<<
>>

Меморандум про взаєморозуміння для започаткування Діалогу про регіональну політику та розвиток регіонального співробітництва між Міністерством регіонального розвитку та будівництва України і Європейською Комісією " (Діалог Україна - ЄС про регіональну політику)"1. Принципи. Європейське співтовариство. 2009

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

              Меморандум 

про взаєморозуміння для започаткування

Діалогу про регіональну політику та розвиток

регіонального співробітництва між Міністерством

регіонального розвитку та будівництва України

і Європейською Комісією

(Діалог Україна - ЄС про регіональну політику)

1. Принципи

Співробітництво між Україною та Європейським Союзом

посилюється та поглиблюється.

І Україна, і розширений Європейський Союз стикаються з такими

подібними викликами, як диспропорція розвитку регіонів,

урбанізація, реструктуризація сільської місцевості, відновлення

територій, що потерпають від індустріального занепаду та природних

катастроф і стихійних лих, як, наприклад, повені та інші наслідки

глобальної зміни клімату.

Регіональна політика, що сприяє

соціально-економічному розвитку та створенню адміністративної

спроможності на місцевому і регіональному рівнях, є ключовим

ресурсом для подолання цих викликів.

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України і

Європейська Комісія (далі - "Сторони") домовилися започаткувати

Діалог про регіональну політику та розвиток регіонального

співробітництва на основі таких принципів:

- Діалог відбуватиметься, серед іншого, відповідно до цілей,

визначених у Повідомленні Комісії щодо Східного Партнерства;

- Діалог буде спрямовано на посилення взаєморозуміння та

зміцнення двостороннього співробітництва, а також обмін

інформацією з питань регіональної політики;

- Діалог охоплюватиме питання, що становлять спільний інтерес

для України та Європейського Союзу, та сприятиме регіональній

співпраці між Сторонами.

2. Цілі

Цілями такого діалогу є:

- співробітництво та обмін інформацією з відповідних напрямів

політики, що сприяють економічному росту, підвищенню

конкурентоспроможності, рівня зайнятості та якості життя

населення, а також покращенню територіального балансу;

- обмін інформацією щодо досвіду вироблення та впровадження

регіональних політик з особливою увагою до шляхів стимулювання

розвитку відсталих територій, зміцнення прикордонного

співробітництва та соціально-економічного розвитку прикордонних

регіонів і сприяння розвитку прикордонного, транснаціонального та

міжрегіонального співробітництва, як важливого інструменту сталого

територіального розвитку;

- обмін думками та досвідом щодо реалізації форм

багаторівневого врядування та принципу партнерства у регіональній

політиці, зокрема принципів доброго врядування на регіональному та

місцевому рівнях;

- обмін досвідом щодо розробки та впровадження регіональних

стратегій, зокрема довгострокового багаторічного програмування;

- підтримка та розвиток співробітництва між українськими

регіонами та регіонами Європейського Союзу, а також між

представниками місцевої, регіональної та центральної влад;

- обмін досвідом щодо розвитку інституційної спроможності

органів регіональної та місцевої влади, асоціацій місцевих влад та

агентств регіонального розвитку;

- організація практичних семінарів і робочих зустрічей на

всіх рівнях у рамках координації спільних дій, спрямованих на

поширення європейського досвіду формування та впровадження

регіональної політики;

- обговорення інших питань регіональної політики, що

представляють спільний інтерес.

3. Організація

У разі потреби організовуються зустрічі на політичному рівні

(Міністр - Комісар) у розширеному форматі та із залученням

представників регіонів, інтегровані у рамки існуючих або майбутніх

асоційованих органів.

Сторони призначають своїх офіційних осіб у якості членів

Спільної робочої групи Генерального директорату з питань

регіональної політики Європейської Комісії та Міністерства

регіонального розвитку та будівництва України. Обидві Сторони

відповідають за координацію діалогу.

У разі потреби Сторони мають право створювати робочі групи із

залученням представників регіонів для спільного вирішення

конкретних питань і проведення обговорень на рівні експертів.

Рішення про створення робочих груп, а також продовження,

призупинення роботи або реорганізацію будь-яких робочих груп,

можуть бути прийняті у будь-який час за умови, що обидві Сторони

заявлять про свою згоду шляхом обміну листами.

За необхідності можуть організовуватися окремі спільні

заходи.

4. Методи роботи

Робочими мовами є українська та англійська. Якщо не буде

прийнято іншого рішення, зустрічі проводяться по черзі у

Європейському Союзі та в Україні. Кожна Сторона на цих зустрічах

має бути представлена на рівні не нижче Директора (Європейська

Комісія) та Директора Департаменту (Міністерство регіонального

розвитку та будівництва України).

Рівень і склад делегацій на зустрічах визначається кожною

Стороною після консультацій з іншою Стороною. Передбачається, що

обидві Сторони залучатимуть до діалогу відповідних зацікавлених

осіб, включаючи представників регіонів, інших міністерства та

відомства.

5. Витрати та фінансові домовленості

Сторони беруть на себе оплату витрат на участь їхніх

делегацій у діалозі. Рішення щодо витрат на погоджені окремі

заходи приймаються після консультацій між Сторонами.

6. Перегляд та доповнення

Сторони можуть домовитися переглянути та розширити рамки

цього Меморандуму. Меморандум вступає в силу з дати його

підписання і залишається чинним упродовж одного (1) року, після

чого він може бути переглянутий. Його дія продовжується, якщо

Сторони не домовляться про інше.

7. Набуття чинності та строк дії

Цей Меморандум вступає в силу з дати його підписання

Сторонами і є чинним упродовж одного (1) року, після чого, за

взаємною згодою, він може бути продовжений, якщо Сторони не

домовилися про інше.

8. Юридичний статус

Цей Меморандум не створює міжнародних зобов'язань для

Європейського Співробітництва та України і не є угодою відповідно

до міжнародного права.

Підписано в Брюселі, 22 липня 2009 року у двох примірниках

українською та англійською мовами, при цьому обидва тексти є

автентичними.

Від Міністерства регіонального Від Європейської Комісії

розвитку та будівництва України

Василь КУЙБІДА Павел САМЕЦЬКІ

Міністр Член Європейської Комісії

з питань регіональної

політики

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Європейське співтовариство:

 1. "УГОДА про міжнародні нерегулярні перевезення пасажирів автобусами (Угода INTERBUS)". Європейське співтовариство. 2012 рікк
 2. "ИМПЛЕМЕНТАЦИОННЫЙ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1207/2011 Европейской комиссии, устанавливающий требования относительно осуществления и совместимости наблюдений в рамках системы единого европейского неба**". Європейське співтовариство. 2011 рікк
 3. Резолюція щодо поточної ситуації в Україні " Неофіційний переклад"від імені групи ЄНП. Європейське співтовариство. 2011 рікк
 4. "УГОДА ПРО ФІНАНСУВАННЯ програми "Підтримка секторальної політики управління кордоном в Україні"". Європейське співтовариство. 2011 рікк
 5. Документ спільної робочої групи Реалізація Європейської політики сусідства у 2010 році Звіт про хід реалізації проекту в Україні " на додаток до Спільного повідомлення Комісії Європейському Парламенту, Раді Європи, Комітету з економічних та соціальних питань та Комітету регіонів" Новий відгук на Сусідство, що змінюється COM(2011)303. Європейське співтовариство. 2011 рікк
 6. Резолюція Європейського Парламенту щодо України " 25 листопада 2010 року"Європейський Парламент,. Європейське співтовариство. 2010 рікк
 7. "ДИРЕКТИВА № 2010/45/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС о стандартах качества и безопасности человеческих органов, предназначенных для трансплантации**". Європейське співтовариство. 2010 рікк
 8. Регламент Комісії (ЄС) N 1063/2010 про внесення змін та доповнень в Регламент (ЄЕС) N 2454/93, що визначає правила застосування Регламенту Ради (ЄЕС) N 2913/92 про створення Митного кодексу Співтовариства " 18 листопада 2010 року"ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ. Європейське співтовариство. 2010 рікк
 9. Спільна заява за підсумками тринадцятого саміту Україна - ЄС "Дата прийняття: 4 грудня 2009 р."Лідери Європейського Союзу та України зустрілися у Києві сьогодні, під час щорічного Саміту Україна - ЄС - першого Саміту від моменту набуття чинності Лісабонського договору 1 грудня. Господарем Саміту був Президент України Віктор Ющенко, якого супроводжував Міністр закордонних справ України Петро Порошенко. ЄС був представлений Прем'єр-Міністром Швеції Фредріком Райнфельдтом, як Президент Європейської Ради, та Президентом Європейської Комісії Жозе Баррозу. Президента Європейської Ради супроводжував Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт. Президента Європейської Комісії супроводжувала Комісар ЄС з питань торгівлі та Європейської політики сусідства Беніта Ферреро-Вальднер.. Європейське співтовариство. 2009 рікк
 10. Директива 2009/40/ЄС Європейського Парламенту і Ради "Про перевірку технічного стану моторних транспортних засобів та їхніх причепів на придатність до експлуатування"" від 6 травня 2009 року" (Перероблене видання). Європейське співтовариство. 2009 рікк
 11. "РЕШЕНИЕ № 2009/371/ПВД** Совета о создании Европейского полицейского ведомства (Европол)***". Європейське співтовариство. 2009 рікк
 12. Спільна заява " Спільна ЄС - Україна міжнародна конференція щодо модернізації газотранзитної системи України"Дата підписання: 23 березня 2009 р.. Європейське співтовариство. 2009 рікк
 13. "РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1073/2009 Европейского парламента и Совета ЕС об общих правилах для доступа к международному рынку автобусного транспортного сообщения и о внесении изменений в Регламент (ЕС) 561/2006** (новая редакция)". Європейське співтовариство. 2009 рікк
 14. "РЕГЛАМЕНТ № 924/2009 Европейского парламента и Совета ЕС о трансграничных платежах в сообществе и об отмене Регламента (ЕС) 2560/2001**". Європейське співтовариство. 2009 рікк
 15. Директива 2009/110/ЕС Європейського Парламенту та Ради щодо започаткування та здійснення діяльності установами - емітентами електронних грошей та пруденційний нагляд за ними, що вносить зміни до Директиви 2005/60/ЕС та 2006/48/ЕС, та скасовує Директиву 2000/46/ЕС " 16 вересня 2009 року" (Текст стосується ЄЕП). Європейське співтовариство. 2009 рікк
 16. Спільна заява Саміту Східного партнерства у Празі " м. Прага"Дата прийняття: 7 травня 2009 р.. Європейське співтовариство. 2009 рікк
 17. "РЕГЛАМЕНТ ЕС № 81/2009 Европейского парламента и Совета ЕС о внесении изменений в Регламент ЕС 562/2006 в отношении использования визовой информационной системы (вис) в рамках Шенгенского кодекса о границах**". Європейське співтовариство. 2009 рікк
 18. Порядок денний асоціації Україна - ЄС для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію "Дата набрання чинності: 23 листопада 2009 р." I. Стратегічна частина. Європейське співтовариство. 2009 рікк
 19. "ДИРЕКТИВА № 2009/142/ЕС Европейского Парламента и Совета ЕС об установках, работающих на сжигаемом газообразном топливе** (Кодифицированный текст)". Європейське співтовариство. 2009 рікк
 20. Регламент Ради (ЄС) N 1225/2009 "Про захист від демпінгового імпорту з країн, які не є членами Європейського Співтовариства" від 30 листопада 2009 року " (кодифікована версія)"РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,. Європейське співтовариство. 2009 рікк