<<
>>

МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Міністерством енергетики Литовської Республіки стосовно стратегічної співпраці у сфері енергетики. Міненерговугілля України. 2018

Документ актуальний на 10.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МЕМОРАНДУМ

про взаєморозуміння між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Міністерством енергетики Литовської Республіки стосовно стратегічної співпраці у сфері енергетики

Дата підписання:

08.12.2017

Дата набрання чинності для України:

08.12.2017

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України та Міністерство енергетики Литовської Республіки, (далі згадані, як Сторони та разом як "Сторони");

- бажаючи посилити співпрацю між Сторонами з метою посилення співпраці у питаннях енергетичної безпеки та диверсифікації джерел та шляхів постачання енергоресурсів, посилення обміну досвідом щодо виведення з експлуатації та демонтажу атомних електростанцій, розвитку газового та ринку електричної енергії, відновлюваних джерел енергії включаючи сонячну генерацію, біомасу, енергоефективність та енергозберігаючі технології;

- відповідно до діючого законодавства їх відповідних держав та міжнародних зобов'язань їх держав;

Погодилися про таке:

Стаття I

МЕТА

Метою цього Меморандуму про взаєморозуміння є створення основи для інституційної співпраці для заохочення та розвитку технічного двостороннього співробітництва на основі взаємної вигоди, рівності та взаємності. Цей Меморандум про взаєморозуміння не матиме жодного впливу на права та обов'язки Сторін, що випливають з міжнародних угод, укладених між Сторонами або їх відповідними Державами, та інших міжнародних зобов'язань, взятих Сторонами або їх відповідними Державами відповідно до міжнародних стандартів.

Стаття II

СФЕРИ СПІВРОБІТНИЦТВА

1.

Співпраця за цим Меморандумом про взаєморозуміння включає такі сфери:

1) стратегічні питання енергетичної безпеки та диверсифікації джерел та шляхів постачання енергоресурсів;

2) обмін досвідом у розвитку газових ринків України та Литви, включаючи обмін досвідом щодо постачання та використання скрапленого природного газу як чистого палива для надземного та морського транспорту та забезпечення регіонів з низьким рівнем газифікації (LNG and Small Scale LNG);

3) обмін досвідом щодо виведення з експлуатації та демонтажу атомних електростанцій;

4) відновлювані джерела енергії, включаючи сонячну генерацію, біомасу, енергоефективність та енергозберігаючі технології;

5) обмін досвідом щодо створення ринку електричної енергії та системи передачі синхронного з'єднання з континентальною Європою;

6) інші сфери, які можуть бути погоджені Сторонами.

2. Співробітництво за цим Меморандумом про взаєморозуміння включатиме:

1) політичний діалог;

2) обмін досвідом в тому числі у сфері впровадження і розвитку технологій;

3) заохочення та сприяння інвестиціям;

4) дослідження та розробки;

5) розробка спільних дослідницьких або технічних проектів з тематики, що становить взаємний інтерес;

6) нарощування потенціалу;

7) інші заходи, що можуть бути узгоджені Сторонами.

Стаття III

СПІЛЬНА РОБОЧА ГРУПА

1. Для обговорення та реалізації різних питань, що стосуються цього Меморандуму про взаєморозуміння, Сторони можуть створити Спільну робочу групу. Спільна робоча група буде розвивати співпрацю в рамках цього Меморандуму про взаєморозуміння.

2. Спільна робоча група, до складу якої входять представники Сторін, може періодично зустрічатися у спільно визначені Сторонами дати по черзі в Україні та Литві. Кожна Сторона покриває власні витрати, пов'язані з її участю в засіданнях Спільної робочої групи.

Стаття IV

УЧАСТЬ ТРЕТІХ СТОРІН

1. У разі необхідності, і за взаємною згодою Сторін Спільна робоча група може запросити до участі у засіданнях треті сторони, зокрема наукові установи, дослідницькі центри, університети або будь-якого іншого суб'єкта для сприяння реалізації цього Меморандуму про взаєморозуміння.

2. У разі розгляду питання щодо укладання договорів з третіми сторонами в рамках співробітництва за цим Меморандумом про взаєморозуміння, третя сторона, яка бере участь у цьому процесі, повинна повідомити про її наміри Спільній робочій групі.

Стаття V

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

1. Кожна Сторона буде розглядати всі документи, інформацію та інші дані, якими обмінюються та отримують Сторони або надають прямо чи опосередковано іншій Стороні відповідно до цього Меморандуму про взаєморозуміння або будь-яких інших угод, укладених в рамках співробітництва за цим Меморандумом про взаєморозуміння, як конфіденційні, якщо інше не буде письмово погоджено Сторонами.

2. У разі якщо будь-яка зі Сторін хоче розкрити конфіденційну інформацію згідно з цим Меморандумом про взаєморозуміння будь-якій третій стороні, Сторона-розголосу повинна отримати попередню письмову згоду від іншої Сторони до того, як будь-яке розкриття інформації може бути зроблено.

3. Положення цієї статті будуть і надалі застосовуватися до проектів, про які було узгоджено, незважаючи на припинення дії цього Меморандуму про взаєморозуміння.

4. Інформація використовуватиметься відповідно до законодавства щодо конфіденційності кожної Сторони та їх міжнародних зобов'язань.

Стаття VI

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ТА МАТЕРІАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

1. Захист прав інтелектуальної власності здійснюватиметься відповідно до національного законодавства кожної з держав Сторін та їхніх міжнародних зобов'язань.

2. У випадку, якщо спеціальні домовленості, програми чи проекти, передбачені цим Меморандумом про взаєморозуміння, можуть створювати інтелектуальну власність, Сторони можуть укласти окремі домовленості.

Стаття VII

ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ

1. Весь персонал, який здійснює діяльність за цим Меморандумом про взаєморозуміння, буде додержуватись, поважати та дотримуватись законодавства приймаючої Держави, а також уникатиме проведення будь-якої діяльності, яка суперечить цілям цього Меморандуму про взаєморозуміння.

2. Будь-яке порушення пункту 1 цієї статті може призвести до скасування всіх дозволів відповідного персоналу та інших необхідних заходів відповідно до діючого законодавства приймаючої Держави.

Стаття VIII

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Будь-які спори, що виникають з цього Меморандуму про взаєморозуміння, будуть врегульовані шляхом взаємних консультацій або переговорів між Сторонами.

Стаття IX

ЗМІНИ

Цей Меморандум про взаєморозуміння може бути змінений в будь-який час за взаємною письмовою згодою Сторін. Будь-які зміни набирають чинності з дати, узгодженої Сторонами. Такі зміни становитимуть невід'ємну частину цього Меморандуму про взаєморозуміння.

Стаття X

ВПРОВАДЖЕННЯ, ТЕРМІН ДІЇ ТА ПРИПИНЕННЯ

1. Цей Меморандум про взаєморозуміння набирає чинності з дати його підписання.

2. Співпраця за цим Меморандумом про взаєморозуміння триватиме п'ять (5) років і може бути продовжена ще на п'ять (5) років за взаємною письмовою згодою Сторін.

3. Кожна Сторона може в будь-який час припинити дію цього Меморандуму про взаєморозуміння, надіславши письмове повідомлення іншій Стороні щодо свого наміру припинити дію цього Меморандуму про взаєморозуміння щонайменше за 90 (дев'яносто) днів до передбачуваної дати припинення.

4. Припинення дії не вплине на завершення програм, запроваджених відповідно до цього Меморандуму про взаєморозуміння, якщо Сторони не домовилися про інше.

Вчинено у м. Вільнюс 8 грудня 2017 року, у двох примірниках, кожний українською, литовською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У випадку розбіжності тлумачення цього Меморандуму про взаєморозуміння текст англійською мовою текст матиме переважну силу.

За Міністерство енергетики

та вугільної промисловості України

За Міністерство енергетики

Литовської Республіки

Ігор НАСАЛИК

Міністр

Жигімантас ВАЙЧЮНАС

Міністр

(підпис)

(підпис)


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 16.01.2018 — 2018 р., № 5, стор. 521, стаття 241, код акта 88742/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міненерговугілля України:

 1. НАКАЗ від 20.03.2019 № 125 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 24 листопада 2014 року № 824". Міненерговугілля України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 22.04.2019 № 176 "Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, на підприємствах, в установах, організаціях та об’єднаннях, що належать до сфери його управління, у господарських товариствах, щодо яких Міністерство енергетики та вугільної промисловості України здійснює управління корпоративними правами держави, та у Державній інспекції енергетичного нагляду України". Міненерговугілля України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 23.01.2019 № 28 "Про затвердження Положення про Комісію з виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їхньої переробки". Міненерговугілля України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 07.05.2019 № 200 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства палива та енергетики України від 28 жовтня 2009 року № 570". Міненерговугілля України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ 26.11.2012 N 925 "Про внесення змін до Порядку організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 6. НАКАЗ від 30.01.2018 № 77 "Про затвердження Правил виконання оперативних перемикань в електроустановках". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 7. НАКАЗ від 19.02.2018 № 123/289 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства фінансів України від 03 серпня 2015 року № 493/688". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 8. НАКАЗ від 06.02.2018 № 87 "Про затвердження Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 9. НАКАЗ від 26.03.2018 № 184 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в апараті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 10. УГОДА II УДЕЦ від Сторони домовились про таке: "Угода між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Міністерством закордонних справ Королівства Данія про продовження співробітництва у сфері розвитку та діяльності Українсько-данського енергетичного центру". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 11. МЕМОРАНДУМ про співробітництво між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Міністерством економіки та інфраструктури Республіки Молдова про спільні дії, спрямовані на забезпечення євроінтеграційних процесів по досягненню можливості синхронної роботи енергосистем України та Республіки Молдова з ENTSO-E Дата підписання: 12.04.2018 Дата набрання чинності для України: 12.04.2018. Міненерговугілля України. 2018 рікк
 12. НАКАЗ від 10.05.2018 № 250 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної акціонерної холдингової компанії «Укргаз» від 30 липня 1997 року № 35". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 13. НАКАЗ від 12.07.2018 № 377 "Про затвердження Типового технічного завдання на проведення аудиту технічного стану теплоелектроцентралі". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 14. НАКАЗ від 10.08.2018 № 413 "Про затвердження Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів преміювання керівників підприємств, заснованих на державній власності, та об’єднань державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля, акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) державних підприємств, та акціонерних товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 15. НАКАЗ від 27.08.2018 № 448 "Про затвердження Правил про безпеку постачання електричної енергії". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 16. НАКАЗ від 26.10.2018 № 539 "Про затвердження Порядку формування прогнозного балансу електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України на розрахунковий рік". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 17. НАКАЗ від 11.01.2017 № 7 "Про затвердження Змін до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів". Міненерговугілля України. 2017 рікк
 18. НАКАЗ від 11.01.2017 № 10 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 09 вересня 1996 року № 157". Міненерговугілля України. 2017 рікк
 19. НАКАЗ від 13.01.2017 № 31 "Про затвердження Змін до Порядку організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день". Міненерговугілля України. 2017 рікк
 20. НАКАЗ від 10.02.2017 № 105 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 02 грудня 2013 року № 882". Міненерговугілля України. 2017 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -