<<
>>

План дій щодо боротьби з тероризмом " СХВАЛЕНО країнами - членами Ради євроатлантичного партнерства під час Празького Самміту НАТО 22 листопада 2002 року" Преамбула. НАТО. 2002

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

               План дій 

щодо боротьби з тероризмом

СХВАЛЕНО

країнами - членами Ради

євроатлантичного партнерства

під час Празького Самміту

НАТО

22 листопада 2002 року

Преамбула

1. Дванадцятого вересня 2001 року керівники країн - членів

Ради євроатлантичного партнерства рішуче засудили терористичні дії

проти США, які були скоєні 11 вересня 2001 року, та зобов'язалися

докласти максимум зусиль для боротьби з проблемою тероризму.

2. Виходячи із зазначеного, країни - члени Ради

євроатлантичного партнерства (далі - країни - члени РЄАП)

затверджують цей План дій щодо боротьби з тероризмом з метою

виконання взятих на себе міжнародних зобов'язань у цій галузі.

Вони усвідомлюють, що боротьба з тероризмом потребує значних

об'єднаних зусиль з боку міжнародного співтовариства, і є

сповненими рішучості зробити ефективний внесок до цих зусиль,

базуючись на успішному досвіді співробітництва в рамках РЄАП.

3. Країни - члени РЄАП у межах своїх повноважень та

відповідно до загальновизнаних норм і принципів міжнародного

права, положень Статуту ООН ( 995_010 ) та резолюції Ради Безпеки

ООН N 1373 ( 995_854 ) докладатимуть усіх можливих зусиль,

спрямованих на запобігання та боротьбу з тероризмом у всіх його

формах та проявах. У даному контексті країни - члени РЄАП мають

"знайти шляхи активізації та прискорення обміну оперативною

інформацією, у першу чергу тієї, що стосується дій та переміщень

окремих терористів та їх угруповань" і "наголошують на

необхідності покращення координації спільних зусиль на

національному, субрегіональному, регіональному та міжнародному

рівнях з метою підтримки дій світового співтовариства, спрямованих

на вирішення цієї серйозної проблеми та загрози міжнародній

безпеці".

4. Під час боротьби з тероризмом країни - члени РЄАП

зобов'язуються захищати та розвивати основні права та свободи

людини, а також дотримуватись принципу верховенства права.

5. Країни - члени РЄАП підтверджують свою готовність до

підписання, ратифікації та імплементації конвенцій ООН відносно

боротьби з тероризмом.

6. Співробітництво щодо боротьби з тероризмом в рамках РЄАП

має здійснюватися у відповідності до національної політики безпеки

та оборони кожної з країн - членів РЄАП, а також загальних

принципів РЄАП та ПЗМ. Країни - члени РЄАП своїми зусиллями

прагнуть доповнити діяльність відповідних міжнародних організацій

у цій сфері.

Завдання

7. У рамках Ради євроатлантичного партнерства та програми

"Партнерство заради миру" ( 950_001 ) триває співробітництво з

ряду галузей, які мають відношення до боротьби з тероризмом, а

саме: політичне співробітництво, оперативне співробітництво,

військове співробітництво, оборонне планування, воєнна реформа,

подолання наслідків надзвичайних ситуацій та планування з питань

надзвичайних ситуацій цивільного характеру, питання ППО та

контролю над повітряним простором, співробітництво у галузі ОВТ,

охорона кордонів, боротьба з фінансуванням терористичних

угруповань, запобігання незаконної торгівлі зброєю та вибуховими

речовинами, співробітництво у галузі науки, контроль над

озброєннями та питання нерозповсюдження ЗМЗ.

Країни - члени РЄАП

наголошують, що контроль над озброєннями та забезпечення

нерозповсюдження ЗМЗ є важливими чинниками у боротьбі світового

співтовариства з тероризмом, а саме допомагають запобігти

використанню зброї масового знищення. У даному контексті країни -

члени РЄАП звертають увагу на важливість збереження та

забезпечення ефективного використання наявних міжнародних

механізмів.

8. За допомогою Плану дій щодо боротьби з тероризмом країни -

члени РЄАП зможуть визначати, організовувати і систематизувати

поточні та майбутні заходи в рамках РЄАП та ПЗМ, які тією чи іншою

мірою сприяють міжнародній боротьбі з тероризмом.

9. Основними завданнями Плану дій щодо боротьби з тероризмом

є:

- підтвердження готовності країн - членів РЄАП створити -

базуючись на спільних демократичних цінностях - умови, які

стримуватимуть розвиток та поширення тероризму і сприятимуть

взаємодопомозі у боротьбі з цією проблемою;

- підтвердження готовності країн - членів РЄАП протистояти

тероризму у всіх його формах та проявах, а також співпрацювати у

напрямку запобігання здійсненню терористичних актів, протистояння

ним та ліквідації відповідних наслідків;

- надання країнами - членами РЄАП (у відповідності до

національної політики безпеки та оборони) додаткових можливостей

по підтримці НАТО в боротьбі з тероризмом;

- сприяння, шляхом здійснення політичних консультацій та

реалізації програм у рамках РЄАП і ПЗМ, співробітництву між

країнами - членами РЄАП у боротьбі з тероризмом;

- надання у разі необхідності допомоги окремим країнам -

членам РЄАП щодо подолання наслідків терористичних актів

(включаючи акти, спрямовані проти економічної та інших життєво

важливих інфраструктур) та реагування на відповідні ризики.

Механізми

10. План дій щодо боротьби з тероризмом був започаткований

Північноатлантичною Радою після відповідних консультацій з

представниками країн-партнерів у рамках РЄАП.

11. План дій щодо боротьби з тероризмом є цілеспрямованим

механізмом практичної взаємодії країн - членів НАТО та

зацікавлених партнерів, передбаченим Консолідованим звітом про

загальний огляд Ради євроатлантичного партнерства та програми

"Партнерства заради миру".

12. Даний План дій буде виконуватися шляхом використання

механізмів РЄАП/ПЗМ згідно з національними інтересами, та буде

відображений в індивідуальній програмі партнерства (ІПП) або у

інших програмах співробітництва між країнами - членами НАТО та

партнерами.

13. Північноатлантична рада НАТО (за співробітництва з

країнами-партнерами) повинна здійснювати регулярну оцінку ходу

імплементації Плану дій щодо боротьби з тероризмом та переглядати

зміст Плану відповідно до можливих нових викликів у міжнародній

боротьбі з тероризмом.

14. Перелік заходів, викладений у Плані дій щодо боротьби з

тероризмом, не є вичерпним. Країни - члени РЄАП можуть

запроваджувати інші ініціативи в боротьбі проти тероризму. Країни

- члени РЄАП будуть продовжувати сприяти регіональному

співробітництву в галузі боротьби з тероризмом, реагувати на нові

загрози безпеці та прагнути доповнити заходи у рамках РЄАП

національними ініціативами.

15. У деяких заходах (конференції, семінари тощо) Плану дій

щодо боротьби з тероризмом можуть брати участь представники країн

- учасниць Середземноморського діалогу та інших країн.

План дій

16. Нижче наводиться перелік основних заходів у рамках Плану

дій щодо боротьби з тероризмом. З часом зазначений перелік може

бути доповнений іншими заходами. Їх імплементація має

здійснюватися відповідно до національного законодавства,

особливостей політики у галузі безпеки та оборони країн - членів

РЄАП та принципу відповідності національним інтересам.

16.1 Активізація проведення консультацій та обміну

інформацією

16.1.1. Політичні консультації. Країни - члени Альянсу та

партнери будуть регулярно проводити консультації щодо спільних

проблем у галузі безпеки, пов'язаних з тероризмом. Країни - члени

НАТО будуть інформувати партнерів та вислуховувати їхні думки щодо

питань міжнародної боротьби з тероризмом, починаючи з ранніх

стадій відповідних обговорень у рамках Альянсу. Країни-партнери

можуть звертатися до НАТО відповідно до чинних процедур щодо

проведення (в індивідуальному порядку або малими групами)

політичних консультацій з проблематики тероризму. Порядок денний

консультацій та обговорень має відображати основні проблеми країн

- членів НАТО та партнерів у галузі безпеки, пов'язані з питаннями

боротьби з тероризмом.

16.1.2. Обмін інформацією. Країни - члени РЄАП активізують

зусилля щодо обміну інформацією з проблематики тероризму. Такий

обмін має проходити як під час засідань у форматі РЄАП, так і на

конференціях та семінарах, які проводяться під егідою РЄАП та ПЗМ.

До організації таких заходів можуть залучатися провідні країни -

члени НАТО. Країни - члени РЄАП відзначають створення підрозділу

обміну розвіданими у рамках РЄАП/ПЗМ. Вони сприятимуть (у

відповідності до національного законодавства) обміну

розвідувальними даними, пов'язаними з терористичними загрозами.

16.1.3. Обмін інформацією у галузі ОВТ. У рамках Конференції

національних керівників у галузі озброєнь НАТО має здійснюватися

обмін інформацією щодо модернізації та закупівлі ОВТ країнами -

членами РЄАП, спрямованих на покращення національних можливостей

по боротьбі з тероризмом.

16.1.4. Наукове співробітництво у галузі визначення та

нейтралізації нових загроз безпеці. У рамках Комітету з проблем

сучасного суспільства РЄАП буде здійснюватися обмін інформацією на

рівні національних експертів, які спеціалізуються у галузі

запобігання та припинення соціальних кризових явищ. Участь у

подібних заходах мають брати експерти - представники як країн -

членів Альянсу, так і партнерів. З метою досягнення більшої

ефективності діяльності у зазначеній галузі мають підтримуватися

тісні контакти із іншими структурами НАТО та міжнародними

організаціями, а також Консорціумом оборонних академій та

інститутів стратегічних досліджень ПЗМ.

16.1.5. Планування на випадок надзвичайних ситуацій

цивільного характеру. З метою оцінки загроз та захисту цивільного

населення від тероризму та застосування ЗМЗ, країни - члени РЄАП

будуть здійснювати обмін необхідною інформацією та брати активну

участь у плануванні на випадок надзвичайних ситуацій цивільного

характеру. Така діяльність буде супроводжуватися активною участю у

процесі управління кризовими ситуаціями.

16.2 Підвищення готовності до боротьби з тероризмом

16.2.1. Проведення реформ в галузі безпеки та оборони.

Країни-партнери будуть докладати значних зусиль для того, щоб

створити ефективні, демократично регульовані, структуровані та

оснащені на належному рівні збройні сили, які будуть здатні брати

участь в операціях по боротьбі з тероризмом.

16.2.2. Планування розвитку збройних сил. Країни-партнери,

які беруть участь у Процесі планування та оцінки сил (ППОС/PARP)

визначать пріоритетними Цілі партнерства, реалізація яких

передбачає збільшення кількості сил та засобів, що залучаються до

проведення операцій по боротьбі з тероризмом. Такого роду Цілі

партнерства будуть розроблені під час проведення ППОС та

представлені країнам-партнерам, які не беруть участь у цьому

процесі з метою надання ним інформації та проведення таких же дій

в цих країнах.

16.2.3. Протиповітряна оборона та управління повітряним

рухом. Країни - члени Альянсу та партнери спільно з Комітетом

протиповітряної оборони НАТО та Комітетом НАТО з питань управління

повітряним рухом будуть співпрацювати у галузі удосконалення сил

та засобів протиповітряної оборони та зміцнення

цивільно-військового контролю за повітряним рухом відповідно до

вимог нового часу. У даному контексті передбачається обмін даними

щодо повітряної обстановки між країнами - членами НАТО та

партнерами.

16.2.4. Обмін інформацією щодо збройних сил. Країни - члени

РЄАП можуть здійснювати обмін інформацією стосовно підрозділів ЗС,

які відповідають за проведення антитерористичних операцій, та

сприяти налагодженню співпраці між ними.

16.2.5. Підготовка та навчання. Країни-партнери будуть

запрошуватися до участі у заходах у галузі підготовки та навчання,

організованих СК ОЗС НАТО в Європі та СК ОЗС НАТО на Атлантиці, що

стосуються вивчення питань боротьби з тероризмом. Для їх

проведення до Робочої програми партнерства буде включено більше

заходів у галузі підготовки та навчань, які пов'язані з

антитерористичними операціями. Військові навчання також будуть

використовуватися для отримання досвіду боротьби з тероризмом.

16.2.6. Співробітництво у галузі ОВТ. Країни - члени РЄАП

будуть використовувати механізми співробітництва НАТО щодо ОВТ у

рамках Конференції національних керівників у галузі озброєнь з

метою розробки спільних або принаймні узгоджених рішень щодо

відповідності військової техніки вимогам забезпечення заходів

проти тероризму.

16.2.7. Співробітництво у галузі тилового забезпечення.

Країни - члени РЄАП будуть використовувати механізми

співробітництва НАТО у галузі тилового забезпечення (в рамках

Конференції керівників національних служб матеріально-технічного

забезпечення) з метою розробки планів ефективної підтримки заходів

боротьби з тероризмом, включаючи надання підтримки з боку країни,

що приймає.

16.3 Створення перешкод терористичним групам

16.3.1. Прикордонний контроль. Країни - члени РЄАП, через

свої структури, що відповідають за прикордонний контроль, будуть

нарощувати зусилля щодо запобігання незаконному пересуванню осіб

та товарів через міжнародні кордони. Вони також будуть надавати

допомогу шляхом участі у програмі "Партнерство заради миру"

( 950_001 ). У цьому контексті в подальшому буде заохочуватись

регіональне та міжнародне співробітництво між ними.

16.3.2. Економічна сфера. Обмін інформацією між країнами -

членами РЄАП з економічних питань міжнародної боротьби з

тероризмом, зокрема, правового забезпечення заборони фінансування

терористичної діяльності, методів та джерел фінансування

терористичних груп, буде здійснюватися у рамках Економічного

комітету РЄАП.

16.3.3. Контроль над озброєннями. Країни - члени РЄАП будуть

продовжувати співробітництво у галузі контролю над озброєннями та

проводити консультації щодо заходів ефективного контролю над

засобами масового знищення та безпечною утилізацією зброї масового

знищення (ЗМЗ), її складових та матеріалів. Вони також будуть

підтримувати зусилля щодо виконання вимог Міжнародного кодексу

поведінки щодо боротьби з розповсюдженням балістичних ракет до

кінця 2002 року.

16.3.4. Легка стрілецька зброя. У рамках спеціальної групи

РЄАП з питань легкої стрілецької зброї має здійснюватися обмін

інформацією щодо незаконної торгівлі легкою стрілецькою зброєю,

боєприпасами, вибуховими матеріалами та передачі технологій, які

можуть використовуватися для підтримки тероризму.

16.4 Покращення можливостей щодо подолання наслідків кризових

ситуацій

16.4.1. Терористичні дії з використанням зброї масового

знищення (ЗМЗ). З метою розширення засобів боротьби з тероризмом,

пов'язаним із застосуванням ЗМЗ, країни-партнери запрошуються до

надання підтримки та участі в операціях під керівництвом НАТО, а

також до обміну відповідною інформацією та досвідом у цій галузі

відповідно до узгоджених процедур.

16.4.2. Покращення співробітництва у галузі планування з

питань надзвичайних ситуацій цивільного характеру. Країни - члени

РЄАП будуть продовжувати співробітництво з питань покращення

готовності цивільного населення до можливих терористичних нападів

із використанням ЗМЗ, включаючи використання радіаційної, хімічної

та бактеріологічної (РХБ) зброї, шляхом продовження імплементації

Плану дій щодо надзвичайних ситуацій цивільного характеру,

затвердженого Головним комітетом з планування на випадок

надзвичайних ситуацій цивільного характеру (ГКПНС) 26.11.2001 та

оновленого 25.06.2002. Зокрема, країни-партнери беруть участь у

роботі ГКПНС (та підпорядкованих йому управлінь та комітетів з

планування) щодо всіх можливих варіантів надання підтримки (за

запитом) національному керівництву у боротьбі з наслідками

терористичної атаки, враховуючи пропозиції схвалені Міністрами

закордонних справ Альянсу на зустрічі у м. Рейк'явік, Ісландія. У

даному контексті можна виділити наступні галузі:

співробітництво між цивільними та військовими структурами:

визначення та розвиток можливостей для співробітництва між

цивільними та військовими структурами, включаючи здійснення

необхідної підготовки та взаємної підтримки;

швидке реагування: вивчення можливостей покращення, за

рахунок національних сил швидкого реагування, спроможності країн

РЄАП реагувати (за запитом країни, проти якої було вчинено

терористичні дії) на ураження цивільного населення засобами

масового знищення, а також можливість використання цивільних

кадрів у такому випадку; робота з ГКПНС над шляхами підвищення

взаємосумісності між цими структурами, а також над іншими

можливими заходами щодо забезпечення всіх варіантів реагування

країн РЄАП, як на національному, так і на багатонаціональному

рівні;

загальні керівні принципи: країни - члени РЄАП можуть за

своїм бажанням використовувати загальні рекомендації щодо

планування, військової підготовки, процедур та обладнання;

перелік сил та засобів: подальший розвиток та удосконалення

Переліку національних сил та засобів з метою його оптимізації;

попередження та виявлення: пошук, разом з військовим

керівництвом НАТО, засобів підтримки національного керівництва у

справі вдосконалення системи виявлення загроз застосування ЗМЗ та

попередження про них населення;

мережа лабораторій: розгляд можливості створення мережі

постійних лабораторій та відповідних мобільних засобів;

медичні протоколи: сприяння у розробці медичних протоколів,

які могли б покращити можливості щодо скоординованого реагування;

підвищення ролі Євроатлантичного центру координації

реагування на стихійні явища (ЄАЦКСЯ): подальше удосконалення сил

та засобів ЄАЦКСЯ, включаючи надання національних експертів для

забезпечення здатності країн - членів НАТО і партнерів швидко та

ефективно надавати взаємну допомогу у випадку терористичної атаки

із застосуванням зброї масового знищення, включаючи РХБ зброю;

перетинання кордону: підписання Модельної угоди про сприянню

здійсненню транскордонних перевезень.

16.4.3. Вклад збройних сил у ліквідацію наслідків кризової

ситуації. Країни - члени РЄАП розглянуть питання забезпечення

інформацією Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі щодо

військових сил та засобів, які можуть бути використані, за

запитом, для надання термінової допомоги цивільному керівництву,

зокрема під час бойових атак із використанням хімічної,

біологічної та радіоактивної зброї.

16.4.4. Співробітництво у галузі несекретної наукової

діяльності, спрямованої на зменшення терористичної діяльності. У

Науковому Комітеті РЕАП країни будуть обмінюватись науковою та

технологічною інформацією за тематикою, що відноситься до боротьби

з тероризмом. Крім того, будуть проводитись спільні заходи з

експертами Робочої групи НАТО з цивільної науки та техніки у

галузі безпеки з метою покращення потенціалу для зменшення

терористичної діяльності. Країни-партнери, які мають великий

науковий потенціал у відповідних галузях, будуть ефективно

працювати із науковцями НАТО над розробкою наукової бази,

спрямованої на зменшення терористичної діяльності. Науковий

Комітет НАТО буде надавати Раді та іншим відповідним комітетам

консультації щодо наукових аспектів терористичної діяльності, а

також буде координувати з органами НАТО (включаючи Центр ЗМЗ та

Організацію наукових досліджень та технологій) проведення

секретної діяльності.

16.4.5. Співробітництво у галузі розробки та закупівлі

обладнання. Країни - члени РЄАП будуть використовувати робочі

групи Конференції національних керівників у галузі озброєнь для

визначення потреб у обладнанні, яке застосовується для ліквідації

наслідків терористичних нападів, та, в разі необхідності,

співпрацювати у галузі розробки та/або закупівлі необхідного

обладнання. Акцент повинен бути зроблений на технологіях

подвійного використанні, які відповідають як військовим, так і

цивільним вимогам.

16.5 Допомога країнам-партнерам у боротьбі з тероризмом

16.5.1. Використання механізму "кліринг хаус" у рамках

Політико-військового керівного комітету. У рамках

Політико-військового керівного комітету передбачається проведення

зустрічей у форматі "кліринг хаус", присвячених особливим потребам

країн-партнерів щодо боротьби з тероризмом.

16.5.2. Трастові фонди програми ПЗМ. Відповідно до політики

Трастового фонду програми ПЗМ, країни - члени РЄАП розглянуть

питання заснування Трастових фондів ПЗМ для надання фінансової

допомоги окремим країнам-членам в боротьбі з тероризмом, як це

передбачено Консолідованим звітом щодо перегляду діяльності Ради

євроатлантичного партнерства та програми "Партнерство заради

миру" ( 950_001 ). Такі трастові фонди можуть бути використані

країнами-партнерами з Центральної Азії, Кавказу та Балкан.

Імплементація зазначених проектів є пріоритетним питанням.

16.5.3. Програми з передання досвіду. Країни - члени РЄАП

розроблять програми з передання досвіду щодо специфічних питань,

пов'язаних із боротьбою з тероризмом. Навчання в дусі ПЗМ також

будуть активно використовуватися для обміну досвідом у боротьбі з

тероризмом.

Звітність

17. Генеральний секретар НАТО як Голова Ради євроатлантичного

партнерства може доповідати міністрам оборони і міністрам

закордонних справ країн - членів НАТО та партнерів про заходи, які

проводяться згідно з Планом дій щодо партнерства у боротьбі з

тероризмом.

18. Генеральний секретар може передати цей документ Раді

Безпеки ООН в якості початкового вкладу РЄАП до виконання

резолюції Ради Безпеки ООН N 1373 ( 995_854 ).

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

НАТО:

 1. "УГОДА між Урядом України та Організацією НАТО з підтримки та постачання про партнерство з підтримки спільного управління предметами постачання". НАТО. 2017 рікк
 2. "АДМІНІСТРАТИВНІ ДОМОВЛЕНОСТІ ЩОДО ОХОРОНИ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ МІЖ УРЯДОМ УКРАЇНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО ДОГОВОРУ". НАТО. 2017 рікк
 3. МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Євроатлантичним координаційним центром з реагування на надзвичайні ситуації Організації Північноатлантичного договору про проведення спільних навчань «Україна - 2015». НАТО. 2015 рікк
 4. "УГОДА (у формі обміну листами) між Україною та НАТО щодо участі у діяльності місії НАТО в Афганістані «Рішуча підтримка» та відповідних фінансових зобов'язань". НАТО. 2014 рікк
 5. "АДМІНІСТРАТИВНІ ДОМОВЛЕНОСТІ між Міністерством оборони України та Штабом Верховного Головнокомандувача Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі щодо участі України в операції міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан". НАТО. 2012 рікк
 6. Спільна заява засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ " 15 квітня 2011 року"Ми, міністри закордонних справ, зустрілися сьогодні у Берліні в рамках засідання Комісії Україна-НАТО, щоб обговорити актуальні пріоритети співробітництва між Україною та НАТО.. НАТО. 2011 рікк
 7. Домовленість " Офіційний переклад"Цей документ підготовлено та погоджено відповідно до частини 5.1 Імплементаційної угоди між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування (ОМТЗО) про утилізацію стрілецької зброї й легких озброєнь, звичайних боєприпасів та протипіхотних мін типу ПФМ-1 ( 950_024 ) (далі - Імплементаційна угода).. НАТО. 2011 рікк
 8. "МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Міністерством оборони України, Генеральним штабом Збройних Сил Турецької Республіки й Штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі стосовно обміну даними про повітряну обстановку між командним пунктом повітряного командування "Південь"(м. Одеса, Україна) та Центром управління та оповіщення (м. Ерзурум, Турецька Республіка)". НАТО. 2010 рікк
 9. Декларація про доповнення Хартії про особливе партнерство між Організацією Північно-Атлантичного договору та Україною, підписаної 9 липня 1997 року "Організація Північно-Атлантичного договору (НАТО) та Україна, що іменуються надалі НАТО та Україна,"- підтверджуючи свою відданість положенням Хартії про особливе партнерство між Організацією Північно-Атлантичного договору та Україною ( 994_002 ) , яка була підписана у м. Мадрид 9 липня 1997 року, та закладеним у ній принципам;. НАТО. 2009 рікк
 10. Угода (у формі обміну листами) між Кабінетом Міністрів України та Організацією Північноатлантичного договору стосовно транзитного перевезення територією України вантажів для забезпечення операції Міжнародних сил сприяння безпеці (МССБ) на території Ісламської Республіки Афганістан "{ Угоду подано на ратифікацію Постановою КМ N 853 ( 853-2009-п )від 12.08.2009 }" { Про тимчасове застосування Угоди додатково див. Постанову КМ N 1355 ( 1355-2009-п ) від 16.12.2009 }. НАТО. 2009 рікк
 11. Технічна угода про встановлення й технічне обслуговування системи обміну даними про повітряну обстановку, необхідної для реалізації Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством оборони України, Міністерством оборони Угорщини та Штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних "сил НАТО в Європі стосовно обміну даними про повітряну обстановку між Командним пунктом повітряного командування "Захід"(м. Львів, Україна) та Центром управління та оповіщення (м. Веспрем, Угорщина)"Дата підписання: 28.11.2008. НАТО. 2008 рікк
 12. Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством оборони України, Міністерством оборони Угорської Республіки та Штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі стосовно обміну даними про повітряну обстановку між командним пунктом повітряного командування "Захід"(м. Львів, Україна) та центром управління та оповіщення (м. Веспрем, Угорська Республіка) "Дата підписання: 13.06.2008"Дата набрання чинності для України: 13.06.2008. НАТО. 2008 рікк
 13. Меморандум про взаєморозуміння стосовно сприяння нагальним цивільним транскордонним перевезенням "Дата підписання: 13.09.2006"Дата підписання від імені України: 06.10.2008. НАТО. 2006 рікк
 14. Угода (у формі обміну листами) між Україною та Організацією Північноатлантичного договору про участь України у військово-морських операціях на Середземному. НАТО. 2006 рікк
 15. Угода (у формі обміну листами) між Україною та Організацією Північноатлантичного договору про участь України у військово-морських операціях на Середземному морі в рамках операції "Активні зусилля"(ОАЗ) " { Угоду затверджено Указом Президента N 71 ( 71/2006 ) від 26.01.2006 }"Дата підписання: 21.04.2005 р.. НАТО. 2005 рікк
 16. Поглиблення співпраці Україна - НАТО: короткотермінові заходи " СХВАЛЕНО на засіданні Комісії Україна - НАТО на рівні міністрів закордонних справ" Вільнюс, 21 квітня 2005 року. НАТО. 2005 рікк
 17. Спонсорська угода між Міністерством оборони України та групою Національних директорів з кодифікації НАТО (AC/135) про приєднання до системи кодифікації НАТО "Дата підписання: 08.10.2004"Дата набуття чинності: 08.10.2004. НАТО. 2004 рікк
 18. Декларація Празького саміту "(видана главами держав та урядів, які взяли участь у засіданні Північноатлантичної ради)" Прага, 21 листопада 2002 року. НАТО. 2002 рікк
 19. Тлумачення статті 10 Паризького протоколу про статус міжнародних військових штабів, створених відповідно до Північноатлантичного договору від 28 серпня 1952 року " Неофіційний переклад з англійської мови"20.04.2000 Україна ратифікувала Подальший додатковий протокол до Угоди між державами-учасницями Північноатлантичного договору та іншими державами, які беруть участь у програмі "Партнерство заради миру"щодо статусу їхніх збройних сил ( 1687-14 ).. НАТО. 2000 рікк
 20. План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) " УХВАЛЕНО на зустрічі глав країн - членів Північноатлантичної Ради у Вашингтоні від 24 квітня 1999 року"1. Двері до членства в НАТО відповідно до Статті 10 Договору про створення Північноатлантичного Альянсу ( 950_008 ) залишаються відкритими. План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ), що будується на основі інтенсивного, індивідуального діалогу з питань членства, складено таким чином, щоб посилити те міцне зобов'язання стосовно подальшого розширення НАТО шляхом запровадження програми заходів, спрямованих на надання допомоги тим країнам, котрі прагнуть до цього, в їх підготовці до можливого майбутнього членства. Необхідно пам'ятати про те, що рішення, які прийматимуться претендентами, виходячи з отриманих ними порад, залишатимуться рішеннями національного рівня, котрі приймаються та впроваджуються виключно на відповідальність країни, про яку йде мова.. НАТО. 1999 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -