<<
>>

Меморандум про взаєморозуміння між Державною митною службою України і Всесвітньою митною організацією про створення Регіонального навчального центру Всесвітньої митної організації в Україні "Дата підписання: 26.06.2010"Дата набрання чинності для України: 26.06.2010. Рада Митного Співробітництва. 2010

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

              Меморандум 

про взаєморозуміння між Державною митною

службою України і Всесвітньою митною організацією

про створення Регіонального навчального центру

Всесвітньої митної організації в Україні

Дата підписання: 26.06.2010 Дата набрання чинності для України: 26.06.2010

Державна митна служба України і Всесвітня митна

організація(1), іменована надалі ВМО:

---------------- (1) Заснована у 1952 році як Рада Митного Співробітництва,

Рю де Марше, 30, В-1210, Брюссель, Бельгія.

УСВІДОМЛЮЮЧИ, величезні проблеми, що стоять перед митними

службами за рахунок збільшення обсягів торгівлі, глобалізації

торгівлі та регіональної інтеграції;

УСВІДОМЛЮЮЧИ, що зміна структури торгівлі, необхідність

активного сприяння торгівлі та вимога виробляти більше з

обмеженими ресурсами, містять заклик до зміцнення співробітництва

між митними адміністраціями та Всесвітньою митною організацією;

ВИЗНАЮЧИ, що міжнародне та регіональне співробітництво являє

собою корисну основу для розвитку ефективності і дієвості митних

органів;

ВИЗНАЮЧИ, що поширення інформації, навчання і технічна

допомога необхідні для однакового застосування ключових

міжнародних митних конвенцій, рекомендацій та інших стандартів;

ВИЗНАЮЧИ, що ВМО надає необхідне навчання і технічну допомогу

своїм країнам-членам;

УСВІДОМЛЮЮЧИ важливу роль і значний потенціал Державної

митної служби України у підтримці Всесвітньої митної організації в

здійсненні допомоги країнам-членам;

Домовилися про таке:

Стаття 1

Державна митна служба України і ВМО засновують Регіональний

навчальний центр ВМО, іменований надалі навчальний центр в

Україні. ВМО буде використовувати можливості навчального центру

для цілей регіональної підготовки і навчання, проведення зустрічей

з питань технічної допомоги та проведення інших засідань з митних

питань.

Стаття 2

Для досягнення цілей, викладених у статті 1, Державна митна

служба України буде надавати Всесвітній митній організації право

доступу до її навчального центру, що знаходиться за адресою:

49044, м. Дніпропетровськ, вул. Рогальова, 8

Тел./факс: (056) 745-55-96; (0562) 47-17-91

Стаття 3

Державна митна служба України буде у подальшому спрямовувати

роботу навчального центру і використовувати його в ході реалізації

своїх власних національних і міжнародних програм.

Стаття 4

1. Сторони будуть передавати один одному свої навчальні

плани, з тим щоб визначити використання приміщень навчального

центру. ВМО повинні заздалегідь, не менш ніж за 2 місяця,

повідомляти про кожний запланований захід, разом із необхідною

інформацією про підтвердження проведення заходу.

2. Протягом одного місяця з дати підписання цього Меморандуму

про взаєморозуміння Сторони призначатимуть офіцерів зв'язку для

координації питань, пов'язаних з його імплементацією.

Стаття 5

Технічні умови використання Навчального Центру

Державна митна служба України буде надавати кабінети, а також

регулярні навчальні заходи, конференц-зали, житлові кімнати та

інші об'єкти навчального центру для користування ВМО.

Стаття 6

1. Цей Меморандум про взаєморозуміння набирає чинності з дня

його підписання.

2. Цей Меморандум про взаєморозуміння може бути припинений

будь-якою з Сторін у будь-який час, шляхом письмового

повідомлення. Цей Меморандум про взаєморозуміння, припиняє свою

дію відразу ж після отримання такого повідомлення іншої сторони.

3. Цей Меморандум про взаєморозуміння може бути змінений за

взаємною згодою Сторін у письмовій формі.

Вчинено в м. Брюсселі 26 червня 2010 в двох примірниках

українською та англійською мовами, текст англійською мовою є

автентичним.

(підпис) (підпис)

Анатолій ГУТНИК Куніо МІКУРІЯ

Перший заступник Генеральний Секретар

Голови Державної митної Всесвітньої митної

служби України організації


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 04.02.2011 — 2011 р., № 6, стор. 203, стаття 308, код акта 54606/2011

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Рада Митного Співробітництва:

 1. "ПОПРАВКИ до Конвенції про тимчасове ввезення від 26 червня 1990 року". Рада Митного Співробітництва. 2014 рікк
 2. Статус Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киото, 18 мая 1973 года) ( 995_643 ) "(с изменениями и дополнениями от 26 июня 1999 года)" (по состоянию на 30 июня 2010 года). Рада Митного Співробітництва. 2010 рікк
 3. Меморандум про взаєморозуміння між Всесвітньою Митною Організацією (ВМО) та Академією митної служби України (АМСУ) з метою налагодження співробітництва з питань розвитку та забезпечення навчальної та освітньої діяльності, інституційного розвитку та досліджень з митної справи на світовому рівні "Цей Меморандум про Взаєморозуміння укладено:"Між. Рада Митного Співробітництва. 2009 рікк
 4. Статус Международной конвенции о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров (Брюссель, 14 июня 1983 г.) ( 995_079 ) " (по состоянию на 30 июня 2007 г.)"Дата вступления в силу: 1 января 1988 г.. Рада Митного Співробітництва. 2007 рікк
 5. Рекомендація Ради митного співробітництва(1) стосовно внесення змін до Конвенції про створення Ради митного співробітництва " 30 червня 2007 року" { Рекомендацію прийнято Законом N 1771-VI ( 1771-17 ) від 17.12.2009 }. Рада Митного Співробітництва. 2007 рікк
 6. Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой торговли Всемирной таможенной организации " Июнь, 2005 год" Мнения представителей деловых кругов о Рамочных стандартах .... Рада Митного Співробітництва. 2005 рікк
 7. Протокол про співробітництво у боротьбі з обігом контрафактної фонографічної продукції "Дата підписання: 05.11.2004"Дата набрання чинності для України: 05.11.2004. Рада Митного Співробітництва. 2004 рікк
 8. Міжнародна конвенція про адміністративну взаємодопомогу у сфері митних відносин " Офіційний переклад" Преамбула. Рада Митного Співробітництва. 2003 рікк
 9. Статус Международной конвенции о взаимном административном содействии в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений (Найроби, 9 июня 1977 года) ( 995_926 ) " (по состоянию на 30 июня 2002 года)"-----------------------------------------------------------------------------------------------. Рада Митного Співробітництва. 2002 рікк
 10. Статус Таможенной конвенции, касающейся контейнеров ( 995_c34 ) " (Женева, 2 декабря 1972 года)" (по состоянию на 30 июня 2002 года). Рада Митного Співробітництва. 2002 рікк
 11. Додаток III до Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур ( 976_005 ) (Спеціальні додатки) "{ Про приєднання до Протоколу див. Закон N 227-V ( 227-16 ) від 05.10.2006, ВВР, 2006, N 48, ст.476 }" Спеціальний додаток A. Рада Митного Співробітництва. 1999 рікк
 12. Додаток II до Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур ( 976_005 ) (Загальний додаток) "{ Про приєднання до Протоколу див. Закон N 227-V ( 227-16 ) від 05.10.2006, ВВР, 2006, N 48, ст.476 }" ЗАГАЛЬНИЙ ДОДАТОК. Рада Митного Співробітництва. 1999 рікк
 13. Додаток I до Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур ( 976_005 ) ( Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур у зміненій редакції) "{ Про приєднання до Протоколу див. Закон N 227-V ( 227-16 ) від 05.10.2006, ВВР, 2006, N 48, ст.476 }" Офіційний переклад. Рада Митного Співробітництва. 1999 рікк
 14. Протокол про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур " м. Брюссель, 26 червня 1999 року" { Додаток I до Протоколу див. ( 976_006 ) Додаток II до Протоколу див. ( 976_007 ) Додаток III до Протоколу див. ( 976_008 )}. Рада Митного Співробітництва. 1999 рікк
 15. Меморандум о взаимопонимании между Всемирной Таможенной Организацией (WCO) и Международной федерацией экспедиторских ассоциаций (FIATA) "Признавая, что нарушения таможенных законов вредят зкономическим, общественным, финансовым интересам и безопасности государств, а также интересам всех сторон, занимающихся законной международной торговлей, и что такие нарушения могут происходить при использовании любого транспортного средства и груза,"отмечая, что увеличение провоза наркотиков, подделок и пиратства, контрабанды исчезающих видов, ядерных и других опасных материалов заставляет таможенные власти усиливать контроль и управление,. Рада Митного Співробітництва. 1998 рікк
 16. Конвенція про тимчасове ввезення (укр/рос) "( Про приєднання України до Конвенції див. Закон N 1661-IV ( 1661-15 ) від 24.03.2004 )" { Поправки до Конвенції див. в Документі ( 976_015 ) від 15.05.2014 }. Рада Митного Співробітництва. 1990 рікк
 17. Протокол про внесення поправки до Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису і кодування товарів "Договаривающиеся Стороны Конвенции, учреждающей Совет таможенного сотрудничества ( 995_184 ), подписанной в Брюсселе 15 декабря 1950 года, и Европейское экономическое сообщество,"выражая пожелание в том, чтобы Международная конвенция о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров ( 995_079 ) (заключенная в Брюсселе 14 июня 1983 года) вступила в силу с 1 января 1988 года,. Рада Митного Співробітництва. 1986 рікк
 18. Международная конвенция о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров "{ Изменения к Международной конвенции дополнительно см. в Протоколе ( 995_080 ) от 24.06.86 }" { О присоединении к Конвенции см. Указ Президента N 466/2002 ( 466/2002 ) от 17.05.2002 }. Рада Митного Співробітництва. 1983 рікк
 19. Міжнародна конвенція про взаємну адміністративну допомогу у відверненні, розслідуванні та припиненні порушень митного законодавства " Статус Конвенції див.( 976_001 )" { Про приєднання до Конвенції див. Указ Президента N 699/2000 ( 699/2000 ) від 23.05.2000 }. Рада Митного Співробітництва. 1977 рікк
 20. Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур (укр/рос) " (у зміненій редакції)" (редакція на 26 червня 1999 року). Рада Митного Співробітництва. 1973 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -