Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 03.05.2019 № 2134 "Про затвердження Правил спортивних змагань з рукопашу гопак". Мінмолодьспорт України. 2019

Документ актуальний на 10.07.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.05.2019  № 2134

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 травня 2019 р.

за № 553/33524

Про затвердження Правил спортивних змагань з рукопашу гопак

Відповідно до частини другої статті 40 Закону України «Про фізичну культуру і спорт», абзацу п’ятого підпункту 17 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220, з метою забезпечення належної організації та проведення всеукраїнських змагань з рукопашу гопак НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила спортивних змагань з рукопашу гопак, що додаються.

2. Департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства молоді та спорту України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр молоді

та спорту України

І. Жданов

ПОГОДЖЕНО:

Президент Федерації рукопашу гопак України

М. Величкович

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

молоді та спорту України

03 травня 2019 року № 2134

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 травня 2019 р.

за № 553/33524

ПРАВИЛА

спортивних змагань з рукопашу гопак

I.

Загальні положення

1. Ці Правила визначають основні засади організації та проведення спортивних змагань з рукопашу гопак, які проводяться на території України.

2. Вимоги цих Правил стосуються усіх дисциплін, з яких проводяться змагання з рукопашу гопак.

3. Змагання з рукопашу гопак проводяться відповідно до Положення (Регламенту) проведення відповідного змагання з рукопашу гопак (далі - Положення), що затверджує організатор.

4. Зареєстровані для участі у змаганнях учасники мають дотримуватися цих Правил, що обов’язкові для виконання кожним з учасників змагань.

5. Змагання з рукопашу гопак проводяться з метою:

1) розвитку і популяризації рукопашу гопак в Україні;

2) обрання кращих спортсменів команд клубів, адміністративно-територіальних одиниць, фізкультурно-спортивних товариств (далі - ФСТ), що розвивають рукопаш гопак як вид спорту;

3) підвищення спортивної майстерності та виконання нормативів, зазначених у Положенні про Єдину спортивну класифікацію України, затвердженому наказом Міністерства молоді та спорту України від 11 жовтня 2013 року № 582, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2013 року за № 1861/24393;

4) визначення кандидатів для формування збірних команд клубів, адміністративно-територіальних одиниць, ФСТ, збірних команд України;

5) покращення методів і практики суддівства змагань з рукопашу гопак;

6) обміну досвідом, знаннями, інформацією.

6. Терміни, що вжито у цих Правилах, означають:

больовий прийом - захват руки або ноги суперника в боротьбі, лежачи, який дозволяє провести дії перегинання кінцівок, обертання в суглобі, ущемлення сухожилля чи м’язів, що змушує суперника здатися;

копняк - імпульсивний маховий, обертальний чи зворотно-поступальний направлений рух ноги за прямолінійною або криволінійною траєкторією;

кидок - спосіб виконання атакуючої дії у стійці або в партері з відривом суперника від килима та з подальшим його падінням на власну спину, бік або груди;

мандатна комісія - комісія, яка допускає спортсменів до участі у змаганнях;

партер - учасники (один з учасників) спираються на коліна (одне коліно), торкаючись майданчика будь-якою частиною тіла або без торкання;

стусан - імпульсивний, вибуховий зворотно-поступовий рух руки за прямолінійною або криволінійною траєкторією;

суддя - уповноваженна особа, яка контролює хід спортивного змагання;

стійка - учасники торкаються майданчика виключно стопами ніг;

федерація - громадська організація «Федерація рукопашу гопак України».

Інші терміни, що використано у цих Правилах, вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про фізичну культуру і спорт».

II. Види і система змагань

1. Характер проведення змагань

1. За характером змагання поділяються на:

1) особисті;

2) особисто-командні;

3) командні.

2. У особистих змаганнях визначаються тільки особисті результати й місця учасників.

3. У командних змаганнях визначаються результати й місця команд.

4. У особисто-командних змаганнях визначаються як особисті, так і командні результати.

5. Характер проведення змагань у кожному окремому випадку визначається Положенням.

2. Системи проведення змагань

1. Змагання у двобої можуть проводитися за системами:

за колом;

з вибуванням після поразки (першої, двох і з додатковими зустрічами за третє місце);

змішана.

2. За колом - кожний учасник окремої віко-вагової категорії (кожна команда) зустрічається з усіма суперниками почергово. Результат якості проведених поєдинків оцінюється у кваліфікаційних очках, підсумовується та враховується під час визначення порядкового місця, яке посів спортсмен (команда). Найвище місце присуджується спортсмену (команді) з найбільшою сумою очок.

Якщо у змаганнях бере участь велика кількість учасників (команд), дозволено розподіляти учасників (команди) на підгрупи.

3. Порядок проведення змагань:

1) якщо у змаганнях однієї вагової категорії бере участь велика кількість учасників, дозволяється розділяти учасників на 2, 4, 8 та 16 підгруп (для розміщення сильніших учасників у різних підгрупах);

2) у разі розподілу учасників на 2 підгрупи проводяться фінали. З кожної підгрупи у фінал виходять по два учасники, які посіли 1 та 2 місце у підгрупі;

3) у разі розподілу учасників на 4 підгрупи між учасниками (командами), які посіли 1 або 2 місця в підгрупі, проводяться півфінальні змагання. З переможців першої та другої підгрупи складається перша півфінальна група, а з переможців третьої та четвертої підгрупи - друга півфінальна група. Учасники, які посіли 1 та 2 місця у півфінальних групах, виходять до фіналу. Цей порядок зберігається й під час розподілу учасників (команд) на 8 та 16 підгруп;

4) у підгрупах півфінальні (фінальні) групи учасників (команд), які увійшли до півфіналу (фіналу) однієї з підгруп, вважаються півфінальними (фінальними), а їх результати переносяться до протоколу півфінальних (фінальних) змагань;

5) учасника, який посів 1 місце в першій півфінальній групі, вписують до протоколу фінальних змагань під № 1;

2 місце - під № 4;

1 місце у другій півфінальній групі - під № 2;

2 місце - під № 3.

Такий порядок зберігається і під час розподілу проміжків ступенів змагань за умови розподілу учасників на 4,8,16 підгруп;

6) учасник, який не увійшов до фінальної або півфінальної групи, закінчує змагання;

7) змагання у фіналі, півфіналі або в іншх кваліфікаційних змаганнях проводяться у два кола за системою:

перше коло - 1-3, 2-4;

друге коло - 1-2, 4-3;

під час проведення другого кола фіналу дозволено спочатку проводити поєдинки за 3 й 4 місця і тільки після цього проводити поєдинки за 1 й 2 місця;

8) зазначений порядок повністю зберігається під час проведення командних змагань способом «за колом».

4. Порядок утворення пар способом проведення змагань за колом (додаток 1):

1) у підгрупах, на які розбиваються учасники (команди) з початку змагань, може бути не більше ніж 6 осіб чи команд;

2) у кожному колі, в підгрупі з непарною кількістю учасників (команд) один учасник (команда) вільний.

5. Визначення місць учасників:

1) у особистих змаганнях учасник (команда), який отримав найбільшу суму балів у результаті всіх проведених ним поєдинків у підгрупі (фіналі, півфіналі), посідає перше місце. Надалі місця розподіляються за найбільшою сумою балів, отриманих учасниками;

2) у разі однакової кількості балів у двох і більше учасників місця між ними визначаються за найбільшою кількістю перемог у взаємних зустрічах, у разі однакової кількості балів перемога надається найлегшому спортсменові;

3) у разі однакової кількості балів і різної кількості перемог одного учасника над іншим кращі місця визначаються за:

більшою кількістю перемог учасника з рахунком 5:0;

меншою кількістю часу, витраченого на ці поєдинки;

більшою кількістю перемог кожного учасника з рахунком 4:1;

більшою кількістю перемог кожного учасника з рахунком 3:2;

меншою кількістю поразок із рахунком 0:5;

більшою кількістю часу, витраченого на ці поєдинки;

меншою кількістю поразок із рахунком 1:4;

меншою кількістю поразок із рахунком 2:3;

більшою кількістю технічних дій на оцінку 6, 3, 2, 1 балів;

меншою кількістю попереджень;

більшою кількістю набраних балів за поєдинки кожного учасника команди;

меншою кількістю зауважень.

Якщо учасник вибув зі змагань унаслідок травмування й провів не менше ніж 50 % поєдинків, йому враховується місце, зважаючи, що він у всіх пропущених поєдинках отримав чисту поразку, а його суперник чисту перемогу з часом 00 хв 00 с. Якщо учасник провів менше ніж 50 % поєдинків змагань, місце йому не визначається.

У разі розподілу на підгрупи в одній підгрупі на одного учасника більше, то учасник, який зайняв у даній підгрупі останнє місце, посідає останнє місце в даній ваговій категорії.

6. Спосіб із вибуванням - учасник (команда), що програв(ла) поєдинок, вибуває зі змагань відповідно до системи вибування після першої поразки (додаток 2). Можливе проведення утішних поєдинків за право посісти третє місце. Допустиме вибуття спортсмена з подальшого виступу на змаганнях після двох поразок.

Учасники (команди) поділяються на дві підгрупи, за парними та непарними номерами. Порядковий номер кожного учасника визначається жеребкуванням і залишається за ним протягом усього часу змагань. Учасник (команда), який отримав поразку, припиняє участь у змаганнях.

Якщо кількість учасників у одній ваговій категорії більше ніж 8 або 16, то проводиться коло «приведення» до 8 або 16 учасників.

7. Визначення переможців:

1) переможці півфінальних пар розігрують 1 та 2 місця;

2) далі місця розподіляються за більшою кількістю набраних балів у змаганнях;

3) у разі однакової кількості балів кращі місця визначаються за:

більшою кількістю перемог учасника з рахунком 5:0;

меншою кількістю часу, витраченого на ці поєдинки;

більшою кількістю перемог учасника з рахунком 4:1;

більшою кількістю перемог учасника з рахунком 3:2;

меншою кількістю поразок із рахунком 0:5;

меншою кількістю поразок із рахунком 1:4;

меншою кількістю поразок із рахунком 2:3;

більшою кількістю технічних дій на оцінку 6, 3, 2, 1 балів;

меншою кількістю попереджень;

більшою кількістю набраних балів за поєдинки кожного учасника команди;

меншою кількістю зауважень.

8. Спосіб вибування визначається відповідно до системи з випробовуванням з додатковими поєдинками за 3 місце (додаток 3):

1) учасники (команди) поділяються на дві групи, за парними та непарними номерами. Порядковий номер кожного учасника визначається жеребкуванням і залишається за ним протягом усього часу змагань;

2) учасник, який отримав перемогу, виходить у наступне коло змагань;

3) якщо кількість учасників у одній ваговій категорії більше ніж 8 або 16, то проводиться коло «приведення» до 8 або 16 учасників;

після того, як лишилося два сильніших учасники, проводяться додаткові поєдинки для визначення ще двох учасників, які розіграють 3 місце;

4) додаткові поєдинки проводяться тільки для тих учасників, які програли двом фіналістам. Учасник, який програв фіналісту у першому колі, зустрічається з учасником, який програв фіналісту у третьому колі тощо;

5) переможці додаткових поєдинків зустрічаються за 3 місце, а два фіналісти зустрічаються між собою за 1 та 2 місця.

9. Визначення переможців:

1) переможець фінальної зустрічі посідає перше місце, а переможений друге;

2) переможець додаткових поєдинків посідає третє місце, а переможений четверте;

3) далі місця поділяються;

4) серед учасників, які брали участь у додаткових поєдинках:

за колом вибування;

за більшою кількістю набраних балів;

5) якщо кількість балів рівна, визначаються за:

результатом взаємної зустрічі;

більшою кількістю перемог учасника з рахунком 5:0;

меншою кількістю часу, витраченого на ці поєдинки;

більшою кількістю перемог учасника з рахунком 4:1;

більшою кількістю перемог учасника з рахунком 3:2;

меншою кількістю поразок із рахунком 0:5;

більшою кількістю часу, витраченого на ці поєдинки;

меншою кількістю поразок із рахунком 1:4;

меншою кількістю поразок із рахунком 2:3;

більшою кількістю технічних дій на оцінку 6, 3, 2, 1 балів;

меншою кількістю попереджень;

більшою кількістю набраних балів за поєдинки кожного учасника команди;

меншою кількістю зауважень.

6) далі місця розподіляються серед інших учасників:

за колом вибування;

за більшою кількістю набраних балів;

7) якщо кількість балів рівна, визначаються за:

результатом взаємної зустрічі;

більшою кількістю перемог учасника з рахунком 5:0;

меншою кількістю часу, витраченого на ці поєдинки;

більшою кількістю перемог учасника з рахунком 4:1;

більшою кількістю перемог учасника з рахунком 3:2;

меншою кількістю поразок із рахунком 0:5;

більшою кількістю часу, витраченого на ці поєдинки;

меншою кількістю поразок із рахунком 1:4;

меншою кількістю поразок із рахунком 2:3;

більшою кількістю технічних дій на оцінку 6, 3, 2, 1 балів;

меншою кількістю попереджень;

більшою кількістю набраних балів за поєдинки кожного учасника команди;

меншою кількістю зауважень.

10. Система вибування після двох поразок:

1) порядковий номер кожного учасника визначається жеребкуванням і залишається за ним на весь час змагань;

2) усі учасники вагової категорії виступають в одній групі, яка розділена на дві підгрупи:

«А» - з непарними номерами (1, 3, 5, 7);

«В» - з парними номерами (2, 4, 6, 8).

У підгрупі «А» може бути непарна кількість учасників:

сильніші учасники можуть «розсіюватися». Учасник, який отримав дві поразки у попередній частині змагань, у групі закінчує змагання;

змагання з вибуванням продовжується доти, поки у кожній підгрупі не залишиться по два учасники. Останній поєдинок між ними не проводиться, якщо вони зустрічалися;

пари першого кола утворюються так: «А» 1-3, 5-7, 9-11 і т. д. «В» 2-4, 6-8, 10-12 тощо. Пари наступних кіл формуються так: менший з більшим ближнім номером, з яким він не зустрічався;

якщо в підгрупі непарна кількість учасників, то учасник з більшим номером визначається вільним і виходить у наступне коло. Пари утворюються так, щоб один і той самий учасник не був вільним два і більше разів підряд;

не допускаються до наступного кола учасники, які мають дві поразки, не допущені лікарем, були зняті зі змагань рішенням головного судді;

переможці підгруп створюють дві пари півфіналу. Переможець підгрупи «А» зустрічається з учасником, який посів друге місце у підгрупі «В», а переможець підгрупи «В» зустрічається з учасником, який посів друге місце у підгрупі «А». Переможці півфіналу зустрічаються за перше місце, а ті, хто програли - за третє місце.

11. Визначення місць учасників:

1) переможцем у ваговій категорії є учасник, який виграв фінальний поєдинок, а учасник, який програв, посідає друге місце. Третє місце посідає учасник, який виграв поєдинок за трете місце, який програв - четверте місце;

2) далі місця поділяються:

за колом вибування;

за більшою кількістю набраних балів;

якщо кількість балів рівна, визначаються за:

результатом взаємної зустрічі;

більшою кількістю перемог учасника з рахунком 5:0;

меншою кількістю часу, витраченого на ці поєдинки;

більшою кількістю перемог учасника з рахунком 4:1;

більшою кількістю перемог учасника з рахунком 3:2;

меншою кількістю поразок із рахунком 0:5;

більшою кількістю часу, витраченого на ці поєдинки;

меншою кількістю поразок із рахунком 1:4.

12. За змішаною системою, якщо перша частина змагань проводиться за колом, а друга - з вибуванням або навпаки.

13. Спосіб проведення змагань вказується у Положенні.

3. Організація змагань

1. Змагання з рукопашу гопак проводяться відповідно до цих Правил та Положення.

2. Організація, що проводить змагання, зобов’язана:

1) створити організаційний комітет з підготовки та проведення змагань;

2) розробити та затвердити Положення про відповідне змагання;

3) сформувати й затвердити головну суддівську колегію;

4) вирішити питання матеріально-технічного та медичного забезпечення;

5) організувати розміщення та харчування учасників, представників, суддів, а також роботу транспорту та обслуговувального персоналу;

6) підготувати місця проведення змагань.

4. Положення

1. Положення є документом, що визначає умови проведення змагань. Положення не має суперечити цим Правилам.

2. Положення про районні та міські змагання надсилається не пізніше ніж за один місяць до їх проведення; про зональні, національні змагання - не пізніше ніж за двадцять днів до їх проведення.

3. Положення має містити такі розділи:

1) цілі і завдання заходу;

2) строки і місце проведення заходу;

3) організація та керівництво проведення заходу;

4) учасники заходу;

5) характер заходу (змагання особисті, командні, особисто-командні);

6) програма проведення змагань;

7) безпека та підготовка місць для проведення заходу;

8) умови визначення першості та нагородження переможців і призерів;

9) умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників;

10) строки та порядок подання заявок на участь у заході;

11) інші умови, які забезпечують якісне проведення конкретного заходу.

4. Положення розробляється на підставі цих Правил.

5. Зміни і доповнення до Положення має право вносити виключно організація, яка його затвердила, не пізніше ніж за два тижні до початку змагань.

III. Учасники змагань

1. Вікові групи учасників

1. Змагання з рукопашу гопак проводяться серед спортсменів чоловічої та жіночої статті за такими віковими групами:

1) діти 8-9 років;

2) молодші юнаки 10-11 років;

3) юнаки 12-13 років;

4) старші юнаки 14-15 років;

5) юніори 16-17 років;

6) дорослі 18-40 років.

2. Вік учасника визначається на день змагань.

3. Учасник змагань зобов’язаний мати при собі паспорт спортсмена і документ, що посвідчує особу.

4. Паспорт спортсмена розробляє, затверджує та надає Федерація. Учасники змагань мають подавати паспорт спортсмена головному секретарю на перевірку перед кожним змаганням.

2. Вагові категорії

1. Учасники змагань чоловічої статті розподіляються на такі вагові категорії:

1) діти 8-9 років:

найлегша вага - до 27 кг;

напівлегка вага - до 30 кг;

легка вага - до 33 кг;

напівсередня вага - до 36 кг;

середня вага - до 39 кг;

напівважка вага - до 42 кг;

важка вага - до 45 кг;

надважка вага - понад 45 кг;

2) молодші юнаки 10-11 років:

найлегша вага - 32 кг;

легша вага - до 35 кг;

напівлегка вага - до 38 кг;

легка вага - до 41 кг;

напівсередня вага - до 44 кг;

середня вага - до 47 кг;

напівважка вага - до 50 кг;

важка вага - до 55 кг;

надважка вага - понад 55 кг;

3) юнаки 12-13 років:

найлегша вага - до 36 кг;

легша вага - до 40 кг;

напівсередня вага - до 44 кг;

напівлегка вага - до 48 кг;

легка вага - до 52 кг;

напівсередня вага - до 56 кг;

середня вага - до 60 кг;

напівважка вага - до 65 кг;

важка вага - до 70 кг;

надважка вага - понад 70 кг;

4) старші юнаки 14-15 років:

найлегша вага - до 50 кг;

легша вага - до 55 кг;

напівсередня вага - до 60 кг;

напівлегка вага - до 65 кг;

легка вага - до 70 кг;

напівсередня вага - до 75 кг;

середня вага - до 80 кг;

напівважка вага - до 85 кг;

важка вага - до 90 кг;

надважка вага - понад 90 кг;

5) юніори 16-17 років:

найлегша вага - до 50 кг;

легша вага - до 55 кг;

напівсередня вага - до 60 кг;

напівлегка вага - до 65 кг;

легка вага - до 70 кг;

напівсередня вага - до 75 кг;

середня вага - до 80 кг;

напівважка вага - до 85 кг;

важка вага - до 90 кг;

надважка вага - понад 90 кг;

6) дорослі 18-40 років:

найлегша вага - до 55 кг;

легша вага - до 60 кг;

напівсередня вага - до 65 кг;

легка вага - до 70 кг;

напівсередня вага - до 75 кг;

середня вага - до 80 кг;

напівважка вага - до 85 кг;

важка вага - до 95 кг;

надважка вага - понад 95 кг.

2. Учасники змагань жіночої статі розподіляються на такі вагові категорії:

1) діти 8-9 років;

найлегша вага - до 25 кг;

напівлегка вага - до 27 кг;

легка вага - до 29 кг;

напівсередня вага - до 31 кг;

середня вага - до 33 кг;

напівважка вага - до 35 кг;

важка вага - до 37 кг;

надважка вага - понад 37 кг;

2) молодші юнаки 10-11 років:

найлегша вага - 28 кг;

легша вага - до 31 кг;

напівлегка вага - до 34 кг;

легка вага - до 36 кг;

середня вага - до 39 кг;

напівважка вага - до 42 кг;

важка вага - до 45 кг;

надважка вага - понад 45 кг;

3) юнаки 12-13 років:

найлегша вага - до 32 кг;

легша вага - до 35 кг;

напівлегка вага - до 38 кг;

легка вага - до 41 кг;

напівсередня вага - до 44 кг;

середня вага - до 48 кг;

напівважка вага - до 52 кг;

важка вага - до 56 кг;

надважка вага - понад 56 кг;

4) старші юнаки 14-15 років:

найлегша вага - до 40 кг;

легша вага - до 43 кг;

напівсередня вага - до 46 кг;

напівлегка вага - до 50 кг;

легка вага - до 53 кг;

напівсередня вага - до 56 кг;

середня вага - до 60 кг;

напівважка вага - до 63 кг;

важка вага - до 69 кг;

надважка вага - понад 69 кг;

5) юніори 16-17 років:

найлегша вага - до 42 кг;

легша вага - до 46 кг;

напівсередня вага - до 50 кг;

напівлегка вага - до 55 кг;

легка вага - до 58 кг;

напівсередня вага - до 63 кг;

середня вага - до 69 кг;

напівважка вага - до 74 кг;

важка вага - до 80 кг;

надважка вага - понад 80 кг;

6) дорослі 18-40 років:

найлегша вага - до 42 кг;

легша вага - до 46 кг;

напівсередня вага - до 50 кг;

напівлегка вага - до 55 кг;

легка вага - до 58 кг;

напівсередня вага - до 63 кг;

середня вага - до 69 кг;

напівважка вага - до 74 кг;

важка вага - до 80 кг;

надважка вага - понад 80 кг.

3. Зважування учасників

1. Офіційне зважування учасників проводиться один раз (напередодні чи у день змагань).

2. Тривалість зважування - одна година. Якщо зважування проводиться у день змагань, воно закінчується не менше ніж за одну годину до початку змагань.

3. Для зважування дозволено використовувати кілька терезів, при цьому учасники однієї вагової категорії мають зважуватися на одних терезах.

4. Упродовж однієї години до початку зважування учаснику надається право контрольних прикидок на терезах, на яких буде проводитися офіційне зважування.

5. Учасник, який спізнився або не прибув на зважування, до змагань не допускається.

6. Перед зважуванням учасник зобов’язаний надати документ, що посвідчує особу (паспорт, свідоцтво про народження тощо).

7. Учасники зважуються:

чоловіки в плавках;

жінки в купальниках.

8. Зважування проводить суддівська бригада, призначена головним суддею змагань у складі:

заступника головного судді;

секретаря;

двох-трьох суддів;

лікаря.

9. Результати зважування заносять до протоколу (додаток 4).

10. У особистих та особисто-командних змаганнях учасник має виступати у ваговій категорії, встановленій під час зважування.

11. У командних змаганнях учасник може виступати на одну вагову категорію вище згідно з протоколом результатів командних змагань (додаток 5).

4. Допуск учасників до змагань

1. Допуск спортсменів до участі у змаганнях здійснює мандатна комісія у такому складі:

головний суддя - голова комісії;

заступник головного судді;

головний секретар;

головний лікар;

представник організації, що проводить змагання.

2. Мандатна комісія перевіряє заявки команд, особисті документи учасників, рівень їх спортивної кваліфікації.

3. Перелік документів, що подаються до мандатної комісії, визначено в Положенні.

4. Іменна заявка на участь у змаганнях (додаток 6) подається до організації, що проводить змагання, і приймається мандатною комісією. Заявку підписує керівник організації, що направляє команду на змагання, навпроти прізвища кожного спортсмена лікар ставить візу «Допущений», яку завіряє підписом.

5. Учасники допускаються до змагань на підставі допуску лікаря після проведення медичного огляду та за наявності страхового свідоцтва (поліса, сертифіката), передбаченого пунктом 2 частини четвертої статті 6 Закону України «Про страхування». Незастраховані учасники до змагань не допускаються.

5. Обов’язки та права учасників змагань

1. Учасники змагань зобов’язані:

1) знати ці Правила, неухильно їх виконувати;

2) ознайомитися з положенням про змагання;

3) своєчасно прибувати на змагання у зазначений час;

4) під час проведення змагань перебувати у відведених для них місцях, дотримуватись тиші й порядку;

5) пройти мандатну комісію;

6) виконувати вимоги суддів;

7) бути тактовними у ставленні до всіх учасників, суддів, осіб, які проводять і обслуговують змагання, а також у ставленні до глядачів;

8) виступати в охайному костюмі єдиного зразка для команди;

9) негайно виходити на майданчик за викликом суддівської колегії;

10) привітати суддів на майданчику і суперника;

11) через неможливість із будь-яких причин продовжувати змагання негайно через представника повідомити про це суддівську колегію.

2. Учасник має право:

1) за одну годину до початку зважування проводити контроль ваги свого тіла на терезах офіційного зважування;

2) через представника отримувати потрібну інформацію про хід змагань, склад пар чергового кола, про зміну у програмі змагань;

3) використовувати під час поєдинку до 5 хв на отримання медичної допомоги та усунення негараздів у костюмі;

4) використовувати до 3 хв на вихід на поєдинок, у змаганнях із повним контактом мати двох секундантів.

6. Одяг учасника та індивідуальні засоби захисту

1. Одяг учасників змагань у рукопаші гопак - шаровари, пояс, сорочка:

1) шаровари - широкі штани, що дає можливість легко виконувати будь-яку техніку ногами. Для змагань потрібні шаровари завширшки 40-50 см. Шаровари для учасників змагань з рукопашу гопак мають бути виготовлені з вовняного, напіввовняного чи синтетичного однокольорового трикотажу. На гомілці їх стягують гумками, в талії підперізують очкуром без будь-яких металевих частин;

2) сорочка - однотонна без ґудзиків та рукавів, яку заправляють у шаровари та оперізують поясом, на грудях зліва може бути емблема спортивної організації;

3) пояс - має бути однотонний, різнобарвні пояси заборонені. Довжина поясу має бути такою, щоб спортсмен обертав його навколо талії мінімум двічі, а кінці звисали з лівої сторони на відстані не нижче кулака до коліна. Пояс дозволено зав’язувати так, щоб звисаючі кінці були однакової довжини;

4) взуття - спортсмен виступає босоніж (за бажанням) або з накладками.

2. Жінки вдягають під сорочку бавовняну майку або безрукавку білого кольору.

3. Учасники зобов’язані мати захисне знаряддя:

захисний шолом (за бажанням);

рукавички з відкритими пальцями:

легкий контакт - не менше ніж 170 г;

повний контакт - у вагових категоріях до 50 кг, до 55 кг, до 60 кг, до 65 кг, не менше ніж 226 г, до 70 кг, до 75 кг, до 80 кг, до 85 кг - 284 г, у вагових категоріях до 90 кг, понад 95 кг - 340 г;

захисну раковину для чоловіків, спеціальний бандаж для жінок;

захисні накладки на стопу та гомілку;

захисну капу.

4. У разі проведення командних змагань учасники команди мають виступати у єдиній спортивній формі. За потреби, учаснику можуть видавати номер встановленого зразка, який прикріплюють на спині.

Застосування будь-яких атрибутів спорядження, не характерних для бойових мистецтв, а також будь-яких спецефектів заборонено.

7. Обов’язки та права представника, тренерів, секунданта команди

1. Команда, яка бере участь у змаганнях, має свого представника, який є керівником команди і забезпечує організованість, поведінку і дисципліну учасників. За відсутності представника його обов’язки виконує тренер команди.

2. Представник команди зобов’язаний:

1) знати ці Правила та Положення;

2) своєчасно подати заявку та інші документи на участь у змаганнях;

3) бути присутнім на спільних засіданнях суддівської колегії з представниками команд;

4) забезпечувати своєчасну явку учасників на змагання;

5) інформувати учасників своєї команди про рішення суддівської колегії;

6) перебувати на місці проведення змагання до закінчення участі в ньому членів команди і залишати його тільки з дозволу головного судді змагань.

3. Представник команди має право:

1) бути присутнім під час жеребкування;

2) одержувати довідки з усіх питань щодо проведення і результатів змагань у членів головної суддівської колегії і в секретаріаті;

3) бути присутнім на спільних засіданнях суддівської колегії з представниками команд;

4) подавати перезаявки;

5) подавати обґрунтовані протести із посиланням на пункти цих Правил.

4. Представнику, тренеру, секунданту команди та спортсмену заборонено втручатися в роботу суддів та організацію змагань.

5. Представник, тренер (команди) або спортсмен не може бути водночас одним із суддів цих змагань.

6. Представнику, тренеру (команди) та спортсмену не дозволено перебувати біля суддівського столу під час проведення змагань.

7. Секундант зобов’язаний під час бою знаходитися біля майданчика, не покидати свого місця й асистувати учаснику в неконтактний час.

8. Секундант зобов’язаний надати необхідну допомогу спортсменові під час проведення поєдинку на майданчику за вказівкою рефері.

9. Один із секундантів має право перебувати на майданчику в неконтактний час до команди рефері «Секунданти - з майданчика».

10. Під час проведення змагань у розділі «повний контакт» секундант від імені учасника має право відмовитися від поєдинку в будь-який час бою, але не тоді, коли рефері відкрив рахунок.

11. Секундантові заборонено будь-що викрикувати, допомагати учаснику під час бою. За порушення цього правила секундантові може бути зроблено зауваження, за повторного порушення його відлучають від виконання обов’язків.

12. Секунданта, відлученого від майданчика (рингу), не допускають до виконання обов’язків протягом дня. Якщо секунданта відлучено від майданчика (рингу) повторно, то його відлучають від змагань.

IV. Суддівська колегія

1. Склад суддівської колегії

1. Склад головної суддівської колегії змагань затверджує організація, яка проводить змагання, не пізніше ніж за 20 днів до початку змагань.

2. До складу суддівської колегії входять: головний суддя, заступник головного судді (на одного більше, ніж кількість майданчиків), головний секретар, суддівські бригади виконання в усіх розділах змагальної програми, суддя-інформатор, суддя при учасниках, лікар і комендант змагань.

3. До суддівської бригади виконання технічних поєдинків входять: суддя на майданчику, 3 бокових судді, технічний секретар та суддя при учасниках.

4. До суддівської бригади рукопашу голіруч входять:

1) з легким контактом - суддя на майданчику, 3 бокових судді, технічний секретар, суддя-секундометрист, суддя при учасниках;

2) з повним контактом - суддя на майданчику, 3 бокових судді, технічний секретар, суддя-секундометрист, суддя при учасниках.

5. Якщо змагання двобою продовжуються понад дві години підряд, то на кожному майданчику потрібно мати подвійний склад суддів.

6. Головний суддя, його заступники, головний секретар та комендант змагань мають завчасно підготувати потрібну документацію, перевірити необхідне обладнання, стан місць змагань і провести семінар або практичний інструктаж суддів.

7. Суддя має знати ці Правила.

2. Форма суддів

Суддя зобов’язаний мати суддівську форму:

шаровари;

пояс;

сорочка;

взуття (чобітки).

3. Головний суддя

1. Головний суддя змагань призначається з найбільш кваліфікованих і досвідчених суддів. Він керує змаганнями та забезпечує їх проведення згідно з цими Правилами і Положенням.

2. Головний суддя зобов’язаний:

1) перевірити готовність місця проведення змагань, обладнання, інвентарю, їхню відповідність вимогам цих Правил;

2) призначити бригади суддів на зважування;

3) розподілити суддів за бригадами на окремі розділи змагань;

4) вжити заходів щодо недопущення, а за необхідності - своєчасно виправити помилки, які допустили судді;

5) проводити засідання суддівської колегії за участю представників команд перед початком змагань (для оголошення програми і порядку роботи суддівської колегії) і щоденно після їх закінчення (для обговорення ходу змагань і затвердження результатів дня);

6) дати оцінку суддівства кожного члена суддівської колегії;

7) винести рішення згідно поданого протесту;

8) здати протоколи проведення змагань (додаток 7) до організації, яка проводила змагання, в установлений термін.

3. Головний суддя має право:

1) відкласти змагання, якщо до їхнього початку місця для проведення, обладнання або інвентар не відповідатимуть цим Правилам;

2) зупинити змагання, влаштувати перерву або припинити змагання у разі несприятливих умов, що заважають якісному проведенню змагань;

3) внести зміни до програми змагань, якщо у цьому виникла потреба;

4) змінити обов’язки суддів під час змагань;

5) відсторонити суддів, які допустили грубі помилки або які не справляються з виконанням покладених на них обов’язків;

6) зняти з поєдинку або відсторонити учасника від змагань за грубе порушення цих Правил;

7) зробити зауваження, попередження представникам (капітанам) команд, відсторонити їх від виконання обов’язків, якщо вони вступають у суперечку із суддями;

8) затримати оголошення результату для додаткового обговорення змагань із суддівською бригадою, якщо головний суддя не згоден з рішенням суддів, а також якщо думки суддів у оцінці технічних дій учасників розходяться. Головний суддя після обговорення й аналізу ситуації приймає остаточне рішення;

9) змінити черговість видів змагань, якщо у цьому виникла потреба.

4. Головний суддя не має права змінити Положення, відсторонити або замінити суддів під час виконання вправ, під час поєдинку.

5. Виконання розпорядження головного судді обов’язкове для учасників, суддів, секундантів, представників (капітанів) команд.

4. Заступник головного судді

1. Заступники головного судді разом із головним суддею здійснюють безпосереднє керівництво проведенням змагань.

2. Якщо змагання проводяться на двох і більше майданчиках, то обов’язки головного судді на кожному майданчику виконує його заступник.

3. Заступник головного судді:

1) надає безпосередню допомогу суддям та контролює їхню роботу;

2) стежить за тим, щоб зовнішній вигляд учасників і суддів відповідав цим Правилам;

3) контролює явку суддів на змагання та оцінює їхню роботу після кожного дня змагань (за п’ятибальною системою);

4) доповідає головному судді після закінчення змагань про результати змагань.

5. Головний секретар і секретарі

1. Головний секретар працює під керівництвом головного судді змагань. Він забезпечує підготовку та оформлення документації для проведення змагань, приймає і перевіряє заявки, проводить жеребкування учасників (команд), веде протокол засідання головної суддівської колегії, оформляє розпорядження головного судді, контролює правильність ведення протоколів змагань, підводить підсумки та готує дані для звіту про змагання, які заносить до протоколу результатів командної першості (додаток 8).

2. Секретарі працюють під керівництвом головного секретаря.

3. Секретарі у суддівських бригадах підводять підсумки і здають головному секретареві оформлені матеріали. Головний секретар оцінює роботу секретарів за п’ятибальною системою та підписує протокол проведення змагань (додаток 9).

6. Суддя на майданчику

1. Суддя на майданчику користується жестами та командами, керує поєдинком, а також стежить, щоб поєдинок проходив відповідно до цих Правил.

2. Суддя на майданчику оголошує:

1) про початок і закінчення поєдинку;

2) про відкриття рахунку при нокдауні та нокауті (повному контакті);

3) про порушення цих Правил, попередження та інші дисциплінарні заходи, аж до зняття з поєдинку;

4) про рішення за результатами поєдинку.

3. Суддя на майданчику зупиняє поєдинок:

1) коли закінчується час поєдинку;

2) якщо до закінчення часу поєдинку учасник одержує чисту перемогу;

3) якщо один з учасників знаходиться у нокдауні чи нокауті (у розділі «повний контакт»);

4) у разі порушення цих Правил;

5) якщо одному з учасників потрібна медична допомога;

6) якщо учасник подає сигнал про зупинку поєдинку;

7) якщо учасник перебуває за межами майданчика;

8) якщо учасник перебуває в задушливому стані;

9) якщо секундант подає сигнал про відмову продовжувати поєдинок (у розділі «повний контакт»);

10) на вимогу бокового судді під час змагань у розділі з легким контактом;

11) якщо учаснику поєдинку потрібна медична допомога або час на усунення негараздів із формою та екіпіруванням;

12) якщо зупинка поєдинку викликана випадками, не передбаченими цими Правилами.

4. У разі отримання учасником травми суддя на майданчику зобов’язаний супроводити учасника до лікаря і перебувати з ним під час надання медичної допомоги.

5. Якщо під час боротьби лежачи учасник застосовує заборонені дії, суддя на майданчику запобігає здійсненню заборонених дій та робить такому учаснику зауваження або попередження.

6. Суддя на майданчику зобов’язаний швидко і кваліфіковано визначити стан нокдауну та нокауту. Положення нокдауну рефері визначає, спостерігаючи за станом учасника. У разі втоми учасника або отримання ним значного фізичного впливу з боку суперника (удару, серії ударів, кидка), здійснення якого призводить до тимчасової неможливості продовжувати двобій чи може призвести до завдання шкоди здоров’ю, суддя зобов’язаний подати команду «Стій» і вести відлік до восьми. Якщо, на думку судді, учасник після рахунку «вісім» не в змозі продовжувати поєдинок, суддя продовжує рахунок до десяти та оголошує «Аут», визначаючи такому учаснику поразку нокаутом.

7. Якщо рефері не бачив дії, після якої учасник не в змозі продовжувати двобій, він розпочинає рахунок та діє так:

1) якщо після рахунку «вісім» учасник готовий продовжувати поєдинок, суддя подає команду «Далі», щоб тим самим завершити вихід учасника зі стану нокдауну, та команду «Стій» - для узгодження з бічними суддями дії, що призвела до нокдауну;

2) якщо учасник не в змозі продовжувати бій, рефері веде рахунок до десяти;

3) надалі рефері збирає записки у бокових суддів і передає їх головному судді для оголошення результату поєдинку.

8. Якщо учасники не в змозі самостійно вийти за межі майданчика, суддя запрошує на майданчик лікаря. Секундантам заборонено рухати учасника без дозволу лікаря.

7. Бокові судді

1. Під час проведення змагань у розділі технічних поєдинків бокові судді розташовуються на стільцях по колу майданчика під кутом 120°. За сигналом заступника головного судді бокові судді одночасно показують оцінку.

2. Під час змагань без ударів і повним контактом бокові судді розташовуються на стільцях по колу майданчика під кутом 120° (по трьом сторонам майданчика) і самостійно оцінюють дії учасників поєдинку.

3. В суддівських записках фіксують бали за виконання технічних дій та попередження.

4. Бічний суддя жестом або сигналом свистка може вимагати зупинку поєдинку від судді на майданчику під час змагань без ударів, якщо було порушення цих Правил.

8. Суддя-секундометрист

1. Суддя-секундометрист перебуває за суддівським столом, обладнаним гонгом (іншим сигнальним пристроєм). Ударом у гонг подає сигнал про початок та закінчення поєдинку.

2. Суддя-секундометрист фіксує за секундоміром:

1) початок і закінчення поєдинку;

2) спізнення на майданчик після першого виклику й оголошує час;

3) звернення через травму учасника до лікаря або усунення недоліків у його костюмі та оголошує про використання учасником часу після кожної хвилини.

3. Під час перерви у поєдинку суддя-секундометрист за вказівкою заступника головного судді або судді на майданчику зупиняє секундомір і пускає його знову, ведучи відлік часу поєдинку.

9. Суддя при учасниках

1. Суддя при учасниках здійснює керівництво порядком виконання дій учасниками у змаганнях.

2. Суддя при учасниках організовує вихід учасників до місця змагань і нагородження, шикує спортсменів для параду, своєчасно попереджує про час виходу на майданчик, перевіряє прізвища учасників за протоколом і відповідність форми одягу вимогам цих Правил, повідомляє головному секретареві про неявку та відмову учасників від участі у змаганнях.

10. Суддя-інформатор

1. Суддя-інформатор забезпечує організацію інформації для учасників, представників та глядачів про хід проведення та попередні результати змагань.

2. Суддя-інформатор зобов’язаний:

1) знати ці Правила та Положення, командні та особисті спортивні досягнення команд і учасників;

2) вести інформацію під час змагань, своєчасно оповіщати про кращі результати в ході спортивної боротьби;

3) оголошувати розпорядження та вказівки суддівської колегії у ході змагань.

3. Суддя-інформатор зобов’язаний тільки з дозволу головного судді подавати підсумкові (офіційні) результати змагань.

11. Комендант змагань

1. Комендант змагань зобов’язаний:

1) підготувати та обладнати місця проведення змагань згідно з цими Правилами;

2) підтримувати необхідний порядок у місцях проведення змагань;

3) за вказівкою головного судді організовувати телефонний або радіозв’язок у місцях проведення змагань.

2. В розпорядження коменданта виділяється необхідна кількість обслуговувального персоналу та транспорту.

12. Головний лікар та лікар змагань

1. Головний лікар входить до складу головної суддівської колегії на правах заступника головного судді з медичної частини та бере участь у її роботі.

2. У разі проведення змагань на кількох майданчиках залучають окрему бригаду медичного персоналу на кожен майданчик окремо.

3. Лікарі працюють під керівництвом головного лікаря змагань.

4. Головний лікар змагань зобов’язаний:

1) перевіряти наявність у заявках команд візи лікаря лікарсько-фізкультурного диспансеру про допуск учасників до змагань, правильність їх оформлення;

2) під час зважування проводити медичний огляд учасників;

3) стежити за виконанням санітарно-гігієнічних вимог у місцях проведення змагань, проживання та харчування учасників;

4) надавати, за потреби, медичну допомогу учасникам змагань;

5) надавати дозвіл учасникам накладати пов’язки або надягати гомілкостопи;

6) після закінчення змагань надавати головному судді звіт про медичне забезпечення та про травми, одержані учасниками змагань (додаток 10).

5. Місцеперебування та спорядження медичних працівників має бути позначено відповідним чином.

6. Головний лікар зобов’язаний уважно стежити за виступами учасників, письмово фіксувати відомості про травми (нокдауни, нокаути), захворювання та пошкодження, отримані учасниками змагань, організовувати подальше медичне спостереження за учасниками з відхиленнями у стані здоров’я.

7. Головний лікар не може втручатися під час проведення поєдинку у дії рефері з метою припинення двобою для надання учаснику медичної допомоги. Лікар узгоджує потребу зупинення виступу учасників (у разі можливої небезпеки для здоров’я під час подальшого виступу) з головним суддею.

13. Інспектор змагань

1. Інспектор змагань є офіційним представником організації, яка проводить змагання, персонально призначається із числа її членів і працює під її керівництвом.

2. Інспектор наглядає за роботою суддівської колегії і дає їй об’єктивну оцінку у звіті для організації, яка проводить змагання.

3. Інспектор змагань зобов’язаний:

1) контролювати виконання суддівською колегією цих Правил та умов проведення змагань, визначених Положенням, не допускати їх порушення;

2) брати участь у засіданні головної суддівської колегії.

4. Інспектор не має права відміняти рішення головного судді, прийняті відповідно до цих Правил.

V. Правила суддівства

1. Умови та порядок проведення змагань

1. Під час проведення змагань учасники демонструють практичне застосування техніки стилю, який вони презентують, для захисту та нападу від стусанів (далі - ударів руками) та копняків (далі - ударів ногами) прямих та бічних, що виконуються партнером на трьох рівнях - ніг, тулуба та голови.

2. Учасники демонструють захист від нападу - нанесення ударів руками та ногами.

3. Прийоми виконують швидко та чітко, демонструючи перевагу над атакуючим.

4. У виконанні прийомів учасник має продемонструвати удари руками і ногами, захвати, больові прийоми, кидки.

5. Удари контролюються до легкого контакту, ступінь зусилля під час захватів, больових прийомів контролюється до першої ознаки ефективності або сигналу асистента.

6. Кожний прийом оцінюється за десятибальною системою трьома суддями. Усі оцінки складаються і діляться на кількість суддів, кінцевий результат вноситься до протоколу.

2. Вимоги щодо виконання ударів

1. Ефективним ударом у поєдинках, дозволених цими Правилами, є точний, контрольований удар ногою, рукою, нанесений у зараховуючі зони тіла суперника.

2. Критерієм ефективних атакуючих дій є:

1) чітке, потужне виконання;

2) точність, правильний вибір часу та дистанції;

3) бойовий дух і необхідний рівень психологічної мобілізації.

3. Критерієм чіткості атакуючих дій є:

1) правильне виконання техніки удару;

2) стійке положення.

4. Зараховуючі зони тіла для атакуючих дій є:

1) голова (крім потилиці);

2) передня і бокова поверхні грудної клітини;

3) живіт;

4) бокова поверхня стегна;

5) кінцева траєкторія має бути перпендикулярною до цілі.

5. Критерієм правильного вибору часу проведення атакуючих дій є:

1) точний вибір моменту проведення атаки;

2) відсутність реакції захисту у суперника.

6. Критерієм правильного вибору дистанції під час проведення атакуючих дій є:

1) контроль дистанції - проведення удару в легкому контакті без доторкання або з легким доторканням на дистанції, яка в умовах реального бою дає можливість нанести удар;

2) проведення ефективного удару у повному контакті.

3. Умови виконання кидків

1. Кидком вважається прийом, унаслідок якого суперник позбавляється опори і, падаючи, торкається майданчика будь-якою частиною тіла, крім ступнів.

2. Кидки виконуються без падіння і з падінням учасника, який виконує прийом.

3. Кидок може бути наслідком відповідної дії на спробу суперника провести технічні дії.

4. Під час проведення кидка виконуючий має здійснювати страхування суперника.

5. У разі оцінювання кидка в першу чергу враховується ефективність його виконання, незалежно від того, виконується він із падінням чи без падіння виконуючого.

4. Умови виконання больових та задушливих прийомів

1. Больовим прийомом вважається захват руки або ноги суперника в боротьбі лежачи, який уможливлює провести дії: перегинання (важіль), обертання в суглобі (вузол), ущемлення сухожилля чи м’язів, що змушує суперника здатися.

2. Больові прийоми проводяться плавно, без ривків.

3. Для того щоб не одержувати травму, учасник, примушений здатися, поплескує рукою або ногою по майданчику чи тілу суперника або вигуком сигналізує, що готовий здатися.

4. Вигук атакованого у боротьбі лежачи або у разі обопільного виконання больового прийому - одного з учасників є сигналом про рішення ним здатися, якщо больовий прийом виконано без порушення цих Правил.

5. Виконання больового прийому припиняється у разі:

1) закінчення часу поєдинку;

2) прийняття рішення суддею на майданчику про зарахування больового прийому;

3) атакований піднімається у стійку у разі больового прийому на ногу, больового прийому на руку - піднімається у стійку та відриває свого суперника від майданчика.

6. Задушливими прийомами вважаються дії здавлювання сонних артерій супротивника передпліччям і плечем, двома ногами (за умови, що одна нога йде попід руку), внаслідок чого супротивник подає сигнал про здачу або втрачає свідомість.

7. Для запобігання травмі учасник, який хоче здатися, має поплескати рукою або ногою по майданчику чи тілу суперника, вигукнути «Є».

8. Будь-який вигук учасника, якого атакують у боротьбі лежачи, є сигналом про здачу, якщо під час виконання прийому ці Правила змагань не порушуються.

9. Больовий та задушливий прийоми дозволено починати тільки тоді, коли учасник, якого атакують, перебуває у положенні лежачи, а атакуючий при цьому може знаходитися в стійці.

10. Проведення больового та задушливого прийомів має бути припинено, якщо один з учасників або обидва вийшли за межі майданчика.

11. Проведення больового прийому на руку має бути припинено, якщо учасник, якого атакують, переходить у положення в стійці і відриває тулуб (плечі) атакуючого від майданчика.

5. Нокдаун і нокаут

1. Учасник вважається у стані нокдауну, якщо він від отриманого удару перебуває в такому стані, що, на думку судді, не може продовжувати бій (до 8 с).

2. У разі нокдауну суддя подає команду «Стій» і розпочинає рахунок. Між командою «Стій» і рахунком «один» має бути 1 с. Команда «Бій», що дозволяє продовжувати бій, не може бути подана раніше ніж рахунок «вісім», незважаючи на бажання учасника, який отримав нокдаун, продовжувати поєдинок.

3. Якщо після рахунку «вісім» суддя вважає, що учасник не в змозі продовжувати бій, він здійснює відлік до рахунку «десять» і словом «Аут» фіксує закінчення двобою внаслідок нокауту.

4. Якщо один з учасників опинився у стані нокдауну, його суперник має негайно відійти на вихідне положення, повернутись спиною до майданчика та очікувати закінчення здійснення рахунку. Якщо під час рахунку учасник, що заподіяв нокдаун, не зайняв зазначеного положення чи покинув межі майданчика, рефері продовжує рахунок і закінчивши рахувати, може винести попередження порушнику.

5. Якщо обидва учасники одночасно опиняються у стані нокдауну, рефері здійснює рахунок обом учасникам. Якщо обидва учасники залишаються в положенні нокдауну до рахунку «десять», бій припиняється і двом учасникам оголошується поразка.

6. Спортсмену, що отримав нокаут, залежно від зони влучення удару і стану учасника, комісія у складі головного судді (заступника головного судді), головного лікаря змагань і рефері цього поєдинку встановлює термін (не менше ніж шість місяців) заборони на участь у змаганнях.

7. Учасник, який отримав протягом одного року два нокаути, не може брати участі у змаганнях протягом одного року від моменту отримання останнього нокауту.

8. Дата отримання нокауту та термін заборони на участь у змаганнях фіксується в паспорті спортсмена.

9. Якщо учасник отримує за період змагань два нокдауни, він відсторонюється від подальшої участі в цих змаганнях.

10. Учаснику, що перебуває у стані нокауту, допомогу на майданчику надає лікар, секунданти діють за вказівками лікаря. Потребу в госпіталізації учасника визначає лікар змагань.

6. Умови проведення змагань із легким контактом

1. До поєдинків із легким контактом допускаються учасники таких вікових груп: юніори, старші юнаки, юнаки, молодші юнаки, діти відповідно до вимог цих Правил.

2. У поєдинках із легким контактом допускаються удари, які не призводять до нокдауну, нокауту та травм.

3. У поєдинку дозволено:

1) нанесення ударів рукою (кулаком) у голову та тулуб;

2) нанесення ударів ногою, стопою, підйомом у голову та тулуб, коліном у тулуб;

3) виконання кидків, больових на руку (важіль та вузол ліктя) та ногу (важіль коліна та защемлення ахіллесового сухожилля ) та задушливих прийомів.

4. Поєдинок починається за командою судді на майданчику «Бій» і закінчується за сигналом гонга та командою судді на майданчику «Стій».

5. Тривалість поєдинку:

1) для вікових груп 8-9, 10-11 років - два двобої по 1,5 хв з перервою протягом 1 хв між ними;

2) для вікових груп 12-13, 14-15, 16-17 років - два двобої по 2 хв з перервою протягом 1 хв між ними;

3) для вікової групи 16-17 років фінальні поєдинки тривалістю три двобої по 2 хв з перервою протягом 1 хв між ними.

Поєдинок обслуговують суддя на майданчику та три бокових судді.

6. Поєдинок ведеться без зупинки часу для присудження оцінок з технічної дії.

7. Поєдинок закінчується достроково у разі чистої перемоги одного з учасників, дискваліфікації одного або двох учасників за порушення цих Правил, або у разі травми учасника.

8. Перед початком поєдинку судді стають на вихідні позиції, позначені на майданчику: після команди судді на майданчику учасник із червоним поясом займає місце праворуч від судді, учасник із синім поясом - ліворуч.

9. Поєдинок за командою судді на майданчику може бути перерваний для кожного учасника не більше ніж на 5 хв (отримання меддопомоги, упорядкування форми), після закінчення яких учаснику, який не вклався у цей регламент часу, зараховується поразка, а супернику присуджується чиста перемога.

10. Якщо учасники протягом 10 с не виконують ніяких технічних дій у боротьбі, суддя на майданчику має право зупинити бій і підняти спортсменів у стійку.

7. Оцінка технічних дій учасників

1. Присудження балів за технічні дії:

1) чиста перемога «ЧП» - за нокаут (у віковій групі - дорослі 18-40 років);

2) два нокдауни (у віковій групі - дорослі 18-40 років);

3) проведення больового або задушливого прийому;

4) різниця більше ніж 12 балів.

2. Чотири бали «4» - за нокдаун (у віковій групі - дорослі 18-40 років).

3. Три бали «3» за:

1) удар ногою у стрибку;

2) проведення копняка ногою в голову;

3) проведення амплітудного кидка, внаслідок якого супротивник падає на спину.

4. Два бали «2» за:

1) проведення копняка ногою в тулуб;

2) проведення копняка коліном у тулуб;

3) кидок супротивника на бік;

4) результативне підсікання.

5. Один бал «1» за:

1) проведення удару рукою в голову і тулуб;

2) копняк по бічній поверхні стегна;

3) удар кулаком у тулуб у партері (лише у віковій групі - дорослі 18-40 років);

4) попередження, винесене супернику.

6. У разі проведення поєдинків із легким контактом заборонено виконувати такі дії:

1) удари, що перевищують дозу контакту;

2) удари, за яких суперник отримує травму (нокаут, нокдаун, синці, кровотеча, переломи кісток);

3) неконтрольовані удари;

4) удари відкритою долонею;

5) удари з контактом у горло, шию та потилицю;

6) удари по суглобах і в пах;

7) удари головою;

8) удари ліктями;

9) удари в голову в положенні лежачи;

10) кидки, що є небезпечними для життя та здоров’я суперника і можуть призвести до травм та пошкодження;

11) захвати статевих органів;

12) захвати шкіри та волосся;

13) викручування пальців рук і ніг;

14) впирання руками і ногами в обличчя;

15) падіння на суперника;

16) наступання на суперника коліном;

17) щипання і кусання;

18) захват голови двома руками;

19) больові прийоми на кисті рук та пальці;

20) больові прийоми у стійці;

21) больові прийоми на хребет і шию;

22) вихід за межі майданчика;

23) розмови на майданчику;

24) спізнення з виходом на майданчик;

25) суперечки із суддями;

26) ухиляння від поєдинку;

27) некоректна поведінка стосовно суддів, суперників, глядачів.

7. Результати поєдинку:

Чиста або дострокова перемога присуджується учаснику за умови:

1) проведення больового або задушливого прийому;

2) різниці більше ніж 12 балів;

3) неявки, дискваліфікації або зняття суперника лікарем.

8. Перемога за балами присуджується учаснику за перемогу за кількістю балів трьома суддями.

9. Перемога з незначною перевагою віддається учаснику за перемогу за кількістю балів двома суддями.

10. Учаснику, який отримав чисту перемогу, нараховується 5 балів, а який програв - 0 балів.

11. Учаснику, який отримав перемогу за балами, нараховується 4 бали, а який програв - 1 бал.

12. Учаснику, який отримав незначну перемогу, нараховується 3 бали, а який програв - 2 бали.

8. Умови проведення змагань із повним контактом

1. До поєдинків із повним контактом допускаються учасники вікової групи дорослі 18-40 років, відповідно до вимог цих Правил.

2. Поєдинки в розділі з повним контактом проводяться на майданчику зі спеціальним покриттям.

3. У поєдинку дозволено:

1) нанесення ударів рукою:

передньою частиною стиснутого кулака в рукавичці;

тильною частиною стиснутого кулака в рукавичці у голову і тулуб;

ліктем у тулуб;

2) нанесення ударів ногою:

будь-якою частиною стопи, крім п’яти;

гомілкою в голову;

коліном у тулуб;

гомілкою, підйомом стопи у зовнішню сторону стегна;

3) виконання кидків, больових прийомів на руку (важіль та вузол ліктя) і ногу (важіль коліна та защемлення ахіллесового сухожилля) та задушливих прийомів.

4. Поєдинок починається за командою судді на майданчику - «Бій» і закінчується за сигналом гонга та командою судді на майданчику - «Стій».

5. Тривалість поєдинку залежно від змагань - від двох двобоїв по 2 хв до трьох двобоїв по 3 хв.

6. Поєдинок обслуговує суддя на майданчику та три бокових судді.

7. Якщо учасник знаходиться у нокдауні або нокауті, суддя на майданчику (рингу) відкриває рахунок і рахує до десяти.

8. Поєдинок закінчується достроково у разі:

присудження одному з учасників чистої перемоги;

дискваліфікації одного або двох учасників за порушення цих Правил змагань;

неможливості продовжувати поєдинок внаслідок травми учасника;

за вимогою секунданта.

9. Якщо учасники протягом 10 с не виконують ніяких технічних дій, суддя на майданчику має право зупинити бій і підняти спортсменів у стійку.

10. Присудження оцінок за технічні дії.

Оцінюються лише акцентовані стусани (удари руками) та копняки (удари ногами).

11. Чиста перемога присуджується за:

1) проведення больового або задушливого прийому;

2) нокаут, два нокдауни протягом одного раунду або трьох за поєдинок.

12. Чотири бали «4» - за нокдаун.

13. Три бали «3» - за:

1) проведення удару ногою в голову;

2) проведення амплітудного кидка, внаслідок якого супротивник падає на спину;

3) проведення копняка коліном у голову.

14. Два бали «2» - за:

1) проведення удару ногою у тулуб;

2) проведення копняка коліном у тулуб;

3) кидок супротивника на бік;

4) за результативне підсікання;

5) проведення комбінації ударів руками у голову.

15. Один бал «1» - за:

1) проведення удару рукою в голову і тулуб;

2) копняк по бічній поверхні стегна.

16. У разі проведення поєдинків із повним контактом заборонено виконувати такі дії:

1) неконтрольовані удари;

2) удари відкритою долонею;

3) удари в горло, шию та потилицю;

4) удари по суглобах і в пах;

5) удари головою;

6) удари ліктем та коліном у голову;

7) удари в голову в положенні лежачи;

8) кидки, що є небезпечними для життя та здоров’я суперника і можуть призвести до травм та пошкодження;

9) захвати статевих органів;

10) захвати шкіри та волосся;

11) викручування пальців рук і ніг;

12) впирання руками і ногами в обличчя;

13) падіння на суперника;

14) наступання на суперника коліном;

15) щипання і кусання;

16) захват голови двома руками;

17) больові прийоми на кисті рук;

18) больові прийоми у стійці;

19) больові прийоми на хребет і шию;

20) вихід за межі майданчика;

21) розмови на майданчику;

22) спізнення з виходом на майданчик;

23) суперечки із суддями;

24) ухиляння від поєдинку;

25) некоректна поведінка стосовно суддів, суперників, глядачів.

17. Результати поєдинку.

Чиста перемога присуджується учаснику за умови:

1) проведення больового або задушливого прийому;

2) нокауту, двох нокдаунів протягом одного раунду або трьох за поєдинок;

3) неявки, дискваліфікації, зняття суперника лікарем;

4) відмови секундантом суперника продовжувати поєдинок.

18. Перемога за балами присуджується учаснику за перемогу за кількістю балів трьома суддями.

19. Перемога з незначною перевагою віддається учаснику за перемогу за кількістю балів двома суддями.

20. Учаснику, який отримав чисту перемогу, нараховується 5 балів, а який програв - 0 балів.

21. Учаснику, який отримав перемогу за балами, нараховується 4 бали, а який програв - 1 бал.

22. Учаснику, який отримав незначну перемогу, нараховується 3 бали, а який програв - 2 бали.

9. Попередження і дискваліфікація за порушення цих Правил

1. Виходи за межі майданчика:

1) виходом за межі майданчика вважається положення учасника, якщо його ступня (у положенні стоячи) перетинає зовнішню лінію майданчика;

2) у положенні лежачи, якщо пояс учасника опинився за межами майданчика;

3) вихід за межі майданчика після команди «Стій» не розцінюється як вихід;

4) ефективні атакуючі дії, проведені за межами майданчика, не оцінюються;

5) вихід атакуючого за межі майданчика після проведення ефективної атаки і до команди «Стій» як вихід не розцінюється, а атакуючі дії оцінюються;

6) вихід атакуючого за межі майданчика після проведення неефективної атаки і до команди «Стій» розцінюється як вихід.

2. За перший вихід - зауваження, за другий - попередження, за третій - друге попередження, за четвертий - дискваліфікація. За виходи за межі майданчика бали не знімаються.

3. Ухиленням від проведення поєдинку є такі дії:

1) постійний відступ, що не дає змоги супернику провести атакуючі дії;

2) відсутність спроби щодо проведення атакуючих, контратакуючих дій;

3) надмірне витрачання часу на підготовку до проведення атаки:

4) припинення бою без команди судді на майданчику.

4. До дій, що завдають шкоди престижу, належать:

1) симуляція одержання травми будь-яким способом, спроби перебільшити ступінь тяжкості травми з метою одержання переваги над суперником;

2) зловмисне нанесення, спроби нанести травму супернику;

3) груба і недисциплінована поведінка.

Покарання за дії, що завдають шкоди престижу, оголошується за схемою: зауваження, перше попередження - мінус 1 бал, друге попередження - мінус 2 бали, третє - дискваліфікація, а супернику чиста перемога.

5. За грубу поведінку головний суддя або його заступник можуть дискваліфікувати учасника.

6. Зауваження оголошується за:

1) першу спробу здійснити забороняючі дії, які не зменшують потенційної можливості суперника виграти бій;

2) перший вихід за межі майданчика.

7. Перше попередження оголошується за:

1) повторну спробу виконати заборонені дії;

2) здійснення заборонених дій, внаслідок яких зменшилася потенційна можливість суперника виграти бій;

3) спізнення з виходом на майданчик більше ніж на 1 хв після першого виклику;

4) навмисний вихід із больового або задушливого прийому за межі майданчика.

8. Після оголошення учаснику першого попередження - мінус 1 бал.

9. Друге попередження оголошується за:

1) здійснення заборонених дій, внаслідок яких значно зменшилася потенційна можливість суперника виграти поєдинок;

2) здійснення забороненої дії, за яку учасник уже одержав перше попередження;

3) здійснення забороненої дії, внаслідок якої учасник або його суперник одержали травму середньої тяжкості.

10. Після оголошення учаснику другого попередження - мінус 2 бали.

10. Дискваліфікація за порушення цих Правил на один бій

1. Дискваліфікація учасника на один поєдинок оголошується за:

1) здійснення заборонених дій, внаслідок яких потенційна можливість суперника виграти поєдинок звелася до нуля;

2) здійснення забороненої дії, за яку учасник уже одержав два попередження;

3) здійснення забороненої дії, внаслідок якої учасник або його суперник одержали травму;

4) навмисне порушення цих Правил.

2. Після оголошення учаснику дискваліфікації його супернику оголошується чиста перемога.

11. Дискваліфікація на весь термін змагань

1. Учасник може бути дискваліфікований, якщо він:

1) або його тренер (представник, секундант), або члени його команди намагаються будь-яким способом вплинути на прийняття суддями рішення щодо оцінки дій або результату поєдинку;

2) або його тренер (представник, секундант), або члени його команди вступають у суперечку із суддями, загрожують їм;

3) або його тренер (представник, секундант), або члени його команди ображають власною поведінкою суддів, учасників та інших;

4) припиняє поєдинок або залишає майданчик без дозволу судді на майданчику;

5) свідомо порушує ці Правила.

2. Залежно від серйозності порушення учаснику може бути оголошено перше попередження, друге або дискваліфікація на поєдинок чи на весь час змагань.

3. Дискваліфікованому учаснику на весь час змагань місце не визначається.

4. Рішення про дискваліфікацію учасника приймає суддівська колегія змагань (у рамках своїх повноважень). Факт дискваліфікації учасника на весь час змагань заноситься із зазначенням причини до протоколу змагань і звіту головного судді змагань.

VI. Протест

1. Подання протесту

1. Протест подається у зв’язку з порушенням суддями цих Правил.

2. Процедура подання протесту:

1) протест подає представник команди головному судді змагань у письмовому вигляді;

2) подання протесту за результатами поєдинку здійснюється протягом 10 хв після закінчення поєдинку. Про намір подати протест представник команди зобов’язаний повідомити головного суддю (заступника головного судді) відразу після закінчення поєдинку;

3) у протесті зазначається причина його подання з обов’язковим посиланням на порушений пункт цих Правил.

2. Порядок розгляду протесту

1. Протест розглядає суддівська колегія змагань із залученням суддів та осіб, що порушили зазначений у протесті пункт цих Правил.

2. Рішення щодо розгляду протесту виносить головна суддівська колегія в день його надходження:

1) повний контакт - до початку виступу наступного учасника;

2) легкий контакт - до початку поєдинків наступного кола;

3) командні зустрічі - до початку наступного поєдинку.

3. Рішення головної суддівської колегії з розгляду протесту є остаточним і не підлягає перегляду.

VII. Обладнання місця змагань

1. Місце змагань

1. Місцем змагань є спеціально обладнаний майданчик розміром 10 х 10 м.

2. Майданчик має рівне покриття, що унеможливлює одержання травми під час змагань.

3. Навколо майданчика укладаються мати на відстані 1 м - зона безпеки.

4. Поруч, але не ближче ніж 1,5 м від майданчика, встановлюється стіл для керівників змагань. На столі мають бути гонг або прилад для подачі звукового сигналу, два секундоміри. Під кутом 120° навколо майданчика встановлюються стільці для бокових суддів. Крім того, біля кожного майданчика обладнується місце для медичного персоналу.

2. Вимоги щодо місця змагань

1. Коефіцієнт природного освітлення зали має бути 1:5, 1:6, штучне освітлення - не менше ніж 600 люксів. Майданчик має бути освітлений зверху світильниками відбитого або розсіяного світла із захисною сіткою.

2. Під час проведення змагань у приміщенні температура має бути від +15 °С до + 25 °С, вологість повітря - не менше ніж 60 %. Вентиляційна система має забезпечувати трикратний обмін повітря на годину.

3. Під час проведення змагань на відкритому повітрі температура має бути до +25 °С. Майданчик має бути захищений від прямих сонячних променів.

4. Глядачі мають перебувати не ближче ніж 3 м від майданчика.

3. Звуковий сигнал (гонг), ваги, секундоміри, демонстративне табло

1. Звуковий сигнал (гонг) може бути будь-якої системи, але з добрим звучанням.

2. Ваги для зважування учасників мають бути налагоджені та точно вивірені. Кількість визначає суддівська колегія.

3. Секундоміри та електронні секундоміри мають бути обладнані приладом для зупинки та вмикання без скидання часу показань до закінчення поєдинку.

VIII. Визначення результатів двобою

1. В особисто-командних змаганнях особисті місця визначаються в кожній ваговій категорії згідно з розділом змагань.

2. В особисто-командних змаганнях командні місця визначаються залежно від особистих результатів учасників, які входять до складу команди. Склад команди, вагові категорії і кількість залікових учасників визначається Положенням.

3. Командні місця в особисто-командних змаганнях визначаються одним із таких способів:

1) за найбільшою сумою балів, набраних заліковими учасниками за схемою: краще місце - більше балів;

2) за найменшою сумою місць заліковими учасниками за схемою: 1 місце - 1 бал, 2 місце - 2 бали, 3 місце - 3 бали і т. д.

4. В особисто-командних змаганнях команда має бути в повному складі. За кожного невиставленого учасника команді нараховуються штрафні бали, що дорівнюють кількості учасників у найчисленнішій ваговій категорії.

5. У разі рівної кількості балів у двох, трьох і більше команд перевага надається команді, яка має більше перших, других, третіх і т. д. місць.

6. Якщо у ваговій категорії зважився один учасник, першість у цій ваговій категорії не розігрується, але до командного заліку учасник приносить бали, що відповідають першому місцю.

7. Командні змагання проводяться за одним із визначених способів для проведення особистої першості, системи і способу проведення змагань. Кількість учасників, вагові категорії, можливість зміни учасників протягом змагань визначаються Положенням.

8. У командній зустрічі за кожну перемогу учасника команда отримує 1 бал, за поразку - 0 балів. У зустрічі перемогу отримує команда, яка набрала більшу кількість балів. У змаганнях місця поділяються за кількістю перемог команди.

9. Якщо кількість перемог рівна, перевага віддається команді за:

1) особистою зустріччю команд;

2) більшою кількістю перемог кожного учасника з рахунком 5:0;

3) меншою кількістю часу, витраченого на ці поєдинки;

4) більшою кількістю перемог кожного учасника з рахунком 4:1;

5) більшою кількістю перемог кожного учасника з рахунком 3:2;

6) меншою кількістю поразок з рахунком 0:5;

7) меншою кількістю поразок з рахунком 1:4;

8) меншою кількістю поразок з рахунком 2:3;

9) більшою кількістю набраних балів за поєдинки кожного учасника команди;

10) більшою кількістю технічних дій на оцінку 3, 2, 1 бали;

11) меншою кількістю попереджень.

Директор

департаменту фізичної

культури та неолімпійських

видів спорту

М. Бідний

Додаток 1

до Правил спортивних змагань

з рукопашу гопак

(пункт 4 глави 2 розділу II)

СПОСІБ

проведення змагань за колом.

Порядок утворення пар

Кількість учасників (команд)

КРУГИ

I

II

III

IV

V

3

1 - 2

0 - 3

1 - 3

2 - 0

1 - 0

3 - 2

 

 

4

1 - 2

4 - 3

1 - 3

2 - 4

1 - 4

3 - 2

 

 

5

1 - 2

0 - 3

5 - 4

1 - 3

2 - 4

0 - 5

1 - 4

3 - 5

2 - 0

1 - 5

4 - 0

3 - 2

1 - 0

5 - 2

4 - 3

6

1 - 2

6 - 3

5 - 4

1 - 3

2 - 4

6 - 5

1 - 4

3 - 5

2 - 6

1 - 5

4 - 6

3 - 2

1 - 6

5 - 2

4 - 3

Додаток 2

до Правил спортивних змагань

з рукопашу гопак

(пункт 6 глави 2 розділу II)

СИСТЕМА

вибування після першої поразки


Додаток 3

до Правил спортивних змагань

з рукопашу гопак

(пункт 8 глави 2 розділу II)

СИСТЕМА

з випробовуванням з додатковими поєдинками за 3 місце


Додаток 4

до Правил спортивних змагань

з рукопашу гопак

(пункт 9 глави 3 розділу III)

ПРОТОКОЛ

зважування та жеребкування

Додаток 5

до Правил спортивних змагань

з рукопашу гопак

(пункт 11 глави 3 розділу III)

ПРОТОКОЛ

результатів командних змагань

Додаток 6

до Правил спортивних змагань

з рукопашу гопак

(пункт 4 глави 4 розділу III)

ІМЕННА ЗАЯВКА


Додаток 7

до Правил спортивних змагань

з рукопашу гопак

(пункт 2 глави 3 розділу IV)

ПРОТОКОЛ

проведення змагань

Вагова категорія _________ кг

____________________

        (місце складання)

"___" ____________ 20__ р.

Група 1

Прізвище, ініціали

Команда

1

2

3

4

5

6

Бали

Місце

1

2

3

4

5

Група 2

Прізвище, ініціали

Команда

1

2

3

4

5

6

Бали

Місце

1

2

3

4

5

Група 3

Прізвище, ініціали

Команда

1

2

3

4

5

6

Бали

Місце

1

2

3

4

5

Група 4

Прізвище, ініціали

Команда

1

2

3

4

5

6

Бали

Місце

1

2

3

4

5

Додаток 8

до Правил спортивних змагань

з рукопашу гопак

(пункт 1 глави 5 розділу IV)

ПРОТОКОЛ

результатів командної першості

Додаток 9

до Правил спортивних змагань

з рукопашу гопак

(пункт 3 глави 5 розділу IV)

ПРОТОКОЛ

проведення змагань

Додаток 10

до Правил спортивних змагань

з рукопашу гопак

(пункт 4 глави 12 розділу IV)

ЗВІТ

лікаря про травми, одержані учасниками змагань


Документи та файли

Сигнальний документ — f485516n932.doc
Сигнальний документ — f485516n933.doc
Сигнальний документ — f485516n930.doc
Сигнальний документ — f485516n927.doc
Сигнальний документ — f485516n928.doc
Сигнальний документ — f485516n929.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 25.06.2019 — 2019 р., № 48, стор. 64, стаття 1646, код акта 94806/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінмолодьспорт України:

 1. НАКАЗ від 06.05.2020 № 36 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю". Мінмолодьспорт України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 15.01.2019 № 157 "Про затвердження Змін до Нормативів забезпечення спортивним одягом, спортивним взуттям та аксесуарами загального та спеціального призначення, спортивним інвентарем індивідуального користування членів національних збірних команд України з видів спорту, членів штатних збірних команд України з видів спорту та офіційних делегацій, які беруть участь у міжнародних змаганнях". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 04.01.2019 № 23 "Про затвердження Правил спортивних змагань з фристайлу". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 07.02.2019 № 617 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 07.02.2019 № 665 "Про затвердження Змін до Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 26.02.2019 № 1005 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення обмінів молоддю України та Литви та проведення заходів відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 25.02.2019 № 951 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства молоді та спорту України від 09 серпня 2017 року № 3352". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 18.02.2019 № 813 "Про внесення змін до Правил спортивних змагань з гирьового спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 18.02.2019 № 812 "Про внесення зміни до додатка до Порядку ведення Реєстру спортивних рекордів з визнаних в Україні видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 21.03.2019 № 1424 "Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 17 січня 2015 року № 67". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 18.03.2019 № 1379 "Про затвердження Змін до Порядку проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 06.03.2019 № 1164 "Про затвердження Правил спортивних змагань з лижного двоборства". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 07.03.2019 № 1179 "Про внесення змін до Правил спортивних змагань з кунгфу". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1647 "Про внесення змін у додаток 1 до Положення про Єдину спортивну класифікацію України". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1646 "Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 01.04.2019 № 1616 "Про затвердження Правил спортивних змагань з шорт-треку". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1646 "Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 01.04.2019 № 1616 "Про затвердження Правил спортивних змагань з шорт-треку". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 19.04.2019 № 1959 "Про внесення змін до Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 17.04.2019 № 1929 "Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 03 серпня 2017 року № 3284". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -