.02.2015

N 104 ( z0386-16 ) від 16.02.2016

N 141 ( z1010-17 ) від 21.07.2017 }

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає підстави для оголошення Подяки

правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального

страхування України на випадок безробіття, встановлює порядок

представлення до оголошення.

1.2. Подяка правління Фонду загальнообов'язкового державного

соціального страхування України на випадок безробіття (далі -

Подяка) є заохочувальною відзнакою правління Фонду

загальнообов'язкового державного соціального страхування України

на випадок безробіття (далі - Фонд) у системі

загальнообов'язкового державного соціального страхування на

випадок безробіття.

1.3. Виконавча дирекція Фонду забезпечує виготовлення та

збереження бланків Подяк, їх оформлення та облік.

1.4. Подяка оголошується: працівникам виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів,

а також підпорядкованих їм установ, які мають відповідний стаж

роботи у державній службі зайнятості не менше одного року; { Абзац

другий пункту 1.4 розділу I із змінами, внесеними згідно з

Постановою Фонду загальнообов'язкового державного соціального

страхування України на випадок безробіття N 57 ( z0305-15 ) від

25.02.2015 } членам правління ради Фонду, які виконували свої обов’язки у

складі правління Фонду не менше одного року, представникам сторін

соціального діалогу, державним службовцям, представникам органів

місцевого самоврядування, науковцям та іншим; { Абзац третій

пункту 1.4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою

Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування

України на випадок безробіття N 57 ( z0305-15 ) від 25.02.2015 } особам, які виконували обов'язки члена правління, наглядової

ради Фонду, працювали у виконавчій дирекції Фонду, її робочих

органах, а також у підпорядкованих їм установах, передусім - з

нагоди Дня працівника соціальної сфери та річниць утворення

державної служби зайнятості; представникам міжнародних та іноземних організацій у сфері

соціального страхування на випадок безробіття, соціального захисту

від безробіття.

1.5. Подяка підписується Головою правління Фонду або його

заступником.

1.6. Оголошення Подяки проводиться в урочистій обстановці, як

правило, Головою правління Фонду або за його дорученням

заступником Голови правління, членом правління або керівництвом

виконавчої дирекції Фонду.

1.7. Разом з Подякою за рішенням правління виплачується

грошова винагорода в розмірі однієї мінімальної заробітної плати

за рахунок коштів Фонду за напрямом витрат, визначеним абзацом

четвертим частини другої статті 16 Закону України "Про

загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок

безробіття" ( 1533-14 ). Іноземцям та особам без громадянства

грошова винагорода не виплачується. { Пункт 1.7 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою

Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування

України на випадок безробіття N 57 ( z0305-15 ) від 25.02.2015 }

1.8. Про оголошення Подяки приймається постанова правління

Фонду.

1.9. Особу може бути представлено до нагородження Подякою

один раз на рік.

II. Підстави для нагородження

2.1. Подяка оголошується за вагомий внесок у забезпечення

соціального захисту громадян від безробіття.

2.2. Конкретні заслуги та досягнення особи, що стали

підставою для оголошення Подяки, зазначаються у відомостях про

досягнення (додаток).

2.3. Оголошення Подяки відбувається з нагоди державних,

професійних та інших свят, визначних подій, пам'ятних, знаменних

та ювілейних дат.

III. Порядок представлення до нагородження

3.1. Правління Фонду приймає рішення про оголошення Подяки за

результатами розгляду подання та клопотань із відомостями про

досягнення осіб. Форми подання та клопотання розробляються та

затверджуються виконавчою дирекцією Фонду.

3.2. Право внесення на розгляд правління Фонду клопотань із

відомостями про досягнення осіб щодо оголошення Подяки мають

Голова правління, його заступники та керівник виконавчої дирекції

Фонду (особа, яка його замінює у випадку відсутності). На підставі цих клопотань із відомостями виконавча дирекція

Фонду готує та вносить на розгляд правління Фонду подання. Клопотання виконавчої дирекції Фонду про нагородження

працівників виконавчої дирекції Фонду (крім керівників робочих

органів виконавчої дирекції Фонду - регіональних центрів

зайнятості) погоджується з первинними профспілковими організаціями

або на зборах трудового колективу відповідної установи. { Пункт

3.2 доповнено абзацом третім згідно з Постановою Фонду

загальнообов'язкового державного соціального страхування України

на випадок безробіття N 104 ( z0386-16 ) від 16.02.2016 } Клопотання виконавчої дирекції Фонду про нагородження

керівників робочих органів виконавчої дирекції Фонду -

регіональних центрів зайнятості погоджуються з відповідними

регіональними організаціями роботодавців та їх об'єднань,

об'єднаннями профспілок. { Пункт 3.2 доповнено абзацом четвертим

згідно з Постановою Фонду загальнообов'язкового державного

соціального страхування України на випадок безробіття N 104

( z0386-16 ) від 16.02.2016 }

3.3. Відомості про досягнення осіб щодо нагородження Подякою

готуються кожною представницькою стороною правління Фонду та

виконавчою дирекцією Фонду самостійно на кожну особу, якій

пропонується її оголосити.

{ Пункт 3.4 розділу III виключено на підставі Постанови Фонду

загальнообов'язкового державного соціального страхування України

на випадок безробіття N 141 ( z1010-17 ) від 21.07.2017 }

3.5. Оголошення Подяки правління Фонду є першою

заохочувальною відзнакою правління Фонду. { Розділ III доповнено пунктом згідно з Постановою Фонду

загальнообов'язкового державного соціального страхування України

на випадок безробіття N 57 ( z0305-15 ) від 25.02.2015 }

Начальник відділу

організаційної роботи

Державного центру зайнятості -

виконавчої дирекції Фонду О.Задорожна

Додаток

до Положення про Подяку

правління Фонду

загальнообов'язкового

державного соціального

страхування України

на випадок безробіття

ВІДОМОСТІ

про досягнення осіб, які представляються

до нагородження Подякою правління Фонду

загальнообов'язкового державного соціального

страхування України на випадок безробіття

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

__________________________________________________________________

(посада)

__________________________________________________________________

(період роботи у Фонді або сприяння їй)

__________________________________________________________________

(обов'язки, що виконувалися: робота у постійно діючих

комісіях, вивчення питань на місцях та надання допомоги у

реалізації правових, фінансових та організаційних засад у сфері

загальнообов'язкового державного соціального страхування на

випадок безробіття тощо)

__________________________________________________________________

(особистий внесок у реалізацію державної політики у сфері

загальнообов'язкового державного соціального страхування на

випадок безробіття)

___________________ ____________ _____________________________

(посада(*)) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

________________20__ року М.П.

(*) Голова правління Фонду та його заступники, координатори

сторін у складі правління Фонду, керівник виконавчої дирекції

Фонду, керівники робочих органів виконавчої дирекції Фонду (або

особи, які їх замінюють у випадку відсутності).


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 12.08.2011 — 2011 р., № 59, стор. 332, стаття 2387, код акта 57831/2011

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Фонд соцстраху по безробіттю:

 1. ПРАВЛІННЯ ФОНДУ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ від 31.01.2020 № 211 "ПОСТАНОВА". Фонд соцстраху по безробіттю. 2020 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 08.04.2020 № 217 "Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю на період карантину". Фонд соцстраху по безробіттю. 2020 рікк
 3. відшкодування фактичних витрат, здійснених за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію. Фонд соцстраху по безробіттю. 2020 рікк
 4. ПОСТАНОВА від 31.08.2020 № 227 "Про затвердження Розміру фактичних витрат, здійснених за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, та Порядку відшкодування цих витрат". Фонд соцстраху по безробіттю. 2020 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 30.03.2018 № 166 "Про внесення змін до Порядку списання безнадійної дебіторської заборгованості перед Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 30.03.2018 № 167 "Про затвердження Порядку списання безнадійної заборгованості по сплаті страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 7. ПОСТАНОВА 14.10.2010 N 205 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення органами Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття матеріалів про адміністративні правопорушення". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 8. ПОСТАНОВА 14.10.2010 N 206 "Про внесення змін до деяких постанов правління Фонду". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 9. ПОСТАНОВА 14.10.2010 N 215 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 10. ПОСТАНОВА 14.10.2010 N 210 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 358 ( z2176-12 ) від 06.12.2012 }". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 11. ПОСТАНОВА 14.10.2010 N 211 "Про внесення змін до постанови правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 29.01.2009 N 94 "Про здійснення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання настанню страхових випадків"". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 12. ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 14.10.2010 N 211 ( z1084-10 ) "ЗМІНИ до Порядку фінансування витрат роботодавця на професійну перепідготовку або підвищення кваліфікації працівників, щодо яких є загроза вивільнення у зв'язку з реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, тимчасовим припиненням виробництва, за умови збереження за працівниками місця роботи ( z0245-09 )". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 13. ПОСТАНОВА 16.12.2010 N 227 "Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю у 2011 році". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 14. ПОСТАНОВА 16.12.2010 N 223 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 358 ( z2176-12 ) від 06.12.2012 }". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 15. ПОСТАНОВА 16.12.2010 N 222 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 358 ( z2176-12 ) від 06.12.2012 }". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 16. ПОСТАНОВА 24.02.2011 N 241 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 17. ПОСТАНОВА 24.02.2011 N 242 "Про внесення змін до Порядку відбору навчальних закладів для організації професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітних за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 18. ПОСТАНОВА 19.05.2011 N 255 "Про затвердження Змін до Інструкції з оформлення органами Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття матеріалів про адміністративні правопорушення". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 19. ПОСТАНОВА 19.05.2011 N 266 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 358 ( z2176-12 ) від 06.12.2012 }". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
 20. ПОСТАНОВА 19.05.2011 N 267 "{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття N 358 ( z2176-12 ) від 06.12.2012 }". Фонд соцстраху по безробіттю. 2018 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -