<<
>>

"МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Міністерством внутрішніх справ України та Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ (БДІПЛ)". Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2012

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МЕМОРАНДУМ

про взаєморозуміння між Міністерством внутрішніх справ України та Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ (БДІПЛ)

Дата підписання:

05.07.2012

Дата набрання чинності для України:

05.07.2012

Міністерство внутрішніх справ України та Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ (БДІПЛ) (далі - Сторони),

на основі взаємних інтересів та усвідомлюючи те, що дії расистського та ксенофобного характеру є порушенням прав людини та загрозою верховенству права та демократичній стабільності,

вважаючи, що національне та міжнародне право має забезпечувати адекватну правову реакцію на пропаганду расистського та ксенофобного характеру,

посилаючись на положення Стратегії ОБСЄ з протидії загрозам безпеки та стабільності в XXI столітті (2003),

ураховуючи необхідність активізації співробітництва з міжнародними організаціями, державами та їх правоохоронними органами для вивчення досвіду та обміну інформацією щодо реалізації стратегій сучасного управління та законодавчих ініціатив у сфері боротьби з расизмом та ксенофобією,

беручи до уваги те, що Бюро з демократичних інститутів та прав людини БДІПЛ/ОБСЄ було розроблено Тренінг працівників правоохоронних органів у сфері протидії злочинам, вчиненим на ґрунті ненависті (далі - Програма) з метою забезпечення країн - членів ОБСЄ навчанням у правоохоронній сфері;

зважаючи на те, що співробітництво між Сторонами щодо імплементації Програми має на меті досягнення спільної мети та цілей у справі боротьби зі злочинами на ґрунті ненависті,

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони розвиватимуть співробітництво у сфері вивчення досвіду та обміну інформацією щодо реалізації стратегій сучасного управління та законодавчих ініціатив у сфері боротьби з расизмом та ксенофобією, імплементації Програми, досягнення спільної мети у справі боротьби зі злочинами на ґрунті ненависті.

Стаття 2

Метою Програми є:

1. Навчання працівників міліції, які безпосередньо займаються боротьбою зі злочинами на ґрунті ненависті, присвячене питанням ефективного реагування, розслідування, збору та обміну інформацією, а також питанням побудови довіри та взаєморозуміння між міліцією та спільнотою та способів надання допомоги жертвам злочинних діянь.

2.

Підтримка і розвиток політики та практики щодо попередження та запобігання злочинів на ґрунті ненависті, що ґрунтуються на засадах активної превенції та ефективних зв'язках між міліцією та суспільством, а також на залученні неурядових організацій, які представляють спільноти, на які це впливає.

3. Розроблення ефективної моделі для сприяння збору, аналізу та розповсюдженню даних про злочини, скоєні на ґрунті ненависті.

Стаття 3

В рамках співробітництва Сторін:

1. БДІПЛ/ОБСЄ:

1.1. Забезпечує навчальними планами та матеріалами до Програми, що включають робочий буклет, посібник, робочий зошит, ресурсний довідник англійською мовою, а також забезпечує їх переклад українською мовою.

1.2. Проводить поглиблене навчання "тренінгу для тренерів" спеціально відібраних для цього працівників органів внутрішніх справ України в якості викладачів Програми. Проведення навчання передбачає наступне:

1.2.1. Надання програмного менеджера для підтримки в організації навчання.

1.2.2. Надання допомоги та координація взаємодії тренерів/учасників БДІПЛ з Міністерством внутрішніх справ України.

1.2.3. Покриття усіх витрат, що стосуються участі тренерів БДІПЛ/ОБСЄ.

1.3. Забезпечує працівників органів внутрішніх справ України, які проходять курс навчання як викладачі Програми, методичними та навчальними матеріалами.

1.4. Надає експерта з оцінки результатів та наслідків впровадження Програми, а також подальшого розвитку системи навчання.

1.5. Надає подальшу підтримку з боку БДІПЛ/ОБСЄ, включаючи у разі необхідності підвищення кваліфікації, з метою забезпечення стабільності процесу, а також ознайомлення з Програмою працівників органів внутрішніх справ України.

2. Міністерство внутрішніх справ України:

2.1. Призначає відповідного уповноваженого представника для здійснення координації реалізації Програми.

2.2. Визначає щонайменше 20 працівників в якості викладачів Програми відповідно до сфер їх відповідальності.

2.3. Визначає працівників, відповідальних за адміністративну підтримку діяльності уповноваженого представника та викладачів Програми.

2.4. Співпрацює з БДІПЛ/ОБСЄ з метою адаптації Програми, її ефективного планування та імплементації відповідно до умов, прописаних у функціональних обов'язках Національного координатора. Це включає наступне:

2.4.1. Визначення національно-специфічних прикладів і ситуативних завдань та їх включення до навчально-методичних матеріалів.

2.4.2. Організацію спільного засідання БДІПЛ/ОБСЄ з представниками усіх підрозділів органів внутрішніх справ України, Міністерства внутрішніх справ України, включаючи навчальні заклади, з метою здійснення остаточного огляду адаптованого змісту Програми та її імплементації до змісту тематичних планів занять зі службової підготовки для працівників органів внутрішніх справ України.

2.4.3. Створення робочої групи з числа працівників апарату МВС та підрозділів органів внутрішніх справ з метою підготовки та вдосконалення адаптованих навчальних матеріалів (методичні рекомендації, робочий зошит, підручник).

2.5. Здійснює планування та реалізацію отриманої допомоги в рамках імплементації Програми, включаючи надання інфраструктурної підтримки для навчання викладачів з наступною безпосередньою реалізацією Програми для працівників органів внутрішніх справ України, зокрема слідчих. Це включає наступне:

2.5.1. Відбір учасників для навчання за Програмою в якості майбутніх викладачів, включаючи представників вищих навчальних закладів системи МВС та апарату МВС.

2.5.2. Організацію "тренінгу для тренерів" у визначених приміщеннях з наданням необхідного матеріально-технічного забезпечення.

2.5.3. Розгляд змісту Програми під час занять зі службової підготовки працівників органів внутрішніх справ усіх категорій та рівнів підготовки.

2.5.4. Створення організаційно-адміністративних умов для усіх викладачів Програми (які пройшли 5-денний інтенсивний тренінг для тренерів), необхідних для здійснення ними відповідного навчання практичних працівників відповідно до сфер їх відповідальності. Це включає наступне:

2.5.4.1. Перевірку того, що усі підготовлені викладачі були сертифіковані відповідно до вимог Програми.

2.5.4.2. Забезпечення всіх викладачів Програми необхідними матеріалами (посібниками, роздатковими матеріалами тощо), приміщеннями та устаткуванням.

2.5.5. Запровадження постійного механізму здійснення співробітництва та консультацій між Міністерством внутрішніх справ України та національними меншинами, особами чи групами осіб, відмінними за расою, кольором шкіри, релігією, а також національним чи етнічним походженням.

2.5.6. Проведення окремої післяімплементаційної оцінки Програми.

Стаття 4

БДІПЛ/ОБСЄ сприятиме проведенню заходів шляхом надання їм підтримки в формах, які Сторони вважатимуть прийнятними і які не суперечитимуть національному законодавству України.

У разі необхідності БДІПЛ/ОБСЄ звертається до Міністерства закордонних справ України щодо можливості залучення Координатора проектів ОБСЄ в Україні до здійснення заходів у рамках імплементації Програми відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України і Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) щодо створення нової форми співробітництва від 13.07.99.

Сторони розроблятимуть та реалізовуватимуть інші спільні заходи, спрямовані на більш повне і всебічне виконання положень статті 3 цього Меморандуму.

Стаття 5

До цього Меморандуму за взаємною письмовою згодою Сторін можуть вноситися зміни та доповнення, що оформлюються окремими протоколами, які становлять невід'ємну частину цього Меморандуму та набирають чинності відповідно до його Статті 7 цього Меморандуму.

Стаття 6

Спори, що стосуються тлумачення і застосування цього Меморандуму, будуть вирішуватись шляхом переговорів та консультацій між Сторонами.

Стаття 7

Цей Меморандум укладається строком на два роки і набирає чинності з дати його підписання.

Кожна зі Сторін може у будь-який час припинити дію цього Меморандуму шляхом направлення відповідного письмового повідомлення дипломатичними каналами. У такому випадку Меморандум втрачає чинність через шість місяців з дати отримання такого повідомлення іншою Стороною.

Учинено в м. Києві 5 липня 2012 року у двох примірниках, кожний українською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цього Меморандуму переважну силу матиме текст англійською мовою.

За Міністерство

внутрішніх справ України

За Бюро з демократичних

інститутів та прав людини ОБСЄ

(підпис)

(підпис)


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 19.10.2012 — 2012 р., № 77, стор. 350, стаття 3149, код акта 63718/2012

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ):

 1. "МЕМОРАНДУМ про співробітництво між Верховним Судом України та Координатором проектів ОБСЄ в Україні". Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2014 рікк
 2. "МЕМОРАНДУМ про співробітництво між Конституційним Судом України та Координатором проектів ОБСЄ в Україні". Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2014 рікк
 3. Спільний висновок N 635/2011 щодо законопроекту "Про вибори народних депутатів України"" Європейська Комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія) Організація з безпеки та співробітництва в Європі/ Бюро з питань демократичних інститутів та прав людини (ОБСЄ/БДІПЛ)" Страсбург, 17 жовтня 2011 року. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2011 рікк
 4. Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Восемнадцатой ежегодной сессии "Энергетическое сотрудничество"" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года"1. Вновь подтверждая Астанинскую декларацию Парламентской ассамблеи ОБСЕ 2008 года в части, касающейся важности энергоэффективности, возобновляемых источников энергии и энергосбережения,. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2009 рікк
 5. Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ "Воссоединение разделенной Европы"" (Воссоединение разделенной Европы: поощрение прав человека и гражданских свобод в регионе ОБСЕ в XXI веке)" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2009 рікк
 6. Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Восемнадцатой ежегодной сессии "Налоговые гавани"" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года"1. Напоминая об ущербе, наносимом экономике государств-участников существованием налоговых гаваней, а именно о:. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2009 рікк
 7. Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Восемнадцатой ежегодной сессии ""Зона свободной торговли в Средиземноморском регионе"" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2009 рікк
 8. Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Восемнадцатой ежегодной сессии "Свобода выражения мнений в Интернете"" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года"1. Подтверждая основное право человека, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека ( 995_015 ) и в Международном пакте о гражданских и политических правах ( 995_043 ), на свободу выражения убеждений, включающую право беспрепятственно придерживаться своих убеждений и искать, получать и распространять информацию и идеи во всех формах независимо от государственных границ и любыми средствами,. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2009 рікк
 9. Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Восемнадцатой ежегодной сессии "Управление водными ресурсами в регионе ОБСЕ"" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года"1. Вновь подтверждая всеобъемлющий подход ОБСЕ к безопасности, включающий военно-политическое, экономическое, экологическое и человеческое измерения,. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2009 рікк
 10. Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Восемнадцатой ежегодной сессии "Защита несопровождаемых несовершеннолетних лиц и борьба с попрошайничеством среди детей"" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года"1. Подчеркивая, что одним из основополагающих принципов Хельсинского Заключительного акта ( 994_055 ) и Парижской хартии ( 995_058 ) является защита прав человека, которая неизменно занимает центральное место в работе Парламентской ассамблеи,. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2009 рікк
 11. Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Восемнадцатой ежегодной сессии "Материнская смертность"" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года"1. Признавая, что в Уставе Всемирной организации здравоохранения ( 995_599 ) отмечается, что: "обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из основных прав всякого человек",. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2009 рікк
 12. Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Восемнадцатой ежегодной сессии "Наблюдение за выборами"" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года"1. Вновь подтверждая обязательство всех государств-участников приглашать наблюдателей ОБСЕ в соответствии с документом Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ 1990 года ( 994_082 ),. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2009 рікк
 13. Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Восемнадцатой ежегодной сессии "Противостояние новым вызовам в области безопасности"" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года" ГЛАВА I. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2009 рікк
 14. Обращение Международной конференции "Уроки Второй мировой войны и Холокоста" к Парламентской ассамблее ОБСЕ " (Берлин, 15-17 декабря 2009 года)"Мы, участники Международной конференции "Уроки Второй мировой войны и Холокоста", выражаем глубокую обеспокоенность в связи с принятием 3 июля 2009 года Парламентской ассамблеей ОБСЕ Резолюции "Воссоединение разделенной Европы. Поощрение прав человека и гражданских свобод в регионе ОБСЕ в XXI веке"( 975_013 ).. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2009 рікк
 15. Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Восемнадцатой ежегодной сессии "Сотрудничество в целях обеспечения исполнения приговоров по уголовным делам"" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года"1. Признавая, что Конвенция Совета Европы от 21 марта 1983 года о передаче осужденных лиц ( 994_025 ), ратифицированная государствами - членами Европейского союза, предусматривает передачу для отбытия оставшейся части наказания только в государство гражданства осужденного лица и только с согласия упомянутого государства и государств-сторон,. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2009 рікк
 16. Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Восемнадцатой ежегодной сессии "Запрет Европейского Союза на товары из тюленя"" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года"1. Вновь подтверждая всеобъемлющий подход ОБСЕ к безопасности, включающий военно-политическое, экономическое, экологическое и человеческое измерения, закрепленный, в частности, в Хельсинском Заключительном акте 1975 года ( 994_055 ), Венском документе 1989 года ( 994_081 ), Копенгагенском документе 1990 года ( 994_082 ) и Хельсинском документе 1992 года ( 994_078 ),. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2009 рікк
 17. Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Восемнадцатой ежегодной сессии "Мораторий на смертную казнь и меры на пути к ее отмене"" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года"1. Ссылаясь на резолюцию об отмене смертной казни, принятую в Париже на десятой ежегодной сессии в июле 2001 года,. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2009 рікк
 18. Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Восемнадцатой ежегодной сессии "Антисемитизм"" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года"1. Подтверждая обязательства, принятые государствами-участниками на предыдущих конференциях ОБСЕ в Вене (2003 год), Берлине (2004 год), Брюсселе (2004 год) и Кордове (2005 год) в отношении юридических, политических и просветительских мер по борьбе с антисемитизмом,. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2009 рікк
 19. Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Восемнадцатой ежегодной сессии "Повышение роли ОБСЕ в обеспечении свободы мнений и их свободного выражения"" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года"1. Напоминая и вновь подтверждая, что свобода слова является одним из основных и международно признанных прав человека и базовых элементов демократического общества и что наличие свободных, независимых и плюралистичных средств массовой информации представляет собой необходимое условие существования свободного и открытого общества и подотчетной ему системы правления, о чем сказано в Копенгагенском документе 1997 года,. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2009 рікк
 20. Резолюция Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Восемнадцатой ежегодной сессии "Руководящие принципы оказания помощи и содействия беженцам"" Вильнюс, 29 июня - 3 июля 2009 года"1. Принимая во внимание, что Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев представляет собой международную инстанцию, ответственную за обеспечение защиты и материальной помощи беженцам во всем мире на международном уровне во взаимодействии с затрагиваемыми государствами,. Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ). 2009 рікк