<<
>>

Сьомий додатковий протокол до Статуту Всесвітнього поштового союзу "Статус Протоколу див. ( 055_009 )" { Протокол ратифіковано Законом N 45-V ( 45-16 ) від 27.07.2006, ВВР, 2006, N 39, ст.335 }. Міжнародний документ. 2004

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

          Сьомий додатковий протокол 

до Статуту Всесвітнього поштового союзу

Статус Протоколу див. ( 055_009 )

{ Протокол ратифіковано Законом

N 45-V ( 45-16 ) від 27.07.2006, ВВР, 2006, N 39, ст.335 }

Офіційний переклад

Повноважні представники Урядів країн - членів Всесвітнього

поштового союзу, які зібралися на Конгресі в Бухаресті, беручи до

уваги статтю 30.2 Статуту Всесвітнього поштового союзу

( 995_101 ), ухваленого у Відні 10 липня 1964 року, прийняли, за

умови ратифікації, наведені нижче зміни до цього Статуту.

Стаття I

(Преамбула зі змінами)

З метою розвитку зв'язків між народами шляхом ефективного

функціонування поштових служб і сприяння досягненню високих цілей

міжнародного співробітництва в культурній, соціальній та

економічній сферах повноважні представники Урядів договірних країн

прийняли, за умови ратифікації, цей Статут ( 995_101 ).

Завданням Союзу є стимулювання сталого розвитку ефективних та

доступних всесвітніх поштових служб для сприяння зв'язку між

жителями всього світу шляхом:

- гарантування вільного обігу поштових відправлень на єдиній

поштовій території, яку утворюють взаємопов'язані мережі;

- сприяння прийняттю справедливих загальних стандартів і

використанню технологій;

- забезпечення співробітництва та взаємодії між

заінтересованими сторонами;

- сприяння ефективному технічному співробітництву;

- забезпечення задоволення мінливих потреб клієнтів.

Стаття II

(Додана стаття 1bis)

Визначення

1. Для цілей актів Всесвітнього поштового союзу, зазначені

нижче терміни мають такі значення:

1.1. "Поштова служба" - всі поштові служби, сфера діяльності

яких визначається органами Союзу. Основні зобов'язання поштових

служб полягають у досягненні певних соціальних та економічних

цілей країн-членів шляхом забезпечення збирання, сортування,

пересилання та доставки поштових відправлень.

1.2. "Країна-член" - країна, яка виконує умови статті 2

Статуту ( 995_101 ).

1.3. "Єдина поштова територія (одна й та сама поштова

територія)" - зобов'язання, що покладаються на договірні сторони

актів Всесвітнього поштового союзу забезпечувати взаємний обмін

кореспонденцією, зокрема свободу транзиту, а також обробляти

поштові відправлення, що пересилаються транзитом з інших країн,

без дискримінації, так само, як і власні поштові відправлення.

1.4. "Свобода транзиту" - зобов'язання проміжних поштових

адміністрацій здійснювати перевезення поштових відправлень, що

надсилаються їм транзитом іншою поштовою адміністрацією

Всесвітнього поштового союзу, обробляючи ці відправлення так само,

як і внутрішні відправлення.

1.5. "Поштові відправлення" - відправлення, зазначені в

Конвенції ( 995_297 ).

1.6. "Міжнародна поштова служба" - поштові операції чи

послуги, що регулюються актами; сукупність таких операцій чи

послуг.

Стаття III

(Стаття 22 зі змінами)

Акти Союзу

1. Статут ( 995_101 ) є основним актом Союзу. Він містить

основні правила Союзу, і до нього не можна робити застережень.

2. Загальний Регламент ( 995_293 ) містить положення, які

забезпечують застосування Статуту ( 995_101 ) й діяльність Союзу.

Він є обов'язковим для всіх країн-членів, і до нього не можна

робити застережень.

3. Всесвітня поштова конвенція ( 995_297 ), Регламент

письмової кореспонденції та Регламент поштових посилок містять

норми, що застосовуються до міжнародної поштової служби, а також

положення про службу письмової кореспонденції та службу поштових

посилок. Ці акти є обов'язковими для всіх країн-членів.

4. Угоди Союзу та їхні Регламенти регулюють служби, що не є

службами письмової кореспонденції та службами поштових посилок,

між тими країнами-членами, які є сторонами цих Угод. Вони є

обов'язковими тільки для цих країн.

5. Регламенти, в яких містяться норми застосування, необхідні

для імплементації Конвенції ( 995_297 ) та Угод, розробляються

Радою поштової експлуатації з урахуванням рішень, прийнятих

Конгресом.

6. У заключних протоколах, що додаються до актів Союзу, про

які йдеться в пунктах 3, 4 та 5, містяться застереження до цих

актів.

Стаття IV

(Стаття 30 зі змінами)

Зміни до Статуту ( 995_101 )

1. Для того, щоб пропозиції, які представлені Конгресу та які

стосуються цього Статуту ( 995_101 ), могли бути прийняті, вони

повинні бути схвалені, принаймні двома третинами країн - членів

Союзу, які мають право голосу.

2. Прийняті Конгресом зміни становлять предмет додаткового

протоколу і, якщо Конгрес не прийме іншого рішення, набувають

чинності одночасно з актами, чинність яких продовжено на цьому

Конгресі. Вони ратифікуються країнами-членами якомога швидше, а

ратифікаційні грамоти розглядаються згідно з процедурою,

установленою в статті 26.

Стаття V

(Стаття 31 зі змінами)

Зміни до Загального Регламенту ( 995_293 ),

Конвенції ( 995_297 ) та Угод

1. У Загальному Регламенті ( 995_293 ), Конвенції ( 995_297 )

та Угодах визначаються умови, які повинні бути виконані для

прийняття пропозицій, що стосуються їх.

2. Конвенція ( 995_297 ) та Угоди набувають чинності

одночасно й мають однаковий термін дії. З дня, установленого

Конгресом для набуття чинності цими актами, відповідні акти

попереднього Конгресу скасовуються.

Стаття VI

Приєднання до Додаткового протоколу

й до інших актів Союзу

1. Країни-члени, які не підписали цього Протоколу, можуть

приєднатися до нього будь-коли.

2. Країни-члени, які є сторонами актів, чинність яких

продовжена Конгресом, але які не підписали їх, приєднуються до них

якомога швидше.

3. Документи про приєднання, які стосуються випадків,

викладених у пунктах 1 і 2, надсилають Генеральному директору

Міжнародного бюро, який повідомляє Урядам країн-членів про

передачу документів на зберігання.

Стаття VII

Набрання чинності й термін дії Додаткового протоколу

до Статуту Всесвітнього поштового союзу

Цей Додатковий протокол набуває чинності 1 січня 2006 року й

залишається чинним упродовж невизначеного часу.

На посвідчення чого повноважні представники Урядів

країн-членів склали цей Додатковий протокол, який має таку саму

силу й такий самий термін дії, які він мав би, якби його положення

було внесено до самого тексту Статуту ( 995_101 ), і підписали

його в одному примірнику, який передається на зберігання

Генеральному директору Міжнародного бюро. Копія цього примірника

передається кожній стороні Міжнародним бюро Всесвітнього поштового

союзу.

Учинено в Бухаресті 5 жовтня 2004 року.


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 23.08.2006 — 2006 р., № 32, стор. 37, стаття 2298

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Фундаментальне міжнародне право:

 1. "МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Службою фінансової розвідки Гернсі щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму". Міжнародний документ. 2014 рікк
 2. "СТАТУТ Міжнародного центру вивчення питань збереження та відновлення культурних цінностей". Міжнародний документ. 2013 рікк
 3. Статут Організації за демократію та економічний розвиток - ГУАМ (укр/рос) "{ Статут ратифіковано Законом N 136-VI ( 136-17 ) від 06.03.2008 }" Офіційний переклад. Міжнародна угода. 2006 рікк
 4. З А К О Н У К Р А Ї Н И "Про ратифікацію Додаткового протоколу до Конвенції про кіберзлочинність, який стосується криміналізації дій расистського та ксенофобного характеру, вчинених через комп'ютерні системи" ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 39, ст.328 ). Міжнародний документ. 2006 рікк
 5. З А К О Н У К Р А Ї Н И "Про ратифікацію Протоколів N 12 та N 14 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод" ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 27, ст.229 ). Міжнародний документ. 2006 рікк
 6. Конвенція Міжнародної організації праці N 150 "про адміністрацію праці: роль, функції та організація (укр/рос)" ( Рекомендацію до Конвенції додатково див. в документі. Міжнародний документ. 2005 рікк
 7. Конвенція Міжнародної організації праці N 81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі (укр./рос.) "( Конвенцію ратифіковано Законом N 1985-IV ( 1985-15 ) від 08.09.2004 )" Статус Конвенції див. ( 993_372 ). Міжнародний документ. 2005 рікк
 8. Протокол, що стосується зміни Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (укр/рос) "Підписаний у Монреалі 10 травня 1984 року" ( Протокол ратифіковано Законом N 112-IV ( 112-15 ) від 11.07.2002 ). Міжнародний документ. 2005 рікк
 9. Рамкова конвенція ВООЗ із боротьби проти тютюну (укр/рос) "Статус Конвенції див. ( 897_002 )" { Конвенцію ратифіковано Законом N 3534-IV ( 3534-15 ) від 15.03.2006 }. Міжнародний документ. 2003 рікк
 10. Протокол про правила ліцензування імпорту державами - учасницями Угоди про створення зони вільної торгівлі "Статус Протоколу див. ( 997_747 )" ( Протокол ратифіковано Законом N 2734-III ( 2734-14 ) від 20.09.2001 ). Міжнародний документ. 2000 рікк
 11. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Узбекистан про приймання та передачу осіб, які перебувають на території держав нелегально "( Угоду ратифіковано Законом N 2688-III ( 2688-14 ) від 13.09.2001, ВВР, 2002, N 2, ст.8 )" Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Узбекистан, далі - "Сторони",. Міжнародний документ. 2000 рікк
 12. З А К О Н У К Р А Ї Н И "Про ратифікацію Конвенції про передачу осіб, які страждають психічними розладами, для проведення примусового лікування" ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 6-7, ст.43 ). Міжнародний документ. 2000 рікк
 13. Шостий додатковий протокол до Статуту Всесвітнього поштового союзу "Статус Протоколу див.( 055_008 )" ( Протокол ратифіковано Законом N 2856-III ( 2856-14 ) від 29.11.2001 ). Міжнародний документ. 1999 рікк
 14. Конвенція про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці N 182 "Статус Конвенції див. ( 993_453 )" ( Рекомендацію до Конвенції додатково див. в документі. Міжнародний документ. 1999 рікк
 15. Протокол що консолідує Міжнародну конвенцію щодо співробітництва у галузі безпеки аеронавігації "ЄВРОКОНТРОЛЬ" з усіма змінами, укладену 13 грудня 1960 року "( Протокол ратифіковано із застереженням Законом N 1338-IV ( 1338-15 ) від 26.11.2003, ВВР, 2004, N 15, ст.215 )" Дата підписання: 27.06.1997. Міжнародний документ. 1997 рікк
 16. Конвенція про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні "Ліссабон, 11 квітня 1997 року" Статус Конвенції див. ( 994_390 ). Міжнародний документ. 1997 рікк
 17. Конвенція про передачу осіб, які страждають психічними розладами, для проведення примусового лікування (укр/рос) "Статус Конвенції див. ( 997_747 )" ( Конвенцію ратифіковано із застереженням Законом N 1372-XIV ( 1372-14 ) від 11.01.2000 ). Міжнародний документ. 1997 рікк
 18. Пекінські тези щодо принципів незалежності суддів юридичної асоціації країн азійського та тихоокеанського регіону (LAWASIA) " (Прийняті провідними діячами в галузі правосуддя в LAWASIA, а також суддями з Азії та тихоокеанського регіону в Пекіні в 1995 р. та схвалені на засіданні ради LAWASIA в 2001 р.)" 1 січня 1995 року. Міжнародний документ. 1995 рікк
 19. Угода про заснування Світової організації торгівлі "{ Додатково див. Заключний акт ( 981_002 ) від 15.04.94 }" Список країн-членів СОТ див. ( 981_052 ). Міжнародна угода. 1994 рікк
 20. Конвенція щодо співробітництва по охороні та сталому використанню ріки Дунай (Конвенція про охорону ріки Дунай) "( Конвенцію ратифіковано Законом N 2997-III ( 2997-14 ) від 17.01.2002 )" Офіційний переклад. Міжнародний документ. 1994 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -