<<
>>

НАКАЗ від 26.10.2018 № 539 "Про затвердження Порядку формування прогнозного балансу електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України на розрахунковий рік". Міненерговугілля України. 2018

Документ актуальний на 28.12.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.10.2018  № 539

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 листопада 2018 р.

за № 1312/32764

Про затвердження Порядку формування прогнозного балансу електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України на розрахунковий рік

Відповідно до частини четвертої статті 5 Закону України «Про ринок електричної енергії», підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2017 року № 208, з метою забезпечення операційної безпеки функціонування об’єднаної енергетичної системи України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок формування прогнозного балансу електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України на розрахунковий рік, що додається.

2. Департаменту електроенергетичного комплексу (Новиков К.В.) забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України;

оприлюднення щороку до 01 грудня на офіційному веб-сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України затвердженого прогнозного балансу електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України на розрахунковий рік.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 16 серпня 2016 року № 521 «Про затвердження Порядку складання річних та місячних прогнозних балансів електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 вересня 2016 року за № 1224/29354.

4.

Цей наказ набирає чинності з дати початку дії нового ринку електричної енергії згідно із Законом України «Про ринок електричної енергії», але не раніше дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Корзуна А.В.

Міністр

І.С. Насалик

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби України

Голова Антимонопольного комітету України

Голова Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сферах енергетики

та комунальних послуг

К. Ляпіна

Ю. Терентьєв

О. Кривенко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

енергетики та вугільної

промисловості України

26 жовтня 2018 року № 539

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 листопада 2018 р.

за № 1312/32764

ПОРЯДОК

формування прогнозного балансу електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України на розрахунковий рік

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає основні організаційні положення, принципи та вимоги, а також методологічні засади щодо формування прогнозного балансу електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України на розрахунковий рік з метою підготовки рекомендацій щодо забезпечення безпеки постачання електричної енергії та надання інформації учасникам ринку електричної енергії про режими функціонування об’єднаної енергетичної системи України, загальну потребу в паливі для виробників електричної енергії, що в своєму складі мають теплові електричні станції та теплові електроцентралі, для прогнозування своєї виробничо-фінансової діяльності на розрахунковий рік.

2. Формування прогнозного балансу електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України на розрахунковий рік здійснюється щороку на постійній основі і є складовим елементом системи прогнозування та планування розвитку об’єднаної енергетичної системи України на короткострокову, середньострокову та довгострокову перспективу, що здійснюють Міненерговугілля та оператор системи передачі для забезпечення вимог Правил про безпеку постачання електричної енергії, затверджених наказом Міненерговугілля від 27 серпня 2018 року № 448, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 19 вересня 2018 року за № 1076/32528 (далі - Правила про безпеку постачання електричної енергії), та створення передумов для ефективної роботи нового ринку електричної енергії.

3. Прогнозування балансу електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України на розрахунковий рік здійснюється на єдиній інформаційній базі, яку підтримує оператор системи передачі.

4. Вимоги цього Порядку є обов’язковими для оператора системи передачі, виробників електричної енергії, операторів системи розподілу, користувачів системи передачі, які планують міждержавну торгівлю електричною енергією.

5. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про альтернативні джерела енергії», «Про ринок електричної енергії», «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного потенціалу», Кодексі системи передачі, затвердженому постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 309 (далі - Кодекс системи передачі), Кодексі систем розподілу, затвердженому постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 310 (далі - Кодекс системи розподілу).

6. У цьому Порядку використовуються такі абревіатури:

АЕС - атомна електрична станція;

ВДЕ - відновлювані джерела енергії;

ВЕС - вітрова електрична станція;

ГАЕС - гідроакумулююча електрична станція;

ГЕС - гідравлічна електрична станція;

ОЕС - об’єднана енергетична система;

ОСП - оператор системи передачі;

СЕС - сонячна електрична станція;

ТЕС - теплова електрична станція;

ТЕЦ - теплова електроцентраль.

II. Формування прогнозного балансу електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України на розрахунковий рік

1. Принципи та вимоги до формування прогнозного балансу електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України на розрахунковий рік

1. Прогнозний баланс електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України на розрахунковий рік (далі - прогнозний баланс електроенергії) формується на принципах прозорості і недискримінації з урахуванням вимог Закону України «Про ринок електричної енергії», Кодексу системи передачі, Правил ринку, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 307.

2. Вимоги до формування прогнозного балансу електроенергії:

розрахунковим періодом є календарний місяць;

забезпечення дотримання вимог Правил про безпеку постачання електричної енергії, зокрема щодо достатності регулювальних діапазонів та резервів для надійного покриття електроспоживання, вимог критерію N-1, достатності вторинного та третинного резерву з урахуванням специфіки роботи ВДЕ, можливості імпорту та експорту електроенергії з урахуванням доступної пропускної спроможності міждержавних перетинів;

забезпечення врахування пріоритетності завантаження різних типів генерації, зокрема генерації, що використовує ВДЕ, і ТЕЦ, які працюють за теплофікаційним графіком;

забезпечення реалізації алгоритму покриття прогнозних графіків електричних навантажень, які формуються на основі характерних профілів навантаження для кожного місяця розрахункового року, характерного робочого та вихідного дня.

3. Прогнозний баланс електроенергії розраховується за такими варіантами:

базовий прогнозний баланс електроенергії - на основі статистичних даних щодо прогнозних середньомісячних температур навколишнього середовища та темпів приросту/спаду обсягів споживання електричної енергії за останні п’ять років, найбільш вірогідних умов функціонування ОЕС України у розрахунковому році;

граничні прогнозні баланси електроенергії - на сценарній основі через неможливість однозначного визначення умов функціонування ОЕС України в розрахунковому році з урахуванням прогнозів критичних умов функціонування ОЕС України, зокрема аномальних температур навколишнього середовища, та/або відхилення від показників базового прогнозного балансу електроенергії обсягу електроспоживання більше ніж на 3 %, та/або виробництва електроенергії АЕС на 5 %, та/або виробництва електроенергії ГЕС на 20 %, та/або інших факторів, які ОСП обґрунтовано вважає такими, що вплинуть на функціонування ОЕС України.

4. Під час визначення обсягів паливозабезпечення має враховуватися:

1) для ТЕС:

утворення гарантованих запасів вугілля, що відповідають 10- або 20-денним обсягам споживання, залежно від віддаленості пункту його видобутку;

недопущення зниження запасів резервного палива (мазуту) нижче 10-денного обсягу, потрібного для забезпечення пусків блоків та необхідного підсвічування;

2) для ТЕЦ:

утворення гарантованих запасів вугілля, що відповідають 20-денним середньодобовим його витратам, потрібним для забезпечення графіка теплового навантаження відповідно до укладених договорів на теплопостачання в прогнозному місяці, на електростанціях, для яких основним паливом є вугілля;

недопущення зниження запасу резервного палива (мазуту) нижче 10-денних обсягів, потрібних для пусків блоків та необхідного підсвічування, на електростанціях, для яких основним паливом є вугілля;

недопущення зниження 10-денного запасу резервного палива (мазуту) для забезпечення живучості ТЕЦ і тепломереж в умовах повного припинення постачання природного газу на електростанціях, для яких основним паливом є природний газ.

2. Порядок формування прогнозного балансу електричної енергії

1. До 01 червня року, що передує розрахунковому, ОСП визначає відповідні припущення, зокрема щодо:

прогнозних середньомісячних температур навколишнього середовища;

темпів росту/спаду електроспоживання ОЕС України та зміни конфігурації графіків споживання потужності;

темпів введення в експлуатацію ВДЕ та графіків їх роботи;

водності річок Дніпровського та Дністровського каскадів ГЕС;

можливості експорту/імпорту електричної енергії, виходячи з допустимої пропускної здатності міждержавних перетинів;

планів розвитку генерації ТЕС, АЕС, ГЕС, ГАЕС (введення в експлуатацію, списання, збільшення/зменшення встановленої потужності);

планів розвитку магістральних та міждержавних електричних мереж;

соціально-економічного розвитку країни;

обсягів власного видобутку (виробництва) палива та продуктів його переробки, прогнозних цін на них;

прогнозних цін на паливо та продукти його переробки на зовнішніх ринках;

прогнозних цін на електроенергію на суміжних ринках, на які її можна експортувати та з яких її можуть імпортувати, для характерних діб.

Визначення зазначених припущень здійснюється на основі аналізу їх фактичних значень у попередніх періодах, прогнозної інформації стосовно їх можливих значень у наступному році.

2. До 15 липня року, що передує розрахунковому, ОСП на основі визначених припущень визначає сценарії для розрахунку базового та граничних варіантів прогнозного балансу електроенергії і надає їх на погодження Міненерговугіллю. Сценарії мають відображати найбільш ймовірні та критичні умови роботи генерації ОЕС України, зокрема щодо:

можливості виникнення дефіциту електроенергії чи потужності через збільшення попиту, недостатній обсяг паливозабезпечення, зниження водності річок Дніпровського та Дністровського каскадів ГЕС до 70 % забезпеченості стоку;

можливого дефіциту регулюючої потужності через зменшення попиту, зниження водності річок Дніпровського та Дністровського каскадів ГЕС до 70 % забезпеченості стоку, більш високі, ніж очікувались, темпи введення в експлуатацію ВДЕ.

3. До 20 липня року, що передує розрахунковому, Міненерговугілля погоджує з ОСП сценарії для розрахунку базового та граничних варіантів прогнозного балансу електроенергії, за якими оцінюється балансова надійність ОЕС України та безпека постачання електричної енергії на розрахунковий рік.

4. До 15 вересня року, що передує розрахунковому, ОСП на основі попередніх даних, отриманих відповідно до Кодексу системи передачі, здійснює розрахунки базового та граничних варіантів прогнозного балансу електроенергії згідно з погодженими Міненерговугілля сценаріями розрахунку базового та граничних варіантів прогнозного балансу електроенергії, а також розробляє прогнозні баланси потужності об’єднаної електроенергетичної системи України за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку, для оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію та забезпечення необхідного резерву.

5. До 25 вересня року, що передує розрахунковому, ОСП за результатами розрахунків надає до Міненерговугілля базовий і граничні варіанти прогнозного балансу електроенергії ОЕС України за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, для розгляду та погодження базового варіанту прогнозного балансу електроенергії.

6. Разом з базовим та граничними варіантами прогнозного балансу електроенергії ОСП надає пояснювальну записку з оцінкою можливих ризиків порушення вимог безпеки постачання та пропозиції щодо мінімізації цих ризиків. У пояснювальній записці ОСП також обґрунтовує прогноз електроспоживання, виробництво електроенергії АЕС та ГЕС, прийняті режими роботи ВДЕ, розрахункові режими ГАЕС і ТЕС.

7. До 01 жовтня року, що передує розрахунковому, Міненерговугілля погоджує базовий варіант прогнозного балансу електроенергії і доводить його до відома ОСП.

8. До 05 жовтня року, що передує розрахунковому, ОСП доводить до відома користувачів системи передачі (виробників електричної енергії, операторів системи розподілу та користувачів системи передачі, які прогнозують здійснювати міждержавну торгівлю (експорт/імпорт) електроенергією (далі - учасники формування прогнозного балансу)) базовий варіант прогнозного балансу електроенергії ОЕС України та необхідну доступну і резервну потужність ТЕС за формами, наведеними у додатках 3, 4 до цього Порядку.

9. До 15 жовтня року, що передує розрахунковому, учасники формування прогнозного балансу надають Міненерговугіллю та ОСП прогнозні дані, визначені на основі базового варіанта прогнозного балансу електроенергії:

1) оператори систем розподілу - дані щодо прогнозних обсягів електроспоживання та виробництва електричної енергії та дані щодо прогнозного балансу електричної енергії за формами, наведеними у додатках 5, 6 до цього Порядку (прогнозні помісячні обсяги електроспоживання, технологічні витрати електроенергії у розподільчих мережах, значення абсолютного мінімального та максимального навантаження робочого та вихідного дня кожного місяця, помісячні обсяги виробництва електричної енергії виробниками, які не є учасниками ринку електричної енергії та розміщені на території ліцензійної діяльності оператора системи розподілу, помісячні прогнози виробництва електричної енергії розподіленої генерації (потужністю менше 20 МВт), яка приєднана або буде приєднана до їх систем розподілу);

2) виробники електричної енергії, що у своєму складі мають:

АЕС - дані щодо прогнозного балансу електричної енергії та дані щодо прогнозних обсягів виробництва, відпуску електричної енергії та режимів роботи поблочно по кожній АЕС за формами, наведеними у додатках 6, 7 до цього Порядку (прогнозну помісячну максимальну та мінімальну потужність кожного генеруючого блока з урахуванням затверджених річних планів-графіків виведення з роботи обладнання, прогнозні помісячні обсяги виробництва та відпуску);

ГЕС - дані щодо прогнозного балансу електричної енергії за формою, наведеною у додатку 6 до цього Порядку (помісячні обсяги виробництва та відпуску електроенергії для ГЕС з урахуванням затверджених річних планів-графіків виведення з роботи обладнання для кожної ГЕС);

ГАЕС - дані щодо прогнозного балансу електричної енергії за формою, наведеною у додатку 6 до цього Порядку (помісячні обсяги споживання електроенергії в моторному режимі та виробництва електроенергії в генераторному режимі з урахуванням затверджених річних планів-графіків виведення з роботи обладнання для кожної ГАЕС);

ТЕС - дані щодо прогнозного балансу електричної енергії та дані щодо прогнозних обсягів виробництва електричної енергії та потужності генеруючого обладнання ТЕС за формами, наведеними у додатках 6, 8 до цього Порядку (прогнозну помісячну максимальну та мінімальну потужність кожного генеруючого блока з урахуванням затверджених річних планів-графіків виведення з роботи обладнання, прогнозні помісячні обсяги виробництва та відпуску, доступну та резервну потужність у постанційному розрізі, мінімальні та максимальні обсяги виробництва електроенергії у постанційному розрізі);

ТЕЦ та когенераційні установки - дані щодо прогнозного балансу електричної енергії та дані щодо прогнозних обсягів виробництва електричної енергії та потужності ТЕЦ за формами, наведеними у додатках 6, 9 до цього Порядку (прогнозну помісячну потужність, необхідну для забезпечення графіка теплового навантаження відповідно до укладених договорів на теплопостачання, з урахуванням затверджених річних планів-графіків виведення з роботи обладнання, прогнозні помісячні обсяги виробництва та відпуску);

електростанції, що виробляють електричну енергію з ВДЕ потужністю вище 20 МВт,- дані щодо прогнозного балансу електричної енергії за формою, наведеною у додатку 6 до цього Порядку (місячні обсяги виробництва та відпуску електроенергії);

3) користувачі системи передачі, які планують міждержавну торгівлю електроенергією,- дані щодо прогнозних обсягів користувачів системи передачі, які планують міждержавну торгівлю електроенергією за формою, наведеною у додатку 10 до цього Порядку (помісячні прогнозні обсяги експорту/імпорту електричної енергії за кожним напрямком).

10. До 20 жовтня року, що передує розрахунковому, ОСП з урахуванням пропозицій учасників формування прогнозного балансу формує проект прогнозного балансу електроенергії об’єднаної електроенергетичної системи України на розрахунковий рік за формою, наведеною у додатку 11 до цього Порядку, визначає небаланси електричної енергії, наявну та резервну потужність помісячно та надає зазначений проект балансу учасникам формування прогнозного балансу для надання у п’ятиденний строк пропозицій щодо їх збалансування.

11. До 01 листопада року, що передує розрахунковому, ОСП з урахуванням пропозицій учасників формування прогнозного балансу щодо збалансування генерації з попитом електричної енергії складає прогнозний баланс електроенергії об’єднаної електроенергетичної системи України за формою, наведеною у додатку 12 до цього Порядку, та надає його на затвердження до Міненерговугілля.

Разом з прогнозним балансом електроенергії ОСП надає пояснювальну записку, в якій обґрунтовує прогнозні обсяги електроспоживання, виробництва електроенергії АЕС та ГЕС, прийняті режими роботи ВДЕ, розрахункові режими ГАЕС і ТЕС.

12. Додатково до прогнозного балансу електроенергії ОСП надає інформацію щодо помісячної доступної та резервної потужності ТЕС за формою, наведеною у додатку 13 до цього Порядку.

13. Міненерговугілля не пізніше 04 листопада року, що передує розрахунковому, затверджує прогнозний баланс електроенергії та доводить його до відома виробників електричної енергії, ОСП, оператора ринку електричної енергії та Регулятора.

14. Виробники електричної енергії, що у своєму складі мають ТЕС і ТЕЦ, протягом трьох робочих днів від дати затвердження прогнозного балансу електроенергії надають до Міненерговугілля дані щодо прогнозної структури палива на ТЕС і ТЕЦ за формою, наведеною у додатку 14 до цього Порядку.

15. Під час розроблення прогнозної структури палива виробники електричної енергії, що у своєму складі мають ТЕС, зобов’язані забезпечити:

1) постачання вугілля в обсязі запланованих витрат відповідно до затвердженого прогнозного балансу електроенергії;

2) утворення гарантованих запасів вугілля, що відповідають 10-денному (для марки Г + Д) або 20-денному (для марки AШ + П) обсягу середньодобових витрат вугілля, визначених таким чином:

з 01 листопада по 31 березня як добуток середньодобової витрати вугілля в аналогічний період за останні три роки і вагового коефіцієнта, який дорівнює: 1,1 у листопаді, 1,2 у грудні, 1,3 у січні, 1,2 у лютому та 1,1 у березні;

з 01 квітня по 31 жовтня як добуток середньодобової витрати вугілля в аналогічний період за останні три роки і вагового коефіцієнта, який дорівнює: 0,8 у квітні - червні та вересні та 1,0 у липні - серпні та жовтні.

У разі відсутності статистичних даних за відповідний період останніх трьох років або у випадку переведення обладнання на іншу марку вугілля враховуються прогнозні дані щодо середньодобових витрат вугілля;

3) утворення 10-денного запасу резервного палива (мазуту) на електростанціях, для яких основним паливом є вугілля, для пусків блоків та можливого підсвічування.

16. Під час розроблення прогнозної структури палива ТЕЦ зобов’язані забезпечити:

1) утворення гарантованих запасів вугілля для роботи не менш як 20 діб із середньодобовими витратами вугілля, необхідними для забезпечення графіка теплового навантаження відповідно до укладених договорів на теплопостачання в прогнозному місяці, на електростанціях, для яких основним паливом є вугілля;

2) утворення 10-денного запасу резервного палива (мазуту) на електростанціях, для яких основним паливом є вугілля, для пусків блоків та можливого підсвічування;

3) утворення 10-денного запасу резервного палива (мазуту) на електростанціях, для яких основним паливом є природний газ, для забезпечення живучості ТЕЦ і тепломереж в умовах повного припинення постачання природного газу.

17. Зниження обсягів гарантованих запасів вугілля виробниками електричної енергії відносно обсягів, зазначених у пунктах 15, 16 цієї глави, допускається у разі:

форс-мажорних для виробника електричної енергії обставин у постачанні вугілля;

погодження з Міненерговугілля, але не більше ніж на 15 % від визначених у пунктах 15, 16 цієї глави обсягів на період до 20 днів.

Обсяги гарантованих запасів вугілля мають бути відновлені протягом 20 днів з останнього дня місяця, коли почалося зниження цих обсягів.

18. На основі отриманої від виробників електричної енергії інформації Міненерговугілля не пізніше ніж до 15 листопада року, що передує розрахунковому, складає зведену прогнозну структуру палива на ТЕС і ТЕЦ за формою, наведеною у додатку 15 до цього Порядку, формує та затверджує графік накопичення обсягів вугілля та резервного палива (мазуту) на кінець кожного місяця розрахункового року для ТЕС і ТЕЦ (далі - Графік) за формами, наведеними у додатках 16, 17 до цього Порядку.

19. Міненерговугілля не пізніше 01 грудня року, що передує розрахунковому, оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті затверджений прогнозний баланс електроенергії разом з пояснювальною запискою, Графіком.

III. Моніторинг показників прогнозного балансу електроенергії

1. Міненерговугілля та ОСП здійснюють постійний моніторинг показників затвердженого прогнозного балансу електроенергії та фактичної доступної потужності генерації, запасів палива на електростанціях, що передбачені затвердженим прогнозним балансом електроенергії.

2. За результатами моніторингу роботи ОЕС України та з урахуванням уточнення перспективних умов її функціонування допускається перегляд затвердженого прогнозного балансу електроенергії за умов фактичного відхилення від показників затвердженого прогнозного балансу електроенергії виробництва електроенергії АЕС більше ніж на 5 %, та/або виробництва електроенергії ГЕС на 20 %, та/або обсягів електроспоживання на 3 % тощо.

Процедуру перегляду ініціює ОСП шляхом звернення до Міненерговугілля з наданням обґрунтування необхідності коригування показників затвердженого прогнозного балансу електроенергії. Міненерговугілля після розгляду звернення ОСП приймає рішення щодо доцільності коригування затвердженого прогнозного балансу електроенергії і повідомляє про нього ОСП протягом 5 робочих днів.

У разі доцільності його коригування прогнозний баланс електроенергії переглядається згідно з процедурою, визначеною в пунктах 9-16 глави 2 розділу II цього Порядку, в строк, визначений ОСП. Міненерговугілля протягом 5 робочих днів з дати затвердження балансу оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті скоригований затверджений прогнозний баланс електроенергії та відповідне обґрунтування внесених коректив.

3. Виробники електричної енергії, що у своєму складі мають ТЕС і ТЕЦ, здійснюють моніторинг виконання затвердженого Графіка та у разі зменшення інформують Міненерговугілля та ОСП про причини та заходи щодо приведення запасів палива на складах електростанцій у відповідність до Графіка.

Заступник

директора Департаменту

електроенергетичного комплексу -

начальник відділу

паливно-енергетичних

балансів та моніторингу

виробництва і споживання

електроенергії

К. Новиков

Додаток 1

до Порядку формування прогнозного

балансу електричної енергії об’єднаної

енергетичної системи України

на розрахунковий рік

(пункт 4 глави 2 розділу II)

ПРОГНОЗНИЙ БАЛАНС

потужності об’єднаної електроенергетичної системи України


Додаток 2

до Порядку формування прогнозного

балансу електричної енергії об’єднаної

енергетичної системи України

на розрахунковий рік

(пункт 5 глави 2 розділу II)

БАЗОВИЙ І ГРАНИЧНІ ВАРІАНТИ

прогнозного балансу електроенергії об’єднаної електроенергетичної системи України на 20___ рік

млн кВт/год

Показник

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. Виробництво електроенергії - усього,

у тому числі:

1) ТЕС енергогенеруючих компаній

2) ТЕЦ та когенераційними установками

3) ГЕС,

з них:

ГЕС каскаду р. Дніпро, р. Дністер,

інші ГЕС,

у тому числі ті, що працюють за «зеленим» тарифом

4) ГАЕС

5) АЕС

6) виробниками, які не є учасниками ринку електричної енергії та розміщені на території ліцензійної діяльності оператора системи розподілу

7) альтернативні джерела,

з них:

ВЕС

СЕС

інші

2. Імпорт електроенергії

3. Експорт електроенергії

4. Технологічний переток електричної енергії, зумовлений паралельною роботою з енергетичними системами суміжних країн

5. Електроспоживання (брутто),

приріст до минулого року, %

6. Споживання електроенергії ГАЕС в насосному режимі


Додаток 3

до Порядку формування прогнозного

балансу електричної енергії об’єднаної

енергетичної системи України

на розрахунковий рік

(пункт 8 глави 2 розділу II)

БАЗОВИЙ ВАРІАНТ

прогнозного балансу електроенергії об’єднаної електроенергетичної системи України на 20___ рік

млн кВт/год

Показник

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. Виробництво електроенергії - усього,

у тому числі:

1) ТЕС енергогенеруючих компаній

2) ТЕЦ та когенераційними установками

3) ГЕС,

з них:

ГЕС каскаду р. Дніпро, р. Дністер,

інші ГЕС,

у тому числі ті, що працюють за «зеленим» тарифом

4) ГАЕС

5) АЕС

6) виробниками, які не є учасниками ринку електричної енергії та розміщені на території ліцензійної діяльності оператора системи розподілу

7) альтернативні джерела,

з них:

ВЕС

СЕС

інші

2. Імпорт електроенергії

3. Експорт електроенергії

4. Технологічний переток електричної енергії, зумовлений паралельною роботою з енергетичними системами суміжних країн

5. Електроспоживання (брутто),

приріст до минулого року, %

6. Споживання електроенергії ГАЕС в насосному режимі

Додаток 4

до Порядку формування прогнозного

балансу електричної енергії об’єднаної

енергетичної системи України

на розрахунковий рік

(пункт 8 глави 2 розділу II)

НЕОБХІДНА ДОСТУПНА І РЕЗЕРВНА ПОТУЖНІСТЬ ТЕС

Додаток 5

до Порядку формування прогнозного

балансу електричної енергії об’єднаної

енергетичної системи України

на розрахунковий рік

(пункт 9 глави 2 розділу II)

ДАНІ

щодо прогнозних обсягів електроспоживання та виробництва електричної енергії


Додаток 6

до Порядку формування прогнозного

балансу електричної енергії об’єднаної

енергетичної системи України

на розрахунковий рік

(пункт 9 глави 2 розділу II)

ДАНІ

щодо прогнозного балансу електричної енергії на 20___ рік

_________________________________________________________

(найменування учасника формування прогнозного балансу)

млн кВт/год

№ з/п

Статті балансу

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ - УСЬОГО

1.1

Виробництво електроенергії ТЕС енергогенеруючих компаній

1.2

Виробництво електроенергії ТЕЦ та когенераційними установками

1.3

Виробництво електроенергії ГЕС

1.3.1

з них, що працюють за «зеленим» тарифом

1.4

Виробництво електроенергії ГАЕС

1.5

Виробництво електроенергії АЕС

1.6

Виробництво електроенергії альтернативними джерелами

1.6.1

ВЕС

1.6.2

СЕС

1.6.3

біомаса та інші

1.7

Виробництво електроенергії виробниками, які не є учасниками ринку електричної енергії та розміщені на території ліцензійної діяльності оператора системи розподілу

2

ОТРИМАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ - УСЬОГО

3

ПЕРЕДАЧА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ - УСЬОГО

4

СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ (БРУТТО)

4.1

Витрати електроенергії на власні потреби електростанцій - усього

4.2

Витрата електроенергії на власні потреби (купована)

4.3

Втрати електроенергії, пов’язані з її відпуском

4.4

Технологічні витрати електроенергії на її транспортування в електромережах

4.5

Виробничі та господарські потреби

4.6

СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ (НЕТТО)

5

Заповнення водосховищ ГАЕС

__________

Примітка.

Складові прогнозного балансу надаються з точністю до десятих.

Керівник

________________

(підпис)

______________________

(ім’я, прізвище)

__________________________________________

           (ім’я, прізвище, телефон виконавчої особи)

Додаток 7

до Порядку формування прогнозного

балансу електричної енергії об’єднаної

енергетичної системи України

на розрахунковий рік

(пункт 9 глави 2 розділу II)

ДАНІ

щодо прогнозних обсягів виробництва, відпуску електричної енергії та режимів роботи поблочно по кожній АЕС

________________________________________________ на 20___ рік

(найменування учасника формування прогнозного балансу)

Електростанція, блок

Виробництво електроенергії, млн кВт/год

Відпуск електроенергії, млн кВт/год

Потужність генеруючого блока, МВт

Наявна допустима потужність, МВт

Вид і строк ремонту, обмеження потужності

min

max

1

2

3

4

5

6

7

__________

Примітка.

Інформація надається помісячно.

Керівник

________________

(підпис)

______________________

(ім’я, прізвище)

__________________________________________

           (ім’я, прізвище, телефон виконавчої особи)

Додаток 8

до Порядку формування прогнозного

балансу електричної енергії об’єднаної

енергетичної системи України

на розрахунковий рік

(пункт 9 глави 2 розділу II)

ДАНІ

щодо прогнозних обсягів виробництва електричної енергії та потужності генеруючого обладнання ТЕС

______________________________________________ на 20___ рік

(найменування учасника формування прогнозного балансу)

Найменування електростанції, № блока

Потужність генеруючого блока, МВт

Обсяг виробництва електроенергії, що прогнозується електростанцією, млн кВт/год

Мінімальний обсяг виробництва електроенергії електростанцією, млн кВт/год

Максимальний обсяг виробництва електроенергії електростанцією, млн кВт/год

Доступна потужність електростанції, МВт

Резервна потужність електростанції, МВт

min

max

1

2

3

4

5

6

7

8

__________

Примітка.

Інформація надається помісячно.

Керівник

________________

(підпис)

______________________

(ім’я, прізвище)

__________________________________________

           (ім’я, прізвище, телефон виконавчої особи)

Додаток 9

до Порядку формування прогнозного

балансу електричної енергії об’єднаної

енергетичної системи України

на розрахунковий рік

(пункт 9 глави 2 розділу II)

ДАНІ

щодо прогнозних обсягів виробництва електричної енергії та потужності ТЕЦ ________________________________________________ на 20___ рік

(найменування учасника формування прогнозного балансу)

Найменування електростанції

Потужність, необхідна для забезпечення графіка теплового навантаження відповідно до укладених договорів на теплопостачання, МВт

Обсяг виробництва електроенергії, що прогнозується електростанцією, млн кВт/год

Обсяг відпуску електроенергії, що прогнозується електростанцією, млн кВт/год

1

2

3

4

__________

Примітка.

Інформація надається помісячно.

Керівник

________________

(підпис)

______________________

(ім’я, прізвище)

__________________________________________

           (ім’я, прізвище, телефон виконавчої особи)

Додаток 10

до Порядку формування прогнозного

балансу електричної енергії об’єднаної

енергетичної системи України

на розрахунковий рік

(пункт 9 глави 2 розділу II)

ДАНІ

щодо прогнозних обсягів користувачів системи передачі, які планують міждержавну торгівлю електроенергією


Додаток 11

до Порядку формування прогнозного

балансу електричної енергії об’єднаної

енергетичної системи України

на розрахунковий рік

(пункт 10 глави 2 розділу II)

ПРОЕКТ

прогнозного балансу електроенергії об’єднаної електроенергетичної системи України на 20___ рік

млн кВт/год

Показник

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. Виробництво електроенергії - усього,

у тому числі:

1) ТЕС енергогенеруючих компаній

2) ТЕЦ та когенераційними установками

3) ГЕС,

з них:

ГЕС каскаду р. Дніпро, р. Дністер,

інші ГЕС,

у тому числі ті, що працюють за «зеленим» тарифом

4) ГАЕС

5) АЕС

6) виробниками, які не є учасниками ринку електричної енергії та розміщені на території ліцензійної діяльності оператора системи розподілу

7) альтернативні джерела,

з них:

ВЕС

СЕС

інші

2. Імпорт електроенергії

3. Експорт електроенергії

4. Технологічний переток електричної енергії, зумовлений паралельною роботою з енергетичними системами суміжних країн

5. Електроспоживання (брутто), приріст до минулого року, %

6. Споживання електроенергії ГАЕС в насосному режимі

Небаланс електричної енергії

Додаток 12

до Порядку формування прогнозного

балансу електричної енергії об’єднаної

енергетичної системи України

на розрахунковий рік

(пункт 11 глави 2 розділу II)

ПРОГНОЗНИЙ БАЛАНС

електроенергії об’єднаної електроенергетичної системи України на 20___ рік

млн кВт/год

Показник

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. Виробництво електроенергії - усього,

у тому числі:

1) ТЕС енергогенеруючих компаній

2) ТЕЦ та когенераційними установками

3) ГЕС,

з них:

ГЕС каскаду р. Дніпро, р. Дністер,

інші ГЕС,

у тому числі ті, що працюють за «зеленим» тарифом

4) ГАЕС

5) АЕС

6) виробниками, які не є учасниками ринку електричної енергії та розміщені на території ліцензійної діяльності оператора системи розподілу

7) альтернативні джерела,

з них:

ВЕС

СЕС

інші

2. Імпорт електроенергії

3. Експорт електроенергії

4. Технологічний переток електричної енергії, зумовлений паралельною роботою з енергетичними системами суміжних країн

5. Електроспоживання (брутто),

приріст до минулого року, %

6. Споживання електроенергії ГАЕС в насосному режимі

Додаток 13

до Порядку формування прогнозного

балансу електричної енергії об’єднаної

енергетичної системи України

на розрахунковий рік

(пункт 12 глави 2 розділу II)

ДОСТУПНА ТА РЕЗЕРВНА ПОТУЖНІСТЬ ТЕС


Додаток 14

до Порядку формування прогнозного

балансу електричної енергії об’єднаної

енергетичної системи України

на розрахунковий рік

(пункт 14 глави 2 розділу II)

ПРОГНОЗНА СТРУКТУРА

палива на ТЕС і ТЕЦ _____________________________________________

(найменування учасника формування прогнозного балансу)

на _____________ 20___ року

(місяць)

Показник

Одиниця виміру

Усього ГК

У тому числі:

_____

ТЕС

_____

ТЕС

_____

ТЕС

1

2

3

4

5

6

Виробництво електроенергії - усього

млн кВт/год

у тому числі:

на вугіллі АШ + П

млн кВт/год

на вугіллі Г + Д

млн кВт/год

Відпуск з шин - усього

млн кВт/год

у тому числі:

на вугіллі АШ + П

млн кВт/год

на вугіллі Г + Д

млн кВт/год

Питомі витрати палива на відпуск електроенергії

г/кВт/год

у тому числі:

на вугіллі АШ + П

г/кВт/год

на вугіллі Г + Д

г/кВт/год

Витрата палива на відпуск електроенергії

тис. т.у.п.

у тому числі:

на вугіллі АШ + П

тис. т.у.п.

на вугіллі Г + Д

тис. т.у.п.

Відпуск теплоенергії

тис. Гкал

у тому числі:

на вугіллі АШ + П

тис. Гкал

на вугіллі Г + Д

тис. Гкал

Питомі витрати палива на відпуск теплоенергії

кг/Гкал

у тому числі:

на вугіллі АШ + П

кг/Гкал

на вугіллі Г + Д

кг/Гкал

Витрата палива на відпуск теплоенергії

тис. т.у.п.

у тому числі:

на вугіллі АШ + П

тис. т.у.п.

на вугіллі Г + Д

тис. т.у.п.

Витрата палива - усього, у тому числі:

тис. т.у.п.

Вугілля - усього

умовного

тис. т.у.п.

натурального

тис. тонн

калорійність

ккал/кг

з нього:

АШ + П

умовного

тис. т.у.п.

натурального

тис. тонн

калорійність

ккал/кг

Г + Д

умовного

тис. т.у.п.

натурального

тис. тонн

калорійність

ккал/кг

Газ

умовного

тис. т.у.п.

натурального

млн куб.м

калорійність

ккал/кг

Мазут

умовного

тис. т.у.п.

натурального

тис. тонн

калорійність

ккал/кг

Постачання палива:

Вугілля - усього:

тис. тонн

з нього:

АШ + П

тис. тонн

Г + Д

тис. тонн

у тому числі за джерелами постачання:

вітчизняне - усього (окремо за постачальниками)

тис. тонн

з нього:

АШ + П

тис. тонн

Г + Д

тис. тонн

імпортоване - усього (окремо щодо країни походження)

тис. тонн

з нього:

АШ + П

тис. тонн

Г + Д

тис. тонн

Мазут

тис. тонн

Запас палива:

Вугілля - усього

на початок місяця

тис. тонн

на кінець місяця

тис. тонн

з нього:

АШ + П

на початок місяця

тис. тонн

на кінець місяця

тис. тонн

Г + Д

на початок місяця

тис. тонн

на кінець місяця

тис. тонн

Мазут

на початок місяця

тис. тонн

на кінець місяця

тис. тонн

Керівник

____________

(підпис)

________________________

(ім’я, прізвище)

_________________________________________

            (ім’я, прізвище, телефон виконавчої особи)

Додаток 15

до Порядку формування прогнозного

балансу електричної енергії об’єднаної

енергетичної системи України

на розрахунковий рік

(пункт 18 глави 2 розділу II)

ЗВЕДЕНА ПРОГНОЗНА СТРУКТУРА ПАЛИВА НА ТЕС І ТЕЦ

Додаток 16

до Порядку формування прогнозного

балансу електричної енергії об’єднаної

енергетичної системи України

на розрахунковий рік

(пункт 18 глави 2 розділу II)

ГРАФІК

накопичення обсягів вугілля та резервного палива на кінець кожного місяця 20___ року для ТЕС і ТЕЦ


Додаток 17

до Порядку формування прогнозного

балансу електричної енергії об’єднаної

енергетичної системи України

на розрахунковий рік

(пункт 18 глави 2 розділу II)

ГРАФІК

накопичення обсягів мазуту на кінець кожного місяця 20___ року для ТЕС і ТЕЦ

тис. тонн

Найменування енергогенеруючої компанії

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


Документи та файли

Сигнальний документ — f480125n194.doc
Сигнальний документ — f480125n201.doc
Сигнальний документ — f480125n196.doc
Сигнальний документ — f480125n197.doc
Сигнальний документ — f480125n202.doc
Сигнальний документ — f480125n203.doc
Сигнальний документ — f480125n200.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 18.12.2018 — 2018 р., № 97, стор. 66, стаття 3212, код акта 92506/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міненерговугілля України:

 1. НАКАЗ від 20.03.2019 № 125 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 24 листопада 2014 року № 824". Міненерговугілля України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 22.04.2019 № 176 "Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, на підприємствах, в установах, організаціях та об’єднаннях, що належать до сфери його управління, у господарських товариствах, щодо яких Міністерство енергетики та вугільної промисловості України здійснює управління корпоративними правами держави, та у Державній інспекції енергетичного нагляду України". Міненерговугілля України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 23.01.2019 № 28 "Про затвердження Положення про Комісію з виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їхньої переробки". Міненерговугілля України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 07.05.2019 № 200 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства палива та енергетики України від 28 жовтня 2009 року № 570". Міненерговугілля України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ 26.11.2012 N 925 "Про внесення змін до Порядку організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 6. МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Міністерством енергетики Литовської Республіки стосовно стратегічної співпраці у сфері енергетики. Міненерговугілля України. 2018 рікк
 7. НАКАЗ від 30.01.2018 № 77 "Про затвердження Правил виконання оперативних перемикань в електроустановках". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 8. НАКАЗ від 19.02.2018 № 123/289 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства фінансів України від 03 серпня 2015 року № 493/688". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 9. НАКАЗ від 06.02.2018 № 87 "Про затвердження Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 10. НАКАЗ від 26.03.2018 № 184 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в апараті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 11. УГОДА II УДЕЦ від Сторони домовились про таке: "Угода між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Міністерством закордонних справ Королівства Данія про продовження співробітництва у сфері розвитку та діяльності Українсько-данського енергетичного центру". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 12. МЕМОРАНДУМ про співробітництво між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Міністерством економіки та інфраструктури Республіки Молдова про спільні дії, спрямовані на забезпечення євроінтеграційних процесів по досягненню можливості синхронної роботи енергосистем України та Республіки Молдова з ENTSO-E Дата підписання: 12.04.2018 Дата набрання чинності для України: 12.04.2018. Міненерговугілля України. 2018 рікк
 13. НАКАЗ від 10.05.2018 № 250 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної акціонерної холдингової компанії «Укргаз» від 30 липня 1997 року № 35". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 14. НАКАЗ від 12.07.2018 № 377 "Про затвердження Типового технічного завдання на проведення аудиту технічного стану теплоелектроцентралі". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 15. НАКАЗ від 10.08.2018 № 413 "Про затвердження Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів преміювання керівників підприємств, заснованих на державній власності, та об’єднань державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля, акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) державних підприємств, та акціонерних товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 16. НАКАЗ від 27.08.2018 № 448 "Про затвердження Правил про безпеку постачання електричної енергії". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 17. НАКАЗ від 11.01.2017 № 7 "Про затвердження Змін до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів". Міненерговугілля України. 2017 рікк
 18. НАКАЗ від 11.01.2017 № 10 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 09 вересня 1996 року № 157". Міненерговугілля України. 2017 рікк
 19. НАКАЗ від 13.01.2017 № 31 "Про затвердження Змін до Порядку організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день". Міненерговугілля України. 2017 рікк
 20. НАКАЗ від 10.02.2017 № 105 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 02 грудня 2013 року № 882". Міненерговугілля України. 2017 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -