<<
>>

Поглиблення співпраці Україна - НАТО: короткотермінові заходи " СХВАЛЕНО на засіданні Комісії Україна - НАТО на рівні міністрів закордонних справ" Вільнюс, 21 квітня 2005 року. НАТО. 2005

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Поглиблення співпраці Україна - НАТО:

короткотермінові заходи

СХВАЛЕНО

на засіданні Комісії

Україна - НАТО на рівні

міністрів закордонних справ

Вільнюс, 21 квітня 2005 року

Держави - члени НАТО та Україна домовилися започаткувати

наведені нижче ініціативи з метою поглиблення їх співробітництва

на підтримку пріоритетів реформ в Україні. Ми здійснюємо ці заходи

в рамках Плану дій Україна - НАТО ( v0002520-03 ), враховуючи наше

рішення розпочати інтенсифікований діалог щодо прагнень України до

набуття членства та відповідних реформ без упередження будь-яких

можливих рішень Альянсу.

Зміцнення демократичних інституцій

- Розширити зусилля Спільної робочої групи з питань воєнної

реформи (СРГ ВР) з метою надання допомоги новому керівництву у

зміцненні виконавчого, законодавчого та громадського контролю над

структурами оборонного та безпекового сектора, з якими співпрацює

НАТО, використовуючи наявні ресурси НАТО, держав - членів Альянсу

та інших зацікавлених інституцій-партнерів, таких як Женевський

центр демократичного контролю над збройними силами.

- Отримувати та оцінювати інформацію і здійснювати обмін

думками щодо зусиль, спрямованих на розширення свободи ЗМІ, та

виборчу і судову реформи, зокрема, через запрошення відповідних

українських міністерств і відомств надавати регулярні брифінги.

- Використати цьогорічну оцінку виконання Плану дій Україна -

НАТО ( v0002520-03 ) для здійснення всеосяжного огляду досягнень,

починаючи з його схвалення у 2002 році, запропонувавши конкретні

настанови щодо нагальних потреб у контексті реформ.

- Повною мірою застосовувати (із використанням наявних

каналів Україна - НАТО на всіх рівнях) механізми Плану дій

( v0002520-03 ) (ПД)/річного Цільового плану Україна - НАТО (ЦП)

для забезпечення позитивного зворотного зв'язку щодо успіхів у цій

сфері, а також, в разі необхідності, конструктивної критики та

рекомендацій.

Оновлення політичного діалогу

- Розширити рамки питань, які мають обговорюватися на

засіданнях усіх рівнів у форматі Комісії Україна - НАТО (КУН), для

охоплення всіх сфер, окреслених у Хартії про особливе партнерство

( 994_002 ) та ПД ( v0002520-03 ).

- Запровадити проведення обговорень конкретних спільних

політичних та безпекових занепокоєнь, особливо стосовно

"заморожених" конфліктів (наприклад, у Придністров'ї).

- Запропонувати більш регулярне проведення змістовних обмінів

думками з Україною (наприклад, за допомогою встановленого

календаря тематичних засідань КУН всіх рівнів) для інформування та

зосередження на цілеспрямованому практичному співробітництві.

Це

могло б включати роботу у напрямку розширення практичного

співробітництва у ключових сферах (зокрема, в рамках Операції

"Активні зусилля", ISAF, КФОР та Місії НАТО з підготовки сил

безпеки Іраку), а також і активізацію консультацій з питань

контролю над озброєннями, експортного контролю та нерозповсюдження

(включаючи вивчення можливого внеску України в оборону від зброї

масового знищення (ЗМЗ).

- Удосконалити підготовку засідань на високому рівні шляхом

використання Політичного комітету у форматі КУН з цією метою та

для опрацювання змістовних питань.

- Підвищити поінформованість громадськості щодо поглибленого

політичного діалогу між Україною та НАТО, використовуючи увесь

спектр доступних інструментів публічної дипломатії.

Активізація співробітництва у реформуванні сектора оборони та

безпеки

- У контексті Плану роботи СРГ ВР на 2005 р. розробити заходи

щодо надання Україні допомоги у проведені всеосяжного огляду

національної безпеки стосовно цілей, завдань та функцій усіх

безпекових структур, з якими співробітничає НАТО;

- Надавати допомогу у реформуванні розвідувального сектора

відповідно до євроатлантичних стандартів через розширений обмін

досвідом і знаннями між Україною та державами - членами НАТО;

надавати підтримку розширенню спроможностей українських

розвідувальних служб у боротьбі проти тероризму.

- На робочому рівні розширити передачу досвіду НАТО (як

експертами Міжнародного секретаріату (МС)/Міжнародного військового

штабу (МВШ), так і держав-союзниць) на підтримку термінової роботи

у імплементації планів України щодо реформ, зокрема, через

демілітаризацію структур внутрішньої безпеки, ініціюючи у той же

час фундаментальний перегляд співробітництва у світлі того, як

нове українське керівництво визначає довгострокові потреби

України.

- Надавати Україні допомогу у розвитку цивільного особового

складу для призначення як на ключові, так і на експертні посади в

українських безпекових інституціях, зокрема, у Раді національної

безпеки і оборони (РНБО).

- Продовжити практику запитів щодо конкретних інформації та

можливостей, визначених для використання схеми експертного

твінінгу, при розробці ширшої програми під егідою СРГ ВР.

- Проводити консультації з усіма відповідними структурами

Міністерства оборони (МО) та РНБО України з метою заохочення до

розширення координації планів реформ і визначити особливі потреби

у досвіді з оборонного планування при розробці середньострокових

програм.

- Проводити конференції та семінари з питань оборонної

політики/стратегії та оборонної економіки із залученням експертів

зі столиць держав-союзниць для надання допомоги Україні у

посиленні спроможностей з формулювання політики та розширення

знань цивільного суспільства і його можливостей щодо нагляду.

- Використовувати стосунки Оборонного коледжу НАТО з

Національною академією оборони України для збільшення

спроможностей останньої у формуванні інноваційного мислення щодо

важливості оборонної реформи. Це може включати, серед іншого,

збільшення кількості українських офіцерів, що беруть участь у

програмах Коледжу.

Посилення та спрямування зусиль у сфері публічної дипломатії

- У співробітництві з українськими органами влади приділяти

увагу проблемі негативного сприйняття НАТО громадськістю у всіх

регіонах України, зокрема, через доступ до російськомовних версій

публікацій Україна - НАТО.

- Збільшити обізнаність щодо позитивних зрушень у

співробітництві Україна - НАТО, зокрема, у оборонному секторі, а

також щодо заходів співпраці НАТО - Росія в рамках Ради НАТО -

Росія (РНР).

- Розробити, разом з українськими органами влади, конкретну

стратегію публічної дипломатії, яка залучатиме українських

цивільних та військових посадових осіб, парламентаріїв та

неурядові організації (НУО) з одного боку та офіційних осіб НАТО,

високопосадовців та експертів держав - членів Альянсу з іншого.

- Провести серію семінарів для зацікавлених працівників

відповідних міністерств України та для представників ЗМІ,

науковців та осіб, що формують громадську думку, спрямованих на

розвиток кращого розуміння громадськістю пов'язаних з НАТО питань.

- Використовуючи Центр інформації та документації НАТО в

Україні, Офіс зв'язку НАТО та контактне посольство держави - члена

НАТО в Україні, підвищити частоту та покращити висвітлення візитів

високого рівня в Україну представників як держав - членів Альянсу,

так і МС/МВШ, для допомоги в розповсюдженні інформації та ключових

засад НАТО.

Розширення допомоги у вирішенні проблем, пов'язаних з

соціально-економічними наслідками воєнної реформи

На робочому рівні розширити передачу досвіду держав - членів

НАТО з метою підтримки невідкладної роботи з розробки та виконання

програм щодо звільнення, виходу у відставку та перекваліфікації

службовців Збройних Сил та інших структур безпеки, зокрема,

включаючи:

- експертну підтримку оцінки потреб та розробки всеосяжного

плану перепідготовки/перекваліфікації;

- збільшення практичної допомоги для конкретних програм з

перепідготовки у 2005 та 2006 роках;

- пошук засобів забезпечення потреб України у перепідготовці

на довгостроковий період.

- Надавати експертну консультативну допомогу представникам

оборонно-промислового комплексу України з метою сприяння його

адаптації до нових ринкових реалій, переходу до виробництва

продукції цивільного призначення та його інтеграції в

євроатлантичне ринкове середовище, в тому числі шляхом

застосування євроатлантичних стандартів у сфері контролю над

експортом озброєнь.

Пошук додаткових ресурсів для Трастового фонду ПЗМ із

знищення надлишкових легких озброєнь/стрілецької зброї (ЛОСЗ) та

боєприпасів з метою якнайскорішого започаткування першого етапу

знищення. Вивчення додаткових можливостей для співпраці у сфері

надійності та безпеки боєприпасів.

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

НАТО:

 1. "УГОДА між Урядом України та Організацією НАТО з підтримки та постачання про партнерство з підтримки спільного управління предметами постачання". НАТО. 2017 рікк
 2. "АДМІНІСТРАТИВНІ ДОМОВЛЕНОСТІ ЩОДО ОХОРОНИ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ МІЖ УРЯДОМ УКРАЇНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО ДОГОВОРУ". НАТО. 2017 рікк
 3. МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Євроатлантичним координаційним центром з реагування на надзвичайні ситуації Організації Північноатлантичного договору про проведення спільних навчань «Україна - 2015». НАТО. 2015 рікк
 4. "УГОДА (у формі обміну листами) між Україною та НАТО щодо участі у діяльності місії НАТО в Афганістані «Рішуча підтримка» та відповідних фінансових зобов'язань". НАТО. 2014 рікк
 5. "АДМІНІСТРАТИВНІ ДОМОВЛЕНОСТІ між Міністерством оборони України та Штабом Верховного Головнокомандувача Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі щодо участі України в операції міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан". НАТО. 2012 рікк
 6. Спільна заява засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ " 15 квітня 2011 року"Ми, міністри закордонних справ, зустрілися сьогодні у Берліні в рамках засідання Комісії Україна-НАТО, щоб обговорити актуальні пріоритети співробітництва між Україною та НАТО.. НАТО. 2011 рікк
 7. Домовленість " Офіційний переклад"Цей документ підготовлено та погоджено відповідно до частини 5.1 Імплементаційної угоди між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування (ОМТЗО) про утилізацію стрілецької зброї й легких озброєнь, звичайних боєприпасів та протипіхотних мін типу ПФМ-1 ( 950_024 ) (далі - Імплементаційна угода).. НАТО. 2011 рікк
 8. "МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Міністерством оборони України, Генеральним штабом Збройних Сил Турецької Республіки й Штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі стосовно обміну даними про повітряну обстановку між командним пунктом повітряного командування "Південь"(м. Одеса, Україна) та Центром управління та оповіщення (м. Ерзурум, Турецька Республіка)". НАТО. 2010 рікк
 9. Декларація про доповнення Хартії про особливе партнерство між Організацією Північно-Атлантичного договору та Україною, підписаної 9 липня 1997 року "Організація Північно-Атлантичного договору (НАТО) та Україна, що іменуються надалі НАТО та Україна,"- підтверджуючи свою відданість положенням Хартії про особливе партнерство між Організацією Північно-Атлантичного договору та Україною ( 994_002 ) , яка була підписана у м. Мадрид 9 липня 1997 року, та закладеним у ній принципам;. НАТО. 2009 рікк
 10. Угода (у формі обміну листами) між Кабінетом Міністрів України та Організацією Північноатлантичного договору стосовно транзитного перевезення територією України вантажів для забезпечення операції Міжнародних сил сприяння безпеці (МССБ) на території Ісламської Республіки Афганістан "{ Угоду подано на ратифікацію Постановою КМ N 853 ( 853-2009-п )від 12.08.2009 }" { Про тимчасове застосування Угоди додатково див. Постанову КМ N 1355 ( 1355-2009-п ) від 16.12.2009 }. НАТО. 2009 рікк
 11. Технічна угода про встановлення й технічне обслуговування системи обміну даними про повітряну обстановку, необхідної для реалізації Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством оборони України, Міністерством оборони Угорщини та Штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних "сил НАТО в Європі стосовно обміну даними про повітряну обстановку між Командним пунктом повітряного командування "Захід"(м. Львів, Україна) та Центром управління та оповіщення (м. Веспрем, Угорщина)"Дата підписання: 28.11.2008. НАТО. 2008 рікк
 12. Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством оборони України, Міністерством оборони Угорської Республіки та Штабом Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі стосовно обміну даними про повітряну обстановку між командним пунктом повітряного командування "Захід"(м. Львів, Україна) та центром управління та оповіщення (м. Веспрем, Угорська Республіка) "Дата підписання: 13.06.2008"Дата набрання чинності для України: 13.06.2008. НАТО. 2008 рікк
 13. Меморандум про взаєморозуміння стосовно сприяння нагальним цивільним транскордонним перевезенням "Дата підписання: 13.09.2006"Дата підписання від імені України: 06.10.2008. НАТО. 2006 рікк
 14. Угода (у формі обміну листами) між Україною та Організацією Північноатлантичного договору про участь України у військово-морських операціях на Середземному. НАТО. 2006 рікк
 15. Угода (у формі обміну листами) між Україною та Організацією Північноатлантичного договору про участь України у військово-морських операціях на Середземному морі в рамках операції "Активні зусилля"(ОАЗ) " { Угоду затверджено Указом Президента N 71 ( 71/2006 ) від 26.01.2006 }"Дата підписання: 21.04.2005 р.. НАТО. 2005 рікк
 16. Спонсорська угода між Міністерством оборони України та групою Національних директорів з кодифікації НАТО (AC/135) про приєднання до системи кодифікації НАТО "Дата підписання: 08.10.2004"Дата набуття чинності: 08.10.2004. НАТО. 2004 рікк
 17. Декларація Празького саміту "(видана главами держав та урядів, які взяли участь у засіданні Північноатлантичної ради)" Прага, 21 листопада 2002 року. НАТО. 2002 рікк
 18. План дій щодо боротьби з тероризмом " СХВАЛЕНО країнами - членами Ради євроатлантичного партнерства під час Празького Самміту НАТО 22 листопада 2002 року" Преамбула. НАТО. 2002 рікк
 19. Тлумачення статті 10 Паризького протоколу про статус міжнародних військових штабів, створених відповідно до Північноатлантичного договору від 28 серпня 1952 року " Неофіційний переклад з англійської мови"20.04.2000 Україна ратифікувала Подальший додатковий протокол до Угоди між державами-учасницями Північноатлантичного договору та іншими державами, які беруть участь у програмі "Партнерство заради миру"щодо статусу їхніх збройних сил ( 1687-14 ).. НАТО. 2000 рікк
 20. План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) " УХВАЛЕНО на зустрічі глав країн - членів Північноатлантичної Ради у Вашингтоні від 24 квітня 1999 року"1. Двері до членства в НАТО відповідно до Статті 10 Договору про створення Північноатлантичного Альянсу ( 950_008 ) залишаються відкритими. План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ), що будується на основі інтенсивного, індивідуального діалогу з питань членства, складено таким чином, щоб посилити те міцне зобов'язання стосовно подальшого розширення НАТО шляхом запровадження програми заходів, спрямованих на надання допомоги тим країнам, котрі прагнуть до цього, в їх підготовці до можливого майбутнього членства. Необхідно пам'ятати про те, що рішення, які прийматимуться претендентами, виходячи з отриманих ними порад, залишатимуться рішеннями національного рівня, котрі приймаються та впроваджуються виключно на відповідальність країни, про яку йде мова.. НАТО. 1999 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -