<<
>>

Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України і Урядами країн "Великої сімки"та Комісією Європейського Співтовариства щодо закриття Чорнобильської АЕС "Дата підписання: 20.12.1995"Дата набуття чинності: 20.12.1995. Європейське співтовариство. 1995

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Меморандум

про взаєморозуміння між Урядом України і

Урядами країн "Великої сімки" та Комісією

Європейського Співтовариства щодо

закриття Чорнобильської АЕС

Дата підписання: 20.12.1995 Дата набуття чинності: 20.12.1995

Уряд України, який далі іменується "Україна", і відповідні

уряди країн "Великої сімки" та Комісія Європейського

Співтовариства, які далі іменуються "Велика сімка", виробили

спільний підхід до розробки і реалізації Всеохоплюючої програми

для підтримки рішення України щодо закриття Чорнобильської АЕС до

2000 року, як було сформульовано Президентом Кучмою в його заяві

від 13 квітня 1995 та в його листі від 8 серпня 1995 до лідерів

"Великої сімки". Програма, таким чином, буде спрямована на

реалізацію зобов'язань керівників "Великої сімки", взятих в

Неаполі, Італія у 1994 році, та в Галіфаксі, Канада у 1995 році. Програма побудована на наступних принципах: Дружні відносини між Україною і членами "Великої сімки"; Принципова залежність між реформами в енергетичному секторі

та досягненням цілей економічної і соціальної реформи в Україні; Взаємодоповнення між нижчевикладеними заходами для підтримки

закриття Чорнобильської АЕС та розробкою довгострокової стратегії

для енергетичного сектора України, з урахуванням раціональних

економічних, фінансових та природоохоронних критеріїв, що призведе

до створення ефективного, сталого, орієнтованого на ринок

енергетичного сектора, який відповідатиме потребам України; Необхідність постійного підвищення рівня ядерної безпеки в

усьому світі з урахуванням принципів, визначених в Міжнародній

конвенції з ядерної безпеки ( 995_023 ), а також, у зв'язку з цим,

визнання суттєвої ролі, яку відіграє незалежний національний

регулюючий орган з ядерної безпеки; Необхідність мобілізувати фінансові ресурси міжнародного

співтовариства та внутрішні джерела з метою підтримки рішення

України закрити Чорнобильську АЕС; Необхідність забезпечити широкомасштабне співробітництво з

боку українських учасників в усіх проектах, що пов'язані з

Всеохоплюючою програмою; Визначення того факту, що дострокове закриття Чорнобильської

АЕС матиме негативні економічні та соціальні наслідки для України,

і, в той же час, сприятиме надходженню міжнародних фінансових

ресурсів та підвищенню національних стандартів ядерної безпеки; Визнання того факту, що відповідальність за ядерну безпеку

покладається виключно на державу, яка експлуатує атомні

електростанції, і що необхідно мати ефективне законодавство, яке

передбачатиме відповідальність за ядерну шкоду, згідно з

прийнятими міжнародними нормами; Бажання підвищити ефективність виробництва і використання

електроенергії; Важливість нашого спільного зобов'язання вжити всіх

необхідних заходів для виведення ЧАЕС з експлуатації в

найстисліший, практично досяжний строк. Україна і "Велика сімка" дійшли згоди щодо наступної

Всеохоплюючої програми співробітництва для підтримки закриття ЧАЕС

до 2000 року:

I.

Структурна перебудова енергетичного сектора

1. Україна та "Велика сімка" продовжуватимуть співпрацю у

розвитку фінансово раціонального ринку електроенергії з

встановленням цін за ринковими принципами, що буде стимулювати

економне виробництво і використання електроенергії та

енергозбереження. Сторони співпрацюватимуть для створення та

залучення власних українських та міжнародних ресурсів, необхідних

як для заходів по безпеці, так і для нових капіталовкладень у

виробництво, передачу і розподіл електроенергії.

II. Програма інвестування в енергетичний сектор

2. Україна та "Велика сімка" працюватимуть з міжнародними

фінансовими інституціями, а також закордонними і власними

інвесторами для підготовки проектів, що базуються на фінансуванні

за рахунок кредитів і плануються за принципом найменших витрат для

завершення будівництва 2-го енергоблоку Хмельницької АЕС, 4-го

енергоблоку Рівненської АЕС, для реконструкції теплових та

гідроелектростанцій, а також гідроакумулюючих проектів і проектів

з рентабельного виробництва електроенергії, згідно з стратегією

розвитку українського енергетичного сектора. Для підтримки

закриття Чорнобильської АЕС програма капіталовкладень повинна

визначити інвестиції для забезпечення постачання електроенергії за

принципом найменших витрат, що необхідно для задоволення майбутніх

потреб України в електроенергії, за умов ринкової конкуренції в

енергетичному секторі.

III. Ядерна безпека

3. Україна і "Велика сімка" співпрацюватимуть з відповідними

міжнародними установами і донорами на багатосторонній і

двосторонній основах, щоб прискорити підготовку і реалізацію

проектів з короткострокового підвищення безпеки 3-го енергоблоку

Чорнобильської АЕС та виведення станції з експлуатації. 4. Україна та "Велика сімка" продовжуватимуть співпрацю для

розробки рентабельного і екологічно прийнятного підходу до

розв'язання проблеми укриття для 4-го енергоблоку Чорнобильської

АЕС, включаючи якнайшвидше визначення технічних і фінансових

варіантів, як основи для перегляду фінансових вимог.

IV. План пом'якшення соціальних наслідків

5. Україна та "Велика сімка" визнають, що закриття

Чорнобильської АЕС матиме певні наслідки для робітників станції та

їхніх родин. Європейська комісія та Уряд Сполучених Штатів Америки

допоможуть Уряду України розробити план дій для пом'якшення

соціальних наслідків закриття Чорнобильської АЕС.

V. Фінансові ресурси

6. Для забезпечення реалізації заходів, зазначених у пунктах

1-5 Програми, Україна та "Велика сімка" співпрацюватимуть у

визначенні міжнародних і власних українських джерел фінансування

та у мобілізації міжнародних фінансів для підтримки відповідних

заходів, які передбачені Програмою. 7. В Додатку 1 представлено зведені дані поточних обсягів

фінансування, які вже виділені або розглядаються "Великою сімкою"

і міжнародними фінансовими інституціями. Деякі показники залежать

від завершення техніко-економічного обгрунтування проектів.

Перелік пріоритетних проектів Всеохоплюючої програми наведено у

Додатку 2. 8. Керівним буде наступний принцип: прибуткові проекти

повинні розглядатися для фінансування за рахунок міжнародних

кредитів і власних українських ресурсів; неприбуткові проекти, які

безпосередньо спрямовані на закриття Чорнобильської АЕС, повинні

розглядатися для фінансування за рахунок субсидій і, з огляду на

фінансову і економічну ситуацію в Україні, українських власних

ресурсів.

VI. Розгляд ходу робіт

9. Представники України, "Великої сімки" та міжнародних

фінансових інституцій будуть щонайменше раз на рік проводити

зустріч для контролю за реалізацією Всеохоплюючої програми для

підтримки закриття Чорнобильської АЕС і розгляду будь-яких

технічних чи фінансових проблем, які створюватимуть потенційні

перешкоди на шляху до досягнення її цілей.

Вчинено у м.Оттава, Канада 20 грудня 1995 року, у двох

примірниках, кожний українською та англійською мовами, причому

кожен текст є автентичним.

За Уряд України За Уряди країн "Великої сімки"

та комісію Європейського

Співтовариства

(підпис) (підпис)

Додаток 1

Всеохоплююча програма України та "Великої сімки"

для підтримки закриття Чорнобильської АЕС

Підсумок поточних фінансових ресурсів

міжнародного співробітництва

(млн. американських доларів) —————————————————————————————————————————————————————————————— | |Субсидії* |Фінансування за | Разом*** | | | |рахунок кредитів| | | | |міжнародних | | | | |фінансових | | | | |інституцій та | | | | |Євроатому** | | |——————————————+——————————————+————————————————+—————————————| |Реконструкція |43 | |43 | |енергетичного | | | | |сектора | | | | |——————————————+——————————————+————————————————+—————————————| |Програма |102 |1,809 |1,911 | |інвестицій в | | | | |енергетичний | | | | |сектор | | | | |——————————————+——————————————+————————————————+—————————————| |Ядерна безпека|349 | |349 | |і виведення з | | | | |експлуатації | | | | |——————————————+——————————————+————————————————+—————————————| |План |4 | |4 | |пом'якшення | | | | |соціальних | | | | |наслідків | | | | |——————————————+——————————————+————————————————+—————————————| |Разом |498 |1,809 |2,307 | —————————————————————————————————————————————————————————————— _________________

* - Підтверджені.

** - Деякі кредити очікують схвалення в залежності від

результатів техніко-економічного обгрунтування. *** - Фінансовий та технічний внесок України буде визначено в

процесі реалізації проектів.

Додаток 2

Всеохоплююча програма України та "Великої сімки"

для підтримки закриття Чорнобильської АЕС

Пріоритетні проекти

I. Перелік безприбуткових проектів

Проект Відповідний

пункт

Меморандуму

1.* Виведення ЧАЕС з експлуатації п. 3

1.1 Етап 0 (5 років)

Підготовча робота до початку виведення ЧАЕС

з експлуатації

1.2 Етап 1 (10 років після завершення етапу 0)

Поводження з ядерним паливом і радіоактивними

відходами

1.3 Етап 2 (9 років після завершення етапу 0)

Виведення ЧАЕС з експлуатації

2. План пов'язаний з соціальними наслідками п. 5

закриття ЧАЕС 3. Короткострокові заходи з підвищення безпеки п. 3

3-го енергоблоку ЧАЕС 4. ** Перетворення об'єкта "Укриття" в п. 4

екологічно безпечну систему 5. Структурна перебудова енергетичного сектора п. 1

II. Прибуткові проекти

6. Закінчення будівництва 4-го енергоблоку п. 2

Рівненської АЕС і 2-го енергоблоку

Хмельницької АЕС 6.1 Підвищення рівня безпеки і завершення

будівництва 2-го енергоблоку Хмельницької

АЕС та 4-го енергоблоку Рівненської АЕС 6.2 Спорудження високовольтних ліній передач

до енергоблоків Хмельницької та Рівненської

АЕС 7. Реабілітація теплових електростанцій п. 2 8. Введення в дію потужностей для компенсації п. 2

пікових навантажень

- спорудження Дністровської гідроакумулюючої

станції 9. Ефективність виробництва електроенергії п. 2

та регулювання споживання


Публікації документа

 • Зібрання чинних міжнародних договорів України від 2006 — 2006 р., № 5, / Книга 2 /, стор. 598, стаття 1307
 • Офіційний вісник України від 20.09.2006 — 2006 р., № 36, стор. 248, стаття 2536, код акта 37298/2006

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Європейське співтовариство:

 1. "УГОДА про міжнародні нерегулярні перевезення пасажирів автобусами (Угода INTERBUS)". Європейське співтовариство. 2012 рікк
 2. "ИМПЛЕМЕНТАЦИОННЫЙ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1207/2011 Европейской комиссии, устанавливающий требования относительно осуществления и совместимости наблюдений в рамках системы единого европейского неба**". Європейське співтовариство. 2011 рікк
 3. Резолюція щодо поточної ситуації в Україні " Неофіційний переклад"від імені групи ЄНП. Європейське співтовариство. 2011 рікк
 4. "УГОДА ПРО ФІНАНСУВАННЯ програми "Підтримка секторальної політики управління кордоном в Україні"". Європейське співтовариство. 2011 рікк
 5. Документ спільної робочої групи Реалізація Європейської політики сусідства у 2010 році Звіт про хід реалізації проекту в Україні " на додаток до Спільного повідомлення Комісії Європейському Парламенту, Раді Європи, Комітету з економічних та соціальних питань та Комітету регіонів" Новий відгук на Сусідство, що змінюється COM(2011)303. Європейське співтовариство. 2011 рікк
 6. Резолюція Європейського Парламенту щодо України " 25 листопада 2010 року"Європейський Парламент,. Європейське співтовариство. 2010 рікк
 7. "ДИРЕКТИВА № 2010/45/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС о стандартах качества и безопасности человеческих органов, предназначенных для трансплантации**". Європейське співтовариство. 2010 рікк
 8. Регламент Комісії (ЄС) N 1063/2010 про внесення змін та доповнень в Регламент (ЄЕС) N 2454/93, що визначає правила застосування Регламенту Ради (ЄЕС) N 2913/92 про створення Митного кодексу Співтовариства " 18 листопада 2010 року"ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ. Європейське співтовариство. 2010 рікк
 9. Спільна заява за підсумками тринадцятого саміту Україна - ЄС "Дата прийняття: 4 грудня 2009 р."Лідери Європейського Союзу та України зустрілися у Києві сьогодні, під час щорічного Саміту Україна - ЄС - першого Саміту від моменту набуття чинності Лісабонського договору 1 грудня. Господарем Саміту був Президент України Віктор Ющенко, якого супроводжував Міністр закордонних справ України Петро Порошенко. ЄС був представлений Прем'єр-Міністром Швеції Фредріком Райнфельдтом, як Президент Європейської Ради, та Президентом Європейської Комісії Жозе Баррозу. Президента Європейської Ради супроводжував Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт. Президента Європейської Комісії супроводжувала Комісар ЄС з питань торгівлі та Європейської політики сусідства Беніта Ферреро-Вальднер.. Європейське співтовариство. 2009 рікк
 10. Директива 2009/40/ЄС Європейського Парламенту і Ради "Про перевірку технічного стану моторних транспортних засобів та їхніх причепів на придатність до експлуатування"" від 6 травня 2009 року" (Перероблене видання). Європейське співтовариство. 2009 рікк
 11. "РЕШЕНИЕ № 2009/371/ПВД** Совета о создании Европейского полицейского ведомства (Европол)***". Європейське співтовариство. 2009 рікк
 12. Спільна заява " Спільна ЄС - Україна міжнародна конференція щодо модернізації газотранзитної системи України"Дата підписання: 23 березня 2009 р.. Європейське співтовариство. 2009 рікк
 13. "РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1073/2009 Европейского парламента и Совета ЕС об общих правилах для доступа к международному рынку автобусного транспортного сообщения и о внесении изменений в Регламент (ЕС) 561/2006** (новая редакция)". Європейське співтовариство. 2009 рікк
 14. "РЕГЛАМЕНТ № 924/2009 Европейского парламента и Совета ЕС о трансграничных платежах в сообществе и об отмене Регламента (ЕС) 2560/2001**". Європейське співтовариство. 2009 рікк
 15. Директива 2009/110/ЕС Європейського Парламенту та Ради щодо започаткування та здійснення діяльності установами - емітентами електронних грошей та пруденційний нагляд за ними, що вносить зміни до Директиви 2005/60/ЕС та 2006/48/ЕС, та скасовує Директиву 2000/46/ЕС " 16 вересня 2009 року" (Текст стосується ЄЕП). Європейське співтовариство. 2009 рікк
 16. Спільна заява Саміту Східного партнерства у Празі " м. Прага"Дата прийняття: 7 травня 2009 р.. Європейське співтовариство. 2009 рікк
 17. "РЕГЛАМЕНТ ЕС № 81/2009 Европейского парламента и Совета ЕС о внесении изменений в Регламент ЕС 562/2006 в отношении использования визовой информационной системы (вис) в рамках Шенгенского кодекса о границах**". Європейське співтовариство. 2009 рікк
 18. Порядок денний асоціації Україна - ЄС для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію "Дата набрання чинності: 23 листопада 2009 р." I. Стратегічна частина. Європейське співтовариство. 2009 рікк
 19. Меморандум про взаєморозуміння для започаткування Діалогу про регіональну політику та розвиток регіонального співробітництва між Міністерством регіонального розвитку та будівництва України і Європейською Комісією " (Діалог Україна - ЄС про регіональну політику)"1. Принципи. Європейське співтовариство. 2009 рікк
 20. "ДИРЕКТИВА № 2009/142/ЕС Европейского Парламента и Совета ЕС об установках, работающих на сжигаемом газообразном топливе** (Кодифицированный текст)". Європейське співтовариство. 2009 рікк