Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

МЕМОРАНДУМ від вирішили таке: "про взаєморозуміння між Державним космічним агентством України та Нідерландським космічним агентством стосовно співробітництва у сфері дослідження та використання космічного простору в мирних цілях". ДКА України. 2018

Документ актуальний на 29.11.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МЕМОРАНДУМ

про взаєморозуміння між Державним космічним агентством України та Нідерландським космічним агентством стосовно співробітництва у сфері дослідження та використання космічного простору в мирних цілях

Дата підписання:

02.10.2018

Дата набрання чинності для України:

02.10.2018

Державне космічне агентство України та Нідерландське космічне агентство (далі - Підписанти),

бажаючи сприяти зміцненню традиційних дружніх відносин та співробітництва між їхніми державами,

враховуючи взаємну заінтересованість у розширенні використання космічного простору в мирних цілях,

прагнучи зберегти космічний простір відкритим для широкого міжнародного співробітництва виключно в мирних цілях,

беручи до уваги умови багатосторонніх договорів з дослідження і використання космічного простору, учасниками яких є Україна та Королівство Нідерланди,

прагнучи встановити ефективні форми двостороннього співробітництва у сфері космічної діяльності, які могли б сприяти соціальному, економічному та культурному розвитку на благо народів обох держав,

вирішили таке:

Стаття 1

Мета

Відповідно до умов цього Меморандуму про взаєморозуміння Підписанти сприяють двосторонньому співробітництву у сфері дослідження та використання космічного простору в мирних цілях.

Стаття 2

Уповноважені організації

У межах, дозволених їхніми відповідними повноваженнями, Підписанти можуть додатково призначати підприємства, установи, організації, що належать до сфери їхнього управління (далі - "уповноважені організації") з метою здійснення спеціалізованих видів діяльності в рамках спеціальних програм та проектів співробітництва, на виконання цього Меморандуму про взаєморозуміння та окремих домовленостей, досягнутих відповідно до статті 5 цього Меморандуму про взаєморозуміння.

Стаття 3

Сфери співробітництва

1. Співробітництво у рамках цього Меморандуму про взаєморозуміння може здійснюватися у таких сферах:

a.

фундаментальна космічна наука, метеорологія, геофізика, астрономія, космічні біотехнології, іоносфера та космічна плазма;

b. космічні наукові та технічні прилади;

c. мікросупутники та мінісупутники для наукових та комерційних цілей;

d. бортові системи дистанційного зондування Землі;

e. комерційні продукти дистанційного зондування Землі;

f. національні та міжнародні, нормативні та організаційні документи ринку продуктів дистанційного зондування Землі;

g. супутникові системи зв'язку та космічні телекомунікаційні системи;

h. транспортні системи, ракети-носії та їх компоненти;

i. космічні апарати наукового призначення;

j. наземна інфраструктура космічних систем;

k. новітні космічні технології та матеріали;

l. дистанційне зондування Землі та інші розробки.

2. Додаткові напрями співробітництва в космічній сфері визначаються за взаємною домовленістю Підписантів.

Стаття 4

Форми співробітництва

1. Співробітництво у рамках цього Меморандуму про взаєморозуміння може здійснюватись у таких формах:

a. планування та реалізація спільних космічних проектів;

b. реалізація навчальних програм для фахівців, сприяння участі наукового, інженерного та технічного персоналу у спільних проектах;

c. обмін вченими і технічним персоналом;

d. обмін обладнанням, документацією, даними, результатами експериментів, науковою та технічною інформацією;

e. розробка промислових і комерційних програм у сферах дослідження та використання космічних систем та пускових послуг;

f. спільна науково-дослідницька діяльність, спорудження, виготовлення, запуск, експлуатація та використання ракет-носіїв, супутників та інших космічних систем;

g. організація симпозіумів та інших спільних наукових заходів.

2. Додаткові форми співробітництва визначаються за взаємною домовленістю Підписантів.

Стаття 5

Окремі домовленості

1. З метою виконання цього Меморандуму про взаєморозуміння Підписанти та уповноважені організації можуть укладати окремі домовленості. Ці окремі домовленості визначатимуть правила та умови виконання конкретних сфер співробітництва, включаючи питання прав інтелектуальної власності та, у разі необхідності, питання фінансування, конфіденційної інформації.

2. За взаємною письмовою згодою між Підписантами, їх уповноважені організації можуть залучати до участі в окремих домовленостях, передбачених цим Меморандумом про взаєморозуміння, державні та приватні організації, юридичні і фізичні особи третіх країн.

Стаття 6

Робочі групи

З метою досягнення цілей цього Меморандуму про взаєморозуміння Підписанти або уповноважені організації з дозволу Підписантів можуть, у разі необхідності, створювати двосторонні технічні робочі групи.

Стаття 7

Фінансування

1. Підписанти не несуть фінансові зобов'язання стосовно виконання цього Меморандуму про взаєморозуміння, якщо тільки це не погоджено в окремих домовленостях, як це зазначено у статті 5 цього Меморандуму про взаєморозуміння.

2. Кожен з Підписантів несе дорожні та добові витрати на відрядження власного персоналу, пов'язані з виконанням цього Меморандуму про взаєморозуміння.

Стаття 8

Інтелектуальна власність

1. Право володіння будь-якою інтелектуальною власністю, що належала одному з Підписантів або її уповноваженій організації до укладання цього Меморандуму про взаєморозуміння, залишається таким, що належить цьому Підписанту або цій уповноваженій організації.

2. Підписанти та уповноважені організації обумовлюють положення про права інтелектуальної власності в окремих домовленостях, як це зазначено у статті 5 цього Меморандуму про взаєморозуміння.

Стаття 9

Конфіденційна інформація

1. Конфіденційна інформація, що створюється та/або передається в рамках цього Меморандуму про взаєморозуміння позначається як така відповідним чином. Відповідальність за таке позначення покладається на Підписантів або уповноважені організації, які вимагають конфіденційності. Кожен з Підписантів або уповноважена організація захищає таку інформацію відповідно до національного законодавства своєї держави.

2. Поняття "конфіденційна інформація" означає будь-який технічний винахід (ноу-хау), будь-які технічні дані чи інформацію фінансового характеру, незалежно від форм та носія, на якому вона передається для цілей здійснення діяльності у рамках цього Меморандуму про взаєморозуміння, та відповідає наступним умовам:

a. володіння такою інформацією може забезпечити досягнення здобутків, насамперед економічного, наукового чи технічного характеру, які забезпечують конкурентну перевагу перед тими особами, хто нею не володіє;

b. ця інформація не є загальновідомою або загальнодоступною з інших джерел;

c. ця інформація раніше не була передана її користувачем третім особам без попередніх зобов'язань зберігати її конфіденційність;

d. ця інформація не знаходиться у розпорядженні одержувача без попередніх зобов'язань зберігати її конфіденційність.

3. Конфіденційна інформація може передаватися Підписантами або уповноваженими організаціями їхнім власним працівникам, якщо інше не передбачено окремими домовленостями, в яких визначатимуться умови застосування положень про конфіденційність.

4. Підписанти та уповноважені організації вживають необхідних заходів з метою забезпечення дотримання своїми працівниками, основними виконавцями робіт та субпідрядниками вищезазначених зобов'язань щодо конфіденційності.

Стаття 10

Вирішення спорів

Будь-які спори між Підписантами, що виникають стосовно тлумачення або виконання цього Меморандуму про взаєморозуміння, вирішуються мирними засобами шляхом проведення консультацій або переговорів.

Стаття 11

Зміни

До цього Меморандуму про взаєморозуміння за згодою Підписантів можуть бути внесені зміни, які оформляються окремими протоколами та є невід'ємною частиною цього Меморандуму. Зазначені протоколи набирають чинності з дати їх підписання.

Стаття 12

Прикінцеві положення

1. Цей Меморандум про взаєморозуміння набирає чинності з дати його підписання і залишається чинним протягом 5 (п'яти) років. Кожен з Підписантів може достроково припинити дію цього Меморандуму про взаєморозуміння, надіславши іншому Підписанту дипломатичними каналами письмове повідомлення про свій намір припинити його дію. Меморандум припиняє дію через три місяці з дати отримання повідомлення відповідним Підписантом.

2. Припинення дії цього Меморандуму про взаєморозуміння не впливає на виконання проектів та програм, започаткованих до закінчення терміну його дії, до тих пір, поки вони не будуть завершені, якщо тільки Підписанти не приймуть іншого рішення.

3. Строк дії Меморандуму автоматично продовжується на наступні п'ятирічні періоди, якщо жоден з Підписантів не висловить свій намір припинити його дію відповідно до пункту 1 цієї статті.

Підписано в м. Бремен 2 жовтня 2018 року, у двох примірниках, кожен англійською та українською мовами, обидва тексти мають однакову силу. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цього Меморандуму про взаєморозуміння переважну силу має текст англійською мовою.

За Нідерландське космічне агентство

За Державне космічне агентство України

(підпис)

(підпис)

Харм ван де ВЕТЕРІНГ

Павло ДЕГТЯРЕНКО

Директор

Голова


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 16.11.2018 — 2018 р., № 88, стор. 219, стаття 2948, код акта 92073/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

ДКА України:

 1. НАКАЗ від 19.10.2020 № 155 "Про внесення зміни до наказу Національного космічного агентства України від 20 вересня 2005 року № 228". ДКА України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 02.08.2019 № 117 "Про затвердження Положення про постійно діючу робочу групу із забезпечення, дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю у ДКА". ДКА України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 02.08.2019 № 118 "Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю у Державному космічному агентстві України". ДКА України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 02.08.2019 № 117 "Про затвердження Положення про постійно діючу робочу групу із забезпечення, дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю у ДКА". ДКА України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 02.08.2019 № 118 "Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю у Державному космічному агентстві України". ДКА України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 08.10.2018 № 179 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Національного космічного агентства України від 07.12.2010 № 395". ДКА України. 2018 рікк
 7. НАКАЗ від 03.01.2017 № 1 "Про внесення змін до наказу Національного космічного агентства України від 20 вересня 2005 року № 228". ДКА України. 2017 рікк
 8. НАКАЗ від 09.03.2017 № 34 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, відряджених до Державного космічного агентства України, та членів їх сімей житловими приміщеннями". ДКА України. 2017 рікк
 9. НАКАЗ від 22.03.2017 № 40 "Про внесення змін до наказу Національного космічного агентства України від 20 вересня 2005 року № 228". ДКА України. 2017 рікк
 10. НАКАЗ від 24.07.2017 № 106 "Про затвердження Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів посадового окладу і преміювання керівників підприємств, які належать до сфери управління ДКА". ДКА України. 2017 рікк
 11. НАКАЗ від 24.10.2016 № 196 "Про затвердження Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, відряджених до Державного космічного агентства України, та членів їх сімей житловими приміщеннями". ДКА України. 2016 рікк
 12. НАКАЗ від 20.09.2005 № 228 "Про умови оплати праці працівників Національного центру управління та випробувань космічних засобів, представництв генерального замовника - Національного космічного агентства України". ДКА України. 2005 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -