<<
>>

Шостий додатковий протокол до Статуту Всесвітнього поштового союзу "Статус Протоколу див.( 055_008 )" ( Протокол ратифіковано Законом N 2856-III ( 2856-14 ) від 29.11.2001 ). Міжнародний документ. 1999

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

          Шостий додатковий протокол 

до Статуту Всесвітнього поштового союзу

Статус Протоколу див.( 055_008 )

( Протокол ратифіковано Законом

N 2856-III ( 2856-14 ) від 29.11.2001 )

Повноважні представники Урядів країн-членів Всесвітнього

поштового союзу, зібравшись на Конгресі у Пекіні, на підставі

статті 30, параграфа 2 Статуту Всесвітнього поштового союзу

( 995_101 ), прийнятого у Відні 10 липня 1964 р., прийняли, за

умови ратифікації, такі зміни до згаданого Статуту.

Стаття I

(Змінена стаття 22)

Акти Союзу

1. Статут ( 995_101 ) є основним актом Союзу. Він містить

основні положення Союзу. 2. Загальний регламент ( 995_798 ) складається з положень, що

забезпечують застосування Статуту і діяльність Союзу. Він є

обов'язковим для всіх країн-членів. 3. Всесвітня поштова конвенція ( 995_297 ), Регламент

письмової кореспонденції і Регламент поштових посилок включають

загальні правила, що застосовуються до міжнародної поштової

служби, а також положення про служби письмової кореспонденції і

поштових посилок. Ці Акти є обов'язковими для всіх країн-членів. 4. Угоди Союзу і їхні Регламенти регулюють служби, крім служб

письмової кореспонденції і поштових посилок, між країнами-членами,

які беруть у них участь. Вони є обов'язковими тільки для цих

країн. 5. Регламенти, в яких містяться правила застосування,

необхідні для виконання Конвенції та Угод, затверджуються Радою

поштової експлуатації з урахуванням рішень Конгресу. 6. У можливих Заключних протоколах, що додаються до Актів

Союзу, про які говориться в параграфах 3, 4, 5, містяться

застереження до цих Актів.

Стаття II

(Змінена стаття 25)

Підписання, підтвердження достовірності,

ратифікація та інші форми схвалення Актів Союзу

1. Акти Союзу, прийняті на Конгресі, підписуються

повноважними представниками країн-членів. 2. Достовірність Регламентів підтверджується Головою і

Генеральним секретарем Ради поштової експлуатації. 3. Статут ( 995_101 ) ратифікується в якомога коротший термін

країнами, що його підписали. 4. Схвалення інших Актів Союзу, крім Статуту ( 995_101 ),

провадиться відповідно до внутрішніх конституційних положень

кожної країни, що їх підписала. 5. Якщо якась країна не ратифікує Статут ( 995_101 ) чи не

схвалює інші підписані нею Акти, то Статут і інші Акти разом з тим

залишаються обов'язковими для країн, що їх ратифікували чи

схвалили.

Стаття III

(Змінена стаття 29)

Подання пропозицій

1. Поштова адміністрація країни-члена має право подавати або

Конгресу, або в інтервалі між Конгресами пропозиції, що стосуються

Актів Союзу, які підписала її країна. 2. Проте пропозиції, що стосуються Статуту ( 995_101 ) і

Загального регламенту ( 995_293 ), можуть подаватись тільки

Конгресу. 3. Крім того, пропозиції, що стосуються Регламентів,

подаються безпосередньо Раді поштової експлуатації, але вони

повинні бути направлені Міжнародним бюро всім Поштовим

адміністраціям.

Стаття IV

Приєднання до Додаткового протоколу і до інших Актів Союзу

1. Країни-члени, що не підписали цей Протокол, можуть

приєднатись до нього в будь-який час. 2. Країни-члени, що є учасниками Актів, переглянутих на

Конгресі, але які їх не підписали, зобов'язані приєднатись до них

у якомога коротший термін. 3. Документи про приєднання, що належать до випадків, про які

йдеться в параграфах 1 і 2, повинні направлятись Генеральному

директору Міжнародного бюро. Генеральний директор повідомляє про

них Урядам країн-членів.

Стаття V

Введення в дію і термін чинності Додаткового протоколу

до Статуту Всесвітнього поштового союзу

Цей Додатковий протокол уводиться в дію 1 січня 2001 р. і

залишається чинним на невизначений час.

На посвідчення чого Повноважні представники Урядів

країн-членів склали цей Додатковий протокол, який буде мати ту

саму чинність і те саме значення, як коли б його положення були

включені до самого тексту Статуту ( 995_101 ), і підписали його в

одному примірнику, який буде передано на зберігання Генеральному

директору Міжнародного бюро. Копія цього примірника буде передана

кожній стороні Урядом країни місця проведення Конгресу.

Укладено в Пекіні 15 вересня 1999 р.

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Фундаментальне міжнародне право:

 1. "МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Службою фінансової розвідки Гернсі щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму". Міжнародний документ. 2014 рікк
 2. "СТАТУТ Міжнародного центру вивчення питань збереження та відновлення культурних цінностей". Міжнародний документ. 2013 рікк
 3. Статут Організації за демократію та економічний розвиток - ГУАМ (укр/рос) "{ Статут ратифіковано Законом N 136-VI ( 136-17 ) від 06.03.2008 }" Офіційний переклад. Міжнародна угода. 2006 рікк
 4. З А К О Н У К Р А Ї Н И "Про ратифікацію Додаткового протоколу до Конвенції про кіберзлочинність, який стосується криміналізації дій расистського та ксенофобного характеру, вчинених через комп'ютерні системи" ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 39, ст.328 ). Міжнародний документ. 2006 рікк
 5. З А К О Н У К Р А Ї Н И "Про ратифікацію Протоколів N 12 та N 14 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод" ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 27, ст.229 ). Міжнародний документ. 2006 рікк
 6. Конвенція Міжнародної організації праці N 150 "про адміністрацію праці: роль, функції та організація (укр/рос)" ( Рекомендацію до Конвенції додатково див. в документі. Міжнародний документ. 2005 рікк
 7. Конвенція Міжнародної організації праці N 81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі (укр./рос.) "( Конвенцію ратифіковано Законом N 1985-IV ( 1985-15 ) від 08.09.2004 )" Статус Конвенції див. ( 993_372 ). Міжнародний документ. 2005 рікк
 8. Протокол, що стосується зміни Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (укр/рос) "Підписаний у Монреалі 10 травня 1984 року" ( Протокол ратифіковано Законом N 112-IV ( 112-15 ) від 11.07.2002 ). Міжнародний документ. 2005 рікк
 9. Сьомий додатковий протокол до Статуту Всесвітнього поштового союзу "Статус Протоколу див. ( 055_009 )" { Протокол ратифіковано Законом N 45-V ( 45-16 ) від 27.07.2006, ВВР, 2006, N 39, ст.335 }. Міжнародний документ. 2004 рікк
 10. Рамкова конвенція ВООЗ із боротьби проти тютюну (укр/рос) "Статус Конвенції див. ( 897_002 )" { Конвенцію ратифіковано Законом N 3534-IV ( 3534-15 ) від 15.03.2006 }. Міжнародний документ. 2003 рікк
 11. Протокол про правила ліцензування імпорту державами - учасницями Угоди про створення зони вільної торгівлі "Статус Протоколу див. ( 997_747 )" ( Протокол ратифіковано Законом N 2734-III ( 2734-14 ) від 20.09.2001 ). Міжнародний документ. 2000 рікк
 12. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Узбекистан про приймання та передачу осіб, які перебувають на території держав нелегально "( Угоду ратифіковано Законом N 2688-III ( 2688-14 ) від 13.09.2001, ВВР, 2002, N 2, ст.8 )" Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Узбекистан, далі - "Сторони",. Міжнародний документ. 2000 рікк
 13. З А К О Н У К Р А Ї Н И "Про ратифікацію Конвенції про передачу осіб, які страждають психічними розладами, для проведення примусового лікування" ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 6-7, ст.43 ). Міжнародний документ. 2000 рікк
 14. Конвенція про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці N 182 "Статус Конвенції див. ( 993_453 )" ( Рекомендацію до Конвенції додатково див. в документі. Міжнародний документ. 1999 рікк
 15. Протокол що консолідує Міжнародну конвенцію щодо співробітництва у галузі безпеки аеронавігації "ЄВРОКОНТРОЛЬ" з усіма змінами, укладену 13 грудня 1960 року "( Протокол ратифіковано із застереженням Законом N 1338-IV ( 1338-15 ) від 26.11.2003, ВВР, 2004, N 15, ст.215 )" Дата підписання: 27.06.1997. Міжнародний документ. 1997 рікк
 16. Конвенція про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні "Ліссабон, 11 квітня 1997 року" Статус Конвенції див. ( 994_390 ). Міжнародний документ. 1997 рікк
 17. Конвенція про передачу осіб, які страждають психічними розладами, для проведення примусового лікування (укр/рос) "Статус Конвенції див. ( 997_747 )" ( Конвенцію ратифіковано із застереженням Законом N 1372-XIV ( 1372-14 ) від 11.01.2000 ). Міжнародний документ. 1997 рікк
 18. Пекінські тези щодо принципів незалежності суддів юридичної асоціації країн азійського та тихоокеанського регіону (LAWASIA) " (Прийняті провідними діячами в галузі правосуддя в LAWASIA, а також суддями з Азії та тихоокеанського регіону в Пекіні в 1995 р. та схвалені на засіданні ради LAWASIA в 2001 р.)" 1 січня 1995 року. Міжнародний документ. 1995 рікк
 19. Угода про заснування Світової організації торгівлі "{ Додатково див. Заключний акт ( 981_002 ) від 15.04.94 }" Список країн-членів СОТ див. ( 981_052 ). Міжнародна угода. 1994 рікк
 20. Конвенція щодо співробітництва по охороні та сталому використанню ріки Дунай (Конвенція про охорону ріки Дунай) "( Конвенцію ратифіковано Законом N 2997-III ( 2997-14 ) від 17.01.2002 )" Офіційний переклад. Міжнародний документ. 1994 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -