Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

Угода про співробітництво між Міністерством соціальної політики України та Представництвом Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні "Дата підписання: 15.09.2011"Дата набрання чинності для України: 15.09.2011. Міжнародна організація міграції (МОМ). 2011

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

               Угода 

про співробітництво між Міністерством

соціальної політики України та Представництвом

Міжнародної організації з міграції (МОМ)

в Україні

{ Шодо втрати чинності Угоди див. Угоду ( 989_001-18 )

від 12.02.2018 }

Дата підписання: 15.09.2011 Дата набрання чинності для України: 15.09.2011

Міністерство соціальної політики України та Представництво

Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні (далі -

Сторони), усвідомлюючи важливість консолідації зусиль Сторін у

розробці та реалізації потенційних спільних програм і проектів,

які становлять спільний інтерес, у сфері міграції, переміщених

осіб та діаспори для максимального збільшення соціальних,

економічних і культурних вигод від міграції та мінімізації

негативних наслідків,

домовилися про таке:

Стаття 1

У межах відповідних повноважень і з урахуванням наявних

ресурсів Сторони погоджуються здійснювати співробітництво в таких

галузях:

1. Розробки спільних заходів (наприклад, зустрічей,

семінарів, конференцій, навчальних програм, просвітницьких

кампаній) для максимального збільшення соціальних, економічних і

культурних вигод від міграції та мінімізації негативних наслідків.

2. Розробки пропозицій та рекомендацій для підготовки

методології, програм і планів заходів для максимального збільшення

соціальних, економічних і культурних вигод від міграції та

мінімізації негативних наслідків.

3. Підтримки розвитку міжнародного співробітництва, у тому

числі поїздок за кордон з метою обміну позитивним досвідом для

максимального збільшення соціальних, економічних і культурних

вигод від міграції та мінімізації негативних наслідків.

4. Інших спільно погоджених формах співробітництва,

розроблених для максимального збільшення соціальних, економічних і

культурних вигод від міграції та мінімізації негативних наслідків.

Стаття 2

1. Для забезпечення успішної реалізації Угоди в Україні

Сторони в межах своїх відповідних повноважень і з урахуванням

наявних ресурсів:

1.1. Проводять у разі необхідності постійні консультації

стосовно найефективніших методів максимального збільшення

соціальних, економічних і культурних вигод від міграції та

мінімізації негативних наслідків.

1.2. Розробляють і реалізовують спільні програми та проекти,

беруть участь у реалізації місцевих, національних і міжнародних

ініціатив.

1.3. Здійснюють співробітництво на основі майбутніх спільно

погоджених довгострокових планів заходів.

2. Будь-які конкретні спільні заходи в рамках цієї Угоди

погоджуються Сторонами в окремій угоді.

Стаття 3

Для реалізації Угоди та досягнення її цілей Сторони можуть

здійснювати співробітництво з іншими установами та організаціями

(незалежно від їхнього права власності, форм та підпорядкування),

залучати фізичних осіб до співробітництва й створювати тимчасові

робочі групи, інші органи та допоміжні установи.

Стаття 4

1. Обидві Сторони поводяться з усією інформацією,

документами, відомостями, що чітко встановлені як конфіденційні

або внутрішні, як із цілком конфіденційними.

2. Сторони уникають будь-яких дій, які можуть спричинити

моральні, економічні або інші збитки будь-якій зі Сторін.

Стаття 5

1. Ця Угода укладається на невизначений строк і набирає

чинності з дати її підписання належним чином уповноваженими

представниками двох Сторін.

2. Дію Угоди може бути припинено шляхом надіслання будь-якою

зі Сторін письмового повідомлення іншій Стороні за один місяць до

очікуваної дати припинення дії цієї Угоди.

Стаття 6

1. За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть уноситися

зміни та доповнення. Запропоновані зміни та доповнення

оформляються письмово у формі протоколів, які є невід'ємною

частиною Угоди.

2. Ніщо в цій Угоді не впливає на привілеї та імунітети МОМ

як міжурядової організації.

3. Будь-який спір, суперечка або претензія, які випливають із

цієї Угоди або стосовно неї, вирішуються згідно зі статтею 5 Угоди

між Кабінетом Міністрів України та міжнародною організацією з

міграції щодо статусу Міжнародної організації з міграції в Україні

та співробітництва у сфері міграції ( 995_411 ) від 3 грудня

1999 року.

Учинено в м. Київ 15.09.2011 року у двох примірниках, кожний

українською та англійською мовами. Усі тексти є автентичними. У

разі виникнення розбіжностей у тлумаченні перевага віддається

текстові англійською мовою.

За Міністерство соціальної За Представництво Міжнародної

політики України організації з міграції (МОМ)

в Україні

(підпис) (підпис)


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 28.10.2011 — 2011 р., № 81, стор. 198, стаття 3001, код акта 58676/2011

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Міжнародна організація міграції (МОМ):

 1. Угода про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України і Міжнародною організацією з міграції "Дата підписання: 14.09.2005"Дата набуття чинності: 14.09.2005. Міжнародна організація міграції (МОМ). 2005 рікк
 2. Угода між Адміністрацією Державної прикордонної служби України і Міжнародною організацією з міграції про співробітництво "Дата підписання: 01.04.2005"Дата набуття чинності: 01.04.2005. Міжнародна організація міграції (МОМ). 2005 рікк
 3. Резолюція N 997 (LXXVI) Міжнародної організації з міграції "Зміни до Статуту""(Прийнята Радою на її 421 засіданні 24 листопада 1998 р.)"( Резолюцію прийнято Законом N 114-IV ( 114-15 ) від 11.07.2002 ). Міжнародна організація міграції (МОМ). 1998 рікк
 4. Угода між Урядом України і Міжнародною організацією з міграції про статус цієї організації в Україні і про співробітництво в сфері міграції " ( Угоду подано на ратифікацію Постановою КМ N 1240 ( 1240-96-п ) від 05.10.96 )" ( Зміни до Угоди додатково див. в Угоді ( 995_411 ) від 03.12.99 ). Міжнародна організація міграції (МОМ). 1996 рікк
 5. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНОГО КОМІСАРА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ У СПРАВАХ БІЖЕНЦІВ " Висновок N 15 (XXX)" Беженцы, не имеющие страны убежища 1979 г.. Міжнародна організація міграції (МОМ). 1979 рікк
 6. Рекомендация 817 (1977) о праве на убежище " 1977 г."Ассамблея,. Міжнародна організація міграції (МОМ). 1977 рікк
 7. Статут Міжнародної організації з міграції * "( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Резолюцію Міжнародної організації міграції ( 989_002 ) від 24.11.98 )"( Статут прийнято Законом N 114-IV ( 114-15 ) від 11.07.2002 ). Міжнародна організація міграції (МОМ). 1953 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -