<<
>>

Стокгольмська конвенція про стійкі органічні забруднювачі (укр/рос) "Статус Конвенції див.( 995_g67 )" { Конвенцію ратифіковано Законом N 949-V ( 949-16 ) від 18.04.2007, ВВР, 2007, N 30, ст.396 }. Міжнародний документ. 2007

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Стокгольмська конвенція про стійкі органічні забруднювачі (укр/рос) Статус Конвенції див.( 995_g67 ) { Конвенцію ратифіковано Законом N 949-V ( 949-16 ) від 18.04.2007, ВВР, 2007, N 30, ст.396 } Дата підписання: 22.05.2001 Дата підписання Україною: 23.05.2001 Дата ратифікації Україною: 18.04.2007 Дата набрання чинності для України: 24.12.2007 Офіційний переклад Сторони цієї Конвенції, визнаючи, що стійкі органічні забруднювачі мають токсичні властивості, виявляють стійкість до розкладання, характеризуються біоакумуляцією і є об'єктом транскордонного перенесення по повітрю, воді й мігруючими видами, а також осаджуються на великій відстані від джерела їхнього викиду, нагромаджуючись в екосистемах суші та водних екосистемах; усвідомлюючи наявність стурбованості станом здоров'я, особливо в країнах, що розвиваються, у зв'язку з тим, що місцеве населення піддається впливу стійких органічних забруднювачів, зокрема, вплив здійснюється на жінок, а через них передається прийдешнім поколінням; визнаючи, що арктичні екосистеми й корінні общини знаходяться в особливій небезпеці внаслідок біопосилення впливу стійких органічних забруднювачів, а також, що зараження традиційних харчових продуктів, які використовуються ними, є питанням охорони здоров'я населення; усвідомлюючи необхідність ужиття глобальних заходів стосовно стійких органічних забруднювачів; беручи до уваги рішення 19/13 C Керівної Ради Програми Організації Об'єднаних Націй з навколишнього природного середовища від 7 лютого 1997 року стосовно міжнародних дій з охорони здоров'я людини й навколишнього природного середовища, які здійснюються на основі заходів, які дозволять скоротити та (або) ліквідувати викиди й скиди стійких органічних забруднювачів; посилаючись на положення відповідних міжнародних природоохоронних конвенцій, що стосуються цього питання, особливо Роттердамської конвенції про процедуру попередньої обґрунтованої згоди стосовно окремих небезпечних хімічних речовин і пестицидів у міжнародній торгівлі, а також Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їхнім видаленням ( 995_022 ), у тому числі реґіональні угоди, розроблені в рамках її статті 11; посилаючись також на відповідні положення Ріо-де-Жанейрської декларації з навколишнього природного середовища й розвитку ( 995_455 ) та Порядку денного на XXI століття; визнаючи, що запобіжні засоби лежать в основі стурбованості всіх Сторін і закріплені в цій Конвенції; визнаючи, що ця Конвенція та інші міжнародні угоди у сфері торгівлі й навколишнього природного середовища мають взаємодоповнювальний характер; знову підтверджуючи, що Держави відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй ( 995_010 ) і принципів міжнародного права мають суверенне право розробляти власні ресурси відповідно до своєї політики, що проводиться у сфері навколишнього природного середовища й розвитку, і несуть відповідальність за забезпечення того, щоб унаслідок здійснюваних у рамках їхньої юрисдикції або під їхнім контролем заходів не завдавати шкоди навколишньому природному середовищу інших Держав або районів, що не підпадають під їхню національну юрисдикцію; беручи до уваги умови й особливі потреби країн, що розвиваються, і, особливо, найменш розвинених з них, а також країн з перехідною економікою, зокрема, необхідність розширення їхніх національних можливостей у сфері регулювання хімічних речовин, у тому числі шляхом передачі технології, надання фінансової й технічної допомоги й сприяння співробітництву між Сторонами; беручи повною мірою до уваги Програму дій для сталого розвитку малих острівних держав, що розвиваються, прийняту в Барбадосі 6 травня 1994 року; відмічаючи відповідні можливості розвинених країн і країн, що розвиваються, а також спільну, але диференційовану відповідальність Держав, як це закріплено в Принципі 7 Ріо-де-Жанейрської декларації з навколишнього природного середовища й розвитку ( 995_455 ); визнаючи важливий внесок, який приватний сектор і неурядові організації можуть зробити у справу забезпечення зменшення та (або) усунення викидів і скидів стійких органічних забруднювачів; наголошуючи на важливості того, щоб виробники стійких органічних забруднювачів брали на себе відповідальність за зменшення шкідливих наслідків, що заподіюються їхньою продукцією, і надання споживачам, Урядам і громадськості інформації стосовно шкідливих властивостей таких хімічних речовин; визнаючи необхідність ужиття заходів стосовно запобігання шкідливому впливу стійких органічних забруднювачів на всіх етапах їхнього життєвого циклу; знову підтверджуючи Принцип 16 Ріо-де-Жанейрської декларації з навколишнього природного середовища й розвитку ( 995_455 ), який установлює, що національні органи влади повинні прагнути сприяти інтерналізації екологічних витрат і використанню економічних коштів, беручи до уваги підхід, згідно з яким забруднювач повинен, у принципі, покривати витрати, пов'язані із забрудненням, належно враховуючи суспільні інтереси й не порушуючи міжнародної торгівлі та інвестування; заохочуючи Сторони, що не мають у своєму розпорядженні програм регулювання й оцінок пестицидів і промислових хімічних речовин, розробляти такі програми; визнаючи важливість розробки й використання екологічно безпечних альтернативних процесів і хімічних речовин; будучи сповненими рішучості забезпечити охорону здоров'я людини й навколишнього природного середовища від шкідливого впливу стійких органічних забруднювачів, домовилися про таке:... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>
Стаття 7

Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України:

 1. Конвенція між Урядом України і Урядом Великого Герцогства Люксембург про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на капітал "{ Конвенцію ратифіковано Законом N 1918-VIII ( 1918-19 ) від 14.03.2017 }"Уряд України і Уряд Великого Герцогства Люксембург,. Міжнародний документ. 2017 рікк
 2. "КОНВЕНЦІЯ про мінімальні норми соціального забезпечення". Міжнародний документ. 2016 рікк
 3. "Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо процедури повідомлень". Міжнародний документ. 2016 рікк
 4. "ПРОТОКОЛ про реєстри викидів і перенесення забруднювачів". Міжнародний документ. 2016 рікк
 5. "ПРОТОКОЛ про застосування Договору про зону вільної торгівлі від 18 жовтня 2011 року між його Сторонами та Республікою Узбекистан". Міжнародний документ. 2016 рікк
 6. "УГОДА (у формі обміну нотами) між Україною і Малайзією про продовження дії Угоди між Україною та Малайзією про направлення Малайзійського персоналу до України у зв'язку з падінням літака "Malaysian Airlines"рейсу MH17 від 1 серпня 2014 року". Міжнародний документ. 2016 рікк
 7. "ПРОТОКОЛ про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Чеської Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно". Міжнародний документ. 2016 рікк
 8. "МЕМОРАНДУМ про спільні наміри Уряду України та Уряду Федеративної Республіки Німеччина стосовно незв’язаного фінансового кредиту загальним розміром 500 млн. євро". Міжнародний документ. 2016 рікк
 9. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями". Міжнародний документ. 2016 рікк
 10. "ПРОТОКОЛ про внесення змін до Марракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі". Міжнародний документ. 2015 рікк
 11. "КОНВЕНЦІЯ про основні цілі та норми соціальної політики № 117". Міжнародний документ. 2015 рікк
 12. "КОНВЕНЦІЯ між Урядом України та Урядом Ірландії про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та доходи від відчуження майна". Міжнародний документ. 2015 рікк
 13. "МЕМОРАНДУМ про домовленість між Урядом України та Організацією НАТО із зв’язку та інформації, яка представлена Генеральним менеджером Агенції НАТО із зв’язку та інформації стосовно співробітництва з питань консультацій, управління, зв’язку, розвідки, спостереження та рекогносцировки в рамках програми НАТО "Партнерство заради миру"". Міжнародний документ. 2015 рікк
 14. "ПРОТОКОЛ про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті". Міжнародний документ. 2015 рікк
 15. "МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ між УКРАЇНОЮ як Позичальником та ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ як Кредитором". Міжнародний документ. 2015 рікк
 16. "МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Україною та Європейським поліцейським офісом щодо встановлення захищеної лінії зв'язку". Міжнародний документ. 2015 рікк
 17. "ПРОТОКОЛ прикордонного знака "ТУР", який встановлено для позначення точки стику державних кордонів України, Румунії і Угорщини". Міжнародний документ. 2015 рікк
 18. "ДОДАТКОВИЙ ПРОТОКОЛ до Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі у справах органу місцевого самоврядування". Міжнародний документ. 2015 рікк
 19. "ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ місцевого самоврядування". Міжнародний документ. 2015 рікк
 20. "БУДАПЕШТСЬКА КОНВЕНЦІЯ про договір перевезення вантажів внутрішніми водними шляхами (КПВВ) (укр/рос)". Міжнародний документ. 2015 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -