<<
>>

НАКАЗ від 13.01.2017 № 31 "Про затвердження Змін до Порядку організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день". Міненерговугілля України. 2017

Документ актуальний на 06.03.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.01.2017  № 31

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

03 лютого 2017 р.

за № 145/30013

Про затвердження Змін до Порядку організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день

Відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про електроенергетику», Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 382, з метою підвищення ефективності організації та проведення споживачами вимірів електричного навантаження в режимний день НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день, затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України від 15 січня 2008 року № 7, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2008 року за № 84/14775, що додаються.

2. Департаменту електроенергетичного комплексу (Буславець О.А.) забезпечити в установленому законодавством порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Корзуна А.В.

Міністр

І.С. Насалик

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Міністерства енергетики

та вугільної промисловості

України

13.01.2017  № 31

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

03 лютого 2017 р.

за № 145/30013

ЗМІНИ

до Порядку організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день

1.

У розділі 1:

1) пункт 1.2 викласти в такій редакції:

«1.2. Цей Порядок установлює процедуру проведення вимірів електричного навантаження суб'єктами електроенергетики і споживачами електричної енергії та складання ними відповідних звітів, які використовуються державним підприємством, яке виконує функції централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління об’єднаною енергетичною системою України (далі - Державне підприємство) та його регіональними структурними підрозділами, які здійснюють функції диспетчерського управління (далі - електроенергетична система), для оцінки поточних і довгострокових режимів роботи об'єднаної енергетичної системи України (далі - ОЕС України), планування режимів роботи ОЕС України, дослідження динаміки зростання навантаження та створення розрахункових моделей ОЕС України, на основі яких розробляється схема перспективного розвитку ОЕС України, визначення енергодефіцитних вузлів ОЕС України та планування заходів щодо забезпечення надійного електропостачання тощо.»;

2) пункт 1.3 викласти в такій редакції:

«1.3. Виміри електричних навантажень проводяться двічі на рік у встановлені Державним підприємством характерні режимні дні літнього та зимового періоду (червень, грудень) на електростанціях і підстанціях суб'єктів електроенергетики, інших виробників та постачальників електричної енергії, електроустановки яких підключено до ОЕС України (далі - підприємства електроенергетики), та в електроустановках споживачів для площадок вимірювання з приєднаною потужністю електроустановок 150 кВт та більше і середньомісячним споживанням електроенергії за підсумком минулого року 50000 кВт×год та більше.»;

3) пункт 1.5 викласти в такій редакції:

«1.5. Результати проведених вимірів активної електричної потужності за режимний день використовуються для прогнозування попиту на обсяги електричної потужності електропередавальними організаціями, в розрізі основних груп споживачів, визначення обсягів завдань на розробку протиаварійних заходів - графіків обмеження споживання електричної енергії та потужності, графіків аварійного відключення споживачів електричної енергії, спеціальних графіків аварійного відключення електричної енергії, графіків погодинного відключення електроенергії, розрахунків граничних величин споживання електричної потужності, що встановлюються споживачам, визначення резерву потужностей трансформаторних підстанцій електропередавальних організацій, складання балансів електричної потужності та обсягів екологічної, аварійної і технологічної броні електропостачання споживачів.»;

2. У розділі 2:

1) пункт 2.6 викласти в такій редакції:

«2.6. У разі, коли розрахункові засоби обліку електричної енергії споживачів розташовані на об'єктах Державного підприємства або підприємств електроенергетики, виміри електричного навантаження за цими засобами проводяться персоналом Державного підприємства або підприємств електроенергетики з наступною передачею відповідних протоколів вимірів електропередавальним організаціям та споживачам протягом 5 робочих днів з дня проведення вимірів.»;

2) пункт 2.8 викласти в такій редакції:

«2.8. Споживачі проводять виміри погодинного активного та реактивного навантаження в режимний день незалежно від режиму роботи власних електроустановок, виникнення аварійних та інших непередбачених ситуацій, що призвели до зниження електроспоживання, та надають результати вимірів електропередавальній організації не пізніше 10 робочих днів з дня проведення вимірів. Електропередавальна організація здійснює узагальнення інформації виключно за даними вимірів режимного дня.

У разі відхилення добового споживання електричної енергії або споживання активної електричної потужності у години контролю максимуму навантаження ОЕС України понад 10% від даних аналогічного виміру в минулому році, споживачі разом із результатами виміру надають письмові пояснення щодо причин відхилення, а також про можливу невідповідність схеми електропостачання підприємства в день проведення вимірів нормальному режиму роботи.»;

3. У розділі 3:

1) пункт 3.1 викласти в такій редакції:

«3.1. За результатами проведених вимірів електричного навантаження споживачі оформлюють протоколи вимірів добового активного навантаження, споживання та генерації реактивної потужності, добовий графік активного та реактивного навантаження, протоколи вимірів фактичної реактивної потужності увімкнених КУ, зведені відомості результатів вимірів активного електричного навантаження, споживання та генерації реактивної електричної потужності, фактичної реактивної потужності увімкнених батарей статичних конденсаторів (далі - БСК). У процесі проведення зимових режимних вимірів споживачі заповнюють відомість потужностей КУ споживачів. Про відсутність БСК, їх демонтаж або відключення КУ та їх опломбування електропередавальною організацією робиться відповідний запис у протоколі вимірів.»;

2) пункт 3.12 викласти в такій редакції:

«3.12. Протоколи вимірів та зведені відомості підписуються головним енергетиком (або особою, відповідальною за електрогосподарство), а добові графіки активного та реактивного навантаження - керівником підприємства і надаються електропередавальній організації не пізніше 10 робочих днів з дня проведення вимірів.»;

4. Пункт 4.2 розділу 4 викласти в такій редакції:

«4.2. Електропередавальні організації надають до Держенергонагляду до 1 лютого звіт погодинного активного електричного навантаження за режимний робочий день (додаток 13) за зимовий режимний день та до 1 серпня - за літній режимний день. Звіти надаються у паперовому та в електронному вигляді. Крім того, надається інформація щодо кількості споживачів, які надали протоколи вимірів і перелік споживачів, які не надали протоколи вимірів.»;

5. Пункт 5.3 розділу 5 викласти в такій редакції:

«5.3. Відомість потужностей компенсувальних установок споживачів (додаток 12) за результатами зимових режимних вимірів заповнюється споживачами та надається електропередавальним організаціям до 31 грудня.»;

6. У тексті Порядку та в додатках до Порядку слова «НЕК Укренерго» замінити словами «Державне підприємство» у відповідних відмінках.

Директор Департаменту

електроенергетичного

комплексу

О.А. Буславець


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 07.03.2017 — 2017 р., № 19, стор. 47, стаття 542, код акта 85071/2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міненерговугілля України:

 1. НАКАЗ від 20.03.2019 № 125 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 24 листопада 2014 року № 824". Міненерговугілля України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 22.04.2019 № 176 "Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, на підприємствах, в установах, організаціях та об’єднаннях, що належать до сфери його управління, у господарських товариствах, щодо яких Міністерство енергетики та вугільної промисловості України здійснює управління корпоративними правами держави, та у Державній інспекції енергетичного нагляду України". Міненерговугілля України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 23.01.2019 № 28 "Про затвердження Положення про Комісію з виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їхньої переробки". Міненерговугілля України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 07.05.2019 № 200 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства палива та енергетики України від 28 жовтня 2009 року № 570". Міненерговугілля України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ 26.11.2012 N 925 "Про внесення змін до Порядку організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 6. МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Міністерством енергетики Литовської Республіки стосовно стратегічної співпраці у сфері енергетики. Міненерговугілля України. 2018 рікк
 7. НАКАЗ від 30.01.2018 № 77 "Про затвердження Правил виконання оперативних перемикань в електроустановках". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 8. НАКАЗ від 19.02.2018 № 123/289 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства фінансів України від 03 серпня 2015 року № 493/688". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 9. НАКАЗ від 06.02.2018 № 87 "Про затвердження Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 10. НАКАЗ від 26.03.2018 № 184 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в апараті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 11. УГОДА II УДЕЦ від Сторони домовились про таке: "Угода між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Міністерством закордонних справ Королівства Данія про продовження співробітництва у сфері розвитку та діяльності Українсько-данського енергетичного центру". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 12. МЕМОРАНДУМ про співробітництво між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Міністерством економіки та інфраструктури Республіки Молдова про спільні дії, спрямовані на забезпечення євроінтеграційних процесів по досягненню можливості синхронної роботи енергосистем України та Республіки Молдова з ENTSO-E Дата підписання: 12.04.2018 Дата набрання чинності для України: 12.04.2018. Міненерговугілля України. 2018 рікк
 13. НАКАЗ від 10.05.2018 № 250 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної акціонерної холдингової компанії «Укргаз» від 30 липня 1997 року № 35". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 14. НАКАЗ від 12.07.2018 № 377 "Про затвердження Типового технічного завдання на проведення аудиту технічного стану теплоелектроцентралі". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 15. НАКАЗ від 10.08.2018 № 413 "Про затвердження Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів преміювання керівників підприємств, заснованих на державній власності, та об’єднань державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля, акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) державних підприємств, та акціонерних товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 16. НАКАЗ від 27.08.2018 № 448 "Про затвердження Правил про безпеку постачання електричної енергії". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 17. НАКАЗ від 26.10.2018 № 539 "Про затвердження Порядку формування прогнозного балансу електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України на розрахунковий рік". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 18. НАКАЗ від 11.01.2017 № 7 "Про затвердження Змін до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів". Міненерговугілля України. 2017 рікк
 19. НАКАЗ від 11.01.2017 № 10 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 09 вересня 1996 року № 157". Міненерговугілля України. 2017 рікк
 20. НАКАЗ від 10.02.2017 № 105 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 02 грудня 2013 року № 882". Міненерговугілля України. 2017 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -