Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 01.08.2019 № 3913 "Про затвердження Змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту". Мінмолодьспорт України. 2019

Документ актуальний на 03.10.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.08.2019  № 3913

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 серпня 2019 р.

за № 948/33919

Про затвердження Змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» та пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 23 листопада 2016 року № 4393, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13 грудня 2016 року за № 1610/29740, що додаються.

2. Департаменту економіки та фінансів подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства молоді та спорту України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр молоді та спорту

України

І.

Жданов

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра фінансів України

Ю. Джигир


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

молоді та спорту України

01 серпня 2019 року № 3913

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 серпня 2019 р.

за № 948/33919

ЗМІНИ

до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту

У програмі «Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури»:

підпрограму 3 «Розвиток палаців спорту» викласти у такій редакції:

«

Підпрограма 3

Створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту

Завдання

Результативні показники

Створення умов для організації та проведення спортивних заходів з ігрових видів спорту

Показники затрат:

рівень будівельної готовності палаців спорту на початок року, %;

кількість побудованих нових палаців спорту / існуючих палаців спорту, на яких проведено будівельно-ремонтні роботи, од.;

загальна кошторисна вартість робіт з будівництва / будівельно-ремонтних робіт палаців спорту, тис.грн;

кошторисна вартість робіт з будівництва / будівельно-ремонтних робіт палаців спорту, запланованих на поточний рік, тис.грн,

у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету, тис.грн

Показники продукту:

загальна площа палаців спорту, які планується побудувати/провести будівельно-ремонтні роботи, кв.м;

площа палаців спорту, які планується побудувати / провести будівельно-ремонтні роботи у поточному році, кв.м,

у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету, кв.м

Показники ефективності:

середні витрати на будівництво / будівельно-ремонтні роботи 1 кв.м палацу спорту, грн,

у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету, грн

Показники якості:

рівень будівельної готовності палаців спорту на кінець року, %,

у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету:

поточного року, %;

минулих бюджетних періодів, %

»;

доповнити програму новими підпрограмами такого змісту:

«

Підпрограма 5

Будівництво мультифункціональних майданчиків для зайнять ігровими видами спорту

Завдання

Результативні показники

Залучення населення до занять ігровими видами спорту

Показники затрат:

кількість майданчиків побудованих нових / існуючих, на яких проведено будівельно-ремонтні роботи (реконструкцію, модернізацію, капітальний ремонт), од.;

загальна кошторисна вартість робіт з будівництва / будівельно-ремонтних робіт (реконструкції, модернізації, капітального ремонту) майданчиків, запланованих на поточний рік (загальна кошторисна вартість робіт), тис.грн,

у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету, тис.грн

Показники продукту:

площа майданчиків, які планується побудувати / провести будівельно-ремонтні роботи (реконструкцію, модернізацію, капітальний ремонт) у поточному році (загальна площа будівництва/робіт), кв.м,

у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету, кв.м

Показники ефективності:

середні витрати на будівництво / будівельно-ремонтні роботи (реконструкцію, модернізацію, капітальний ремонт) 1 кв.м майданчиків, грн,

у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету, грн

Показники якості:

кількість майданчиків зі 100 % будівельною готовністю на кінець року, од;

збільшення кількості майданчиків у регіоні порівняно з минулим роком, %;

рівень забезпечення населення регіону майданчиками у розрахунку на одну споруду, осіб;

динаміка забезпеченості населення регіону майданчиками порівняно з минулим роком, %

Підпрограма 6

Будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт існуючих спортивних пятдесятиметрових і двадцятипятиметрових басейнів

Завдання

Результативні показники

Створення умов для організації та проведення спортивних заходів з водних видів спорту

Показники затрат:

рівень будівельної готовності спортивних басейнів на початок року, %;

кількість побудованих нових спортивних басейнів / існуючих спортивних басейнів, на яких проведено будівельно-ремонтні роботи (реконструкцію, капітальний ремонт), од.;

загальна кошторисна вартість робіт з будівництва / будівельно-ремонтних робіт (реконструкції, капітального ремонту) спортивних басейнів, тис.грн;

кошторисна вартість робіт з будівництва / будівельно-ремонтних робіт (реконструкції, капітального ремонту) спортивних басейнів, запланованих на поточний рік, тис.грн,

у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету, тис.грн

Показники продукту:

загальна площа спортивних басейнів, які планується побудувати/провести будівельно-ремонтні роботи (реконструкцію, капітальний ремонт), тис.грн;

площа спортивних басейнів, які планується побудувати/ провести будівельно-ремонтні роботи (реконструкцію, капітальний ремонт) у поточному році, кв.м,

у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету, кв.м

Показники ефективності:

середні витрати на будівництво / будівельно-ремонтні роботи (реконструкцію, капітальний ремонт) 1 кв.м спортивних басейнів, грн,

у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету, грн

Показники якості:

рівень будівельної готовності спортивних басейнів на кінець року, %,

у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету, %

».

Директор департаменту

економіки та фінансів

Ю. Музика


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 17.09.2019 — 2019 р., № 71, стор. 227, стаття 2523, код акта 95950/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінмолодьспорт України:

 1. НАКАЗ від 06.05.2020 № 36 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю". Мінмолодьспорт України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 15.01.2019 № 157 "Про затвердження Змін до Нормативів забезпечення спортивним одягом, спортивним взуттям та аксесуарами загального та спеціального призначення, спортивним інвентарем індивідуального користування членів національних збірних команд України з видів спорту, членів штатних збірних команд України з видів спорту та офіційних делегацій, які беруть участь у міжнародних змаганнях". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 04.01.2019 № 23 "Про затвердження Правил спортивних змагань з фристайлу". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 07.02.2019 № 617 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 07.02.2019 № 665 "Про затвердження Змін до Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 26.02.2019 № 1005 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення обмінів молоддю України та Литви та проведення заходів відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 25.02.2019 № 951 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства молоді та спорту України від 09 серпня 2017 року № 3352". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 18.02.2019 № 813 "Про внесення змін до Правил спортивних змагань з гирьового спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 18.02.2019 № 812 "Про внесення зміни до додатка до Порядку ведення Реєстру спортивних рекордів з визнаних в Україні видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 21.03.2019 № 1424 "Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 17 січня 2015 року № 67". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 18.03.2019 № 1379 "Про затвердження Змін до Порядку проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 06.03.2019 № 1164 "Про затвердження Правил спортивних змагань з лижного двоборства". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 07.03.2019 № 1179 "Про внесення змін до Правил спортивних змагань з кунгфу". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1647 "Про внесення змін у додаток 1 до Положення про Єдину спортивну класифікацію України". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1646 "Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 01.04.2019 № 1616 "Про затвердження Правил спортивних змагань з шорт-треку". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1646 "Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 01.04.2019 № 1616 "Про затвердження Правил спортивних змагань з шорт-треку". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 19.04.2019 № 1959 "Про внесення змін до Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 17.04.2019 № 1929 "Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 03 серпня 2017 року № 3284". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -