<<
>>

Меморандум про взаєморозуміння між Всесвітньою Митною Організацією (ВМО) та Академією митної служби України (АМСУ) з метою налагодження співробітництва з питань розвитку та забезпечення навчальної та освітньої діяльності, інституційного розвитку та досліджень з митної справи на світовому рівні "Цей Меморандум про Взаєморозуміння укладено:"Між. Рада Митного Співробітництва. 2009

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

              Меморандум 

про взаєморозуміння

між Всесвітньою Митною Організацією (ВМО)

та Академією митної служби України (АМСУ)

з метою налагодження співробітництва з питань

розвитку та забезпечення навчальної та освітньої

діяльності, інституційного розвитку та досліджень

з митної справи на світовому рівні

Цей Меморандум про Взаєморозуміння укладено:

Між

Всесвітньою митною організацією (ВМО)

Та

Академією митної служби України (АМСУ)

Які разом розглядаються як "Сторони" та кожна окремо як

"Сторона".

Сторони:

(a) ВИЗНАЧАЮЧИ, що ВМО є єдиною компетентною глобальною

міждержавною організацією в галузі митної справи, місія якої

полягає в підвищенні ефективності та продуктивності діяльності

митних адміністрацій,

(b) ВИЗНАЮЧИ, також що АМСУ є єдиним спеціалізованим вищим

навчальним закладом України в галузі митної справи IV рівня

акредитації, який прагне стати ключовим гравцем на національному

та міжнародному рівнях, місія якого полягає в забезпеченні

підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з митної справи на

рівні міжнародних стандартів і впровадженні інноваційних програм в

галузі митних досліджень,

(c) ВИКАЗУЮЧИ бажання обох Сторін підтримувати митні

адміністрації у своїх прагненнях вирішувати складні завдання в

сучасних умовах бізнесу та адаптуватись до умов, що змінюються,

через сприяння міжнародним зв'язкам та співробітництву, через

підтримку цілісності, підвищення кваліфікації персоналу,

прозорість, методи удосконалення управління та технології роботи

адміністрацій та поширення передового досвіду,

(d) ЗАЗНАЧАЮЧИ, що ВМО сприяє покращенню навчання в галузі

митної справи в регіонах, освітній діяльності та інституційному

розвитку, зокрема через свої електронні навчальні програми

(e-learning) та через Регіональні Управління з Інституційного

Розвитку (РУІР) й Регіональні Навчальні Центри (РНЦ),

(e) ВИЗНАЧАЮЧИ також можливу успішну спільну діяльність

Сторін через здійснення на світовому рівні навчання в митній

справі, освітньої діяльності, інституційного розвитку та

досліджень.

Домовились про наступне:

Загальні положення

1. Створити довготривалий стратегічний альянс, який буде

взаємовигідним для організаційних цілей та завдань обох Сторін.

2. Дозволити кожній Стороні посилатись на професійні зв'язки

між обома Сторонами в офіційних документах, таких як інформаційні

брошури, які попередньо підлягатимуть ухваленню іншою Стороною.

Ініціативи з навчання, освітньої діяльності

та інституційного розвитку

3. Досліджувати можливості співробітництва та мінімізації

повторення зусиль у сферах навчання, електронного навчання,

інституційного розвитку та підвищення кваліфікації керівного

складу.

4.

Шукати шляхи максимізації рівня поєднання програм навчання

та розвитку, що надаються ВМО та її членам, та програм, що

надаються АМСУ.

5. Досліджувати можливості вдосконалення спільного

регіонального навчання, освітньої діяльності та інституційного

розвитку через РУІР та РНЦ.

6. Шукати можливості розвивати та поступово розширювати

акредитацію діяльності кожного або всіх Членів ВМО по всьому

світу.

7. Сприяти спільним заходам через надання АМСУ статусу

спостерігача Робочої Групи Високого Рівня з Інституційного

Розвитку, навчання та технічної допомоги, а також мати доступ до

веб-сайту членів ВМО.

Дослідження

8. Співпрацювати в області стратегічних досліджень, які

сприятимуть ВМО та її Членам у власному становленні з метою

задоволення майбутніх вимог глобальної економіки.

9. Щорічно проводити переговори щодо результатів погоджених

досліджень.

Інтелектуальна власність

10. Визнавати відповідне право власності на матеріали, які

базуються на джерелах та особистому внеску Сторін, з метою

впровадження, написання та підготовки таких матеріалів.

11. Досягати домовленостей щодо використання кожного об'єкту

інтелектуальної власності одноразово або постійно. Домовленість,

що передбачає оплату, повинна бути оформлена у письмовому вигляді

та визначати всі умови щодо використання матеріалів.

12. Якщо АМСУ або ВМО домовляються дозволити іншій Стороні

використовувати свої матеріали, то це відбувається на основі того,

що призначена Сторона має право ліцензувати використання

матеріалів.

Зв'язок

13. Офіційний зв'язок між обома Сторонами переважно буде

здійснюватись між ректором АМСУ та Генеральним Секретарем ВМО, або

призначеною ним особою.

Юридична сила

14. Цей Меморандум про Взаєморозуміння не створює юридичних

прав або обов'язків. Сторони будуть здійснювати співробітництво

сумлінно з метою реалізації цього Меморандуму про Взаєморозуміння.

Поправки

15. Поправки до цього Меморандуму про Взаєморозуміння повинні

погоджуватись обома Сторонами. Вони додаються та є складовою

частиною Меморандуму про Взаєморозуміння.

Термін дії

16. Цей Меморандум про Взаєморозуміння має залишитись в силі

до його припинення будь-якою Стороною шляхом письмової заяви іншій

Стороні в тримісячний термін.

У підтвердження цього законні представники Сторін поставили

свої підписи на двох оригіналах цього Меморандуму про

Взаєморозуміння англійською та українською мовами.

Підписано в ........ 30 вересня 2009 р.

Куніо Мікурія Віктор Ченцов

Генеральний Секретар Ректор

Всесвітньої Митної Організації Академії митної служби України

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Рада Митного Співробітництва:

 1. "ПОПРАВКИ до Конвенції про тимчасове ввезення від 26 червня 1990 року". Рада Митного Співробітництва. 2014 рікк
 2. Статус Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киото, 18 мая 1973 года) ( 995_643 ) "(с изменениями и дополнениями от 26 июня 1999 года)" (по состоянию на 30 июня 2010 года). Рада Митного Співробітництва. 2010 рікк
 3. Меморандум про взаєморозуміння між Державною митною службою України і Всесвітньою митною організацією про створення Регіонального навчального центру Всесвітньої митної організації в Україні "Дата підписання: 26.06.2010"Дата набрання чинності для України: 26.06.2010. Рада Митного Співробітництва. 2010 рікк
 4. Статус Международной конвенции о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров (Брюссель, 14 июня 1983 г.) ( 995_079 ) " (по состоянию на 30 июня 2007 г.)"Дата вступления в силу: 1 января 1988 г.. Рада Митного Співробітництва. 2007 рікк
 5. Рекомендація Ради митного співробітництва(1) стосовно внесення змін до Конвенції про створення Ради митного співробітництва " 30 червня 2007 року" { Рекомендацію прийнято Законом N 1771-VI ( 1771-17 ) від 17.12.2009 }. Рада Митного Співробітництва. 2007 рікк
 6. Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой торговли Всемирной таможенной организации " Июнь, 2005 год" Мнения представителей деловых кругов о Рамочных стандартах .... Рада Митного Співробітництва. 2005 рікк
 7. Протокол про співробітництво у боротьбі з обігом контрафактної фонографічної продукції "Дата підписання: 05.11.2004"Дата набрання чинності для України: 05.11.2004. Рада Митного Співробітництва. 2004 рікк
 8. Міжнародна конвенція про адміністративну взаємодопомогу у сфері митних відносин " Офіційний переклад" Преамбула. Рада Митного Співробітництва. 2003 рікк
 9. Статус Международной конвенции о взаимном административном содействии в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений (Найроби, 9 июня 1977 года) ( 995_926 ) " (по состоянию на 30 июня 2002 года)"-----------------------------------------------------------------------------------------------. Рада Митного Співробітництва. 2002 рікк
 10. Статус Таможенной конвенции, касающейся контейнеров ( 995_c34 ) " (Женева, 2 декабря 1972 года)" (по состоянию на 30 июня 2002 года). Рада Митного Співробітництва. 2002 рікк
 11. Додаток III до Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур ( 976_005 ) (Спеціальні додатки) "{ Про приєднання до Протоколу див. Закон N 227-V ( 227-16 ) від 05.10.2006, ВВР, 2006, N 48, ст.476 }" Спеціальний додаток A. Рада Митного Співробітництва. 1999 рікк
 12. Додаток II до Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур ( 976_005 ) (Загальний додаток) "{ Про приєднання до Протоколу див. Закон N 227-V ( 227-16 ) від 05.10.2006, ВВР, 2006, N 48, ст.476 }" ЗАГАЛЬНИЙ ДОДАТОК. Рада Митного Співробітництва. 1999 рікк
 13. Додаток I до Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур ( 976_005 ) ( Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур у зміненій редакції) "{ Про приєднання до Протоколу див. Закон N 227-V ( 227-16 ) від 05.10.2006, ВВР, 2006, N 48, ст.476 }" Офіційний переклад. Рада Митного Співробітництва. 1999 рікк
 14. Протокол про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур " м. Брюссель, 26 червня 1999 року" { Додаток I до Протоколу див. ( 976_006 ) Додаток II до Протоколу див. ( 976_007 ) Додаток III до Протоколу див. ( 976_008 )}. Рада Митного Співробітництва. 1999 рікк
 15. Меморандум о взаимопонимании между Всемирной Таможенной Организацией (WCO) и Международной федерацией экспедиторских ассоциаций (FIATA) "Признавая, что нарушения таможенных законов вредят зкономическим, общественным, финансовым интересам и безопасности государств, а также интересам всех сторон, занимающихся законной международной торговлей, и что такие нарушения могут происходить при использовании любого транспортного средства и груза,"отмечая, что увеличение провоза наркотиков, подделок и пиратства, контрабанды исчезающих видов, ядерных и других опасных материалов заставляет таможенные власти усиливать контроль и управление,. Рада Митного Співробітництва. 1998 рікк
 16. Конвенція про тимчасове ввезення (укр/рос) "( Про приєднання України до Конвенції див. Закон N 1661-IV ( 1661-15 ) від 24.03.2004 )" { Поправки до Конвенції див. в Документі ( 976_015 ) від 15.05.2014 }. Рада Митного Співробітництва. 1990 рікк
 17. Протокол про внесення поправки до Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису і кодування товарів "Договаривающиеся Стороны Конвенции, учреждающей Совет таможенного сотрудничества ( 995_184 ), подписанной в Брюсселе 15 декабря 1950 года, и Европейское экономическое сообщество,"выражая пожелание в том, чтобы Международная конвенция о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров ( 995_079 ) (заключенная в Брюсселе 14 июня 1983 года) вступила в силу с 1 января 1988 года,. Рада Митного Співробітництва. 1986 рікк
 18. Международная конвенция о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров "{ Изменения к Международной конвенции дополнительно см. в Протоколе ( 995_080 ) от 24.06.86 }" { О присоединении к Конвенции см. Указ Президента N 466/2002 ( 466/2002 ) от 17.05.2002 }. Рада Митного Співробітництва. 1983 рікк
 19. Міжнародна конвенція про взаємну адміністративну допомогу у відверненні, розслідуванні та припиненні порушень митного законодавства " Статус Конвенції див.( 976_001 )" { Про приєднання до Конвенції див. Указ Президента N 699/2000 ( 699/2000 ) від 23.05.2000 }. Рада Митного Співробітництва. 1977 рікк
 20. Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур (укр/рос) " (у зміненій редакції)" (редакція на 26 червня 1999 року). Рада Митного Співробітництва. 1973 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -