Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Резолюція N 997 (LXXVI) Міжнародної організації з міграції "Зміни до Статуту""(Прийнята Радою на її 421 засіданні 24 листопада 1998 р.)"( Резолюцію прийнято Законом N 114-IV ( 114-15 ) від 11.07.2002 ). Міжнародна організація міграції (МОМ). 1998

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

           Резолюція N 997 (LXXVI) 

Міжнародної організації з міграції

"Зміни до Статуту"

(Прийнята Радою на її 421 засіданні 24 листопада 1998 р.)

( Резолюцію прийнято Законом

N 114-IV ( 114-15 ) від 11.07.2002 )

Рада, Посилаючись на те, що Статут Організації ( 989_001 ) був

прийнятий 19 жовтня 1953 р. та набрав чинності 30 листопада 1954

р., і на те, що 20 травня 1987 р.

Радою були прийняті зміни до

Статуту, які набрали чинності 14 листопада 1989 р., Пам'ятаючи про необхідність переглядати Статут з метою

підсилення структури і оптимальної організації процесу прийняття

рішень Організацією, Посилаючись далі на свою Резолюцію N 973 (LXXIV) від 26

листопада 1997 р., якою вона вирішила заснувати необмежену Робочу

групу з представників зацікавлених Держав-членів, під головуванням

Голови Ради або представника, призначеного Робочою групою, з метою

розгляду можливих змін до Статуту Організації ( 989_001 ), Отримавши і розглянувши запропоновані зміни, які містяться у

Доповіді Робочої групи з можливих змін до Статуту (МС/1944),

надісланій Генеральним директором за рекомендацією Робочої групи, Звертаючи увагу на те, що положення пункту 1 статті 30

Статуту ( 989_001 ), які вимагають, щоб тексти запропонованих змін

до Статуту направлялися Генеральним директором Урядам

Держав-членів щонайменше за три місяці до їхнього розгляду Радою,

були належним чином виконані, Вважаючи, що запропоновані зміни не створюють нових

зобов'язань для членів, Діючи відповідно до пункту 2 статті 30 Статуту ( 989_001 ), Приймає зміни до Статуту ( 989_001 ), зазначені у Додатку до

цієї Резолюції, тексти яких англійською, французькою і іспанською

мовою є рівно автентичними; Запрошує Держави-члени прийняти ці зміни якомога раніше

відповідно до їх конституційних процесів і відповідно повідомити

Генерального директора.

Додаток

Список запропонованих змін

до Статуту ( 989_001 )

Стаття 2

Членами організації є: a) ... b) інші Держави, які проявляють інтерес до принципу вільного

пересування осіб, і які зобов'язуються робити фінансові внески,

принаймні на адміністративні потреби Організації, розмір яких буде

узгоджено між Радою і відповідною Державою за умови прийняття

рішення Радою більшістю в дві третини голосів і у разі визнання

такою Державою цього Статуту відповідно до її конституційного

процесу.

Стаття 4

1. Держава-член, яка має заборгованість у сплаті своїх

фінансових внесків Організації, не матиме права голосу, якщо сума

боргів дорівнює або перевищує суму, яку вона мала сплатити

протягом двох попередніх років. Однак, втрата права голосу набуває

чинності через рік після того, як Раду було проінформовано про те,

що відповідний член має борги в такому розмірі, який призводить до

втрати права голосу, якщо на цей час Держава-член все ще має борги

у зазначеному розмірі. Незважаючи на це, Рада може простою

більшістю голосів зберегти чи відновити право голосу такої

Держави-члена, якщо вона впевниться, що несплата сталася внаслідок

обставин, незалежних від Держави-члена. 2. ...

Стаття 18

1. Генеральний директор і Заступник генерального директора

обираються більшістю в дві третини голосів Ради і можуть бути

переобрані на один додатковий строк. Строк їх перебування на

посаді, як правило, складає п'ять років, але у виняткових випадках

строк може бути зменшено, якщо Рада більшістю в дві третини

голосів прийме таке рішення. Вони працюють за контрактами, які

затверджує Рада і підписує від імені Організації Голова Ради. 2. ...

Стаття 30

1. ... 2. Зміни, які стосуються фундаментальних змін Статуту

Організації або нових зобов'язань Держав-членів, набувають

чинності у разі схвалення більшістю у дві третини членів Ради і

приймаються двома третинами Держав-членів відповідно до їх

конституційних процесів. Питання про те, чи стосується зміна

фундаментальної зміни Статуту, вирішується більшістю в дві третини

голосів Ради. Інші зміни набувають чинності після схвалення

більшістю у дві третини Ради.

Статті, що стосуються Виконавчого комітету

Стаття 5: вилучити літеру (b); перейменувати літеру (c). Стаття 6: викласти у такій редакції: "Функціями Ради, на

додаток до згаданих в інших положеннях цього Статуту, є: a) визначення, розгляд і перегляд політики, програм і

діяльності Організації; b) розгляд доповідей, затвердження і керівництво діяльністю

будь-якого допоміжного органу;" c) - e) без змін. Стаття 9: вилучити літеру (b) у пункті 2; перейменувати

літеру (c). Стаття 10: викласти у такій редакції: "Рада може створювати

такі допоміжні органи, які можуть бути потрібними для належного

виконання Радою своїх функцій". Глава V (включаючи статті 12-16): Вилучити. Перенумерувати

наступні глави й статті. Стаття 18: Вилучити посилання на Виконавчий комітет у пункті

2. Стаття 21: Вилучити посилання на Виконавчий комітет. Замінити

"будь-які підкомітети" на "будь-які допоміжні органи". Стаття 22: Вилучити посилання на Виконавчий комітет. Стаття 23: Вилучити посилання на Виконавчий комітет у пункті

2. Стаття 24: Вилучити посилання на Виконавчий комітет. Стаття 29, пункти 1, 2 і 3: Вилучити посилання на Виконавчий

комітет. У пунктах 1 і 3 замінити "підкомітет(и)" на "допоміжні

органи".

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міжнародна організація міграції (МОМ):

 1. Угода про співробітництво між Міністерством соціальної політики України та Представництвом Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні "Дата підписання: 15.09.2011"Дата набрання чинності для України: 15.09.2011. Міжнародна організація міграції (МОМ). 2011 рікк
 2. Угода про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України і Міжнародною організацією з міграції "Дата підписання: 14.09.2005"Дата набуття чинності: 14.09.2005. Міжнародна організація міграції (МОМ). 2005 рікк
 3. Угода між Адміністрацією Державної прикордонної служби України і Міжнародною організацією з міграції про співробітництво "Дата підписання: 01.04.2005"Дата набуття чинності: 01.04.2005. Міжнародна організація міграції (МОМ). 2005 рікк
 4. Угода між Урядом України і Міжнародною організацією з міграції про статус цієї організації в Україні і про співробітництво в сфері міграції " ( Угоду подано на ратифікацію Постановою КМ N 1240 ( 1240-96-п ) від 05.10.96 )" ( Зміни до Угоди додатково див. в Угоді ( 995_411 ) від 03.12.99 ). Міжнародна організація міграції (МОМ). 1996 рікк
 5. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНОГО КОМІСАРА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ У СПРАВАХ БІЖЕНЦІВ " Висновок N 15 (XXX)" Беженцы, не имеющие страны убежища 1979 г.. Міжнародна організація міграції (МОМ). 1979 рікк
 6. Рекомендация 817 (1977) о праве на убежище " 1977 г."Ассамблея,. Міжнародна організація міграції (МОМ). 1977 рікк
 7. Статут Міжнародної організації з міграції * "( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Резолюцію Міжнародної організації міграції ( 989_002 ) від 24.11.98 )"( Статут прийнято Законом N 114-IV ( 114-15 ) від 11.07.2002 ). Міжнародна організація міграції (МОМ). 1953 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -