<<
>>

Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України і "Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) щодо створення нової форми співробітництва"( Меморандум ратифіковано Законом N 1446-III ( 1446-14 ) від 10.02.2000 ). Міжнародний документ. 1999

Документ актуальний на 01.12.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Меморандум

про взаєморозуміння між Урядом України і Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ)

щодо створення нової форми співробітництва

( Меморандум ратифіковано Законом

N 1446-III ( 1446-14 ) від 10.02.2000 )

Уряд України і Організація з безпеки і співробітництва в

Європі (ОБСЄ), беручи до уваги доповідь щодо України Особистого представника

Діючого голови від 30 квітня 1999 року, виходячи з рішення Постійної Ради ОБСЄ N 295 від 1 червня

1999 року, вважаючи, що поважання принципів та зобов'язань ОБСЄ є

основою майбутнього співробітництва між Урядом України і ОБСЄ, домовились про таке:

Стаття 1

1. Заснувати нову форму співробітництва між Україною та ОБСЄ.

Це співробітництво базуватиметься на плануванні, виконанні та

моніторингу проектів між відповідними органами влади України і

ОБСЄ та її інститутами. Такі проекти можуть стосуватися усіх

аспектів діяльності ОБСЄ і залучати як урядові, так і неурядові

організації України. 2. Модальності проектів будуть розроблені в процесі

співробітництва ОБСЄ з відповідними урядовими та неурядовими

організаціями України. 3. Від Уряду України Міністерство закордонних справ у

контакті з відповідними установами України нестиме

відповідальність за остаточне ухвалення проектів, які

плануватимуться та здійснюватимуться в Україні, а також за

загальну координацію і моніторинг здійснення проектів.

Стаття 2

1. З метою виконання вищезазначених завдань створюється

посада Координатора проектів ОБСЄ в Україні (далі "Координатор"). 2. Координатор призначається Діючим головою ОБСЄ після

консультацій з Урядом України. Персонал Координатора призначається

Координатором відповідно до встановлених процедур. 3. Координатор подасть список проектів, що передбачаються для

планування та виконання в Україні, включаючи інформацію щодо їхніх

цілей, фінансування та тривалості. Список буде регулярно

поновлюватися, в міру того як нові проекти пропонуються або

завершуються. Координатор надаватиме Міністерству закордонних

справ України повну інформацію щодо планування та здійснення

кожного проекту. 4. Координатор на регулярній основі подаватиме доповіді про

хід здійснення проектів Постійній Раді, яка здійснюватиме огляд

роботи та прийматиме відповідні рішення відносно її продовження

кожні 6 місяців. Мандат Координатора може також бути припинений за

домовленістю, якщо більше не планується або не виконується жоден

проект. Доповіді можуть також надаватися залученим інституціям

ОБСЄ.

Стаття 3

Персонал Координатора складатиметься з основного міжнародного

та місцевого персоналу, а також з міжнародних або місцевих

експертів і технічного персоналу, необхідного для реалізації

проектів.

Кількісний склад експертного персоналу Координатора може

змінюватись відповідно до потреб проектів. Строк перебування в

Україні експертного персоналу залежатиме від строків реалізації

проектів. Координатор заздалегідь повідомляє Міністерство

закордонних справ України про прибуття та відбуття членів

міжнародного персоналу. Основний персонал складатиметься з

Координатора, двох членів міжнародного персоналу та місцевого

персоналу, необхідного для забезпечення їхньої діяльності.

Стаття 4

Початкові витрати на утримання Координатора, його/її

персоналу та на діяльність в рамках проектів покриватимуться за

рахунок коштів, виділених в бюджеті ОБСЄ на 1999 рік для колишньої

Місії ОБСЄ в Україні, згідно із звичайними процедурами ОБСЄ.

Подальші витрати покриватимуться з бюджетів ОБСЄ та її інституцій,

а також за рахунок можливих добровільних внесків. Витрати на

утримання експертів покриватимуться за рахунок бюджетів кожного

проекту.

Стаття 5

1. Координатор та його/її персонал займатимуть приміщення,

які раніше були надані групі експертів ОБСЄ у Києві на території

посольства Норвегії за адресою вул. Стрілецька 15, на що отримана

згода Уряду Норвегії. 2. Координатор та його/її персонал матимуть доступ до

належного телефонного та телекомунікаційного обладнання України, а

також зможуть використовувати власне обладнання зв'язку, включаючи

супутникове, мобільне та портативне радіообладнання, за умови

дотримання вимог законів України та нормативно-правових актів

Уряду України.

Стаття 6

1. Координатор та його/її міжнародний персонал, так само як і

члени їхніх сімей, що перебувають разом з ними, користуватимуться

на території України такими ж статусом, правами, привілеями та

імунітетами, які надаються Урядом України дипломатичним

представництвам та дипломатичному персоналу, акредитованому в

Україні, та членам їхніх сімей, що перебувають разом з ними,

згідно з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961 року

( 995_048 ). 2. Члени українського персоналу, найнятого на місці

Координатором, матимуть статус, що відповідає статусу місцевого

персоналу дипломатичних представництв. Вони залишаються суб'єктами

національного законодавства України. Проте вони користуватимуться

імунітетом від цивільної та адміністративної відповідальності

стосовно дій, вчинених ними під час виконання своїх службових

обов'язків у статусі співробітників Координатора. 3. Координатор та його/її персонал поважатимуть законодавство

країни перебування та утримуватимуться від діяльності, несумісної

з виконанням їхнього мандата та завдань. 4. Координатор та його/її міжнародний персонал після прибуття

в Україну отримають дипломатичні посвідчення. Для транспортних

засобів Координатора та його/її міжнародного персоналу видаються

дипломатичні номери.

Стаття 7

Будь-які спори щодо тлумачення або застосування цього

Меморандуму про взаєморозуміння врегульовуватимуться

дипломатичними засобами шляхом консультацій між уповноваженим

представником Уряду України та Координатором або представником

Генерального секретаря ОБСЄ.

Стаття 8

Положення цього Меморандуму можуть бути переглянуті за

взаємною згодою сторін. Консультації з метою внесення поправок до

цього Меморандуму про взаєморозуміння можуть бути проведені на

вимогу Уряду України або Діючого голови. Будь-які поправки

вноситимуться за взаємною письмовою згодою у формі окремого

протоколу, який буде невід'ємною частиною цього Меморандуму про

взаєморозуміння.

Стаття 9

Цей Меморандум про взаєморозуміння тимчасово

застосовуватиметься з дня його підписання в частині, що не

суперечить чинному законодавству України, та набуде чинності після

повідомлення про виконання відповідних внутрішньодержавних

процедур в Україні. Він залишатиметься чинним протягом реалізації

нової форми співробітництва. Вчинено у Відні 13.07.1999 року у двох примірниках,

українською та англійською мовами кожний, які є рівно

автентичними. У випадку розбіжностей під час тлумачення положень

Меморандуму англійський варіант матиме пріоритет.

(підпис)

За Уряд України За Організацію з безпеки

і співробітництва в Європі

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України:

 1. Конвенція між Урядом України і Урядом Великого Герцогства Люксембург про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на капітал "{ Конвенцію ратифіковано Законом N 1918-VIII ( 1918-19 ) від 14.03.2017 }"Уряд України і Уряд Великого Герцогства Люксембург,. Міжнародний документ. 2017 рікк
 2. "КОНВЕНЦІЯ про мінімальні норми соціального забезпечення". Міжнародний документ. 2016 рікк
 3. "Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо процедури повідомлень". Міжнародний документ. 2016 рікк
 4. "ПРОТОКОЛ про реєстри викидів і перенесення забруднювачів". Міжнародний документ. 2016 рікк
 5. "ПРОТОКОЛ про застосування Договору про зону вільної торгівлі від 18 жовтня 2011 року між його Сторонами та Республікою Узбекистан". Міжнародний документ. 2016 рікк
 6. "УГОДА (у формі обміну нотами) між Україною і Малайзією про продовження дії Угоди між Україною та Малайзією про направлення Малайзійського персоналу до України у зв'язку з падінням літака "Malaysian Airlines"рейсу MH17 від 1 серпня 2014 року". Міжнародний документ. 2016 рікк
 7. "ПРОТОКОЛ про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Чеської Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно". Міжнародний документ. 2016 рікк
 8. "МЕМОРАНДУМ про спільні наміри Уряду України та Уряду Федеративної Республіки Німеччина стосовно незв’язаного фінансового кредиту загальним розміром 500 млн. євро". Міжнародний документ. 2016 рікк
 9. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями". Міжнародний документ. 2016 рікк
 10. "ПРОТОКОЛ про внесення змін до Марракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі". Міжнародний документ. 2015 рікк
 11. "КОНВЕНЦІЯ про основні цілі та норми соціальної політики № 117". Міжнародний документ. 2015 рікк
 12. "КОНВЕНЦІЯ між Урядом України та Урядом Ірландії про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та доходи від відчуження майна". Міжнародний документ. 2015 рікк
 13. "МЕМОРАНДУМ про домовленість між Урядом України та Організацією НАТО із зв’язку та інформації, яка представлена Генеральним менеджером Агенції НАТО із зв’язку та інформації стосовно співробітництва з питань консультацій, управління, зв’язку, розвідки, спостереження та рекогносцировки в рамках програми НАТО "Партнерство заради миру"". Міжнародний документ. 2015 рікк
 14. "ПРОТОКОЛ про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті". Міжнародний документ. 2015 рікк
 15. "МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ між УКРАЇНОЮ як Позичальником та ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ як Кредитором". Міжнародний документ. 2015 рікк
 16. "МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Україною та Європейським поліцейським офісом щодо встановлення захищеної лінії зв'язку". Міжнародний документ. 2015 рікк
 17. "ПРОТОКОЛ прикордонного знака "ТУР", який встановлено для позначення точки стику державних кордонів України, Румунії і Угорщини". Міжнародний документ. 2015 рікк
 18. "ДОДАТКОВИЙ ПРОТОКОЛ до Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі у справах органу місцевого самоврядування". Міжнародний документ. 2015 рікк
 19. "ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ місцевого самоврядування". Міжнародний документ. 2015 рікк
 20. "БУДАПЕШТСЬКА КОНВЕНЦІЯ про договір перевезення вантажів внутрішніми водними шляхами (КПВВ) (укр/рос)". Міжнародний документ. 2015 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -