Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 22.04.2019 № 176 "Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, на підприємствах, в установах, організаціях та об’єднаннях, що належать до сфери його управління, у господарських товариствах, щодо яких Міністерство енергетики та вугільної промисловості України здійснює управління корпоративними правами держави, та у Державній інспекції енергетичного нагляду України". Міненерговугілля України. 2019

Документ актуальний на 11.06.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.04.2019  № 176

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 травня 2019 р.

за № 485/33456

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства енергетики № 629 від 01.10.2020}

Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, на підприємствах, в установах, організаціях та об’єднаннях, що належать до сфери його управління, у господарських товариствах, щодо яких Міністерство енергетики та вугільної промисловості України здійснює управління корпоративними правами держави, та у Державній інспекції енергетичного нагляду України

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2017 року № 208, абзацу четвертого пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1073-р «Про затвердження плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року», з метою дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю, виявлення та усунення перешкод для зазначеної категорії осіб, відповідно до Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, на підприємствах, в установах, організаціях та об’єднаннях, що належать до сфери його управління, у господарських товариствах, щодо яких Міністерство енергетики та вугільної промисловості України здійснює управління корпоративними правами держави, та у Державній інспекції енергетичного нагляду України, що додається.

2.

Керівникам структурних підрозділів Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, підприємств, установ, організацій та об’єднань, що належать до сфери його управління, господарських товариств, щодо яких Міністерство енергетики та вугільної промисловості України здійснює управління корпоративними правами держави, Голові Держенергонагляду забезпечувати та заохочувати повну реалізацію усіх прав людини й основоположних свобод осіб з інвалідністю без жодної дискримінації за ознакою інвалідності, а також оцінювати роботу, спрямовану на забезпечення прав осіб з інвалідністю, відповідно до Методики, затвердженої цим наказом.

3. Управлінню трудової та соціальної політики (Левчук Т.І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Підкоморну Ю.А.

Міністр

І. Насалик

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України

Голова Спільного представницького

органу об’єднань профспілок

Керівник Секретаріату Спільного

представницького органу сторони

роботодавців на національному рівні

Виконавчий Віце-президент Конфедерації

роботодавців України

Голова Громадської організації «Всеукраїнська

організація Союз осіб з інвалідністю України»

Генеральний Секретар Громадської Спілки

«Всеукраїнське Громадське об’єднання

«Національна Асамблея людей

з інвалідністю України»

Голова Незалежної профспілки

гірників України

Голова Центрального комітету профспілки

працівників вугільної промисловості України

Голова Федерації роботодавців

паливно-енергетичного комплексу України

Голова Профспілки працівників енергетики

та електротехнічної промисловості України

Голова Професійної спілки працівників

нафтової і газової промисловості України

Голова Професійної спілки працівників

атомної енергетики та промисловості України

Заступник Голови Центральної Ради профспілки

А. Рева

Г.В. Осовий

Р. Іллічов

О. Мірошниченко

В.В. Назаренко

В. Назаренко

М.Я. Волинець

В.І. Турманов

А. Татаринов

С.С. Шишов

В.І. Дмитришин

В.О. Матов

М.В. Мицько


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

енергетики та вугільної

промисловості України

22 квітня 2019 року № 176

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 травня 2019 р.

за № 485/33456

МЕТОДИКА

оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, на підприємствах, в установах, організаціях та об’єднаннях, що належать до сфери його управління, у господарських товариствах, щодо яких Міністерство енергетики та вугільної промисловості України здійснює управління корпоративними правами держави, та у Державній інспекції енергетичного нагляду України

I. Загальні положення

1. Цю Методику розроблено з метою захисту й забезпечення повного та рівного здійснення прав та основоположних свобод осіб з інвалідністю.

2. Оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міненерговугілля, на підприємствах, в установах, організаціях та об’єднаннях, що належать до сфери його управління, у господарських товариствах, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави, та у Державній інспекції енергетичного нагляду України (далі - оцінювання) проводиться з метою прийняття управлінських рішень щодо забезпечення реалізації прав і задоволення потреб осіб з інвалідністю нарівні з іншими громадянами, поліпшення умов їх життєдіяльності згідно з Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю.

3. Оцінювання організовується і проводиться у структурних підрозділах Міненерговугілля, на підприємствах, в установах, організаціях та об’єднаннях, що належать до сфери його управління, у господарських товариствах, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави, та у Державній інспекції енергетичного нагляду України (далі - суб’єкти оцінювання).

II. Організація та проведення оцінювання

1. Оцінювання здійснюється керівниками структурних підрозділів Міненерговугілля та керівниками інших суб’єктів оцінювання шляхом надання письмових відповідей на запитання, які складені у вигляді тестів з урахуванням вимог Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю та Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

У разі відсутності керівників структурних підрозділів Міненерговугілля та керівників інших суб’єктів оцінювання з поважних причин оцінювання здійснюють їх заступники або особи, на яких покладено виконання таких обов’язків у встановленому порядку.

2. Оцінювання складається з дев’ятнадцяти запитань відповідно до Переліку питань для оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, на підприємствах, в установах, організаціях та об’єднаннях, що належать до сфери його управління, у господарських товариствах, щодо яких Міністерство енергетики та вугільної промисловості України здійснює управління корпоративними правами держави, та у Державній інспекції енергетичного нагляду України (далі - Перелік питань), який наведено у додатку до цієї Методики.

3. Для оцінювання кожного запитання обирається один із варіантів відповідей, що відповідає дійсному стану справ із забезпечення прав осіб з інвалідністю, шляхом позначення знаком «+».

За відповідь «Так» надається 1 бал, за відповідь «Ні» - 3 бали, за відповідь «Інше» - 2 бали.

Причини вибору іншої відповіді обов’язково наводяться у примітках до Переліку питань.

4. Структурні підрозділи Міненерговугілля та інші суб’єкти оцінювання щороку до 15 січня подають до Управління трудової і соціальної політики Міненерговугілля заповнені примірники Переліку питань з відповідями на запитання за результатами оцінювання.

5. Управління трудової і соціальної політики Міненерговугілля узагальнює отриману інформацію та проставляє кожному структурному підрозділу Міненерговугілля та кожному із суб’єктів оцінювання загальну оцінку (середній бал).

6. Структурні підрозділи Міненерговугілля та інші суб’єкти оцінювання вважаються такими, в яких неповною мірою забезпечуються права осіб з інвалідністю, якщо за результатами оцінювання загальна оцінка становить більше ніж 2 бали.

7. Загальна оцінка роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міненерговугілля визначається шляхом ділення загальної суми оцінок, отриманих усіма суб’єктами оцінювання, на кількість зазначених суб’єктів оцінювання.

8. Керівники суб’єктів оцінювання забезпечують належну організацію проведення оцінювання, персонально відповідають за достовірність наданих відповідей та вживають заходів щодо усунення недоліків, виявлених під час оцінювання.

9. Управління трудової та соціальної політики Міненерговугілля щороку:

1) до 15 лютого доповідає заступнику Міністра, визначеному відповідальним за забезпечення, дотримання та реалізацію прав і свобод осіб з інвалідністю, про результати проведеного оцінювання та до 25 лютого направляє відповідну інформацію для розміщення на офіційному веб-сайті Міненерговугілля;

2) надає узагальнену інформацію до Постійної робочої групи із забезпечення, дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України для подальшого її опрацювання та керівництва в роботі в межах повноважень.

Начальник Управління

трудової та соціальної

політики Міністерства

енергетики та вугільної

промисловості України

Т. Левчук


Додаток

до Методики оцінювання роботи

із забезпечення прав осіб з інвалідністю

в Міністерстві енергетики та вугільної

промисловості України,

на підприємствах, в установах,

організаціях та об’єднаннях,

що належать до сфери його управління,

у господарських товариствах,

щодо яких Міністерство енергетики

та вугільної промисловості України

здійснює управління корпоративними

правами держави, та у Державній

інспекції енергетичного нагляду України

(пункт 2 розділу II)

ПЕРЕЛІК

питань для оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, на підприємствах, в установах, організаціях та об’єднаннях, що належать до сфери його управління, у господарських товариствах, щодо яких Міністерство енергетики та вугільної промисловості України здійснює управління корпоративними правами держави, та у Державній інспекції енергетичного нагляду України


Документи та файли

Сигнальний документ — f484673n41.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 04.06.2019 — 2019 р., № 42, стор. 20, стаття 1469, код акта 94585/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міненерговугілля України:

 1. НАКАЗ від 20.03.2019 № 125 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 24 листопада 2014 року № 824". Міненерговугілля України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 23.01.2019 № 28 "Про затвердження Положення про Комісію з виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їхньої переробки". Міненерговугілля України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 07.05.2019 № 200 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства палива та енергетики України від 28 жовтня 2009 року № 570". Міненерговугілля України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ 26.11.2012 N 925 "Про внесення змін до Порядку організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 5. МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Міністерством енергетики Литовської Республіки стосовно стратегічної співпраці у сфері енергетики. Міненерговугілля України. 2018 рікк
 6. НАКАЗ від 30.01.2018 № 77 "Про затвердження Правил виконання оперативних перемикань в електроустановках". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 7. НАКАЗ від 19.02.2018 № 123/289 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства фінансів України від 03 серпня 2015 року № 493/688". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 8. НАКАЗ від 06.02.2018 № 87 "Про затвердження Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 9. НАКАЗ від 26.03.2018 № 184 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в апараті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 10. УГОДА II УДЕЦ від Сторони домовились про таке: "Угода між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Міністерством закордонних справ Королівства Данія про продовження співробітництва у сфері розвитку та діяльності Українсько-данського енергетичного центру". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 11. МЕМОРАНДУМ про співробітництво між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Міністерством економіки та інфраструктури Республіки Молдова про спільні дії, спрямовані на забезпечення євроінтеграційних процесів по досягненню можливості синхронної роботи енергосистем України та Республіки Молдова з ENTSO-E Дата підписання: 12.04.2018 Дата набрання чинності для України: 12.04.2018. Міненерговугілля України. 2018 рікк
 12. НАКАЗ від 10.05.2018 № 250 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної акціонерної холдингової компанії «Укргаз» від 30 липня 1997 року № 35". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 13. НАКАЗ від 12.07.2018 № 377 "Про затвердження Типового технічного завдання на проведення аудиту технічного стану теплоелектроцентралі". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 14. НАКАЗ від 10.08.2018 № 413 "Про затвердження Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів преміювання керівників підприємств, заснованих на державній власності, та об’єднань державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля, акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) державних підприємств, та акціонерних товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 15. НАКАЗ від 27.08.2018 № 448 "Про затвердження Правил про безпеку постачання електричної енергії". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 16. НАКАЗ від 26.10.2018 № 539 "Про затвердження Порядку формування прогнозного балансу електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України на розрахунковий рік". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 17. НАКАЗ від 11.01.2017 № 7 "Про затвердження Змін до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів". Міненерговугілля України. 2017 рікк
 18. НАКАЗ від 11.01.2017 № 10 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 09 вересня 1996 року № 157". Міненерговугілля України. 2017 рікк
 19. НАКАЗ від 13.01.2017 № 31 "Про затвердження Змін до Порядку організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день". Міненерговугілля України. 2017 рікк
 20. НАКАЗ від 10.02.2017 № 105 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 02 грудня 2013 року № 882". Міненерговугілля України. 2017 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -