<<
>>

МЕМОРАНДУМ від Дата вчинення: "про взаєморозуміння між Міністерством молоді та спорту України і Міністерством молоді та спорту Туніської Республіки про співробітництво у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту". Мінмолодьспорт України. 2019

Документ актуальний на 12.06.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Міністерством молоді та спорту України і Міністерством молоді та спорту Туніської Республіки про співробітництво у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту


Дата вчинення:

17.04.2019


Дата набрання чинності для України:

17.04.2019

Міністерство молоді та спорту України та Міністерство молоді та спорту Туніської Республіки, далі - Сторони,

визнаючи важливість співробітництва та керуючись взаємним бажанням зміцнювати відносини та розвивати дружні зв’язки між Сторонами,

прагнучи до обміну досвідом з питань співробітництва у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту, які становлять суспільний інтерес,

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони на взаємній основі сприяють розвитку дружніх зв’язків між молодіжними організаціями та організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості держав Сторін шляхом організації відносин та інших форм поглиблення співробітництва через органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту.

Стаття 2

Співробітництво та обмін досвідом у рамках цього Меморандуму про взаєморозуміння включає такі напрями:

- координація позицій на міжнародних заходах у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту;

- сприяння розвитку безпосередніх зв’язків між молодіжними та спортивними громадськими організаціями та організаціями, що здійснюють діяльність з реалізації державної політики у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту, дослідницькими установами та центрами, які займаються проблемами молоді, фізичної культури і спорту;

- обмін досвідом, аудіо-, відеоматеріалами, літературою, публікаціями та документацією у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту;

- співробітництво з питань підготовки спеціалістів у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту та обміну досвідом з розробки програм з підготовки кадрів на регіональних, національних, міжнародних конференціях та симпозіумах, що організуються у державах Сторін за взаємними запрошеннями.

Стаття 3

Співробітництво у молодіжній сфері відповідно до цього Меморандуму про взаєморозуміння здійснюватиметься шляхом:

- сприяння організації спільних заходів у молодіжній сфері;

- підтримки та заохочення співробітництва щодо розвитку молодіжних рухів, молодіжних центрів, молодіжних таборів, а також обмін молодіжними делегаціями;

- сприяння обміну фахівцями для проведення лекцій, консультацій та спільних досліджень з метою підвищення кваліфікації молоді;

- реалізації спільних програм з метою зайнятості та професійної підготовки молоді;

- сприяння створенню умов для інтелектуального самовдосконалення і творчого розвитку молоді, популяризації та утвердження здорового способу життя молоді, організації змістовного дозвілля молоді.

Стаття 4

Співробітництво у сфері фізичної культури і спорту відповідно до цього Меморандуму про взаєморозуміння здійснюватиметься шляхом:

- сприяння в почерговій організації спільних навчально-тренувальних зборів національними спортивними федераціями держав Сторін;

- заохочення співробітництва з підготовки висококваліфікованих тренерів;

- заохочення обміну досвідом між національними спортивними федераціями і безпосередньому співробітництву між Національними олімпійськими комітетами держав Сторін;

- заохочення встановленню безпосередніх контактів між спортивними клубами держав Сторін;

- співробітництво щодо боротьби з допінгом у спорті, сприяння розвитку спорту для всіх та розвитку спорту осіб з інвалідністю.

Стаття 5

Сторони заохочуватимуть участь представників обох держав у спортивних і молодіжних двосторонніх заходах: фестивалях, конференціях, таборах, обміну волонтерами, симпозіумах, семінарах, виставках, зустрічах, форумах, турнірах, змаганнях та інших заходах, а також обміном досвідом між фахівцями молодіжної сфери, сфери фізичної культури і спорту.

Стаття 6

Сторони забезпечуватимуть обмін інформацією щодо діючих в їх державах молодіжних громадських організацій, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, діяльності щодо нормативно-правового забезпечення молодіжної сфери, сфери фізичної культури і спорту.

Стаття 7

Усі види діяльності у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту, що охоплені цим Меморандумом про взаєморозуміння, повинні здійснюватися на принципах взаємності та відповідно до чинного національного законодавства держав Сторін.

Цей Меморандум про взаєморозуміння не впливає на права і зобов’язання кожної зі Сторін, відповідно до інших міжнародних договорів, Сторонами яких вони є.

Стаття 8

Співробітництво в рамках цього Меморандуму фінансуватиметься у межах коштів, які передбачаються у бюджетах Сторін, а також з інших джерел, не заборонених законодавством держав Сторін.

Сторони у кожному випадку домовлятимуться щодо фінансових умов проведення заходів у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту у рамках цього Меморандуму.

Стаття 9

Усі спори, пов’язані з тлумаченням або застосуванням положень цього Меморандуму про взаєморозуміння, вирішуватимуться шляхом взаємних консультацій і переговорів між Сторонами.

Зміни та доповнення до цього Меморандуму про взаєморозуміння вноситимуться за взаємною згодою Сторін та оформлюватимуться протоколами, які становитимуть невід’ємну частину цього Меморандуму про взаєморозуміння.

Стаття 10

Цей Меморандум про взаєморозуміння набирає чинності з дати його підписання і залишається чинним протягом п’яти років з автоматичною пролонгацією на наступні п’ятирічні періоди, якщо жодна зі Сторін не повідомить іншу Сторону у письмовій формі дипломатичними каналами про свій намір припинити його дію не пізніше ніж за шість місяців до закінчення відповідного періоду.

Учинено в м. Туніс 17 квітня 2017 року у двох примірниках, кожний українською, арабською та англійською мовами, при цьому усі тексти є рівноавтентичними. У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні положень цього Меморандуму про взаєморозуміння перевага надаватиметься тексту англійською мовою.


За Міністерство молоді та спорту України

За Міністерство молоді та спорту
Туніської Республіки


(підпис)

Микола МОВЧАН

Заступник Міністра молоді та спорту України
з питань європейської інтеграції

(підпис)

Хатем ФЕРДЖАНІ

Державний секретар Міністерства
закордонних справ з питань
економічної дипломатії


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 07.06.2019 — 2019 р., № 43, стор. 124, стаття 1521, код акта 94508/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінмолодьспорт України:

 1. НАКАЗ від 15.01.2019 № 157 "Про затвердження Змін до Нормативів забезпечення спортивним одягом, спортивним взуттям та аксесуарами загального та спеціального призначення, спортивним інвентарем індивідуального користування членів національних збірних команд України з видів спорту, членів штатних збірних команд України з видів спорту та офіційних делегацій, які беруть участь у міжнародних змаганнях". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 04.01.2019 № 23 "Про затвердження Правил спортивних змагань з фристайлу". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 07.02.2019 № 617 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 07.02.2019 № 665 "Про затвердження Змін до Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 26.02.2019 № 1005 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення обмінів молоддю України та Литви та проведення заходів відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 25.02.2019 № 951 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства молоді та спорту України від 09 серпня 2017 року № 3352". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 18.02.2019 № 813 "Про внесення змін до Правил спортивних змагань з гирьового спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 18.02.2019 № 812 "Про внесення зміни до додатка до Порядку ведення Реєстру спортивних рекордів з визнаних в Україні видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 21.03.2019 № 1424 "Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 17 січня 2015 року № 67". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 18.03.2019 № 1379 "Про затвердження Змін до Порядку проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 06.03.2019 № 1164 "Про затвердження Правил спортивних змагань з лижного двоборства". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 07.03.2019 № 1179 "Про внесення змін до Правил спортивних змагань з кунгфу". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1647 "Про внесення змін у додаток 1 до Положення про Єдину спортивну класифікацію України". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1646 "Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 01.04.2019 № 1616 "Про затвердження Правил спортивних змагань з шорт-треку". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1646 "Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 01.04.2019 № 1616 "Про затвердження Правил спортивних змагань з шорт-треку". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 19.04.2019 № 1959 "Про внесення змін до Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 17.04.2019 № 1929 "Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 03 серпня 2017 року № 3284". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 05.04.2019 № 1740 "Про затвердження Порядку формування календарного плану заходів щодо реалізації державної політики з питань молоді". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -