<<
>>

НАКАЗ від 23.01.2019 № 28 "Про затвердження Положення про Комісію з виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їхньої переробки". Міненерговугілля України. 2019

Документ актуальний на 13.06.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ  ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.01.2019  № 28

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 травня 2019 р.

за № 508/33479

Про затвердження Положення про Комісію з виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їхньої переробки

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 209 «Про затвердження Порядку виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їх переробки» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Комісію з виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їхньої переробки, що додається.

2. Управлінню нафтогазового комплексу забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

І. Насалик

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної інспекції

ядерного регулювання України

Голова Державної служби України

з надзвичайних ситуацій

Перший заступник

Міністра соціальної політики України

Міністр екології та природних ресурсів України

Тимчасово виконуючий обов’язки

Міністра оборони України

Міністр внутрішніх справ України

Г. Плачков

М. Чечоткін

О. Крентовська

О. Семерак

О. Шевчук

А.Б. Аваков


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

енергетики та вугільної

промисловості України

23 січня 2019 року № 28

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 травня 2019 р.

за № 508/33479

ПОЛОЖЕННЯ

про Комісію з виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їхньої переробки

1.

Це Положення визначає порядок утворення та роботи Комісії з виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їхньої переробки (далі - Комісія).

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, у тому числі цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

розгляд поданих суб’єктами господарювання документів;

підготовка пропозицій щодо доцільності виведення з експлуатації магістрального трубопроводу або щодо відмови в його виведенні.

4. У цьому Положенні термін «конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції».

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Порядку виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їх переробки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 209.

5. Персональний склад Комісії затверджується наказом Міненерговугілля.

6. До складу Комісії входять голова, який за посадою є заступником Міністра енергетики та вугільної промисловості України згідно з визначеними обов’язками, заступник голови, члени Комісії та секретар Комісії.

До складу Комісії залучаються представники центральних органів виконавчої влади та обласних (міських) державних адміністрацій (за згодою).

7. Комісія має право:

отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи й інші матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

залучати в установленому порядку до роботи Комісії представників суб’єктів господарювання, проектних і науково-дослідних установ та інших фахівців (за їх згодою);

вносити до Міненерговугілля пропозиції з питань, що належать до компетенції Комісії.

8. Голова Комісії:

визначає порядок денний засідання Комісії, дату, час і місце проведення засідання;

веде засідання Комісії, виносить питання на голосування, оголошує його результати;

забезпечує неупереджений та об’єктивний розгляд питань, що виносяться на засідання Комісії;

підписує протокол засідання Комісії.

9. Члени Комісії зобов’язані:

розглядати документи, подані суб’єктами господарювання на розгляд Комісії;

брати участь у засіданнях Комісії;

не допускати конфлікту інтересів під час розгляду поданих документів;

дотримуватись вимог чинного законодавства, у тому числі цього Положення.

10. Члени Комісії мають право:

ознайомлюватися з матеріалами, поданими на розгляд Комісії;

заявляти клопотання, висловлювати власну думку з питань, що розглядаються;

викладати письмово окрему думку як додаток до протоколу засідання Комісії, що є його невід’ємною частиною.

11. Організаційне забезпечення роботи Комісії здійснює секретар Комісії. Секретар Комісії бере участь у засіданнях Комісії без права голосу.

12. Секретар Комісії:

готує матеріали для розгляду на засіданні Комісії;

забезпечує ведення та оформлення протоколу засідання Комісії;

доводить рішення Комісії до відома Міністра.

Секретар Комісії повідомляє її членів про дату проведення засідання Комісії та перелік питань, що виносяться на розгляд, за 7 робочих днів до дня його проведення.

13. Організаційною формою роботи Комісії є засідання.

Засідання Комісії веде її голова, в разі його відсутності - заступник голови Комісії.

Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу.

14. Якщо член Комісії має конфлікт інтересів, він зобов’язаний повідомити про це під час засідання членів Комісії перед початком обговорення відповідного питання.

У цьому разі такий член Комісії не бере участі у голосуванні з питання, щодо якого є конфлікт інтересів.

Якщо конфлікт інтересів виявлено після ухвалення Комісією відповідного рішення, таке рішення підлягає перегляду.

15. Комісія:

розглядає документи, подані суб’єктом господарювання відповідно до Порядку виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їх переробки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 209;

за результатами розгляду документів готує пропозиції щодо доцільності виведення з експлуатації магістрального трубопроводу або щодо відмови в його виведенні, що оформлюються протоколом, який підписують усі члени Комісії, присутні на засіданні.

Член Комісії, не згодний з її рішенням, підписує протокол з окремою думкою, яка є невід’ємною частиною протоколу.

16. Рішення Комісії приймається на її засіданні відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.

Заступник начальника

Управління нафтогазового

комплексу -

начальник

відділу функціонування

нафтогазового комплексу

О. Гладкий


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 11.06.2019 — 2019 р., № 44, стор. 173, стаття 1551, код акта 94654/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міненерговугілля України:

 1. НАКАЗ від 20.03.2019 № 125 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 24 листопада 2014 року № 824". Міненерговугілля України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 22.04.2019 № 176 "Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, на підприємствах, в установах, організаціях та об’єднаннях, що належать до сфери його управління, у господарських товариствах, щодо яких Міністерство енергетики та вугільної промисловості України здійснює управління корпоративними правами держави, та у Державній інспекції енергетичного нагляду України". Міненерговугілля України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 07.05.2019 № 200 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства палива та енергетики України від 28 жовтня 2009 року № 570". Міненерговугілля України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ 26.11.2012 N 925 "Про внесення змін до Порядку організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 5. МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Міністерством енергетики Литовської Республіки стосовно стратегічної співпраці у сфері енергетики. Міненерговугілля України. 2018 рікк
 6. НАКАЗ від 30.01.2018 № 77 "Про затвердження Правил виконання оперативних перемикань в електроустановках". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 7. НАКАЗ від 19.02.2018 № 123/289 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства фінансів України від 03 серпня 2015 року № 493/688". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 8. НАКАЗ від 06.02.2018 № 87 "Про затвердження Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 9. НАКАЗ від 26.03.2018 № 184 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в апараті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 10. УГОДА II УДЕЦ від Сторони домовились про таке: "Угода між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Міністерством закордонних справ Королівства Данія про продовження співробітництва у сфері розвитку та діяльності Українсько-данського енергетичного центру". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 11. МЕМОРАНДУМ про співробітництво між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Міністерством економіки та інфраструктури Республіки Молдова про спільні дії, спрямовані на забезпечення євроінтеграційних процесів по досягненню можливості синхронної роботи енергосистем України та Республіки Молдова з ENTSO-E Дата підписання: 12.04.2018 Дата набрання чинності для України: 12.04.2018. Міненерговугілля України. 2018 рікк
 12. НАКАЗ від 10.05.2018 № 250 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної акціонерної холдингової компанії «Укргаз» від 30 липня 1997 року № 35". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 13. НАКАЗ від 12.07.2018 № 377 "Про затвердження Типового технічного завдання на проведення аудиту технічного стану теплоелектроцентралі". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 14. НАКАЗ від 10.08.2018 № 413 "Про затвердження Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів преміювання керівників підприємств, заснованих на державній власності, та об’єднань державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля, акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) державних підприємств, та акціонерних товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 15. НАКАЗ від 27.08.2018 № 448 "Про затвердження Правил про безпеку постачання електричної енергії". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 16. НАКАЗ від 26.10.2018 № 539 "Про затвердження Порядку формування прогнозного балансу електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України на розрахунковий рік". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 17. НАКАЗ від 11.01.2017 № 7 "Про затвердження Змін до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів". Міненерговугілля України. 2017 рікк
 18. НАКАЗ від 11.01.2017 № 10 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 09 вересня 1996 року № 157". Міненерговугілля України. 2017 рікк
 19. НАКАЗ від 13.01.2017 № 31 "Про затвердження Змін до Порядку організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день". Міненерговугілля України. 2017 рікк
 20. НАКАЗ від 10.02.2017 № 105 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 02 грудня 2013 року № 882". Міненерговугілля України. 2017 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -