Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 30.10.2012 № 1968 "Про деякі питання здійснення страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою". Нацкомфінпослуг. 2012

Документ актуальний на 25.01.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

30.10.2012  № 1968

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 листопада 2012 р.

за № 1970/22282

Про деякі питання здійснення страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

аграрної політики та продовольства

№ 496 від 29.11.2016}

Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України „Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою”, пункту 1 частини першої статті 28 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, підпункту 7 пункту 3 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, та з метою вдосконалення державного регулювання діяльності з надання страхових послуг щодо страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Умови страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі (страховий продукт 2).

1.2. Стандартні страхові тарифи для страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі (страховий продукт 2).

1.3.

Форму Стандартного договору страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі (страховий продукт 2).

1.4. Форму Акта огляду площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі (страховий продукт 2).

1.5. Інструкцію по заповненню Акта огляду площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі (страховий продукт 2).

1.6. Форму Висновку страховика за результатами огляду сільськогосподарської культури.

1.7. Форму Акта весняного огляду та/або врегулювання збитків.

1.8. Інструкцію по заповненню Акта весняного огляду та/або врегулювання збитків.

1.9. Форму „Карта поля”.

1.10. Форму Страхового акта.

2. Департаменту методології, стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами разом з юридичним департаментом подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Сектору зв’язків з громадськістю та протоколу забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Литвина А.В.

Голова Комісії

А. Стасевський

ПОГОДЖЕНО:

Міністр екології

та природних ресурсів України

Голова Державної служби України

з питань регуляторної політики

та розвитку підприємництва

Е.А. Ставицький

М.Ю. Бродський

Протокол засідання Комісії

30.10.2012  № 79


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Національної

комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері ринків

фінансових послуг

30.10.2012  № 1968,

Наказ Міністерства аграрної

політики та продовольства

України

30.10.2012 № 660

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 листопада 2012 р.

за № 1970/22282

УМОВИ

страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі (страховий продукт 2)

{У тексті Умов слова „Державна інспекція сільського господарства України” та „Держсільгоспінспекція України” у всіх відмінках замінено словами „центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі” у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 496 від 29.11.2016}

I. Загальні положення

1.1. Ці Умови розроблено відповідно до частини шостої статті 21 Закону України „Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою”.

1.2. У цих Умовах страхові ризики вживаються у таких значеннях:

видування - здування сильним та тривалим вітром верхніх шарів ґрунту разом з посіяним насінням, а іноді і зі сходами рослин. Спостерігаються на безструктурних розпилених ґрунтах при сильному вітрі в суху погоду;

вимерзання - загибель озимих культур внаслідок зниження температури повітря або ґрунту нижче критичної для рослин межі протягом однієї доби і більше. Вимерзання спричиняє пошкодження вузлів кущіння, кореневої системи озимих зернових, кореневої шийки багаторічних трав, засихання та загибель плодових бруньок гілок дерев і кущів;

вимокання - весняна загибель рослин внаслідок недостачі кисню для дихання, що зумовлюється тривалим перебуванням їх в умовах застою талої води (протягом 10-15 днів і більше);

випадіння рослин озимих культур - явище, що спостерігається при різкому і активному наростанні тепла в період відновлення вегетації та одночасно при недостачі вологи у верхньому шарі ґрунту. При цьому вторинна коренева система не встигає використовувати вологу більш глибоких шарів ґрунту і рослини гинуть. Це явище більш розповсюджене при пізній весні;

випирання - загибель рослин внаслідок розриву кореневої системи, оголення вузлів кущіння озимих культур чи кореневої шийки багаторічних трав в результаті неодноразового відтавання і замерзання верхнього перезволоженого шару ґрунту;

випрівання - загибель рослин озимих культур та багаторічних трав внаслідок тривалого перебування рослин під високим сніговим покривом (більше 30 см), коли температура ґрунту на глибині залягання вузла кущіння близька до 0°С упродовж 80-100 днів (не обов’язково підряд), та при слабкому промерзанні або талому ґрунті. Відбувається аномальний ріст конуса наростання взимку, ураження грибковими хворобами і внаслідок цього загибель рослин ранньою весною;

вторинні хвороби рослин - масовий розвиток захворювань рослин, викликаних напівпаразитичними збудниками, що є наслідком первинного механічного ушкодження рослин градом, бурею, зливою, низькою температурою, стоячою водою або іншими явищами;

ґрунтова кірка - сильно ущільнений, зцементований поверхневий шар ґрунту. В одних випадках кірка відстає у вигляді плиток, в інших є монолітним міцним шаром, який поступово переходить в нижні пухкі шари. Поверхня кірки гладенька, щільна, більш світлого кольору, ніж загальний колір поверхні ґрунту. Товщина кірки може бути від 1-2 мм до 50-80 мм. Ускладнює або заважає появі сходів, диханню рослин;

епіфітотія - масове захворювання рослин, спричинене активністю фітопатогену;

земельний або земельно-водний сель - потік ґрунту або муловий (земельно-водний) потік, що відбувається під час рясних опадів у горах і передгір’ях, викликає загибель рослин у результаті механічного впливу на надземні органи рослин шляхом їх виривання, вимивання чи замулення або унеможливлює своєчасне виконання технологічних операцій під час вирощування сільськогосподарських культур;

зимова посуха - припинення подачі води у надземну частину рослини при відсутності на полях снігового покриву та підвищенні температури повітря вдень до 0°С і вище або при інтенсивній сонячній радіації, коли відбувається посилене випаровування листками вологи та їх засихання. Внаслідок зневоднення листків висихають надземні органи, потім вузли кущіння, і рослини гинуть. Зимова посуха часто супроводжується випиранням та видуванням рослин;

{Абзац тринадцятий пункту 1.2 розділу І виключено на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 496 від 29.11.2016}

лавина - сніжний обвал, що викликає ушкодження чи загибель рослин у результаті механічного пошкодження надземної частини рослин або унеможливлює виконання технологічних операцій під час вирощування сільськогосподарських культур;

льодова кірка (притерта) - шар льоду, що утворюється внаслідок чергування відлиг та морозів і щільно прилягає до поверхні ґрунту. Загибель рослин від задухи відбувається при тривалому перебуванні під притертою льодяною кіркою (протягом 30-40 днів та більше) внаслідок порушення газообміну - підвищення концентрації вуглекислого газу, недостачі кисню. Пошкодження рослин від льодяної кірки відбуваються і внаслідок прямої механічної дії - розриву коренів, вузлів кущіння;

осередок масового розмноження шкідливого організму - певна територія агроландшафту, на якій відбувається масове розмноження шкідника, інтенсивний розвиток хвороби рослин, засмічення бур’яном;

спалах масового розмноження шкідника рослин - значне багаторазове збільшення чисельності особин шкідника, що відбувається циклічно або без видимих закономірностей;

тривалі дощі - інтенсивні дощі, що випадають безперервно або з незначною перервою протягом доби, інколи протягом декількох діб (двох-трьох) з кількістю опадів 100 мм і більше. Спричиняють перезволоження ґрунту, розповсюдження грибкових захворювань на посівах.

Інші страхові ризики, зазначені у підпункті 3.1.1 пункту 3.1 розділу ІІІ цих Умов, застосовуються у значеннях, визначених у таких нормативних документах:

ДСТУ 3513-97. Метеорологія. Терміни та визначення основних понять;

ДСТУ 3517-97. Гідрологія суші. Терміни та визначення основних понять;

ДСТУ 3891-99. Безпека у надзвичайних ситуаціях. Терміни та визначення основних понять;

ДСТУ 3994-2000. Надзвичайні ситуації природні. Чинники фізичного походження;

ДСТУ 4756:2007. Захист рослин. Терміни та визначення понять;

ДСТУ 4933:2008. Безпека у надзвичайних ситуаціях. Техногенні надзвичайні ситуації. Терміни та визначення основних понять.

1.3. В цих Умовах терміни вживаються у такому значенні:

застрахована озима зернова сільськогосподарська культура - посіви озимої зернової сільськогосподарської культури пшениці, жита, ячменю певного сорту, яка висівається восени з метою виробництва зерна та врожай якої збирається наступного року;

страхове покриття - відсоток страхової вартості витрат на посів озимої зернової сільськогосподарської культури, визначений Стандартним договором страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі (страховий продукт 2) (далі - Договір), у межах якого страховик гарантує відшкодування збитку;

страхова вартість - середній розмір витрат посіву застрахованої озимої зернової сільськогосподарської культури на одиницю площі (один гектар), встановлений Договором;

страхова виплата (відшкодування) - грошова сума, яка виплачується страховиком страхувальнику в разі загибелі площі посівів застрахованої озимої зернової сільськогосподарської культури в період її перезимівлі внаслідок дії ризиків відповідно до умов Договору;

страховий випадок - настання певної події, внаслідок якої відбувається загибель застрахованих площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур в період перезимівлі (на всій або частині площі посіву) під впливом страхових ризиків, що сталися в період дії Договору.

Інші терміни вживаються в цих Умовах відповідно до Законів України „Про страхування” та „Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою”.

II. Предмет Договору. Підстави його укладання

2.1. Предметом Договору є майновий інтерес страхувальника, що не суперечить закону і пов’язаний із володінням, користуванням та розпорядженням площею посіву озимих зернових сільськогосподарських культур, що належить страхувальнику на правах власності, оренди (суборенди).

2.2. Договір укладається на підставі вільного волевиявлення сторін відповідно до Законів України „Про страхування” та „Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою”, а також:

заяви страхувальника на страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі;

форми Стандартного договору страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі (страховий продукт 2), затвердженої розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 30 жовтня 2012 року № 1968 та наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30 жовтня 2012 року № 660;

стандартних страхових тарифів для страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі (страховий продукт 2), затверджених розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 30 жовтня 2012 року № 1968 та наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30 жовтня 2012 року № 660;

форм документів щодо укладення та супроводження договорів страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою і врегулювання страхових випадків за ними, затверджених розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 30 жовтня 2012 року № 1968 та наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30 жовтня 2012 року № 660;

технологічної карти страхувальника щодо вирощування озимих зернових сільськогосподарських культур на період перезимівлі;

переліку застрахованих площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі (страховий продукт 2);

цих Умов.

2.3. Обов’язковою умовою підтвердження інформації, наданої страхувальником у заяві на страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі, є підписання сторонами Договору акта огляду площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі (страховий продукт 2) (далі - Акт огляду).

2.4. Вигодонабувачем за Договором є страхувальник або юридична особа, яка надає позику виробникам зерна з метою формування державного інтервенційного фонду шляхом проведення державних форвардних закупівель зерна, або призначена страхувальником особа (особи), яка (які) може (можуть) зазнати збитків внаслідок настання страхового випадку.

{Пункт 2.4 розділу ІІ в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 496 від 29.11.2016}

III. Страхові випадки, страхові ризики. Виключення із страхових випадків та обмеження страхування

3.1. Страхування посівів озимої зернової сільськогосподарської культури з державною підтримкою (озимої пшениці, жита, ячменю на період перезимівлі від загибелі) здійснюється на випадок її загибелі внаслідок настання страхових ризиків (окремих або їх комбінації), а саме:

3.1.1 вимерзання, випрівання, випирання, льодова кірка;

3.1.2 землетрус;

3.1.3 лавина, земельний зсув, земельний або земельно-водний сель;

3.1.4 сильний вітер, пилова буря, шквал, видування;

3.1.5 сильний дощ, тривалі дощі, повінь, паводок, вимокання;

3.1.6 зимова посуха, випадіння рослин;

{Підпункт 3.1.6 пункту 3.1 розділу ІІІ в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 496 від 29.11.2016}

3.1.7 епіфітотії;

{Підпункт 3.1.7 пункту 3.1 розділу ІІІ в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 496 від 29.11.2016}

{Підпункт 3.1.8 пункту 3.1 розділу ІІІ виключено на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 496 від 29.11.2016}

3.1.8 вторинні хвороби рослин;

3.1.9 протиправні дії третіх осіб стосовно озимих зернових сільськогосподарських культур.

3.2. Страховим випадком при страхуванні озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою є настання події за одним або кількома страховими ризиками, визначеними пунктом 3.1 цього розділу, що призвело до завдання збитків страхувальнику внаслідок загибелі застрахованої озимої зернової сільськогосподарської культури на всій або частині площі посіву.

3.3. Під загибеллю застрахованої озимої зернової сільськогосподарської культури слід розуміти зменшення густоти стояння рослин, які не можуть відновити вегетацію навесні, більше ніж на 50 відсотків від густоти на один метр квадратний при прийнятті на страхування восени на окремому полі або частині поля (ділянці більш ніж 30 відсотків від загальної площі поля та площею не менше ніж 10 га). Цей факт має бути підтверджений Актом весняного огляду та/або врегулювання збитків, підписаним страхувальником (його представником) та страховиком (уповноваженою ним особою).

{Пункт 3.3 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 496 від 29.11.2016}

3.4. Факт настання події, що має ознаки страхового випадку за застрахованими ризиками, зазначеними в пункті 3.1 цього розділу, визначається повноважним представником страховика згідно із заявою страхувальника про настання страхового випадку шляхом огляду постраждалих посівів.

3.5. При загибелі посівів застрахованої озимої зернової сільськогосподарської культури внаслідок епіфітотійного розвитку хвороб рослин та шкідників, протиправних дій третіх осіб страхувальник зобов’язаний надати підтвердні документи про причини настання страхового випадку: стосовно епіфітотії від спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері захисту рослин, який визначено Законом України „Про захист рослин”, стосовно протиправних дій третіх осіб від відповідних органів державної влади, що можуть надати такі документи відповідно до законодавства України.

3.6. Якщо сторони не можуть прийти до згоди щодо причинно-наслідкового зв’язку між загибеллю застрахованих озимих зернових сільськогосподарських культур та настанням страхового ризику, вони можуть залучати незалежних експертів або представників органів державної влади для проведення обстеження застрахованих посівів чи отримувати документальне підтвердження від органів державної влади.

3.7. У разі виникнення суперечностей щодо настання страхового випадку (визначення причин та/або розміру збитків), які не вдалось вирішити у спосіб, визначений у пунктах 3.5 та 3.6 цього розділу, факт настання страхового випадку (визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків) встановлює аварійний комісар.

3.8. Не вважається страховим випадком загибель застрахованої озимої зернової сільськогосподарської культури, якщо вона настала у разі:

3.8.1 подій, не передбачених Договором:

захворювань рослин, якщо їх поширення не визнане епіфітотією;

вторинних хвороб, якщо вони не спричинені ризиками, зазначеними у підпунктах 3.1.1-3.1.6 пункту 3.1 цього розділу;

впливу ядерної енергії та іонізуючого випромінювання в будь-якій формі;

техногенних аварій, будь-якого забруднення або зараження навколишнього середовища;

військових дій, маневрів або здійснення інших військових заходів;

громадянської війни, терористичного акту, народного хвилювання або страйку;

вилучення або знищення застрахованого майна за розпорядженням органів державної влади;

порушення страхувальником встановлених правил зберігання вогненебезпечних та вибухонебезпечних речовин і предметів або інших правил експлуатації, визначених для інших категорій майна;

3.8.2 навмисних дій або бездіяльності страхувальника;

3.8.3 грубих порушень страхувальником агротехнічних, санітарних або інших вимог, що виявляється в невиконанні страхувальником умов Договору щодо строків (термінів) проведення належних заходів згідно з узгодженою при страхуванні технологічною картою, якою обумовлено дотримання визначених агротехнічних правил та вимог агротехніки стосовно застрахованої озимої зернової сільськогосподарської культури, санітарних або інших вимог щодо здійснення сільськогосподарських робіт, передбачених Договором.

3.9. При настанні страхового випадку страховик зобов’язаний здійснити виплату страхувальнику страхового відшкодування в порядку, в термін або протягом строку, передбачених Договором.

IV. Страхова сума

4.1. Страхова сума встановлюється у Договорі на підставі страхової вартості майбутнього врожаю та рівня страхового покриття.

4.2. Страхова сума за застрахованими посівами озимої зернової сільськогосподарської культури розраховується за формулою

ССзагстхП/100хS,

де

ССзаг

-

загальна страхова сума за Договором (грн) (зазначається у пункті 9 Договору);

Вст

-

страхова вартість (грн/га) (зазначається у пункті 5 Договору);

П

-

рівень страхового покриття (у відсотках) (зазначається у пункті 6 Договору);

S

-

площа посівів озимої зернової сільськогосподарської культури, яка приймається на страхування (га) (зазначається у графі 3 Договору).

{Пункт 4.2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 496 від 29.11.2016}

4.3. Страхова вартість розраховується за формулою

Вст = Вст баз х ІЦВ/100,

де

Вст баз

-

базисна страхова вартість, яка дорівнює 1250 грн/га;

ІЦВ

-

індекс цін виробників промислової продукції (у відсотках), розрахований за даними Державної служби статистики України за період з початку 2013 року до кінця року, який передує року укладення Договору.

озділ IV доповнено новим пунктом 4.3 згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 496 від 29.11.2016}

V. Страховий тариф. Страховий платіж та строки його сплати

5.1. Страховий тариф є однаковим для всіх ділянок із посівами застрахованої озимої зернової сільськогосподарської культури в межах окремої адміністративно-територіальної одиниці.

5.2. Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) встановлюється у Договорі.

5.3. Строк сплати страхового платежу (страхового внеску, страхової премії) зазначається у Договорі. Сплата страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) здійснюється одноразово.

5.4. Усі розрахунки за Договором, укладеним відповідно до цих Умов, здійснюються у грошовій одиниці України.

VI. Термін та місце дії Договору

6.1. Договір, що укладений відповідно до цих Умов, набирає чинності з дня внесення страхового платежу (страхового внеску, страхової премії) у розмірі, визначеному Договором, на поточний рахунок чи до каси страховика та діє до 20 квітня наступного року за датою укладання Договору, але не пізніше відновлення вегетації рослин застрахованої озимої зернової сільськогосподарської культури у відповідному регіоні навесні.

6.2. Договір діє виключно в межах території, на якій розташовані посіви застрахованої озимої зернової сільськогосподарської культури.

6.3. За наявності у страхувальника посівів озимої зернової сільськогосподарської культури в декількох адміністративно-територіальних одиницях та бажання страхувальника застрахувати ці посіви страховик та страхувальник укладають окремі договори страхування для посівів у кожній окремій адміністративно-територіальній одиниці.

VII. Права та обов’язки сторін Договору до укладання Договору та під час його дії

7.1. Для укладення Договору страховик та страхувальник зобов’язані провести огляд посівів озимої зернової сільськогосподарської культури, що приймаються на страхування, із складанням Акта огляду, в якому відображається стан посівів. Вказаний Акт у разі укладення Договору долучається до нього.

Для складання Акта огляду страховик та страхувальник за погодженням між собою мають право визначити уповноваженого експерта (фахівця) та доручити йому огляд посівів.

7.2. До укладення Договору страхувальник має право:

7.2.1 ознайомитися з цими Умовами та проектом Договору;

7.2.2 одержати інформацію про страховика відповідно до законодавства.

7.3. При укладанні Договору страхувальник зобов’язаний надати страховику інформацію про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, та надалі інформувати його про стан застрахованої озимої зернової сільськогосподарської культури.

7.4. За Договором, укладеним відповідно до цих Умов, страховик зобов’язаний:

7.4.1 ознайомити страхувальника з цими Умовами, з процедурами огляду посівів та врегулювання збитків;

7.4.2 не розголошувати відомостей про страхувальника та його майнове становище, крім випадків, встановлених законом;

7.4.3 протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення необхідних документів для своєчасної виплати страхового відшкодування;

7.4.4 керуватись документами органів державної влади, до компетенції яких належить встановлення факту, причин та наслідків подій, вказаних у пункті 3.1 розділу ІІІ цих Умов;

7.4.5 при настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування в порядку та в термін або протягом строку, передбачені Договором;

7.4.6 у випадку відмови у виплаті страхового відшкодування письмово повідомити страхувальника про причини відмови в термін або протягом строку, передбаченого цими Умовами та Договором;

7.4.7 у разі отримання від страхувальника в період дії Договору повідомлення, передбаченого підпунктом 7.6.8 пункту 7.6 цього розділу, провести спільний із страхувальником огляд посівів застрахованої озимої зернової сільськогосподарської культури для фіксування її стану не пізніше 7 (семи) робочих днів після відновлення весняної вегетації застрахованої озимої зернової сільськогосподарської культури та скласти про це відповідний Акт огляду.

Страховик може мати інші обов’язки (зобов’язання), про що зазначається у Договорі.

7.5. За Договором, укладеним відповідно до цих Умов, страховик має право:

7.5.1 перевіряти надану страхувальником інформацію щодо застрахованої озимої зернової сільськогосподарської культури, а також отримувати інформацію та проводити огляд її стану під час дії Договору;

7.5.2 у разі необхідності залучати аварійного комісара та/або представника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі для участі у проведенні оглядів посівів застрахованих озимих зернових сільськогосподарських культур під час виконання Договору, а також врегулювання збитків;

7.5.3 перевіряти виконання страхувальником вимог цих Умов та Договору;

7.5.4 проводити власну перевірку (розслідування) для з’ясування причин настання страхового випаду та розміру збитку;

7.5.5 направляти запити до органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування з питань (відповідно до їх компетенції), пов’язаних з перевіркою (розслідуванням) причин настання страхового випадку і визначенням розміру збитку;

7.5.6 отримувати від страхувальника інформацію, необхідну для встановлення факту настання страхового випадку та розміру страхового відшкодування;

7.5.7 у випадку розходження розрахунків про розміри збитків звернутися до аварійного комісара та/або представника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі за погодженням із страхувальником;

7.5.8 відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, передбачених Договором та законом;

7.5.9 не приймати на страхування озимі зернові сільськогосподарські культури за наявності таких ознак:

ураження хворобами і шкідниками, пошкодження внаслідок несприятливих погодних умов, посіви засмічені карантинними об’єктами (організмами), зазначеними у Переліку регульованих шкідливих організмів, затвердженому наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 29 листопада 2006 року № 716, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11 грудня 2006 року за № 1300/13174;

посіви озимих зернових сільськогосподарських культур мають огріхи (незасіяні або необроблені частини поля), загущені чи зріджені на окремих ділянках;

на посівах озимих зернових сільськогосподарських культур спостерігається пригнічення рослин внаслідок нестачі або надлишку вологи чи поживних елементів (азоту, фосфору, калію);

густота стояння рослин озимих зернових сільськогосподарських культур становить менше 300 штук на метр квадратний;

7.5.10 розірвати Договір відповідно до законодавства України, у тому числі цих Умов.

Страховик може мати інші права, про що зазначається у Договорі.

7.6. За Договором, укладеним відповідно до цих Умов, страхувальник зобов’язаний:

7.6.1 своєчасно сплатити страховий платіж у розмірі та в термін, зазначений у Договорі;

7.6.2 в узгоджений із страховиком термін (протягом строку) згідно з Договором провести спільний огляд посівів, що приймаються на страхування, із складанням Акта огляду, в якому відображається стан посівів;

7.6.3 дотримуватись під час дії Договору агротехнічних, санітарних та інших вимог щодо вирощування застрахованої озимої зернової сільськогосподарської культури;

7.6.4 оперативно усувати виявлені під час перевірок представником Страховика недоліки та упущення в агротехніці вирощування застрахованої озимої зернової сільськогосподарської культури;

7.6.5 надавати можливість страховику, уповноваженій ним особі, аварійному комісару та/або представнику центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, проводити огляд стану посівів застрахованої озимої зернової сільськогосподарської культури у період дії Договору;

{Підпункт 7.6.5 пункту 7.6 розділу VII в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 496 від 29.11.2016}

7.6.6 вживати заходів щодо зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхових випадків;

7.6.7 повідомити страховика про інші чинні договори страхування щодо застрахованої озимої зернової сільськогосподарської культури;

7.6.8 при настанні події, що має ознаки страхового випадку:

повідомити Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій або управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації (відповідно до територіального розташування ділянки з посівами застрахованої озимої сільськогосподарської культури) про її настання не пізніше 72 годин з дня, коли стало відомо про настання випадку, що має ознаки страхового;

{Абзац другий підпункту 7.6.8 пункту 7.6 розділу VII в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 496 від 29.11.2016}

повідомити у письмовій формі страховика не пізніше 72 годин з дня, коли стало відомо про настання випадку, що має ознаки страхового;

надати страховику на його запит необхідну документально підтверджену інформацію про перелік фактично виконаних агротехнічних заходів на момент настання страхового випадку по застрахованій озимій зерновій сільськогосподарській культурі у разі її загибелі;

не перешкоджати страховику, та/або аварійному комісарові, та/або представнику центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в огляді місця події та проведенні власної перевірки (розслідуванні), а також надавати їм достовірну інформацію щодо події, яка відбулася;

надати страховику, та/або аварійному комісарові та/або представнику центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі всі документи, необхідні для встановлення факту настання страхового випадку та визначення розміру страхового відшкодування;

вжити заходів щодо збереження до огляду страховиком, та/або аварійним комісаром, та/або представником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі ушкоджених посівів застрахованих озимих зернових сільськогосподарських культур в тому вигляді, якого вони набули після несприятливої події (яка може бути визнана страховим випадком), якщо інші дії, спрямовані на мінімізацію збитку, не були узгоджені страховиком;

здійснювати інші дії, передбачені законодавством, цими Умовами та Договором.

Страхувальник може мати інші обов’язки (зобов’язання), про що зазначається у Договорі.

7.7. За Договором, укладеним відповідно до цих Умов, страхувальник має право:

7.7.1 при настанні страхового випадку отримати страхове відшкодування в порядку та в термін (протягом строку), передбачені Договором;

7.7.2 припинити дію Договору відповідно до законодавства України, у тому числі цих Умов, та Договору;

7.7.3 у судовому порядку оскаржити відмову страховика у виплаті страхового відшкодування;

7.7.4 у разі незгоди з результатами експертизи, замовленої та оплаченої страховиком, замовити за власний рахунок проведення повторної експертизи.

Страхувальник може мати інші права, про що зазначається у Договорі.

7.8. Після повідомлення про подію, що має ознаки страхового випадку, страховик за участю страхувальника проводить огляд загиблих посівів застрахованих озимих зернових сільськогосподарських культур та складає Акт весняного огляду та/або врегулювання збитків.

VIII. Умови здійснення виплати страхового відшкодування та відмова у його виплаті

8.1. Підставою для виплати страхового відшкодування є страховий акт або аварійний сертифікат.

8.2. Страховий акт оформлюється страховиком на підставі письмової заяви страхувальника та документів, що підтверджують факт настання страхового випадку, його причин і обставин, а також розмір збитків.

8.3. Строк складання страховиком страхового акта - два робочих дні після отримання всіх необхідних документів, що підтверджують настання страхового випадку. Основним документом для складання страхового акта є Акт весняного огляду та/або врегулювання збитків та при необхідності додатки до нього.

8.4. Складання аварійного сертифіката здійснюється аварійним комісаром, що отримав кваліфікаційне свідоцтво про складання екзамену на відповідність знань кваліфікаційному мінімуму за певним напрямом діяльності - для аварійних комісарів, які здійснюють діяльність з визначення причин настання страхового випадку в сільському господарстві (за спеціалізацією рослинництво) та внесені до переліку осіб, які відповідають кваліфікаційним вимогам та можуть займатися визначенням причин настання страхового випадку та розміру збитків, який веде Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

8.5. Виплата страхового відшкодування при ушкодженні або загибелі посівів озимих зернових сільськогосподарських культур в осінньо-зимовий період здійснюється за такими правилами:

8.5.1 під загибеллю посівів застрахованої озимої зернової сільськогосподарської культури розуміються події, визначені у пункті 3.3 розділу ІІІ цих Умов, і рослини не можуть відновити вегетацію навесні;

8.5.2 розмір збитку у разі загибелі площі посіву застрахованої озимої зернової сільськогосподарської культури визначається як добуток площі посіву загиблої застрахованої озимої зернової сільськогосподарської культури (га) та суми витрат на одиницю площі, зазначеної у пункті 5 Договору, з урахуванням страхового покриття на рівні 80 відсотків витрат;

{Підпункт 8.5.2 пункту 8.5 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 496 від 29.11.2016}

8.5.3 страхувальник після отримання страхового відшкодування зобов’язаний здійснити роботи з підсівання, пересівання, культивації та/або дискування на площах посівів загиблої застрахованої озимої зернової сільськогосподарської культури відповідно до агротехнічних строків;

8.5.4 не підлягають відшкодуванню збитки, якщо:

площа посівів окремого поля, на якому зафіксовано загибель застрахованої озимої зернової сільськогосподарської культури внаслідок дії одного або декількох застрахованих ризиків, передбачених у пункті 3.1 розділу ІІІ цих Умов, становить менше 30 відсотків загальної площі поля (або менше 10 га);

страхувальник без письмового погодження із страховиком зорав пошкоджені посіви, пересіяв їх або допустив випас худоби на полях;

під час огляду відповідно до підпункту 7.4.7 пункту 7.4 розділу VІІ цих Умов страховиком загиблих посівів застрахованих озимих зернових сільськогосподарських культур при настанні події, що може бути визнана страховим випадком, в період відновлення весняної вегетації рослин виявлено відсутність залишків загиблої застрахованої озимої зернової сільськогосподарської культури у відповідній фазі розвитку і у кількості, зазначених у Акті огляду.

8.6. Для отримання страхового відшкодування страхувальник зобов’язаний надати страховику такі документи:

8.6.1 заяву на виплату страхового відшкодування з посиланням на номер Договору та описом страхових випадків;

8.6.2 документи відповідних органів державної влади, які підтверджують факт та/або причину настання страхових випадків, зазначених у пункті 3.1 розділу ІІІ цих Умов.

8.7. Страхове відшкодування виплачується страховиком протягом 14 (чотирнадцяти) днів після складання страхового акта.

8.8. При виплаті страхового відшкодування загиблих посівів застрахованих озимих зернових сільськогосподарських культур протягом періоду перезимівлі документальна перевірка витрат на вирощування страховиком не проводиться.

8.9. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, якщо страхувальник:

8.9.1 не надав необхідних документів відповідно до пункту 8.6 цього розділу або не допустив представника страховика для проведення огляду площ посіву застрахованої озимої зернової сільськогосподарської культури, в тому числі і при врегулюванні збитків, у зв’язку з чим не можна визначити причини та розмір збитку;

8.9.2 не повідомив страховика про зміну обставин, що мають істотне значення для оцінки ступеня страхового ризику;

8.9.3 не виконав своїх зобов’язань, зазначених у Договорі;

8.9.4 або особа, яка знаходиться з ним у трудових відносинах, вчинив(ла) навмисні дії, спрямовані на настання страхового випадку, або не вжив(ла) заходів щодо запобігання страховому випадку і зменшенню розміру збитку;

8.9.5 надав свідомо неправдиві відомості про об’єкти, що страхуються, або про факт настання страхового випадку;

8.9.6 порушив агротехнічні норми вирощування озимої зернової сільськогосподарської культури або умови страхування, передбачені цими Договором та/або Умовами, що спричинило виникнення збитків;

8.9.7 не повідомив або несвоєчасно повідомив страховика без поважних причин про настання страхового випадку, що призвело до неможливості встановлення обставин, характеру та розміру збитків.

8.10. Рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування оформлюється письмово з умотивованим обґрунтуванням причин відмови та протягом п’ятнадцяти днів з дня складання Акта весняного огляду та/або врегулювання збитків вручається або надсилається страхувальнику.

IX. Порядок зміни і припинення дії Договору

9.1. Зміна умов Договору не допускається.

9.2. Дія Договору припиняється:

9.2.1 після закінчення строку дії Договору;

9.2.2 при виконанні страховиком зобов’язань за Договором у повному обсязі;

9.2.3 у разі його розірвання;

9.2.4 в інших випадках, передбачених законом.

Директор департаменту

методології, стандартів

регулювання та нагляду

за фінансовими установами

Нацкомфінпослуг

В.Г. Логвіновський

Директор Департаменту

фінансово-кредитної політики

Мінагрополітики України

Б.Р. Ахіджанов


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 07.12.2012 — 2012 р., № 91, стор. 173, стаття 3713, код акта 64508/2012

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Нацкомфінпослуг:

 1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 25.02.2020 № 359 "Про внесення змін до Характеристики та класифікаційних ознак видів добровільного страхування". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 2. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 14.04.2020 № 704 "Про внесення змін до Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 09.04.2020 № 654 "Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 31 березня 2006 року № 5555". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 09.04.2020 № 655 "Про затвердження Змін до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 5. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 19.05.2020 № 923 "Про внесення змін до Положення про навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації та складання екзаменів особами, які провадять діяльність на ринках фінансових послуг". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 6. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 11.06.2020 № 1320 "Про внесення зміни до Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги, та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16 грудня 2010 року № 969". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 14.05.2020 № 892 "Про внесення змін до Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 8. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 19.05.2020 № 925 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України з питань складання та подання звітності учасниками ринків фінансових послуг". Нацкомфінпослуг. 2020 рікк
 9. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 03.01.2019 № 1 "Про затвердження Змін до Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 10. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 10.01.2019 № 24 "Про затвердження Порядку розрахунку та оприлюднення інформації про середньозважений показник зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 24.01.2019 № 102 "Про затвердження уніфікованих форм актів, складених за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 12. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 19.03.2019 № 379 "Про внесення змін до Додаткових вимог до договорів страхування життя". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 13. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 09.04.2019 № 538 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів з питань обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 06.06.2019 № 1031 "Про внесення зміни до розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 22 грудня 2015 року № 3378". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 09.07.2019 № 1280 "Про внесення змін до Положення про обов’язкові критерії та фінансові нормативи, а також вимоги, що обмежують ризики в діяльності фінансових компаній - управителів при здійсненні діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 23.07.2019 № 1386 "Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 04 лютого 2014 року № 292". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 17. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 23.07.2019 № 1387 "Про внесення змін до Порядку реєстрації договорів перестрахування та надання страховиками (цедентами, перестрахувальниками) інформації про укладені договори перестрахування з страховиками (перестраховиками) нерезидентами та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Нацкомфінпослуг від 15 вересня 2015 року № 2200". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 18. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 29.08.2019 № 1606 "Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 30.05.2019 № 980 "Про затвердження Положення про обов’язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами фінансових установ, що отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання гарантій та поручительств". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 10.10.2019 № 1992 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України". Нацкомфінпослуг. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -