<<
>>

Рамкова конвенція ВООЗ із боротьби проти тютюну (укр/рос) "Статус Конвенції див. ( 897_002 )" { Конвенцію ратифіковано Законом N 3534-IV ( 3534-15 ) від 15.03.2006 }. Міжнародний документ. 2003

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Рамкова конвенція ВООЗ із боротьби проти тютюну (укр/рос) Статус Конвенції див. ( 897_002 ) { Конвенцію ратифіковано Законом N 3534-IV ( 3534-15 ) від 15.03.2006 } Офіційний переклад Преамбула Сторони цієї Конвенції, сповнені рішучості приділяти пріоритетну увагу своєму праву на захист здоров'я людей, визнаючи, що поширення тютюнової епідемії є глобальною проблемою, яка має серйозні наслідки для здоров'я людей і яка вимагає якнайширшого міжнародного співробітництва та участі всіх країн в ефективних, належних і всебічних міжнародних діях у відповідь, відображуючи стурбованість міжнародної спільноти з приводу руйнівних наслідків для здоров'я людей, а також соціальних, економічних і екологічних наслідків у всьому світі, пов'язаних із вживанням тютюну й впливом тютюнового диму, виявляючи серйозне занепокоєння з приводу збільшення в усьому світі споживання й виробництва сигарет та інших тютюнових виробів, особливо в країнах, що розвиваються, а також стосовно того тягаря, який це накладає на родини, бідних людей і національні системи охорони здоров'я, визнаючи, що наукові дані недвозначно підтверджують, що споживання тютюну й вплив тютюнового диму є причиною смерті, хвороби та інвалідності, і що між впливом паління та іншими видами вживання тютюнових виробів і настанням захворювань, що пов'язані з тютюном, існує певний розрив у часі, визнаючи також, що сигарети й деякі інші вироби, що містять тютюн, є високотехнологічними виробами, які розроблені таким чином, щоб створювати й підтримувати залежність, і що багато компонентів, які містяться в них, та дим, який вони виділяють, є фармакологічно активними, токсичними, мутагенними й канцерогенними, а також те, що залежність від тютюну класифікується в основних міжнародних класифікаціях хвороб як окремий розлад, визнаючи, що зараз існують чіткі наукові дані про те, що пренатальний вплив тютюнового диму викликає несприятливі стани здоров'я та розвитку дітей, виявляючи глибоку стурбованість з приводу поширення паління та інших видів вживання тютюну дітьми й підлітками в усьому світі, особливо стосовно паління в дедалі більш ранньому віці, виявляючи тривогу у зв'язку з розширенням масштабів паління й інших видів споживання тютюну жінками й дівчатами в усьому світі й беручи до уваги необхідність повної участі жінок на всіх рівнях розробки та здійснення політики, а також необхідність у стратегіях боротьби проти тютюну, які враховують гендерні аспекти, виявляючи глибоку стурбованість з приводу високих рівнів паління та інших видів уживання тютюну корінними народами, виявляючи серйозну стурбованість з приводу впливу всіх форм реклами, стимулювання продажу й спонсорства з метою заохочення вживання тютюнових виробів, визнаючи, що для ліквідації всіх форм незаконної торгівлі сигаретами та іншими тютюновими виробами, у тому числі контрабанди, незаконного виробництва й підробки, необхідні спільні дії, усвідомлюючи, що боротьба проти тютюну на всіх рівнях, і особливо в країнах, що розвиваються, і країнах з перехідною економікою, вимагає достатніх фінансових і технічних ресурсів, порівнянних з нинішніми й прогнозованими потребами для діяльності з боротьби проти тютюну, визнаючи необхідність розробки належних механізмів для розгляду довгострокових соціальних і економічних наслідків успішних стратегій скорочення попиту на тютюн, беручи до уваги соціальні та економічні труднощі, які можуть викликати в середньостроковій і довгостроковій перспективі програми боротьби проти тютюну в деяких країнах, що розвиваються, і країнах з перехідною економікою, і визнаючи їхні потреби в технічній і фінансовій допомозі в контексті розроблених на національному рівні стратегій сталого розвитку, усвідомлюючи цінну роботу, що проводиться багатьма державами у галузі боротьби проти тютюну, і схвалюючи лідерство Всесвітньої організації охорони здоров'я, а також зусилля інших організацій і органів системи Організації Об'єднаних Націй та інших міжнародних і регіональних міжурядових організацій з розробки заходів у галузі боротьби проти тютюну, підкреслюючи особливий внесок неурядових організацій та інших членів громадянського суспільства, що не пов'язані з тютюновою промисловістю, у тому числі професійних органів охорони здоров'я, жіночих груп, груп молоді, природоохоронних груп і груп споживачів, академічних закладів і закладів охорони здоров'я, в зусилля з боротьби проти тютюну на національному та міжнародному рівнях, а також життєво важливе значення їхньої участі в національних і міжнародних зусиллях із боротьби проти тютюну, визнаючи необхідність виявляти пильність щодо будь-яких спроб тютюнової промисловості підірвати або звести нанівець зусилля з боротьби проти тютюну й необхідність у поінформованості про діяльність тютюнової промисловості, яка має негативний вплив на зусилля з боротьби проти тютюну, нагадуючи Статтю 12 Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права ( 995_042 ), прийнятого Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 16 грудня 1966 р., в якій говориться, що кожна людина має право на найвищий досяжний рівень фізичного й психічного здоров'я, нагадуючи також преамбулу Статуту Всесвітньої організації охорони здоров'я ( 995_599 ), в якій говориться, що мати найвищий досяжний рівень здоров'я є одним з основних прав усякої людини без розрізнення раси, релігії, політичних переконань, економічного чи соціального стану, сповнені рішучості сприяти заходам боротьби проти тютюну, які ґрунтуються на існуючих зараз і відповідних науково-технічних і економічних міркуваннях, нагадуючи, що Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації стосовно жінок ( 995_207 ), прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 18 грудня 1979 р., передбачає, що держави - учасниці цієї Конвенції вживають належних заходів для ліквідації дискримінації стосовно жінок у галузі медико-санітарної допомоги, нагадуючи також, що Конвенція з прав дитини ( 995_021 ), прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 20 листопада 1989 р., передбачає, що держави - учасниці цієї Конвенції визнають право дитини мати найвищий досяжний рівень здоров'я, домовилися про таке: ЧАСТИНА I ВСТУП... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Фундаментальне міжнародне право:

 1. "МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Службою фінансової розвідки Гернсі щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму". Міжнародний документ. 2014 рікк
 2. "СТАТУТ Міжнародного центру вивчення питань збереження та відновлення культурних цінностей". Міжнародний документ. 2013 рікк
 3. Статут Організації за демократію та економічний розвиток - ГУАМ (укр/рос) "{ Статут ратифіковано Законом N 136-VI ( 136-17 ) від 06.03.2008 }" Офіційний переклад. Міжнародна угода. 2006 рікк
 4. З А К О Н У К Р А Ї Н И "Про ратифікацію Додаткового протоколу до Конвенції про кіберзлочинність, який стосується криміналізації дій расистського та ксенофобного характеру, вчинених через комп'ютерні системи" ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 39, ст.328 ). Міжнародний документ. 2006 рікк
 5. З А К О Н У К Р А Ї Н И "Про ратифікацію Протоколів N 12 та N 14 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод" ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 27, ст.229 ). Міжнародний документ. 2006 рікк
 6. Конвенція Міжнародної організації праці N 150 "про адміністрацію праці: роль, функції та організація (укр/рос)" ( Рекомендацію до Конвенції додатково див. в документі. Міжнародний документ. 2005 рікк
 7. Конвенція Міжнародної організації праці N 81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі (укр./рос.) "( Конвенцію ратифіковано Законом N 1985-IV ( 1985-15 ) від 08.09.2004 )" Статус Конвенції див. ( 993_372 ). Міжнародний документ. 2005 рікк
 8. Протокол, що стосується зміни Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (укр/рос) "Підписаний у Монреалі 10 травня 1984 року" ( Протокол ратифіковано Законом N 112-IV ( 112-15 ) від 11.07.2002 ). Міжнародний документ. 2005 рікк
 9. Сьомий додатковий протокол до Статуту Всесвітнього поштового союзу "Статус Протоколу див. ( 055_009 )" { Протокол ратифіковано Законом N 45-V ( 45-16 ) від 27.07.2006, ВВР, 2006, N 39, ст.335 }. Міжнародний документ. 2004 рікк
 10. Протокол про правила ліцензування імпорту державами - учасницями Угоди про створення зони вільної торгівлі "Статус Протоколу див. ( 997_747 )" ( Протокол ратифіковано Законом N 2734-III ( 2734-14 ) від 20.09.2001 ). Міжнародний документ. 2000 рікк
 11. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Узбекистан про приймання та передачу осіб, які перебувають на території держав нелегально "( Угоду ратифіковано Законом N 2688-III ( 2688-14 ) від 13.09.2001, ВВР, 2002, N 2, ст.8 )" Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Узбекистан, далі - "Сторони",. Міжнародний документ. 2000 рікк
 12. З А К О Н У К Р А Ї Н И "Про ратифікацію Конвенції про передачу осіб, які страждають психічними розладами, для проведення примусового лікування" ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 6-7, ст.43 ). Міжнародний документ. 2000 рікк
 13. Шостий додатковий протокол до Статуту Всесвітнього поштового союзу "Статус Протоколу див.( 055_008 )" ( Протокол ратифіковано Законом N 2856-III ( 2856-14 ) від 29.11.2001 ). Міжнародний документ. 1999 рікк
 14. Конвенція про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці N 182 "Статус Конвенції див. ( 993_453 )" ( Рекомендацію до Конвенції додатково див. в документі. Міжнародний документ. 1999 рікк
 15. Протокол що консолідує Міжнародну конвенцію щодо співробітництва у галузі безпеки аеронавігації "ЄВРОКОНТРОЛЬ" з усіма змінами, укладену 13 грудня 1960 року "( Протокол ратифіковано із застереженням Законом N 1338-IV ( 1338-15 ) від 26.11.2003, ВВР, 2004, N 15, ст.215 )" Дата підписання: 27.06.1997. Міжнародний документ. 1997 рікк
 16. Конвенція про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні "Ліссабон, 11 квітня 1997 року" Статус Конвенції див. ( 994_390 ). Міжнародний документ. 1997 рікк
 17. Конвенція про передачу осіб, які страждають психічними розладами, для проведення примусового лікування (укр/рос) "Статус Конвенції див. ( 997_747 )" ( Конвенцію ратифіковано із застереженням Законом N 1372-XIV ( 1372-14 ) від 11.01.2000 ). Міжнародний документ. 1997 рікк
 18. Пекінські тези щодо принципів незалежності суддів юридичної асоціації країн азійського та тихоокеанського регіону (LAWASIA) " (Прийняті провідними діячами в галузі правосуддя в LAWASIA, а також суддями з Азії та тихоокеанського регіону в Пекіні в 1995 р. та схвалені на засіданні ради LAWASIA в 2001 р.)" 1 січня 1995 року. Міжнародний документ. 1995 рікк
 19. Угода про заснування Світової організації торгівлі "{ Додатково див. Заключний акт ( 981_002 ) від 15.04.94 }" Список країн-членів СОТ див. ( 981_052 ). Міжнародна угода. 1994 рікк
 20. Конвенція щодо співробітництва по охороні та сталому використанню ріки Дунай (Конвенція про охорону ріки Дунай) "( Конвенцію ратифіковано Законом N 2997-III ( 2997-14 ) від 17.01.2002 )" Офіційний переклад. Міжнародний документ. 1994 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -