Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Угода між Адміністрацією Державної прикордонної служби України і Міжнародною організацією з міграції про співробітництво "Дата підписання: 01.04.2005"Дата набуття чинності: 01.04.2005. Міжнародна організація міграції (МОМ). 2005

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

               Угода 

між Адміністрацією Державної прикордонної

служби України і Міжнародною організацією

з міграції про співробітництво

Дата підписання: 01.04.2005 Дата набуття чинності: 01.04.2005

Адміністрація Державної прикордонної служби України і

Міжнародна організація з міграції (далі - Сторони),

керуючись Угодою між Кабінетом Міністрів України та

Міжнародною організацією з міграції щодо статусу Міжнародної

організації з міграції в Україні та співробітництва у сфері

міграції від 3 грудня 1999 року ( 995_411 ),

керуючись Конвенцією Організації Об'єднаних Націй проти

транснаціональної організованої злочинності ( 995_789 ),

підписаної від імені України в м. Палермо 12 грудня 2000 року із

застереженнями і заявами,

керуючись Протоколом про попередження і припинення торгівлі

людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює

Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної

організованої злочинності ( 995_791 ), підписаним від імені

України в м. Нью-Йорку 15 листопада 2001 року,

керуючись Протоколом проти незаконного ввозу мігрантів по

суші, морю і повітрю, що доповнює Конвенцію Організації Об'єднаних

Націй проти транснаціональної організованої злочинності

( 995_790 ), підписаним від імені України в м. Нью-Йорку 15

листопада 2001 року,

беручи до уваги Рекомендації Київської конференції з

міжнародного оперативного і юридичного співробітництва у сфері

боротьби з торгівлею людьми від 18 травня 2004 року,

висловлюючи глибоку стурбованість зростаючими масштабами

торгівлі людьми,

усвідомлюючи, що це явище становить серйозну загрозу

суспільній безпеці та стабільності,

визнаючи необхідність консолідації зусиль у боротьбі з

торгівлею людьми,

відзначаючи, що обмін інформацією та досвідом у галузі

запобігання та боротьби з незаконною міграцією та торгівлею людьми

відповідає інтересам обох Сторін,

бажаючи поглибити партнерські відносини та розширити

співробітництво між Адміністрацією Державної прикордонної служби

України і Міжнародною організацією з міграції у галузі боротьби з

незаконною міграцією та торгівлею людьми,

зважаючи на міжнародні зобов'язання, національне

законодавство України та компетенцію обох Сторін,

домовились про нижченаведене:

Стаття 1

Сторони у межах своєї компетенції здійснюють співробітництво

з питань запобігання та боротьби з незаконною міграцією, торгівлею

людьми, особливо жінками і дітьми, протидії транснаціональній

організованій злочинності відповідно до окремих програм (проектів)

співробітництва, які затверджуються керівниками Сторін.

З метою виконання цієї Угоди Сторони передбачать у програмах

(проектах) співробітництва, про які йдеться у частині 1 цієї

статті, порядок та механізми фінансування заходів співробітництва.

Стаття 2

З метою вирішення актуальних питань співпраці та для

реалізації намірів, викладених у цій Угоді, Сторони визначатимуть

відповідних посадових осіб.

Стаття 3

Сторони створюватимуть умови для встановлення прямих зв'язків

та обміну інформацією, необхідною для реалізації цієї Угоди.

Стаття 4

За потреби, з метою виконання цієї Угоди Сторони

організовуватимуть спільні консультації, спеціалізовані семінари,

лекції, наукові конференції тощо з питань, що є предметом цієї

Угоди.

Стаття 5

Здійснюючи співробітництво, Сторони використовуватимуть

українську або англійську мови.

Стаття 6

Ця Угода укладається на два роки та набирає чинності з дня

підписання. Дія цієї Угоди автоматично продовжуватиметься на

наступні дворічні періоди, якщо жодна зі Сторін не пізніше як за

шість місяців до закінчення терміну її дії письмово не повідомить

іншу Сторону дипломатичними каналами про своє рішення припинити

дію цієї Угоди.

Стаття 7

За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть вноситись

зміни та доповнення.

Всі зміни та доповнення мають силу, якщо вони викладені у

письмовій формі. Усі розбіжності щодо тлумачення положень цієї

Угоди Сторони вирішують шляхом переговорів. Текст англійською

мовою має переважну силу.

Стаття 8

Дія цієї Угоди може бути припинена на 30-й день з моменту

письмового повідомлення однієї із Сторін про свій намір припинити

її дію. Припинення дії цієї Угоди не зачіпає прав та обов'язків

Сторін відповідно до діючих програм (проектів) співробітництва до

їх завершення.

Вчинено 1 квітня 2005 року в місті Києві у двох примірниках,

кожен українською та англійською мовами, причому обидва тексти є

автентичними.

За Адміністрацію Державної За Міжнародну організацію

прикордонної служби України з міграції

(підпис) (підпис)


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 22.07.2005 — 2005 р., № 27, стор. 229, стаття 1603, код акта 32937/2005

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міжнародна організація міграції (МОМ):

 1. Угода про співробітництво між Міністерством соціальної політики України та Представництвом Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні "Дата підписання: 15.09.2011"Дата набрання чинності для України: 15.09.2011. Міжнародна організація міграції (МОМ). 2011 рікк
 2. Угода про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України і Міжнародною організацією з міграції "Дата підписання: 14.09.2005"Дата набуття чинності: 14.09.2005. Міжнародна організація міграції (МОМ). 2005 рікк
 3. Резолюція N 997 (LXXVI) Міжнародної організації з міграції "Зміни до Статуту""(Прийнята Радою на її 421 засіданні 24 листопада 1998 р.)"( Резолюцію прийнято Законом N 114-IV ( 114-15 ) від 11.07.2002 ). Міжнародна організація міграції (МОМ). 1998 рікк
 4. Угода між Урядом України і Міжнародною організацією з міграції про статус цієї організації в Україні і про співробітництво в сфері міграції " ( Угоду подано на ратифікацію Постановою КМ N 1240 ( 1240-96-п ) від 05.10.96 )" ( Зміни до Угоди додатково див. в Угоді ( 995_411 ) від 03.12.99 ). Міжнародна організація міграції (МОМ). 1996 рікк
 5. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНОГО КОМІСАРА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ У СПРАВАХ БІЖЕНЦІВ " Висновок N 15 (XXX)" Беженцы, не имеющие страны убежища 1979 г.. Міжнародна організація міграції (МОМ). 1979 рікк
 6. Рекомендация 817 (1977) о праве на убежище " 1977 г."Ассамблея,. Міжнародна організація міграції (МОМ). 1977 рікк
 7. Статут Міжнародної організації з міграції * "( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Резолюцію Міжнародної організації міграції ( 989_002 ) від 24.11.98 )"( Статут прийнято Законом N 114-IV ( 114-15 ) від 11.07.2002 ). Міжнародна організація міграції (МОМ). 1953 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -