<<

Статут Міжнародної організації з міграції * "( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Резолюцію Міжнародної організації міграції ( 989_002 ) від 24.11.98 )"( Статут прийнято Законом N 114-IV ( 114-15 ) від 11.07.2002 ). Міжнародна організація міграції (МОМ). 1953

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Статут Міжнародної організації з міграції * ( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Резолюцію Міжнародної організації міграції ( 989_002 ) від 24.11.98 ) ( Статут прийнято Законом N 114-IV ( 114-15 ) від 11.07.2002 ) Офіційний переклад__________________ * - Цей текст включає до Статуту Міжурядового комітету з європейської міграції (колишня назва Організації) від 19 жовтня 1953 року, поправки, які були прийняті 20 травня 1987 року і вступили в силу 14 листопада 1989 року. ВИСОКІ ДОГОВІРНІ СТОРОНИ, ПОСИЛАЮЧИСЬ НА Резолюцію, прийняту 5 грудня 1951 року на конференції з питань міграції в Брюсселі, ВИЗНАЮЧИ, що надання міграційних послуг на міжнародному рівні часто вимагається для забезпечення впорядкованих міграційних потоків у всьому світі та для сприяння при найбільш сприятливих умовах облаштуванню та інтеграції мігрантів в економічну та соціальну структури країни, яка їх приймає; що аналогічні міграційні послуги можуть бути також необхідними при тимчасовій міграції, зворотній міграції і внутрішньо-регіональній міграції; що міжнародна міграція також включає міграцію біженців, переміщених осіб та інших осіб, змушених покинути свою батьківщину, які потребують міжнародних міграційних послуг; що існує необхідність у розширенні співробітництва Держав і міжнародних організацій з метою сприяння еміграції осіб, які бажають мігрувати до країн, де вони можуть добитися самостійності шляхом своєї трудової діяльності і жити із своїми сім'ями з гідністю та самоповагою; що міграція може сприяти створенню нових економічних можливостей в державах, що приймають, і що існує взаємозв'язок між міграцією та економічними, соціальними і культурними умовами в країнах, які розвиваються; що при здійсненні співробітництва та інших міжнародних заходах у сфері міграції слід враховувати інтереси країн, що розвиваються; що існує необхідність у сприянні співробітництву Держав, урядових і неурядових міжнародних організацій для проведення досліджень і консультацій з питань міграції не тільки стосовно процесу міграції, але також конкретного становища і потреб мігранта, як індивідуальної людської істоти; що рух мігрантів має, наскільки це можливо, здійснюватися за допомогою звичайних транспортних послуг, але в певних випадках потрібні додаткові або інші засоби; що повинна існувати тісна співпраця і координація між Державами, урядовими і неурядовими міжнародними організаціями з питань міграції та біженців; що існує необхідність у міжнародному фінансуванні діяльності, пов'язаної з міжнародною міграцією; ЦИМ ЗАСНОВУЮТЬ МІЖНАРОДНУ ОРГАНІЗАЦІЮ З МІГРАЦІЇ, далі - "Організація", та ПРИЙМАЮТЬ ЦЕЙ СТАТУТ.... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< |
Глава I. Цілі та функції
Глава II. Членство
Глава III. Органи
Глава IV. Рада
Глава V. Виконавчий комітет
Глава VI. Адміністрація
Глава VII. Штаб-квартира
Глава VIII. Фінанси
Глава IX. Правовий статус
Глава X Інші положення

Міжнародна організація міграції (МОМ):

  1. Угода про співробітництво між Міністерством соціальної політики України та Представництвом Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні "Дата підписання: 15.09.2011"Дата набрання чинності для України: 15.09.2011. Міжнародна організація міграції (МОМ). 2011 рікк
  2. Угода про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України і Міжнародною організацією з міграції "Дата підписання: 14.09.2005"Дата набуття чинності: 14.09.2005. Міжнародна організація міграції (МОМ). 2005 рікк
  3. Угода між Адміністрацією Державної прикордонної служби України і Міжнародною організацією з міграції про співробітництво "Дата підписання: 01.04.2005"Дата набуття чинності: 01.04.2005. Міжнародна організація міграції (МОМ). 2005 рікк
  4. Резолюція N 997 (LXXVI) Міжнародної організації з міграції "Зміни до Статуту""(Прийнята Радою на її 421 засіданні 24 листопада 1998 р.)"( Резолюцію прийнято Законом N 114-IV ( 114-15 ) від 11.07.2002 ). Міжнародна організація міграції (МОМ). 1998 рікк
  5. Угода між Урядом України і Міжнародною організацією з міграції про статус цієї організації в Україні і про співробітництво в сфері міграції " ( Угоду подано на ратифікацію Постановою КМ N 1240 ( 1240-96-п ) від 05.10.96 )" ( Зміни до Угоди додатково див. в Угоді ( 995_411 ) від 03.12.99 ). Міжнародна організація міграції (МОМ). 1996 рікк
  6. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНОГО КОМІСАРА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ У СПРАВАХ БІЖЕНЦІВ " Висновок N 15 (XXX)" Беженцы, не имеющие страны убежища 1979 г.. Міжнародна організація міграції (МОМ). 1979 рікк
  7. Рекомендация 817 (1977) о праве на убежище " 1977 г."Ассамблея,. Міжнародна організація міграції (МОМ). 1977 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -