<<
>>

НАКАЗ від 01.08.2019 № 3937 "Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві молоді та спорту України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління". Мінмолодьспорт України. 2019

Документ актуальний на 07.10.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.08.2019  № 3937

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 серпня 2019 р.

за № 989/33960

Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві молоді та спорту України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220, абзацу четвертого пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1073 «Про затвердження плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року», з метою виявлення проблем у роботі Мінмолодьспорту, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, пов’язаних із забезпеченням прав осіб з інвалідністю, а також забезпечення реалізації прав і задоволення потреб осіб з інвалідністю у подальшому НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві молоді та спорту України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів Міністерства молоді та спорту України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, здійснювати оцінювання своєї роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю.

3. Українському центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства молоді та спорту України.

5.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України - голову робочої групи з питань дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю Даневича М.В.

Міністр молоді

та спорту України

І. Жданов

ПОГОДЖЕНО:

Генеральний Секретар Громадської Спілки

«Всеукраїнське Громадське об’єднання

«Національна Асамблея людей

з інвалідністю України»

Президент Національного комітету

спорту інвалідів України

Міністр соціальної політики України

В. Назаренко

В. Сушкевич

А. Рева


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства молоді

та спорту України

01 серпня 2019 року № 3937

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 серпня 2019 р.

за № 989/33960

МЕТОДИКА

оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві молоді та спорту України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління

I. Загальні положення

1. Цю Методику розроблено з метою дотримання в Мінмолодьспорті, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, прав осіб з інвалідністю.

2. Оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Мінмолодьспорті, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління (далі - оцінювання), проводиться з метою прийняття управлінських рішень щодо забезпечення реалізації прав і задоволення потреб осіб з інвалідністю на рівні з іншими громадянами, поліпшення умов їх життєдіяльності.

3. Оцінювання організовується і проводиться у структурних підрозділах Мінмолодьспорту, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління.

II. Організація та проведення оцінювання

1. Оцінювання здійснюють керівники структурних підрозділів Мінмолодьспорту, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, шляхом надання письмових відповідей на питання, які складені у вигляді тестів, керуючись вимогами Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

2. У разі відсутності керівників структурних підрозділів Мінмолодьспорту, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, з поважних причин оцінювання здійснюється їх заступниками.

3. Оцінювання складається із 17 загальних питань відповідно до Переліку питань для оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві молоді та спорту України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління (далі - Перелік питань), який наведено у додатку до цієї Методики.

4. Керівники структурних підрозділів Мінмолодьспорту, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, обирають одну з відповідей у кожному пункті Переліку питань, що відповідає дійсному стану справ із забезпечення прав осіб з інвалідністю в структурному підрозділі, на підприємстві, в установі та організації, що належать до сфери його управління, та надають відповідь шляхом позначення відповідного знака (+).

«Так» - у разі позитивної відповіді чи повного виконання завдання, «ні» - у разі негативної відповіді чи невиконання завдання, «інше» - зазначити свій варіант відповіді.

5. Керівники структурних підрозділів Мінмолодьспорту щороку до 15 січня (за 2018 рік - до 16 вересня 2019 року) подають до Українського центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» (далі - Укрцентр «Інваспорт») заповнені примірники Переліку питань з відповідями на питання №№ 1, 7.

Додатково визначені керівники структурних підрозділів Мінмолодьспорту відповідають також на питання Переліку питань, а саме:

департамент молодіжної політики - на питання №№ 2, 6;

департамент олімпійського спорту - на питання №№ 2, 6;

департамент фізичної культури та неолімпійських видів спорту - на питання №№ 2, 6;

департамент економіки та фінансів - на питання №№ 2, 6;

управління стратегічного планування та комунікацій - на питання №№ 2, 5;

юридичне управління - на питання №№ 2, 6;

управління роботи з персоналом - на питання №№ 2, 3, 4, 8, 10, 11, 15;

відділ бухгалтерського обліку та звітності - на питання № 9;

відділ інвестицій та розвитку спортивної інфраструктури - на питання №№ 2, 5, 6;

відділ міжнародного співробітництва та європейської інтеграції - на питання №№ 2, 6;

відділ взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації - на питання №№ 2, 16;

відділ національно-патріотичного виховання - на питання №№ 2, 5;

відділ господарського та інформаційно-технічного забезпечення - на питання №№ 12, 13, 14, 17;

Відповіді на питання №№ 7, 11, 12, 15 надаються тільки у разі наявності у штаті працівників структурного підрозділу осіб з інвалідністю.

Керівники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінмолодьспорту, до 15 січня подають до Укрцентру «Інваспорт» відповіді на питання №№ 1, 7-17 Переліку питань.

Відповіді на питання №№ 7, 11, 12, 15 Переліку питань надаються тільки у разі наявності у штаті працівників підприємства, установи та організації осіб з інвалідністю.

6. Укрцентр «Інваспорт» до 01 лютого (за 2018 рік - до 20 вересня 2019 року) узагальнює отриману інформацію.

Структурний підрозділ Мінмолодьспорту, а також підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Мінмолодьспорту, вважаються такими, в яких не повною мірою забезпечуються права осіб з інвалідністю, якщо виявлено хоча б одну відповідь «ні» або «інше».

7. Керівники структурних підрозділів Мінмолодьспорту, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, або їх заступники персонально відповідають за достовірність викладених даних, які подають у заповнених відповідях на питання.

8. Укрцентр «Інваспорт» щороку до 20 лютого (за 2018 рік - до 27 вересня 2019 року) доповідає заступнику Міністра молоді та спорту України - голові робочої групи з питань дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю узагальнену інформацію щодо результатів оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю для подальшого обов’язкового врахування у роботі, а також для оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства.

Заступник Міністра

молоді та спорту України

М. Даневич


Додаток

до Методики оцінювання роботи

із забезпечення прав осіб з інвалідністю

в Міністерстві молоді та спорту України,

на підприємствах, в установах

та організаціях, що належать до сфери

його управління

(пункт 3 розділу II)

ПЕРЕЛІК

питань для оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві молоді та спорту України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління

1. Чи виконуються у структурному підрозділі Мінмолодьспорту, на підприємстві, в установі та організації, що належать до сфери його управління, вимоги статті 2 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» (далі - Закон) щодо заборони дискримінації осіб з інвалідністю?

Так

Ні

2. Чи дотримуються у структурному підрозділі Мінмолодьспорту права осіб з інвалідністю у розроблених Мінмолодьспортом проектах законів та інших нормативно-правових актів?

Так

Ні

3. Чи утворено в Мінмолодьспорті постійно діючу робочу групу щодо вирішення питань, які стосуються осіб з інвалідністю, із залученням до її складу представників громадських об’єднань, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю?

Так

Ні

Інше

(заповнюється у разі, якщо проекти актів, які стосуються прав осіб з інвалідністю, не розроблялися)

4. Чи визначено в Мінмолодьспорті посадових осіб, відповідальних за забезпечення, дотримання та реалізацію прав і свобод осіб з інвалідністю, на рівні не нижче заступника керівника органу?

Так

Ні

5. Чи входять представники громадських об’єднань, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю, до складу колегії, громадської ради або інших консультативно-дорадчих органів Мінмолодьспорту?

Так

Ні

6. Чи дотримуються у структурному підрозділі Мінмолодьспорту вимоги Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950, щодо необхідності погодження розроблених Мінмолодьспортом проектів актів, які стосуються прав осіб з інвалідністю, зі всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів, їх спілками відповідно до статусної діяльності?

Так

Ні

Інше

(заповнюється у разі, якщо проекти актів, які стосуються прав осіб з інвалідністю, не розроблялися)

7. Чи виконуються у структурному підрозділі Мінмолодьспорту, на підприємстві, в установі та організації, що належать до сфери його управління, вимоги статті 5 Закону стосовно виконання індивідуальної програми реабілітації осіб з інвалідністю?

Так

Ні

Інше

(заповнюють за наявності у штаті працівників структурного підрозділу осіб з інвалідністю або підприємства, установи та організації осіб з інвалідністю)

8. Чи виконуються у структурному підрозділі Мінмолодьспорту, на підприємстві, в установі та організації, що належать до сфери його управління, вимоги статті 17 Закону щодо недопущення відмов в укладенні трудового договору або у просуванні по службі, щодо звільнення за ініціативою адміністрації, переведення осіб з інвалідністю на іншу роботу без їх згоди з мотивів інвалідності?

Так

Ні

9. Чи виконуються у структурному підрозділі Мінмолодьспорту, на підприємстві, в установі та організації, що належать до сфери його управління, вимоги частини третьої статті 18 Закону стосовно звітування Фонду соціального захисту інвалідів про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю?

Так

Ні

10. Чи виконуються у структурному підрозділі Мінмолодьспорту, на підприємстві, в установі та організації, що належать до сфери його управління, вимоги частини першої статті 19 Закону стосовно виконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю у розмірі чотирьох відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників?

Так

Ні

11. Чи виконуються у структурному підрозділі Мінмолодьспорту, на підприємстві, в установі та організації, що належать до сфери його управління, вимоги абзацу сьомого статті 19 Закону стосовно реєстрації у відділенні Фонду соціального захисту інвалідів згідно з Порядком реєстрації підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 70?

Так

Ні

Інше

(заповнюються за наявності у штаті працівників структурного підрозділу осіб з інвалідністю або підприємства, установи та організації осіб з інвалідністю)

12. Чи виконуються у структурному підрозділі Мінмолодьспорту, на підприємстві, в установі та організації, що належать до сфери його управління, вимоги статті 25 Закону стосовно створення безпечних і нешкідливих для здоров’я умов праці, чи вживаються заходи щодо запобігання інвалідності та відновлення працездатності осіб з інвалідністю?

Так

Ні

Інше

(заповнюються за наявності у штаті працівників структурного підрозділу осіб з інвалідністю або підприємства, установи та організації осіб з інвалідністю)

13. Чи виконуються у структурному підрозділі Мінмолодьспорту, на підприємстві, в установі та організації, що належать до сфери його управління, вимоги частини першої статті 26 Закону стосовно створення умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об’єктів фізичного оточення?

Так

Ні

14. Чи виконуються у структурному підрозділі Мінмолодьспорту, на підприємстві, в установі та організації, що належать до сфери його управління, вимоги частини шостої статті 30 Закону стосовно виділення біля адміністративної будівлі місць для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують (перевозяться) особи з інвалідністю?

Так

Ні

15. Чи виконуються у структурному підрозділі Мінмолодьспорту, на підприємстві, в установі та організації, що належать до сфери його управління, вимоги частини сьомої статті 6 Закону України «Про відпустки». щодо тривалості щорічної основної відпустки осіб з інвалідністю та частини першої статті 19 щодо надання додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи?

Так

Ні

Інше

(заповнюється за наявності у штаті працівників структурного підрозділу осіб з інвалідністю або підприємства, установи та організації осіб з інвалідністю)

16. Чи доступна інформація на офіційних веб-сайтах Мінмолодьспорту, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, для користувачів з порушеннями зору та слуху?

Так

Ні

17. Чи пристосовані бази даних, реєстри та програмне забезпечення для користувачів з порушенням зору?

Так

Ні

Заступник Міністра

молоді та спорту України

М. Даневич


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 20.09.2019 — 2019 р., № 72, стор. 66, стаття 2542, код акта 96026/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінмолодьспорт України:

 1. НАКАЗ від 06.05.2020 № 36 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю". Мінмолодьспорт України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 15.01.2019 № 157 "Про затвердження Змін до Нормативів забезпечення спортивним одягом, спортивним взуттям та аксесуарами загального та спеціального призначення, спортивним інвентарем індивідуального користування членів національних збірних команд України з видів спорту, членів штатних збірних команд України з видів спорту та офіційних делегацій, які беруть участь у міжнародних змаганнях". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 04.01.2019 № 23 "Про затвердження Правил спортивних змагань з фристайлу". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 07.02.2019 № 617 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 07.02.2019 № 665 "Про затвердження Змін до Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 26.02.2019 № 1005 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення обмінів молоддю України та Литви та проведення заходів відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 25.02.2019 № 951 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства молоді та спорту України від 09 серпня 2017 року № 3352". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 18.02.2019 № 813 "Про внесення змін до Правил спортивних змагань з гирьового спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 18.02.2019 № 812 "Про внесення зміни до додатка до Порядку ведення Реєстру спортивних рекордів з визнаних в Україні видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 21.03.2019 № 1424 "Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 17 січня 2015 року № 67". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 18.03.2019 № 1379 "Про затвердження Змін до Порядку проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 06.03.2019 № 1164 "Про затвердження Правил спортивних змагань з лижного двоборства". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 07.03.2019 № 1179 "Про внесення змін до Правил спортивних змагань з кунгфу". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1647 "Про внесення змін у додаток 1 до Положення про Єдину спортивну класифікацію України". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1646 "Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 01.04.2019 № 1616 "Про затвердження Правил спортивних змагань з шорт-треку". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1646 "Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 01.04.2019 № 1616 "Про затвердження Правил спортивних змагань з шорт-треку". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 19.04.2019 № 1959 "Про внесення змін до Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 17.04.2019 № 1929 "Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 03 серпня 2017 року № 3284". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -