<<
>>

НАКАЗ 26.11.2012 N 925 "Про внесення змін до Порядку організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день". Міненерговугілля України. 2018

Документ актуальний на 07.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ

ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Н А К А З

26.11.2012 N 925

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 грудня 2012 р.

за N 2061/22373

Про внесення змін до Порядку

організації проведення вимірів

електричного навантаження

в режимний день

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику"

( 575/97-ВР ), Положення про Міністерство енергетики та вугільної

промисловості України, затвердженого Указом Президента України

від 06 квітня 2011 року N 382 ( 382/2011 ), з метою встановлення

єдиного порядку до проведення електропередавальними організаціями

вимірів рівнів напруги та навантаження на трансформаторних

підстанціях 10(6)/0,4 кВ Н А К А З У Ю:

1. Внести до Порядку організації проведення вимірів

електричного навантаження в режимний день, затвердженого наказом

Міністерства палива та енергетики України від 15 січня 2008 року

N 7 ( z0084-08 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України

06 лютого 2008 року за N 84/14775, такі зміни:

1.1. У розділі II: доповнити підпункт "б" пункту 2.3 новим абзацом такого

змісту: "протоколи вимірів рівнів напруги та навантаження на

трансформаторних підстанціях 10(6)/0,4 кВ за режимний робочий день

(додаток 4)."; доповнити розділ новим пунктом 2.10 такого змісту: "2.10. У разі виявлення за результатами вимірів, що фактичне

навантаження трансформаторної підстанції в режимний день

відрізняється понад 10% від даних аналогічного виміру в минулому

році, електропередавальна організація проводить виміри

електричного навантаження протягом місяця в інший робочий день за

процедурою, визначеною цим Порядком.".

1.2. Доповнити Порядок ( z0084-08 ) новим додатком 4, що

додається. У зв'язку з цим додатки 4-15 вважати відповідно

додатками 5-16. У тексті Порядку ( z0084-08 ) посилання на додатки 4-15

замінити посиланнями відповідно на додатки 5-16.

2. Директору Департаменту електроенергетики Меженному С.Я. в

установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до

Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного

опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника

Міністра Чеха С.М.

Міністр Ю.Бойко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України

з питань регуляторної політики

та розвитку підприємництва М.Ю.Бродський

Голова Національної комісії,

що здійснює державне регулювання

у сфері енергетики С.Тітенко

Додаток 4

до Порядку організації

проведення вимірів

електричного навантаження

в режимний день

( z0084-08 )

ПРОТОКОЛ ВИМІРІВ

рівнів напруги та навантаження

на трансформаторних підстанціях 10(6)/0,4 кВ

за режимний робочий день ____________________

(число, місяць, рік)

------------------------------------------------------------------------------ |N з/п| Номер | Номер |Номінальна| Напруга живлення |Максимальне | | |трансформаторної|трансфор-|потужність|-------------------| фактичне | | | підстанції | матора | |номінальна|фактична|навантаження| | | | | | | | підстанції | | | | |----------+----------+--------+------------| | | | | кВА | кВ | кВ |кВт| година | | | | | | | | |фіксації| |----------------------------------------------------------------------------| | Найменування структурного підрозділу електропередавальної організації | | (район електричних мереж, філія, районний підрозділ тощо) | |----------------------------------------------------------------------------| | 1 |N ... |Т1 ... | | | | | | |-----+----------------+---------+----------+----------+--------| | | | | |Т2 ... | | | | | | |-----+----------------+---------+----------+----------+--------| | | | | | ... | | | | | | |-----+----------------+---------+----------+----------+--------+---+--------| | | ... | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------

________________________ ______________ _____________________

(посада керівника) (підпис) (П.І.Б.)

_______________________________

(прізвище, телефон виконавця)


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 04.01.2013 — 2012 р., № 99, стор. 331, стаття 4042, код акта 65128/2012

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міненерговугілля України:

 1. НАКАЗ від 20.03.2019 № 125 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 24 листопада 2014 року № 824". Міненерговугілля України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 22.04.2019 № 176 "Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, на підприємствах, в установах, організаціях та об’єднаннях, що належать до сфери його управління, у господарських товариствах, щодо яких Міністерство енергетики та вугільної промисловості України здійснює управління корпоративними правами держави, та у Державній інспекції енергетичного нагляду України". Міненерговугілля України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 23.01.2019 № 28 "Про затвердження Положення про Комісію з виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їхньої переробки". Міненерговугілля України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 07.05.2019 № 200 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства палива та енергетики України від 28 жовтня 2009 року № 570". Міненерговугілля України. 2019 рікк
 5. МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Міністерством енергетики Литовської Республіки стосовно стратегічної співпраці у сфері енергетики. Міненерговугілля України. 2018 рікк
 6. НАКАЗ від 30.01.2018 № 77 "Про затвердження Правил виконання оперативних перемикань в електроустановках". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 7. НАКАЗ від 19.02.2018 № 123/289 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства фінансів України від 03 серпня 2015 року № 493/688". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 8. НАКАЗ від 06.02.2018 № 87 "Про затвердження Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 9. НАКАЗ від 26.03.2018 № 184 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в апараті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 10. УГОДА II УДЕЦ від Сторони домовились про таке: "Угода між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Міністерством закордонних справ Королівства Данія про продовження співробітництва у сфері розвитку та діяльності Українсько-данського енергетичного центру". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 11. МЕМОРАНДУМ про співробітництво між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Міністерством економіки та інфраструктури Республіки Молдова про спільні дії, спрямовані на забезпечення євроінтеграційних процесів по досягненню можливості синхронної роботи енергосистем України та Республіки Молдова з ENTSO-E Дата підписання: 12.04.2018 Дата набрання чинності для України: 12.04.2018. Міненерговугілля України. 2018 рікк
 12. НАКАЗ від 10.05.2018 № 250 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної акціонерної холдингової компанії «Укргаз» від 30 липня 1997 року № 35". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 13. НАКАЗ від 12.07.2018 № 377 "Про затвердження Типового технічного завдання на проведення аудиту технічного стану теплоелектроцентралі". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 14. НАКАЗ від 10.08.2018 № 413 "Про затвердження Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів преміювання керівників підприємств, заснованих на державній власності, та об’єднань державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля, акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) державних підприємств, та акціонерних товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 15. НАКАЗ від 27.08.2018 № 448 "Про затвердження Правил про безпеку постачання електричної енергії". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 16. НАКАЗ від 26.10.2018 № 539 "Про затвердження Порядку формування прогнозного балансу електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України на розрахунковий рік". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 17. НАКАЗ від 11.01.2017 № 7 "Про затвердження Змін до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів". Міненерговугілля України. 2017 рікк
 18. НАКАЗ від 11.01.2017 № 10 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 09 вересня 1996 року № 157". Міненерговугілля України. 2017 рікк
 19. НАКАЗ від 13.01.2017 № 31 "Про затвердження Змін до Порядку організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день". Міненерговугілля України. 2017 рікк
 20. НАКАЗ від 10.02.2017 № 105 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 02 грудня 2013 року № 882". Міненерговугілля України. 2017 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -