<<
>>

НАКАЗ від 09.03.2017 № 34 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, відряджених до Державного космічного агентства України, та членів їх сімей житловими приміщеннями". ДКА України. 2017

Документ актуальний на 20.04.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

ДЕРЖАВНЕ КОСМІЧНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.03.2017  № 34

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

31 березня 2017 р.

за № 436/30304

Про затвердження Змін до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, відряджених до Державного космічного агентства України, та членів їх сімей житловими приміщеннями

Відповідно до Указів Президента України від 12 серпня 1996 року № 698 “Про Національний центр управління та випробувань космічних засобів”, від 10 грудня 2008 року № 1153 “Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України”, постанов Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2006 року № 1081 “Про затвердження Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями”, від 26 червня 2013 року № 450 “Про розмір і порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та Державної спеціальної служби транспорту за піднайом (найом) ними жилих приміщень”, від 02 вересня 2015 року № 728 “Деякі питання забезпечення житлом військовослужбовців та інших громадян” та з метою врегулювання питань забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, відряджених до Державного космічного агентства України, та членів їх сімей житловими приміщеннями, затвердженої наказом Державного космічного агентства України від 24 жовтня 2016 року № 196, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2016 року за № 1482/29612, що додаються.

2.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Виконуючий обов’язки

Голови ДКА

Ю.М. Радченко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови

Спільного представницького органу

об'єднань профспілок

Перший заступник Голови

Спільного представницького органу

сторони роботодавців

на національному рівні

Голова Центрального комітету

профспілки працівників космічного

та загального машинобудування України

О.О. Шубін

Д. Олійник

В.В. Васильєв


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного

космічного агентства України

09.03.2017  № 34

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

31 березня 2017 р.

за № 436/30304

ЗМІНИ

до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, відряджених до Державного космічного агентства України, та членів їх сімей житловими приміщеннями

1. У розділі ІІ:

1) абзаци десятий, одинадцятий пункту 2 виключити.

У зв’язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом десятим;

2) в абзаці другому пункту 4 слова “підстава для зарахування на облік, вид черговості (загальна черга, першочергово, поза чергою),” виключити;

3) абзац другий пункту 8 викласти в такій редакції:

“Факт і підстави перебування військовослужбовця на квартирному обліку та у Списках підтверджується довідкою з останнього місця служби про перебування на квартирному обліку.”;

4) абзац другий пункту 11 викласти в такій редакції:

“військовослужбовці при звільненні з військової служби в запас або у відставку за віком, станом здоров’я, а також у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням інших організаційних заходів у разі неможливості використання на військовій службі користуються правом позачергового одержання житла;”.

2. У розділі ІІІ:

1) в абзаці дев’ятому пункту 4 слово “квартирних” замінити словом “облікових”;

2) в абзацах п’ятому, шостому пункту 7 слово “квартирних” замінити словом “облікових”;

3) у пункті 13:

в абзаці третьому слова “щодо зарахування на квартирний облік” виключити;

в абзаці п’ятому слова “, який підписує голова ЖК” виключити.

3. У розділі VII:

1) в абзаці першому пункту 7 слова “та документи, зазначені в пункті 5 цього розділу,” виключити;

2) абзац другий пункту 9 викласти в такій редакції:

“Якщо орендодавець є фізичною особою, розмір орендної плати, зазначений у договорі, не може бути меншим мінімальної суми орендного платежу за повний чи неповний місяць. Мінімальна сума орендного платежу визначається за Методикою визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1253, виходячи з мінімальної вартості оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості та з урахуванням місця її розташування, інших функціональних і якісних показників, що встановлюються органами місцевого самоврядування села, селища, міста, на території яких розташоване житлове приміщення.”;

3) пункт 12 виключити.

У зв’язку з цим пункти 13-22 вважати відповідно пунктами 12-21.

4. У розділі VIII:

1) абзац восьмий пункту 5 викласти в такій редакції:

“копія завіреної належним чином довідки про отримання (неотримання, здавання) житлового приміщення з попереднього місця проходження військової служби, виданої ЖК (для військовослужбовців, зазначених у пункті 1 цього розділу, крім осіб, які прибули з тимчасово окупованої території України та населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження);”;

2) в абзаці третьому пункту 7 слова “у Державному космічному агентстві України (установі ДКА)” виключити.

5. У додатках до Інструкції:

1) додатки 3-5 викласти в такій редакції:

“Додаток 3

до Інструкції про організацію

забезпечення військовослужбовців

Збройних Сил України, відряджених

до Державного космічного

агентства України, та членів їх сімей

житловими приміщеннями

(пункт 4 розділу ІІ)

СПИСОК

осіб, які користуються правом першочергового одержання житлових приміщень

_________________________________________________

(найменування установи ДКА)

№ з/п

Військове звання, прізвище, ім’я, по батькові військовослужбовця та членів його сім’ї, які перебувають разом з ним на обліку

Найменування установи ДКА

Підстава для включення до Списку

Дата і номер рішення житлової комісії установи ДКА про включення до Списку

Примітка

1

2

3

4

5

6

Голова Комісії

__________________________________________________

(військове звання, підпис, ініціали та прізвище)

Додаток 4

до Інструкції про організацію

забезпечення військовослужбовців

Збройних Сил України, відряджених

до Державного космічного

агентства України, та членів їх сімей

житловими приміщеннями

(пункт 4 розділу ІІ)

СПИСОК

осіб, які користуються правом позачергового одержання житлових приміщень

_________________________________________________

(найменування установи ДКА)

№ з/п

Військове звання, прізвище, ім’я, по батькові військовослужбовця та членів його сім’ї, які перебувають разом з ним на обліку

Найменування установи ДКА

Підстава для включення до Списку

Дата і номер рішення житлової комісії установи ДКА про включення до Списку

Примітка

1

2

3

4

5

6

Голова Комісії

__________________________________________________

(військове звання, підпис, ініціали та прізвище)

Додаток 5

до Інструкції про організацію

забезпечення військовослужбовців

Збройних Сил України, відряджених

до Державного космічного

агентства України, та членів їх сімей

житловими приміщеннями

(пункт 5 розділу ІІ)

КНИГА ОБЛІКУ

осіб, які перебувають у черзі на одержання житлових приміщень

_________________________________________________

(найменування установи ДКА)

№ з/п

Військове звання, прізвище, ім’я, по батькові військовослужбовця та членів його сім’ї, їх родинні зв’язки, рік народження

Місцезнаходження, характеристика займаної жилої площі, наявність зручностей, належність цієї площі

Дата і номер рішення житлової комісії установи ДКА про взяття на облік

Підстави для взяття на облік

Дата і номер рішення житлової комісії установи ДКА про внесення до Списків з правом пільгового отримання житла

Дата і номер рішення про надання житлового приміщення, місцезнаходження, розмір жилої площі

Примітка (рішення про зняття з обліку)

1

2

3

4

5

6

7

8

”;

2) додаток 9 виключити.

Заступник Голови ДКА

В.С. Міхеєв


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 25.04.2017 — 2017 р., № 33, стор. 231, стаття 1073, код акта 85671/2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

ДКА України:

 1. НАКАЗ від 19.10.2020 № 155 "Про внесення зміни до наказу Національного космічного агентства України від 20 вересня 2005 року № 228". ДКА України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 02.08.2019 № 117 "Про затвердження Положення про постійно діючу робочу групу із забезпечення, дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю у ДКА". ДКА України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 02.08.2019 № 118 "Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю у Державному космічному агентстві України". ДКА України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 02.08.2019 № 117 "Про затвердження Положення про постійно діючу робочу групу із забезпечення, дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю у ДКА". ДКА України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 02.08.2019 № 118 "Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю у Державному космічному агентстві України". ДКА України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 08.10.2018 № 179 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Національного космічного агентства України від 07.12.2010 № 395". ДКА України. 2018 рікк
 7. МЕМОРАНДУМ від вирішили таке: "про взаєморозуміння між Державним космічним агентством України та Нідерландським космічним агентством стосовно співробітництва у сфері дослідження та використання космічного простору в мирних цілях". ДКА України. 2018 рікк
 8. НАКАЗ від 03.01.2017 № 1 "Про внесення змін до наказу Національного космічного агентства України від 20 вересня 2005 року № 228". ДКА України. 2017 рікк
 9. НАКАЗ від 22.03.2017 № 40 "Про внесення змін до наказу Національного космічного агентства України від 20 вересня 2005 року № 228". ДКА України. 2017 рікк
 10. НАКАЗ від 24.07.2017 № 106 "Про затвердження Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів посадового окладу і преміювання керівників підприємств, які належать до сфери управління ДКА". ДКА України. 2017 рікк
 11. НАКАЗ від 24.10.2016 № 196 "Про затвердження Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, відряджених до Державного космічного агентства України, та членів їх сімей житловими приміщеннями". ДКА України. 2016 рікк
 12. НАКАЗ від 20.09.2005 № 228 "Про умови оплати праці працівників Національного центру управління та випробувань космічних засобів, представництв генерального замовника - Національного космічного агентства України". ДКА України. 2005 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -