<<
>>

"МЕМОРАНДУМ про співробітництво між Верховним Судом України та Координатором проектів ОБСЄ в Україні". Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2014

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МЕМОРАНДУМ

про співробітництво між Верховним Судом України та Координатором проектів ОБСЄ в Україні

м. Київ

24 липня 2014 року

Дата підписання:

24.07.2014

Дата набрання чинності для України:

24.07.2014

Голова Верховного Суду України Ярослав Романюк та

Координатор проектів ОБСЄ в Україні посол Мадіна Джарбусинова,

які надалі спільно іменуються Сторонами, а кожен окремо - Сторона,

беручи до уваги Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України та Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) щодо створення нової форми співробітництва 1999 року;

керуючись Рішенням Міністерської ради ОБСЄ № 7/08 «Подальше посилення верховенства права на просторі ОБСЄ» (MC.DEC/7/08,5 грудня 2008);

посилаючись на документи ОБСЄ, схвалені у Відні в 1989 р., Копенгагені в 1990 р., Москві 1991 р., Будапешті 1994 р. та Стамбулі 1999 р.;

посилаючись також на інші відповідні документи Об’єднаних націй, якими підтверджується, серед іншого, необхідність всезагального дотримання та імплементації принципів верховенства права як на національному, так і на міжнародному рівнях, відданість міжнародному порядку, заснованому на верховенстві права та міжнародному праві;

беручи до уваги діяльність у сфері верховенства права Координатора проектів ОБСЄ в Україні, спрямовану на підтримку України в розбудові спроможностей у сфері верховенства права;

враховуючи важливу роль національних інституцій з прав людини у захисті прав людини і основоположних свобод та запобіганні їх порушенню, сприянні ефективній реалізації принципу верховенства права, просуванні загальновизнаних міжнародних стандартів у галузі прав людини;

визнаючи істотний внесок проектного співробітництва Координатора проектів ОБСЄ з державними органами України в розвиток демократичного суспільства, утвердження верховенства права, сприяння захисту прав людини та реалізації принципів ОБСЄ в різних сферах суспільного життя;

уклали Меморандум, яким визначаються принципи та напрями проектного співробітництва між Верховним Судом України та Координатором проектів ОБСЄ в Україні.

1.

Мета і предмет Меморандуму

1.1. Метою Меморандуму є консолідація зусиль Сторін, спрямованих на просування міжнародних стандартів у галузі прав людини і основоположних свобод, верховенства права і демократичного розвитку, зміцнення інституційного потенціалу Верховного Суду України та його апарату.

1.2. Предметом Меморандуму є визначення спільного бачення Сторін стосовно принципів та напрямів досягнення мети Меморандуму, яка здійснюється у форматі проектного співробітництва відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) щодо створення нової форми співробітництва 1999 року.

2. Напрями співпраці

2.1. Для досягнення мети Меморандуму відповідно до своїх мандатів та у межах наявних ресурсів Сторони співпрацюють за такими напрямами, перелік яких не є вичерпним:

2.1.1. Організація і проведення спільних заходів: зустрічей, семінарів, круглих столів, конференцій, навчальних програм, просвітницьких кампаній тощо.

2.1.2. Підтримка організаційно-технічного потенціалу Верховного Суду України.

2.1.3. Сприяння у вивченні міжнародного досвіду з питань, що становлять інтерес для Верховного Суду України, зокрема у сфері захисту справ і свободи людини.

2.1.4. Переклад іншими мовами, публікація та поширення інформації щодо діяльності Верховного Суду України серед широкої громадськості.

2.1.5. Організація тренінгів у галузі прав людини для суддів і працівників апарату Верховного Суду України, сприяння вивченню ними позитивного досвіду національних судових органів інших країн шляхом здійснення відповідних ознайомчих візитів.

2.1.6. Інші узгоджені напрями співробітництва.

3. Організація співпраці

3.1. Для досягнення мети Меморандуму Сторони розроблятимуть та реалізовуватимуть спільні проекти відповідно до своїх мандатів та в межах наявних ресурсів. Таке проектне співробітництво відбуватиметься згідно з положеннями Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) щодо створення нової форми співробітництва 1999 року.

3.2. З метою реалізації проектного співробітництва Сторони:

3.2.1. Визначають контактних осіб для полегшення комунікації.

3.2.2. У разі необхідності проводять зустрічі для обговорення питань, пов’язаних із проектним співробітництвом між Сторонами.

3.2.3. Здійснюють за взаємним погодженням заходи, спрямовані на інформування громадськості про співпрацю Сторін у рамках Меморандуму.

3.2.4. Узгоджують і проводять інші спільні заходи в рамках Меморандуму.

4. Співробітництво з іншими структурами

Для досягнення мети Меморандуму Сторони можуть за взаємною згодою запрошувати до проектного співробітництва в рамках узгоджених напрямів інші установи й організації, незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичних осіб, створювати з ними тимчасові робочі групи, інші дослідницькі й допоміжні структури.

5. Термін дії Меморандуму

5.1. Меморандум набуває чинності з дня його підписання.

5.2. Меморандум укладається терміном на один рік. Дія Меморандуму автоматично продовжується на наступний річний термін, якщо жодна зі Сторін письмово не повідомить іншу Сторону про свій намір припинити його дію.

5.3. Сторони можуть припинити дію Меморандуму в будь-який час, письмово повідомивши про це іншу Сторону.

6. Прикінцеві положення

6.1. Будь-які зміни чи доповнення до Меморандуму вносяться за письмовою згодою Сторін шляхом обміну відповідними листами, які стають невід’ємною частиною Меморандуму.

6.2. Жодне положення Меморандуму не може тлумачитися як таке, що встановлює юридично обов'язкові норми.

6.3. Жодне положення Меморандуму не впливає на привілеї та імунітети Координатора проектів ОБСЄ в Україні та/чи ОБСЄ як міжнародної організації, а також не обмежує незалежності діяльності Верховного Суду України.

6.4. Учинено в Києві 24 липня 2014 року у двох примірниках, кожний українською та англійською мовами (по одному примірнику для кожної зі Сторін). Обидва тексти є автентичними, однак у разі виникнення розбіжностей надається перевага тексту англійською мовою.

(підпис)

Ярослав РОМАНЮК

Голова Верховного Суду України

(підпис)

Мадіна ДЖАРБУСИНОВА

Координатор проектів ОБСЄ в Україні


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 03.04.2015 — 2015 р., № 24, стор. 456, стаття 719, код акта 76141/2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ):

 1. "МЕМОРАНДУМ про співробітництво між Конституційним Судом України та Координатором проектів ОБСЄ в Україні". Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2014 рікк
 2. "МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Міністерством внутрішніх справ України та Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ (БДІПЛ)". Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2012 рікк
 3. Спільний висновок N 635/2011 щодо законопроекту "Про вибори народних депутатів України"" Європейська Комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія) Організація з безпеки та співробітництва в Європі/ Бюро з питань демократичних інститутів та прав людини (ОБСЄ/БДІПЛ)" Страсбург, 17 жовтня 2011 року. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2011 рікк
 4. Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Восемнадцатой ежегодной сессии "Энергетическое сотрудничество"" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года"1. Вновь подтверждая Астанинскую декларацию Парламентской ассамблеи ОБСЕ 2008 года в части, касающейся важности энергоэффективности, возобновляемых источников энергии и энергосбережения,. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2009 рікк
 5. Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ "Воссоединение разделенной Европы"" (Воссоединение разделенной Европы: поощрение прав человека и гражданских свобод в регионе ОБСЕ в XXI веке)" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2009 рікк
 6. Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Восемнадцатой ежегодной сессии "Налоговые гавани"" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года"1. Напоминая об ущербе, наносимом экономике государств-участников существованием налоговых гаваней, а именно о:. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2009 рікк
 7. Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Восемнадцатой ежегодной сессии ""Зона свободной торговли в Средиземноморском регионе"" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2009 рікк
 8. Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Восемнадцатой ежегодной сессии "Свобода выражения мнений в Интернете"" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года"1. Подтверждая основное право человека, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека ( 995_015 ) и в Международном пакте о гражданских и политических правах ( 995_043 ), на свободу выражения убеждений, включающую право беспрепятственно придерживаться своих убеждений и искать, получать и распространять информацию и идеи во всех формах независимо от государственных границ и любыми средствами,. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2009 рікк
 9. Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Восемнадцатой ежегодной сессии "Управление водными ресурсами в регионе ОБСЕ"" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года"1. Вновь подтверждая всеобъемлющий подход ОБСЕ к безопасности, включающий военно-политическое, экономическое, экологическое и человеческое измерения,. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2009 рікк
 10. Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Восемнадцатой ежегодной сессии "Защита несопровождаемых несовершеннолетних лиц и борьба с попрошайничеством среди детей"" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года"1. Подчеркивая, что одним из основополагающих принципов Хельсинского Заключительного акта ( 994_055 ) и Парижской хартии ( 995_058 ) является защита прав человека, которая неизменно занимает центральное место в работе Парламентской ассамблеи,. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2009 рікк
 11. Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Восемнадцатой ежегодной сессии "Материнская смертность"" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года"1. Признавая, что в Уставе Всемирной организации здравоохранения ( 995_599 ) отмечается, что: "обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из основных прав всякого человек",. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2009 рікк
 12. Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Восемнадцатой ежегодной сессии "Наблюдение за выборами"" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года"1. Вновь подтверждая обязательство всех государств-участников приглашать наблюдателей ОБСЕ в соответствии с документом Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ 1990 года ( 994_082 ),. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2009 рікк
 13. Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Восемнадцатой ежегодной сессии "Противостояние новым вызовам в области безопасности"" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года" ГЛАВА I. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2009 рікк
 14. Обращение Международной конференции "Уроки Второй мировой войны и Холокоста" к Парламентской ассамблее ОБСЕ " (Берлин, 15-17 декабря 2009 года)"Мы, участники Международной конференции "Уроки Второй мировой войны и Холокоста", выражаем глубокую обеспокоенность в связи с принятием 3 июля 2009 года Парламентской ассамблеей ОБСЕ Резолюции "Воссоединение разделенной Европы. Поощрение прав человека и гражданских свобод в регионе ОБСЕ в XXI веке"( 975_013 ).. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2009 рікк
 15. Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Восемнадцатой ежегодной сессии "Сотрудничество в целях обеспечения исполнения приговоров по уголовным делам"" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года"1. Признавая, что Конвенция Совета Европы от 21 марта 1983 года о передаче осужденных лиц ( 994_025 ), ратифицированная государствами - членами Европейского союза, предусматривает передачу для отбытия оставшейся части наказания только в государство гражданства осужденного лица и только с согласия упомянутого государства и государств-сторон,. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2009 рікк
 16. Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Восемнадцатой ежегодной сессии "Запрет Европейского Союза на товары из тюленя"" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года"1. Вновь подтверждая всеобъемлющий подход ОБСЕ к безопасности, включающий военно-политическое, экономическое, экологическое и человеческое измерения, закрепленный, в частности, в Хельсинском Заключительном акте 1975 года ( 994_055 ), Венском документе 1989 года ( 994_081 ), Копенгагенском документе 1990 года ( 994_082 ) и Хельсинском документе 1992 года ( 994_078 ),. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2009 рікк
 17. Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Восемнадцатой ежегодной сессии "Мораторий на смертную казнь и меры на пути к ее отмене"" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года"1. Ссылаясь на резолюцию об отмене смертной казни, принятую в Париже на десятой ежегодной сессии в июле 2001 года,. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2009 рікк
 18. Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Восемнадцатой ежегодной сессии "Антисемитизм"" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года"1. Подтверждая обязательства, принятые государствами-участниками на предыдущих конференциях ОБСЕ в Вене (2003 год), Берлине (2004 год), Брюсселе (2004 год) и Кордове (2005 год) в отношении юридических, политических и просветительских мер по борьбе с антисемитизмом,. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2009 рікк
 19. Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Восемнадцатой ежегодной сессии "Повышение роли ОБСЕ в обеспечении свободы мнений и их свободного выражения"" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года"1. Напоминая и вновь подтверждая, что свобода слова является одним из основных и международно признанных прав человека и базовых элементов демократического общества и что наличие свободных, независимых и плюралистичных средств массовой информации представляет собой необходимое условие существования свободного и открытого общества и подотчетной ему системы правления, о чем сказано в Копенгагенском документе 1997 года,. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2009 рікк
 20. Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Восемнадцатой ежегодной сессии "Руководящие принципы оказания помощи и содействия беженцам"" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года"1. Принимая во внимание, что Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев представляет собой международную инстанцию, ответственную за обеспечение защиты и материальной помощи беженцам во всем мире на международном уровне во взаимодействии с затрагиваемыми государствами,. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2009 рікк