<<
>>

"УГОДА між Урядом України та Організацією НАТО з підтримки та постачання про партнерство з підтримки спільного управління предметами постачання". НАТО. 2017

Документ актуальний на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

Додаток E

Угода № 1809

УГОДА

між Урядом України та Організацією НАТО з підтримки та постачання про партнерство з підтримки спільного управління предметами постачання

{Угоду затверджено Постановою КМ № 599 від 09.08.2017}

Дата підписання:

01.12.2016

Дата набрання чинності для України:

28.09.2017

ПРЕАМБУЛА

Уряд України, представлений у рамках цієї Угоди Міністерством оборони України, та Організація НАТО з підтримки та постачання (включаючи партнерство з підтримки у сфері спільного управління предметами постачання) (далі - Сторони),

беручи до уваги положення Угоди про співробітництво у сфері підтримки між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з підтримки та постачання (далі - ОНПП), підписаної 27 квітня 2015 року, Сторони домовилися про таке:

Стаття 1

Мета

Метою цієї Угоди є викладення основних принципів участі Української Сторони, як учасника Програми НАТО «Партнерство заради миру», у партнерстві з підтримки спільного управління предметами постачання (далі - ПП СУПП) в якості асоційованої держави.

Стаття 2

Нормативно-правова база

Співробітництво між Сторонами регулюється Статутом ОНПП, Угодою про співробітництво у сфері підтримки між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з підтримки та постачання (далі - Угода про співробітництво у сфері підтримки), підписаною 27 квітня 2015 року, та окремими письмовими інструментами до цієї Угоди. Ця Угода укладена відповідно до Угоди про співробітництво у сфері підтримки та є Додатком Е до Угоди ОНПП № 1809 (Угоди про ПП СУПП). Ця Угода розроблена відповідно до положень Функціональної директиви ОНПП № 2011 (Регламент ОНПП з підтримки співробітництва з країнами - партнерами НАТО), та після її схвалення Наглядовою радою Агенції ОНПП і підписання Українською Стороною та ОНПП, буде окремим письмовим інструментом, передбаченим статтями 1 та 3 Угоди про співробітництво у сфері підтримки.

Стаття 3

Виключення з правосуб'єктності НАТО

Співробітництво між Сторонами, включаючи участь Української Сторони як Асоційованої держави у ПП СУПП, не надає Україні статусу держави - члена НАТО, привілейованого становища у цьому відношенні, так само як і правосуб'єктність, яку ОНПП розділяє з НАТО, не поширюється на Україну.

Стаття 4

Сфера підтримки

Сфера надання Агенцією НАТО з підтримки та постачання (АНПП) послуг з логістичного забезпечення, як передбачено Угодою про співробітництво у сфері підтримки, може включати: постачання, технічне обслуговування, закупівлю товарів і послуг, транспортування, менеджмент конфігурації та технічну підтримку.

Стаття 5

Імплементація

АНПП буде надавати підтримку на запит Української Сторони, як Асоційованої держави у Партнерстві з підтримки СУПП, відповідно до положень, передбачених Угодою № 1809 - Угодою про ПП СУПП.

До підписання цієї Угоди, вона потребує погодження зацікавленими центральними органами виконавчої влади України та Наглядовою радою Агенції ОНПП.

5.1. Надання підтримки через партнерство з підтримки спільного управління предметами постачання:

5.1.1. Держави - члени ПП СУПП, за умови схвалення Наглядовою радою Агенції, вирішили, що Українська Сторона може брати участь у ПП СУПП у якості Асоційованої держави на умовах, визначених Статутом ОНПП, Угодою про ПП СУПП № 1809, Програмною директивою ОНПП № 3809 (Програмною директивою про логістичне забезпечення СУПП), Угодою про співробітництво у сфері підтримки та підпорядкованою їй цією Угодою, а також на умовах, визначених будь-якою Функціональною директивою Організації НАТО з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування (ОМТЗО), Регламентом Агенції НАТО з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування (АМТЗО), Функціональною директивою ОНПП або Регламентом ОНПП, що стосуються ПП СУПП, які наведені у Додатку до цієї Угоди. У випадку прийняття керівного/керівних документу/документів ОНПП, такий/такі документ/документи замінять відповідний/відповідні документ/документи ОМТЗО/АМТЗО.

5.1.2. Після погодження та підписання Сторонами цієї Угоди, Українська Сторона отримає право участі у діяльності ПП СУПП у якості Асоційованої держави на умовах, зазначених вище.

5.1.3. Українська Сторона отримає доступ до тих послуг ПП СУПП, що схвалені АНПП, та щодо яких вона погоджується нести повну фінансову відповідальність.

5.1.4. Зберігаючи незалежність від правосуб'єктності ОНПП, Українська Сторона співпрацює у питаннях розвитку ПП СУПП, у тому числі надає пропозиції під час формування політики Комітетом ПП СУПП.

5.1.5. Перед прийняттям рішень держави - члени ПП СУПП будуть враховувати пропозиції Української Сторони.

Уповноважені представники Української Сторони зобов'язані в письмовій формі погоджувати питання, що передбачають фінансові витрати з боку Української Сторони. У разі незгоди представників Української Сторони з рішеннями, прийнятими державами - членами ПП СУПП, Українська Сторона не зобов'язана їх виконувати та не зможе користуватися перевагами від використання відповідних послуг.

5.1.6. Якщо Українською Стороною буде прийнято рішення не брати участі у певних заходах та/або проектах ПП СУПП, що визначені державами - членами ПП СУПП, Українська Сторона звільняється від фінансових витрат, пов'язаних із виконанням таких заходів та/або проектів.

5.1.7. Якщо Українською Стороною надається запит на використання активу, оплаченого державами - членами ПП СУПП, держави - члени ПП СУПП будуть вирішувати питання щодо задоволення такого запиту та умов, на яких його буде задоволено.

5.2. Закупівельні контракти.

Відповідно до Правил закупівель ОНПП № 4200, компанії, які розміщені в Україні, для задоволення потреб ПП СУПП, можуть бути включеними до Переліку постачальників АНПП, брати участь у тендерах та мати право на укладення контракту.

Стаття 6

Фінансові умови

6.1. Фінансові умови для ПП СУПП регулюються Функціональною директивою ОМТЗО № 410. Фінансові умови для Української Сторони додатково регулюються Угодою про співробітництво у сфері підтримки, згаданій у статті 2 цієї Угоди.

6.2. Адміністративні витрати на послуги АНПП розподіляються між державами-учасницями ПП СУПП відповідно до затвердженої формули розподілу витрат.

6.3 Комітет ПП СУПП звільняє Українську Сторону від сплати адміністративних витрат за участь у ПП СУПП за перший рік. Звільнення від сплати передбачає:

не стягування плати за адміністративні витрати за участь у 2017 році у розмірі 41 тис. євро.

Трьохпроцентний (3 %) збір сплачується від вартості будь-якої операції, що буде здійснена у 2017 році.

Обсяг адміністративних витрат за участь у 2018 році буде розраховуватися з урахуванням загальних операційних витрат Української Сторони за 2017 рік, наприклад, якщо загальна річна вартість закупівель Української Сторони не перевищує 1 млн євро, фіксовані адміністративні витрати за користування послугами Агенції будуть складати 41 тис. євро; у разі перевищення зазначеної вище річної вартості закупівель, адміністративні витрати становитимуть 82 тис. євро, а варіаційна складова адміністративних витрат при цьому буде розраховуватися на підставі частки Української Сторони у загальних операційних витратах ПП СУПП.

Стаття 7

Спори

Будь-які розбіжності між Сторонами стосовно тлумачення, реалізації або застосування цієї Угоди вирішуватимуться шляхом переговорів між ними без залучення будь-якої третьої сторони та не розглядатимуться у національному або міжнародному судах чи трибуналах.

Стаття 8

Узгодженість з Угодою про ПП СУПП

Підписуючи цю Угоду, Українська Сторона погоджується із положеннями Угоди ОНПП № 1809 (про ПП СУПП).

Вищезазначені Статті представляють порозуміння, досягнуте між Українською Стороною та державами - членами ПП СУПП, та представляють угоду між Українською Стороною та ОНПП, як двома Сторонами даної Угоди.

Ця Угода набирає чинності з дати отримання дипломатичними каналами письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішніх процедур, необхідних для набрання цією Угодою чинності.

Два підписаних оригінала цієї Угоди українською, англійською та французькою мовами є рівно автентичними. У разі виникнення будь-яких розбіжностей або проблем щодо тлумачення чи виконання положень цієї Угоди, сторони будуть використовувати текст англійською мовою, як такий, що є автентичним.

За Уряд України:

За Організацію НАТО

з підтримки та постачання:

(підпис)

(підпис)

БОЖОК Єгор Валерійович

Пітер ДОХМЕН

Заступник Глави

Місії України при НАТО

Генеральний менеджер Агенції НАТО

з підтримки та постачання

м. Капеллен,

Велике Герцогство Люксембург

м. Капеллен,

Велике Герцогство Люксембург

Дата: 1 грудня 2016

Дата: 1/12/2016

Додаток 1

Додатку Е

Угоди № 1809

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ДИРЕКТИВИ ТА РЕГЛАМЕНТИ ОНПП, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ВИКОНАННІ ЦІЄЇ УГОДИ

NSPO FD 2002

Регламент роботи Наглядової ради Агенції ОНПП

NSPO FD 2011

Політика ОНПП щодо підтримки та співробітництва з державами - партнерами НАТО

NSPO FD 2301

Схвалення адміністративного бюджету та прогнозів витрат ОНПП

NSPO FD 2401

Політика ОНПП щодо гарантування якості

NSPO FD 4200

Правила закупівель ОНПП

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ДИРЕКТИВИ ОМТЗО ТА РЕГЛАМЕНТИ АМТЗО, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ВИКОНАННІ ЦІЄЇ УГОДИ

NR 200-00

Настанова з логістичного забезпечення АМТЗО

FD 212

Брокерські операції (постачання)

FD 214

Надлишкове майно та майно, що не може бути реалізованим і підлягає утилізації

FD 215

Витратні матеріали для технічного обслуговування і ремонту

FD 216

Безпосередній обмін

FD 217

Управління предметами постачання: облік матеріальних запасів

FD 218

Управління предметами постачання: вибір, забезпечення та розміщення матеріальних запасів

FD 221

Взаємна термінова підтримка

FD 222

Перерозподіл матеріальних запасів

FD 231

Доступні послуги АМТЗО щодо ремонту / капітального ремонту

FD 241

Менеджмент конфігурації

FD 242

Послуги з калібрування

FD 243

Послуги з технічної підтримки

FD 244

Послуги щодо проектування та технічної підтримки

FD 245

Технічні дані

FD 252

Загальні положення щодо продажу

FD 261

Транспортування матеріальних засобів

FD 271

Інформаційні послуги з кодифікації та управління постачанням, що надаються АМТЗО

FD 410

Фінансові інструкції, правила та процедури АМТЗО

FD 421

Цінова політика


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 05.12.2017 — 2017 р., № 95, стор. 166, стаття 2920, код акта 88078/2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

НАТО:

 1. "АДМІНІСТРАТИВНІ ДОМОВЛЕНОСТІ ЩОДО ОХОРОНИ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ МІЖ УРЯДОМ УКРАЇНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО ДОГОВОРУ". НАТО. 2017 рікк
 2. МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Євроатлантичним координаційним центром з реагування на надзвичайні ситуації Організації Північноатлантичного договору про проведення спільних навчань «Україна - 2015». НАТО. 2015 рікк
 3. "УГОДА (у формі обміну листами) між Україною та НАТО щодо участі у діяльності місії НАТО в Афганістані «Рішуча підтримка» та відповідних фінансових зобов'язань". НАТО. 2014 рікк
 4. "АДМІНІСТРАТИВНІ ДОМОВЛЕНОСТІ між Міністерством оборони України та Штабом Верховного Головнокомандувача Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі щодо участі України в операції міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан". НАТО. 2012 рікк
 5. Спільна заява засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ " 15 квітня 2011 року"Ми, міністри закордонних справ, зустрілися сьогодні у Берліні в рамках засідання Комісії Україна-НАТО, щоб обговорити актуальні пріоритети співробітництва між Україною та НАТО.. НАТО. 2011 рікк
 6. Домовленість " Офіційний переклад"Цей документ підготовлено та погоджено відповідно до частини 5.1 Імплементаційної угоди між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування (ОМТЗО) про утилізацію стрілецької зброї й легких озброєнь, звичайних боєприпасів та протипіхотних мін типу ПФМ-1 ( 950_024 ) (далі - Імплементаційна угода).. НАТО. 2011 рікк
 7. "МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Міністерством оборони України, Генеральним штабом Збройних Сил Турецької Республіки й Штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі стосовно обміну даними про повітряну обстановку між командним пунктом повітряного командування "Південь"(м. Одеса, Україна) та Центром управління та оповіщення (м. Ерзурум, Турецька Республіка)". НАТО. 2010 рікк
 8. Декларація про доповнення Хартії про особливе партнерство між Організацією Північно-Атлантичного договору та Україною, підписаної 9 липня 1997 року "Організація Північно-Атлантичного договору (НАТО) та Україна, що іменуються надалі НАТО та Україна,"- підтверджуючи свою відданість положенням Хартії про особливе партнерство між Організацією Північно-Атлантичного договору та Україною ( 994_002 ) , яка була підписана у м. Мадрид 9 липня 1997 року, та закладеним у ній принципам;. НАТО. 2009 рікк
 9. Угода (у формі обміну листами) між Кабінетом Міністрів України та Організацією Північноатлантичного договору стосовно транзитного перевезення територією України вантажів для забезпечення операції Міжнародних сил сприяння безпеці (МССБ) на території Ісламської Республіки Афганістан "{ Угоду подано на ратифікацію Постановою КМ N 853 ( 853-2009-п )від 12.08.2009 }" { Про тимчасове застосування Угоди додатково див. Постанову КМ N 1355 ( 1355-2009-п ) від 16.12.2009 }. НАТО. 2009 рікк
 10. Технічна угода про встановлення й технічне обслуговування системи обміну даними про повітряну обстановку, необхідної для реалізації Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством оборони України, Міністерством оборони Угорщини та Штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних "сил НАТО в Європі стосовно обміну даними про повітряну обстановку між Командним пунктом повітряного командування "Захід"(м. Львів, Україна) та Центром управління та оповіщення (м. Веспрем, Угорщина)"Дата підписання: 28.11.2008. НАТО. 2008 рікк
 11. Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством оборони України, Міністерством оборони Угорської Республіки та Штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі стосовно обміну даними про повітряну обстановку між командним пунктом повітряного командування "Захід"(м. Львів, Україна) та центром управління та оповіщення (м. Веспрем, Угорська Республіка) "Дата підписання: 13.06.2008"Дата набрання чинності для України: 13.06.2008. НАТО. 2008 рікк
 12. Меморандум про взаєморозуміння стосовно сприяння нагальним цивільним транскордонним перевезенням "Дата підписання: 13.09.2006"Дата підписання від імені України: 06.10.2008. НАТО. 2006 рікк
 13. Угода (у формі обміну листами) між Україною та Організацією Північноатлантичного договору про участь України у військово-морських операціях на Середземному. НАТО. 2006 рікк
 14. Угода (у формі обміну листами) між Україною та Організацією Північноатлантичного договору про участь України у військово-морських операціях на Середземному морі в рамках операції "Активні зусилля"(ОАЗ) " { Угоду затверджено Указом Президента N 71 ( 71/2006 ) від 26.01.2006 }"Дата підписання: 21.04.2005 р.. НАТО. 2005 рікк
 15. Поглиблення співпраці Україна - НАТО: короткотермінові заходи " СХВАЛЕНО на засіданні Комісії Україна - НАТО на рівні міністрів закордонних справ" Вільнюс, 21 квітня 2005 року. НАТО. 2005 рікк
 16. Спонсорська угода між Міністерством оборони України та групою Національних директорів з кодифікації НАТО (AC/135) про приєднання до системи кодифікації НАТО "Дата підписання: 08.10.2004"Дата набуття чинності: 08.10.2004. НАТО. 2004 рікк
 17. Декларація Празького саміту "(видана главами держав та урядів, які взяли участь у засіданні Північноатлантичної ради)" Прага, 21 листопада 2002 року. НАТО. 2002 рікк
 18. План дій щодо боротьби з тероризмом " СХВАЛЕНО країнами - членами Ради євроатлантичного партнерства під час Празького Самміту НАТО 22 листопада 2002 року" Преамбула. НАТО. 2002 рікк
 19. Тлумачення статті 10 Паризького протоколу про статус міжнародних військових штабів, створених відповідно до Північноатлантичного договору від 28 серпня 1952 року " Неофіційний переклад з англійської мови"20.04.2000 Україна ратифікувала Подальший додатковий протокол до Угоди між державами-учасницями Північноатлантичного договору та іншими державами, які беруть участь у програмі "Партнерство заради миру"щодо статусу їхніх збройних сил ( 1687-14 ).. НАТО. 2000 рікк
 20. План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) " УХВАЛЕНО на зустрічі глав країн - членів Північноатлантичної Ради у Вашингтоні від 24 квітня 1999 року"1. Двері до членства в НАТО відповідно до Статті 10 Договору про створення Північноатлантичного Альянсу ( 950_008 ) залишаються відкритими. План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ), що будується на основі інтенсивного, індивідуального діалогу з питань членства, складено таким чином, щоб посилити те міцне зобов'язання стосовно подальшого розширення НАТО шляхом запровадження програми заходів, спрямованих на надання допомоги тим країнам, котрі прагнуть до цього, в їх підготовці до можливого майбутнього членства. Необхідно пам'ятати про те, що рішення, які прийматимуться претендентами, виходячи з отриманих ними порад, залишатимуться рішеннями національного рівня, котрі приймаються та впроваджуються виключно на відповідальність країни, про яку йде мова.. НАТО. 1999 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -