<<
>>

НАКАЗ від 24.10.2016 № 196 "Про затвердження Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, відряджених до Державного космічного агентства України, та членів їх сімей житловими приміщеннями". ДКА України. 2016

Документ актуальний на 22.12.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

ДЕРЖАВНЕ КОСМІЧНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.10.2016  № 196

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 листопада 2016 р.

за № 1482/29612

Про затвердження Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, відряджених до Державного космічного агентства України, та членів їх сімей житловими приміщеннями

{Із змінами, внесеними згідно з

Наказом Державного космічного агентства

№ 34 від 09.03.2017}

Відповідно до Указів Президента України від 12 серпня 1996 року № 698 "Про Національний центр управління та випробувань космічних засобів", від 10 грудня 2008 року № 1153 "Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України", постанов Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2006 року № 1081 "Про затвердження Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями", від 26 червня 2013 року № 450 "Про розмір і порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та Державної спеціальної служби транспорту за піднайом (найом) ними жилих приміщень", від 02 вересня 2015 року № 728 "Деякі питання забезпечення житлом військовослужбовців та інших громадян" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, відряджених до Державного космічного агентства України, та членів їх сімей житловими приміщеннями, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного космічного агентства України від 06 березня 2013 року № 68 "Про затвердження Положення про порядок забезпечення військовослужбовців, відряджених до Державного космічного агентства України, та членів їх сімей житловими приміщеннями", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 березня 2013 року за № 505/23037.

3. Начальнику управління з розпорядження державним майном забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Виконуючий обов’язки Голови

Ю.М. Радченко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного космічного

агентства України

24.10.2016  № 196

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 листопада 2016 р.

за № 1482/29612

ІНСТРУКЦІЯ

про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, відряджених до Державного космічного агентства України, та членів їх сімей житловими приміщеннями

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок забезпечення житловими приміщеннями військовослужбовців Збройних Сил України (далі - військовослужбовці), які відряджені до Державного космічного агентства України із залишенням на військовій службі та проходять військову службу в Національному центрі управління та випробувань космічних засобів, представництвах генерального замовника - Державного космічного агентства України та їх відокремлених підрозділах (філіях) (далі - установи ДКА), а також осіб, звільнених в запас або у відставку, яких не знято з квартирного обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, в Державному космічному агентстві України та установах ДКА, та членів їх сімей, включаючи членів сімей військовослужбовців, що загинули, померли, пропали безвісти під час проходження військової служби, які перебували на квартирному обліку як такі, що потребують поліпшення житлових умов.

2. Військовослужбовці та члени їх сімей мають право забезпечуватися житловими приміщеннями за місцем проживання виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад або районних державних адміністрацій (далі - виконавчі органи) на загальних підставах відповідно до вимог законодавства.

3. Забезпечення житловими приміщеннями військовослужбовців та членів їх сімей здійснюється шляхом:

надання службових житлових приміщень;

надання житлових приміщень для постійного проживання;

надання житлової площі у гуртожитках;

оренди житлових приміщень;

виплати грошової компенсації за піднайом (найом) житлового приміщення;

виплати грошової компенсації за належне їм для отримання житлове приміщення.

4. Військовослужбовці та члени їх сімей забезпечуються службовими житловими приміщеннями, що відповідають вимогам житлового законодавства. З цією метою в Державному космічному агентстві України формується фонд службового житла.

У разі відсутності фонду службового житла або якщо службових житлових приміщень для забезпечення всіх військовослужбовців, які потребують одержання службових житлових приміщень, не вистачає, військовослужбовців розміщують в гуртожитках за їх наявності. Житлово-побутові умови у гуртожитках повинні відповідати вимогам до гуртожитків, що призначені для проживання одиноких громадян.

5. Установи ДКА зобов’язані орендувати житло з метою забезпечення ним військовослужбовця та членів його сім`ї або виплачувати йому грошову компенсацію за піднайом (найом) житлового приміщення в установленому порядку.

6. Військовослужбовцям, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, та членам їх сімей надається житло для постійного проживання або за їх бажанням виплачується грошова компенсація за належне їм для отримання житлове приміщення.

Забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житлом для постійного проживання здійснюється шляхом надання один раз протягом усього часу проходження військової служби житла або новозбудованого, виключеного із числа службового, або вивільненого, або придбаного у фізичних чи юридичних осіб, або грошової компенсації за належне їм для отримання житлове приміщення.

Житлові приміщення надаються військовослужбовцям та членам їх сімей у межах норм, установлених законодавством.

7. Якщо військовослужбовець, який перебуває на обліку, обирає для проживання після звільнення з військової служби інший населений пункт, керівник відповідної установи ДКА на прохання військовослужбовця подає відповідно до чинного законодавства до військового комісаріату і квартирно-експлуатаційного органу Міністерства оборони України документи, необхідні для взяття військовослужбовця на облік.

8. На підставі повідомлення військового комісаріату або квартирно-експлуатаційного органу Міністерства оборони України чи місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування про включення такого військовослужбовця до черги на отримання житлового приміщення за вибраним місцем проживання він знімається з обліку в установі ДКА України.

9. З метою дотримання вимог законодавства під час ведення обліку військовослужбовців, які потребують поліпшення житлових умов, та членів їх сімей (далі - облік), розподілу житлової площі, призначеної для постійного проживання, участі в розподілі службових житлових приміщень та контролю за використанням житлових приміщень в Державному космічному агентстві України та установах ДКА створюються житлові комісії.

10. Питання, пов’язані із забезпеченням житлом військовослужбовців та членів їх сімей, вирішуються за місцем перебування їх на квартирному обліку.

ІІ. Облік військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, членів їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов

1. Квартирний облік ведеться в Державному космічному агентстві України, установах ДКА відповідними житловими комісіями.

До одержання житлового приміщення військовослужбовці та члени їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов, мають право зареєструватися за місцем проходження військової служби в установах ДКА.

2. Для зарахування на квартирний облік військовослужбовець подає на ім’я керівника установи ДКА рапорт у довільній формі.

Рапорт реєструється представником відповідної житлової комісії в книзі реєстрації рапортів (заяв) про взяття на квартирний облік та внесення змін до облікової справи (додаток 1), яка ведеться в цій житловій комісії.

У рапорті військовослужбовець зазначає про наявність підстав для позачергового або першочергового одержання житлового приміщення.

Рапорт підписується військовослужбовцем, який його подає, а також повнолітніми членами його сім’ї, що проживають разом з військовослужбовцем та бажають разом з ним перебувати на квартирному обліку.

До рапорту додаються:

довідка з місця проживання про реєстрацію і склад сім’ї;

довідка підрозділу кадрового забезпечення установи ДКА про склад сім’ї військовослужбовця;

довідка про те, чи перебувають члени сім’ї на квартирному обліку за місцем роботи (у виконавчих органах місцевих рад), у довільній формі;

документи, що підтверджують право на першочергове та позачергове одержання житла, інші пільги.

{Абзац десятий пункту 2 розділу II виключено на підставі Наказу Державного космічного агентства № 34 від 09.03.2017}

{Абзац одинадцятий пункту 2 розділу II виключено на підставі Наказу Державного космічного агентства № 34 від 09.03.2017}

Житлова комісія (за потреби) може отримати необхідні документи у відповідних органах державної влади, установах, організаціях, громадян на запит Державного космічного агентства України та установ ДКА.

3. У місячний строк зареєстрований рапорт розглядається на засіданні житлової комісії установи ДКА. Рішення житлової комісії оформлюється у формі протоколу засідання житлової комісії та затверджується керівником установи ДКА. Підпис керівника установи ДКА засвідчується гербовою печаткою установи ДКА.

4. Військовослужбовці зараховуються на квартирний облік згідно з рішенням відповідної житлової комісії, що затверджується Головою Державного космічного агентства України (керівником установи ДКА).

У рішенні зазначаються дата зарахування на облік, склад сім’ї, а також підстави включення до списку осіб, які перебувають на квартирному обліку в загальній черзі на одержання житлових приміщень (додаток 2), списку осіб, які користуються правом першочергового одержання житлових приміщень (додаток 3), або списку осіб, які користуються правом позачергового одержання житлових приміщень (додаток 4) (далі - Списки), а в разі відмови в зарахуванні на квартирний облік - підстави відмови з посиланням на відповідні нормативно-правові акти.

{Абзац другий пункту 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного космічного агентства № 34 від 09.03.2017}

Датою зарахування на квартирний облік вважається день, коли житловою комісією винесено рішення про зарахування військовослужбовця на квартирний облік.

5. Інформація про військовослужбовців, зарахованих на квартирний облік, вноситься до книги обліку осіб, які перебувають у черзі на одержання житлових приміщень (додаток 5) (далі - Книга).

Книга нумерується, прошнуровується, візується головою та секретарем житлової комісії і скріплюється печаткою Державного космічного агентства України (відповідної установи ДКА).

Додатково для зручності користування ведення квартирного обліку може здійснюватися і в електронному вигляді.

Відповідно до інформації, що міститься у Книзі, складаються Списки.

Інформацію до Книги та Списків щодо рішень житлової комісії вносить секретар житлової комісії.

6. На кожного військовослужбовця, зарахованого на квартирний облік, оформлюється облікова справа.

Обліковій справі надається номер, що відповідає номеру у Книзі.

Облікова справа зберігається за місцем перебування військовослужбовця на квартирному обліку, а після надання йому житлового приміщення для постійного проживання - протягом п’яти років у виконавчих органах, які видали ордер.

Після закінчення зазначеного строку справа знищується в установленому порядку відповідно до вимог законодавства.

7. Витяги з протоколів засідань житлової комісії про зарахування на квартирний облік, внесення до Списків (виключення зі Списків), зміни у складі сім’ї та про інші зміни до облікових справ підписуються секретарем житлової комісії, головою житлової комісії та разом з рапортами, іншими документами долучаються до облікових справ відповідних військовослужбовців.

8. Військовослужбовці, які перебувають на квартирному обліку, у разі переміщення по військовій службі у Державному космічному агентстві України, пов’язаного з переїздом в іншу місцевість, зараховуються на квартирний облік за новим місцем служби разом з членами їх сімей з продовженням попереднього часу перебування на квартирному обліку та зі збереженням у Списках.

Факт і підстави перебування військовослужбовця на квартирному обліку та у Списках підтверджується довідкою з останнього місця служби про перебування на квартирному обліку.

{Абзац другий пункту 8 розділу II в редакції Наказу Державного космічного агентства № 34 від 09.03.2017}

При переміщенні військовослужбовця по військовій службі в Державному космічному агентстві України, пов’язаному з переїздом в іншу місцевість, його облікова справа надсилається до нового місця служби.

Військовослужбовці, які за попереднім місцем служби не перебували на квартирному обліку, у разі переміщення по службі, пов’язаного з переїздом в іншу місцевість, зараховуються на квартирний облік за новим місцем служби разом із членами їхніх сімей на загальних підставах та в порядку, встановленому цією Інструкцією.

9. У разі ліквідації або переміщення в іншу місцевість установи ДКА чи житлової комісії облікові документи передаються їх правонаступнику, якщо він знаходиться в цьому самому населеному пункті. В іншому випадку облікові документи передаються до Центральної житлової комісії. Про передачу облікових документів установа ДКА повідомляє Центральну житлову комісію, яка здійснюватиме подальший квартирний облік військовослужбовців чи осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей за тим населеним пунктом, в якому було ліквідовано або з якого було переміщено установу ДКА чи житлову комісію.

У разі ліквідації або переміщення в іншу місцевість установи ДКА чи житлової комісії облікові справи осіб, які отримали житло для постійного проживання, передаються до архіву.

10. Військовослужбовці, які перебувають на квартирному обліку та відряджаються до Державного космічного агентства України, зараховуються на квартирний облік разом із членами їх сімей на загальних підставах з продовженням попереднього часу перебування на квартирному обліку за останнім місцем служби.

11. Залишаються на квартирному обліку до одержання житла з державного житлового фонду:

військовослужбовці при звільненні з військової служби в запас або у відставку за віком, станом здоров’я, а також у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням інших організаційних заходів у разі неможливості використання на військовій службі користуються правом позачергового одержання житла;

{Абзац другий пункту 11 розділу II в редакції Наказу Державного космічного агентства № 34 від 09.03.2017}

члени сімей військовослужбовців, що загинули, померли, пропали безвісти під час проходження військової служби в Державному космічному агентстві України, які перебували на квартирному обліку як такі, що потребують поліпшення житлових умов.

При ліквідації, реорганізації установ ДКА особи, зазначені в абзацах другому, третьому цього пункту, зараховуються на квартирний облік в Державному космічному агентстві України з урахуванням вимог, визначених у пункті 9 цього розділу.

12. Військовослужбовці знімаються з квартирного обліку у разі:

поліпшення житлових умов, внаслідок чого відпала потреба в наданні житлового приміщення;

отримання грошової компенсації військовослужбовцем та членами його сім’ї за належне їм для отримання житлове приміщення;

переміщення військовослужбовця до нового місця служби в інший населений пункт;

звільнення з військової служби у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем;

подання відомостей, що не відповідають дійсності, але стали підставою для зарахування на квартирний облік, внесення до Списків;

в інших випадках, передбачених законодавством.

13. Перереєстрація, під час якої перевіряються облікові дані військовослужбовців та членів їх сімей, які перебувають на квартирному обліку, проводиться щороку з 01 жовтня до 31 грудня. Перереєстрація проводиться з обов’язковим поданням такими особами оновлених довідок, зазначених в пункті 2 цього розділу, з перевіркою підстав подальшого перебування на квартирному обліку.

За результатами перереєстрації керівник установи ДКА разом з житловою комісією вносить відповідні зміни до Списків, які надсилаються до Державного космічного агентства України в строк до 31 січня.

14. У разі змін у сімейному стані, складі сім’ї, зміни місця проживання (реєстрації), приватизації наявної житлової площі або виникнення підстав для зарахування до Списків військовослужбовець подає рапорт з проханням про внесення змін до облікової справи та копії документів, що підтверджують це право, для розгляду питання на засіданні житлової комісії.

ІІІ. Житлові комісії

1. У Державному космічному агентстві України створюється Центральна житлова комісія Державного космічного агентства України (далі - ЦЖК).

В установах ДКА створюються житлові комісії установ ДКА (далі - ЖК).

ЦЖК підзвітна Голові Державного космічного агентства України.

ЖК підзвітні керівникам установ ДКА та ЦЖК.

Кількість членів житлових комісій має бути непарною та становити не менше ніж п’ять осіб.

2. Діяльність ЦЖК та ЖК щодо квартирного обліку, встановлення черговості на одержання житлових приміщень, а також їх розподілу у будинках житлового фонду здійснюється відкрито.

3. Про призначення голови ЦЖК та затвердження складу ЦЖК видається відповідний наказ Державного космічного агентства України.

За рішенням Голови Державного космічного агентства України до складу ЦЖК можуть бути включені представники установ ДКА, що розташовані у місті Києві.

Головою ЦЖК є один із заступників Голови Державного космічного агентства України.

На засіданні ЦЖК обираються заступник голови ЦЖК та секретар ЦЖК.

Підготовку матеріалів на розгляд ЦЖК здійснює секретар ЦЖК.

У Державному космічному агентстві України створюються належні умови для роботи ЦЖК (надання приміщень, засобів зв’язку, оргтехніки та витратних матеріалів).

4. Основними завданнями ЦЖК є:

ведення квартирного обліку військовослужбовців та членів їх сімей, які потребують забезпечення житловими приміщеннями;

розподіл службової жилої площі між установами ДКА;

розподіл жилої площі, отриманої від інвесторів чи з інших джерел;

контроль та розподіл службового житла Державного космічного агентства України;

ухвалення рішень з питань надання житлових приміщень для постійного проживання;

контроль за надходженням житлових приміщень, правильністю ведення їх обліку;

визначення процентного співвідношення жилої площі, яка надається на загальну чергу, та жилої площі для її позачергового і першочергового отримання;

контроль за повнотою та якістю формування облікових справ військовослужбовців;

{Абзац дев'ятий пункту 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного космічного агентства № 34 від 09.03.2017}

розгляд звернень, заяв і скарг з питань, які належать до компетенції ЦЖК;

ухвалення рішень щодо розподілу коштів для надання грошової компенсації за належне для отримання військовослужбовцями житлове приміщення або про відмову в її наданні;

ведення контрольного обліку усіх військовослужбовців, яким надано грошову компенсацію за належне їм для отримання житлове приміщення (додаток 6);

перевірка житлових умов військовослужбовців;

перенесення черговості надання житлового приміщення на рік, якщо військовослужбовець чи особа, звільнена з військової служби, відмовиться від виділеного житлового приміщення, що відповідає вимогам та розміру;

звіт про свою роботу Голові Державного космічного агентства України;

виконання інших завдань, що стосуються житлово-побутової сфери.

5. З метою виконання завдань ЦЖК здійснює:

організацію ведення квартирного обліку;

додаткове опрацювання матеріалів щодо правомірності перебування військовослужбовців на квартирному обліку та перегляд рішень стосовно надання їм житла в порядку, установленому законодавством;

прийняття рішення щодо надання службових житлових приміщень військовослужбовцям відповідно до законодавства;

розгляд документів та забезпечення розподілу житлових приміщень між установами ДКА відповідно до вимог законодавства;

контроль за використанням житлової площі, яка надійшла до установ ДКА;

контроль і перевірка роботи ЖК;

розгляд пропозицій, заяв, скарг, які надійшли під час роботи ЖК;

внесення пропозицій Голові Державного космічного агентства України щодо звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які мають житловий фонд, з питання передачі Державному космічному агентству України житлової площі в установленому законодавством порядку;

формування рішення Голови Державного космічного агентства України щодо надання житлових приміщень окремим військовослужбовцям та працівникам поза чергою з урахуванням їх особистого вкладу за підсумками року;

опрацювання на підставі матеріалів юридичної служби питання щодо виконання судових рішень стосовно житлового забезпечення військовослужбовців, а також їх перебування на квартирному обліку;

розгляд питання щодо клопотання про виключення (включення) житла зі (до) списку службового.

У своїй діяльності ЦЖК взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого самоврядування і громадськими організаціями відповідно до законодавства.

6. Про призначення голови ЖК та затвердження її складу видається відповідний наказ установи ДКА.

На засіданні ЖК обираються заступник голови ЖК та секретар ЖК.

В установах ДКА створюються належні умови для роботи ЖК (надання приміщень, засобів зв’язку, оргтехніки та витратних матеріалів).

7. ЖК здійснює:

розгляд рапортів військовослужбовців про зарахування на квартирний облік, ухвалення рішень щодо розподілу коштів для надання грошової компенсації за належне для отримання військовослужбовцями житлове приміщення або про відмову в її наданні;

перевірку житлових умов військовослужбовців;

ведення квартирного обліку військовослужбовців та членів їх сімей, які потребують забезпечення житловими приміщеннями;

ведення та формування облікових справ військовослужбовців;

{Абзац п'ятий пункту 7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного космічного агентства № 34 від 09.03.2017}

внесення змін до облікових справ, зняття з квартирного обліку відповідно до законодавства;

{Абзац шостий пункту 7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного космічного агентства № 34 від 09.03.2017}

розгляд питання про внесення військовослужбовців пільгових категорій до списків осіб, які відповідно до законодавства мають право на першочергове або позачергове отримання житла, виключення осіб із зазначених списків, виключення осіб зі списків осіб, які перебувають на квартирному обліку, переведення осіб з однієї черги до іншої;

додаткове опрацювання документів щодо правомірності перебування військовослужбовців на квартирному обліку та перегляд рішень стосовно надання їм житла в порядку, установленому законодавством;

розгляд документів та забезпечення розподілу житлових приміщень відповідно до вимог законодавства;

розгляд звернень, заяв і скарг з питань, які належать до компетенції ЖК;

ухвалення рішення щодо клопотання про виключення (включення) житла зі (до) списку службового;

ухвалення рішення щодо надання службового приміщення;

ухвалення рішень з питань квартирного обліку та з питань надання житлових приміщень для постійного проживання;

ухвалення рішень про надання або відмову в наданні грошової компенсації за належне для отримання військовослужбовцями житлове приміщення;

ухвалення рішень про надання орендованих житлових приміщень або про відмову в їх наданні;

контроль за надходженням житлових приміщень, правильністю ведення їх обліку;

звітування про свою роботу керівнику установи ДКА та ЦЖК;

виконання інших завдань, що стосуються житлово-побутової сфери;

опрацювання на підставі матеріалів юридичної служби питання щодо виконання судових рішень стосовно житлового забезпечення військовослужбовців, а також їх перебування на квартирному обліку.

У своїй діяльності ЖК взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого самоврядування і громадськими організаціями відповідно до законодавства.

8. Голова ЖК зобов’язаний:

здійснювати керівництво діяльністю ЖК та вести її засідання;

визначати дату та затверджувати порядок денний проведення засідань ЖК;

попередньо розглядати матеріали, які обговорюватимуться на засіданні ЖК;

своєчасно оформляти та підписувати службові документи з житлових питань;

щороку звітувати керівнику установи ДКА за результатами діяльності ЖК;

забезпечувати дотримання вимог законодавства України в діяльності ЖК.

9. Голова ЖК має право:

позачергово скликати засідання ЖК;

уносити пропозиції на засіданні ЖК для прийняття рішень з питань, що належать до компетенції ЖК;

вимагати від керівників структурних підрозділів установ ДКА виконання рішень ЖК;

звертатися до органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо необхідності надання роз’яснень з питань застосування законодавства в роботі ЖК;

доручати членам ЖК підготовку матеріалів з окремих питань для винесення їх на розгляд ЖК.

10. Заступник голови ЖК виконує обов’язки голови у разі його відсутності з поважних причин (відрядження, відпустка чи хвороба).

На заступника голови ЖК поширюються права та обов’язки членів ЖК.

11. Секретар ЖК, який є членом ЖК, за дорученням голови ЖК:

забезпечує скликання засідань ЖК;

складає протоколи засідань ЖК;

готує проекти рішень та інших документів, що стосуються діяльності ЖК;

готує проект договору про надання орендованого житлового приміщення в тимчасове користування;

виконує інші завдання, що пов’язані із забезпеченням діяльності ЖК.

У разі відсутності секретаря ЖК виконуючим його обов’язки тимчасово призначається один із членів ЖК за рішенням голови ЖК.

Секретар ЖК (особа, яка виконує його обов’язки) відповідає за належне ведення та збереження документів, створених у процесі діяльності ЖК.

12. Члени ЖК зобов’язані бути присутніми на всіх засіданнях ЖК.

Члени ЖК мають право:

вносити пропозиції до порядку денного засідання ЖК, а також стосовно організації роботи ЖК, поліпшення житлових умов військовослужбовців, ведення квартирного обліку та інших питань, що належать до компетенції ЖК;

за дорученням голови ЖК здійснювати підготовку матеріалів з окремих питань для розгляду їх на засіданні ЖК;

ознайомлюватися і вивчати матеріали, підготовлені до розгляду на засіданні ЖК;

висловлювати на засіданнях ЖК особисту думку, яка вноситься до протоколу;

брати участь у перевірці житлових умов заявників, які потребують поліпшення житлових умов.

13. ЖК здійснює свою роботу у формі засідань, які проводяться не менше ніж два рази на рік.

Підготовку матеріалів на розгляд ЖК здійснює секретар ЖК.

На засіданні ЖК має право бути присутнім військовослужбовець, стосовно якого вирішується питання.

{Абзац третій пункту 13 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного космічного агентства № 34 від 09.03.2017}

Голова ЖК завчасно призначає доповідача із числа членів ЖК для розгляду окремого питання та забезпечує можливість всім присутнім на засіданні членам ЖК висловити свою думку.

Засідання ЖК є правомірним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини її членів. Рішення відповідної ЖК приймається більшістю голосів членів ЖК (кожен член ЖК має право одного голосу), які присутні на її засіданні, та оформлюється протоколом. У разі розподілу голосів порівну вирішальним є голос голови ЖК.

{Абзац п'ятий пункту 13 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного космічного агентства № 34 від 09.03.2017}

У разі незгоди з рішенням ЖК окрема думка члена комісії зазначається в протоколі засідання.

Протокол підписується головою, секретарем та всіма членами ЖК, які були присутні на засіданні ЖК.

Рішення (доручення) ЖК є обов’язковими для виконання структурними підрозділами установ ДКА, їх оскарження здійснюється відповідно до законодавства.

ІV. Надання житлових приміщень для постійного проживання

1. Житлові приміщення для постійного проживання надаються військовослужбовцям та членам їх сімей, які перебувають на квартирному обліку, крім випадків, передбачених законодавством.

2. Військовослужбовцям житлове приміщення для постійного проживання надається згідно з чергою.

Черговість надання житлового приміщення для постійного проживання визначається за часом зарахування на облік (включення до Списків).

3. Житлове приміщення, що надається військовослужбовцю та членам його сім’ї для постійного проживання, повинно бути упорядкованим та оснащеним з урахуванням умов населеного пункту, де воно розташоване, відповідати встановленим санітарним та технічним вимогам.

4. На підставі рішення ЖК про надання житлового приміщення для постійного проживання виконавчий орган видає ордер, який є єдиною підставою для вселення в надане житлове приміщення, безпосередньо військовослужбовцю, на ім’я якого він виписаний, або за його дорученням іншій особі. Ордер може бути виданий лише на вільне житлове приміщення.

V. Надання службових житлових приміщень

1. Військовослужбовці та члени їх сімей, які проживають разом з ними, за відсутності у них за місцем проходження військової служби житлового приміщення для постійного проживання на період проходження військової служби в Державному космічному агентстві України забезпечуються службовими житловими приміщеннями.

З цією метою створюється фонд службових житлових приміщень Державного космічного агентства України, що визначається, виходячи з кількості відряджених військовослужбовців до Державного космічного агентства України, які потребують одержання житлових приміщень.

Ведення обліку службових житлових приміщень за рішенням Голови Державного космічного агентства України (керівників установ ДКА) покладається на відповідний структурний підрозділ або на окрему посадову особу.

2. Житлове приміщення включається (виключається) до (із) числа службового згідно з рішенням виконавчих органів на загальних підставах відповідно до вимог законодавства за клопотанням Голови Державного космічного агентства України (керівника установи ДКА).

Клопотання керівника установи ДКА про включення (виключення) житлового приміщення до (із) числа службового погоджується з Державним космічним агентством України.

До числа службового може бути включене тільки вільне житлове приміщення. Під службові житлові приміщення виділяються окремі квартири.

Житлове приміщення виключається із числа службового, якщо немає потреби в його використанні, а також якщо в установленому порядку його виключено із числа житлових приміщень.

3. Рішення ЖК про розподіл службових житлових приміщень затверджується керівниками установ ДКА.

У місячний строк ЖК подає до виконавчого органу затверджене рішення про розподіл службових житлових приміщень.

На підставі рішення про надання службового житлового приміщення виконавчий орган видає військовослужбовцю спеціальний ордер, який є єдиною підставою для вселення в надане житлове приміщення.

При отриманні спеціального ордера пред’являються паспорти (або документи, що їх замінюють) усіх повнолітніх осіб, включених до спеціального ордера.

4. Службове житлове приміщення надається незалежно від перебування військовослужбовця на квартирному обліку (без урахування пільг, передбачених для забезпечення громадян житлом).

При наданні службового житлового приміщення військовослужбовці та члени їх сімей з квартирного обліку за місцем служби не знімаються.

Службове житлове приміщення надається військовослужбовцю на всіх членів сім’ї, які проживають разом з ним (у тому числі на дружину (чоловіка) і неповнолітніх дітей, які проживають окремо від військовослужбовця в цьому або іншому населеному пункті). Члени сім’ї військовослужбовця дають письмову згоду на проживання в службовому житловому приміщенні.

Військовослужбовець та повнолітні члени його сім’ї надають письмове зобов’язання щодо звільнення службового житлового приміщення в передбачених законодавством випадках.

Якщо службових житлових приміщень для забезпечення всіх військовослужбовців, які потребують одержання службових житлових приміщень, не вистачає, зазначені приміщення надаються, виходячи з необхідності забезпечення та створення належних умов для ефективного виконання покладених на установу ДКА завдань.

5. Службове житлове приміщення, що надається військовослужбовцю, має бути упорядкованим та оснащеним з урахуванням умов населеного пункту, де воно розташоване, відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам.

При наданні службових житлових приміщень не допускається заселення однієї кімнати особами різної статі, старшими за дев’ять років, крім подружжя, а також особами, які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, через які вони не можуть проживати в одній кімнаті з членами своєї сім’ї.

Не допускається також заселення квартири, збудованої для однієї сім’ї, двома і більше сім’ями або двома і більше одинокими особами, за винятком випадків, передбачених законодавством.

6. Службове житлове приміщення надається для проживання військовослужбовцю та членам його сім’ї. Використання службового житлового приміщення для інших цілей не допускається.

До користування службовими житловими приміщеннями не застосовуються правила щодо обміну житлового приміщення, у тому числі з наймачем іншого службового житлового приміщення, бронювання житлового приміщення та здавання його в оренду.

7. Військовослужбовець та члени його сім’ї зобов’язані вивільнити службове житлове приміщення у разі:

переміщення військовослужбовця по службі, пов’язаного з переїздом в іншу місцевість, якщо інше не передбачено законодавством;

одержання або придбання військовослужбовцем або членами його сім’ї житла для постійного проживання;

отримання військовослужбовцем та членами його сім’ї грошової компенсації за належне їм для отримання житлове приміщення;

звільнення військовослужбовця зі служби, якщо інше не передбачено законодавством.

VІ. Виплата грошової компенсації військовослужбовцям та членам їх сімей за належне їм для отримання житлове приміщення

1. За бажанням військовослужбовця Державне космічне агентство України (установа ДКА) виплачує військовослужбовцю грошову компенсацію за належне йому для отримання житлове приміщення (далі - компенсація).

Компенсація надається:

військовослужбовцям, які мають вислугу на військовій службі 20 і більше років, та членам їх сімей;

особам, звільненим з військової служби в запас або у відставку за віком, станом здоров’я та у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням інших організаційних заходів у разі неможливості використання на військовій службі, та членам їх сімей;

сім’ям військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби;

сім’ям померлих осіб, звільнених з військової служби в запас або у відставку за віком, станом здоров’я та у зв’язку із скороченням штатів або проведенням інших організаційних заходів.

2. Військовослужбовці та члени їх сімей, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, мають право отримати компенсацію один раз протягом усього часу проходження військовослужбовцями військової служби за умови, що ними не було використано право на безоплатну приватизацію житла.

3. У разі використання військовослужбовцем та/або членами його сім’ї права на приватизацію раніше наданого житлового приміщення у неповному обсязі загальна площа житлового приміщення, яка підлягає компенсації, зменшується на площу, яка була безоплатно передана з державного житлового фонду у приватну власність військовослужбовця та/або членів його сім’ї.

У разі отримання військовослужбовцем з державного житлового фонду житлового приміщення для постійного проживання, яке не приватизовано ним та/або членами його сім’ї, за його подальшого перебування на квартирному обліку та/або включення до списку осіб, що мають право на позачергове отримання житлових приміщень, загальна площа житла, яка підлягає компенсації, зменшується на загальну площу житла, що перебуває у користуванні військовослужбовця та членів його сім’ї.

4. Черговість надання компенсації визначається за часом зарахування військовослужбовця та членів його сім’ї на квартирний облік та/або включення до списків осіб, які мають право на першочергове та позачергове отримання житлових приміщень.

5. Підставою для відмови у наданні військовослужбовцю та членам його сім’ї компенсації є їх зняття з квартирного обліку або виключення зі списку громадян, що мають право на першочергове та позачергове отримання житлових приміщень.

6. Розмір компенсації визначається:

за нормою 13,65 кв. метра житлової площі на військовослужбовця і кожного члена його сім’ї, який перебуває з ним на квартирному обліку. Понад норму житлової площі для окремих категорій військовослужбовців та членів їх сімей, визначених законодавством, враховується додаткова житлова площа у розмірі 10 кв. метрів;

з урахуванням вимог до загальної площі житла відповідно до державних будівельних норм ДБН В.2.2-15-2005 "Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення";

з урахуванням граничної вартості будівництва 1 кв. метра загальної площі житла в регіоні, в якому військовослужбовець перебуває на квартирному обліку.

7. Розмір грошової компенсації (K) розраховується за формулою:

К = (13,65 х N +17 + Дпл) х В0,

де

13,65

-

визначена законодавством норма житлової площі на одну особу, кв. метрів;

N

-

кількість осіб, що перебувають на квартирному обліку;

17

-

загальна нежитлова площа житла на сім’ю з урахуванням вимог державних будівельних норм ДБН В.2.2-15-2005 "Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення", кв. метрів;

Дпл

-

додаткова житлова площа, що надається окремим категоріям військовослужбовців та членам їх сімей, визначеним законодавством, у розмірі 10 кв. метрів;

В0

-

гранична вартість 1 кв. метра загальної площі житла для населених пунктів, що визначається згідно з Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 року № 193:

для міста Києва та Київської області - гранична вартість збільшується у 2 рази;

для міст Львова та Одеси - у 1,75 раза;

для інших обласних центрів та міст - у 1,5 раза.

За наявності у військовослужбовця права на отримання однокімнатної квартири компенсація нараховується за житло загальною площею 40 кв. метрів.

8. На підставі даних щодо кількості військовослужбовців та членів їх сімей, які перебувають на квартирному обліку, ЦЖК і ЖК щороку в строк, передбачений для складання проекту кошторису на плановий рік, визначають орієнтовну потребу в коштах на виплату компенсації та надають її до фінансового підрозділу.

У десятиденний строк після затвердження кошторису Державного космічного агентства України фінансовий підрозділ надає до ЦЖК і ЖК обсяги фінансування, які передбачені на виплату компенсації в межах бюджетних призначень на відповідний рік.

9. ЖК письмово інформує військовослужбовців та членів їх сімей, у яких настала черга на отримання житлових приміщень у поточному році, про їх право на отримання компенсації та про її орієнтовний розмір.

Військовослужбовці у десятиденний строк з дня отримання такого повідомлення письмово інформують ЖК про згоду або відмову від отримання компенсації.

Якщо ЖК не отримала в установлений строк письмову згоду чи відмову від отримання компенсації, військовослужбовець та члени його сім’ї вважаються такими, що відмовились від отримання компенсації в поточному році.

10. Для отримання грошової компенсації та визначення її остаточного розміру до ЖК подаються такі документи:

рапорт військовослужбовця (заява особи, звільненої з військової служби в Державному космічному агентстві України в запас або у відставку, або члена сім’ї, зазначеного в абзаці четвертому або п’ятому пункту 1 цього розділу) та нотаріально засвідчена згода членів його сім’ї на отримання компенсації за належне їм для отримання житлове приміщення;

довідка з місця проживання про реєстрацію і склад сім’ї;

копії паспортів військовослужбовця і повнолітніх членів сім’ї, які перебувають з ним на квартирному обліку;

копія свідоцтва про шлюб (за наявності);

копія свідоцтва про народження дитини (за наявності);

копії облікових карток фізичної особи - платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) військовослужбовця та членів його сім’ї, які перебувають з ним на квартирному обліку;

копія свідоцтва про право власності на житло (за його наявності) військовослужбовця та членів його сім’ї, які перебувають з ним на квартирному обліку;

довідка про отримання (неотримання) житла військовослужбовцем з колишнього місця перебування його на квартирному обліку;

документ, що підтверджує невикористання житлових чеків для приватизації державного житлового фонду;

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про належне військовослужбовцю та членам його сім’ї, які перебувають з ним на квартирному обліку, нерухоме майно;

дозвіл органу опіки і піклування на отримання неповнолітнім членом сім’ї компенсації у випадках, визначених законодавством.

11. ЖК розглядають рапорти військовослужбовців (заяви), зазначені в пункті 10 цього розділу, щодо надання компенсації та приймають рішення про її надання або відмову у її наданні, що погоджуються ЦЖК і затверджуються Головою Державного космічного агентства України. Про прийняте рішення ЖК повідомляє військовослужбовця та членів його сім’ї.

Списки осіб, щодо яких прийнято рішення про надання компенсації, а також конкретні розміри компенсації готуються фінансовим підрозділом Державного космічного агентства України та установи ДКА.

12. Після затвердження списків осіб, щодо яких прийнято рішення про надання компенсації, ЖК інформує військовослужбовця та членів його сім’ї стосовно прийнятого рішення про виплату компенсації та її розмір, на підставі чого військовослужбовець або один з членів його сім’ї відкриває поточний рахунок у банку, статутний капітал якого становить не менш як 10 млрд гривень, в якому держава прямо та/або опосередковано володіє не менш як 75 відсотками статутного капіталу та/або голосів і до якого протягом останнього року Національний банк не застосовував заходів впливу у вигляді розпорядження щодо обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій з високим ступенем ризику та призначення тимчасової адміністрації, за умови, що операції з відкриття, ведення і закриття зазначеного рахунку здійснюються безоплатно, проценти на залишок коштів на такому рахунку не нараховуються.

13. Кошти на поточний рахунок військовослужбовця перераховуються фінансовим підрозділом Державного космічного агентства України.

Для підтвердження факту перерахування коштів фінансовий підрозділ Державного космічного агентства України надає відповідній установі ДКА завірену копію платіжного доручення (у двох примірниках).

Після отримання копій платіжного доручення відповідна установа ДКА надсилає один примірник до ЖК та повідомляє про необхідність зняття військовослужбовця та членів його сім’ї з квартирного обліку.

Не пізніше ніж у місячний строк від дня отримання копії платіжного доручення ЖК надсилає до установи ДКА копію витягу з протоколу ЖК про зняття військовослужбовця та членів його сім’ї з квартирного обліку.

14. Облік військовослужбовців установ ДКА (осіб, звільнених з військової служби в Державному космічному агентстві України у запас або у відставку, або членів сімей, зазначених в абзацах п’ятому, шостому пункту 1 цього розділу), яким надано компенсацію, ведеться ЖК у книзі обліку осіб, яким надано грошову компенсацію за належне їм для отримання житлове приміщення (додаток 7).

VІІ. Оренда житлових приміщень та їх оплата

1. Для розміщення військовослужбовців та членів їх сімей, які перебувають на квартирному обліку, установа ДКА орендує житлові приміщення (квартири різної поверховості в житлових будинках квартирного типу, житлові будинки садибного типу, кімнати або ліжко-місця в гуртожитках та інші житлові приміщення усіх форм власності, що відповідають встановленим санітарним і технічним вимогам).

2. Житлові приміщення орендуються за нормами, встановленими житловим законодавством, у межах населеного пункту, в якому військовослужбовець проходить військову службу. Допускається оренда житлових приміщень в іншому населеному пункті, що межує або знаходиться поблизу населеного пункту, в якому військовослужбовець проходить військову службу, за наявності постійного транспортного сполучення між такими населеними пунктами.

3. Для узагальнення даних щодо військовослужбовців та членів їх сімей, які потребують отримання орендованого житлового приміщення, відповідна ЖК здійснює облік цих осіб, який ведеться в книзі обліку осіб, які потребують отримання орендованого житлового приміщення (додаток 8).

4. Військовослужбовці зараховуються на облік як такі, що потребують отримання орендованого житлового приміщення, за місцем проходження військової служби.

У разі переміщення по військовій службі в іншу установу ДКА військовослужбовці, що потребують отримання орендованого житлового приміщення, зараховуються на облік осіб, які потребують отримання орендованого житлового приміщення, за новим місцем служби на загальних підставах та відповідно до цієї Інструкції.

5. Для зарахування на облік осіб, які потребують отримання орендованого житлового приміщення, військовослужбовець подає до ЖК рапорт на ім’я керівника установи ДКА із зазначенням членів сім’ї, що перебувають разом з військовослужбовцем на квартирному обліку і проживатимуть разом з ним.

До рапорту додаються:

копії паспортів громадянина України військовослужбовця та повнолітніх членів його сім’ї;

копії свідоцтв про народження дітей військовослужбовця (за наявності);

копії свідоцтв про шлюб військовослужбовця та членів його сім’ї (за наявності);

довідка з місця проживання про реєстрацію і склад сім’ї;

довідка підрозділу кадрового забезпечення про склад сім’ї військовослужбовця.

6. На підставі наявних даних щодо кількості осіб, що перебувають на обліку осіб, які потребують отримання орендованого житлового приміщення, ЖК щороку здійснює розрахунок потреби в коштах, необхідних для оренди житлових приміщень, на наступний рік, який подає до фінансового підрозділу Державного космічного агентства України (установи ДКА) в строк, передбачений для складання проекту кошторису на плановий рік.

7. Протягом 10 робочих днів після надання до Державного космічного агентства України (установи ДКА) лімітної довідки фінансові підрозділи передають інформацію щодо обсягів кошторисних призначень на оренду житла, на всіх військовослужбовців, які перебувають на обліку осіб, які потребують отримання орендованого житлового приміщення, до відповідних ЖК.

{Абзац перший пункту 7 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного космічного агентства № 34 від 09.03.2017}

Рішення про надання орендованих житлових приміщень або відмову в їх наданні військовослужбовцям та членам їх сімей приймаються ЖК та затверджуються керівниками установ ДКА протягом 14 календарних днів після отримання відповідних документів.

8. Оренда житлових приміщень підприємств, організацій, установ усіх форм власності та фізичних осіб - власників житла для тимчасового проживання військовослужбовців та членів їх сімей здійснюється на підставі договору, оформленого відповідно до законодавства.

9. Розмір плати за оренду житлових приміщень визначається за згодою сторін.

Якщо орендодавець є фізичною особою, розмір орендної плати, зазначений у договорі, не може бути меншим мінімальної суми орендного платежу за повний чи неповний місяць. Мінімальна сума орендного платежу визначається за Методикою визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1253, виходячи з мінімальної вартості оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості та з урахуванням місця її розташування, інших функціональних і якісних показників, що встановлюються органами місцевого самоврядування села, селища, міста, на території яких розташоване житлове приміщення.

{Абзац другий пункту 9 розділу VII в редакції Наказу Державного космічного агентства № 34 від 09.03.2017}

10. Перерахування плати за оренду житлових приміщень здійснюється фінансовим підрозділом установи ДКА у безготівковій формі у межах кошторисних призначень, затверджених для цих потреб.

11. Вартість житлово-комунальних та інших послуг (у тому числі телекомунікаційних) визначається за тарифами та ставками, встановленими для населення відповідної місцевості.

Військовослужбовці, яким установа ДКА орендує житлове приміщення, оплату за житлово-комунальні та інші послуги здійснюють самостійно.

Якщо витрати за комунальні послуги входять до ставки плати за користування житловою площею в гуртожитку, окремо плата за них військовослужбовцем або установою ДКА не здійснюється.

{Пункт 12 розділу VII виключено на підставі Наказу Державного космічного агентства № 34 від 09.03.2017}

12. Орендовані житлові приміщення в будинках і квартирах надаються в тимчасове користування військовослужбовцю не менше рівня середньої забезпеченості громадян житловою площею у відповідному населеному пункті, встановленого рішенням виконавчого органу за місцезнаходженням приміщення, в гуртожитках - в розмірі не менше ніж 6 кв. метрів на одну особу.

13. На підставі затвердженого рішення ЖК щодо надання військовослужбовцю орендованого житлового приміщення секретар ЖК готує проект договору про надання орендованого житлового приміщення в тимчасове користування.

14. Договір про надання орендованого житлового приміщення в тимчасове користування укладається до кінця поточного року та може бути продовжений за згодою сторін.

15. Приймання-передавання орендованих житлових приміщень здійснюється установою ДКА за актом приймання-передавання орендованого житлового приміщення.

16. Військовослужбовці та члени їх сімей, які проживають в орендованих житлових приміщеннях, зобов’язані:

дотримуватися умов договору оренди і правил користування житловим приміщенням, утримання житлового будинку і прибудинкової території;

щомісяця своєчасно вносити плату за житлово-комунальні та інші послуги.

17. У разі змін у складі сім’ї, зміни місця проживання (реєстрації) військовослужбовця або членів його сім’ї, зняття членів сім’ї військовослужбовця з квартирного обліку військовослужбовець повинен в десятиденний строк повідомити ЖК про настання зазначених обставин.

18. У разі переміщення військовослужбовця по службі в іншу установу ДКА або звільнення його з військової служби в Державному космічному агентстві України орендовані житлові приміщення, які він займав за місцем проходження військової служби в Державному космічному агентстві України, підлягають звільненню на день виключення його зі списків установи ДКА.

За новим місцем служби не мають права на отримання орендованого житлового приміщення військовослужбовці, які не здали службове житло за попереднім місцем служби, за винятком житла, розміщеного на тимчасово окупованій території України, у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.

19. Договір оренди розривається, а військовослужбовець та члени його сім’ї негайно звільняють займане ними орендоване житлове приміщення у разі:

надання службових житлових приміщень;

надання житлових приміщень для постійного проживання;

надання житлової площі у гуртожитках;

оренди нового житлового приміщення за новою адресою;

отримання грошової компенсації військовослужбовцем та членами його сім’ї за належне їм для отримання житлове приміщення.

20. При звільненні орендованого житлового приміщення військовослужбовець зобов’язаний сплатити житлово-комунальні та інші послуги, включаючи день звільнення приміщення.

21. У разі невиконання військовослужбовцем пунктів 18, 20, 21 цього розділу питання щодо стягнення з нього вартості оренди житлового приміщення, житлово-комунальних та інших послуг за строк, який минув з дати виключення військовослужбовця зі списків особового складу установи ДКА до дати звільнення орендованого житлового приміщення, вирішується відповідно до законодавства.

VІІІ. Виплата грошової компенсації військовослужбовцям за піднайом (найом) житлового приміщення

1. За бажанням військовослужбовця установа ДКА виплачує військовослужбовцю грошову компенсацію за піднайом (найом) ним житлового приміщення (далі - грошова компенсація).

Грошова компенсація виплачується військовослужбовцям, якщо вони не забезпечені житловими приміщеннями за місцем проходження військової служби в Державному космічному агентстві України, не отримали за рахунок держави грошової компенсації за належне їм для отримання житлове приміщення та перебувають на квартирному обліку, а також якщо установа ДКА не орендує для них та членів їх сімей житлове приміщення.

2. Грошова компенсація військовослужбовцям виплачується щомісяця (у поточному місяці за попередній) в розмірі, який не перевищує:

у місті Києві - 2 мінімальних заробітних плат;

у містах Сімферополі, Севастополі та обласних центрах - 1,5 мінімальної заробітної плати;

в інших населених пунктах - 1 мінімальної заробітної плати.

При цьому військовослужбовцям за наявності у них трьох і більше членів сім’ї зазначені розміри збільшуються в 1,5 раза.

3. Грошова компенсація виплачується військовослужбовцям за місцем проходження військової служби фінансовим підрозділом установи ДКА в межах асигнувань, затверджених кошторисом Державного космічного агентства України на зазначені цілі.

4. Грошова компенсація виплачується, починаючи з дня реєстрації поданого в установленому порядку рапорту військовослужбовця, за місцем проходження військової служби в Державному космічному агентстві України згідно з наказом керівника установи ДКА.

5. Для отримання грошової компенсації військовослужбовець щороку подає рапорт на ім’я керівника установи ДКА із зазначенням членів сім’ї, що перебувають разом з ним на квартирному обліку і проживатимуть разом з ним.

До рапорту додаються:

копії паспортів військовослужбовця та повнолітніх членів сім’ї, які перебувають з ним на квартирному обліку;

копії облікових карток фізичної особи - платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) військовослужбовця та повнолітніх членів сім’ї, які перебувають з ним на квартирному обліку;

інформація (витяг, інформаційна довідка) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про належне військовослужбовцю та членам його сім’ї, які перебувають з ним на квартирному обліку, майно;

довідка про склад сім’ї та реєстрацію місця проживання (перебування), видана житлово-експлуатаційною організацією, підприємством, установою або органом місцевого самоврядування (військовослужбовці установ ДКА, які дислокувалися в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, і які переміщені з місць попередньої дислокації, подають довідку про склад сім’ї, видану керівником цієї установи ДКА);

довідка ЖК про перебування на квартирному обліку (для військовослужбовців, зазначених у пункті 1 цього розділу);

копія завіреної належним чином довідки про отримання (неотримання, здавання) житлового приміщення з попереднього місця проходження військової служби, виданої ЖК (для військовослужбовців, зазначених у пункті 1 цього розділу, крім осіб, які прибули з тимчасово окупованої території України та населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження);

{Абзац восьмий пункту 5 розділу VIII в редакції Наказу Державного космічного агентства № 34 від 09.03.2017}

копія свідоцтва про шлюб (за наявності);

копія свідоцтва про народження дитини (за наявності).

6. Військовослужбовці повинні в десятиденний строк повідомити керівника установи ДКА про зміни у складі сім'ї, що впливають на розмір виплати грошової компенсації. Якщо про такі зміни повідомлено пізніше, грошова компенсація виплачується з дня реєстрації поданого в установленому порядку рапорту військовослужбовця про такі зміни.

У разі отримання (придбання) військовослужбовцем або членами його сім’ї житлового приміщення за місцем проходження служби військовослужбовець зобов’язаний у триденний строк письмово повідомити про це керівника установи ДКА.

Якщо військовослужбовець не повідомив про зміни у складі сім’ї або отримання (придбання) житлового приміщення з поважної причини, що підтверджується документально, та відмовляється добровільно повернути отримані грошові кошти, питання щодо стягнення зазначених коштів вирішується відповідно до законодавства.

7. Грошова компенсація не виплачується у разі:

наявності у військовослужбовця або членів його сім’ї за місцем проходження військової служби в Державному космічному агентстві України житлового приміщення, яке за площею відповідає мінімальним нормам, визначеним житловим законодавством, а також відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам до житлових приміщень;

якщо військовослужбовець не здав службове житлове приміщення за попереднім місцем проходження військової служби, крім осіб, які прибули з тимчасово окупованої території України та населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.

{Абзац третій пункту 7 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного космічного агентства № 34 від 09.03.2017}

8. Виплата грошової компенсації припиняється з дня, наступного за днем:

отримання (придбання) військовослужбовцем житлового приміщення або отримання компенсації за належне йому для отримання житлове приміщення;

виключення зі списків особового складу.

{Інструкція із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного космічного агентства № 34 від 09.03.2017}

Заступник Голови ДКА

В.С. Міхеєв

Додаток 1

до Інструкції про організацію

забезпечення військовослужбовців

Збройних Сил України, відряджених

до Державного космічного

агентства України, та членів їх сімей

житловими приміщеннями

(пункт 2 розділу ІІ)

КНИГА РЕЄСТРАЦІЇ РАПОРТІВ (ЗАЯВ)

про взяття на квартирний облік та внесення змін до облікової справи

______________________________________________________

(найменування установи ДКА)

№ з/п

Дата та вхідний номер рапорту (заяви)

Військове звання, прізвище, ім’я та по батькові військовослужбовця, членів його сім’ї

Перелік документів, доданих до рапорту (заяви)

Кількість кімнат

Примітка

1

2

3

4

5

6


Додаток 2

до Інструкції про організацію

забезпечення військовослужбовців

Збройних Сил України, відряджених

до Державного космічного

агентства України, та членів їх сімей

житловими приміщеннями

(пункт 4 розділу ІІ)

СПИСОК

осіб, які перебувають на квартирному обліку в загальній черзі на одержання житлових приміщень

__________________________________________________

(найменування установи ДКА)

№ з/п

№ облікової справи

Дата зарахування на квартирний облік

Прізвище та ініціали

Кількість осіб, які перебувають на обліку

Тип квартири

Кількість кімнат

Житлова площа

Кількість зареєстрованих осіб

Установа ДКА

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова Комісії

_______________________________________________________

                        (військове звання, підпис, ініціали та прізвище)

Секретар Комісії

________________________________________________________

                (військове звання, підпис, ініціали та прізвище)


Додаток 3

до Інструкції про організацію

забезпечення військовослужбовців

Збройних Сил України, відряджених

до Державного космічного

агентства України, та членів їх сімей

житловими приміщеннями

(пункт 4 розділу ІІ)

СПИСОК

осіб, які користуються правом першочергового одержання житлових приміщень

_________________________________________________

(найменування установи ДКА)

№ з/п

Військове звання, прізвище, ім’я, по батькові військовослужбовця та членів його сім’ї, які перебувають разом з ним на обліку

Найменування установи ДКА

Підстава для включення до Списку

Дата і номер рішення житлової комісії установи ДКА про включення до Списку

Примітка

1

2

3

4

5

6

Голова Комісії

__________________________________________________

                    (військове звання, підпис, ініціали та прізвище)

{Додаток 3 в редакції Наказу Державного космічного агентства № 34 від 09.03.2017}


Додаток 4

до Інструкції про організацію

забезпечення військовослужбовців

Збройних Сил України, відряджених

до Державного космічного

агентства України, та членів їх сімей

житловими приміщеннями

(пункт 4 розділу ІІ)

СПИСОК

осіб, які користуються правом позачергового одержання житлових приміщень

____________________________________________

(найменування установи ДКА)

№ з/п

Військове звання, прізвище, ім’я, по батькові військовослужбовця та членів його сім’ї, які перебувають разом з ним на обліку

Найменування установи ДКА

Підстава для включення до Списку

Дата і номер рішення житлової комісії установи ДКА про включення до Списку

Примітка

1

2

3

4

5

6

Голова Комісії

__________________________________________________

                    (військове звання, підпис, ініціали та прізвище)

{Додаток 4 в редакції Наказу Державного космічного агентства № 34 від 09.03.2017}

Додаток 5

до Інструкції про організацію

забезпечення військовослужбовців

Збройних Сил України, відряджених

до Державного космічного

агентства України, та членів їх сімей

житловими приміщеннями

(пункт 5 розділу ІІ)

КНИГА ОБЛІКУ

осіб, які перебувають у черзі на одержання житлових приміщень

___________________________________________________

(найменування установи ДКА)

№ з/п

Військове звання, прізвище, ім’я, по батькові військовослужбовця та членів його сім’ї, їх родинні зв’язки, рік народження

Місцезнаходження, характеристика займаної жилої площі, наявність зручностей, належність цієї площі

Дата і номер рішення житлової комісії установи ДКА про взяття на облік

Підстави для взяття на облік

Дата і номер рішення житлової комісії установи ДКА про внесення до Списків з правом пільгового отримання житла

Дата і номер рішення про надання житлового приміщення, місцезнаходження, розмір жилої площі

Примітка (рішення про зняття з обліку)

1

2

3

4

5

6

7

8

{Додаток 5 в редакції Наказу Державного космічного агентства № 34 від 09.03.2017}


Додаток 6

до Інструкції про організацію

забезпечення військовослужбовців

Збройних Сил України, відряджених

до Державного космічного

агентства України, та членів їх сімей

житловими приміщеннями

(пункт 4 розділу ІІІ)

ЖУРНАЛ

контрольного обліку усіх військовослужбовців, яким надано грошову компенсацію за належне їм для отримання житлове приміщення

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові військовослужбовця

Військове звання та посада військовослужбовця

Дата взяття на облік

Перелік документів, доданих до рапорту

Члени сім’ї військовослужбовця (прізвище, ім’я та по батькові, ступінь родинного зв’язку)

Дата рішення житлової комісії про отримання грошової компенсації

Розмір грошової компенсації

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Додаток 7

до Інструкції про організацію

забезпечення військовослужбовців

Збройних Сил України, відряджених

до Державного космічного

агентства України, та членів їх сімей

житловими приміщеннями

(пункт 14 розділу VI)

КНИГА

обліку осіб, яким надано грошову компенсацію

за належне їм для отримання житлове приміщення

__________________________________________________

(найменування установи ДКА)

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові військовослужбовця

Військове звання та посада військовослужбовця

Дата взяття на облік

Перелік документів, доданих до рапорту

Члени сім’ї військовослужбовця (прізвище, ім’я та по батькові, ступінь родинного зв’язку)

Дата рішення житлової комісії про отримання грошової компенсації

Розмір грошової компенсації

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Додаток 8

до Інструкції про організацію

забезпечення військовослужбовців

Збройних Сил України, відряджених

до Державного космічного

агентства України, та членів їх сімей

житловими приміщеннями

(пункт 3 розділу VII)

КНИГА

обліку осіб, які потребують отримання орендованого житлового приміщення

___________________________________________________

(найменування установи ДКА)

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові військовослужбовця

Військове звання та посада військовослужбовця

Дата взяття на облік

Перелік документів, доданих до рапорту

Члени сім’ї військовослужбовця (прізвище, ім’я та по батькові, ступінь родинного зв’язку)

Дата рішення житлової комісії про оренду житлового приміщення

Дата, номер та строк дії договору про надання орендованого житлового приміщення в тимчасове користування

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

{Додаток 9 виключено на підставі Наказу Державного космічного агентства № 34 від 09.03.2017}


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 30.12.2016 — 2016 р., № 101, стор. 487, стаття 3330, код акта 84248/2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

ДКА України:

 1. НАКАЗ від 02.08.2019 № 117 "Про затвердження Положення про постійно діючу робочу групу із забезпечення, дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю у ДКА". ДКА України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 02.08.2019 № 118 "Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю у Державному космічному агентстві України". ДКА України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 02.08.2019 № 117 "Про затвердження Положення про постійно діючу робочу групу із забезпечення, дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю у ДКА". ДКА України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 02.08.2019 № 118 "Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю у Державному космічному агентстві України". ДКА України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 08.10.2018 № 179 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Національного космічного агентства України від 07.12.2010 № 395". ДКА України. 2018 рікк
 6. МЕМОРАНДУМ від вирішили таке: "про взаєморозуміння між Державним космічним агентством України та Нідерландським космічним агентством стосовно співробітництва у сфері дослідження та використання космічного простору в мирних цілях". ДКА України. 2018 рікк
 7. НАКАЗ від 03.01.2017 № 1 "Про внесення змін до наказу Національного космічного агентства України від 20 вересня 2005 року № 228". ДКА України. 2017 рікк
 8. НАКАЗ від 09.03.2017 № 34 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, відряджених до Державного космічного агентства України, та членів їх сімей житловими приміщеннями". ДКА України. 2017 рікк
 9. НАКАЗ від 22.03.2017 № 40 "Про внесення змін до наказу Національного космічного агентства України від 20 вересня 2005 року № 228". ДКА України. 2017 рікк
 10. НАКАЗ від 24.07.2017 № 106 "Про затвердження Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів посадового окладу і преміювання керівників підприємств, які належать до сфери управління ДКА". ДКА України. 2017 рікк
 11. НАКАЗ від 20.09.2005 № 228 "Про умови оплати праці працівників Національного центру управління та випробувань космічних засобів, представництв генерального замовника - Національного космічного агентства України". ДКА України. 2005 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -