<<
>>

МЕМОРАНДУМ про співробітництво між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Міністерством економіки та інфраструктури Республіки Молдова про спільні дії, спрямовані на забезпечення євроінтеграційних процесів по досягненню можливості синхронної роботи енергосистем України та Республіки Молдова з ENTSO-E Дата підписання: 12.04.2018 Дата набрання чинності для України: 12.04.2018. Міненерговугілля України. 2018

Документ актуальний на 27.06.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МЕМОРАНДУМ

про співробітництво між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Міністерством економіки та інфраструктури Республіки Молдова про спільні дії, спрямовані на забезпечення євроінтеграційних процесів по досягненню можливості синхронної роботи енергосистем України та Республіки Молдова з ENTSO-E

Дата підписання:

12.04.2018

Дата набрання чинності для України:

12.04.2018

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України та Міністерство економіки та інфраструктури Республіки Молдова (далі - Сторони),

керуючись положеннями Договору про добросусідство, дружбу і співробітництво між Україною та Республікою Молдова від 23 жовтня 1992 року;

сприяючи розвитку співробітництва між Україною і Республікою Молдова в енергетичній сфері, ґрунтуючись на принципах рівності та взаємної вигоди;

визначаючи важливість стабільного розвитку двостороннього співробітництва;

враховуючи важливість енергетичного сектора для економічного і соціального розвитку держав Сторін;

приймаючи до уваги світові тенденції кооперації в процесі реалізації міжнародних проектів в енергетичній галузі;

враховуючи співробітництво обох Сторін стосовно об’єднання енергосистем України і Республіки Молдова з енергосистемою континентальної Європи (ENTSO-E), що є одним із пріоритетних напрямків політики держав обох Сторін в сферах енергетики та євроінтеграції;

домовилися про наступне:

Стаття 1

Сторонами підтримується загальний принцип про спільну інтеграцію енергосистем держав Сторін в європейське об’єднання енергосистем ENTSO-E, а перехід на синхронну роботу енергосистем України та Республіки Молдова з енергосистемою ENTSO-E створює переваги для обох сторін в частині забезпечення енергетичної безпеки і енергетичної незалежності від впливу третіх сторін.

Стаття 2

Сторонами підтримується принцип майбутньої повноправної участі в загальноєвропейському ринку електричної енергії.

Стаття 3

Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення синхронної роботи з ENTSO-E, підвищує безпеку, технічну і технологічну надійність роботи енергосистем держав обох Сторін.

Стаття 4

Сторонами виконаний спільний проект «Дослідження можливості синхронної роботи української та молдовської енергосистем з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E», результати якого ухвалені європейською стороною.

Стаття 5

Сторони підтверджують спільну зацікавленість в реалізації зусиль, спрямованих на забезпечення можливості синхронної роботи об’єднаної енергосистеми України та Республіки Молдова (як єдиний блок регулювання) з енергосистемами континентальної Європи ENTSO-E.

Стаття 6

Сторони будуть докладати максимум зусиль в узгодженому просуванні своїх інтересів в питанні забезпечення можливості спільної синхронної роботи своїх енергосистем з ENTSO-E у взаємовідносинах із міжнародними партнерами та міжнародними фінансовими інституціями.

Стаття 7

Протягом 15 днів з дати набрання чинності цим Меморандумом Сторони створюють спільний координуючий орган (Координаційну раду), до складу якого увійдуть представники Сторін - підписантів Меморандуму, з обов’язковим залученням представників компаній - системних операторів обох держав Сторін (ДП «НЕК «Укренерго» та ДП «Молделектрика»).

Стаття 8

Після створення спільного координуючого органу Сторони протягом місяця розробляють та підписують положення про Координаційну раду та План її роботи на наступний рік з щорічним подальшим затвердженням річних планів роботи Координаційної ради до моменту закінчення дії даного Меморандуму.

Стаття 9

Сторони підтверджують, що прийняття рішень та виконання дій кожної із Сторін в питаннях інтеграції енергосистем держав Сторін в європейське об’єднання енергосистем ENTSO-E не нестиме загрози надійності роботи енергосистем кожної зі Сторін, а всі дії та зусилля Сторін будуть спрямовані на досягнення максимально позитивного економічного ефекту для кожної з них.

Стаття 10

Без обмеження суверенного права кожної Сторони самостійно приймати рішення щодо майбутніх проектів по розвитку інфраструктури в сфері електроенергетики.

Сторони підтверджують, що прийняття рішень та виконання дій, спрямованих на реалізацію проектів з розвитку зовнішніх та внутрішніх мереж енергосистем обох держав, будуть відповідати принципу забезпечення синхронного об’єднання, а їх реалізація буде спрямована на підвищення технічного рівня контрольного блоку енергосистем держав Сторін в цілому.

Стаття 11

Сторони будуть докладати максимум зусиль для реалізації спільних узгоджених інфраструктурних проектів з розвитку внутрішніх мереж і для забезпечення надійності роботи контрольного блоку енергосистем держав Сторін, надійності забезпечення споживачів держави кожної Сторони, забезпечення каналів передачі і обміну диспетчерською та технологічною інформацією між енергосистемами держав Сторін, виконання критерію надійності N-1, забезпечення стійких режимів роботи кожної енергосистеми і контрольного блоку енергосистем держав Сторін в цілому.

Стаття 12

Сторони підтверджують, що при розробці планів розвитку енергосистем держав Сторін, а також плануванні реалізації інфраструктурних проектів, які визначені як необхідні для забезпечення можливості синхронної роботи контрольного блоку енергосистем держав Сторін з європейським об’єднанням енергосистем ENTSO-E, Координаційна рада узгоджуватиме черговість та терміни реалізації таких проектів.

Стаття 13

Цей Меморандум не встановлює фінансових зобов’язань між Сторонами.

Стаття 14

Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання і буде діяти протягом 5 років. Його дія автоматично продовжується на наступний п’ятирічний термін, якщо жодна із Сторін не заявить про своє бажання припинення його дії шляхом письмового повідомлення не пізніше, ніж за шість місяців до закінчення терміну дії Меморандуму.

Доповнення до цього Меморандуму вносяться за взаємною згодою Сторін шляхом письмового обміну листами. Доповнення оформляються протоколами, які є невід’ємною частиною цього Меморандуму і набирають чинності з дати підписання.

Вчинено в м. Київ 12 квітня 2018 року в двох примірниках, кожний українською, румунською та англійською мовами, при цьому всі примірники мають однакову силу. У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні положень цього Меморандуму переважну силу матиме текст англійською мовою.

Від Міністерства енергетики

та вугільної промисловості України

Від Міністерства економіки

та інфраструктури Республіки Молдова

(підпис)

(підпис)

Ігор НАСАЛИК

Віталіє ЮРКУ

Міністр

Державний секретар


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 08.06.2018 — 2018 р., № 44, стор. 72, стаття 1560, код акта 90331/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міненерговугілля України:

 1. НАКАЗ від 20.03.2019 № 125 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 24 листопада 2014 року № 824". Міненерговугілля України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 22.04.2019 № 176 "Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, на підприємствах, в установах, організаціях та об’єднаннях, що належать до сфери його управління, у господарських товариствах, щодо яких Міністерство енергетики та вугільної промисловості України здійснює управління корпоративними правами держави, та у Державній інспекції енергетичного нагляду України". Міненерговугілля України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 23.01.2019 № 28 "Про затвердження Положення про Комісію з виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їхньої переробки". Міненерговугілля України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 07.05.2019 № 200 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства палива та енергетики України від 28 жовтня 2009 року № 570". Міненерговугілля України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ 26.11.2012 N 925 "Про внесення змін до Порядку організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 6. МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Міністерством енергетики Литовської Республіки стосовно стратегічної співпраці у сфері енергетики. Міненерговугілля України. 2018 рікк
 7. НАКАЗ від 30.01.2018 № 77 "Про затвердження Правил виконання оперативних перемикань в електроустановках". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 8. НАКАЗ від 19.02.2018 № 123/289 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства фінансів України від 03 серпня 2015 року № 493/688". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 9. НАКАЗ від 06.02.2018 № 87 "Про затвердження Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 10. НАКАЗ від 26.03.2018 № 184 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в апараті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 11. УГОДА II УДЕЦ від Сторони домовились про таке: "Угода між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Міністерством закордонних справ Королівства Данія про продовження співробітництва у сфері розвитку та діяльності Українсько-данського енергетичного центру". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 12. НАКАЗ від 10.05.2018 № 250 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної акціонерної холдингової компанії «Укргаз» від 30 липня 1997 року № 35". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 13. НАКАЗ від 12.07.2018 № 377 "Про затвердження Типового технічного завдання на проведення аудиту технічного стану теплоелектроцентралі". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 14. НАКАЗ від 10.08.2018 № 413 "Про затвердження Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів преміювання керівників підприємств, заснованих на державній власності, та об’єднань державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля, акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) державних підприємств, та акціонерних товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 15. НАКАЗ від 27.08.2018 № 448 "Про затвердження Правил про безпеку постачання електричної енергії". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 16. НАКАЗ від 26.10.2018 № 539 "Про затвердження Порядку формування прогнозного балансу електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України на розрахунковий рік". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 17. НАКАЗ від 11.01.2017 № 7 "Про затвердження Змін до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів". Міненерговугілля України. 2017 рікк
 18. НАКАЗ від 11.01.2017 № 10 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 09 вересня 1996 року № 157". Міненерговугілля України. 2017 рікк
 19. НАКАЗ від 13.01.2017 № 31 "Про затвердження Змін до Порядку організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день". Міненерговугілля України. 2017 рікк
 20. НАКАЗ від 10.02.2017 № 105 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 02 грудня 2013 року № 882". Міненерговугілля України. 2017 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -