<<
>>

Документ спільної робочої групи Реалізація Європейської політики сусідства у 2010 році Звіт про хід реалізації проекту в Україні " на додаток до Спільного повідомлення Комісії Європейському Парламенту, Раді Європи, Комітету з економічних та соціальних питань та Комітету регіонів" Новий відгук на Сусідство, що змінюється COM(2011)303. Європейське співтовариство. 2011

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

         Документ спільної робочої групи 

Реалізація Європейської політики сусідства у 2010 році

Звіт про хід реалізації проекту в Україні

на додаток до

Спільного повідомлення Комісії Європейському

Парламенту, Раді Європи, Комітету з економічних

та соціальних питань та Комітету регіонів

Новий відгук на Сусідство, що змінюється

COM(2011)303

(Європейська Комісія

Високий Представник Європейського Союзу

з міжнародних відносин та політики безпеки)

Брюссель, XXX

SEC(2011)646

1.

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА

Договірні відносини між Україною та ЄС були вперше

встановлені у 1994 році шляхом укладення Угоди про Партнерство і

Співробітництво ( 998_012 ) (УПС), яка набула чинності у

1998 році. На основі цієї Угоди у лютому 2005 року було прийнято

план дій "Україна - ЄС" ( 994_693 ), хід реалізації котрого

відслідковувався та складалися відповідні звіти до листопада

2009 року, коли його було замінено на Порядок денний асоціації

ЄС - Україна ( 994_990 ). Порядок денний асоціації базується на

значному прогресі, що його було досягнуто у процесі обговорення

Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС (УА). Обидві сторони

вважають, що ця Угода демонструє найбільш сучасний та амбіційний

підхід до бачення асоціації в рамках програми Східного

партнерства, включно з Угодою про глибоку та всебічну зону вільної

торгівлі (ГВЗВТ) та комплексною програмою наближення до ЄС

(acquis).

Протягом 2010 року проводилися інтенсивні та різнобічні

зустрічі, найбільш офіційно на рівні саміту "Україна - ЄС", Ради

Співробітництва, а також в рамках діяльності Комітету з питань

співробітництва і семи підкомітетів. На додаток до цього, на рівні

Спільного Комітету вищих посадових осіб розглядався хід виконання

Порядку денного асоціації ЄС - Україна ( 994_990 ). В більш

широкому плані, в багатосторонній роботі Східного партнерства

брали активну участь українські посадовці та представники

громадянського суспільства, які робили свій внесок в робочий

процес. На двосторонній основі, в рамках Комплексної програми

Східного партнерства з інституційного розвитку, Україна та ЄС

також обговорювали питання розбудови інституційних можливостей.

В цьому документі звітується про загальний прогрес,

досягнутий в процесі реалізації Порядку денного асоціації ЄС -

Україна ( 994_990 ) за проміжок часу з 1 січня до 31 грудня

2010 року, а якщо вважалося доцільним, то розглядається і

діяльність, що проводилася поза межами цього періоду.

Слід

зауважити, що на додаток до Порядку денного асоціації представники

ЄС надали Україні матрицю пріоритетних заходів з метою

забезпечення подальшої орієнтації зусиль України щодо

реформування. Відповідно, в рамках діалогу з Україною, що

проводився на вищому рівні, ЄС зосереджував увагу на низці

ключових "пріоритетів з реформування", таких як інклюзивна

конституційна реформа, реформа виборчої та судової систем та

реформа енергетичного сектору.

В звіті всебічно аналізуються позитивні зрушення, досягнуті

під час підготовки до набуття чинності Угоди про Асоціацію між

Україною та ЄС, оскільки Порядок денний асоціації ( 994_990 ) має

на меті прокласти шлях до цього. Цей документ не є загальним

оглядом політичної та економічної ситуації в Україні. Крім того,

інформацію про події, що відбуваються в секторах в рамках

регіональних та багатосторонніх процесів, можна знайти у

галузевому звіті.

У 2010 році Україна зробила правильні кроки у напрямку

встановлення структури майбутніх реформ, особливо через повернення

до Угоди про кредит "стенд-бай" з Міжнародним Валютним Фондом,

шляхом ухвалення Комплексної програми економічного розвитку

(під наглядом Комітету з економічних реформ, що був заснований

відповідно до Указу Президента України ( 355/2010 ) від 17 березня

2010 року), та досягнення значної фінансової консолідації, з

потенціалом для більших досягнень за умови успішної реалізації

податкової та пенсійної реформ. Наявність більш стабільної

політичної ситуації передбачає, що при правильній мотивації та за

бажанням уряд матиме змогу провести низку ключових реформ, що

сприятимуть просуванню країни ближче до європейських стандартів та

цінностей, про що йдеться в Угоді про Асоціацію.

До особливих досягнень, що мали місце у 2010 році, слід

віднести ухвалення Закону "Про державні закупівлі" ( 2289-17 ),

котрий має зіграти важливу роль у приборканні корупції та

покращенні конкуренції, а також прийняття Закону "Про реформування

газового сектору" ( 2467-17 ), який проклав шлях до вступу України

в Енергетичну Спільноту у лютому 2011 року, таким чином

забезпечуючи значний потенціал для модернізації та

реструктуризації власної енергетичної галузі та інфраструктури з

можливістю одержання дуже високих економічних вигод.

Усі ці реформи просуваються у вірному напрямку і

підтримуються шляхом надання технічного сприяння з боку ЄС. Їхній

успіх базується на прийнятті імплементуючих постанов та на

заходах, які слід ретельно відстежувати задля забезпечення

консолідованого характеру таких досягнень. Наприклад, що

стосується державних закупівель, то усі імплементуючі постанови та

доповнення потребують поваги міжнародних норм задля уникнення

краху значної частини допомоги ЄС, спрямованої шляхом бюджетної

підтримки.

Економічні реформи розповсюджувалися не на усі сфери: умови

ведення бізнесу та інвестиційний клімат потерпають від негативного

впливу низки перешкод та негативних факторів, таких як корупція,

непрозорі податки (особливо Податок на додану вартість) і митні

процедури, а також від відсутності незалежної судової системи та

правового середовища, що заслуговує на довіру.

У політичній сфері було менше позитивних зрушень. В Україні

мала місце зневага до фундаментальних свобод, зокрема, до свободи

засобів масової інформації, свободи зібрань та демократичних

стандартів. Щодо демократії, після, в цілому, доброго проведення

президентських виборів на початку року, вибори до місцевих органів

влади, що проводилися у жовтні, зазнали жорсткої критики з боку

міжнародних та національних спостерігачів, зокрема через неякісну

правову структуру та слабке адміністрування виборчої процедури.

Прийняття виборчого кодексу, що відповідає європейським стандартам

та підтримується основними політичними силами є дуже важливим для

забезпечення демократичності майбутніх виборів в Україні. Це

питання стоїть на першій позиції порядку денного ЄС в Україні.

План дій щодо Лібералізації візового режиму був анонсований

на Саміті ЄС - Україна в жовтні 2010 р. Цим планом надається

поштовх цілому ряду правових та інших заходів, реалізація яких вже

почалася, які контролюються за показниками, що піддаються оцінці.

Комплексна реформа судової системи та подолання корупції

залишаються ключовими завданнями. Для недопущення застосування

кримінального законодавства у політичних цілях має бути

забезпечено дотримання принципів верховенства права під час

розслідування кримінальних справ та судового переслідування,

включаючи принцип справедливого, неупередженого та незалежного

судового процесу. Необхідно забезпечити прозорість та всеосяжність

процесу проведення Конституційної реформи. Стосовно Угоди про

Асоціацію ЄС - Україна, у 2010 році було досягнуто значного успіху

в переговорах щодо Політичного діалогу та реформ. Політичних

асоціацій та Співробітництва і конвергенції у сферах зовнішньої

політики та політики безпеки. Успіху також досягнуто в розробці

Інституційних положень. Загальних та Кінцевих положень, а також в

економічних питаннях та питаннях міжвідомчого співробітництва, які

були тимчасово закриті. Таким чином, розділ Правосуддя, Свобода та

Безпека є близьким до остаточного ухвалення. Переговори щодо

частини Угоди, яка стосується ГВЗВТ, тривають і обидві сторони

підтвердили свої наміри завершити їх у 2011 році.

2. ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ І РЕФОРМИ

Протягом року ЄС і Україна підтримували постійний політичний

діалог, особливо під час саміту ЄС - Україна та на засіданнях Ради

співробітництва. Крім того, відбувались зустрічі політичного рівня

між представниками уряду України та Комітету з питань політики і

безпеки ЄС, Робочої групи Ради з питань східної Європи та

центральної Азії, а також між міністрами закордонних справ і

політичними керівниками. Представники Парламентського комітету з

питань співробітництва між Україною та ЄС проводили зустрічі як у

Києві так і в Брюсселі. Остання зустріч включала відвідання

м. Одеси.

Демократія і верховенство права

Впродовж звітного періоду не спостерігався рух уперед

стосовно просування інклюзивної конституційної реформи.

Національна конституційна рада, що була заснована у 2007 році для

розробки проекту нової Конституції, була розформована у квітні

2010 р. У вересні 2010 року, відповідно до звернення 252 членів

Парламенту від правлячої коаліції, Конституційна рада ухвалила

рішення, що зміни до Конституції від грудня 2004 р. ( 2222-15 )

були внесені з порушенням відповідних конституційних норм. На цій

правовій основі була повернута Конституція 1996 року

( 254к/96-ВР ). Згодом Парламент прийняв новий Закон про Кабінет

Міністрів України ( 2591-17 ), а також зміни до Регламенту

Верховної Ради і 32 інших законів, що були спрямовані на

приведення правової основи у відповідність до положень Конституції

1996 р. Експерти вважають, що низка таких змін надала більш

широких повноважень Президентові та послабила парламентський

контроль за виконавчою владою.

У грудні 2010 року Венеціанська Комісія дійшла висновків, що

Конституція 1996 року ( 254к/96-ВР ) не забезпечує достатнього

контролю та балансу влади та підштовхує українську владу до

початку всеохоплюючого процесу конституційної реформи на основі

встановлених процедур та з залученням усіх відповідних сторін.

У листопаді 2010 року, Президент створив Комісію зі зміцнення

демократії та принципів верховенства права, завданням якої було

"поєднання зусиль державних органів влади, політичних партій,

громадських та інших організації громадянського суспільства з

метою зміцнення демократії та принципів верховенства права". Її

основним завданням був розгляд конституційних змін та доповнень

(зокрема тих, що необхідні для подальшого реформування судової

системи та Прокуратури), рекомендацій Венеціанської Комісії та

виконання Україною її зобов'язань перед Радою Європи (РЄ).

Невдовзі після закінчення звітного періоду, Президент створив

спеціальну робочу групу для підготовки концепції майбутньої

Конституційної Асамблеї, яка розроблятиме проекти змін та

доповнень до Конституції ( 254к/96-ВР ).

Як вже зазначалося у звіті за попередній рік, загальна

процедура проведення президентських виборів на початку 2010 року

отримала позитивну оцінку Міжнародної Місії Спостереження за

виборами. Водночас, практика зміни виборчого законодавства у

середині виборчого процесу зазнала критики. Вибори до місцевих

органів влади були перенесені з весни на жовтень 2010 року. У

липні 2010 року Верховна Рада ухвалила новий варіант Закону "Про

місцеві вибори" ( 2487-17 ), який широко критикувався

національними та міжнародними експертами з виборчих процедур. У

серпні, на надзвичайному пленарному засіданні. Верховна Рада

ухвалила додаткові доповнення до цього Закону. Ці доповнення

охоплювали низку питань, але не торкалися декількох важливих

аспектів. Найбільш незалежні національні та міжнародні

спостерігачі піддали критиці процедуру проведення місцевих

виборів, як таку, що робить крок назад у порівнянні з виборами

2005 року. Міжнародна Місія Спостерігачів Конгресу місцевих та

регіональних органів Ради Європи підкреслила декілька слабких

місць та, зокрема, зауважила, що вибори до місцевих органів влади

"не відповідали нормам які (ми) хотіли би бачити" оскільки Україна

"вже продемонструвала, що вона може діяти краще".

У листопаді 2010 року Президент створив робочу групу для

вдосконалення виборчого законодавства з метою його приведення у

відповідність до міжнародних демократичних норм та прискорення

процесу його кодифікації. Починаючи з 2002 року, Організація з

Безпеки та Співробітництва в Європі - Відділ Демократичних

Організацій та Прав Людини (ОБСЄ/ВДОПЛ) порекомендувала прийняти

єдиний виборчий кодекс. Зі свого боку ЄС профінансувала розробку

проекту виборчого кодексу (на основі знань та досвіду ОБСЄ/ВДОПЛ),

який було зареєстровано у Парламенті та який одержав позитивну

оцінку від Венеціанської Комісії. Незважаючи на це, робоча група

не використала цей проект виборчого кодексу у якості вихідного

документу для підготовки проекту майбутнього законодавства. Робоча

група не включила до свого складу (у якості повноправних членів)

ні незалежних експертів, а ні представників громадських

організацій, а також вона не залучила достатньої кількості

представників опозиції. Після закінчення звітного періоду ЄС

одержала запевнення стосовно розширення представництва робочої

групи і це питання буде ретельно відстежуватися впродовж

2011 року.

Відновлення Конституції 1996 року ( 254к/96-ВР ) призвело до

невизначеності щодо дати парламентських виборів. Після закінчення

звітного періоду, у лютому 2011, Верховна Рада ухвалила низку

конституційних змін та доповнень, запропонованих правлячою

коаліцією, якими строк повноважень Верховної ради та місцевих рад

був подовжений з чотирьох до п'яти років. Проект змін також

передбачає проведення наступних парламентських виборів у жовтні

2012 року, а наступних президентських виборів у березні 2015 р.

Деякі положення діючого законодавства про політичні партії і

надалі суперечать іншим законодавчим нормам, як і положенням

Європейської Конвенції з Прав Людини ( 995_004 ) та європейським

нормам, що стосуються політичних партій. Проблемою, що має бути

вирішена, залишається залежність політичних партій від приватних

джерел фінансування.

Нова Адміністрація Президента в стислий термін розробила

пакет законів із судової реформи, які були ухвалені у липні

2010 року, без очікування висновків Венеціанської Комісії. У

жовтні Венеціанська Комісія підготувала висновки щодо закону про

Судову систему та статус суддів. У висновках визнавався факт

досягнення деяких успіхів з певних питань, але ряд аспектів зазнав

сильної критики, зокрема, йшлося про ризик того, що виконавчі

органи влади матимуть більший контроль над судовою системою. Закон

послаблює повноваження Верховного Суду та одночасно наділяє Вищу

Раду Юстиції більшою владою щодо призначення та звільнення суддів.

Такі недоліки потребують негайного усунення. Цей процес розпочався

у грудні, коли голова Внутрішньої Служби Безпеки України був

позбавлений членства у Вищій Раді Юстиції:

цією дією вдалося уникнути можливого гострого конфлікту

інтересів та ризику для незалежності судової системи. У звіті

немає чого сказати про позитивні зрушення стосовно ухвалення

проекту Кримінально-процесуального кодексу ( 1001-05 ) або

законів, що стосуються реформування Прокуратури, які пройшли у

першому читанні у 2009 році. Так само, немає позитивних досягнень

і в реформуванні адвокатури та в створенні професійної Асоціації

адвокатів. Наприкінці року було ініційовано ряд кримінальних

розслідувань проти колишніх урядовців, включаючи колишнього

Прем'єр-міністра. Ці дії викликали критику щодо можливого

використання кримінальної судової системи в політичних цілях.

Що стосується боротьби з корупцією, позитивних зрушень у

цьому питанні у 2010 році не спостерігалося. Нажаль у грудні

Парламент скасував дію пакету антикорупційних законів та інших

актів, ухвалених у 2009 р. але не реалізованих. Того самого дня

Парламент прийняв у першому читанні проект закону щодо принципів

попередження та боротьби з корупцією. Невдовзі по закінченні

звітного періоду, була розпущена комісія, відповідальна за

боротьбу з корупцією.

Лише обмеженого розвитку вдалося досягти в питаннях

підсилення місцевого самоврядування. У вересні 2010 року були

ухвалені зміни та доповнення до Закону "Про місто Київ"

( 401-14 ), який відокремлює посаду Мера, що обирається, від

посади Голови державної адміністрації міста. Останній

призначається безпосередньо Президентом та наділяється основними

виконавчими повноваженнями.

Стосовно реформування системи державного управління, триває

робота по розробці проекту законодавчої основи щодо державної

служби, міністерств та центральних органів виконавчої влади, але

без представлення комплексної стратегії реформування цієї галузі.

У жовтні 2010 року Президент оголосив про масштабну

реструктуризацію центрального виконавчого апарату. У грудні ця

заява була підтримана прийняттям рішень щодо радикального

скорочення кількості міністерств і виконавчих органів та,

відповідно, їхнього персоналу, а також щодо переформатування низки

урядових органів у "центральні органи виконавчої влади". Ці

реформи надають можливості підвищити ефективність шляхом зменшення

рівня бюрократичного контролю в Україні, але при цьому важливо

забезпечити їхнє зрівноваження відповідними міжінституційними

перевірками та противагами.

Подальшої підтримки потребує діяльність Омбудсмена задля

підсилення незалежності та ефективності його організації та

підвищення ролі. У серпні 2010 р. була створена посада Омбудсмена

з Прав Дітей, який є заступником Омбудсмена з Прав Людини при

Верховній Раді.

Права та основні свободи людини

У сфері прав людини, основних свобод та верховенства права

спостерігалося погіршення ситуації. ЄС висловлював занепокоєння

щодо зниження рівня поваги до основних свобод та демократичних

принципів в Україні. Такі тенденції також критикувалися

Представником ОБСЄ зі свободи ЗМІ у жовтневій резолюції по

Україні, що була видана Парламентською Асамблеєю РЄ та у заяві

міжнародних та національних організацій з прав людини. Були

зареєстровані випадки утискання та переслідування активістів, що

борються за права людини.

По закінченні звітного періоду, у січні 2011 року, Верховна

Рада ухвалила Закон "Про доступ до суспільної інформації"

( 2939-17 ), що віталося Представником ОБСЄ зі свободи ЗМІ. Інші

зобов'язання щодо суспільного мовлення, прозорості власності на

ЗМІ та приватизації печатних видань, а також скасування "закону

суспільної моралі" залишаються невиконаними.

Що стосується свободи ЗМІ, впродовж звітного періоду зросла

кількість випадків насилля над журналістами та їх залякування при

цьому не було досягнуто значних успіхів у розслідуванні таких

випадків. Як повідомляється, у Києві та в регіонах все частіше

проводяться перевірки приміщень ЗМІ. Не було завершене

розслідування щодо зникнення у серпні харківського журналіста

Василя Клементьєва.

І надалі викликає занепокоєння хід виконання рішень

Європейського Суду з Прав Людини. Велика кількість незакінчених

процесів проти України відображує наявність структурних проблем

всередині судової системи при розгляді справ, що стосуються прав

людини.

Громадські організації та опозиційні партії скаржились на

обмеження свободи зібрань. Зокрема, опозиційні партії висловлювали

незадоволення тім, що правоохоронні органи віддають перевагу

прибічникам Партії Регіонів. Люди, що брали участь у мирній

демонстрації проти нового Податкового кодексу ( 2755-17 ),

переслідувалися за пошкодження бруківки на площі, де вони

збиралися. У червні 2010 року Парламент ухвалив в першому читанні

проект закону про мирні зібрання, якій зазнав критики з боку

деяких громадських організацій за накладення обмежень на свободу

зібрань. У жовтні 2010 року Венеціанська Комісія схвалила новий

проект, як крок уперед в порівнянні з попереднім, але визначила

низку питань, які потребують доопрацювання для приведення у

відповідність до європейських та міжнародних норм. Жодних успіхів

не було досягнуто у справі ухвалення нового закону про громадські

організації, не зважаючи на численні обговорення цього питання.

Діючий закон, що набрав чинності у 1992 році, має низку суттєвих

недоліків.

Ні про які успіхи не повідомлялося стосовно ухвалення

всебічного антидискримінаційного законодавства, що було

рекомендоване моніторинговими органами ООН та РЄ.

Що стосується дотримання прав національних меншин, то

продовжують надходити окремі повідомлення про прояви

антисемітизму, включаючи використання антисемітських висловлювань

одним з кандидатів на посаду президента. Інші національні меншини

й надалі є об'єктом дискримінації та расистських проявів, у тому

числі представники циганської і кримськотатарської общини.

Необхідно вживати подальших зусиль задля підвищення обізнаності

щодо расової дискримінації та боротьби з нею. У лютому 2010 року

міжвідомчою робочою групою, що була створена з метою подолання

ксенофобії, міжетнічної та расової нетерпимості був прийнятий План

дій на 2010-2012 рр. У листопаді, людьми в масках були атаковані

ті, хто переглядав фільм про День пам'яти транссексуальних меншин.

Місцеві правоохоронці класифікували цю атаку як "хуліганство", але

жертви наполягали на реєстрації таких дій як "злочинів на ґрунті

ненависті". Ця подія викликала демарш у країнах ЄС. Жодних кроків

не було зроблено з метою розробки сучасної правової основи по

забезпеченню прав меншин. Необхідно вживати постійних заходів для

забезпечення виконання Рамкової конвенції РЄ про захист

національних меншин ( 995_055 ) і Європейської Хартії регіональних

мов і мов національних меншин ( 994_014 ). Міністерство освіти та

науки скасувало рішення попереднього уряду щодо проведення

випускних екзаменів виключно українською мовою та забезпечило

учням можливість складати іспити мовами національних меншин.

Невдовзі після закінчення звітного періоду Україна представила

проект закону про мови на розгляд Венеціанської Комісії.

Жахливі умови утримання у виправних закладах призводять до

випадків тортур та поганого поводження. Також продовжують

надходити дані про систематичне порушення прав людини

правоохоронними органами. Безкарність таких дій є предметом

занепокоєння. Управління моніторингу дотримання прав людини

Міністерства внутрішніх справ, обов'язком якого був моніторинг

дотримання прав людини у міліції, було розформоване незважаючи на

досягнення позитивних результатів у 2009 році. Національний

механізм запобігання так і не був створений, незважаючи на те, що

крайнім строком, встановленим для України під час ратифікації нею

Факультативного протоколу до Конвенції ООН проти тортур

( 995_068 ), ухваленої у 2006 році, був вересень 2007 р.

Були покращені інституційні можливості реалізації політики

рівного ставлення та спостерігався певний прогрес у вирішенні

цього питання. При Міністерстві сім'ї, молоді та спорту було

створено відділ сім'ї та гендерної політики, а також була створена

міжміністерська комісія для розгляду скарг щодо гендерної

дискримінації. Впродовж року влада розпочала велику кількість

гендерних ініціатив та координаційних заходів серед виконавчих

органів з метою реалізації національної гендерної політики. Все ще

на високому рівні залишається домашнє насильство.

У березні 2010 року набула чинності Конвенція ООН з прав

інвалідів ( 995_g71 ) та її Факультативний протокол ( 995_g72 ).

Особливо, позитивних зрушень було досягнуто у забезпеченні

відповідності національного законодавства вимогам Конвенції та її

Факультативного протоколу. Однак, загальний прогрес в організації

доступу інвалідам до системи соціального забезпечення в різних

регіонах країни залишається нерівним, оскільки це залежить від

ефективності рішень та політики на місцевому рівні.

Є певні досягнення у сфері захисту прав дітей. Національне

законодавство було приведено у відповідність до Факультативного

протоколу ООН щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції та

порнографії ( 995_b09 ) (UN CRC OPSC), відповідно до рекомендацій

Комітету ООН з прав дітей від 2007 року. У січні 2010 року Україна

ухвалила закон про боротьбу з дитячою порнографією ( 1819-17 ). Зі

свого боку, ЄС допомогло організувати проведення серії

регіональних семінарів, спрямованих на більш ефективне виконання

Гаагської конвенції з громадянських аспектів викрадання дітей

( 995_188 ) на міжнародному рівні.

Досягнуто успіхів у питанні дотримання прав профспілок і

основних стандартів праці: у листопаді 2010 року, Уряд, профспілки

та роботодавці підписали нову генеральну угоду, що

застосовуватиметься впродовж наступних двох років (2011-2012). Ця

угода спрямована на підвищення продуктивності праці, створення

нових робочих місць та підвищення рівня середньої заробітної плати

на 17,8% у 2010 р., на 15% у 2011 р. та на 16% у 2016 р. Уряд

зобов'язався створити консультативний комітет з представниками

державних, приватних та громадських організацій, що працюватиме з

центральними виконавчими органами.

Регіональні та міжнародні питання, співробітництво у сфері

зовнішньої політики та безпеки, нерозповсюдження зброї масового

знищення та роззброєння, запобігання конфліктам та врегулювання

криз

Україна продовжувала активно співпрацювати з ЄС стосовно

регіональних і міжнародних питань і приєдналася до 26 з 44 заяв

СЗБП, в яких вона була запрошена взяти участь.

Україна розпочала участь у військово-морської операції ЄС

"Атланта", спираючись на власний позитивний досвід участі в

операціях ЄС на Балканах. У листопаді 2010 року ЄС і Україна

досягли угоди щодо фінансування заходів у рамках проекту

"Покращення біо-безпеки та біо-захисту на Українській протичумній

станції (UAPS) в Сімферополі.

Україна конструктивно співпрацювала з ЄС в усіх питаннях,

пов'язаних з урегулюванням Придністровського конфлікту. Країна

брала участь у неофіційних засіданнях так званого формату "5 + 2".

Жодних зрушень не відбулося щодо ратифікації або впровадженні

Римського статуту Міжнародного кримінального суду ( 995_588 ). Для

ЄС це залишається одним з основних елементів для

зовнішньополітичних правоустановчих документів в рамках Угоди про

асоціацію, і тому це питання розглядатиметься на переговорах.

Україні та Республіці Молдова не вдалося шляхом переговорів

знайти рішення щодо декількох останніх розбіжностей з приводу

демаркації північного та південного сегментів їх спільного

кордону. Це питання потребує більше зусиль і уваги при проведенні

постійного візового діалогу між цими двома країнами та ЄС.

Місія ЄС з надання прикордонної допомоги Республіці Молдова

та Україні (EUBAM)

Україна повною мірою продовжує віддану та конструктивну

участь в роботі Місії ЄС з надання прикордонної допомоги

Республіці Молдова та Україні (EUBAM). За підтримки EUBAM було ще

більше посилено професійний потенціал українських митних та

прикордонних служб, як і потенціал міжвідомчої співпраці в межах

України, а також співробітництва між Республікою Молдова і

Україною. Місія ЄС підтримала демаркацію центральної

(Придністровської) ділянки молдавсько-українського державного

кордону з українського боку.

3. ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА РЕФОРМА

Макроекономічна система та функціонування ринкової економіки

Україна була в числі країн сусідства ЄС, які найтяжче

постраждали від глобальної економічної та фінансової кризи. Проте,

в 2010 році економічний стан України поліпшився паралельно з

відновленням регіонів і в контексті більш стабільної внутрішньої

політичної ситуації після президентських виборів і подальшого

формування уряду більшості. Важливими досягненнями 2010 року були

поновлення Стабілізаційної Угоди з МВФ та домовленість про

проведення програми економічних реформ під керівництвом Комітету з

економічних реформ при Президентові України.

Відновлення в Україні відбувалось спочатку за рахунок

експорту, але протягом 2010 поширилось на споживчий попит. Також у

2010 році спостерігалось відродження інвестування, правда лише в

другій половині року і дещо несміливо з урахуванням сприятливого

ефекту бази, який зумовлено її стрімким скороченням в період

кризи. Це частково відобразило проблеми в умовах роботи бізнесу, а

також наявні труднощі підприємств із доступом до фінансів (позики

вітчизняних банків нефінансовим компаніям ледь збільшилися в

реальному вираженні в 2010 році).

На зовнішньому фронті, позитивні зміни рахунку поточних

операцій, що були наслідком пов'язаного з кризою скорочення

імпорту протягом 2009 року, тривали в першій половині 2010 року,

допоки не почався рух у зворотному напрямку в міру пожвавлення

внутрішнього попиту. Стан поточного рахунку знову повернувся до

від'ємного сальдо. Від'ємне сальдо поточного рахунку за цілий рік

становить за розрахунками 2,9 млрд.дол. США (2,1% ВВП).

Втім, 2010 рік був успішним у цілому для України з точки зору

зовнішньої економічної стабілізації. Країна змогла виявити різні

джерела зовнішнього фінансування. Це, зокрема, це включало

повернення до ринків капіталу з комбінованими державним

Єврооблігаціями обсягом 2,5 млрд.дол. США, випущеними у вересні та

грудні 2010 року. Уряд також забезпечив поновлюваний кредит від

російських державних банків сумою 2 млрд.дол. США, і,

найголовніше, нову Угоду стенд-бай (SBA) з МВФ обсягом

15 млрд. доларів США. Цей процес розпочався в липні 2010 року і

триватиме до кінця 2012 року. (Попередню Угода стенд-бай

пригальмовано в листопаді 2009 року через невиконання Україною

узгоджених параметрів програми). Тим часом, переговори між

Україною та ЄС щодо 610 млн. євро позики макрофінансової допомоги

були розпочаті, але не завершені в 2010 році.

Поєднання багатосторонніх, двосторонніх і приватних зовнішніх

запозичень Уряду, разом з поступовим поверненням зовнішнього

кредитування приватних позичальників в Україні, дозволила

Національному банку України (НБУ) поповнити свої валютні резерви

від низького рівня 24,1 млрд.дол. США (17,6 млрд. євро) у лютому

2010 року до 34,6 млрд.дол. США (26,2 млрд. євро) станом на кінець

року.

У рамках внутрішньої економіки, НБУ вдалося відносно добре

контролювати інфляцію в 2010 році. Після трьох років зростання

споживчих цін, що вимірювалось двозначними цифрами, середньорічний

рівень основної інфляції в 2010 році досяг 9,4%. Базова інфляція

була дещо нижчою, на рівні 8,6%, що відображає той факт, що

частково ціновий тиск обумовлено збільшенням акцизів і

регульованих цін, особливо на газ та комунальні послуги

теплопостачання. Ці зміни реалізовувались відповідно до програми

реформ, погодженої між Україною та МВФ, з тим щоб поступово

довести роздрібні ціни на енергоносії до рівнів відшкодування

собівартості, тим самим знижуючи потребу в державних трансфертах

"Нафтогазу". У своїй податково-бюджетній політиці Україна в

широкому розумінні притримується консолідованого курсу,

погодженого з МВФ в рамках підписаної у липні 2010 року Угоди

стенд-бай. Трохи перевищивши 5% ВВП, дефіцит сектору загального

державного управління був навіть нижчим, ніж початковий цільовий

показник програми МВФ, хоча цей позитивний розвиток подій було

компенсовано більш високим за дозволений дефіцит "Нафтогазу", який

мав місце, не зважаючи на підвищення цін на газ, впроваджуване в

рамках програми.

У 2010 році Україна прийняла новий Бюджетний кодекс

( 2456-17 ), на підставі якого органи влади розробили бюджет на

2011 рік відповідно до зведених цільових орієнтирів, узгоджених з

МВФ. Після цього, в грудні 2010 року МВФ завершив перший перегляд

програми за Угодою стенд-бай та надав другий транш своєї

запрограмовані фінансової підтримки в розмірі 1,5 млрд.дол. США

(або 1,2 млрд. євро).

Зайнятість та соціальна політика

Відновлення економіки позитивно вплинуло на ситуацію із

зайнятістю. За офіційними даними ринку праці, рівень безробіття

знизився з 9,6% в 2009 році до 8,8% в 2010 році, у той час як

кількість робочих місць збільшилась не набагато. Проте,

неформальний сектор як, і раніше, становить значну частку

зайнятості. Наприкінці 2010 року, 564000 осіб були офіційно

зареєстровані як безробітні, з яких 55% були жінки та 42% молоді

особи у пошуках роботи. За рахунок бюджету 2010 року вперше надано

конкретну підтримку молодим людям, що перебувають у пошуках

роботи, та особам, що шукають свою першу роботу. Близько 323000

осіб скористалися цією підтримкою. У вересні 2010 року Кабінет

Міністрів затвердив постанову про національну політику в області

зайнятості на період 2010-2011 років.

За схемою державного страхування, Державна служба зайнятості

України (ДСЗУ) підтримала людей, які втратили роботу, і допомогла

тим, хто шукає нову роботу. У 2010 році ДСЗУ відкрила сім центрів

професійно-технічної освіти для підготовки та перепідготовки людей

відповідно до вимог ринку праці, та існують плани відкрити ще

десять центрів. Уряд розробив проект указу "Про правила

регулювання угод, укладених суб'єктами господарської діяльності

стосовно підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації

робітників". Проект закону про національну кваліфікаційну систему,

поданий до Парламенту в травні 2010 року, використовує здійснений

ДЗСУ аналіз ринку праці як основу щорічного навчального плану,

який впроваджуватиметься Міністерством освіти і науки та іншими

міністерствами.

Щодо соціального захисту і боротьби з бідністю, Україна

підготувала поправки до законів про соціальний захист і

реабілітацію інвалідів. Проект поправок сприяв забезпеченню рівних

можливостей зайнятості, боротьби з дискримінацією і

безперешкодного доступу для інвалідів. Уряд продовжує надавати

підтримку особам, які мають важкі умови життя та які стикаються з

труднощами конкуренції на ринку праці. Розмір мінімальної

заробітної плати повільно піднявся в 2010 році, досягнувши в

грудні 922 грн. (або 88 євро) на місяць. Впродовж звітного періоду

також збільшився рівень пенсій. Концепція реформування та

покращення надання соціальних послуг перебуває в стадії

обговорення в Міністерстві праці та соціальної політики.

У червні 2010 року, Комітет з економічних реформ при

Президентові України затвердив проект програми реформи соціального

захисту. Мета цієї програми - надати бідним людям кращий доступ до

системи соціального захисту та забезпечення більш ефективного

спрямування соціальної допомоги. Лише 56,8% людей, що живуть за

межею абсолютної бідності, наразі отримують соціальну допомогу, і

лише 23% соціальних трансфертів доходять до бідних.

Україна прийняла закон про соціальний діалог ( 2862-17 ),

який був проголошений Президентом в січні 2011 року. Очікується,

що цей закон поліпшить інституціональну структуру та

функціонування соціального діалогу.

Жодних зрушень, про які можна було б звітувати, не відбулось

у відношенні прийняття довгоочікуваних змін Трудового кодексу

( 322-08 ). МОП висловив стурбованість стосовно невідповідності

деяких положень його основним стандартам, зокрема щодо права на

страйк.

Україна підписала міжнародні угоди про взаємне

працевлаштування з Латвією ( 428_016 ), Литвою ( 440_021 ),

Польщею ( 616_026 ) та Португалією та про взаємний соціальний

захист з Болгарією ( 100_028 ), Естонією ( 233_002 ), Іспанією

( 724_005 ), Латвією ( 428_010 ), Литвою ( 440_022 ), Словаччиною

( 703_009 ) та Чеською Республікою ( 203_019 ).

У галузі сільського господарства, в червні 2010 року

Міністерство аграрної політики видало інструкцію про відомчу

програму соціально-економічного розвитку сільських громад.

З метою підвищення конкурентоспроможності

сільськогосподарського виробництва, а також схем якості,

міністерство створило Групу розвитку оптових ринків

сільськогосподарської продукції та організувало Міжнародний форум

інвесторів оптових ринків сільськогосподарської продукції за

участю експертів і представників держав - членів ЄС. Протягом

звітного періоду Україна прийняла Закон "Про оптові ринки

сільськогосподарської продукції" ( 1561-17 ).

В області діалогу регіональної політики, зміни спочатку в

Уряді, а потім в міністерських структурах означали, що не було

досягнуто прогресу в реалізації узгодженого плану роботи для

впровадження "Меморандум про взаєморозуміння щодо діалогу

регіональної політики" ( 994_935 ), підписаному в липні 2009 року,

за винятком запуску Територіального огляду ОЕСР. Коли буде

завершено роботу щодо структур міністерств, діалог регіональної

політики та реалізацію переглянутої програми буде продовжено з

2011 року.

4. ПИТАННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З ТОРГІВЛЕЮ, РИНКОМ ТА РЕФОРМАМИ

РЕГУЛЯТИВНОЇ СИСТЕМИ

Протягом звітного періоду, двостороння торгівля між Україною

та ЄС відновилась, хоча загальний обсяг торгівлі не досяг рівня

2008 року. Експорт ЄС до України збільшився на 24,5% в порівнянні

з 2009 р. а експорту України до ЄС збільшився на 43,4%. Протягом

звітного періоду було проведено п'ять раундів переговорів щодо

Угоди про глибоку та всебічну зону вільної торгівлі (ГВЗВТ) між ЄС

та Україною.

Незначний прогрес спостерігався у впровадженні пов'язаних з

митницею пріоритетних аспектів Порядку денного Асоціації. Митні

процедури в даний час комп'ютеризовані, але система митного

контролю, побудована на основі врахування ризиків, все ще потребує

істотної модернізації. Оновлений варіант гармонізованої системи

класифікації товарів (HS) був прийнятий в січні 2011 року.

Державна митна служба України (ДМСУ) здійснює підготовчі кроки для

приєднання до системи спільного транзиту. Ведеться підготовка для

забезпечення спеціального митного контролю під час футбольного

чемпіонату Євро-2012, і, зокрема, для здійснення заходу з охорони

прав інтелектуальної власності. Необхідні подальші кроки для

вирішення проблем, пов'язаних з громіздким бюрократичним та

обмежувальним митним контролем. Процедури перевірки митної

вартості все ще не відповідають правилами Світової організації

торгівлі (СОТ), оскільки вартість операцій зазвичай ставиться під

сумнів, і довільно використовуються мінімальні ціни. Чесність

залишається предметом серйозного занепокоєння.

Щодо вільного пересування товарів і технічних регламентів, у

травні 2010 року Уряд прийняв постанову "Про затвердження плану

першочергових заходів щодо реформи системи технічного

регулювання". У грудні 2010 року Президент підписав закони про

обстеження ринку та загальну безпеку продукції. Проект закону про

"відповідальність за шкоду, заподіяну недоліками продукту" був

поданий до Парламенту. В рамках адміністративної реформи,

оголошеної Президентом у грудні, Державний комітет України з

питань технічного регулювання та споживчої політики (ДССУ) буде

реорганізований у Державну службу з технічного регулювання. Не

зрозуміло, чи вирішить реформа давні інституціональні проблеми в

українській системі технічного регулювання.

Існує стурбованість з приводу заходів, пов'язаних з експортом

зерна. Введення додаткової перевірки якості зерна українською

митницею та накладання Урядом України квот на експорт зерна

суперечить духу положень про торгівлю в УПС. Це також викликає

серйозну занепокоєність щодо сумісності з СОТ.

У галузі створення підприємств і закону про компанії,

Парламент прийняв закон про ліцензування. Цей закон роз'яснює, які

види економічної діяльності повинні проходити процедури

ліцензування. Крім того, Парламент прийняв два закони про процес

державної реєстрації - один про реєстрацію юридичних осіб, а

інший - пов'язаний з планами щодо електронної системи реєстрації.

Україна продовжує поступово приводити свою систему санітарних

і фіто-санітарних (SPS) стандартів у відповідність з системою ЄС,

і був досягнутий прогрес на переговорах щодо SPS для ГВЗВТ. У

липні 2010 року Україна прийняла правила про періодичність

ветеринарно-санітарного контролю на підприємствах із застосуванням

більш суворих правил гігієни на основі аналізу системи ризиків і

критичних контрольних точок (НАССР). Україна створила робочу

групу, яка приступила до роботи з реформування інспекції системи

безпеки харчових продуктів на основі стандартів ЄС. Це призвело до

подальшої модернізації лабораторій та кваліфікованого персоналу

SPS. У 2010 році Продовольчо-ветеринарне бюро (ПВБ) Європейської

Комісії виконало чотири інспекційні візити. Дві місії в секторі

птахівництва були занепокоєні, відповідно, здоров'ям тварин і

продукцією тваринництва. Інші місії зосередились на молочному

секторі та на перевірці залишків та забруднюючих речовин у живих

тваринах і продуктах тваринного походження, в тому числі перевірці

ветеринарних лікарських засобів. У серпні 2010 року, група

надзвичайної ветеринарної допомоги ЄС виконувала завдання з метою

надання допомоги Україні в розвитку контролю та заходів

викорінення африканської чуми у свиней. Додаткову увагу слід

звернути на прозорість при внесенні поправок або пропозицій до

законодавства. Новий порядок санкціонування імпорту продуктів

тваринного походження заслуговує особливої уваги, так само як і

проект закону про воду та про сертифікацію м'ясної, молочної та

птахівницької продукції.

Переговори про послуги продовжено в контексті загальних

переговорів ГВЗВТ.

Що стосується фінансових послуг, Україна видужує від

глобальної фінансової кризи, хоча банківський сектор в Україні

залишається нестабільним. Реформи фінансового сектору спрямовані

на забезпечення адекватного рівня капіталізації та зміцнення

незалежності Національного банку України (НБУ). У 2010 році

регулюючі органи фінансового сектора розробили декілька концепцій

та планів дій для пруденційного нагляду, страхування, впровадження

Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в небанківських

кредитно-фінансових установах, захисту споживачів фінансових

послуг та розвитку системи кредитної кооперації. У листопаді

2010 року, проект закону про внесення змін до існуючого Закону

"Про ринок фінансових послуг" ( 2664-14 ) був поданий до Кабінету

Міністрів. Законопроект спрямовано на створення правової основи

для єдиної державної фінансової політики щодо фінансових послуг з

метою зміцнення координації та підзвітності органів регулювання

фінансового сектора та зміцнення їх операційної незалежності.

Страхові ринки залишаються проблематичними в Україні. У

рамках реформаторських планів Президента, Україна вирішила

розробити в 2011 році новий законопроект про страхування з метою

приведення українського законодавства у відповідність до вимог

Директиви стосовно неплатоспроможності страхових компаній

(Solvency II).

В області бухгалтерського обліку, банківські установи

зобов'язані за законом складати звітність згідно з МСФО, але не

всі з них виконували це зобов'язання. Обов'язкове використання

МСФО усіма банківськими установами в 2011 році є однією з умов

Угоди стенд-бай з МВФ. Законодавча та не пов'язана з

законодавством підготовча робота йде повним ходом, щоб поширити

складання звітності за МСФО на небанківські фінансові установи.

Відсутній прогрес у сфері аудиту та бухгалтерського обліку.

Україна і МВФ здійснили оцінку нормативних обмежень вільного

руху капіталу. У жовтні 2010 року НБУ поновив вже існуючі вимоги

щодо створення в ньому банками резервів строком на шість місяців у

обсязі 20% наданих кредитів у іноземній валюті або депозитів,

отриманих від нерезидентів.

Український діловий та інвестиційний клімат залишаються

нестійкими, що відображає непередбачуваність та непрозорість

прийняття рішень органами влади та суб'єктами економічної

діяльності та відсутність довіри до судової системи. Суперечності

між бізнес-спільнотою та Урядом виникли стосовно видачі облігацій

ПДВ та запропонованого нового Податкового кодексу ( 2755-17 )

(див. далі). Відмова України виконувати правила СОТ з митної

оцінки створила серйозні проблеми для європейських компаній в

різних секторах протягом 2010 року, що посилило відчуття

погіршення ділового клімату. Дослідження на замовлення Асоціації

європейського бізнесу показує, що уявна стабільність в результаті

президентських виборів робить Україну більш привабливою для

інвестицій, хоча ця привабливість послаблюється негативним

відчуттям збільшення втручання держави та митниці втручання в

бізнес, погіршення корупції та відсутності прогресу в реформуванні

судової системи.

Інші ключові напрямки

Залишається занепокоєння щодо податкової сфері. Зокрема,

податкове законодавство та функціонування органів управління не

повною мірою відповідають принципам ефективного управління та

справедливої конкуренції у сфері оподаткування. Дотепер відсутній

остаточний комплексний план стратегічного розвитку податкового

адміністрування. Другого грудня Парламент затвердив Податковий

кодекс ( 2755-17 ), що включає президентські поправки.

Переглянутий закон об'єднує різні попередні версії законів і

положень в одному документі, зберігає недоторканим існуючий

спрощений режим оподаткування для індивідуальних підприємців і

обмежує повноваження, які податкові органи можуть реалізовувати по

відношенню до бізнесу, з метою виправлення деяких проблемних

питань. Впровадження нового кодексу вимагає ретельного

моніторингу, особливо щодо застосування штрафів та зборів за

податкові порушення, реєстрації новостворених організацій,

оподаткування посередників і механізму для порівняння вартості

продукції.

Непряме оподаткування перебувало в центрі уваги протягом

2010 року. Уряд провів роботу для врегулювання заборгованості з

відшкодування ПДВ до кінця 2010 року, випустивши в серпні

облігації ПДВ номінальною вартістю 16,4 млрд.грн.

(1,44 млрд. євро) або 1,6% ВВП. Цей захід дозволив погасити значну

частку накопиченої державою заборгованості з відшкодування ПДВ

підприємствам. Тим не менш, він був спірно сприйнятим

бізнес-спільнотою як усередині країни, так і за кордоном, тому що

підприємства були змушені зареєструватися (бачачи схему погашення

заборгованості за допомогою облігацій як єдиний спосіб отримати

виплату взагалі), не зважаючи на те, що облігації були

запропоновані з купоном, що поступається ринковою доходністю

державним облігаціям. Дійсно, компанії, які потребують готівки для

своїх операцій, змушені були продавати облігації з дисконтом,

який, за існуючими даними, становив 20-30% номінальної вартості.

Були також скарги на преференційний режим для компаній, тісно

пов'язаних з органами влади, в той час як інші підприємства

повідомили, що частина їхніх вимог стосовно відшкодування ПДВ не

була підтверджена та залишилася неоплаченою.

Відповідно з новим кодексом, платники податків, що

відповідають вимогам, з березня 2011 року матимуть право на

автоматичне відшкодування ПДВ, що спрямовано на спрощення

процедури відшкодування та поліпшення її прозорості. Були

встановлені максимальні терміни повернення ПДВ в рамках регулярної

системи. Деякі з критеріїв відповідності для автоматичного

повернення ПДВ викликають занепокоєння.

У сфері конкурентної політики, два законопроекти пройшли

перше читання в Парламенті - один про підвищення порогового

значення концентрації, а інший про введення кримінальної

відповідальності за серйозні порушення конкуренції. Третій проект

закону, що перебуває на розгляді, має на меті збільшення

повноважень Антимонопольного комітету збирати докази у процесі

розслідування. Також здійснюються кроки у напрямку поліпшення

прозорості шляхом публікації рішень в Інтернет, проведення

відкритих слухань і полегшення доступу до документів. Україна не

має закону, що регулює державну допомогу, але на початку 2010 року

вийшла постанова Уряду щодо поліпшення прозорості та реформи

концепції державної допомоги.

Україна зміцнила свої міжнародні зобов'язання в галузі прав

інтелектуальної власності (ПІВ) з набранням чинності

Сінгапурського договору ( 995_h54 ) та Страсбурзької угоди

( 999_001 ). Влада продовжувала свої дії згідно з колом

повноважень, проводячи певну кількість вилучень, і в 2010 році

було відкрито 50 судових справ про кримінальну відповідальність.

Втім, піратська та контрафактна продукція залишається дуже

поширеною. Маючи показник 85%, Україна поділяє 13-е місце в

рейтингу незалежної експертної організації стосовно країн з

високими показниками поширеності комп'ютерного піратства.

Новий закон про державні закупівлі ( 2289-17 ) набув чинності

30 червня 2010 року. Серед іншого, він перетворив Антимонопольний

комітет на новий незалежний наглядовий орган, що забезпечує

правовий захист і процедури розгляду, які на сьогодні є ближчими

до стандартів ЄС. Також у 2010 році підготовлено подальші

законодавчі пропозиції, що відповідають європейським та

міжнародним стандартам, але вони ще не прийняті. Крім того,

законодавчі поправки, що дають привід для можливого виключення з

відкритих торгів, були джерелом занепокоєння на початку 2011 року.

Це вплинуло на загальну оцінку системи управління державними

фінансами в Україні, тому виплати за рахунок бюджетної підтримки

роботи секторів були призупинені.

У рамках програми Twinning, Державний комітет статистики

України (Держкомстат) оцінив свою роботу в світлі Кодексу практики

європейської статистики і знайшов свою діяльність такою, що

відповідає міжнародній практиці. Вдосконалення методологій

продовжувалося. Українські фахівці зустрілися із своїми польськими

колегами, щоб порівняти дані торгівлі та визначили можливі причини

розбіжностей. У серпні 2010 року Держкомстат підписав протокол з

митними органами, щоб отримати більш повну інформацію про вантажні

декларації з метою поліпшення статистики торгівлі.

У розрізі політики підприємств, у 2010 році було здійснено

кілька ініціатив на підтримку малих і середніх підприємств (МСП).

Державний реєстр підприємств наразі спрощується, так само як і

перевірки підприємств. Проект закону про банкрутство і

ліцензування перебувають на розгляді Парламенту. У травні

2010 року Державний комітет України з питань регуляторної політики

та підприємництва підготував декрет Президента, необхідних участі

України в ініціативі Європейського Закону про малий та середній

бізнес.

Уряд скасував запланований проект закону про державний

внутрішній фінансовий контроль, розширивши замість цього сферу

застосування Закону про бюджет ( 2154-17 ), щоб сприяти розвитку

внутрішнього аудиту.

Що стосується зовнішнього аудиту, у 2010 році було здійснено

колегіальну перевірку за підтримки SIGMA(1), що забезпечило основу

для майбутньої політики прийняття рішень. Як і в 2009 році,

залишається необхідність тісної співпраці між міністерствами та

державними установами з метою запобігання шахрайства та серйозних

порушень.

---------------- (1) Sigma (Support for improvement in Govennance and

Management - Підтримка вдосконалення керівництва та управління) -

спільна ініціатива ОЕСР та Європейського Союзу, що фінансується

переважно СЄ.

5. СПІВРОБІТНИЦТВО В ПИТАННЯХ ПРАВОСУДДЯ, СВОБОДИ І БЕЗПЕКИ

Що стосується питань мобільності на саміті ЄС-Україна в

листопаді 2010 р. було проголошено новий План заходів щодо

лібералізації візового режиму. Продовжується реалізація Угоди про

спрощення візового режиму ( 994_850 ) та реадмісію осіб

( 994_851 ). В жовтні 2010 р. Комісія затвердила проект директив

про проведення переговорів з метою перегляду Угоди про спрощення

візового режиму для приведення її у відповідність із новим Візовим

кодексом та подальшого спрощення формальних процедур. Рада

затвердила директиви про переговори в квітні 2011 р.

Державна прикордонна служба продовжує реформування сфери

прикордонного контролю згідно цілей плану заходів на період до

2015 з питань розвитку інфраструктури, підвищення кваліфікації та

навчання персоналу. В травні 2010 р. вона підписала угоду про

співробітництво на півтора роки з агенцією FRONTEX в сфері аналізу

ризиків, спільної діяльності та управління. В жовтні 2010 р.

відповідно до Плану заходів Україна прийняла Інтегровану концепцію

прикордонного контролю. Проте існує необхідність ще тіснішого

співробітництва між Державною прикордонною службою та Митною

службою для покращення обміну інформацією на всіх рівнях. В рамках

підготовки України до європейського футбольного чемпіонату 2012 р.

в березні було завершено двосторонній проект з питань правопорядку

та контролю натовпу, що фінансувався ЄС, і в лютому 2010 р.

відбулась зустріч з Польщею з питань безпеки.

Україна продовжувала обговорення питань демаркації кордону з

Республікою Молдова за сприяння Місії Європейського Союзу з

прикордонної допомоги Молдові та Україні, проте існуюче напруження

стосовно, зокрема, регіону Паланка і надалі негативно впливає на

регіональну безпеку. Щомісяця двома країнами складається Спільний

звіт з питань оцінки безпеки кордонів, відбувається обмін митними

даними (PAIES).

Все ще існують недоліки у вирішенні важливих питань,

пов'язаних із міграцією та правами біженців, що стосується

внесення змін в законодавство та його реалізації. Україна повинна

значно покращити захист біженців та шукачів притулку. Україна все

ще не має відповідного законодавства з питань вирішення питань

біженців, а останні адміністративні зміни, що торкнулись установи,

відповідальної за вирішення питань шукачів притулку, призвели до

зростання кількості нерозглянутих заяв про надання притулку. Права

громадян, що отримали статус біженців, не забезпечуються (надання

житла, доступу до освіти та ринку праці).

У питаннях боротьби з організованою злочинністю Україна

продовжує виконувати свої зобов'язання відповідно до конвенції ООН

проти транснаціональної організованої злочинності ( 995_789 ),

ухваленої у 2003 році в контексті регіонального співробітництва у

сфері торгівлі людьми та нелегального переправлення мігрантів.

Проте, можливості України у боротьбі з організованою злочинністю

все ще розпорошені серед різних відомств. Існує нагальна потреба у

розробленні національної стратегії та плану дій з метою визначення

повноважень та сфер відповідальності різних органів виконавчої

влади, а також забезпечення їх спільної роботи. Як і в 2009 р.,

все ще не підписано Третій Протокол до цієї Конвенції про

незаконне виготовлення й обігу вогнепальної зброї, її складових і

компонентів, а також боєприпасів до неї.

У вересні 2010 р. Україна ратифікувала конвенцію Ради Європи

про заходів з боротьби з торгівлею людьми ( 994_858 ).

Продовжується узгодження різними органами виконавчої влади проекту

закону, що передбачає більш суворе покарання за злочини, пов'язані

із торгівлею людьми, та посилення захисту жертв. Україна

продовжувала співробітництво з країнами - членами ЄС та Інтерполом

в сфері обміну технічною інформацією. Також продовжувалось

співробітництво з представниками громадського суспільства.

Потрібні подальші зусилля в напрямку боротьби з міжнародною

торгівлею людьми та розробки заходів захисту та реабілітації жертв

примусової проституції та експлуатації праці, зокрема, в

будівництві та сільському господарстві.

У січні 2010 р. Міністерство охорони здоров'я підписало

Меморандум про порозуміння з Європейським центром контролю

наркотиків і наркотичної залежності (EMCDDA), а у вересні воно

прийняло Національну стратегію з питань наркотиків на період

2010-2015 рр. Між тим, продовжувалось співробітництво з

інститутами громадянського суспільства щодо скорочення попиту.

Існує нагальна потреба в покращенні фінансування заходів з

моніторингу наркотиків та отримання більш надійної інформації про

поширення наркотиків, зокрема, серед молоді та інших груп

підвищеного ризику. Викликає занепокоєння відсутність замісних

програм в тюрмах та місцях ув'язнення. Ключовим для української

влади залишається питання систематичної взаємодії з представниками

громадянського суспільства із розробки інтегрованого підходу до

вирішення цієї проблеми. Україна взяла участь в регіональному

семінарі за участю країн, які приєднались до політики

європейського сусідства, з питань систем контролю наркотиків,

організованому Європейським центром контролю наркотиків і

наркотичної залежності та Єврокомісією в Брюсселі в жовтні 2010 р.

В сфері боротьби з відмиванням грошей та економічними

злочинами Україна продовжувала впроваджувати національний режим

контролю в світлі рекомендацій Звіту Спеціального комітету

експертів Ради Європи з взаємної оцінки заходів протидії

відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (Moneyval) про третій

раунд спільної оцінки за 2009 рік, що стосується координації

взаємодії правоохоронних органів з питань протидії корупції.

Конвенцію Ради Європи 2005 року про відмивання, виявлення, арешт

та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про

фінансування тероризму ( 994_948 ) було ратифіковано в листопаді

2010 р., а в травні 2010 року було прийнято закон "Про запобігання

та протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та про

фінансування тероризму" ( 249-15 ). Проте питання розслідування

справ, пов'язаних із відмиванням грошей, все ще потребують

серйозного вирішення. В березні 2010 р. Україна приєдналась до

Конвенції Ради Європи про кримінальне право в сфері корупції

( 994_101 ) та її Додаткового протоколу ( 994_172 ).

В сфері співпраці між правоохоронними органами та судової

влади в червні 2010 р. парламент прийняв закон "Про захист

персональних даних" ( 2297-17 ), який вступив в силу в січні

2011 р. У вересні Україною була ратифікована Конвенція Ради Європи

1981 року про захист осіб стосовно автоматичної обробки

персональних даних ( 994_326 ). Ратифікація останньої та

Додаткового протоколу ( 994_363 ) до неї щодо наглядових органів

та транскордонних потоків даних сприятиме подальшому розвитку

співробітництва між Європолом та Євроджаст. Співробітництво між ЄС

та Україною здійснюється на основі конвенцій Гаазької конференції

з міжнародного приватного права, основна увага при цьому

приділяється законодавству в сфері сім'ї. В цьому зв'язку Україна

нещодавно підписала Конвенцію про стягнення аліментів 2007 року

( 995_425 ).

5. ТРАНСПОРТ, ЕНЕРГЕТИКА, НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ, ІНФОРМАЦІЙНЕ

СУСПІЛЬСТВО, НАУКОВО-ДОСЛІДНА І КОНСТРУКТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

В світлі масштабної адміністративної реформи назву

Міністерства транспорту та комунікації було змінено на

Міністерство інфраструктури і туризму, і наразі, крім вирішення

питань транспорту і комунікацій, воно займатиметься також

питаннями туризму.

В жовтні 2010 року Кабінет міністрів прийняв Транспортну

стратегію України на період до 2020 року ( 2174-2010-р ). З метою

реалізації стратегії Міністерство має подати Кабінету міністрів

програму реалізації стратегії на період до 2015 року.

Згідно Угоди, Європейська економічна комісія ООН(2) -

Європейська угода щодо роботи екіпажів транспортних засобів, що

здійснюють міжнародні автомобільні перевезення ( 994_016 ) про

пікові періоди та періоди покою, Україна досягла значних успіхів у

впровадженні цифрового тахографу. В червні 2010 року розпочався

прийом заявок на забезпечення картками для цифрових засобів

контролю. Україна планує розробити стратегію безпеки дорожнього

руху.

---------------- (2) Європейська економічна комісія ООН.

Президентська програма економічних реформ на період

2010-2014 рр. ( n0004100-10 ) передбачає розробку в 2011 році

Плану дій з реалізації програми реформування залізничного

транспорту 2009 року.

В березні 2011 року відбувся перший раунд переговорів з

приводу комплексної угоди в сфері авіації між ЄС та Україною.

Україна не надала відповідь з приводу останніх пропозицій Комісії.

В листопаді 2010 року проект Повітряного кодексу пройшов перше

читання в українському парламенті.

Україні потрібно забезпечити дотримання внутрішніми водними

транспортними засобами останніх вимог Європейської економічної

комісії ООН. В центрі уваги також залишаються питання безпеки

мореплавання: Україна ще не прийняла концепцію Державної програми

"Безпека морської діяльності". Якщо Україна бажає, щоб її вилучили

з чорного списку Паризького Меморандуму про взаєморозуміння щодо

державного контролю портів, їй потрібно покращити дотримання його

вимог.

Впродовж 2010 року Україна та ЄС консолідували свої сили в

сфері співробітництва з питань енергетики. В липні Україна

прийняла новий закон, що стосується газу ( 2467-17 ), який, на

думку Європейського Союзу, закладає міцне підґрунтя приведенню

українського газового ринку у відповідність із правилами ЄС та

Енергетичного співтовариства. У вересні було підписано Протокол

про приєднання України до Угоди про створення Енергетичного

співтовариства ( 994_a27 ). В листопаді на саміті Україна - ЄС

було затверджено п'ятий звіт про результати робіт з виконання

Меморандуму про порозуміння в з питань співробітництва в сфері

енергетики. В грудні Україна ратифікувала Угоду, чим проклала собі

шлях до членства в лютому 2011 році.

В серпні 2010 року Україна збільшила тарифи на газ на 50% для

домогосподарств та муніципальних опалювальних підприємств. Це

стало значним кроком вперед на шляху позитивного впливу на

фінансову життєздатність компанії "Нафтогаз", що дозволив

покращити прозорість газового сектору та забезпечити фінансування

всіх витрат постачальників газу економіці. Україна продовжувала

працювати в напрямку отримання членства в Ініціативі щодо

забезпечення прозорості видобувних галузей, метою якої є

забезпечення прозорості надходжень від транспортування вуглеводних

ресурсів. Україна вжила певних заходів органу регулювання, в тому

числі за рахунок проведення навчальних заходів за підтримки ЄС.

Розробляється нове законодавство в сфері електроенергії,

регулювання енергетичного сектору, обов'язкового встановлення

газових лічильних та розрахунків за газ та електроенергію. В

лютому 2010 року Україна розпочала процес роздержавлення

"Укренерго", оператор мереж електропередач. Також розробляється

програма реформування сфери енергетики.

За період після конференції ЄС - Україна 2009 року з питань

модернізації української газотранспортної мережі, ЄС погодився

надати підтримку аналізу можливості здійснення та екологічного і

соціального впливу модернізації газотранспортних мереж та

підземних сховищ газу. Це дослідження, розпочате в лютому 2011 р.,

є складовою частиною процесу перевірки надійності Європейським

банком інвестицій (ЄБІ), Європейським банком реконструкції та

розвитку (ЄБРР) та Світовим Банком. У вересні 2010 року відповідні

організації-донори також погодились розглянути можливість

реалізації "швидкісного" проекту з реконструкції ділянок

газопроводу Уренгой - Помари - Ужгород. Україна внесла зміни в

свої плани, що дозволять їй збудувати термінал для зрідженого

природного газу на узбережжі Чорного моря і продовжила розробку

законопроекту "Про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів".

Спільно з Азербайджаном, Грузією, Литвою та Польщею Україна

продовжувала роботу над створенням Євразійського

нафтотранспортного коридору. Україна продовжує підготовку до

оцінки можливостей приєднання спільно з Республікою Молдавія до

об'єднаних електромереж континентальної частини Європи. Україна

продовжила роботи з модернізації своїх електромереж.

В березні 2010 року Україна прийняла Програму

енергоефективності на період 2010-2015 рр. ( 243-2010-п ), метою

якої є зменшення обсягів споживання Україною енергії на 20%,

зменшення обсягу викидів забруднюючих речовин в навколишнє

середовище на 15% та скорочення втрат тепла в житлово-комунальному

секторі на 50% порівняно з 2008 роком. Україна працювала над

розробкою законопроектів з енергоефективності будівель. В липні

2010 року Україна прийняла закон, яким передбачено створення до

січня 2011 року Комісії з регулювання комунальних послуг і

передачу їй повноважень із встановлення тарифів на комунальні

послуги. Україна продовжила роботу над стратегією реструктуризації

вугільної галузі.

В сфері атомної енергетики завершився спільний проект ЄС,

України та Міжнародної агенції з атомної безпеки (МААБ) з оцінки

безпеки українських атомних станцій. Загалом, було зроблено

висновок, що вони повністю відповідають більшості встановлених

МААБ стандартів. Україна досягла успіхів у вирішенні визначених

проблем. В 2010 році вона додатково підвищила безпеку своїх

атомних станцій в рамках заходів з модернізації на суму

1,5 млрд. євро, визначених на період 2010-2017 років. Було

висловлено зацікавленість в подачі заявки до Євратому та ЄБРР на

отримання кредитів з метою фінансування цього комплексу заходів.

Вона продовжувала надавати підтримку Комісії з питань регулювання

атомної енергетики і досягла значних успіхів у відновленні

саркофагу Чорнобильської атомної станції, зробивши її безпечнішою

для навколишнього природного середовища.

В сфері зміни клімату були вжиті подальші заходи з розробки

законопроектів з питань торгівлі викидами. Україна здійснювала

роботи з розробки та узгодження нових спільних проектів з

реалізації, 30 з яких були зареєстровані на рівні ООН, довівши,

таким чином, загальну кількість зареєстрованих проектів до 48.

Європейська комісія продовжувала надавати Україні підтримку з

впровадження Кіотського протоколу ( 995_801 ). Україна

заохочується до повного впровадження Канкунських домовленостей і,

зокрема, розробки стратегії добутку енергії з низьким вмістом

вуглеводнів, в тому числі оновлення інформації стосовно ключових

показників або заходів, які будуть нею реалізовані.

Україна прийняла Стратегію національної екологічної політики

на період до 2020 року ( 2818-17 ) і розпочала розробку

Національного плану дій з охорони навколишнього природного

середовища. Україна внесла зміни в законодавство (Земельний

( 2768-14 ) та Водний кодекси) ( 213/95-ВР ) стосовно

інтегрованого управління прибережними смугами та прийняла новий

закон, який забороняє вирубку зелених насаджень в Києві та навколо

нього. Розробляється проект змін та доповнень до Загальнодержавної

програми "Питна вода України" на 2006-2020 роки ( 2455-15 ).

Україна брала активну участь в розробці інтегрованого плану

управління басейнами річок для р. Тиса, який було затверджено

сторонами в грудні 2010 р. Україна вжила певних заходів щодо

врахування екологічних міркувань в інших стратегічних галузях,

таких як енергетика. Потрібні подальші зусилля стосовно розробки

законодавства, реалізації вже прийнятих стратегій та планів та

подальшого посилення контролю та виконання прийнятих рішень.

Україна і досі вирішує основні проблеми, пов'язані із необхідністю

посилення адміністративних можливостей на всіх рівнях.

Координаційні заходи органів виконавчої влади і надалі вимагають

пильної уваги.

Україна не досягла значного прогресу у відношенні протоколів

Європейської економічної комісії ООН (UNECE),(3) які не були

ратифіковані. Більше того, впровадження декількох вже

ратифікованих угод вимагає уваги.

--------------- (3) Протокол з питань стратегічної оцінки впливу на

навколишнє середовище до Конвенції Європейської економічної

комісії ООН з питань оцінки впливу на навколишнє середовище в

транскордонному контексті ( 995_272 ) та наступних протоколів

Конвенції Європейської економічної комісії ООН про транскордонного

забруднення повітря на великі відстані ( 995_223 ): Протокол про

постійне забруднення органічними речовинами; Протокол про важкі

метали; Протокол про подальше скорочення сірчаних викидів;

Протокол про контроль викидів летючих органічних сполук або їх

транскордонних витоків.

У вересні 2009 р. на засіданні комітету з впровадження

Конвенції Еспоо ( 995_272 ) було прийняте рішення про те, що

висновки стосовно глибоководного каналу в гирлі Бистре слід

розглянути на наступній сесії засідання сторін, призначеній на

червень 2011 р. В 2010 р. відбулись декілька зустрічей з

румунською стороною, присвячених спірним питанням. Що стосується

Орхуської конвенції ( 994_015 ) в грудні 2010 р. були прийняті

план заходів із забезпечення реалізації Конвенції та указ про

залучення громадськості. Україна продовжувала співробітництво з

огляду дотримання вимог обох конвенцій, відповідний заключний звіт

про проект був наданий українській стороні в серпні 2010 р.

Попри те, що були вжиті певні заходи, спрямовані на

вдосконалення процедур і проведення консультацій із населенням,

потрібні додаткові зусилля, в тому числі в сфері здійснення оцінки

впливу на навколишнє середовище.

Україна приєдналась до Водної ініціативи ЄС шляхом проведення

(наприклад) національного політичного діалогу. Україна також взяла

участь у Міжнародній комісії із захисту р. Дунай та в Комісії із

захисту Чорного моря від забруднення. Здійснювалось

співробітництво та обмін інформацією між Європейською Комісією та

Україною щодо багатосторонніх конвенцій, стратегії з питань

охорони і захисту довкілля, управління водними, лісовими

ресурсами, утилізації відходів, бази даних про навколишнє

середовище, охорони природи та якості атмосферного повітря.

За звітний період значних змін в сфері захисту громадянських

прав не відбулось. Однак в лютому 2011 року Україна ратифікувала

Конвенцію МОП 1993 року із запобігання основних нещасних випадків

на виробництві ( 993_107 ), яка, як очікується, забезпечить основу

дослідження та очистки різних промислових майданчиків, на яких

наразі без належного нагляду зберігається значна кількість

небезпечних хімічних речовин.

В сфері інформаційного суспільства досягнуто незначних

успіхів в регулюванні питань електронних комунікацій. Парламенту

потрібно прийняти декілька законопроектів, особливо тих, що

спрощують процедури виходу на ринок деяких електронних

комунікаційних послуг та посилюють незалежність органу

регулювання. Наразі регулятор не має повноважень щодо створення

рівних можливостей на ринку телекомунікацій. Україна підготувала

зміни до доповнення до Закону "Про телекомунікації" ( 1280-15 ).

За відсутності належної законодавчої бази, що регулювала б питання

з'єднання між операторами, Антимонопольний комітет встановив, що

вісім операторів створили монополію на дзвінки кінцевим абонентам.

Відповідно Національна комісія з питань регулювання зв'язку

(НКПРЗ) встановила тарифи на зв'язок з кінцевим абонентом для

основних операторів. У липні 2010 року парламент прийняв закон,

який дозволяє закріплювати номер за певним абонентом. Це стане

важливим кроком на шляху вдосконалення функціонування ринку та

зручною можливістю для клієнтів.

В жовтні 2010 року уряд офіційно розпочав тендерну процедуру

з приватизації державного оператора ліній фіксованого зв'язку

Укртелеком. (У власності уряду знаходяться 92,8% акцій компанії).

Стосовно аудіовізуальної політики наразі на розгляді в

парламенті України знаходиться проект закону, що передбачає

надання статусу "обов'язкової передачі" всім телевізійним каналам,

що працюють на платформі платного телебачення. Проект закону

серйозно обмежуватиме свободу прийому та передачі згідно Конвенції

про транскордонне телебачення ( 994_444 ), ратифікованої Україною,

Директиви про аудіовізуальні послуги, законодавства ЄС з питань

аудіовізуальної політики. У разі його прийняття проект закону

стане значним кроком назад від узгодження українського

законодавства з європейськими стандартами мовлення.

Україна продовжила доопрацювання політики в сфері досліджень

та інновацій, включивши в неї більш чіткі та довготривалі завдання

економічного росту. Участь України в Сьомій рамковій програмі з

підтримки дослідницької діяльності (РП7) залишається

перспективною - в 2010 році збільшилась кількість успішних

пропозицій. Станом на листопад 91 українська дослідницька

організація, взяла участь в дослідницьких проектах, що

реалізуються за Сьомою рамковою програмою, отримавши фінансову

допомогу від ЄС на суму 8,08 млн. євро. Наразі вивчається

можливість приєднання України до цієї Рамкової програми. В рамках

діючого двостороннього проекту в сфері науки і технологій

"Bilat-Ukr" було організовано низку семінарів та практикумів на

підтримку участі України в Сьомій рамковій програмі. Було також

здійснено аналіз питань мобільності вчених, інфраструктури

досліджень та інновацій як основи співробітництва між ЄС та

Україною в цій сфері. Дія угоди про співробітництво в сфері науки

і технологій між ЄС та Україною завершується, її подовжено ще на

п'ять років.

Україна продовжила активну участь в Міжнародній мережі з

питань співробітництва в сфері науки і технологій для країн

Східної Європи та Центральної Азії (проект Сьомої рамкової

програми IncoNet для країн Східної Європи та Центральної Азії),

метою якого є підтримка двостороннього регіонального діалогу з

питань політики ЄС - Східна Європа та Центральна Азія з питань

науки та технологій та сприяння участі країн Східної Європи і

Центральної Азії в Сьомій рамковій програмі. В жовтні 2010 року

Національний інформаційний центр Сьомої рамкової програми

організував в Києві посередницький захід для проекту IncoNet, що

реалізується за рамковою програмою з питань енергетики.

Україна брала активну участь в проекті із налагоджування

зв'язків в сфері науки і технологій і Чорному морі, що має на меті

сприяти координації національних дослідницьких програм (з

країнами-членами ЄС та країнами-партнерами) в усьому

чорноморському регіоні. Консорціум проекту нещодавно оголосив

перший спільний конкурс пропозицій щодо сприяння спільним

дослідженням з питань інноваційних підходів до сталого розвитку в

регіоні.

6. КОНТАКТИ НА РІВНІ НАСЕЛЕННЯ, ОСВІТА ТА ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

У 2010 році особлива увага приділялася освіті всіх рівнів,

причому нові плани реформування мають на меті прискорити зближення

з тими заходами, які реалізовуються в ЄС. Реформування має на меті

зміцнення управління сферою освіти, підвищення якості та

доступності освіти, а також забезпечення спадкоємності рівнів

освіти та фінансування. У серпні Уряд зробив дошкільну освіту

новим пріоритетним напрямком реформування. Уряд ухвалив концепцію

державної програми розвитку дошкільної освіти на період до

2017 року, цілі та орієнтири якої є досить близькими до цілей та

орієнтирів Стратегії ЄС у сфері освіти та навчання на період до

2020 року.

Міністерство освіти та науки ініціювало у серпні реформування

програми середньої освіти, прийнявши дві державні програми на

2010-2015 роки з метою підвищення якості освіти у сфері

інформаційно-комунікаційних технологій, науки й математики, а

також підвищення кваліфікації вчителів. Тривалість середньої

освіти було скорочено з 12 років до 11.

Проект закону "Про вищу освіту" враховує основні аспекти

Болонського процесу, включаючи впровадження трьохциклової системи,

зміцнення автономії вищих навчальних закладів (вишів) і спрощення

участі студентів в управлінні вишами, а також створення правової

бази для зовнішньої оцінки. У березні з метою спрощення визнання

дипломів та підвищення мобільності студентів Уряд ухвалив

постанову про додатки до дипломів про вищу освіту. Більшість вищих

навчальних закладів забезпечили досягнення цілей Болонського

процесу в тому, що стосується впровадження двохциклової системи,

заходів із забезпечення якості, Європейської кредитно-трансферної

системи (ECTS) та визнання дипломів. Водночас, на шляху

впровадження третього циклу, адаптації програми вищої освіти до

потреб ринку праці та утворення незалежного органу забезпечення

якості досі мають місце значні перешкоди.

Після п'ятирічної перерви міністерство освіти відновило

діяльність національної Міжгалузевої ради з професійно-технічної

освіти для забезпечення врахування думок роботодавців і

професійних спілок при розгляді питань державної політики. Проект

закону "Про національну систему кваліфікацій", розроблений

Конфедерацією роботодавців України у 2009 році було повторно

внесено на розгляд Верховної Ради після врахування в ньому

пропозицій інших зацікавлених сторін. У листопаді 2010 року було

утворено трьохсторонній комітет з питань професійної орієнтації.

Основною проблемою залишається залучення суб'єктів господарювання

до визначення змісту курсів навчання для поліпшення перспектив

працевлаштування слухачів. Міністерство продемонструвало своє

прагнення до участі в Туринському процесі, який передбачає аналіз

політики у сфері професійної освіти та навчання. Міністерство

провело оцінку власної роботи за узгодженою методикою.

Україна продовжила користуватися перевагами своєї активної

участі у програмі Темпус. У рамках третього конкурсу заявок Темпус

IV було відібрано п'ять нових проектів, у тому числі, з підтримки

розвитку аспірантури. Стипендії для отримання магістерського

ступеню за програмою Еразмус Мундус були надані у 2010-2011

навчальному році 28 українським студентам. Завдяки очікуваному

наданню 99 індивідуальних грантів на забезпечення мобільності за

Заходом 2 програми Еразмус Мундус на 2010-2011 рік, тривав

розвиток студентських та академічних обмінів з ЄС.

У 2010 році за програмою імені Жана Моне було відібрано три

нових проекти в Україні, включаючи (вперше) утворення двох кафедр

імені Жана Моне в Києві (в Києво-Могилянській академії) та в

Донецькому державному університеті - відповідно з права ЄС та

економіки.

Українська молодь, молоді робітники та молодіжні організації

продовжили користуватися перевагами програми "Молодь у дії", яка

передбачає обмін молоддю, волонтерську роботу та молодіжну

діяльність у сфері неформальної освіти. Бажано було б докласти

додаткових заходів на національному рівні з метою заохочення

діалогу між культурами та запобігання вживанню наркотиків на

основі обміну молоддю та неформальної освіти.

У сфері культури Україна ратифікувала в березні 2010 року

Конвенцію ЮНЕСКО про охорону та заохочення розмаїття форм

культурного самовираження ( 952_008 ). Протягом усього року

культурні організації України брали участь у трьох проектах

Спеціального компоненту Європейської політики сусідства, яких

входить до складу Культурної програми. Для заохочення регіональної

співпраці в рамках Східного партнерства та Київської ініціативи

Україні знов було запропоновано ратифікувати Рамкову конвенцію

Ради Європи 2005 р. про значення культурної спадщини для

суспільства ( 994_719 ).

Президентська програма реформування економіки передбачає

активне реформування сфери охорони здоров'я з метою підвищення

якості послуг охорони здоров'я, зміцнення фінансової стійкості,

розширення доступу до послуг (особливо у сільській місцевості) та

заохочення здорового способу життя. Реалізація цієї програми

вимагає постійних зусиль. У квітні 2010 року у зв'язку з

минулорічною епідемією грипу (H1N1) Європейська Комісія та Україна

налагодили канали зв'язку для обміну епідеміологічною інформацією

на випадок критичної ситуації міжнародного значення у сфері

охорони здоров'я. У 2010 році Україна підписала з Комісією

ліцензійну угоду, за якою графічні попередження про шкоду для

здоров'я, що використовуються в ЄС, можуть безоплатно

розміщуватися на упаковках із тютюновими виробами. Україна

продовжувала боротися з ВІЛ/СНІД та туберкульозом, а також (як і в

минулому році) брала участь у роботі науково-дослідного центру

Європейської Комісії з проблем ВІЛ/СНІД. Діалог між ЄС та Україною

у сфері охорони здоров'я був збагачений, зокрема, участю України в

організованій ЄС у червні 2010 року глобальній конференції з

питань охорони здоров'я.

7. СПІВРОБІТНИЦТВО У ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ - ОСНОВНІ ФАКТИ ТА

ЦИФРИ 2010 РОКУ

Принципи співробітництва

За результатами Проміжної перевірки програмного документу

було підтверджено, що Стратегія щодо України, ухвалена у

2007 році, залишається дієвою основою для співпраці з Україною. У

березні 2010 року було схвалено нову Національну індикативну

програму (НІП) для України на 2011-2013 роки, бюджет якої

становить 470,1 мільйона євро. Ця програма націлена на підтримку

досягнення основних цілей політики, передбачених Порядком денним

асоціації Україна - ЄС ( 994_990 ), і має три пріоритетних

напрямки: (1) належне врядування та верховенство права,

(2) сприяння набранню чинності Угоди про асоціацію між Україною та

ЄС (включаючи Угоду про глибоку та всеосяжну зону вільної

торгівлі) та (3) сталий розвиток.

НІП на 2011-2013 рр. окремо передбачає виділення коштів на

фінансування нових заходів у рамках Східного партнерства,

включаючи, зокрема, Комплексну програму інституційної розбудови (в

обсязі, не меншому від 43,4 мільйона євро) та Політику

згуртованості (в обсязі, не меншому від 30,8 мільйона євро).

Рамковий документ Комплексної програми було підписано у жовтні

2010 року. Він визначає чотири пріоритетних напрямки підтримки:

один "горизонтальний" (процес спрямування та впровадження угод про

асоціацію та про глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі) й три

"вертикальних" (санітарні та фітосанітарні норми, контроль над

державною допомогою та міграція).

Виконання програм

Триває реалізація заходів, передбачених попередніми річними

програмами дій (РПД) 2007-2009 років. Ведеться впровадження трьох

галузевих програм бюджетної підтримки (1) "Підтримка реалізації

енергетичної політики України", (2) "Заохочення взаємної торгівлі

шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та

Європейським Союзом" та (3) "Підтримка реалізації стратегії

України у сфері енергетичної ефективності та використання

відновлюваних джерел енергії", хоча одну виплату було затримано

через несвоєчасне підтвердження поліпшення ситуації в країні в

тому, що стосується управління державними коштами, зокрема, в

царині державних закупівель.(4) Наприкінці року було узгоджено ще

дві галузевих програми бюджетної підтримки - "Підтримка реалізації

екологічної стратегії в Україні" та "Підтримка реалізації

транспортної стратегії України". Ведеться реалізація двох проектів

твіннінгу та технічної допомоги в рамках Європейської політики

сусідства, а також проекту "Надання допомоги у питаннях,

пов'язаних з реадмісією, та супутні заходи у рамках місії EUBAM".

--------------- (4) У рамках галузевої бюджетної підтримки за напрямком

"Підтримка реалізації стратегії України у сфері енергетичної

ефективності та використання відновлюваних джерел енергії" було

надано перший транш у розмірі 12 мільйонів євро.

До пріоритетних напрямків допомоги з боку ЄС належало

реформування судової влади. Було також реалізовано програму

інтенсивного навчання, в якій узяли участь 2029 суддів,

працівників судів та представників допоміжного персоналу судів.

У 2010 році ЄС продовжував підтримувати зусилля України у

сфері реформування на національному рівні та виділив допомогу в

розмірі 126 мільйонів євро за двостороннім компонентом Інструменту

європейського сусідства та партнерства (ІЄСП). Пріоритетні

напрямки РПД 2010 року були такими: юстиція, місцевий та

регіональний розвиток, енергетична ефективність і довкілля,

технічна допомога та прикордонний контроль. Із затвердженої суми

10 мільйонів євро було виділено секторові юстиції, 17 мільйонів

євро - на реалізацію підходів до місцевого розвитку на основі

громад, 12 мільйонів євро на здійснення спільної ініціативи зі

співробітництва у Криму та 10 мільйонів євро на забезпечення

енергетичної ефективності. До складу РПД 2010 року включено

компонент галузевої бюджетної підтримки у сфері прикордонного

контролю в розмірі 66 мільйонів євро. Крім того, було визначено

проект твіннінгу та технічної допомоги на суму в 11 мільйонів

євро.

Окрім двосторонніх призначень Україна винесла користь зі

співпраці, що фінансувалася за транскордонними, міжрегіональними

та регіональними програмами ІЄСП. Україна брала участь у

зазначених нижче чотирьох програмах транскордонної співпраці (ПТС)

ІЄСП: (1) Польща - Білорусь - Україна (186,2 мільйона євро на

реалізацію всієї програми протягом 2007-2013 років). Пріоритети

передбачають зміцнення конкурентоспроможності прикордонної зони,

підвищення якості життя, налагодження мережевої взаємодії та

співпраці між населенням; (2) Угорщина - Словаччина - Румунія -

Україна (68,6 мільйона євро на реалізацію всієї програми протягом

2007-2013 років). Пріоритетні напрямки передбачають стимулювання

економічного та соціального розвитку, підвищення якості довкілля,

підвищення ефективності кордону та сприяння співпраці між

населенням; (3) Румунія - Україна - Республіка Молдова

(126,7 мільйона євро на реалізацію всієї програми протягом

2007-2013 років). Пріоритетами програми є конкурентоспроможність

економіки прикордоння, захист довкілля, запобігання надзвичайним

ситуаціям і взаємодія між людьми й громадами в прикордонних зонах;

(4) Чорноморський басейн (21,3 мільйона євро на реалізацію всієї

програми протягом 2007-2013 років). Основними пріоритетними

напрямками цієї програми є підтримка транскордонного партнерства

заради економічного та соціального розвитку на основі об'єднання

ресурсів, обмін ресурсами та експертними знаннями у сфері охорони

та збереження довкілля, а також підтримка культурних та освітніх

ініціатив заради утворення спільного культурного простору в

басейні Чорного моря. Конкретних актів національного

законодавства, спрямованих на заохочення транскордонної та

регіональної співпраці наразі не прийнято. Існуючі програми

транскордонної співпраці на місцевому та регіональному рівнях мали

на меті сприяння співпраці на рівні громадянського суспільства, а

також реалізацію інших програм зовнішньої співпраці.

Крім того, Україна бере участь у Програмах транснаціональної

співпраці "Центральна Європа" та "Південно-Східна Європа",

розроблених Європейським фондом регіонального розвитку, до якого

країну було прийнято у травні 2008 року.

У рамках Інвестиційного механізму сусідства (NIF), що

фінансується за ІЄСП, у 2010 році було надано фінансування на

проведення двох техніко-економічних обґрунтувань у розмірі

2,5 мільйонів євро. Передбачається, що для реалізації проектів

модернізації маршрутів транзиту газу та підземних сховищ газу буде

залучено кредити фінансових установ Європи.

Інші інструменти ЄС доповнюють пакет допомоги в рамках ІЄСП.

Україна брала участь у співпраці, що фінансувалася за

горизонтальними інструментами на зразок тематичних програм

Європейського інструменту з демократії та прав людини (EIDHR) та

Інструменту співробітництва у сфері розвитку (DCI) "Довкілля та

раціональне використання природних ресурсів, включаючи енергетичні

ресурси" та "Міграція й притулок". Україна залишилася одним із

найбільших прямих бенефіціарів Інструменту співробітництва в

галузі ядерної безпеки (INSC). У 2010 році було виділено близько

21,1 мільйона євро на підтримку видалення радіоактивних відходів,

сприяння Державному комітетові ядерного регулювання України

(ДКЯРУ) та підвищення виробничої ефективності, показників безпеки

та ефективності кадрового забезпечення ДП НАЕК "Енергоатом" і

атомних електростанцій компанії.

У 2010 році було розпочато, але не завершено переговори про

виплату Україні макрофінансової допомоги в розмірі близько

610 мільйонів євро.

У 2010 році Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) погодився

надати Україні позику в розмірі близько 15,5 мільйона євро на

реалізацію проекту "Миколаївводоканал", спрямованого на

модернізацію системи водопостачання та водовідведення в місті

Миколаєві.

Координація діяльності донорів

У 2010 році Представництво ЄС в Україні регулярно

забезпечувало координацію співробітництва у сфері допомоги з

державами - членами ЄС, а також (з огляду на відсутність

структурованого механізму під проводом Уряду) координацію

діяльності з іншими партнерами у сфері розвитку. Крім того.

Представництво ЄС брало активну участь у роботі групи основних

донорів Польща та Велика Британія погодилися надати певну

двосторонню підтримку на виконання підготовчої фази Комплексної

програми інституційної розбудови для спільної діяльності в рамках

розширеної координації з боку ЄС. Крім того. Комісія та 14

держав-членів розпочали реалізацію Спільної ініціативи зі

співробітництва в Криму, спрямованої на заохочення розвитку цього

регіону.

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Європейське співтовариство:

 1. "УГОДА про міжнародні нерегулярні перевезення пасажирів автобусами (Угода INTERBUS)". Європейське співтовариство. 2012 рікк
 2. "ИМПЛЕМЕНТАЦИОННЫЙ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1207/2011 Европейской комиссии, устанавливающий требования относительно осуществления и совместимости наблюдений в рамках системы единого европейского неба**". Європейське співтовариство. 2011 рікк
 3. Резолюція щодо поточної ситуації в Україні " Неофіційний переклад"від імені групи ЄНП. Європейське співтовариство. 2011 рікк
 4. "УГОДА ПРО ФІНАНСУВАННЯ програми "Підтримка секторальної політики управління кордоном в Україні"". Європейське співтовариство. 2011 рікк
 5. Резолюція Європейського Парламенту щодо України " 25 листопада 2010 року"Європейський Парламент,. Європейське співтовариство. 2010 рікк
 6. "ДИРЕКТИВА № 2010/45/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС о стандартах качества и безопасности человеческих органов, предназначенных для трансплантации**". Європейське співтовариство. 2010 рікк
 7. Регламент Комісії (ЄС) N 1063/2010 про внесення змін та доповнень в Регламент (ЄЕС) N 2454/93, що визначає правила застосування Регламенту Ради (ЄЕС) N 2913/92 про створення Митного кодексу Співтовариства " 18 листопада 2010 року"ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ. Європейське співтовариство. 2010 рікк
 8. Спільна заява за підсумками тринадцятого саміту Україна - ЄС "Дата прийняття: 4 грудня 2009 р."Лідери Європейського Союзу та України зустрілися у Києві сьогодні, під час щорічного Саміту Україна - ЄС - першого Саміту від моменту набуття чинності Лісабонського договору 1 грудня. Господарем Саміту був Президент України Віктор Ющенко, якого супроводжував Міністр закордонних справ України Петро Порошенко. ЄС був представлений Прем'єр-Міністром Швеції Фредріком Райнфельдтом, як Президент Європейської Ради, та Президентом Європейської Комісії Жозе Баррозу. Президента Європейської Ради супроводжував Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт. Президента Європейської Комісії супроводжувала Комісар ЄС з питань торгівлі та Європейської політики сусідства Беніта Ферреро-Вальднер.. Європейське співтовариство. 2009 рікк
 9. Директива 2009/40/ЄС Європейського Парламенту і Ради "Про перевірку технічного стану моторних транспортних засобів та їхніх причепів на придатність до експлуатування"" від 6 травня 2009 року" (Перероблене видання). Європейське співтовариство. 2009 рікк
 10. "РЕШЕНИЕ № 2009/371/ПВД** Совета о создании Европейского полицейского ведомства (Европол)***". Європейське співтовариство. 2009 рікк
 11. Спільна заява " Спільна ЄС - Україна міжнародна конференція щодо модернізації газотранзитної системи України"Дата підписання: 23 березня 2009 р.. Європейське співтовариство. 2009 рікк
 12. "РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1073/2009 Европейского парламента и Совета ЕС об общих правилах для доступа к международному рынку автобусного транспортного сообщения и о внесении изменений в Регламент (ЕС) 561/2006** (новая редакция)". Європейське співтовариство. 2009 рікк
 13. "РЕГЛАМЕНТ № 924/2009 Европейского парламента и Совета ЕС о трансграничных платежах в сообществе и об отмене Регламента (ЕС) 2560/2001**". Європейське співтовариство. 2009 рікк
 14. Директива 2009/110/ЕС Європейського Парламенту та Ради щодо започаткування та здійснення діяльності установами - емітентами електронних грошей та пруденційний нагляд за ними, що вносить зміни до Директиви 2005/60/ЕС та 2006/48/ЕС, та скасовує Директиву 2000/46/ЕС " 16 вересня 2009 року" (Текст стосується ЄЕП). Європейське співтовариство. 2009 рікк
 15. Спільна заява Саміту Східного партнерства у Празі " м. Прага"Дата прийняття: 7 травня 2009 р.. Європейське співтовариство. 2009 рікк
 16. "РЕГЛАМЕНТ ЕС № 81/2009 Европейского парламента и Совета ЕС о внесении изменений в Регламент ЕС 562/2006 в отношении использования визовой информационной системы (вис) в рамках Шенгенского кодекса о границах**". Європейське співтовариство. 2009 рікк
 17. Порядок денний асоціації Україна - ЄС для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію "Дата набрання чинності: 23 листопада 2009 р." I. Стратегічна частина. Європейське співтовариство. 2009 рікк
 18. Меморандум про взаєморозуміння для започаткування Діалогу про регіональну політику та розвиток регіонального співробітництва між Міністерством регіонального розвитку та будівництва України і Європейською Комісією " (Діалог Україна - ЄС про регіональну політику)"1. Принципи. Європейське співтовариство. 2009 рікк
 19. "ДИРЕКТИВА № 2009/142/ЕС Европейского Парламента и Совета ЕС об установках, работающих на сжигаемом газообразном топливе** (Кодифицированный текст)". Європейське співтовариство. 2009 рікк
 20. Регламент Ради (ЄС) N 1225/2009 "Про захист від демпінгового імпорту з країн, які не є членами Європейського Співтовариства" від 30 листопада 2009 року " (кодифікована версія)"РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,. Європейське співтовариство. 2009 рікк