<<
>>

Угода між Урядом України і Міжнародною організацією з міграції про статус цієї організації в Україні і про співробітництво в сфері міграції " ( Угоду подано на ратифікацію Постановою КМ N 1240 ( 1240-96-п ) від 05.10.96 )" ( Зміни до Угоди додатково див. в Угоді ( 995_411 ) від 03.12.99 ). Міжнародна організація міграції (МОМ). 1996

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Угода

між Урядом України і Міжнародною організацією з

міграції про статус цієї організації в Україні

і про співробітництво в сфері міграції

( Угоду подано на ратифікацію Постановою КМ

N 1240 ( 1240-96-п ) від 05.10.96 )

( Зміни до Угоди додатково див. в Угоді

( 995_411 ) від 03.12.99 )

Уряд України, з однієї сторони, і Міжнародна організація з

міграції (МОМ), надалі Організація, з іншої сторони, Пам'ятаючи, що Україна є спостерігачем у Організації,

починаючи з 23 травня 1993 р., Висловлюючи бажання подальшого зміцнення і розвитку дружніх

відносин та співробітництва між Організацією і Україною, Пам'ятаючи, що стаття 27 Конституції Організації надає

Організації статус юридичної особи і такої правоздатності, що може

бути необхідною для здійснення її функцій і виконання її цілей, і

про те, що Організація і її персонал повинен користуватися

привілеями та імунітетами, які забезпечує параграф 27 Конституції, Вважаючи, що мета і функції Організації та діяльність, що

проводиться Організацією та її персоналом виправдовує надання в

Україні Організації та її персоналу усіх привілеїв та імунітетів,

по суті однакових з тими, що надаються спеціалізованим установам

ООН та їх персоналу, Погодились про таке:

Стаття 1

1. Згідно з відповідними рішеннями її керівних органів і

наявністю коштів, Організація виконує в Україні міграційні

програми, такі як створення правової бази, консультативні служби,

іншу технічну діяльність з міграційних питань; міграційна

інформація, міграція громадян та негромадян, міграційна допомога

біженцям; сприяння переміщеним особам у межах та за межами країни

та іншим особам, що потребують допомоги; повернення кваліфікованих

людських ресурсів, вибіркова міграція. 2. Організація має право відкрити офіс в Україні і найняти

персонал для виконання необхідної діяльності.

Стаття 2

При необхідності, деталі зразків співробітництва між

Сторонами щодо втілення програм, що розглядаються, або тих, що

будуть розглядатися у майбутньому, будуть вирішуватись у ході

листування між Сторонами. Це листування може бути розглянуте як

частина цієї Угоди, якщо так буде визначено.

Стаття 3

Організація буде мати в Україні однакові привілеї та

імунітети, що надані спеціалізованим установам ООН згідно з

Конвенцією про привілеї та імунітети спеціалізованих установ від

21 листопада 1947 р. ( 995_170 ).

Стаття 4

Генеральний директор і Заступник Генерального директора

Організації, з одного боку, і з іншого боку, персонал Організації

будуть мати в Україні однакові привілеї та імунітети з тими, що

надані виконавчим головам і персоналу, відповідно, спеціалізованим

установам ООН згідно з Конвенцією про привілеї та імунітети

спеціалізованих установ від 21 листопада 1947 р.

Стаття 5

Будь-який спір між Урядом України і Організацією щодо

тлумачення або застосування цієї Угоди, що не був вирішений на

переговорах, буде переданий для кінцевого вирішення до суду, який

складається з трьох арбітрів: один повинен призначатися

Міністерством закордонних справ України, другий - Генеральним

директором МОМ, третій - голова суду - призначається першими двома

суддями.

Стаття 6

Ця Угода тимчасово застосовується з дня її підписання

представниками обох Сторін і набуває чинності з дати повідомлення

Урядом України Генерального Директора МОМ про завершення

необхідних конституційних процедур щодо набуття нею чинності.

Стаття 7

Положення цієї Угоди можуть бути модифіковані або змінені у

будь-який час при взаємному погодженні Сторін. Переговори з цього

питання проводяться на запит однієї із Сторін.

Стаття 8

Ця Угода припиняє свою дію через 12 місяців після того, як

одна із Сторін дасть письмове повідомлення другій Стороні про

рішення припинити Угоду. У підтвердження вищевикладеного уповноважені для цього

представники підписали цю Угоду.

Вчинено в Женеві 29 лютого 1996 р., у двох примірниках, кожен

англійською та українською мовами, при цьому обидва тексти мають

однакову силу.

За Уряд України За Міжнародну організацію

з міграції

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міжнародна організація міграції (МОМ):

  1. Угода про співробітництво між Міністерством соціальної політики України та Представництвом Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні "Дата підписання: 15.09.2011"Дата набрання чинності для України: 15.09.2011. Міжнародна організація міграції (МОМ). 2011 рікк
  2. Угода про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України і Міжнародною організацією з міграції "Дата підписання: 14.09.2005"Дата набуття чинності: 14.09.2005. Міжнародна організація міграції (МОМ). 2005 рікк
  3. Угода між Адміністрацією Державної прикордонної служби України і Міжнародною організацією з міграції про співробітництво "Дата підписання: 01.04.2005"Дата набуття чинності: 01.04.2005. Міжнародна організація міграції (МОМ). 2005 рікк
  4. Резолюція N 997 (LXXVI) Міжнародної організації з міграції "Зміни до Статуту""(Прийнята Радою на її 421 засіданні 24 листопада 1998 р.)"( Резолюцію прийнято Законом N 114-IV ( 114-15 ) від 11.07.2002 ). Міжнародна організація міграції (МОМ). 1998 рікк
  5. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНОГО КОМІСАРА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ У СПРАВАХ БІЖЕНЦІВ " Висновок N 15 (XXX)" Беженцы, не имеющие страны убежища 1979 г.. Міжнародна організація міграції (МОМ). 1979 рікк
  6. Рекомендация 817 (1977) о праве на убежище " 1977 г."Ассамблея,. Міжнародна організація міграції (МОМ). 1977 рікк
  7. Статут Міжнародної організації з міграції * "( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Резолюцію Міжнародної організації міграції ( 989_002 ) від 24.11.98 )"( Статут прийнято Законом N 114-IV ( 114-15 ) від 11.07.2002 ). Міжнародна організація міграції (МОМ). 1953 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -